Page 1

Grote Vaart 1844 -1848

De Grote Vaart op Ned-IndiĂŤ, door Dordtsche Reders, met Koopvaardij-Fregatten en -Barken gebouwd door Scheepsbouwmeesters in Dordrecht.

Stagnatie in de groei 1844 - 1848. (Inventarisatie van gegevens over reizen)


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848

Stagnatie in de groei 1844 - 1848. In de jaren 1827 - 1834 werden in Dordrecht 4 fregatten gebouwd voor rederijen uit Dordrecht, die gezamenlijk 16 reizen maakten naar Batavia. In de volgende negen jaar tot en met 1843 kwamen daar 23 fregatten en barken bij, waarmee het totaal aantal reizen opliep tot 99. Van deze 27 schepen werd de DORTENAAR na vijf reizen verkocht en de ATALANTE verging op zijn eerste reis. In de komende vijf jaar tot en met 1848 worden er voor rederijen uit Dordrecht slechts vier bijkomende barken gebouwd voor de vaart op Oost-Indië. De in totaal 29 schepen maken gezamenlijk 87 reizen naar Java gedurende deze jaren 1844-1848, waarbij vaker ook andere bestemmingen in Azië dan alleen Java worden aangedaan. De handel bloeit, maar door het grote aanbod aan schepen voor de N.H.M. zoeken reders hun heil ook naar onder andere het Caribisch gebied. Deze laatste meestal als tussenreis in afwachting van bevrachting door de N.H.M. Deze reizen worden in volgende wel kort vernoemd als zijnde een reis van het schip, maar niet meegenomen in de telling van het aantal reizen van Dordtsche schepen en reders naar Oost-Indië. Fregat STAD TIEL, derde reis, kapt Evert Chevalier (Vlag D 42), voor rederij P.A.Reuchlin te Tiel en H.Brunner te Dordrecht, Jan 1844 - Jul1845 naar Batavia, vanuit Batavia een tussenreis naar Japan en terug naar Amsterdam. Texel, 9 januari 1844 - 21 april Batavia, - 21 juni Batavia, 30 juni - Japan - 6 december Batavia, 11 januari 1845 - Cirebon, 8 februari - 17 februari Batavia, 23 februari - 12 mei St.Helena, - 10 juli 1845 Texel Op 17 maart 1844 wordt de STAD TIEL ten zuiden van Kaap de Goede Hoop gepraaid, op 3 december bij het eiland Lucipara, in de straat Banca op de terugreis van Japan en 19 april 1845 op 36° 4' Z.Breedte en 21° 34' O.Lengte, na 54 dagen reis vanuit Batavia naar Amsterdam. Bij terugkomst in Amsterdam bestaat de lading uit: 7680 b. Koffij, 1758 kan. Suiker, 387 sch. Tin en 1293 b. Binrotting voor de N.H.M.

Bark De ZWIJGER, vierde reis, kapt J.H.Mugge (Vlag D 28), voor rederij J.B. 'tHooft & F.C.Deking Dura, MRD-1184/1843, Jan 1844 - Okt 1844 naar Batavia en Pasuruan, waarna via Batavia terug naar Dordrecht. Hellevoetsluis, 9 januari 1844 - 21 april Straat Sunda, - 3 mai Batavia, 7 juni - Pasuruan, - Batavia, 3 juli - 19 oktober Brouwershaven.

Fregat ORION, vierde reis, kapt Jacob van der Linden (Vlag D 6), voor rederij Blussé van Oud Alblas, Mrt 1844 - Jan 1845 naar Java en terug naar Dordrecht. Texel, 18 maart 1844 - 29 juni Batavia, 14 juli - 26 juli Surabaya, - Semarang - Batavia, 1 september - 2 november St.Helena, - 2 januari 1845 Brouwershaven - 22 januari Dordrecht. Op 19 april werd de ORION gepraaid op 2° 40' Z.Br. en 19° 30' W.L., aan boord alles wel.

1 Kees Bouten © 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 Volgens berigt van kapitein J. van der Linden, voerende het fregatschip Orion, gedagteekend Soerabaya den 5 augustus, had hij dien dag een begin met het laden van 7500 picols suiker gemaakt, om daarna te Samarang de lading vol te maken. De Jacob Cats, kapitein W.B.Derks, was den 3den van Soerabaya naar Passaroeang vertrokken.[Rotterdamsche Courant 30-11-1844] De lading te Dordrecht aangebracht bestaat uit: 8.233 bn. Koffij, 2.234 kann. Suiker, 788 sch. Tin, 3.046 b.Bindrotting voor de N.H.M.

Bark MACHTILDA CORNELIA, eerste reis, kapt S. Lammerts (Vlag D 64), voor rederij H. Brunner, Mrt 1844 - Nov 1845 naar Batavia, vanuit Batavia een tussenreis naar Singapore en van Java terug naar Rotterdam. 'sGravenhage den 23sten December. Eergisteren is te Dordrecht, van de werf der scxheepsbouwmeesters C.Gips en Zonen, met goed gevolg te water gelaten het barkschip Machtilda Cornelia, gebouwd voor rekening eener reederij onder direcitie van den heer H.Brunner, zullende gevoerd worden door kapitein S.Lammerts. [NSC 25-12-1843] Op 9 februari 1844 is in Dordrecht de aanmonstering door 21 man bij kapitein S. Lammerts, 29Jr Dordrecht, op het barkschip MACHTILDA CORNELIA, om te varen naar Batavia en terug op Dordrecht. Figuur 1 Monsterrol 1188 Dordrecht dd 9 februari 1844 voor het Barkschip MACHTILDA CORNELIA, kapitein S. Lammerts, om te varen naar Batavia en terug op Dordrecht.

Aanmonstering van drie Stuurlieden, een Doctor, Bootsman, Timmerman en 2e-, Kok, Zeilmaker, Hofmeester, 6 Matrozen, 4 Ligtmatrozen en een Jongen. Hellevoetsluis, 29 maart 1844 - 10 juli Batavia, 19 augustus - Singapore, - Batavia, 19 juni 1845 Surabaya, - Batavia, 5 augustus - 24 november 1845 Hellevoetsluis. Uitvoer van Surabaya, 2e-helft juli: naar Nederland 1503 pic tabaks bladeren, 440 koffij, 14 dito rotting, Adam en Co. 200000 st. inl. sigaren, 29000 st. toeban, dito 1 kist inh. japan. thee bladen, Salm. Aangebrachte lading te Rotterdam: 4218 picols Tabak, 1114 picols Rijst, 440 picols Koffij, 329 kisten Sigaren, 14 picols Rotting, Order voor Rotterdam.[NRC 25-11-1845] 1525 balen Tabak, Sturenberg Cankrien en Co.; 2050 zakk. Rijst, Minderop en v.Heel; 8 collis Diversen, S.van Heel; 365 pakken Tabaksbladen, A.Westerloo en Co. te Amsterdam; 440 b. Koffij, 176 heele en 48 halve k. Cigaren, Gebr. Hartsen, te Amsterdam; 840 b. Rijst, H.Brunner, te Dordrecht; 1 k. Cigaren en 1 k. Theebladen, Order.[RC 27-111845]

2 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848

Figuur 2 Route van de MACHTILDA CORNELIA in Azië in 1845-1846

Eén dag na de MACHTILDA CORNELIA vertrekken de volgende drie Dordtsche koopvaardijschepen naar Java. Fregat BERNARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, derde reis, kapt Pieter Hazewinkel (Vlag D 50), voor rederij H. Brunner, Mrt 1844 - Feb 1845 naar Batavia en Semarang en terug naar Dordrecht. Hellevoetsluis, 30 maart 1844 - 2 augustus Batavia, 11 augustus - Semarang, - 25 september Batavia, - 30 november St.Helena, - 9 februari 1845 Brouwershaven Volgens berigt van Batavia van den 2 October, zouden van daar binnen eenige dagen geexpediteerd worden, de schepen Bernard Hertog van Saxe-Weimar, kapt Hazewinkel, Oud Alblas, kapt Kley en Koningin der Nederlanden, kapt Sipkes, alle naar Nederland. [NRC 22-01-1845] Voor terugkomst loopt het schip op 3 februari in Porsmouth binnen, van waar het de 5e zijn reis vervolgt. De meegebrachte lading bestaat uit: 2919 balen Koffij, 1686 kranjangs Suiker, 784 blokken Tin en 3228 bossen Bindrotting, voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij.

Fregat BROEDERTROUW, zesde reis, kapt G. Stam de Jonge (Vlag D 3), voor rederij Flamboyante (boekhouder Herman van der Sande Hz.), MRD-1197/1844, Mrt 1844 - Jan 1845 naar Java en terug naar Amsterdam 3 Kees Bouten © 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 Hellevoetsluis, 30 maart 1844 - 26 juni Batavia, - Surabaya, 27 juli - Bezoeki - Batavia, 1 september - 28 oktobetr St.Helena, - 9 januari 1845 Texel. Cargalijst Amsterdam: 6010 b. Koffij, 1.756 kann. Suiker, 793 sch. Tin, 271 k. Indigo, 14 b. kaneel, 4.550 b. Bindrotting, N.H.M.

Fregat JACOB CATS, zevende reis, kapt Willem Derks (Vlag D 40), voor rederij BlussĂŠ van Oud Alblas, Mrt 1844 - Jan 145 naar Batavia en Surabaya en terug op Dordrecht.

Figuur 3 Monsterrol 1199 Dordrecht, dd 13 maart 1844 voor het fregatschip JACOB CATS, kapitein W.B.Derks, 37Jr Dordrecht, om te varen naar Batavia en terug op Dordrecht. Aanmonstering van drie Stuurlieden, een Doctor, Bootsman en maat, 1e- en 2e-Timmerman, 1e- en 2e-Zeilmaker, Kok en koksmaat, Hofmeester, 12 Matrozen, 6 Ligtmatrozen en 4 Jongens.

Hellevoetsluis, 30 maart 1844 - 10 juli Batavia, 15 juli - 26 juli Surabaya, 3 augustus - 3 augustus Pasuruan, - Batavia, 10 september - 2 januari 1845 Brouwershaven. Cargalijst Dordrecht: 7.184 b. Koffij, 2.106 kann. Suiker, 803 sch. Tin, 2.970 b. Bindr., N.H.M.

Fregat 's HERTOGENBOSCH, tweede reis, kapt J. Westerouen van Meeteren (Vlag D 47), voor rederij De 's Bossche Scheepsreederij, Apr 1844 - Jan 1845 naar Java en terug naar Amsterdam. Met verneemt dat het Fregatschip 's Hertogenbosch, steeds gevoerd wordende door den heer J.J.Westerouwen van Meeteren en toebehorende aan de 's Hertogenbosche Scheepsreederij, in het begin dezer maand door de Nederlandsche Handelmaatschappij voor eene Reis op Java, met destinatie retour op Amsterdam is bevracht geworden, zijnde de zeildag bepaald op den 18 dezer maand.[Noord Brabander 12-03-1844] Vlissingen, 1 april 1844 - 11 juli Batavia, - 5 augustus Surabaya, - 14 augustus Pasuruan, 27 augustus - 17 januari 1845 Texel Cargalijst 's Hertogenbosch: 7.737 b.Koffij, 2.457 kann. Suiker, 772 sch. Tin, 2.348 b. Bindrotting, N.H.M.

4 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 Voorgaande vijf schepen vertrokken min of meer tegelijk naar Batavia, de volgende twee minder dan een maand later. Bark OUD ALBLAS, zesde reis, kapt Pieter Kley (Vlag D42), voor rederij BlussĂŠ van Oud Alblas (boekhouder L.Z. Veeckens te Amsterdam), Apr 1844 - Febr 1845 naar Java en via Batavia terug naar Amsterdam Texel, 21 april 1844 - 10 augustus Batavia, 15 augustus - Surabaya, - 2 september Pasuruan, Semarang - Batavia, 8 oktober - 10 februari 1845 Texel Cargalijst Amsterdam: 7.080 b.Koffij, 1.990 kann. Suiker, 793 sch. Tin, 2.368 b.Bindrotting, N.H.M.

Fregat KONINGIN DER NEDERLANDEN, negende reis, kapt Pieter Sipkes Vlag D 1), voor Maatschappij Dordrechtsche Scheepsreederij, MRD-1204/1844, Apr 1844 - Feb 1845 naar Java en via Batavia terug naar Amsterdam . Hellevoetsluis, 30 april 1844 - 15 augustus Batavia, - Surabaya, - 6 september Probolinggo Batavia, 20 oktober - 19 februari 1845 Texel. Cargalijst Amsterdam: 5800 b. Koffij, 200 k. 1773 Kan. Suiker, 338 st. Huiden, 2331 b. Bindrotting, N.H.M.

