Page 1

Grootboek van het Fregatschip OUD-ALBLAS

Artikel 1 Scheepshol met rondhout en drie Booten 1835 Jul 23 C. Gips volgens quitantie Nov 9 Idem ,, ,, 1836 Feb 10 Idem ,, ,, Sept 10 Idem ,, ,, Nov 5 Idem tot slot

1 2

Artikel 2 Waarloos rondhout en eenige artikelen f

3 4 5 f

12.800 12.800

7

263,44

8

139,72 403,16

1835 Aug 15 Sep 5 Nov 7 Dec 5 1836 Jan 15 Mrt 5 April

Joris, bouten rekening volg quit idem, idem ,, ,, ,, idem, idem ,, ,, ,, idem, idem ,, ,, ,,

9 10 11 12

94,39 24,45 16,68 22,98

idem, idem, idem, idem, idem,

13 14 15 17 16

21,96 41,30 24,89 17,10 4,88 f 1.179,60 231,17 70,85 253,37 f 52,13 1.565,90 f

idem idem idem idem idem

,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, tot slot

,, ,, ,, ,,

Joris, knieĂŤn rekening idem, knie-bouten idem, idem nieuw idem, bouten nieuw

17 17 18 18

April Oct

Joris, puttingwerk, oud idem, puttingwerk, nieuw

17 18

April

Joris, nagels idem, beslagwerk etc idem, kombuis

17 18 18

April Oct

Aug 1836 Sept 9 Hesmerg, beslagwerk etc 24 idem, idem nieuw Oct 10 idem, idem nieuw Nov 8 J. van Lamoen, beslagwerk gedurende de maanden July tot October geleverd Nov 10 F. Kolkman, divers smedewerk

Artikel 5 Het Yzer

934,00

19 20 21

268,62

1.734,99

1.618,03 13,36 821,93 275,00

200,00 104,00 246,00 f

550,00

f

297,35 312,12 5.891,39

f

302,81

22 23

Artikel 6 Yzerkoopers rekening

F. van Wageningen, volgens quit

24

1.000,00

Idem, Idem, Idem,

25 26 27

1.000,00 1.500,00 1.434,46 f

,, ,, ,,

24,00 910,00 f

Artikel 4 Yzerwerk en smitsrekening

f

1835 Oct 7 1836 Apr 26 Aug 5 Nov 5

6 6

12.800 12.800 12.800 64.000

Artikel 3 Waarloos plankhout etc 1836 Nov 26 C. Gips, volgens quitantie Dec 1 Idem voor diverse kleine vertimmeringen

1836 Oct 30 P. Gips, gelev hout voor een tuig der barkas volgens quitantie Idem, voor waarloos rondhout

,, ,, ,,

1836 Nov 26 H. Veth, volgens quitantie

28

4.934,46

Artikel 7 Ankers, kettings en yzewerk

Artikel 8 Koperwerk voor 't scheepshol met roerwerk

1836 Juny 4 W. Hawks Son &Comp, per wissel op London, voor ankers & kettings 29 courtage & provisie 29 30 Assurantie, polis, commissie, etc van diverse ankers, kettingkabels 30 Vracht, entrepotkosten, losgelden 30 Apr 22 Gegoten ijzeren parand te Feyenood 31 Aug 10 Ned.Stoomb.maatsch. Voor ijzeren kluizen 34 Idem ijzeren schijven & rollen 34 Sep 24 Entrepot kosten ankers & ketings 32 Francise paspoort van 't entrepot naar boord en risiteurs 34 Vletten van de ankers & Kettings gedurende 2 dagen 120

1835 Mei 18 J. van Wageningen, volgens quitantie 1836 Aug 10 de Ned. Stoomboot Maatsch. voor metalen Roerwerk volgens quitantie 13 J. van Wageningen voor koperen bladen 24 de Ned. Stoomboot maatsch. voor metalen scheepsklok volgens quitantie Nov 10 C.H. van Kamen geleverd koperwerk en arbeidsloon volgens quitantie 25 J. van Wageningen 22/2 bladen rood dubbel koper volgens quitantie

6.324,09 22,14 100,10 181,75

6.346,23

281,85 28,25 201,60 39,20 17,63

33

355,89

34 35

832,30 10.718,87

36

61,25

37

841,56

38 f

5,36

f

10,00 6.930,11

1/7

173,72 12.983,59


Grootboek van het Fregatschip OUD-ALBLAS

Artikel 9 Lood en glas Rekening 1836 Nov 27 B. Bruininghuis volgens quitantie 22 A. Boet & zoon H. van der Sande, waarloos glas 29 P. van Altona, reparatie van enige ruiten, op stroom liggende

