Page 1

JOURNAAL GEHOUDEN AAN BOORD VAN

HET SCHIP

Kosmopoliet II Gevoerd door Kapitein

J. Bouten

op deszelfs Reize van

Rotterdam

naar

Java

uitgezeild den

21-3-1866

terug gekomen

4-11-1866 Gedrukt bij BLUSSÉ & Co., te Dordrecht.


HAVEN - JOURNAAL te Rotterdam

Liggende DAG en DATUM

18 66 VERRIGTINGEN en VOORVALLEN

Woensdag 7 Maart. Met het schip liggende in de boompjes te Rotterdam, waar van buiten en binnen geboend en van de nodige reparaties voorzien; hebbende sedert den 12 February van tijd tot tijd eenige lading ingenomen en het tuig in den besten staat gebragt. Donderdag 8. Ontvingen weder eenige stukgoederen en monsterden aan met de onderstaande Equipage en ontvingen de hangmatten voor de militairen welke met het schip moesten over gevoerd worden. In het journaal volgt hier een lijst met de bemanning, welke hier niet werd opgenomen. Vrijdag 9 Maart: Goed weer. Ontvingen weder eenige stukgoederen, alsmede de vaten specie van de NHM, benevens eenige passaziers goederen Sloegen de zeilen aan, scheerden de hangmatten der militairen en ontvingen provisie en drinkwater aan boord. Zaterdag den 10. Mooi weer. Ontvingen de rest der lading welke wij verstouwden alsmede eenige passaziers goederen en maakten alles gereed tot ontvangst der troepen welke des namiddags ten 5 uur aan boord kwamen, bestaande uit een kapitein, twee officieren, 12 onder-officieren en 138 man, en de goederen voor haar bestemd namen wij over Zondag den 11. Goed weer. Des morgens ten 6 uur maakten een begin met de trossen los te maken toen de loods L.Kruishof aan boord kwam. Ten 9 uur kwamen de sleepbooten Brouwershaven en de Rederve om het schip naar de nieuwe sluis te slepen. Wij ligten het anker en sleepten langzaam uit, namen 2 ambtenaren aan boord naar Brouwershaven. Ten 10”13’ passeerden wij Schiedam, ten 11 uur kwamen wij bij Vlaardingen en ten 12 uur op de nieuwe sluis, schutten daar en waren te 2 uur achter de sleepboot Schiedam, welke het schip naar Helvoetsluis moest slepen. Ten 5 uur kwamen wij te Helvoetsluis aan, schutten vervolgens door en maakten het schip buiten de sluis aan de . . . .wal vast; staken den 8 uur de wacht op. Digt schip.den 12. Stijve koelte uit het WZW zeer dikke lucht, waschten des morgens eerst het dek en maakten klaar Maandag om te slepen. Ten 8”30 kwam de sleepboot Zuidholland welks met het schip vooruit sleepten naar Brouwershaven. De koelte aannemende uit het WZW. Ten 11 uur . . . . de Willemstad en ten 12 uur bij vortjes plaat. Iets . . . . .van wind. Passeerden ten 3 uur Oost Duiveland en ten 5 uur kwamen wij op de reede van Brouwershaven ten anker voor het . . . . x x x met 50 vadem kettingen, klaarden het dek op en staken ten 8 uur 2 man de wacht op, hebbende een brandende lantaarn aan de gaffel. Digt schip. Dinsdag den 13. Ten 5 uur maakten overal. Mooi weder, flauwe koelte uit Z, maakten eerst schoon schip en voerden vervolgens de kluiverboom. Na den middag liep de wind door het Westen en Noorden naar NNO aannemende tot harde wind met sneeuwbuyen. Kluiverboom vast en brachten de booten buitenboord in, klaarden met den avond het dek op en staken ten 8 uur de wacht met 2 man, hebbende een lantaarn geheschen. Barr Woensdag den 14. Des nachts zware sneeuwbuyen uit het Noord en NNO. Heden morgen goed weder. Maakten schoon schip en vervolgden x x x x verleyerd en de Bramsteng aan te zetten. De wind liep x x x x rond door het Oosten naar het Zuiden en later door het Westen met buyen. Vervolgden met alles zeilklaar te maken. X x x x x avond, klaarden het dek op en staken ten 8 uur de wacht x x x . Branden gedurende de nacht een lantaarn. HAVEN - JOURNAAL, Liggende op de reede van Brouwershaven 18 66

DAG en DATUM

VERRIGTINGEN en VOORVALLEN

Donderdag 15 Maart. Gedurende den nacht goed weder. Maakten ten 5 uur overal. Ligte koelte uit het ZZW. Waschten het dek, droogden de zeilen en brachten verder alles in gereedheid om zee te . . . . Met den avond frissche koelte uit het Zuiden, klaarden het dek op en staken ten 8 uur met 2 man de wacht op. Digt schip. Vrijdag 16. Gedurende den nacht stijve koelte uit het Zuiden. Met den morgen ZtO, de lucht op . . . . in het ZW. Naar gewoonte overal, maakten schoon schip en werkten verder in het tuig. Na den middag de koelte afnemende, de wind van het ZZO. Met den avond klaarden het dek op en staken ten 8 uur de wacht op. Barr 29.50 Zaterdag 17. Des morgen ten 5 uur overal. Stijve koelte uit het ZZO. Dikke lucht met mot regen. Maakten schoon schip en verrigten verder de nodige werkzaamheden in het tuig. Na den middag flauwder en de wind tot ZW met buitjes. Klaarden het dek op en staken ten 8 uur met 2 man de wacht op. Barr 29.30 Digt Zondag 18. Mooi weder, de wind ZOtZ , de barr nog 29.50 helder strakke lucht. Maakten met den morgen het dek schoon en hielden verder Zondag. Eenige passaziers gingen naar de wal. Gedurende den dag stil en dsraaijig en tegen den avond ZW wind met regenbuyen, de passaziers kwamen weder aan boord, ten 8 uur staken naar gewoonte de wacht op.


Maandag 19. Gedurende den nacht ongestadig en buyig, de wind zuidelijk. Maakten ten 5 uur overal. Waschten het dek en bragten schevieling in het tuig. De wind nog zuidelijk en regenachtig, de lucht bezet met regenwolken. De bootsman en de matroos J. van Dijl ongesteld en onder doctors hand. Na den middag de wind Oostelijker en de koelte aanwakkerende bragten de voor de wind zeilend op enz .Met den avond stijve koelte uit het ONO. Staken ten 8 uur met 2 man de wacht op. Dinsdag 20. Frissche koelte uit het ONO. Maakten ten 5 uur naar gewoonte overal. Waschten eerst het dek, daar wij door de sterke eb niet dadelijk onder zeil konden gaan, ten einde vrij te blijven van de ossenhoek. Korten vervolgens ketting in, de kapitein maakten aan de wal klaar en kwam ten 10 uur aan boord. Wij zetten de Marszeil, ligten het anker en stuurden naar de loods zijn opgave het gat uit. De koelte afnemende, zetten alle dienstdoende zeilen bij. Passeerden te 1 uur de buitenton en zetten koers op de Noord Hinder vuurschip. Pomp 9 dm Zie vervolgens het journaal

Zeilende in de Noordzee Wacht: Koers/ Verheid in Mijlen/ Hoedanigheid van het Windstreek, Bar. Weder Ligte koelte, bewolkte A: Stuurden volgens opgave der lucht loods, passeerden ten 2 uur de belboei. Ligte koelte, P: ophelderende lucht

Voorvallen en Opmerkingen Maakten alles zeevast, vischten de beide ankers met de hand op de boeg.

Passeerden ten 6"40 het vuurschip van de Noord Hinder in het gezigt in het WZW van ons en passeerden hetzelve ter 7"40. Pomp 9dm, Barr Frissche koelte, bewolkte Peilde te 12 uren de vuurtoren Z.Voorland E: WZW / 9½ M/ Oost, lucht NNW½W per kompas, passeerden verscheiden B 29/51 vaartuigen, hielden goede uitkijk. H: Zeilden volgens de peiling van Koelte als voren, de lucht Ten 1"40 het vuur van de Zuid en ten 3 uur langzamerhand dik met Noord per kompas ±¾mijl afst. de vuren langs de kust. regen Dikke lucht met regen Bovebramzeil koelte, brasten naarv gelegenheid en D: West / Oost, handelde met de zeilen naar omstandigheid. B 29/51 Pomp lens. V: Stuurden volgens peiling de wal Aannemende ongestadige Lieten het nader aan de wal lopen en kregen ten in naar St.Patrick punt, ten einde de koelte, betrokkem lucht 11 uur het eiland Wight in het gezigt, op den middag de vuurtoren van Wight NW2½ mijl. loods aan de wal te krijgen Breedte

Lengte

Woens dag den A: WZW½W

21 Maart

P: id B 29/77

/ 8½ /

E: id B 29/83

/ 10 / NNW ,

H: id B 29/90 D: id B 29/98

/ 10 /

Breedte

,

id

,

Als voren Afnemende tot stil, ligte wolkjes in het Westen

1½ / WZW ,

Bijna stil, heldere lucht

Donder dag den A:

id

Draaide te 12 uur op voor Wight ten einde de loods van boord te zetten, ten 2 uur ging de loods van boord af, brasten als toen vol en voerde alle dienstdoende zeilen en lijzeils. Afklarende lucht Bovenbramzeils koelte, voerden alle dienstdoende zeilen en lijzeils, Ten 5 uur Portland van ons 3½ afstand. PL Heldere lucht, aangenaam Brasten de ra's een weinig aan. weder, ge..... zee Pomp Lens

/ 4½ / Noorlijk ,

49 °21' N

Verheid in Mijlen

1e- Etmaal in Zee

het

Ongestadig van wind, buyige lucht

/ 4 / NNW ,

B 29/77

V: Zuid / B 29/98

Generale koers A°18 66

Lengte

22 Maart

5 °18' W A°18 66

Passeerden verscheidene met en tegen ons inliggende schepen. Pomp Lens Namen met het afgaan der wacht de lijzeils in en geiden de onderzeilen. Den dag eenige tegenkomende schepen in het gezigt Brasten bij den wind . . . . . . . .