Figuur 4 Effectieve leden van het Zeemans Collegie "Tot Nut van Handel en Zeevaart" te Dordrecht, benevens de nummers der vlaggen, zoo als die op den 1 januarij 1845 gevoerd worden (enkele pagina's)

De nu volgende drie schepen vertrekken ook alle tegelijk en komen vervolgens in het Kanaal in een zware storm terecht. Op de terugreis vertrekken ze vlak na elkaar alle via Straat Bali, de PICTURA als laatste die daar in opnieuw een zware storm terecht komt en moet terugkeren naar Java. Fregat BATO, zesde reis, kapt J. Keijser (Vlag D 17), voor Maatschappij Dordrechtsche Scheepsreederij, MRD-1209/1844, Jul 1844 - Jun 1845 naar Java en door Straat Bali terug naar Amsterdam . Hellevoetsluis, 23 juli 1844 - ~6 november Batavia, 20 november - Surabaya - Pasuruan, 10 december - Panarukan, - Pasuruan, 4 januari - 7 januari 1845 Banyuwangi, 31 januari - 4 juni Texel, 6 juli - 8 juli 1845 Hellevoetsluis Cargalijst Amsterdam: 8102 b.Koffij, 2227 kann.Suiker, 587 sch.Tin, 1171 st.Huiden. N.H.M.

5 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848

Fregat IDA WILLEMINA, vierde reis, kapt G Geerling (Vlag D 15), voor rederij Klerk & Voogd, MRD1211/1844, Jul 1844 - Jul 1845 naar Java en door Straat Bali terug naar Dordrecht . Hellevoetsluis, 23 juli 1844 - december Batavia, - 4 januari 1845 Surabaya, 10 januari - 10 januari Pasuruan, - 16 mei St.Helena, - 19 juli 1845 Hellevoetsluis. Een dag na vertrek uit Hellevoetsluis wordt Dover gepasseerd, maar een week later komt het schip in een orkaan terecht, waarbij de grote mast en het grootbezaanzeil verloren gaan en het schip in Brest binnenloopt. Volgens brief van kapitein G.G. Geerling, voerende het fregatschip Ida Willemina, van Dordrecht naar Batavia, gedagteekend Brest den 1 dezer, was hij, na op den 30 julij en den daarop volgenden nacht door eenen hevigen orkaan beloopen en geteisterd te zijn, waardoor het schip geheel op zijn zijde geslingerd, en, bij weder oprigting, de groote mast over boord geworpen was, terwijl het ook eenige zeilen verloren had, genoodzaakt geweest tot herstel der geleden schade aldaar binnen te loopen, alwaar hij echter weder spoedig tot vertrek hoopte gereed te zijn. [RC 8-08-1844]

Bark PICTURA, vierde reis, kapt M.F. Tijdeman (Vlag D 55), voor rederij H.Brunner, MRD-1212/1844, Jul 1844 - Nov 1845 naar Java, uiteindelijk via Batavia terug naar Dordrecht . Hellevoetsluis, 23 juli 1844 - november Batavia, 15 december - 22 december Semarang, 9 februari 1845 - Banyuwangi, - in storm, waarna terug naar - 29 maart Pasuruan, - 12 april Banyuwangi, - Surabaya, 18 juni - Batavia, 5 juli - 16 november 1845 Hellevoetsluis. In Batavia wordt de tijdens de uitreis opgelopen schade hersteld, waarna het met de passagiers 1ste luitenant Baillieu en de heer J.Schoondergang naar Semarang vertrekt. Op 9 februari 1845 verlaat de PICTURA volbeladen Semarang om over Straat Bapi de terugreis te aanvaarden. Ned bark Pictura, M.F.Tijdeman, over Banjoewangie naar Rotterdam, passagiers, de heeren J.C.Schoondergang, M.J.van der Mast, J.Hageman, de gepensioneerde luit.kolonel H.F.Baron de Coens en zoon, de gepensioneerde kapt J.Heijneman, de gepensioneerde 1e luit. B.L.J.Baillieu, 13 gepasporteerde en 2 gegageerde militairen.[Javasche Courant 19-02-1845] Kort na in zee te zijn komt de PICTURA in een zware storm terecht, waarna het onder noodzeil met grote moeite terug naar Pasuruan vaart. Men meldt ons uit Batavia in dato 8 April, dat de Pictura, kapt Tydeman (van Dordt), den 29 Maart met verlies van tuigaadje, te Passarouang uit zee was teruggekomen, na met zwaren stormen te kampen te hebben gehad en ruim 30 dagen onder noodtuig te hebben gekruist om Java weder te bereiken. Het schip zoude trachten naar Sourabaya op te werken. [NRC 26-07-1845] Na in Banyuwangi te zijn hersteld, wordt de reis via Surabaya vervolgd (mogelijk voor verder herstel) van waaruit de terugreis via Batavia wordt aangenomen met nog steeds een groot deel van de passagiers aan boord van het schip. Ned bark Pictura, M.F.Tijdeman, over Batavia naar Rotterdam, passagiers, den heer J.C.Schoondergang, en de gepensioneerde luit.kolonel H.F.Baron de Coenens en zoon, kapt

6 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 J.H.Heijneman, 1e luit P.L.F.Naillieu, negen gepasporteerde, en twee gegageerde militairen. [JavC 2506-1845] Cargalijst van Samarang: 4700 balen Koffij, 1440 kranj.Suiker, 580 blokk.Tin en 1123 boss.Bindrotting, Nederl.handel-Maatschappij.

Fregat GENERAAL BARON VAN GEEN, zesde reis, kapt B.P. van Wijland (Vlag D 8), voor rederij Klerk & Voogd, Aug 1844 - Aug 1845 naar Java en via Batavia terug naar Amsterdam. Texel, 24 augustus 1844 - <2 januari 1845 Batavia, 5 januari - Surabaya, - Pasuruan, - Batavia, 2 april - 9 juni St.Helena, - 11 augustus Texel.

Bark LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, twaalfde reis, kapt Groeneveld Cadée (Vlag D 33), voor Maatschappij Dordrechtsche Scheepsreederij, MRD-1213/1844, Aug 184 - Jul 1845 naar Batavia en terug naar Dordrecht . Hellevoetsluis, 30 augustus 1844 - <2 januari 1845 Batavia, 26 februari - 18 mei St.Helena, - 12 juli 1845 Brouwershaven. Cargalijst van Batavia: 284 kan.Suiker, 6587 b.Koffij, 560 b.Kaneel, 940 k.Thee, 33 k.Cochenille, 1169 sch.Tin, N.H.M.

Tegelijk met de LOUISA, PdN zeilt de CERAM van Hellevoetsluis. Hellevoetsluis, 30 Augustus: Louisa Prinses der Nederlanden, E.Groeneveld Cadee en Ceram, T.K.Veldman, naar Batavia bestemd, tot voor het pampus gezeild en aldaar geankerd, om des middags in zee te zeilen; de wind Z.Z.O. [RC 31-08-1844] Fregat CERAM, tweede reis, kapt F. Veldman (Vlag D 46), voor rederij J.B. 'tHooft & F.C.Deking Dura, MRD-1216/1844, Aug 1844 - Jul 1845 naar Java en via Straat Bali terug naar Amsterdam, waarna naar Dordrecht . Hellevoetsluis, 30 augustus 1844 - 18 december Batavia, - 28 december Tegal, 21 januari 1845 24 januari Semarang, 8 februari - Banyuwangi - 11 mei St.Helena, - 13 juli Texel, 30 augustus Dordrecht. Samarang, 8 Februarij. Ned schip Ceram, F.K.Veldman, over Banjoewangie naar Amsterdam, passagiers, de heer Mr A.A.van Vloten en echtgenoot (opm. reeds aan boord vanuit Tagal), 20 gepasporteerde en 5 gegageerde militaren.[JavC 19-02-1845]

Bark TIMOR, vierde reis, kapt Cornelis Borghorst (Vlag D 49), voor rederij Blussé van Oud Alblas, Aug 1844 - Jul 1845 naar Batavia via Kaap de Goede Hoop en terug naar Dordrecht.

7 Kees Bouten © 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 Figuur 5 Monsterrol 1218 Dordrecht dd 9 augustus 1844 voor het Barkschip TIMOR, kapitein C.M.Borghorst, 33Jr Thiel, om te varen naar Batavia en terug op een Nederlandsche haven.

Aanmonstering door 1eStuurman J.P.Weyns (26 Jr Dordrecht), 2eStuurman H.H.Budde (25Jr Deventer), Bootsman, Timmerman, Kok, Zeilmaker, Hofmeester, 7 Matrozen, 4 Ligtmatrozen, Jongen B.Mols (16Jr, Dordrecht) en Veehoeder M.Peters (28Jr, Zwijndrecht). Deze vierde reis van de TIMOR is een particuliere tussenreis, die met een door de rederij nieuw aangestelde kapitein over Kaap de Goede Hoop naar Batavia voert. Als handelsgoed naar de Kaap worden '10 bezette koeien en 2 stieren' meegenomen, waarvoor aan boord een veehoeder is aangesteld. Hellevoetsluis, 31 augustus 1844 - 18 november Kaap de Goede Hoop, 12 december - 20 januari 1845 Batavia, 21 maart - 15 juli 1845 Hellevoetsluis. De jonge stier overlijdt 6 november aan boord en de oude stier kan op 5 december niet verkocht worden wegens ziekte; deze overlijdt op 10 december aan wal. Van de Kaap wordt Kaapsche wijn meegenomen en Kaapsche koeien. De Kaapsche wijn kan in Batavia niet verkocht worden, de Kaapsche koeien worden wel verkocht. Te koop: elf kaapsche koeijen, aangebragt met het schip Timor, kapt C.M.Borghorst, en te bevragen bij den gezagvoerder of bij B.KOPERSMIT &Co [JavC 1-02-1845] De lading die gedurende twee maanden in Batavia verkregen wordt voor verschillende handelshuizen, bestaat uit: 139 picols drogerijen, 3996 dito rijst, 2000 dito suiker, 49 lg arak, 37 pic. Rotting, B.Kopersmit &Co. 2480 ponden indigo, 813 koekuiden, 245 pic. suiker, Vouten en Guerin. 2½ pic. foelie, 2 dito nooten, R.R. Toelaer en Jonkman. 150 pic. dammer, P. Suermondt en Co. 820 stuks buffelhuiden, 117 pic. suiker, Van Ommeren, Rueb en Co. Cargalijst Dordrecht: 2372 pic. Suiker, 3996 pic. Rijst, 1633 st. Huiden, 37 pic. Bindrotting, 139 pic. Drogerijen, 1½ pic. Foelie, 2 pic. Notenmuscaat, 150 pic. Gom Damar, 49 legg. Arak, 2480 Indigo. Order.

Fregat BIESBOSCH, derde reis, kapt P. Vogelsang (Vlag D 24), voor rederij J.B. 'tHooft & F.C.Deking Dura, MRD-1217/1844, Aug 1844 - Jun 1845 naar Java en via Batavia terug naar Dordrecht . Hellevoetsluis, 31 augustus 1844 - 18 december Batavia, - 25 december Cirebon, - Batavia, 30 januari 1845 - 3 april St.Helena, - 2 juni 1845 Brouwershaven.