Artikel 10 Kajuits & Koks goederen 39 40 41

750,77 1,08 13,63

42

3,00 768,48

f

1836 Aug 30 Sept 8 Oct 15 17

Kubatz, voor geleverd meubelsets vr J.D. Lots, naailoon en verschot Kubatz, tafelkleed vr Hoogerwerf, naailoon v.d. Haden, voor geleverde mandjes de wed Koenraads, schuurgoed J.H. Lemkes, 5 ll lampkatoen A. Bisschop, 6 boterteenen Eenig steengoed volgens nota Nov 10 vr P.D. Lots, naailoon en verschot gort zeef 26 C. van Attenhoven, geleverde meubelen volgens quit F. van de Ven, glaswerk C. Giltay, 24 zilveren lepels & vorken en 12 theelepeltjes Berk & Boeff, een vloerkleed in de kajuit etc volgens quit J. Elikenbout, een patent lantaarn A. Verhagen, koksgoederen volgens quit J. Vliegenthart, blikwerk F. Carlebur, 1 groote & 2 kleine shugels H.W. RÜrig, linnen voor tafelgoed L. Culen, glas & aardewerk A. Bustin, koperen lamp etc volg quit C. Holtmerk, borstelwerk etc D. de Visser, een koperen ketel J. Veth, kajuitysbehoeften H. Weijers, 15 linnen servetgoed½

J. Renout, geleverd ten volgens quit

Artikel 11 Beschutwerk

Artikel 12 Verwstoffen & schilderen

1836 Nov 24 J. van der Steen, beschutwerk volgens bestek en eenige withouten meubelen

1835 Mei 21 Van Stry & vd Koogh, voor naambord 1836 Mrt 12 van Aardenne, geleverde verwwaren en arbeidsloonen F & A. van der Linden, een verwmolen Nov 26 C.J. Schotel, een verwplaat J. Hordijk, 3 vaatjes loodwit W. van Aardenne volgens quit Dec 6 A. Kuyk, het schilderen van 't buitenwerk volgens bestek Idem, naambord verguld de Wed van Dtry & van der Koogh, het binnenwerk volgens bestek Dezelfde nog enige kleinigheden

63

f

1.794,07

43 44 45 46a 46a 46b 46c 46e 47

Artikel 14 geschut, wapens & ammunitie

1836 Mei 18 Jan Schaap te krommenie, voor geleverd zeildoek volgens quitantie 28 Schipper Odes, vracht zeildoek 8 Losgeld & opdragen zeildoek etc Sept 8 vr J.D. Lots, naailoon vlaggen Nov 26 J. van der Hoogen, volgens quit J.P. Weyers, vlaggedoek 28 H. Veder te Rotterdam, 52 rollen Duitsch zeildoek no 1 a f 25

1836 Jun 28 4 Stukken geschut van de Jacob Cats overgenomen Aug 2 2 dito in de rekening van J. Laming te Rotterdam begrepen Nov 26 B. Bruininghuis, rolpaarden etc 23 P. van Altona, kruid etc Visser & Muller, 50 kogels met onkosten van London op Dordt 28 H. Veder te Rotterdam, 12 geweren Idem 3 koppels pistolen a f 8,70 idem 6 sabels

4.376,15 17,60 2,65 12,50 4.403,38 113,64

72 73 74 62 75 f

1.222,00 10.147,92

6,75 4,20 9,10 4,50 7,20 82,20

289,10 25,95

50

161,00

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 f

116,28 3,50 22,70 123,26 50,00 10,11 20,82 37,70 53,30 5,50 20,70 6,98 1.120,62

f

55,25 1.175,87

64

1,45

65 66 67 68 69

12,42 23,60 4,20 113,48 7,45

70 70

128,00 1,50

129,50

71 71

410,00 6,81 f

416,82 708,92

400,00 144,82 64,60 171,53

76 77 78 75 75 75 f

2/7

113,95 2,08 1,20

48 49

62*

Artikel 13 Zeildoek, maakloon & vlaggen 72

44,00 6,75 5,75

22,03 105,00 26,10 16,80 950,88


Grootboek van het Fregatschip OUD-ALBLAS

Artikel 15 Blokmakers rekening 1836 Nov 26 A. Bouwman, volgens quitantie Idem, nog een pomp gemaakt de Wed van de Weerelt, beslagwerk voor de pompen