Generale koers

Ligte koelte, heldere lucht

het

Verheid in Mijlen

38,5

2e- Etmaal in Zee . . . . . . ten 2 uur . . . . . en praaiden ten 4 uur het Amsterdamsch fregatschip ANTHONIE VAN HOBOKEN kapt H.P.Hazewinkel


P: WNW½W / 8½ / ZWtZ , B 29/97

H: WNW / 4 / ZZW , B 29/57

/ 4 / Zuid ,

V: WNW / 4 /

Breedte

Vrij

Lengte dag den

Maakten de bovenbramzeils, buitenkluiver en boven- en bramstagzeils vast.

Maakten de Voorkluiver Bramzeils en bezaan vast en Grootstagzeil, aannemend . . . . . . . . . waardoor het schip stampte en somstijds water aan dek kwam. P Lens. Aannemende tot storm, Maakten de Achterkluiver en het boven kruiszeil zeer hooge moeilijke zee, vast alsmede het grootzeil en begijne zeil en staken dikke lucht met motregen het rif in de fok en in de marszeils. Ten 3 uur brak de haak van het voorstengestagzeil schootblok , waardoor het stagzeil aan stuk sloeg en wij de Zwaar stormweder, stukken vastmaakten. Maakten ook het meeneilijk hooge zee, voorbovenmarszeil vast doordat de schoothoorn dikke lucht brak. Sloegen de stormfok aan. Pomp 12dm. Kregen aanhoudend veel water aan dek, zetten de stormfok bij. Ten 10 uur brak de fokkehals, wij geide de fok op . . . . . . . het geien sloeg dezelve aan stuurboordzijde geheel aan flarden, wij maakten hem zo goed mogelijk vast.

E: WtN / 8 / ZZW , B 29/78

D: id B 29/30

Aannemende koelte, welk drijvend naar koelte uit het ZW Hard aannemend van wind, bewolkte lucht

23 Maart

WNW1/ 8W Verheid in Mijlen

Generale koers A°18 66

het

3-

35,5

Etmaal in Zee

Zeilende in de Noord Atlantische Oceaan Wacht: Koers/ Verheid in Mijlen/ Windstreek, Bar / T A: OZO / 3 / ZZW , B 738 P: OZO / 3 / ZZW , B 738

Hoedanigheid van het Voorvallen en Opmerkingen Weder Stormweder, dikke buyige Hooge zee, zwaar werkend schip . . . . ., lucht aanhoudend veel water op en over het dek . . . met de 4 glazen van de Z Als voren Als voormeld, met den avond niets ontwaard.


E: ZOtO / 3 / ZZW , B 740

Zware storm, hemelhooge Vreeselijk zwaar werkend schip, waardoor het zee, heldere lucht schip en tuig sterk te lijden hadden. Pomp lens

H: id / 3 / ZZW , B 740 D: id / 3 / ZWtZ , B 745 Met den dag niets te zien V: Zuid / 4 / West , B 750

Als voren

Geheel als voren, hielden goede uitkijk.

Afnemend van wind met Hoogst mogelijke zee, zwaar werkend schip. harde buyen, buyige lucht Zetten het kruiszeil en het van boven gereefd bij.

Afnemende van wind met Bemerkten dat de onder bramzeilra's los geraakten buyen, de zee iets minder aan de steng, Brachten stoottalies op dezelven . . . het voorstengen stagzeil . . . . . . . . . . . . . de reven uit de zeilen Zwaar slingerend schip, passeerden . . . . . .

Breedte

Zater

48 °48' N dag den

Lengte

24 Maart

A: ZZW / 6¾ / WNW , B 752

P: ZZW / 7¾ / WNW , B 759 / 11.5

7°10' W A°18 66

ZtO ½O

Generale koers

4-

het

Verheid in Mijlen

20

Etmaal in Zee

Ongestadige wind, de lucht afschoonend in het laatst der wacht weder aannemende Harde wind, heldere lucht, in de . . . . . stijf bewolkt Aannemende van wind, heldere lucht

De wind iets Noordelijker, stuurden voor de ZZW, zetten de volle marszeils en het voorstengen stagzeil. Pompten lens.

Flauwder koelte, betrokken lucht, hooge deining uit het WNW

Met den dag niets te zien, Waschten het dek en pompten lens, sloegen de fok af, zwaar slingerend schip.

Zwaar werkend schip, waardoor het schip en voornamenlijk het tuig veel te lijden had. Kregen zeer veel water op het voordek. Tegen zonsondergang geen meter te zien. Pompten lens. Zwaar werkend schip, zetten Voorkluiver bij, hielden goede uitkijk. Afnemende koelte, buyige Zwaar slingerend schip, zetten het grootzeil bij lucht, Hooge jagende zee

E: id / 6½ / id , B 762 / 11.2 H: id / 6 / WtN , B 764 / 11.0 D: ZtW / 4 / WtZ , B 769 / 12.0

Flauwder koelte, de lucht Hooge zee, zwaar werkend schip, Sloegen een dik met mist andere fok aan en gingen bij de rakken der onder marszeil ra's te voorzien. De timmerlieden bij eenige kleinigheden

V: ZtO / 3 / ZWtW , B 768 / 12.2

Breedte

Zond

Lengte dag den

25 Maart

A: Z / 4½ / WZW , B 773 / 12.6 P: id / 5 / id , B 773 / 12.8 E: NWtW½W / 5½ / ZW , B 772 / 12.8 H: WtN / 5 / ZWtZ , B 771 / 13.0 D: West / 6 / ZZW , B 770 / 13.0 V: id / 7½ / id , B 769 / 14.2 Breedte

Maan

46 °15' N dag den

Lengte

26 Maart

Generale koers A°18 66

Heldere lucht, zware dauw, ligte koelte Als voren

36

Hooge zee, zwaar werkend schip, voer alle dienstdoende zeilen. Pomp lens Als voren, wendden met de acht glazen om de WNW. Pomp lens Zetten de voorkluiver bij, rollend schip. Pomp lens Niets bijzonders voorgevallen. Hielden goede uitkijk. Pomp lens Met den dag een tegemoet komende brik gepasseerd, waschten het dek en pompten lens 11 dm Hersplitsten de grootstengen stangen en de zeilmaker en zijn maat bij het voorst Brz te verstellen

Afwisselende bewolkte lucht, Bov Br/z koelte, hooge NW deining Aannemende koelte, stijve bewolkte lucht, hooge Westelijken zee

10 °13' W A°18 66

Verheid in Mijlen

5e- Etmaal in Zee

het

Goed weder, dikke mist lucht Als voren

ZtW ½W

Generale koers het

WZW¾W Verheid in Mijlen 24 6e- Etmaal in Zee 49,5 in 2 Etm


Stijve koelte, dik van mist, jagende Westelijke zee

A: WtN / 6¾ / ZWtZ, B 767 / 14.5

Afnemende van wind, de P: WNW½N / 5½ / ZW , lucht ligter B 769 / 15.2 Mooi weer E: NWtW / 5½ / ZWtW , B 770 / 15.0 Ligte koelte, losse H: Z½O / 7¾ / WZW , wolkdrijvende lucht B 771 / 14.5 Afnemende koelte, D: ZtO½O / 6½ / ZWtZ , mistige lucht B 772 / 14.6 Flauwder koelte, lucht als V: ZOtZ / 4 / ZWtZ , voren B 774 / 14.7 De zeilmakers en timmerlieden bij hun vorig werk Breedte

Dins

45 °31' N dag den

Lengte

27 Maart

Zetten de groot stengen stagen en pardoens aan. Passeerden een om de Noord koersende bark. Zwaar stampend schip, maakten de bramzeilen vast. Met zonsondergang niets te zien. Pompten lens Frissche koelte afnemend van zee. Wendde met de acht glazen om de Z. Pomp Lens Zetten alle dienstdoende zeilen bij, hielden goede uitkijk, hooge NW deining, zwaar rollend schip Met den dag niets te zien. Pompten lens en waschten het dek. Zetten de groot Bram en bov.Br pardoen aan en verrigten het noodige in het tuig