8 Kees Bouten © 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 De vorige vijf schepen vertrokken binnen een week vanuit Nederland, de BIESBOSCH en de PICTURA arriveerden beide op 18 december in Batavia en verschillende van voorgaande en volgende schepen komen elkaar op Java tegen. Zo is over de schepen van rederij Blussé in Nederland te lezen: Volgens particulier berigt uit Batavia, van den 19 maart ll., lag het barkschip Timor, kapitein C.M.Borghorst, gereed om binnen twee dagen de terugreis naar het Vaderland aan te nemen; het barkschip Jan van Hoorn, kapitein J. Bouten q.q., was te Cheribon ladende, en zou daar zijn volle lading bekomen, terwijl het fregatschip Admiraal van Heemskerk, kapitein J.F.P.A.Abbema, te Samarang lag te laden, en waarschijnlijk tegen het einde van maart over Batavia de terugreis zou aannemen.[RC 12-07-1845]

Fregat ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, derde reis, kapt J Abbema (Vlag D 41), voor rederij Blussé van Oud Alblas (boekhouder L.Z. Veeckens te Amsterdam), Okt 1844 - Aug 1845 naar Batavia en Semarang, en vanuit Batavia terug naar Amsterdam. Texel, 23 oktober 1844 - 5 februari 1845 Batavia, 11 februari - 13 februari Semarang, 23 maart 28 maart Batavia, 2 april - 18 juni St.Helena, - 12 augustus Texel. Passagiers vanuit Semarang: de heeren J.W.Goetzee, C.W.Enger en familie, H.van Giessel en 5 kinderen, Winner en echtgenoot, jongeheeren J.G.Plate, T.van Aalst, C. en F.Baumgarten, L.Keijner en A.J.L.van der Niepoort, mejufv C.M.Oudemans, mevr. van Santen en dochter, en E.J.Martinus en een kind, jonge jufvrouw T.J.van der Niepoort, en 3 gepasporteerde militairen. Passagiers vanuit Batavia naar Nederland: den heer van Gissel en 5 kinderen, de heer en mevr Wener en 2 kinderen, de heer Enger en familie, mevr van Santen, en dochter, mejufvr Outmans, jonge jufvr en jonge heer van der Niepoort, de jonge heeren Plate, C. en F. Baumgarten, T. van Aalst, en L. Keiner, mevr. Martinus en kind, en 3 gepasporteerde militairen. Particuliere lading van Batavia naar Amsterdam: 10117 93/100 pic. suiker, 7647 20/100 dito koffij, 67 976/1000 dito pijp kaneel, N.H.M. 266 92/100 pic. rotting, 5 dito koffij, 18/?, 11/2 ks. Java sigaren, Dorrepaal en Co. 1 kist lakwerk, 4 pic.koffij, 5 ks. gember, 1550 aan goud en zilvergeld, Daendels en Co. 1 kistje inh. kleinigheden, Schornack. 3 kn. japan goederen, G.Waitz en Co. 6 pic. koffij, Odenthal. f 7500 zilveren munt, mevr van Santen. f 5500 zilveren munt, Wener. f 500 zilveren munt, 4000 manilla sigaren, van Gessel. 1 blikken trommel inh. 1 japan thee kistje, 5 dito mandjes, 4 chin. waaijers, 2 sigaren kokers, 6 portraitten enz., E.Boyer.

Bark CLARA ANNA MARIA, tweede reis, kapt P.J.Bakema (Vlag D 62), voor rederij H. van der Sande, MRD-1226/1844, Nov 1844 - Mei 1846 naar India, Java en China, waarna terug naar Dordrecht . Hellevoetsluis, 1 november 1844 - binnengelopen 21 november Santa Cruz, 23 november binnengelopen 12 januari 1845 Tafelbaai, Kaap de Goede Hoop, 7 februari - Calcutta (India), 20 april - Madras (India) - Calcutta, 10 juni - Saugor (island, bij Calcutta), 28 juni - Rangoon (Birma) 17 juli Calcutta, - Batavia, 4 september - 19 september Surabaya, 25 oktober - 16 december Whampoa (Canton), 7 januari 1846 - 23 februari Anjer (in Straat Sunda) - 7 mei 1846 Hellevoetsluis.

9 Kees Bouten © 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 Cargalijst Rotterdam: 876/4 k.Congo, 1116/4, 239/8 k.Souchon, 83/8 k.Pouchon, 552/4 k.Pecco, 450/8 k.Tonkay, 363/8 k.Uxim, 119/4, 56/8 k.Hysan, 50/4 k.Schin, 71/8, 200/16 k.Joosjes, grof blad, 74/8, 200/16 k.dito fin blad; S.Raphael &Co, te Amsterdam.

Een zeer bijzondere lading van een buitengewone reis!

Bark JAN VAN HOORN, derde reis, kapt Jacob Bouten (Vlag D 18), voor rederij Blussé van Oud Alblas, Nov 1844 - Aug 1845 naar Batavia en Cirebon en terug naar Dordrecht. Texel, 21 november 1844 - 24 februari 1845 Batavia, 4 maart - 8 maart Cirebon, - Batavia, 9 april - 9 juni St.Helena, - 11 augustus 1845 Brouwershaven. Aankomst te Batavia: passagier de heer Steenbergen. Aanvoer te Batavia: 60 kn. wijn, Order. Aankomst te Cirebon: passagier de heer F.J.Brevet. Cargalijst Dordrecht: 1362 kranjangs Suiker, 4030 balen Koffij, 486 schuitjes Tin, 2500 bos Bindrotting, 2 balen Regalen, 2 pakjes inh. Werkdoosjes, 4 kisten Confituren, 3 kisten Gember, N.H.M.

Het jaar 1844 was een topjaar wat betreft het aantal vertrekkende (Dordtsche) koopvaardijschepen. Twintig van de vijfentwintig schepen, plus de nieuwe MACHTILDA CORNELIA, vertrokken vanuit Hellevoetsluis en Texel naar Oost-Indië. De vijf andere vertrekken gedurende de eerste helft 1845.

10 Kees Bouten © 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848

Figuur 6 Bevrachting door de N.H.M. Januari 1844 - Juni 1845

Fregat De STAD DORDRECHT, elfde reis, kapt Jan van Nassau (Vlag D 35), voor Maatschappij Dordrechtsche Scheepsreederij, met boekhouder J.S.Vriesendorp, MRD-1238/1845, Mei 1845 - Mrt 1846 naar Java en via Batavia terug naar Dordrecht. 11 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 Hellevoetsluis, 11 mei 1845 - 1 september Batavia, 17 september - 29 september Surabaya, 1 oktober - 2 oktober Pasuruan, 27 oktober - Batavia, 12 november - 24 maart 1846 Brouwershaven. Op 9 september vertrekt de STAD DORDRECHT vanuit Batavia naar het eiland Onrust om daar de meegebrachte masten te lossen.

Fregat ISIS, vierde reis, kapt Willem Derks (Vlag D 40), voor rederij BlussĂŠ van Oud Alblas, Mei 1845 - Mei 1846 naar Java en via Batavia terug naar Amsterdam. Texel, 14 mei 1845 - 20 oktober Batavia, 26 oktober - Surabaya, - Semarang, 20 december januari Batavia, 15 januari 1846 - 18 mei 1846 Texel. Na vertrek van Texel wordt een dag later Dover gepasseerd, waarna de ISIS bij Kaap Finisterre in een zware storm terecht komt en met gesprongen fokkemast en voormarszeilra begin juni in Plymouth binnenloopt. Daar wordt het schip hersteld waarna het op 6 juli zijn reis voort kan zetten. Op de terugreis vanuit Surabaya, van Semarang naar Batavia treft de ISIS opnieuw stormweer waardoor hij op 31 december Batavia nog niet bereikt heeft.

Fregat DELTA, vierde reis, kapt Govert Crans (Vlag D), voor rederij Flamboyante (boekhouder F. van Wageningen), MRD-1249/1845, Mei 1845 - Mrt 1846 naar Java en via Batavia terug naar Dordrecht. Hellevoetsluis, 28 mei 1845 - 25 september Batavia, 20 september - 2 oktober Surabaya, 8 oktober - Probolinggo, 1 november - Pekalongan, - Batavia, - 22 maart 1846 Brouwershaven. Cargalijst Dordrecht: 4053 b.Koffij, 450 k., 3262 kan.Suiker, 3742 b.Rotting, 890 sch.Tin, N.H.M.

Fregat OSIRIS, derde reis, kapt Jacob Hazewinkel(Vlag D 9), voor rederij Flamboyante (boekhouder F.van Wageningen) Jun 1845 - Mrt 1846 naar Java en via Batavia terug naar Amsterdam. Texel, 11 juni 1845 - 15 september Batavia, 17 september - Surabaya, 2 oktober - Bezoeki, 27 oktober - Pekalongan - Batavia, 23 november - 15 januari 1846 St.Helena, - maart Texel. Cargalijst Amsterdam: 6100 b.Koffij, 3243 kan.Suiker, 878 sch.Tin, 4805 b.Bindr., N.H.M.

BERNARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, vierde reis, kapt Pieter Hazewinkel, voor rederij Brunner, MRD-1246/1845, Jun 1845 - Mei 1846 naar Java en door Straat Bali terug naar Rotyterdam. Hellevoetsluis, 11 juni 1845 - 25 september Batavia, 8 oktober - 17 oktober Surabaya, 6 november - 7 november Pasuruan, 28 november, - Banyuwangi, 8 december - 28 februari 1846 St.Helena, - 7 mei 1846 Brouwershaven.

Bark JUNO, tweede reis, kapt W.J.Chevalier (Vlag D61), voor rederij Sandberg, MRD-1255/1845, 12 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 Jun 1845 - Mei 1846 naar Java en via Batavia terug naar Dordrecht. Hellevoetsluis 17 juni 1845 - 9 oktober Batavia, 26 oktober - Surabaya, - Batavia, - 17 maart 1846 St.Helena, - 17 mei 1846 Brouwershaven. Aanvoerte Batavia: 85 kn glaswerk en dakpannen, Voute en Guerin. 15 kn schrijfpapier, P.Suermondt en Co. 25 kn en 12 vn wijn, Romswinckel, van der Burg en Co.

ZWIJGER, vijfde reis, kapt J. Mugge, voor rederij 'tHooft & Deking Dura, MRD-1257/1845. Jul 1845 - Mei 1846 naar Java en via Straat Bali terug naar Dordrecht. Hellevoetsluis, 6 juli 1845- 5 november Batavia, 12 november - Tegal, - 14 december Pasuruan, 1 januari 1846 Banyuwangi, 6 januari - mei 1846

ORION, vijfde reis, kapt Jacob van der Linden, voor rederij Blussé, Aug 1845 - Sep 1846 naar Java en door Straat Bali terug naar Amsterdam.

Figuur 7 Monsterrol 1258 Dordrecht dd 25 Julij 1845 van het Fregatschip ORION, kapitein J. van der Linden, om te varen naar Batavia en terug op Amsterdam.

Zesendertig manschappen monsteren aan bij kapitein Jan van der Linden, 39Jr Dordrecht, te weten: 1eStuurman A.F.Giessen, 26Jr Dordrecht, 2e-Stuurman A.A. van der Wijk, 31 Jr Dordrecht, 3e-Stuurman H. ter Ganswijk, 19Jr 'sGravenhage, een Doctor, Bootsman en maat, 1e- en 2e-Timmerrman, Kok en maat, Hofmeester, Zeilmaker en onderzeilmaker, 15 Matrozen, 4 Ligtmatrozen en 4 Jongens. Hellevoetsluis, 28 augustus 1845 - 1 december Batavia, 4 december -12 december Surabaya, - 2 maart Pasuruan, 9 maart - Banyuwangi, 17 maart - 9 juli St.Helena, - 24 september 1846 Texel. De schepen Jacob Cats, kapt Keeman, en Orion, kapt van der Linden, beide van Banjoewangie naar herwaarts, te St.Helena aangekomen, hebben bij het Kaapsche rif hevige stormen doorstaan.[NRC 2408-1846]

JACOB CATS, achtste reis, kapt Johannes Keeman, voor rederij Blussé, Aug 1845 - Sep 1846 naar Java en door Straat Bali terug naar Amsterdam.

13 Kees Bouten © 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 Figuur 8 Monsterrol 1259 Dordrecht dd 11 augustus 1845, voor het Fregatschip JACOB CATS, kapitein J.A.Keeman, om te varen naar Batavia en terug op Amsterdam.

32 Man monsteren aan bij kapitein Johannes Keeman, 36Jr Amsterdam. Drie Stuurmannen, Doctor, Bootsman en maat, 1een 2e-Timmerman, Zeilmaker, Kok, Hofmeester, 12 Matrozen, 6 Ligtmatrozen en 3 Joingens. Hellevoetsluis, 29 augustus 1845 - 9 december Batavia, - Surabaya, 13 maart 1846 - 16 maart Pasuruan, 25 maart - Banyuwangi, 30 maart - 3 juli St.Helena, -

BROEDERTROUW, zevende reis, kapt N Brouwer, Sep 1845 - Sep 1846 naar Java en terug over Batavia naar Rotterdam. Texel, 23 september 1845 - 30 december Batavia - 16 januari 1846 Surabaya, - Batavia, 9 mei 23 september 1846 Brouwershaven. Cargalijst Rotterdam: 78 b Koffij, 2344 kranj.Suiker, 186 k.Indigo, 7 k.Cochenille, 55 p.Kaneel, 66 dubb.stroozakken Peper, 750 stuks gezouten Runderhuiden, 992 sch.Tin, 893 boss.Bindrotting, N.H.M.; 3000 b.Rijst, Pluygers en Hauck.