Artikel 16 Het Leer 79 80

1.527,74 103,40

81 f

83

82

f

398,96

f

806,08 100,20 10,70 7,21 924,19

f

5.945,58 164,25 6.109,83

f

981,60

5,10 1.636,24

Artikel 17 Instrumenten, boeken & kaarten 1836 Nov 26 Arbon & Krap te Rotterdam, volgens quit

1836 Nov 26 Backer & Rombouts volgens quit

Artikel 18 Medicynen & toebehoren f

1.265,00

Artikel 19 Kuiperswerk

1836 Nov 26 J. Krim, geleverde medicijnen H. Imelman, medische instrumenten de Wed de Wit, oud linnen Geneeskundige commissie, visitatie

84 85 86 87

Artikel 20 Touwwerk

1836 Nov 26 A. van der Weg, volgens quit 4 ijzeren waterketels onkosten en vracht op hier 6 van Nerum & Olivier, volgens quit

88 78 89

5,00 404,88 11,25 f

1836 Nov 26 J. van den Hoogen, volgens quit idem, pik, teer & werk

74 90

416,13 864,48 1.285,61

Artikel 21 Beeldhouwwerk

Artikel 22 Makelaarsrekening

1836 Nov 22 J. van der Steen, volgens quit

91

f

115,50

Artikel 23 Assurantien

1836 Nov 14 Visser & Muller, hun salaris en verschotten inbegrepen de ballast

92

Artikel 24 Diverse onkosten

Nieuwe foto maken Polis

93

Polis

94 93 94

95

3,75 0,70 3,38 1,00

3.600,00 1,40 f

1835 July 3 4,45

4,38 2,50 1,13

3.601,40 3.613,85

Tractatie volk van Gips bij 't rigten van de steven Aug 15 Twee portefeuilles volgens quit Dec 31 Zegels & briefport tot heden 1836 Jan 26 notulen Beck volgens quit Jun 28 zegels & briefport tot heden Aug 27 Baayens, geleverd saucijzen brood, de knechts van Gips J.L. Jansen, geleverd bier, dezelfden Aug 11 Reiskosten naar Rotterdam vracht patent glazen 30 reiskosten naar Amsterdam Sep 22 leges permissie uitvoer geschut vracht zeildoek drukloon voor etiquettes Oct 4 12 potlooden en zeefje 12 vracht geweren, zeildoek, etc nieuw loods reglement 21 lineair papier 29 verschotten & briefport tot heden 30 van Twist, loodsgeld 31 Intres tot heden Nov 10 Advertentie Rekening 26 Blussé & van Braam, schrijfbehoeften H. v.d. Sande, 2 slijpsteenen Reiskosten Lawende naar Hellevoet briefport tot heden Blussé & Comp drukloon Dec 3 F. van Wageningen, diverse verschotten H. Vedert te Rotterdam, 18 patent glazen Idem, een frituurton 6 J.C.Gallas te Hellevoetsluis 24 Blussé &Co drukken van 6 zegels briefport tot heden

26,00 1,70 5,11 96

2,80 1,54

97 98

31,50 60,80 4,30 0,32 27,30 3,13 1,40

f

0,78 2,88 1,00 0,23 11,78 103,00 29,18 10,60 19,45 3,60 16,60 0,95 14,50 24,56 58,50 16,40 32,50 2,50 0,90 515,78

f

6,00 521,78

99 100 101 41

102 102bis 75 75 104 103

Blussé & van Braam, een groot schrijfboek

3/7


Grootboek van het Fregatschip OUD-ALBLAS

Artikel 25 gages, tuiggeld & monstering

Artikel 26 Victualie

1836 Jan 15 H.P. Visser, 3 maanden halve kapiteins gage volgens quitantie Mrt 21 idem, 2 maanden gage Idem, verschot & sjouwerloon volg. quit Apr 26 Idem, 1 maand gage Idem, verschot sjouwerloon Mei 14 twee weken een sjouwerman en jongen Jun 6 H.P.Visser, 1 maand kap.gage versch 15 Mei Idem, verschot sjouwqerloon volg.nota Aug 3 idem, 1 maand kap.gage versch 15 July sjouwerloon en verschotten volg.quit 16 H.P.Visser, 1 maand gage idem, verschot Oct 15 van Geluk, salaris bij de monstering 26 Alblas, makelaarsloon Nov 7 H. v.d.Sande, 9 ton teer a f 120 't Last Van der Plas, makelaarsloon Jun 20 H.P.Visser, 1 maand gage & sjouw.loon nog 2 ton teer van de Jacob Cats