Generale koers A°18 66

ZW

Verheid in Mijlen

16,25

7e- Etmaal in Zee

het

Mooi weer, bewolkte lucht Als voren

Flauwe koelte, voerden alle dienstdoende zeilen bij de wind. Pompten lens Als voren. Met den avond vier schepen van top in 't gezigt. Pomp Lens Bijna stil, natte mistige Geiden de .....zeilen op, zwaar rollend schip, lucht, hooge NW deining ?halsden ten 12 uur om de West. Pomp lens Mooi weer, mistige lucht Hooge deining uit het NW, zwaar slingerend schip met . . . 7 glazen de wind .. . loopend naar 't N . . . , brasten als voren . . . . . . Aannemende koelte uit Met den dag niets te zien, zetten de zeilen kant D: ZtWW / 5¾ / West , het Westen, in het laatst xxxden het dek en pompten lens B 776 / 14.8 der wacht weder flauw Afnemende tot flauw Verrigten de noodige werkzaamheden in het tuig, V: ZtW / 4 / WtZ , losse bewolkte lucht rollend schip, . . . . . . . . . B 776 / 15.7 De zeilmakers en timmerlieden bij hun vorig werk A: ZZO / 4½ / ZW , B 774 / 14.6 P: ZtO / 4 / ZWtN , B 776 / 14.7 E: ZZO / 2 / ZWtW , B 776 / 14.5 H: W / 2 / id , B 776 / 14.5

Breedte

44 °26' N

Woens dag den

Lengte

28 Maart

A: Nn't W / 4½ / ZW , B 775 / 15.4 P: NW / 4¾ / WZW , B 176 / 14.8 E: NWtN / 4½ / WtZ , B 776 / 14.7 H: NNW / 4 / West , b 776 / 14.8 D: id / 4 / id , B 776 / 15.0 V: ZtW½W / 5¾ / West , B Breedte

45 °7' N

Donder dag den

Lengte

29 Maart

A: ZWtZ / 3 / WNW , B 777 / 16/0 P: ZW½Z / 1 / id , B 777 / 15.6 E: ZW / 1 / NW , B 777 / 14.9

8 °21' W A°18 66

Generale koers

Z ½O

Verheid in Mijlen

21,25

8e- Etmaal in Zee

het

ligte koelte, losse mistige Werkten in het tuig, zeilmaker en timmerman als lucht voren. P.L. Als voren Met den avond een mede zeilende brik in het WNW van ons. Pompten lens. id Niets bijzonders gepasseerd. Pomp Lens Ongelijke ligte koelte, dikke mistige lucht Als voren Afwisselende losse mist lucht

8 °58' W A°18 66

Hielden goede uitkijk, passeerden geen bijzonders. P.L. Met den dag niets te zien, maakten schoon schip. Pomp lens. Vervolgden met het noodige in het tuig te verrigten. De timmerman en zeilmakers bij haar vorig werk. P.L.

Generale koers het

NW1/8W

Verheid in Mijlen

14,25

9e- Etmaal in Zee

Dik van mist, voeren alle dienstdoede zeilen bij de wind. P.L. aanhoudende smotregen. Als voormeld Als voren. Met den avond niets ontwaard. Pomp Lens. Bijna stil, heldere lucht, geen bijzonders in de kimmen een Pomp 8 dm mistbank


H: ZWtW B 777 / D: id / B 777 /

Afwisselend dik van mist Doorkomende koelte, zetten alle dienstdoende zeilen bij de wind. Pomp Lens. Flauwe koelte, bewolkte Met den dag niets te zien, zetten het onder en mistige lucht boven lijzeil bij aan stuurboord en maakten schoon schip. Pomp 9 dm Idem vervolgden met de werkzaamheden in het tuig en . . . . het schijzeil terug in. Pomp 9 dm

/ 2½ / id , 14.7 3½ / Noord , 14.8

V: ZW / 3¾ / NO , B 776 / 16.6 Breedte

Vrij

44 °25' N dag den

Lengte

30 Maart

9 °37' W A°18 66

Generale koers het

A: ZWZ / 3½ / NOtN , B 775 / 16.5

Flauewe koelte, dik van mist

P: idem / 4½ / Idem , B 776 / 16.6 E: Idem / 5 / NNO , B 775 / 16.6 H: Idem / 5¾ / NtO , B 774 / 16.0 D: Idem / 6 / Idem , B 774 / 15.6 V: ZWtZ / 9 Noord , B 773 / 15.8

Idem

Breedte

Zater

42 °31' N dag den

Lengte

31Maart

A: ZW½Z / 7½ / N , B 774 / 16.0 P: id / 8½ / N , B 774 / 16.0 E: id / 9½ / NWtN , B 773 / 15.8 H: ZWtZ / 11½ / NW , B 773 / 15.8 D: ZntZ / 10½ / NntW , B 772 / 15.0 V: id / 11½ / WNW , B 770 / 14.8 Breedte

Zon

39 °9' N dag den

Lengte

1 April

A: ZWtZ / 11¾ / WNW , B 769 / 14.8 P: id / 11½ / NntW , B 769 / 15.3 E: id / 11¾ / id , B 769 / 15.1 H: id / 12 / id , B 768 / 15.0 D: id / 11½ / NWtN , B 768 / 14.9 V: id / 10 / NtO , B 768 / 14.8

ZW ¼Z

Verheid in Mijlen

14

10e- Etmaal in Zee

Flauwe koelte, dik van mist Aannemende koelte, de lucht nog dik met mist Dik van mist, frissche koelte Goed weder met mist opklarende, lucht betrokken

Hooge NW deining, slingerend schip. Passeerden 2 kruisende schepen. Brachten de groot schij.z ra's op en zetten het bij. Pomp 9 dm Tegen zonsondergang niets te zien. Zwaar slingerend schip. Pomp 9 dm Brasten naar gelegenheid, hielden goede uitkijk. Pomp 9 dm Brasten de ra's een weinig aan en zetten alle dienstdoende zeilen bij. Pomp 9 dm Brasten de ra's een weinig aan, voeren alle dienstdoende zeilen. Pomp 9,5 dm Brasten de zeilen naar den wind. Bragten de voorschijzeil ra's op en zetten het zeil bij. Voorzagen het tuig van schee . . . ling. Pomp 9,5

11 °30' W A°18 66

ZW2/3Z Verheid in Mijlen 11e- Etmaal in Zee

Generale koers het

33,5

Goed weder, ligte mistige Voerden alle dienstdoende zeilen en lijzeils. lucht Gaven de Equipage waschdag. Pomp 9 dm Als voren. Als voren. Met den avond twee tegen ons inliggende schepen in 't gezicht. Pomp 9 dm Ligte koelte, Brasten de ra's een weinig aan. Passeerde verder wolkdrijvende lucht geen bijzonders. Pomp 9 dm Ongestadig van wind, Haalden de lijzeils neer, maakten bovenbram bewolkte lucht stagzeils en schijzeils vast, hielden goede uitkijk. Pomp 9 dm twee om de NO koersende schepen, Stijve bewolkte lucht, Passeerden zeer ongestadig van wind waschten het dek en zetten de zeilen kant. Pomp 8,5 dm geen bijzonderheden. Hielden Zondag Boven bramzeils Passeerde ongestadige koelte, wolkdrijvende lucht

14 °33' W A°18 66

ZW2/3Z Verheid in Mijlen 12e- Etmaal in Zee

Generale koers het

Ongestadige koelte, buyige lucht Van wind hetzelfde, de lucht minder buyig Ongelijk van wind, buyige lucht Idem

59

Handelden met de zeilen naar omstandigheden. Pomp 8 dm Voerden alle dienstdoende zeilen bij. Passeerden 2 tegenzeilende schepen. Pomp 8 dm Niets ontwaard, hielden goede uitkijk. Pomp Lens Niewts bijzonder gepasseerd. Pomp 8 dm

Afschoonende lucht, Als voren. Met den dag niets ontwaard. Pomp afnemende van wind Lens Mooi weder, ligte koelte, Zetten onder, boven, bram en bov.kr.lijzeils bij en brasten naar den wind. Vierden verder 2e Paasdag. Pomp 9 dm Degradeerden de matroos wegens verregaande onbekwaamheid en maakten hem ligtmatroos voor 't smaands

Breedte

35 °7' N

Lengte

17 °29' W

Generale koers

ZWtZ

Verheid in Mijlen

68,5


Maan

dag den

2 April

A: ZZW / 7 / N , B 768 / 60/0 P: id / 7 / N & NNW, B 768 / 14.9 E: ZtW / 8½ / NNO , B 768 / 14.8 H: id / 8 / id , B 768 / 15.1 D: Idem / 8 / NtO , B 767 / 15.7

A°18 66

het

Goed weder, bewolkte lucht Als voren ligte koelte, aangenaam weder Ligte koelte, bewolkte lucht Ongelijke koelte, bewolkte lucht met buyen

Idem V: Z½W / 7½ / NNO , B 767 / 16.6 Voornoemde ligtmatroos ziek en in de kooi. Breedte

Dins

32 °5' N dag den

Lengte

3 April

18 °0' W A°18 66

13e- Etmaal in Zee Voerden alle dienstdoende zeilen en lijzeils. Gaven de Equipage waschdag. Pomp 9 dm Brasten naar gelegenheid. Zetten de lijzeils over van bakboord zijde, met den avond niets ontwaard. Niets bijzonders voorgevallen, Pomp Lens Niets ontwaard. Hielden goede uitkijk. Pomp 8,5 dm Kregen met den dag het eiland Madera in het zigt en peilden ten 6 uur de Noordpunt OZO en de Zuid ZO¾O Zetten de groot en Kruis en boven Br. pardoens aan, verrigten verder de noodige werkzaamheden.