TIMOR, vijfde reis, kapt Cornelis Borghorst, voor rederij BlussĂŠ, Sep 1845 - Sep 1846 naar Batavia en terug naar Dordrecht. Figuur 9 Monsterrol 1260 Dordrecht dd 6 September 1845, voor het Barkschip TIMOR, kapitein C.M.Borghorst, on te varen naar Batavia en terug op Dordrecht.

Eenentwintig man monsteren aan bij kapitein Cornelis Borghorst, 34Jr Dordrecht, te weten: 1e-Stuurman H.H.Budde 2e-Stuurman A.Versteegh, Doctor, Hofmeester, Bootsman, Timmerman, Kok, Zeilmaker, 7 Matrozen, de Ligtmatrozen A.G.Bouten (21Jr Rotterdam), D.van der Hoff (17Jr Dordrecht) en B.Mols (19Jr Dordrecht) en 3 Jongens.

14 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 Hellevoetsluis, 24 september 1845 - 29 januari 1846 Batavia, 25 maart - 7 juli St.Helena, - 24 september Hellevoetsluis. Cargalijst Dordrecht: 1354 kranj. Suiker, 1556 balen Koffij, 580 sch. Tin, 290 bossen Bindrotting, N.H.M.

'sHERTOGENBOSCH, derde reis, kapt M Matthijssen, Nov 1845 - Sep 1846 naar Batavia en terug naar Dordrecht. Texel, 2 november 1845 - april Batavia - 11 juli St.Helena, - 17 september 1846 Brouwershaven Cargalijst Dordrecht: 8175 pic Suiker, 1507 pic Koffij, 500 pic Tin, 185 pic Bindrotting, N.H.M.; 600 pic Rijst, Sandberg en Co.; 5000 pic Rijst, B.Kooy Jz., te Amst

OUD ALBLAS, zevende reis, kapt Pieter Kley, voor rederij Blussé, Dec 1845 - Jan 1847 naar Batavia en Surabaya, waarna door Straat Bali naar Patjitan en vandaar terug naar Texel. Harderwijk, 10 december 1845. Het vertrek van het detachemant, sterk 90 onderofficieren en manschappen, op 30 Nov. j.l. van hier bepaald, is uitgesteld geworden. Op den 13den Dec. zal nog van hier te water naar het Nieuwe Diep vertrekken een detachement, mede sterk 90 onder-officieren en manschappen, onder bevel van den 2den Luit. der infanterie P. van der Hoff, vergezeld van den 2den luit. der inf. J.M. Bruin, den 2den luit. van de genie L.E.W. Roorda van Eisinga en den officier van gezondheid 3de kl J.R.A. Bauer, om den 15den daaraanvolgende aan boord van het schip OUD ALBLAS, kapt P.Kley, te worden geëmbarkeerd en naar Java te worden overgevoerd. [AHB 13-12-1845] Direct na in zee te zijn gezeild wordt de OUD ALBLAS door tegenwind overvallen en door zware stormen geteisterd, zodat het schip na 15 dagen in de Noordzee gezwalkt te hebben, met gebroken boegspriet en schade aan het tuig te Vlissingen binnenloopt. Den 9den Jan. is met schade aan het spil, verlies van zeilen en boegspriet ter reede van Vlissingen binnengeloopen het schip Oud-Alblas, kapt Kley, van Amsterdam naar Batavia.[OHC 15-01-1846] Texel, 24 december 1845 - binnengelopen 9 januari 1846 Vlissingen, 10 februari - 13 juni Batavia, 26 juni - 13 juli Surabaya, 18 augustus - 1 september Patjitan, 13 september - 3 januari 1847 Portsmouth, 21 januari - 24 januari 1847 Texel. Cargalijst Amsterdam: 7214 b. Koffy, 1786 kan. Suiker, 16 b. Kaneel, 887 sch. Tin, 2628 bos Bindrotting, N.H.M.

Vlak voor de thuiskomst treft de OUD ALBLAS opnieuw stormweer, zodat het schip de rede van Portsmouth opzoekt. " Den 9 January 1847 ontving de directie een schrijven van Kap P. Kley, gedagteekend van de Reede van Portsmouth den 3, en meldende dat de Oud Alblas in de laatste 14 dagen sterk te kampen had gehad met contrarie wind en stormweder, vooral in den nacht van den 22 en 23 December, toen een zware stortzee geheel schoon dekt maakte. Echter bleven de romp van het schip en het tuig gelukkig in orde. Om het schip niet verder te resigneren, had de kapitein het raadzaam geoordeeld op de Modderbank eene schuilplaats te zoeken tot zoolang zich eene meer gunstige gelegenheid aan bood om de reis voort te zetten." 15 Kees Bouten © 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848

KONINGIN DER NERLANDEN, tiende reis, kapt Evert Groeneveld Cadee, MRD-1265/1845, Jan 1846 - Dec 1846 naar Java en terug naar Amsterdam. Hellevoetsluis, 14 januari 1846 - 26 mei Batavia, 6 juni - 25 juni Surabaya, 12 augustus - Batavia, 19 augustus - 14 oktober St.Helena - 19 december Texel. Cargalijst Amsterdam: 6360 b.Koffij, 1539 kan.Suiker, 319 k.Indigo, 893 sch.Tin, 4366 b.Bindr., N.H.M.

MACHTILDA CORNELIA, tweede reis, kapt N.J. Nannen (Vlag D 25), MRD-1275/1846, Apr 1846 - Jul 1847 naar naar Java en Hongkong en terug naar Amsterdam. Hellevoetsluis, 6 april 1846 - Batavia, 10 augustus - Surabaya - Grissee - 11 oktober Batavia Hong Kong, 17 februari 1847 - 10 juli 1847 Texel. Cargalijst Amsterdam: van Canton; 1908/4 317/8 k.Congo, 1558/4 344/8 k.Souchon, 171/8 k.Oranje Pecco, 1224/4 k.Pecco, 148/8 k.Pouchon, 81/4 k.Hysant, 200/1 k.Uxim, 130/16 k.S.Caper Thee, Spengler en Co.

BIESBOSCH, vierde reis, kapt Pieter Vogelsang, MRD-1287/1846, Jun 1846 - Feb 1847 naar Java en terug naar Dordrecht. Hellevoetsluis, 1 juni 1846 - Batavia, 6 september - 16 september Surabaya, 20 september - 21 september Pasuruan, 9 oktober - Batavia, - 10 februari 1847 Brouwershaven Cargalijst Rotterdam. Van Pasuruan: 2771 kan.Suiker, 7355 b.Koffij, 1100 schuitjes Tin en 2249 boss.Bindrotting, Ned.Handel-Maatschappij, en 1 k.Schilderijen, Order.

BATO, zevende reis, kapt Pieter Sipkes, MRD-1286/1846, Jul 1846 - Jul 1847 naar Java en terug naar Dordrecht. Hellevoetsluis, 5 juli 1846 - 17 november Batavia, - 6 december Surabaya, 26 januari 1847 - 29 januari Semarang, - Pasuruan, 25 februari - 30 mei St.Helena, - 29 juli 1847 Brouwershaven. Cargalijst Dordrecht. Van Banyuwangi: 8667 b.Koffij, 2336 kan.Suiker, 1500 b.Bindrott., N.H.M.

STAD TIEL, vijfde reis, kapt Evert Chevalier, Jul 1846 - Jun 1847 naar Java en door straat Bali terug naar Amsterdam. Texel, 11 juli 1846 - Batavia - 17 november Pasuruan, - Banyuwangi, 30 december - 8 mei 1847 Nieuwe Diep, - 29 juni 1847 Hellevoetsluis. Het schip Stad Tiel, kapt Chevalier, van Batavia herwaarts gedestineerd, heeft volgens brief van het Nieuwe Diep van den 8sten dezer, bij het naar binnenslepen door de stoomboot Noord-Holland, tegen de steenen gestooten, in het Nieuwe Diep, wegens aanvaring van Zr.Ms. Kannonneerboot, de groote raa verloren en vervolgens een loodsvaartuig en stijger zwaar beschadigd. (Onze correspondent vogt hierbij, day het onbegrijpelijk is, dat wanneer van de vuurtoren geseind wordt, 16 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 men de meer doelmatige stoomboot Amsterdam niet gebruikt, waardoor zoo wel de schade aan het schip als de andere veroorzaakte schade zoude voorkomen zijn.) [NRC 10-05-1847] Cargalijst Amsterdam. Batavia: 8370 b.Koffij, 2315 kann.Suiker, 1097 sch.Tin, 703 b.Bindrotting, N.H.M.

ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, vierde reis, kapt Jan Abbema, voor rederij Blussé, Jul 1846 - Jun 1847 naar Java en via Straat Bali terug naar Amsterdam. Texel, 11 juli 1846 - 15 juli Deal, 25 juli - 15 november Batavia, 19 november - 24 november Surabaya, 26 december - 28 december Pasuruan, 22 januari 1847 - 23 januari Banyuwangi, 25 januari - 7 april St.Helena, 8 april - 12 juni 1847 Texel. Cargalijst Amsterdam: van Banjoewangie, 8590 b. Koffij, 3195 kan. Suiker, 1195 sch. Tin, 3947 b. Bindr., N.H.M.

Familiebericht. Heden ontvingen wij het diep treffend berigt, dat onze geliefde tweede Zoon JOHANNES, aan Boord van den Admiraal Heemskerk, gevoerd door Kapitein Abbema, den 17 January ll. In bijna 27jarigen ouderdom, ter reede van Passaroeang, door een noodlottig toeval zijn leven in de golven moest eindigen. G.W. Meyboom, Ea Meyboom, Bakker. Amsterdam, 21 Junij 1847 [AHB 2206-1847]

Familiebericht. Heden ontving ik de bevestiging der droevige tijding, dat mijn veel geliefde Zoon en eenigst Kind ERNST JUSTUS, Kweekeling voor de Zeevaart alhier, op zijne tweede uitreize naar Batavia, aan boord van het Schip de Admiraal Heemskerk, gevoerd door Kapitein ABBEMA, den 10den September ll., op de hoogte van St.Helena, door een noodlottig toeval over boord geslagen en verdronken is. Wat ik als Moeder en Weduwe in deze braven en veelbeloovenden Zoon nauwelijks 17 jaar oud, moet derven, zal elk gevoelig Ouderhart beseffen. - Vooral wanneer het op zulk eene treffende wijze, het verlies van hun eenigst, geliefd Huwelijkspand moet betreuren. J.C. Doodenhuys, Wed. J.J.Nahlop. Amsterdam, 21 Junij 1847 [AHB 28-06-1847]