1836 Mrt 12 C. van der Straaten voor geleverd vleesch volgens quitantie Oct 14 Joh. Van Asperen voor 1 zeug en 2 koeyen eene melkgevende geit onkosten 24 Th Aardoom, 74 mud aardappelen a f 1,60 J. v.d. Hoek, mandjes Onkosten bij 't laden der provisie & zoutery van 't spek kleine onkosten voor de waterleggers Nov 7 36 vleesch & spekvaten a 90 Oct 4 200 Turven 17 50 bossen Stroo + 200 lb hooi Nov 10 J.A. Schutte te Amsterdam voor geleverde scheepsprovisie af 1 p. cnt 10 C. v.d. Straaten & de Visser, gel vleesch Dezelfden 26 C. van den Broek 2100 Ned.lb volksbrood G. Baayens 1000 Ned lb scheepsbrood O.J. van Wageningen, erwten etc W. de Hoog, 200 Ned lb volksbeschuit A. Olivier, 200 Ned lb tarwebloem van Brakel & van Kuyk, boter & kaas Nieruvaart & Lorsy, wijn P.J. Hordijk, kaas Joncheere & den Bandt, 2/8 Ton zeep Gebr Vriesendorp, bier Wed D. Struys 12/2 fleschjes liqueur C. van den Broek, kaarsen P. de Bondt, groenten K. van der Maden, 12 mud uyen vracht kajuitsprovisie van Amsterdam op Dordrecht onkosten der victualie aan boord Nov 26 H. van Sluisdam, spek etc H. de Jongh, genever A. du Bois & zoon, stokvisch A. Bron, 50 kippen & 12 eenden J. Legel, labberdaan & haring van Rossen & comp, bitter P. J. Ris, kruidenierswaren Idem H. van der Sande Hz., steenkolen de Wed H. van der Sande & zoon, zout A.C. van Wageningen, zout J.W. de Bruin, brandhout Finn & Bauduin, mineraal water & azijn A. Schotman, Âź anker wijn Klaassen te Zwijndrecht, brood Wegveley, spek

105 106 106 107 107

108 110 110 111 111 112 113 114 115 109 f

150,00 100,00 28,00 50,00 19,30 17,00 50,00 131,95 50,00 127,10 50,00 36,90 33,75 50,80 83,08 13,80 154,00 16,60 1.162,28

1837 Febr 6 Mej. Schotman 4/2 fleschjes Madera C. de Vries, 2 mud aardappelen

4/7

116 117 117 117 118 119

210,00 54,00 5,00 1,50

120 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

60,50 118,40 25,20 7,90 5,40 32,40 1,40 6,00

246,60 2,46

138 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

244,14 420,00 63,28 287,48 161,05 309,25 28,50 67,95 744,72 305,52 336,08 13,19 220,74 11,45 33,24 80,83 22,80

f

8,00 10,30 803,24 391,95 48,00 25,20 27,60 5,89 774,76 19,32 141,90 79,20 87,00 44,10 39,00 6,73 33,93 43,74 6.407,27

f

6,00 3,20 6.416,47

155 156


Grootboek van het Fregatschip OUD-ALBLAS Rekening met kapitein J.E.Strumphler

Debet

Credit 1836 Aug 26 Sep 10 22 24 Oct 1 4 10 16

Aan Spetie van A. Blussé van Oud Alblas ,, id id ,, id ,, id ,, id ,, id ,, id ,, id

300,00 300,00 174,00 200,00 250,00 1.500,00 700,00 300,00

1836 Aug 20 21 27 Sep 3 10 17 21 24 Oct 1 4 8

15 17 21 22

23 29 30 31 Nov 8 11

sjouwerl en wek uitgaven volg nota A den bootsman G. Sirks, 1 maand gage A sjouwerloon & wek uitgaven volg nota A id id id A id id id A id id id B den bootsman G. Sirks, 1 maand gage C sjouwerloon & wekelijksche uitgaven C id id D de aanmonstering der equipage E den kapitein ½ gage voor 1 maand & 18 dagen a f 50 F den 1 stuurman Brouwer van 19 Sept tot 4 Oct verdiend gage a f 70,F sjouwerloon & wekelijksche uitgaven F id id G 5 douzijn lampepitjes & div kleine uitgaven te Hellevoetsluis uitgaande loodsgeld Ibidem, versch roggen & tarwe brood H ibid. 100 N lb rundvleesch a f 0,35 p N lb I ibid. aardappelen & groenten den Heer Gallas voor 't aan boord zetten van Lawende denzelfde, reiskosten naar Dordt uitklaring f 9,30 en fooi aan de commiezen den zeeloods 1½ legdag aan boord 2/m bezorgen van brieven aan boord bij Pampus den Heer Gallas voor 3 vaten water 60 N lb rundvleesch K 2 schijven eenige krammen en 3 douzijn bezems 57 N lb spek a f 0,50 p N lb L den binnenloods Adams 13 ligdagen den bakker, geleverd aan roggebrood den slagter, volgens nota M groentens etc Saldo waarvoor op N.R. debiteuren