Generale koers het

Z ¾O

Verheid in Mijlen

46

14e- Etmaal in Zee

A: Z½W / 6½ / NtO , B 768 / 16.3

Ligte koelte, wolkdrijvende lucht

P: id / 6¾ / NNO , B 768 / 15.8

Idem

E: ZtW / 6½ / id B 768 / 16.0 H: ZtW½W / 7¼ / B 767 / 15.4 D: ZZW½W / 7 / B 768 / 16.7 V: ZtW / 9 / Idem B 769 / 17.3

,

Idem

id ,

Ligte koelte met buitjes

Verrigten de noddige werkzaamheden in het tuig. De zeilmaker met 2 man bij de gebroken Fok te herstellen. Pomp 9,5 dm Voeren alle dienstdoende zeilen en lijzeilen, hadden een meekoersende stoomboot en 1 dito bark in het gezigt. Pomp 9,5 dm Weer en wind als voormeld. Niets ontwaard. Pomp 9,5 dm Passeerden geen bijzonders. Pomp 9,5 dm

id ,

Als voren

Met den dag niets ontwaard. Pomp 10 dm

,

Idem

Kregen met den dag het eiland Palmas in het gezigt en peilden op den middag de N.p. ZOtO en de ZP ZO¾Z misw. Zetten de voor steng en bram wanten aan en werkten verder in het tuig. Pomp 9

Timmerman en zeilmakers als voren Breedte

29 °6' N

Woens dag den

Lengte

4 April

A: ZtW½W / 7½ / NNO , B 760 / 18 P: id / 7½ / id , B 768 / 18 E: idem / 7¼ / idem , B 769 / 17.3 H: id / 7 / id , B 769 / 17.3 D: id / 7 / NO , B 769 / 17.5

18 °49' W A°18 66

Generale koers het

Passaat weder

ZtW ¼W

Verheid in Mijlen

44

15e- Etmaal in Zee Voerden alle diensdoende zeilen en lijzeils. Pomp 10 dm Met den avond twee schepen van top in 't gezigt.

Als voren ligte koelte, wolkdragende lucht Als voren

Passeerde geen bijzonders. Pomp 10 dm Niets ontwaard. Pomp 10 dm

Met den dag een meekoersende brik in het OZO van ons. Waschten het dek en zetten alle dienstdoende zeiloen, brasten . . . . aan. Bewolkte en buyige lucht. Brasten naar den wind en zetten alle dienstdoende V: id / 5½ / Oost , De wind dorngaande naar zeilen bij. Werkten in het tuig, de zeilmakers bij B 769 / 18.8 het Oosten de fok en de timmerman . . . De ligtmatroos als voren hetzelfde klagende over pijn in de borst Breedte

28 °28' N

Donder dag den

Lengte

5 April

A: ZtW½W / 6 ½ / Oost , B 769 / 19.0

Idem

19 °57' W A°18 66

Generale koers

Ligte koelte, bewolkte lucht

het

ZtW ½W

Verheid in Mijlen

41,25

16e- Etmaal in Zee Zeilden met alle dienstdoende zeilen en lijzeils, vervolgden met voornoemde werkzaamheden.


P: id B 769 E: id B 768 H: id B 768 D: id , B V: 768id Oost B 768 Breedte

Vrij

/ 6 / NO , 19.3 / 6 / id , / 18.8 / 6 / van NO tot OZO , / 19 / 5½ / van het NO tot N /

Flauwe koelte, lucht als voren Als voren

Brasten en handelden met de zeilen naar omstandigheid. Pomp 10 dm Als voren Brasten naar gelegenheid, maakten schoon schip, met den dag niets ontwaard. Pomp 10 dm / / 719/ omloopende tot Aannemende koelte, de Brasten en zetten zeil naar gelegenheid, wind Oostelijker, de lucht vervolgden met voordoemde werkzaamheden. bewolkt Pomp 10 dm / 19.5 Doctor beweerde dat voormelde ligtmatroos reeds lang aan een borstkwaal leed.

24 °5' N dag den

Lengte

6 April

Geen verandering

21 °8' W A°18 66

Generale koers

Zater

21 °31' N dag den

Lengte

7 April

A: ZZW½W / 4 / ZOtO , B 767 / 21.3 P: id / 2½ / id , B 767 / 21.5 E: ZWtZ / 2 / id , B 766 / 21 H: WZW / 1 / ZtW , B 765 / 20.5 D: NWtW / 6½ / ZWtW , B 765 / 21.0 V: NWtW / 4½ / ZW , ZZO½O / 4½ / ZWtW , B 765 / 21.9 Breedte

Zon

21 °14' N dag den

Lengte

8 April

A: ZZO½O / 10¼ / ZW , B 766 / 18 P: ZtO½O / 9 / ZWtW , B 766 / 18 E: Zuid½O / 8 / WZW , B 766 / 22.5 H: id / 7 / id , B 766 / 22.5 D: id / 7½ / West , B 766 / 21.8

22 °19' W A°18 66

Verheid in Mijlen

37

Voerden alle dienstdoende zeilen en lijzeils. Pomp 12 dm Als voren. Met den avond niets ontwaard. Passeerden te 9 uur een om de Noord koersende stoomboot. Brasten naar gelegenheid. Met den dag niets te zien. Pompten lens van 12 dm en maakten schoon schip. Vervolgden met het schip schoon te maken, zeilden alle zeilen.

Generale koers het

Bewolkte lucht, flauwe koelte Afnemende tot stil, heldere lucht Mooi weer, heldere lucht Flauw en stil, de lucht helder. Ligte koelte, heldere lucht Aannemende koelte, wolkdrijvende lucht

23 °9' W A°18 66

ZtW ½W

17- Etmaal in Zee

het

Mooi weer, bewolkte A: ZZW / 6½ / ONO , lucht B 766 / 20 Als voren P: id / 6 / id , B 766 / 20 Ongelijke koelte, lucht E: id / 8 / OZO , als voren B 768 / 19.7 Ongestadige koelte, H: id / 6 / NOnO , bewolkte lucht B 768 / 19.8 Ligte koelte, D: id / 7½ / Oost , wolkdrijvende lucht B 767 / 20.5 Aangenaam weder V: id / 7½ / OZO , B 767 / 21.0 De ligtmatroos weder aan dek en aan het werk. Breedte

Tegen zonsondergang van de top niets te zien. Brasten de ra's op. Pompten 10 dm Niets gepasseerd. Pomp Lens

ZZW

Verheid in Mijlen

41,5

18e- Etmaal in Zee Passeerde niets bijzonders. Hielden Zondag. Pomp 6,5 dm Hadden in 't zonsondergang een meezeilend schip vooruit. Pomp 7 dm Gedurende de wacht stil. Niets ontwaard. Pomp 7 dm Brasten schip bij de wind. Pomp 7 dm Namen alle lijzeilen in, hadden een medezeilende Schoener bij ons, waschten het dek. Pomp 7 dm Wenden ten 10 uur om de ZZO, hadden alle dienstdoende zeilen bij, hielden Zondag.

Generale koers het

ZWtW ¾W Verheid in Mijlen

13,25

19e- Etmaal in Zee

Mooi weer bewolkte lucht Voerden alle dienstdoende zeilen bij de wind. Pomp 8,5 dm Als voren Als voren. Passeerden een schip en stoomboot, koersden om de NNO. Pomp 8 dm Afnemende koelte, Niets bijzonders voorgevallen. Pomp 9 duim heldere lucht Ligte friscche koelte, Niets ontwaard. Hielden goede uitkijk. Pomp 9 overdrijvende ligte buitjes dm Ligte koelte, heldere De wind westelijker, zetten met den dag onder lucht boven en bramzeil lijzeilen bij. Niets te zien. Waschten het dek. Pomp 9 dm


Idem. Aangenaam weder. Zetten de beide an..... binnen boord en . . . . . V: id / 8 / WtN , dezelve op de bak . . . . . Pomp 9 dm B 766 / 21.8 De ligtmatroos voormeld weder ziek. De zeilmakers met 2 man vervolgden met de fok te verstellen. Breedte

Maan

17 °51' N dag den

Lengte

9 April

A: ZZW / 8¾ / WtN , B 766 / 21.9 P: id / 8½ / id , B 766 / 21.9 E: Z / 5½ / N n NNO , B 766 / 21.8 H: Zuid½W / 6 / NtO , B 766 / 21.8 D: ZtW / 6 / NNO en NO , B 766 / 22.7

22 °8' W A°18 66

Generale koers het

ZtO1/8O

Verheid in Mijlen

49

20e- Etmaal in Zee

Ligte koelte, ligt bewolkte Vervolgden met de noodige werkzaamheden. lucht Zeilden met alle zeilen en lijzeilen. Pomp 9 dm Als voren Passeerden tegen 4 glazen een tegenkomende bark en zagen tegelijk het eiland Val in het WZW¼W Als voren Brasten naar gelegenheid, niets ontwaard. Idem

Passeerde geen bijzonders. Pomp 10 dm

Mooi weer, flauwe koelte Brasten naar gelegenheid, zetten bakboord onder en boven lijzeil bij. Met den dag een schoener in onze nabijheid koersende om de NW en het eiland in het NW. Pomp 10 dm Flauwe koelte, helder Kregen met den dag het eiland Mayo in het gezigt V: ZZW / 6 / NNO , bewolkte lucht en peilden ten 12 uur de Zuidpunt in het W¾N B 766 / 23.3 regtwijzend naar gissing 6 mijl afstand Verrigten de noodige scheepswerkzaamheden, Zeilmaker kwam met de fok klaar. Breedte