Hellevoetsluis 14 Julij. Van morgen zeilden Ida Wilhelmina, G.G.Geerling; Louisa Prinses der Nederlanden, A.Hordijk; de Zwijger, J.H.Mugge; Jan van Hoorn, J.Bouten, allen n.Batavia. [NRC 15-071845] Op 8 juni wordt de IDA WILLEMINA door de NHM bevracht voor Rotterdam, tegelijk met de LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN voor Dordrecht. Op 8 juli liggen ze beide zeilklaar in Hellevoetsluis, van waar ze echter eerst op 14 juli uit kunnen zeilen. Op 20 juli worden beide gezien bij Noord-Voorland, waarna de IDA WILHELMINA op 21 juli bij Deal binnenloopt. De JAN VAN HOORN, eveneens op 14 juli van Hellevoetsluis vertrokken (na bevrachting door de NHM op 29 juni), liep vanwege de zware storm reeds op 17 juli te Deal binnen en de ZWIJGER reeds op 16 juli. Op 26 juli loopt ook de LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN te Deal binnen, na door de ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, die van 15 tot 25 juli te Deal binnen lag, te zijn aangevaren. 17 Kees Bouten © 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 Op 26 juli vertrekt de JAN VAN HOORN van Deal, de ZWIJGER en de IDA WILLEMINA zetten op 29 juli hun reis verder. Ida Willemina, G.G.Geerling en de Zwijger, J.H.Mugge, beiden van Dordrecht naar Batavia, ter reede van Deal binnen, hebben den 29 julij de reizen voortgezet. [RC 6-08-1846] De LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN keert terug naar Hellevoetsluis om gerepareerd te worden. IDA WILHELMINA, vijfde reis, kapt Gerrit Geerling, MRD-1294/1846, Jul 1846 - Jun 1847 naar Java en via straat Bali terug naar Rotterdam. Hellevoetsluis, 14 juli 1846 - 21 juli Deal, 29 juli - 15 november Batavia, - 16 december Surabaya, 14 januari 1847 - 17 januari Probolinggo, 31 januari - 5 februari Banyuwangi, 8 februari - 14 juni Brouwershaven - 22 juni Hellevoetsluis. Volgens brief van kapit G.G.Geerling, voerende het fregatschip Ida Willemina, van Dordrecht naar Batavia, was hij den 17 augustus jl. Zeilende op 15 gr. 26 min. noorderbreedte en 25 gr. 41 min. westerlengte; het schip en equipage bevonden zich in den besten staat. Genoemde kapit meldt gezien te hebben den 5 augustus op 44 gr. 29 min. noorderbreedte en 12 gr. 34 min. westerlengte, het schip Jan van Hoorn, kapit J.Bouten, van Dordrecht naar Batavia; gepraaid den 10 dito, op 31 gr. 47 min. noorderbreedte en 18 gr. 35 min. westerlengte, het schip Ceram, kapit T.K.Veltman, van Dordrecht naar Batavia. Nog meent hij den 10 augustus gezien te hebben de schepen Admiraal van Heemskerk, kapit J.F.P.A.Abbema, van Amsterdam, en Zwijger, kapitein J.H.Mugge, van Dordrecht, beide naar Batavia. [ RC 1-10-1846] Passagiers vanuit Surabaya: de jonge heer F.P.J.Mulder, en 3 gepasp. Militairen. Passagiers vanuit Probolinggo: F.P.J.Mulder, A.S.Schultze en echtgenoot, W.J.L.C. van Polanen en Petel, de jonge Jufvr.A.Swart, en 3 gepasp. Militairen. Passagiers vanuit Banyuwangi: majoor Schultze en echtgenoot, de jonge heeren Mulder en Petel, en de jonge jufvr. Swart. Cargalijst Rotterdam: 5600 b.Koffij, 2193 kranj.Suiker, 999 schuitjes Tin en 2984 boss.Bindrotting, Ned.HandelMaatschappij.

LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, dertiende reis, kapt Adolf Hordijk (Vlag D 11), MRD-1295/1846, Jul/Okt 1846 - Okt 1847 naar Java en terug naar Dordrecht. Hellevoetsluis, 14 juli 1846 - 26 juli Deal, - 10 augustus Hellevoetsluis Hellevoetsluis, 16 oktober - 8 maart 1847 Batavia, 14 maart - 22 maart Surabaya, - Probolinggo, 29 april - 6 mei Batavia, 11 mei - 2 augustus St.Helena - 12 oktober Brouwershaven. Aanvoer te Batavia. Van Dordrecht: 83 st.rondhouten, N.H.M. Passagiers van Batavia: mevr.P.W.Verhagen, wed.Rijks Uitvoer van Surabaya. via Probolinggo naar Nederland: 4802 25/100 pic Gouv. Suiker, 3500 pic. Gouv. Koffij, 250 90/100 pic. Gouv. Tabak en 80 pic. Rotting, N.H.M. Passagiers vanuit Probolinggo: de heer van de Poll en familie. Passagiers vanuit Batavia: de heer M.Vest Cargalijst Dordrecht. van Batavia: 1485 k.Suiker, 5400 b.Koffij, 254 p.Tabak, 782 bl.Tin, N.H.M.

ZWIJGER, zesde reis, kapt Jan Mugge, MRD-1296/1846, 18 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 Jul 1846 - Jul 1847 naar Java en via straat Bali terug naar Amsterdam. Hellevoetsluis, 14 juli 1846 - 16 juli Deal, 29 juli - 16 november Batavia, 22 december - 26 december Surabaya, 20 januari 1847 - 29 januari Banyuwangi, 1 februari - 24 juni Texel, 20 juli 22 juli 1847 Hellevoetsluis. Passagiers van Batavia: de heeren Neufville en Mr. Coster. Cargalijst Amsterdam: 2473 kn.Suiker, 1216 z Suiker, C. de Bruyn & Zn; 1 partij Sapanhout en Rotting, Order.

JAN VAN HOORN, vierde reis, kapt Jacob Bouten, voor rederij BlussĂŠ, Jul 1846 - Jun 1847 naar Java en door Straat Bali terug naar Dordrecht. Figuur 10 Monsterrol 1297 Dordrecht dd 30Jjunij 1846, voor het Barkschip JAN VAN HOORN, kapitein Jacob Bouten, om te varen naar Batavia en terug op Dordrecht.

Vierentwintig man monsteren aan bij kapitein Jacob Bouten, 30Jr Dordrecht. Drie stuurlieden, een Doctor, Bootsman en maat, Timmerman en 2e-, Zeilmaker, Kok, Hofmester, 7 Matrozen, 3 Ligtmatrozen en 3 Jongens. Hellevoetsluis, 14 juli 1846 - 12 november Batavia, 18 november - 23 november Tegal, 25 november - 2 december Surabaya, 6 januari 1847 - 6 januari Probolinggo, 24 januari - 28 januari Banyuwangi, - 16 april St.Helena, - 11 juni 1847 Brouwershaven. Cargalijst Dordrecht: van Banjoewangie, 4800 b.Koffij, 1657 kan. Suiker, 681 sch. Tin, 1196 boss. Bindr., Ned. Handel-Maatschappij.

19 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848

Figuur 12 Amsterdam, 3 Julij 1846. Zeildagen voor de N.H.M. [NRC 4-07-1846]

Figuur 11 Rotterdam, 29 Junij 1846. Bevracht door de N.H.M. [NRC 30-05-1846]

Bevrachtingen door de N.H.M. en zeildagen: Voor Amsterdam: ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt J.F.P.A.Abbema (zeildag 10 juli). Voor Rotterdam: CERAM, kapt T.K.Veldman (zeildag 12 juli) en GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt B.P.van Weyland (zeildag 20 juli), beide van Dordrecht. Voor Dordrecht: JAN VAN HOORN, Kapt J.Bouten (zeildag 8 juli). CERAM, derde reis, kapt Thomas Veldman, MRD-1298/1846, Jul 1846 - schipbreuk in Straat Sunda. Hellevoetsluis, 28 juli 1846 - 5 november schipbreik bij Prinseneiland (Straat Sunda) 's Gravenhage, den 20sten September. Wij ruimen gaarne eene plaats in aan den volgenden brief: Aan Zijne Excellentie den Minister van Kolonien te 's Gravenhage. DORDRECHT, den 14den September 1847. Het onder onze directie gevaren hebbende schip Ceram, den 5den November 1846 op Prinsen Eiland gestrand en daarna verbrijzeld zijnde, is de equipage, bestaande uit den scheepsbevelhebber T.K.Veldman en nog 43 manschappen, te zamen uitgemaakt hebbende de bezetting van dien bodem, door Zr. Ms. schooner Sylph te Batavia aangebragt. Gemelde scheepsbevelhebber alhier teruggekomen zijnde, heeft, bij zijn aan ons gegeven verslag, met dankbaarheid melding gemaakt van de deelnemende hulp en bijstand, die hij, benevens de overige schipbreukelingen, behalve zijner Majesteits zeemagt, ook had mogen ondervinden van de koloniale autoriteiten, en wel bijzonder van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal, zoowel als van den toenmaligen resident van Batavia, den hoogedel gestrengen heer Hora Siccama, en wij voelen ons gedrongen aan Uwe Excellentie te kennis te geven, hoe ook de reederij van den verongelukten bodem den aan de hulpbehoevende bezetting betoonden bijstand met dankbaarheid erkent en op hoogen prijs stelt, zoowel als de bereidwilligheid waarmede aan den bevelhebber is aangeboden, om met alle beschikbare middelen, zoo mogelijk mede te werken tot het redden van 20 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 wat nog van het schip zoude te redden zijn, van welk laatste, uit hoofde van den reddeloozen toestand van hetzelve, echter geen gebruik is kunnen gemaakt worden. Onder betuiging onzer bijzondere hoogachting, hebben wij de eers ons te noemen, Van Uwe Excellentie de dw. dienaren, Directeuren van het schip voornoemd, J.B. 't Hooft en F.C.Deking Dura

CLARA ANNA MARIA, derde reis (particuliere), kapt Pieter Bakema, Vlag D 62, (geen monsterrol Dordrecht), Jul 1846 - Jul 1847 naar Batavia en China en terug naar Amsterdam. Hellevoetsluis, 29 juli 1846 - 14 november Batavia, - 16-16 januari 1847 China - 9 juli 1847 Texel Cargalijst Amsterdam. van China: 1199/4 k.Congo, 314/8 k.Souchon, 477/4 k.Pecco, 300/8 k.Tonkay, 193/4 k.Schin; 259/4 k.Heysant, 185/4, 45/8 k.Uxim, 13/8 k. Joosjes G.C., 12/8 k. Joosjes F.B., Hope en Co.

Aandelen in de schepen: CLARA ANNA MARIA, JACOB CATS, OUD ALBLAS, ORION, TIMOR, ADMIRAAL VAN HEEMSKERK en PICTURA Figuur 13 Geveild te Dordrecht [NRC 6-04-1846],

JUNO, derde reis, kapt Willem Chevalier, MRD-1300/1846, Jul 1846 - Jun 1847 naar Java en terug naar Dordrecht. Hellevoetsluis, 29 juli 1846 - 17 november Batavia, - Surabaya, 18 januari - 28 januari Banyuwangi, - 21 juni 1847 Brouwershaven

21 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848

Figuur 14 Veiling en afslag van scheeps-aandeelen [NRC 2702-1847]

oa de BIESBOSCH, GENERAAL BARON VAN GEEN, JUNO en aandelen in de Dordrechtsche Scheepsrederij.

GENERAAL BARON VAN GEEN, zevende reis, kapt B. van Weyland, MRD-1299/1846, Jul 1846 - Jul 1847 naar Java en door straat Bali terug naar Dordrecht. Hellevoetsluis, 31 juli 1846 - 16 november Batavia, 24 november - 7 december Surabaya, 10 januari 1847 - 11 januari Pasuruan, 26 januari - 7 februari Banyuwangi, 9 februari - 1 mei St.Helena, - 10 juli 1847 Brouwershaven.

PICTURA, vijfde reis, kapt M.F. Tijdeman, MRD-1306/1846, Aug 1846 - Sep 1847 naar Java en terug naar Dordrecht. Hellevoetsluis, 26 augustus 1846 - 25 december Batavia, - 15 januari 1847 Surabaya, 12 februari 13 februari Pasuruan, 1 maart - 4 maart Banyuwangi, 6 maart - 6 juni St.Helena, - 1 september 1847 Brouwershaven, - 6 september Dordrecht Aanvoer te Batavia. van Dordrecht: 394000 Ned. Pd. Steenkolen, N.H.M. 1 billard, B.Kopersmit en co. 38/4 ankers groentens, 1o kelders provisien, 9 dito gedr.vruchten, 48 blikken koek, 2 kelders en 3 kn. Banket, 12/4 blikken zalm, 10 vs. haring, 42 hammen, 6 vs. rolpens, 6 dito worst, 6 dito saucijzen, 1 kt. eau de cologne en 1 jagtgeweeren, de gezagvoerder. 4 kn. provisien, order. Uitvoer van Batavia. naar Nederland, via Surabaya: 100 pic.Bindrotting, N.H.M. Passagiers vanuit Surabaya: de jonge jufvr. B.M.J.Willemsen en ChadelĂŠ, drie gepasp. militairen.

Passagiers vanuit Banyuwangi: mejufvr. Schadelee Willemse en drie gepasporteerde militairen

Na de MACXHTILDA CORNELIA in 1844 is de SPHYNX het eerst volgende nieuwe schip dat in Dordrecht gebouwd wordt voor 'Dordtsche reederij'. Rotterdam den 15 julij. Gisteren is te Dordrecht, bij den scheepsbouwmeester Jan Schouten, te water gelaten de bark Sphynx, voor rekening eener reederij, onder directie der heeren J. en F. van Wageningen, en bestemd voor de vaart op Indie. Inmiddelijk daarna is de kiel gelegd van de bark Anna.[RC 17-07-1846] SPHYNX, eerste reis (particuliere), kapt Willem Cramer (Vlag D26), voor rederij J. en F. van Wageningen, 22 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 Sep 1846 - Sep 1847 naar Batavia en terug naar Dordrecht.