24,63 40,00 50,15 155,75 170,40 193,60 40,00 205,80 226,58 1.964,00 80,00 35,00 141,50 70,45 5,10 40,00 11,90 35,00 9,40

f

5/7

2,00 3,00 11,30 3,00 8,00 2,50 21,00 5,10 28,50 26,00 28,50 29,75 12,00 44,10 3.724,00


Grootboek van het Fregatschip OUD-ALBLAS Eerste Rekening van het Fregatschip Oud-Alblas Art 1 Scheepshol met Rondhout & drie Booten 2 Waarloos Rondhout 3 Waarloos Plankhout 4 Het ijzerwerk & smitsrekening 5 Het ijzer 6 Yzerkoopers Rekening 7 Ankers, kettingen en dergelijken 8 Koperwerk voor 't scheepshol & roerwerk 9 Lood & glas rekening 10 Kajuits & koksgoederen 11 Beschietwerk 12 Verfstoffen & schilderen 13 Zeildoek, maakloon & vlaggen 14 Geschut, wapens & ammunitie 15 Blokmakers rekening 16 Het leer 17 Instrumenten, boeken & kaarten 18 Medicijnen & toebehooren 19 Kuiperswerk 20 Touwwerk 21 Beeldhouwwerk 22 Makelaars rekening 23 Assurantiën 24 Diverse onkosten 25 Gages, tuiggeld & dergelijken 26 Victualie door den kapitein in zijne rekening gebragt Saldo 't welk op N Rekening overbrenge

64.000,00 934,00 403,16 5.891,39 4.934,46 302,81 6.930,11 12.983,59 768,48 1.175,87 1.794,07 708,92 10.147,93 950,88 1.636,24 398,96 1.265,00 924,19 1.285,61 6.109,83 115,50 981,60 3.613,85 521,78 1.162,28 6.416,47 3.679,90 763,16 f 140.800,00

Per A. Blussé van Oud Alblas H. van der Sande Hz A. du Bois &zoon L. Zegers Veeckens H. Holle L. van Haeften A. Blussé de Jong Arie Visser Az J.H. Holle H.P. Visser de kinderen van J.G. Verbeek P. Blussé van Nerum & Olivier H.H. van der Sande Fop Smit B. Bruininghuis Fop Meinlieff Az Arie Meinlieff Fz Arie Meinlieff Az Jacobus Meinlieff Az C. Schram Jz C. Gips

9/32 5/64 5/64 2/32 3/64 1/32 1/32 1/32 1/32 1/32 1/32 1/32 1/32 1/32 3/64 1/64 1/64 1/64 1/64 1/64 1/64 1/32

39.600,00 11.000,00 11.000,00 8.800,00 6.600,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 6.600,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 4.400,00

f 140.800,00

Deze Rekening op heden den achttienden February 1800 en zeven en dertig, in eenen daartoe behoorlijk opgeroepen raad der Reedery goedgekeurd en door alle de tegenwoordig zijnde leden geteekend

Scheepshol met Rondhout & drie Booten

Bouwkosten van het Fregatschip OUD-ALBLAS f. 123.700,-

Koperwerk voor 't scheepshol & roerwerk Zeildoek, maakloon & vlaggen Ankers, kettingen en dergelijken Touwwerk Het ijzerwerk & smitsrekening Het ijzer Beschietwerk Blokmakers rekening Kuiperswerk Instrumenten, boeken & kaarten Kajuits & koksgoederen Geschut, wapens & ammunitie Waarloos Rondhout Medicijnen & toebehooren Lood & glas rekening Verfstoffen & schilderen Waarloos Plankhout Het leer Yzerkoopers Rekening Beeldhouwwerk

6/7


Grootboek van het Fregatschip OUD-ALBLAS

7/7

Eerste Rekening van de OUD-ALBLAS  
Eerste Rekening van de OUD-ALBLAS  

Alle posten uit het Grootboek van de OUD-ALBLAS

Advertisement