Dins

15 °6' N dag den

Lengte

10 April

22 °42' W A°18 66

ZtW1/3W Verheid in Mijlen 21e- Etmaal in Zee

Generale koers het

40,25

Mooi weer, bewolkte Voerden alle dienstdoende zeilen en lijzeils. Pomp A: Z / 7½ / NO , lucht Lens B 764 / 23.5 Als voren Als voren. Met den avond niets ontwaard. Pomp 9 P: id / 7½ / id , dm B 764 / 23.5 Passaat weder Passeerde geen bijzonders. Pomp 9 dm E: Zuid / 8¾ / NO en NNO , B 766 / 23.0 Als voren Niets ontwaard. Pomp 9 dm H: Z½W / 10 / id , B 766 / 22.6 Aangenaam weder Met den dag niets van de top te zien. Maakten D: idem / 9½ / NO , schoon dek. Pomp 9 dm B 766 / 22.3 Idem Verrigten de noodige werkzaamheden, zeilmaker V: Z½W / 8½ / NO , en timmerman als voren. Pomp 9 dm B 766 / 23.8 De ligtmatroos nog hetzelfde lijdende aan een borstkwaal

11 °37' N Lengte Woens dag den 11 April

Breedte

A: Zuid / 8 / NNO , B 766 / 23.8 P: idem / 8 / idem , B 766 / 23.7 E: ZtW / 7½ / Idem , B 766 / 24.8 H: Z½W / 7½ / NtO , B 766 / 23.6 D: Zuid / 6 / Noord , B 766 / 23.6 V: Z½W / 6 / NtO , B 766 / 25.3

8 °47' N Lengte Donder dag den 12 April

Breedte

A: ZtW / 6½ / NNO , B 766 / 26.8

22 °54' W A°18 66

Z ¼W Verheid in Mijlen 22e- Etmaal in Zee

Generale koers het

54,5

Ligte koelte, wolkdrijvende lucht Idem

Vervolgden met de noodige werkzaamheden, maakten de stagzeilen vast. Pomp 9 dm Met zonsondergang niet te zien. Pomp 9 duim

Als voren

Niets bijzonder gepasseerd.

Idem

Als voren. Pomp 9 dm

Idem

Met den dag niets bvan de top te zien. Waschten het dek. Pomp 9 dm ligte koelte, ligte bewolkte lucht

Idem

23 °18' W A°18 66

Z1/3W Verheid in Mijlen 23e- Etmaal in Zee

Generale koers

Mooi weer, bewolkte lucht

het

43

Voerden alle dienstdoende zeilen en lijzeilen


P: id / 6 / id , B 766 / 26.8 E: Idem / 6 / Idem , B 766 / 24.5 H: id / 6 / id , B 766 / 23.4 D: ZtW½W / 5½ / NtO , B 765 / 25.0 V: ZtW / 5 / Idem , B 765 /

Als voren Idem

Als voren. Met den avond niets ontwaard. Pomp Lens Passeerde geen bijzonders Pomp 9,5 dm

Als voren

Niets gepasseerd. Pomp Lens

Met den dag niets te zien, maakten schoon dek en zetten . . . voor onder en lijzeil bij. Pomp 9,5 dm Verrigten de noodige werkzaamheden in het tuig, de zeilmaker en timmerman de noodige werkzaamheden, zagen een om de Z koersend De bootsman weder ziek en buiten dienst, onder behandeling van den doctor.

Breedte

Vrij

6 °34' N dag den

Lengte

13 April

Flauwe koelte, bewolkte lucht Idem

24 °0' W A°18 66

het

Flauwe koelte, A: Z½W / 6½ / NtO , wolkdrijvende lucht B 766 / 26.8 Idem P: id / 6½ / id , B 766m / 26.8 Idem E: ZtW / 7 / id , B 766 / 26.8 Idem H: ZtW½W / 5½ / id , B 766 / 26.5 Idem D: idem / 5½ / id , B 766 / 27.2 heldere lucht, flauwe V: ZtW / 5½ / id , koelte B 766 / 28.4 Bootsman en ligtmatroos ziek Breedte

4 °8' N

Zater

dag den

Lengte

14 April

24 °35' W A°18 66

ZtW1/8W Verheid in Mijlen 24e- Etmaal in Zee

Generale koers

34,75

Vervolgden met de vorige werkzaamheden. Hadden alle dienstdoende zeilen bij. Pomp 9,5 dm Met Zonsondergang niets te zien. Pomp idem Als voren. Niets bijzonders gepasseerd. Pomp 8,5 dm Als voren Met den dag van de top niets te zien. Maakten generaal schoon schip Verrigten de noodige werkzaamheden in het tuig. De bootsman en ligtmatroos hetzelfde.

Generale koers het

ZtW

Verheid in Mijlen

36,5

25e- Etmaal in Zee

Voerden alle diensdoende zeilen en lijzeils. Pomp 10 dm Als voren. Met den avvond niets ontwaard. Pomp Lens Ligte koelte, De lucht in het . . . . in de kimmen opwerk... . . wolkdrijvende lucht weerligt ... zo dat . . . . Pomp 8 dm B........ lucht, dikke Ongestadig van wind met harde regenbuyen en bewolkte lucht donder en weerligten in 't rond, haalden de lijzeils neer en brasten naar gelegeheid Dikke buyige lucht en Handelden met de zeilen naar gelegenheid. Met D: ZW / 4 / Omlopend , omloopende wind den dag 2 tegenkomende schepen in het gezigt. B 766 / 27.4 Waschten het dek en pompten lens. Idem Passeerden eenige tegenkomende schepen en V: ZWtW / 3 / ZOlijk , praaiden het Amerik schip Narij Kapt Hol B 766 / 27.0 hebbende 99 dagen reis van Callao naar Co . . . Wij brachten hem met een der sloepen brieven aan ten einde dezelve te doen transporteren naar Holland. Zetten toen alle dienstdoende zeilen weder bij. A: Z / 5 / NNO , B 765 / 28.5 P: Z / 6 / NNO en NO , B 765 / 28.5 E: Idem / 6½ / NO , B 765 / 28.2 H: id / 4½ / NOO en OZO , B 765 / 27.4

Breedte

Zon

Mooi weer, bewolkte lucht Als voren

Lengte dag den

15 April

A: ZZW / 5 / ZO , B 766 / 27.5 P: id / 6 ½ / id , B 766 / 28.0 E: ZZW½Z / 6 / id , B 766 / 27.5 H: ZWtZ / 6 / id , B 765 / 27.8

Generale koers A°18 66

het

Flauwe koelte, bewolkte buyige lucht Ligte koelte, de lucht minder buyig Ongestadige koelte, buyige lucht Opklarende lucht, ligte koelte

Z1/8W

Verheid in Mijlen

27,75

26e- Etmaal in Zee Zeilden met alle dienstdoende zeilen bij. Hielden Zondag. Pomp 8 dm Met zonsondergang niets te zien. Pomp 9 dm met regen maakten Bovenbramstagzeil vast, hielden goede uitkijk. Pomp Lens Passeerde geen bijzonders. Pomp 8 dm


Mooi weder, heldere lucht. Aangenaam

D: ZZW / 7 / ZOtO , B 765 / 28.3 V: ZZW / 7 / id , B 765 / 28.6

Zetten alle zeilen kant en waschten het dek. Met den dag niets te zien. Droogden de lijzeilen en sloegen dezelve af, vervolgden verder met de noodige scheepswerkzaamheden.

De bootsman . . . . . ziek en onder doctors handen. Breedte

Maan

0 °19' N dag den

Lengte

16 April

26 °41' W A°18 66

Generale koers het

ZZW ¼W

Verheid in Mijlen

27e- Etmaal in Zee

37,5 61 in 2 Etm

Zeilende in de Zuid Atlantische Oceaan Goed weer, bewolkte lucht Als voren

A: ZtW / 6 / ZotO , B 766 / 28 P: ZZW / 5½ / ZO , B 63 / 28 E: id / 6½ / ZOtO , B 64 / 28

Zeer ongestadig en buyig ? met zeer . . . . . . . . . lucht . . . . . . . . een Afklarende lucht . . . . . . ?? .... . ..... ..... . .... ???

H: ZtW½W / 6 id , B 764 / 28 D: id / 5½ / id , B 764 / 28 V: ZtW / 5 / OZO , B 765 / Breedte

Dins

1 °32' Z dag den

??? Lengte

17 April

A: ZtW / 5½ / ZOtO , B 765 / 29.2 P: Z½W / 6 / OZO , B 765 / 29.2 E: idem

Voerden alle dienstdoende zeilen bij de wind. Pomp 10 dm

27 °31' W A°18 66 Mooi weder idem idem

Generale koers het

ZtW7/8W

Verheid in Mijlen

34,5

28e- Etmaal in Zee Klaarden verder het gebroken op en maakten alle mogelijke spoed om hetzelve te herstellen. Met den avond van top niets te zien. Mooi weer, flauwe koelte, niets ontwaard. 11 dm

Pomp


5½ / ZOtO , 28.3 4½ / Idem , 29.0

idem

V: Z½W / 4½ / OZO , B 765 / 29.3

Idem

H: ZtW / B 765 / D: ZtW / B 765 /

Idem

De bootsman nog hetzelfde. . . . .

3 °26' Z Lengte Woens dag den 18 April

Breedte

A: Z / 4 / OZO , B 766 / 28.5 P: Z / 4¾ / id , B 766 / 28.5 E: ZtW½W / 5 / ZOtO , B 765 / 28.7 H: id / 5½ / id , B 765 / 28.7 D: id / 5 / id , B 765 / 29.0 V: ZWest / 1¾ / id , B 765 / 29.7

Niets bijzonders voorgevallen. Pomp 11 dm Met den dag niets te zien, sloegen de Voor Marszeils af en namen de . . . . ra's neer. Waschten het dek. Pomp 11 dm Vervolgden met voornoemde werkzaamheden. de timmerman bezig om de Br Zaling en de nieuwe Marssteng in orde te brengen. . . . . . . . . . . . . zijnde onder doctors handen.