Figuur 15 Monsterrol 1308 voor het Barkschip Sphynx, gevoerd wordende door kapitein W.H.Cramer naar Batavia, dd. 11 september 1846.

Kapitein Willem Hendrikus Cramer, 42Jr Dordrecht, 1eStuurman, 2e-Stuurman tevens Bootsman, Timmerman, Kok, 4 Matrozen, 5 Ligtmatrozen en 1 Jongen. Totaal 15 man.

Hellevoetsluis, 20 september 1846 - 19 januari 1847 Batavia, 18 februari - 20- april Mauritius, 22 mei - 3 september 1847 Brouwershaven, - 6 september Dordrecht. Aanvoer te Batavia. van Dordrecht: 200 md. Mineraalwater, 190 hammen, 500 kazen, en 200 kelders genever. B.Kopersmit en co. 10 kelders vruchten op brandewijn, Dorrepaal. Passagiers van Batavia: de heeren J.G.A.Weldemann, B.Tepe, J.C.Mestemacher, en de matroos H.Meijer, afkomstig van het gestrande Hamb. Schip Johun, in de chin.zee

Mauritius den 28 april. De Sphynx, Cramer, van Batavia naar Dordrecht, is den 20 dezer met verlies van fokke- en groote masten alhier binnengeloopen. [RC 29-06-1847] Cargalijst Dordrecht. van Batavia: 3645 b.Rijst, 1042 Buffelhuiden, 1400 b.Bindrotting, Order.

Na de SPHYNX varen er in 1846 verder geen Dordrtsche schepen uit tot februari 1847. Wel worden de volgende twee schepen nog per 3 november 1846 door de N.H.M. bevracht. 'S HERTOGENBOSCH, vierde reis, kapt F.J. Matthijssen (vlag D 66), MRD-1318/1846, Feb 1847 - Jun 1848 naar Java en Japan en terug naar Amsterdam. Hellevoetsluis, 1 februari 1847 - 2 juni Batavia (van Onrust) - Japan - Batavia, 7 januari - Tegal, Batavia, 22 februari - 25 juni 1848 Texel. Batavia, 21 december 1847. Met het onlangs van Japan teruggekeerd Nederlandsch handelsschip 'sHertogenbosch, gezagvoerder Matthijssen, zijn van daar overgevoerd zes Amerikaansche schipbreukelingen, genaamd George How, Peter Williams, Henry Spencer, Murphey Wells, Bill en Joe. Omtrent hun wedervaren zijn de volgende bijzonderheden bekend geworden. [NSC 25-02-1848]

23 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848

BROEDERTROUW, achtste reis, kapt Nanne Brouwer, (geen monsterrol Dordrecht), Feb 1847 - Nov 1847 naar Java en terug naar Amsterdam. Hellevoetsluis 3 februari 1847 - 24 mei Batavia, 10 juni - 27 juni Surabaya,14 juli - 21 juli Semarang, 31 juli - Batavia, 7 augustus - 25 november 1847 Texel. Passagiers aangekomen te Batavia: de heeren O.D.de Rewik, W.A.Jellinghaus, M.J.A.C.A.Couperus. Aanvoer te Batavia: Van Dordrecht, met het Ned.schip Broedertrouw, kapitein N.H.Brouwer. 76000 metselsteenen, N.H.M. 1 rijtuig en 1 karmmachine, van Ommeren, Rueb en co. 15 blikken zalm, 20 vs. haring, 20 blikken bokkems, 10 dito rozijnen, 10 dito pruimen, 2 ks. Champagne en 1 kt klokken, Order. Passagiers aangekomen te Amsterdam: De Heer M.Rijnen en familie. Cargalijst Amsterdam. van Batavia: 7536 b.Koffij, 2044 kn.Suiker, 200 p.Tabak, 1007 sch.Tin, 1534 b.Bindr., N.H.M.

24 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848

Figuur 16 Scheepsandelen van de CLARA ANNA MARIA, BROEDERTROUW en OSIRIS [AHB 27-04-1847]

TIMOR, zesde reis (een tussenreis), kapt Cornelis Borghorst, voor rederij Blussé, MRD-1320/1846, blijkens een advertentie in het Algemeen Handelsblad van 10 oktober 1846, was het de bedoeling dat de TIMOR half November naar New Yrok zou vertrekken. Hellevoetsluis, 23 februari 1847 naar Cuba en terug op Hamburg - 20 juli 1847 Hellevoetsluis.

ISIS, vijfde reis (een tussenreis), kapt Willem Derks, voor rederij Blussé, Texel, maart 1847 - naar Cuba - 28 juli 1847 Texel.

OSIRIS, vierde reis, kapt G.J. Stam de Jonge, Mrt 1847 - Feb 1848 naar Java en terug naar Dordrecht. Texel, 23 maart 1847 - 6 juli Batavia 26 juli Surabaya, 10 september - Pasuruan, 23 september Semarang, 7 oktober - 10 oktober Batavia, 15 oktober - 7 december St.Helena, - 10 februari 1848 Brouwershaven. Aanvoer te Batavia. van Dordrecht: 148/1 en 24/1 ledige leggers, 3 kn. Rhijnwijn, 10 kelders gedr vruchten, 6 kelders banket, 5 kelders zuren, 2 ks. Vruchten op brandewijn, 4 kelders en 28/4 ankers, en 2 Manden groenten, 1 kist koek, rozijnen, en kazen, 20 vs. e 1 kist gedr. visch, 1 kist lengvisch, 50 potten anchovis, 20 vs. ossetongen, 2 manden provisien, 50 st hammen, 30 vs. rolpens, 15 vs. saucijzen, 10 vs. gerookt en 5 vs. gez.spek, 10 vs. gez.vleesch, 2 ks. likeur, en 1 kist bitter, Order. Cargalijst Dordrecht. van Batavia: 6657 b.Koffij, 3126 kan.Suiker, 582 sch.Tin, 3597 b.Bindrotting, N.H.M.

JACOB CATS, negende reis (tussenreis), kapt Johannes Keeman, voor rederij Blussé, Texel, 21 april 1847 naar Triest - 7 november 1847 Brouwershaven.

ORION, zesde reis, kapt Jan de Ridder, voor rederij Blussé, Texel, 16 mei 1847 - Havannah - 27 oktober Texel

DELTA, vijfde reis, kapt Govert Crans, MRD-1330/1847, Mei 1847 - Feb 1848 naar Java en terug naar Amsterdam. Hellevoetsluis, 23 mei 1847 - 12 augustus Batavia, 1 september - 14 september Pasuruan, 14 oktober - 21 oktober Batavia, 26 oktober - 12 februari 1848 Texel. Aanvoer te Batavia. van Amsterdam: 35/1 en 10/2, ledige leggers, B.Kopersmit en co. 12500 metzelsteenen, 150 vs. boter, 100 kazen en 2 kn.meubelen, de gezagvoerder. 158/1 en 24/2, ledige leggers, Order.

25 Kees Bouten © 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 Cargalijst Amsterdam. van Batavia: 6130 b.Koffij, 2993 kranj.Suiker, 1052 sch.Tin, N.H.M.

OUD ALBLAS, achtste reis, kapt Pieter Kley, voor rederij Blussé, Jun 1847 - Feb 1848 naar Batavia en terug naar Amsterdam Texel, 2 juni 1847 - 13 september Batavia, 21 oktober - 29 december St.Helena, - 21 februari 1848 Texel. Invoer te Batavia: Van Dordrecht; 125 vs. boter, 23 kn wijn en 10 kelders vruchten, Order. Uitvoer van Batavia: Naar Amsterdam; 179 pic bindrotting, 6000 dito suiker, 8100 dito rijst, B.Kopersmit &Co

BERNARD HERTOG VAN SAXEN-WEIMAR, vijfde reis, kapt Pieter Hazewinkel, MRD-1332b/1847, Jun 1847 - Apr 1848 naar Java en door straat Bali terug naar Dordrecht. Hellevoetsluis, 4 juni 1847 - 2 oktober Batavia, 8 oktober - Banyuwangie, 1 december - 28 februari St.Helena, -28 april 1848 Brouwershaven. Aanvoer te Batavia: van Dordrecht: 40 kn. Papier, B.Sanier, Suermondt en co Cargalijst Dordrecht. van Batavia: 1760 b.Koffij, 2717 kan.Suiker, 1000 sch.Tin, 1139 b.Bindr., N.H.M.

STAD DORDRECHT, twaalfde reis, kapt Jan van Nassau, MRD-1333/1847, Jun 1847 - Mrt 1848 naar Java en terug naar Amsterdam. Hellevoetsluis, 4 juni 1847 - 9 september Batavia, - 25 september Surabaya, 20 september 1 oktober Pasuruan, 27 oktober - 11 maart 1848 Texel. Uitvoer van Surabaya. naar Nederland, via Pasuruan en Batavia: 1500 st.huiden, 100 pic.rotting, N.H.M.

BIESBOSCH, vijfde reis, kapt P.M. Vogelsang, MRD-1336/1847, Aug 1847 - Jun 1848 naar Java en door straat Bali terug naar Dordrecht. Hellevoetsluis, augustus 1847 - 20 november Batavia, 26 november - 3 december Surabaya, 25 december - 25 december Pasuruan, 15 januari 1848 - 18 januari Banyuwangi, 19 januari - 8 juni 1848 Brouwershaven. Aanvoer te Batavia. van Dordrecht: 400000 Ned. Pd. Steenkolen, N.H.M. 120/2 fl.likeuren en 1 kt. Eau de cologne, Order. Cargalijst Dordrecht. van Pasuruan: 3155 kn.Suiker, 6000 b.Koffij; 2270 b.Rotting, N.H.M.

KONINGIN DER NEDERLANDEN, elfde reis, kapt Evert Groeneveld Cadee, Aug 1847 - Jun 1848 naar Java en door straat Bali terug naar Dordrecht. Texel, 14 augustus 1847 - 25 november Batavia, 1 december - Surabaya, 29 december - 31 december Pasuruan, 7 februari 1848 - 14 februari Banyuwangi, 19 februari - 23 april St.Helena, 25 april - 26 juni 1848 Brouwershaven. Cargalijst Dordrecht. van Banuywangi: 2250 b.Koffij, 2901 kann.Suiker, 342 b.Bindrottingen, N.H.M.

TIMOR, zevende reis, kapt Jan Koning (Vlag D14), voor rederij Blussé. 26 Kees Bouten © 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 Aug 1847 - Jun 1848 naar Batavia, door Straat Sunda naar Tjilatjap (aan de zuidkust van Midden-Java, het huidige Cilacap) en van daar terug naar Amsterdam. Kapitein J.Koning, 28Jr Dordrecht, 1e-en 2eStuurman, Bootsman tevens 3e-Stuurman, Doctor, Timmerman, Zeilmaker, Hofmeester, Kok, 7 Matrozen, 2 Figuur 17 Monsterrol 1340 dd Ligtmatrozen en 3 7 augustus 1847 voor het Jongens. Barkschip Timor, kapitein J. Koning, bestemd naar Batavia en terug op Amsterdam.

Hellevoetsluis, 24 augustus 1847 - 9 december Batavia, 17 december - 29 december Tjilatjap, 26 januari 1848 - 2 juni 1848 Texel. Aanvoer te Batavia. van Dordrecht: 50 md seltzerwater, Order. Uitvoer van Batavia. naar Nederland, via Tjilatjap: 100 pic bindrotting, N.H.M.

JAN VAN HOORN, vijfde reis (een particuliere), kapt Jacob Bouten, voor rederij BlussĂŠ, Aug 1847 - Mei 1848 naar Batavia en terug naar Dordrecht.

Figuur 18 Monsterrol 1339 dd 9 augustus 1847 voor het Barkschip JAN VAN HOORN, kapitein J. Bouten, bestemd naar Batavia.

Kapitein J.Bouten, 31Jr Dordrecht, 1e-Stuurman W.B.Budde, 2eStuurman, Bootsman en -maat, 1e- en 2eTimmerman, 1e- en 2eZeilmaker, Kok, Hofmeester, 5 Matrozen, 3 Ligtmatrozen en 2 Jongens.