28 °25' W A°18 66

Z1/8W Verheid in Mijlen 29e- Etmaal in Zee

Generale koers het

32

Ligt buyig, van tijds regen Als voren

Gingen voort met de werkzaamheden in het tuig. Pomp 10,5 dm Als voren. Met den avond niets ontwaard.

Ongestadig van wind, buyige lucht Idem

Met regen, verders niets ontwaard.

Frissche koelte

Met den dag niets te zien, maakten . . . . . om de gebroken . . . in te nemen. Geiden het begijnezeil, grootzeil en fok. Ontsloten de fokkera ten einde de steng neer te nemen en maakten klaar om de nieuwe steng op te brengen.

Ongelijke koelte, de lucht nog buyig.

Wolkdrijvende lucht

De bootsman nog hetzelfde.

5 °8' Z

Breedte

Donder dag den

Lengte

19 April

28 °51' W A°18 66

Generale koers het

ZtW ¼W

Verheid in Mijlen

26,5

30e- Etmaal in Zee

A: ZWest / 1¾ / ZOtO , B 765 / 29.5 P: id / 1 / id ZtW½W / 2½ / id E: ZtW / 6 ¾ / OZO , B 765 / 28.5 H: id / 7¼ / id , B 765 / 28.5 D: ZtW / 6¾ / id , B 765 / 28.5

Bov.Br.Z koelte, wolkdrijvende lucht Als voren

Bragten de nieuwe Marssteng op en staken de fokkera weder in, zetten de fok, grootzeil en begijnezeil bij. Met zonsondergang niets te zien. Pomp 11 dm

Als voren

Niets bijzonders voorgevallen.

Idem

Als voren

Ligte koelte, wolkdrijvende lucht

Maakten schoon schip, bragten de ondermars.x.x. op. Op den dag een met ons koersend schip in 't gezigt. Pomp 11 dm

V: B

Idem

id

/ 7¼ /

id ,

/ De zieken hetzelfde.

Breedte

Vrij

7 °16' Z dag den

Lengte

20 April

A: Z / 6 / OZO , B 765 / 29.8 P: Z / 6 / id , B id / id E: Zuid / 9 / OZO , B 765 / 29.3 H: ZtW / 8 / ZOtO , B id / id D: W / 7 / id , B id / id V: Z½W / 6½ / OZO , B id / 29.7

29 °45' W A°18 66

Generale koers het

ZtW ¾W

Verheid in Mijlen

31e- Etmaal in Zee

35 61 in 2 Etm

Frissche koelte, wolkdrijvende lucht Als voren

Gingen voort met het opbrengen van het tuig. Pomp 11 dm Als voren. Met den avond niets ontwaard

Frissche koelte, wolkdrijvende lucht idem

Korte zee, slingerend schip. Passeerde niets bijzonders. Pomp 11 dm id

Afnemende koelte, lucht ligt bewolkt id

Zetten de voor . . . steng aan en zetten het voor . . . gestagzeil bij.


De bootsman in dezelfde toestand Breedte

Zater

Lengte dag den

21 April

A: Z½W / 7½ / OZO , B 766 / 29.8 P: id / 8½ / id , B 766 / 29.7 E: id / 8½ / id , B id / id H: ZtW½W / 7¾ / ZOtO , B 766 / 28.5 D: ZtW½W / 6¾ / id , B id / id

Generale koers A°18 66

het

Z ½W

Verheid in Mijlen

42,5

31e- Etmaal in Zee

Ligte koelte, ligt bewolkte vervolgden met voormelde werkzaamheden, lucht Brachten de boven Mars/z ra op. id Met zonsondergang niets te zien. Pomp 11 dm

Ongestadige koelte, Niets bijzonders voorgevallen. Pomp 11 dm bewolkte lucht Ongelijke koelte, heldere Niets bijzonders voorgevallen. lucht Als voren Als voren. Sloegen het VoorBovenMarszeil aan. maakten schoon schip, met den dag niets ontwaard. Pomp 11 dm Bov.Br/z koelte, Passaat Hielden Zondag V: ZtW½W / 7¾ / id , lucht. B 767 / 29.3 De timmerlieden bij de nieuwe kluiverboom te maken. De bootsman iets beter. Breedte

Zon

13 °1' Z dag den

A: ZtW½W / 7¾ / B / P: id / 7¾ / id B 766 / 28.5 E: ZtW½W / 8½ / B id / id H: id / 7¾ / id B id / 28.7 D: ZtW / 9½ / id B 767 / 28.5

Lengte

22 April

31 °3' W A°18 66

Generale koers het

ZtW

42,5 88,5 in 2 Etn

Verheid in Mijlen

33e- Etmaal in Zee

Mooi weer, bewolkte lucht Als voren

Niets ontwaard. Pomp 11 dm

id ,

Frissche koelte

Passeerden tegenkomende bark.

,

Ongestadig en buyig

Handelden met de zeilen naar omstandigheid.

,

Afschoonende lucht, ligte Met den dag passeerde een tegenkomende koelte. schoener, maakten schoon schip en pompten lens van 12 dm Ligte koelte, heldere Namen de gebroke kluiverboom in en verrigten bewolkte lucht verder de noodige werkzaamheden. De timmerlui bij hun vorig werk.

ZOtO , ,

V: id / 7¾ / id , B 768 / 28.3

Als voren. Met den avond niets ontwaard.

Bootsman iets beter Breedte

Maan

16 °27' Z dag den

Lengte

23 April

32 °7' W A°18 66

het

Ligte koelte, heldere A: ZtW / 6½ / ZOtO , lucht B 767 / 28.0 Als voren P: idem / 7½ / Idem , B id / id Idem E: idem / 6¾ / id , B id / id De lucht meer bewolkt H: ZtW½W / 7¼ / id , B id / 28.3 Afnemende koelte, D: id / 5½ / id , heldere lucht B 767 / 28.2 Heel flauw, lucht helder V: id / 3½ / id , B 768 / 28.6 Bootsman nog ziek en buiten dienst. Breedte

Dins

18 °47' Z dag den

Lengte

24 April

A: ZtW / 3½ / ZOtO , B 768 / 20 P: ZtW½W / 2 / id , B id / id

33 °16' W A°18 66

ZtW1/3W Verheid in Mijlen 34e- Etmaal in Zee

Generale koers

Vervolgden met het tuig in orde te brengen Passeerden ten 6 uur een om de Noord koersende bark, verder niets te zien. Pomp 7 dm Niets bijzonder voorgevallen Idem. Pomp als vorig Passeerden geen bijzonders Brachten de voorbramstang op. De timmerman bij bij de nieuwe kluiverboom.

ZtW ¼W Verheid in Mijlen 35e- Etmaal in Zee

Generale koers

Flauwe koelte, heldere bewolkte lucht Als voren

het

49

Niets ontwaard. Pomp 10 dm Als voren. Met den avond niets ontwaard.

36,25


E: ZtW / 1½ / id , B id / 28.0 H: ZtW½W / 1½ id , B id / 28.0 D: id / 2 / id , B id / 28.3 V: id / 2 / OZO , B 769 / 28.4 Bootsman als voren.

19 °32' Z Lengte Woens dag den 25 April

Breedte

A: Zuid / 1½ / OZO , B 769 / 28.4 P: ZZW / 1¾ / id en Zuidelijker , B idZtW // 2id/ Omloopend , E: B id / 28.4 H: ZtO / 3 / Oostlijk , B 768 / 28.0 D: id / 2½ / id , B id / 27.7 V: id / 2½ / NO , B 767 / 27.5

Heel flauw, heldere lucht Niets bijzonders voorgevallen id

Idem.

id

Met den dag niets te zien. Waschten het dek. Pomp 8 dm Bragten de nieuwe kluiverboom uit en . . . een . . . .. ..... ....... ......

id

33 °24' W A°18 66

ZtW3/8W Verheid in Mijlen 36e- Etmaal in Zee

Generale koers het

12,5

Bijna stil, heldere lucht

Vervolgden met het aanzetten der kluiverboom

In het laatst der wacht ligte buitjes Flauwe koelte en stil

Met zonsondergang niets te zien. Pomp 8 dm Handelden en brasten naar gelegenheid. Pomp 8 dm Passeerden geen bijzonders

Flauwe koelte, ligte bewolkte lucht Als voren

Met den dag niets te zien, waschten het dek en bragten de voor bramra op. Pomp 8 dm Vervolgden met het tuig in te scheeren enz. De timmerman bij eenige deknaden op de Kampagne te herstellen. Pomp 8 dm

Idem

De bootsman aan de betere hand. Breedte

20 °20' Z

Donder dag den

Lengte

26 April

33 °22' W A°18 66

Z1/8O Verheid in Mijlen 37e- Etmaal in Zee

Generale koers het

12,75

Flauwe koelte, bewolkte Brasten naar gelegenheid, gingen door met de A: ZtO / 2½ / variërend , lucht werkzaamheden in het tuig. Pomp 12 dm B 766 / 27.5 Als voren Als voren. Met den avond niets ontwaard. P: id / 2¾ / id , B id / id id Niets bijzonders voorgevallen. Hooge zee met E: id / 5 / Noordelijk , zwaar rollend schip. B 768 / 27.3 Maakten de ligte zeilen vast, brasten en handelde H: ZZO / 4 / van het N tot het Ongelijk van wind, buyige lucht verder naar gelegenheid. Pomp 11 dm ZW , B id / id id Met den dag niets te zien. Waschten het dek, D: ZtO / 5½ / WZW , zetten alle dienstdoende zeilen. Pomp 11 dm B 766 / 27.2 Ongestadig en buyig Brachten de voor oven bramra op en zetten stag en V: OZO / 3½ / Zuidlijk , pardoen aan. B 765 / 26.0 De bootsman en de ligtmatroos weder ziek en in de kooi. Breedte

Vrij

21 °38' Z dag den

A: / B 765 / P: ZWtW B 765 / E: ZWtW B 766 / H: ZWtW B 766 /

Lengte

27 April

7½ / ZO , 26.2 / 5 / ZtO , 26.0 / 3¾ / ZZO , 26.0 / 5 / ZOtZ , 26.0

D: ZW / 4 / id , B id / 25.9

32 °53' W A°18 66

ZtO7/8O Verheid in Mijlen 38e- Etmaal in Zee

Generale koers het

Ongestadig en buyig, hooge ZW deining Afnemende tot flauw, de lucht wolkdrijvender Flauwe koelte, wolkdrijvende lucht Ongestadig aannemende koelte, bewolkte buyige lucht drijvende uit het Westen Als voren

20,75

Hadden een medewerkend schip in het gezigt, sloegen de achter kluiver aan en brachten de voor boven bramra op. Timmerman en Zeilmaker bij de noodige werkzaamheden. Pomp 11 dm Niets ontwaard. Pomp 12 dm Hooge ZW Zee, zwaar stampend schip. Pomp 10 dm

Als voren, maakten schoon schip, met den dag niets ontwaard. Pomp 12 dm


V: ZWtW / 3 / ZtO OtZ / ½ / id De bootsman hetzelfde. Breedte

Zater

22 °14' Z dag den

Lengte

28 April

flauwe koelte, ligte bewolkte lucht

33 °52' W A°18 66

Scheerden nieuwe groot brassen in en verrigten verder de noodige werkzaamheden. Pomp 12 dm

Generale koers het

Ongelijk flauwe koelte, A: OZO / 4 / Z , wolkdrijvende lucht B 766 / 24 Als voren P: OtZ / 4 / ZtO , B id / id idem E: O½Z / 4½ / id , B 768 / 24.3 Ligte koelte, H: Oost / 4¾ / id , wolkdrijvende lucht B id / id id D: id / 5½ / id , B id / 25.0 id V: WZW / 5 / Zuid , B id / 25.6 De bootsman iets aan de betere hand. Breedte

Zon

22 °27' Z dag den

Lengte

29 April

A: ZWtW / 5 / ZtO , B 768 / 25.2 P: ZWtW / 6½ / ZZO , B id / id E: ZWtZ / 7¾ / ZOtO , B id / id H: ZZW / 7½ / ZO , B 769 / 26.8 D: ZWtW / 7½ / ZtO , B 769 / id

32 °24' W A°18 66

het

Maan

24 °22' Z dag den

Lengte

30 April

A: ZtW / 6 / ZOtO , B 770 / 23.5 P: Z / 6 / OZO , B id / id E: Z½O / 7 / OtZ , B id / 23.3 H: ZtO / 7 / Oost en OZO , B id / id D: ZtO / 9 / Oost , B id / 23.5 V: id / 9½ / id , B id / 24.1

39e- Etmaal in Zee

Dito Met den dag van de top niets te zien.. Waschten het dek en pompten lens van 12 dm Wenden ten 8 uur voor de ZuidWest en hadden dienstdoende zeilen bij. Hielden Zondag

OZO2/3O Verheid in Mijlen

18,25

40e- Etmaal in Zee

Mooi weer, heldere lucht Niets ontwaard.

34 °38' W A°18 66

13,25

Hadden alle dienstdoende zeilen bij, hielden Zondag. Pomp 8 dm Met zonsondergang van de top niets te zien.

Ligte koelte, heldere lucht Ongestadig van wind, buyige lucht met smotregen. Ligte koelte, helder V: ZZW / 7 / ZO , bewolkte lucht. B 770 / 25.0 Bootsman heden weder niet beter. Breedte

Verheid in Mijlen

Zetten de ligte zeilen bij, niets ontwaard. Pomp 12 dm Als voren. Met den avond niets ontwaard. Pomp 12 dm Passeerden geen bijzonders. Pomp 12 dm

Generale koers

Ligte koelte, wolkdrijvende lucht. Idem, met ligte buitjes

ZW

Pomp 10 dm

Stampend schip, ZW deining Maakten de Bovenbram stagzeil vast, met den dag niets ontwaard. Pomp 8 dm Sloegen een ander groot Marszeil aan te einde het eerste te herstellen. Pomp 8 dm

ZW1/3Z Verheid in Mijlen 41e- Etmaal in Zee

Generale koers het

40

Mooi weer, bewolkte lucht Als voren

Voerden alle dienstdoende zeilen bij de wind. Timmerman aan het breeuwen op de Kampagne. Als voren. Met den avond niets ontwaard. Pomp 10 dm Ligte koelte, de lucht ligt Niets bijzonders gepasseerd. bewolkt Buyige lucht dito

Met den dag niets te zien. Waschten het dek en handelden met de zeilen naar gelegenheid. Pomp 10 dm het boven lijzeil bij en brasten de ra een Zetten weinig, verrigten verder de noodige werkzaamheden in het schip. De bootsman nog zeer zwak en de ligtmatroos . . . . in de kooi aan borstkwaal.

Breedte

Dins

27 °23' Z dag den

Lengte

1 Mei

A: ZZO / 10½ / Oost , B 771 / 24.3

Ongelijke koelte, de lucht buyig Bov.Br/z koelte, wolkdrijvende lucht

34 °17' W A°18 66

Z2/3O Verheid in Mijlen 42e- Etmaal in Zee

Generale koers

Bov.Br/z koelte, wolkdrijvende lucht

het

44,25

Sloegen een voor Br stagzeil aan en zetten hetzelve bij. Verrigten verder de noodige werkzaamheden in het schip.


Idem

P: idem / 10½ / OtN , B 771 / 21.2 E: ZOtZ / 9¾ / id , B 770 / 24 H: ZOtZ / 10½ / NO , B id / id D: id / 10½ / id , B 769 / 23.5 V: id / 10½ / NOtO , B 767 / 23.7

Met den morgen niets van de top te zien, hadden alle zeilen bij en het boven lijzeil. Pomp 10 dm Als voren, niets ontwaard. Pomp 9 dm

Idem

Als voren, toeschietende Zetten het onder en groot bramlijzeil bij. zee Ongestadige koelte, Haalden het onderlijzeil neer, maakten schoon bewolkte lucht schip. Met den dag niets ontwaard. Pomp 10 dm Frissche koelte, Zeilden met alle zeilen bij en onder boven en opwerkende lucht in het bramlijzeil, verrigten de noodige werkzaamheden NW De bootsman nog hetzelfde, benevens . . . . liggend met de koorts.

Breedte

31 °9' Z

Woens dag den

Lengte

2 Mei

H: id / 12 / id , B 762 / 24.0 D: ZO½O / 9 / WZW , B 762 / id V: ZO / 6 / West en WNW , B 760 / 23.0

3 Mei

A: ZOtO / 6¾ / West , B 760 / 22.7 P: id / 6½ / NW , B 760 / 22.7 E: ZO / 6½ / id , B id / id H: ZO / 8 / NWtW , B 759 / 22.4 D: ZOtO / 9 / id , B id / id V: OZO / 9 / NW en WNW , B 757 / 21.5 Breedte

Vrij

36 °5' Z dag den

het

Aannemende koelte, bewolkte stijve lucht drijvende uit het Westen Ongestadige stijve koelte, regenachtige lucht

Ten 9 uur viel er . . . . . . . . ........ ......... ............. ..............

Dikke opkomende lucht in het ZW en West, ongestadig van wind Afnemende van wind en zee, dikke lucht, zwaar slingerend schip

Ten 6 uur liep de . . . . . . . . ........ ......... ............. ..............

Lengte

Donder dag den

ZZO2/3O Verheid in Mijlen 43e- Etmaal in Zee

Generale koers

62

Stijve koelte, Brasten naar gelegenheid. Pomp 10 dm wolkdrijvende lucht Stijve koelte, buyige lucht Niets ontwaard met Zonsondergang

A: ZO½Z / 10½ / N , B 766 / 23.5 P: id / 10½ / id , B id / id E: id / 12 / NtW , B 763 / 24.0

Breedte

31 °58' W A°18 66

Lengte

4 Mei

A: OZO / 8 / van het N door het W naar het WZW , B 757 / 22 P: id / 6 / Westlijk , B id / id E: ZOtO / 7½ / van West tot ZW , B 758 / 21.8

Generale koers A°18 66

het

Ligte koelte, dikke lucht met regen, de wind . . . . loopende idem Frissche koelte, wolkdrijvende lucht Goed weder, heldere lucht, afnemende zee Als voren

Verheid in Mijlen

60

44e- Etmaal in Zee Brasten naar gelegenheid, vervolgden met het grootwant aan te zetten. Pomp 9 dm Zwaar slingerend schip, met den avond niets te zien. Pomp 9 dm Zwaar slingerend schip, voerden de dienstdoende zeilen. Zetten alle dienstdoende zeilen bij. Rollend schip. Brasten naar gelegenheid, met den dag niets ontwaard. Pomp Lens Sloegen de stormfok aan en verwisselden het voorst stagzeil met het kleinste, verrigten verder het noodige.