Hellevoetsluis, 24 augustus 1847 - 4 december Batavia, 4 januari 1848 - 13 maart St.Helena, - 16 mei 1848 Brouwershaven. Aanvoer te Batavia: 60 md. mineraalwater en 1 kt. kantoorbehoeften, Order.

In den koers der Vrachten heeft sedert ons vorig berigt weinig verandering plaats gevonden; er zijn nog wel producten ter verzending voorhanden, maar men zoude geen hooger vrachten dan f 90 a f 95 met 15% kunnen bedingen. . . .Andere avontuurschepen zijn op dit moment niet aanwezig als de Twee Anthonys en Jan van Hoorn, welke beide voor eigen rekening laden, vermoedelijk Rijst, Suiker en Arak. Heden bedong men voor Rijst f 100 en 15% ter bijlading.[NRC 23-02-1848] 27 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 en in de Javasche Courant van 28 maart 1848 staat bij de Handelsberigten geschreven:

De handel was in het algemeen gedurende deze maand lusteloos; . . . De voornaamste uitvoeren hebben bestaan uit het volgende naar Nederland, per Adm.Rijk, 4885 b. rijst, 4079 can. Suiker; per Jan van Hoorn, 10800 pic. Rijst; per Catharina Maria, 4590 pic. Rijst, 40 l. arak, 3079 huiden; per . . . Carga-lijsten Dordrecht: 3373 b. Rijst, P.Blusse van Oud-Alblas; 3527 b. Rijst, 2559 b. Bindrotting, Sandberg en Co; 165 z. Peper, Boissevain en Kooy.

JUNO, vierde reis (particuliere), kapt W.J. Chevalier, MRD-1341/1847, Aug 1847 - Jun 1848 naar Java en door straat Bali terug naar Rotterdam. Hellevoetsluis, 25 augustus 1847 - 9 december Batavia, 17 december - 21 december Surabaya, 30 december - 6 januari 1848 Probolinggo, 17 januari - 31 januari Banyuwangi, 12 februri - 20 april St.Helena, 21 april - 19 juni Brouwershaven, 21 juni 1848 Hellevoetsluis. Helvoetsluis 21 Junij. De stoomboot Kinderdijk is op aanvraag, per expresse, tot adsistentie vertrokken naar het bakrschip Juno, kapt. W.J.Chevalier, van Banjoewangie naar Dordrecht, hetwelk op de vlakte aan den grond zit. [AHB 23-06-1848] Cargalijst Rotterdam. van Banjoewangie: 25010 b.Koffij, 2979 kann.Suiker, 2298 boss.Bindrotting, Order.

CLARA ANNA MARIA, vierde reis (particuliere), kapt P.J. Bakema, Sep 1847 - Nov 1848 via Kaap de Goede Hoop naar Java en Hongkong, waarna door straat Bali terug naar Rotterdam. Texel, 28 september 1847 - 12 december Kaap de Goede Hoop, 28 december - 19 februari 1848 Straat Sunda - 19 april Macao, 29 mei - 9 augustus Banyuwangi, 10 augustus - ~26 November 1848 Hellevoetsluis. Deze reis gaat dus niet naar Batavia, maar naar China. De terugreis verloopt via Straat Bali, waarbij in Oost-Java geen lading ingenomen werd. De lading vanuit Macao is reeds in augustus in Nederland bekend, waarna vanaf oktober advertenties verschijnen in diverse Nederlandse dagbladen vanwege een op 21 december te houden veiling van Japansche en Chinese goederen, in de Garnalen Doelen te Amsterdam.

Figuur 19 Advertentie Japansche en Chinese Veiling [NRC 14-10-1848]

Cargalijst Rotterdam. van Canton: 464 kn.Thee, Hofman en Dorrepaal; 2015 kn.Thee, 21 kn.Lakwerk, 12 kn.Porcelein, Sturenberg Cankrien en Co.; 103 kn.Thee, 20 kn.Gember, 10.000 stikken, Reijnvaan en Zoon; 150 kn. Thee, 200 bundels Cassia, H.van Rijckevorsel; 464 kn.Thee, Labouchere en Co.; 200 kn.Thee, 300 kn.Gember, 100 kn.Cassia, H.vander Sande te Dordrecht; 35 kn. en coll.Koopm., Diversen en Order. In het Algemeen Handelsblad van 25-12-1848 wordt vermeld:

28 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 Dordrecht, 21 december. Heden zijn alhier afgedaan 300 k. Chinesche Gember, aangevoerd per Clara Anna Maria, kapt. Bakema, prijs geheim.

ZWIJGER, zevende reis, J. Mugge, MRD-1346/1847, Sep 1847 - Jul 1848 naar Java en door straat Bali terug naar Dordrecht. De ZWIJGER wordt pas op 2 september 1847 bevracht door de N.H.M., waana hij reeds op 29 september uitvaart van Hellevoetsluis. Hellevoetsluis, 29 september 1847 - 10 januari 1848 Batavia, 15 januari - 18 januari Surabaya, 3 februari - 5 februari Pasuruan, 28 februari - 5 maart Banyuwangi, 10 maart - Juli 1848 Brouwershaven.

MACHTILDA CORNELIA, derde reis, kapt N.J. Nannen, Sep 1847 - Sep 1848 naar Java en Sumatra waarna terug naar Rotterdam. Texel, 27 september 1847 - Batavia, 12 februari 1848 - 15 januari Semarang, - Sourabaya, 26 februari - Pasuruan, 2 maart - 26 maart Batavia, 11 april - Padang, - 18 juli St.Helena, - 25 september 1848 Hellevoetsluis. Cargalijst Rotterdam. van Batavia: 4511 b.Koffij, 515 kan.Suiker, 312 sch.Tin., 3000 st.Huiden, 265 b.Bindr., 730 st., 1 k.Gutta Percha, 309 b.Sago, 56 k. Cochenille, 5 k. Tegel Cochenille, 10 k.Goudzand, N.H.M.

ISIS, zesde reis, kapt Willem Derks, voor rederij BlussĂŠ, Okt 1847 - Aug 1848 naar Java en via Batavia terug naar Amsterdam. Harderwijk 28 septtember. Op den 2 Oct zal van hier met scheepsgelegenheid naar 't Nieuwe Diep vertrekken een detachement, sterk 100 onderofficieren en manschappen, onder bevel van den 2den luit. Der inf. H.W.van Oijen, van het O.I.leger van verlof terugkeerende, vergezeld van den 2den luit. der inf. P.F.Prager, ten einde den 4. daaraanvolgende aan boord van het schip Isis, kapt W.B.Derks, over te gaan en naar Oost-Indie te worden overgevoerd. [UPSC 1-10-1847] Texel, oktober 1847 - 27 januari 1848 Batavia, 7 februari - 10 februari Tegal, - 9 maart Semarang, 19 maart - 28 maart Batavia, 5 april - 6 augustus 1848 Texel. Aangekomen passagiers Amsterdam. De Jonge Heer M.de Munnick, Jonge Jufvr.C.de Munnick; de Jionge Heer karel van der Wijk, Jonge Jufvr. Constance van der Wijk; Jonge Heer Louis Winkelman; Jeanne en henry en Jan Coblijn.

SPHYNX, tweede reis (particuliere), kapt Gerrit Wigman (Vlag D32), MRD-1308/1847, Okt 1847 - Jul 1848 naar Batavia en terug naar Dordrecht. Hellevoetsluis, 13 oktober 1847 - 29 januari 1848 Batavia, 1 maart - 1 juli 1848 Hellevoetsluis. Cargalijst Dordrecht. van Batavia: 4373 pic.Rijst, 645 pic.Suiker, 60 pic.Bindr., J.S.F.van Wageningen

29 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 PICTURA, zesde reis, kapt M.F. Tijdeman, MRD-1353/1847, Nov 1847 - Nov 1848 naar Java en terug naar Dordrecht. Hellevoetsluis, ~20 november 1847 - 28 april 1848 Batavia, - 8 juni Surabaya, 4 juli - 13 juli Batavia, 23 juli - 21 september St.Helena - ~26 november 1848 Hellevoetsluis. Cowes, 26 december. De Pictura, Tydeman, v Dordrecht n Batavia, is alhier met verlies van zeilen en verdere schade, binnengeloopen, hebbende 37 dagen reis en zeer slecht weder in de Noordzee doorgestaan. Verscheidene manschappen der equipage lijden aan ziekte. [NRC 31-12-1847] Uitvoer van Batavia: 300 pic. Suiker Uitvoer van Surabaya: 4675 pic.Suiker, 1728 pic.Tabak, 426 pic.Rijst, 300 pic.Koffij, 100 pic.Rotting.

ANNA, eerste reis (particuliere), kapt Willem Cramer (Vlag D 26), rederij J. en F. van Wageningen, Nov 1847 - Nov 1848 via Rio de Janeiro naar Batavia en terug naar Dordrecht. Dordrecht 16 september. Heden morgen omstreeks negen uren is van de werf van den scheepsbouwmeester Jan Schouten, met het beste gevolg te water gelaten, het barkschip Anna, groot 200 lasten, gebouwd voor rekening der heeren F. en J.van Wageningen alhier. Het zal gevoerd worden door kapitein W.H.Cramer en is bestemd voor de vaart op Oost-Indie.[NRC 17-09-1847]

Figuur 20 MRD 1354 dd 12 November 1847 van het Barkscip Anna, kapitein W.H.Cramer, naar Lissabon en Rio de Janeiro en terug op onbepaald.

Kapitein W.H.Cramer, 44Jr Dordrecht, 1e-Stuurman, 2e-Stuurman tevens Bootsman, Timmerman, Kok, 6x Matroos en 3x Ligtmatroos. Totaal slechts 14 man.

Hellevoetsluis, november 1847 - 26 december Lissabon, - 14 december Rio de Janeiro, - 21 mei 1848 Batavia, 13 juli - november 1848 Hellevoetsluis. Cargalijst Dordrecht. van Batavia: 929 b.Rijst, 1296 b.Bindrotting, J.en F.van Wageningen; 204 kranj.Suiker, P.Blusse van Oud-Alblas, 291 kranj.Suiker, van Eeghen en Co; 925 b.Rijst, Boissevain en Kooy; 15/4, 32/12 k.Thee, Hammilton of Silverton Hill; 1 ktje Regaal, H.P.Blanckenhagen; 2 ktjes Regaal, Hofmann & Dorrepaal; 347 b.Koffij, 15 leg.Arak, Order

ORION, zevende reis, kapt Cornelis Borghorst, voor rederij BlussÊ, Apr 1848 - Jan 1849 naar Java en via Batavia terug naar Dordrecht. 30 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 Op den 1 april aanstaande zal van Harderwijk met scheepsgelegenheid naar het Nieuwe Diep vertrekken een detachement, sterk 150 onderofficieren en manschappen ondr bevel van den 1sten luitenant G.F.Giltary, vergezeld van den 2den luitenant der artillerie F.W.R. jonkh. Fluge van Aspermont en den officier van gezondheid 3de klasse J.Wrede, om van daar met het schip Orion, gezagvoerder C.M.Borghorst, naar Java te worden overgevoerd.[RC 1-04-1848] Texel, 6 april 1848 - 11 augustus Batavia, - 1 september Semarang, 2 oktober - Batavia, 15 oktober - 26 januari 1849 Brouwershaven, - 5 februari Dordrecht. Volgens berigt, is het fregatschip Orion, kapt C.M. Borghorst, van Amsterdam naar Batavia, den 6den Junij te Rio-Janeiro binnengeloopen, uit vrees voor gebrek aan water en provisie, uit hoofde der lange reis met 150 man troepen. [AHB 16-08-1848] Carga-lijst Dordrecht: 4632 b. Koffij, 3020 kan. Suiker, 987 sch. Tin, 2674 b. Bindr., N.H.M.

JACOB CATS, tiende reis, kapt Johannes Keeman, voor rederij Blussé, (geen monsterrol in Dordrecht) Apr 1848 - Feb 1849 naar Java en via Batavia terug naar Amsterdam. Hellevoetsluis, 8 april 1848 - 31 juli Batavia, (6 augustus - Onrust - 22 augustus Batavia,) 26 augustus - 7 september Surabaya, 12 september - 12 september Pasuruan, 3 oktober - Batavia, 22 oktober - 26 februari 1849 Texel.

ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, vijfde reis, kapt Jan Abbema, voor rederij Blussé, Mei 1848 - Apr 1849 naar Java en via Batavia terug naar Amsterdam. Texel, 15 mei 1848 - 18 mei Brouwershaven, 22 mei - 26 augustus Batavia, 31 augustus - 9 september - Surabaya, 8 oktober - 13 oktober Panarukan, 5 november Batavia, - 8 januari 1849 Kaap de Goede Hoop, februari, - 26 april 1849 Texel. Volgens bericht van Kaap de Goede Hoop, dd 2 Febr. ll., zou het fregatschip Admiraal van Heemskerk, kapt. J.F.P.A.Abbema, vroeger aldaar net schade binnengeloopen, binnen kort de reis naar Amsterdam vervolgen, zijnde bezig de lading weder in te nemen. [NRC 16-04-1849]

Figuur 21 Orkaan dd 26 december 1848 [AHB 2-04-1849]

Cargalijst Amsterdam: 5482 b. Koffij, 4014 kan., Suiker, 1000 st. Huiden, 1087 sch. Tin, 1662 b. Bindr., N.H.M.

OUD ALBLAS, negende reis, kapt Pieter Kley, voor rederij Blussé, Mei 1848 - Apr 1849 naar Java en via Straat Bali terug naar Amsterdam.

31 Kees Bouten © 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 Texel, 15 mei 1848 - 14 september Batavia, - 30 september Surabaya, 3 december - 7 december Panarukan, 15 december - 18 december Banyuwangi, 21 december - 2 maart 1849 St.Helena, 4 maart - 30 april 1849 Texel.

IDA WILHELMINA, zesde reis, kapt G.G. Geerling, MRD-1358/1848, Jun 1848 - Apr 1849 naar Java en door straat Bali terug naar Dordrecht. Hellevoetsluis, 12 jun 1848 - 8 oktober Batavia, 16 otober - 9 november Surabaya, 20 november, - Pasuruan, 16 december - 21 december Banyuwangi, 26 december - 2 maart 1849 St.Helena, 29 april 1849 Brouwershaven. Cargalijst Dordrecht. van Banyuwangi: 3900 bn.Koffij, 2675 knas.Suiker, 450 pic.Tin, N.H.M.

STAD TIEL, zesde reis, kapt E.M. Chevalier, MRD-1379/1848, Jun 1848 - Apr 1849 naar Java. Door straat Bali via Patjitan terug naar Dordrecht. Hellevoetsluis, 12 juni 1848 - 23 september Batavia, - 14 november Banyuwangi, 15 november 28 november Patjitan, 6 december 1849 - 9 februari St.Helena, 10 februari - 21 april 1849 Brouwershaven. Hellevoetsluis den 26 dezer. Gisteren na den middag is door de stoomboot Kinderdijk binnen door van Brouwershaven alhier in het Kanaal gesleept het fregatschip Stad Tiel, Kapitein E.M.Chevalier, van Patitjan naar Rotterdam. [RC 28-04-1849]

BATO, achtste reis, kapt Willem Broeksmit (vlag D 44), MRD-1357/1848, Jul 1848 - Mei 1849 naar Java en door straat Bali terug naar Dordrecht. Hellevoetsluis, 7 juli 1848 - 10 november Batavia, 15 november - 23 november Surabaya, 26 november - 27 november Pasuruan, 28 december - Panarukan, 6 januari 1849 - 8 januari Banyuwangi, 11 januari - 24 maart St.Helena, 19 mei 1849 Brouwershaven. Cargalijst Dordrecht. van Panarukan: 4890 b.Koffij, 3079 kan.Suiker, 1000 sch.Tin, 2900 boss.Bindrotting, N.H.M.

GENERAAL BARON VAN GEEN, achtste reis, kapt B.P. van Weyland, MRD-1382/1848, Jul 1848 - Jul 1849 naar Java en door straat Bali terug naar Rotterdam. Hellevoetsluis, 7 juli 1848 - 8 november Batavia, 14 november - 19 november Pasuruan, 17 december - ? - Pasuruam, 12 januari 1849 - 21 januari Banyuwangi, 25 januari - 15 april St.Helena, - 4 juli 1849 Brouwershaven. Cargalijst Rotterdam. van Banyuwangi: 4550 bn.Koffij, 2886 kann.Suiker, 1001 sch.Tin, 3106 boss.Bindrotting, N.H.M.

LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, veertiende reis, kapt Jan GÜbel (Vlag D1), MRD-1384/1848, 32 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 Jul 1848 - Jun 1849 naar Java en door straat Bali terug naar Amsterdam. Hellevoetsluis, 12 juli 1848 - 7 november Batavia, - 1 december Surabaya, 5 december - 10 december Probolinggo, 31 december - Banyuwangi, 3 januari 1849 - 16 juni 1849 Texel. Cargalijst Amsterdam. van Batavia: 4000 b.Koffij, 2077 kan.Suiker, 702 sch.Tin, 2900 bos Bindrotting, N.H.M.

BROEDERTROUW, negende reis, kapt Gerrit Kunst, Jul 1848 - Apr 1849 naar Java en via straat Bali terug naar Rotterdam. Texel, 30 juli 1848 - 11 november Batavia, - 23 november Surabaya, 26 november - 29 november Pasuruam, 13 december - 19 december Panarukan, 6 januari 1849 - 8 januari Banyuwangi, 11 januari - 28 april 1849 Brouwershaven. Cargalijst Rotterdam. van Panarukan: 4650 b.Koffij, 2967 kann.Suiker, 9 fardeelen Kaneel, 974 sch.Tin, 2722 boss.Bindrotting, N.H.M.

TIMOR, achtste reis, kapt Jan Koning, voor rederij Blussé, Jul 1848 - Apr 1849 naar Batavia en terug naar Dordrecht. Texel, 30 juli 1848 - 12 november Batavia, 12 december - 9 april 1849 Hellevoetsluis. Hellevoetsluis 10 april. Gisteren na den middag arriveerde Timor, J.Koning v Batavia, gesleept door de stoomboot Kinderdijk. [NRC 11-04-1849] Cargalijst Dordrecht: 5978 bn. Rijst, 1276 bossen Bindrotting, P.Blusse van Oud Alblas; 1500 stuk Buffelhuiden, J en F.van Wageningen

JAN VAN HOORN, zesde reis, kapt Jacob Bouten, voor rederij Blussé, MRD-1386/1848, Jul 1848 - Apr 1849 naar Java en via Straat Bali naar Panggul en van daar terug naar Dordrecht. Kapitein J.Bouten, 33Jr Dordrecht, 1e-Stuurman W.H.Budde, 48Jr Deventer, 2e-Stuurman J.den Hartog, 32Jr Dordrecht, 3eStuurman B.Möls, 22Jr Dordrecht, Doctor, Bootsman en maat, 1e- en 2e-Timmerman, Zeilmaker, Figuur 22 Monsterrol 1386 dd Kok, Hofmeester, 7x 17 Julij 1848 van het Matroos, 3x Ligtmatroos Barkschip Jan van Hoorn, en 3x Jongen. kapitein J. Bouten, bestemd naar Java.

Hellevoetsluis, 30 juli 1848 - 11 november Batavia, - 23 november Surabaya, - 29 november Probolinggo, - 14 december Panggul, 23 december - 21 april 1849 Brouwershaven.

33 Kees Bouten © 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848 Schipper J.van der Hoeven, van de loodsboot No.8, rapporteert loodsen gegeven te hebben aan de Hollandsche schepen Jan van Hoorn, J.Bouten, van Pangool n Dordt; . . . [ NRC 21-04-1849]

SPHYNX, derde reis, kapt Wigman, MRD-1387/1848, Aug 1848 - Jun 1849 naar Batavia en terug naar Dordrecht. Hellevoetsluis, 14 augustus 1848 -Bordeaux - 18 januari 1849 Batavia, 24 februari - 22 juni 1849 Hellevoetsluis. Dordrecht 14 julij 1849. Alhier zijn heden afgedaan 701 kann. en kranj. en 837 zakk. Java Suiker, aangebragt per Sphynx, kapt G.Wigman, van Batavia; prijs geheim. [ AHB 16-07-1849]

DELTA, zesde reis, kapt Govert Crans, Sep 1848 - Mei 1849 naar Java en terug naar Dordrecht. Texel, 1 september 1848 - 2 december Batavia, 6 december - 14 december Semarang, 25 december - 8 januari 1849 Batavia, 15 januari - 22 mei 1849 Brouwershaven. Onder de passagiers van het schip Delta, kapitein G.Crans, den 21 dezer van Batavia te Brouwershaven gearriveerd, bevonden zich de wel ed. Gestrenge heeren mr. R.A.Eekhout, lid van den raad van justitie in Nederlands Indie; G.G.Smeesters, majoor der infanterie en L.J.F.Krieger, 2de luitenant der infanterie. De hoog edel gestr. heer H.J.Hoogeveen, raad van Nedlands Indie, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, enz., die mede onder de passagiers op genoemden bodem behoorde, is gedurende de reis, op 13 maart, overleden in den ouderdom van 53 jaren. Zijn stoffelijk overschot is naar Utrecht overgebragt, om aldaar ter aarde besteld te worden. [ RC 31-05-1849]

OSIRIS, vijfde reis, kapt G.J. Stam de Jonge, MRD-1389/1848, Sep 1848 - Jul 1849 naar Java en via straat Bali terug naarDordrecht. Hellevoetsluis, 5 september 1848 - 12 december Batavia, 17 december - 22 december Surabaya, 28 decemnber - 28 december Pasuruam, 7 februari 1849 - Banyuwangi, 14 februari - 7 mei SXt.Helena - 4 juli 1849 Brouwershaven. Cargalijst Dordrecht. van Banyuwangi: 8400 b.Koffij, 2756 kan.Suiker, 1083. sch.Tin, 2223 b.Bindr., N.H.M.

JEANETTE & CORNELIA, eerste reis, kapt Thomas Veltman, voor rederij 't Hooft en Deking Dura, MRD1391/1848, Sep 1848 - Jul 1849 naar Java en terug naar Rotterdam. Dordrecht 15 julij. Heden namiddag ruim vier ure is van de werf de Merwede, van de Heeren C.Gips en Zn., met het beste gevolg te water gelaten, het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks Barkschip Jeannette en Cornelia, voor rekening der Heeren 't Hooft en Deking Dura, alhier. Dit vaartuig zal gevoerd worden door KapiteinT.K.Veltman en is bestemd voor de vaart op Oost-Indie. - Daarna is de kiel gelegd voor een anderen bodem, mede voor die vaart bestemd, welke den naam zal voeren van Euterpe.[AHB 17-07-1848] 34 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848

Hellevoetsluis, 5 september 1848 - 13 december Batavia, - Surabaya, 3 maart 1849 - 5 maart Pasuruan, 15 maart - Banyuwangi, 21 maart - 22 juli 1849 Hellevoetsluis. Cargalijst Rotterdam. van Pasuruan: 1978 kranj.Suiker, 901 pakk.Tabak, 201 sch.Tin, 500 stuks Huiden, 1417 boss.Rotting, N.H.M.

ZWIJGER, achtste reis, kapt J.H. Mugge, MRD-1392/1848, Sep 1848 0- Jul 1849 naar Java en terug naar Dordrecht. Hellevoetsluis, 23 september 1848 - 13 januari 1849 Batavia, 2 maart 1849 - 21 juli 1849 Brouwershaven. Cargalijst Dordrecht. van Batavia: 688 sch.Tin, N.H.M.; 1800 kranj.Suiker, 1199 b.Rotting, Order.

MACHTILDA CORNELIA, vierde reis, kapt N.J. Nannen, MRD-1395/1848, Hellevoetsluis, 14 december 1848 - Havana - Kroon stad -

STAD DORDRECHT, dertiende reis, kapt Jan van Nassau, Dec 1848 - Jul 1850 naar Java en Japan, terug naar Amsterdam. Texel, 17 december 1848 - 4 april 1849 Batavia, 8 juli - Japan, - 12 februari 1850 Batavia, Cirebon, 22 februari - 27 juli 1850 Texel. Cargalijst Amsterdam. van Cirebon: 6585 b.Koffij, 970 kn.Suiker, 328 k.Indigo, 265 f.Notenmuskaat, 141 f.Foelie, 5 kk.Notenzeep, 984 sch.Tin, 1244 b.Bindr.,N.H.M.

35 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848

36 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps


De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

Grote Vaart 1844 -1848

Figuur 23 87 reizen in 1844-1848 door 28 schepen

37 Kees Bouten Š 2013 Sailingsteps

Dgv e d1 grote vaart 1844 1848  

Inventarisatie van 87 reizen 1844-1848

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you