Ongestadig met regenbuyen

25 °21' W A°18 66

ZO1/3Z

Generale koers het

Ongestadige koelte, buyige lucht met regen Als voren Ongelijke koelte, buyige lucht met regen, in het laatst der wacht opligtende

ZO2/3O

Verheid in Mijlen

45,5

45e- Etmaal in Zee Hooge deining, zwaar slingerend schip, . . . . het tuig . . . . had te lijden, brasten en handelden met de zeilen naar gelegenheid Als voren, niets ontwaard. Pomp 12 dm Handelden met de zeilen naar omstandigheid, zetten ten 12 uur de voorkluiver.


Ongelijke frissche koelte, Als voren gemeld. Pomp 12 dm H: OZO½O / 9 / id , buyige lucht B 759 / 20.7 D: OZO½O / 9 / van WZW tot Zeer buyig en ongestadig Handelden met de zeilen naar omstandigheid, . . . gelijke zee, zwaar werkend schip. Niets te zien. Zuid , B 760 / 20.3 Als voren Maakten schoon schip en verrigten de noodige V: iod / 9 / id , bezigheden. Zwaar werkend schip. B 760 / 20.2 Hadden 5 zieken in de kooi liggen. Bootsman en Carlson nog hetzelfde.

36 °5' Z

Breedte

Zater

dag den

Lengte

5 Mei

A: ZOtO½O / 9 / WZW tot ZZW, B 762 20.0/ id , P: idem / / 10 B 763 / 19.7 E: OZO / 10 / ZWtZ , B 764 / 19.8 H: idem / 10½ / ZWtZ , B 765 / 21.2 D: id / 10 / ZWtW , B 766 / 19.3 V: idem / 4 / WNW , B 767 / 17.4

38 °9' Z

Breedte

Zon

dag den

Lengte

6 Mei

A: OZO / 9½ / N en NNW , B 766 / 19.5 P: id / 9½ / id , B id / id E: id / 10½ / NNW , B 766 / id H: id / 11 / id , B 764 / 18.5 D: id B 763 V: id B 762

/ / / /

9¾ / WNW , 18.0 6½ / WtN , 18.4

21 °11' W A°18 66

OZO ¼O Verheid in Mijlen 46e- Etmaal in Zee

Generale koers het

49

Ongestadig en buyig

Brasten naar gelegenheid en zetten de boven bramzeils bij. Zwaar slingerend schip. Zeer buyig met weerlicht Maakten de bovenbramzeils weder vast en het begijnezeil, met den avond niets te zien Ongestadige koelte, Moeyelijke zee. Zwaar werkend schip. Kregen van wolkdrijvende lucht tijd tot tijd water over het dek. Bramzeils koelte, Hooge jagende zee uit Westen. Zwaar slingerend wolkdrijvende buyige schip, in het laatst der wacht afnemende wind. lucht Pomp 12 dm Idem, in het laatst der Zetten de bovenbramzeils en waschten het dek, wacht afnemende, de hooge moeyelijke zee. Zwaar slingerend schip. wind Westelijker Flauwe koelte, ligt Ontdekten dat er eenige deknaden en gedeeltelijk bewolkte lucht de lijfnaden gesprongen waren. Peilden 11 dm water bij de pomp

16 °59' W A°18 66

ZOtO7/8O Verheid in Mijlen 47e- Etmaal in Zee

Generale koers het

Frissche koelte, wolkdrijvende lucht Als voren Betrokken lucht, de koelte aannemende Ongestadige koelte, dikke lucht met aanhoudende regen Ongestadig en buyig, dik van regen Opklarende lucht, Bov.Br/z koelte

53

Voerden alle dienstdoende zeilen en brasten naar gelegenheid. Pomp 13 dm Als voren, met den avond niets ontwaard. Pomp 13 dm Maakten het groot stagzeil en bramstag vast. Handelden met de zeilen naar gelegenheid. Pomp 10 dm Brasten naar de wind, geweldig hooge deining uit het NW en uit het Zuid, vreeselijk zwaar werkend schip. Pompten lens van 12 dm Verrigten de noodige werkzaamheden in het tuig, zwaar slingerend schip

Bootsman van tijd tot tijd zwakker en Carlson iets beter, de anderen weder hersteld. Breedte

Maan

39 °28' Z dag den

Lengte

7 Mei

A: ZOtO½O / 5 ½ / WtN , B 764 / 18.3 P: Idem / 5½ / WNW , B id / id E: id / 7 / WNW en NW , B id / id H: OZO½O / 10 / NW , B 761 / 18.0 D: OZO½O / 10 / id , B 762 / 18.2 V: id / 10 / id , B id / id

12 °14' W A°18 66

Generale koers het

OZO ¼O

Verheid in Mijlen

59

48e- Etmaal in Zee

Flauwe koelte, heldere lucht Idem

hooge deining uit het Westen, zwaar slingerend schip. De timmerman bij de lijfnaden te breeuwen. Met zonsondergang niets te zien. Brasten naar den wind. Pomp 9 dm

Ongestadige frissche koelte, wolkdrijvende luchtvoren Als

Brasten en handelden met de zeilen naar gelegenheid Passeerden geen bijzonders. Pomp 9 dm

Ongestadig van wind, bewolkte lucht Frissche koelte, overdrijvende bewolkte lucht

Ontwaarden met den 2 glazen het eiland Gough in het Z van ons, maakten schoon schip. Verrigten de noodige werkzaamheden in het tuig en zeilen en de Timmerman vervolgden met . . . . .....


De bootsman niet beter, Carlson aan de betere hand. Breedte

Dins

40 °32' Z dag den

Lengte

8 Mei

A: OtZ / 10 / WNW , B 756 / 18 P: id / 10 / id , B id / id E: OZO½O / 11 / WtN , B 756 / 16.5 H: OZO / 11 / id , B 757 / 16 D: OtZ / 12 / WtZ , B 757 / 16.0

8 °9' W A°18 66

Generale koers het

Ongestaidige koelte, dikke lucht met regen Als voren

OZO1/8O Verheid in Mijlen

49

49e- Etmaal in Zee Voerden de dienstdoende zeilen. Pomp 9 dm Als voren. Met den avond niets ontwaard.

Frissche koelte, Brasten een weinig bakboord aan. opklarende lucht en buyig Ongestadige koelte, Maakten Bovenbramzeil en Grietjes vast. buyige lucht met regen Zware buyen, Maakten de Bramzeilen vast en zetten het overdrijvende uit het voorstengstagzeil bij. Met den dag niets te zien. Westen Waschten het schip en peilden 9 dm water bij Stijve Marszeil koelte met pomp. Zeer hooge toenemende zee, zwaar werkend V: id / 11 / WtZ , buyen, de lucht tusschen schip. Kregen veel water op en over het dek. B 758 / 16.1 de buyen helder De bootsman langzamerhand zwakker. De ligt Carlson iets beter. Breedte

41 °31' Z

Woens dag den

Lengte

9 Mei

2 °29' W A°18 66

Generale koers het

A: O½Z / 12 / WZW , B 760 / 16.5

Stijve Marszeils koelte met zware buyen

P: Idem / 12 / ZWtW , B 762 / 17.0 E: OtZ / 11 / id , B 763 / 15.3 H: id / 8 / id , B 764 / 13.1

Idem

OZO ¾O

Verheid in Mijlen

65

50e- Etmaal in Zee Geweldig hooge moeyelijke zee. Vreeselijk zwaar werkend schip. Kregen veel water op en over het dek. Met zonsondergang niets te zien. Pomp 9 dm

Wind als voren, buyen afnemend Zware buyen, tusschen de buyen flauw.

Als voren. Niets ontwaard. Pomp 11 dm Zwaar slingerend schip, waardoor het schip en tuig veel had te lijden. Zetten de voor kluiver en groot Br/z bij. Afnemend van wind en Zetten de voorbramzeil en Grietjes bij, met den D: OtZ / 8½ / id , buyen dag niets ontwaard. Pomp 12 dm B 765 / 12 Dik bewolkte lucht, ligte Sloegen een ander grootzeil aan. Zwaar slingerend V: id / 7 / tot WNW , koelte schip. Pomp 10 dm B 764 / 13.4 Bootsman heden heel slegt, hoop op herstelling.

41 °52' Z Lengte Donder dag den 10 Mei

Breedte

2 °39' O A°18 66

het

Ongestadig van wind, betrokken lucht Ongestadig van wind, dikke lucht met regen Als voren

A: OtZ / 11 / WNW , B 762 / 16 P: id / 11 / id , B id / id E: O½Z / 11 / WtN , B 760 / 16.2 H: O½Z / 10 / WNW , B 757 / 16.3

O ½Z Verheid in Mijlen 51e- Etmaal in Zee

Generale koers

58,5

Zwaar slingerend schip, voerden de dienstdoende zeilen. Pomp 12 dm Niets ontwaard. Zwaar slingerend schip.

Toenemende hoog zee. Kregen van tijd tot tijd water over het dek. Vreeselijk zwaar slingerend schip. Pomp 9 dm Toenemend van wind en Maakten het boven en het Grietje vast. Niets te D: Oost / 11 / WtN , zee, dik van regen zien, waschten het dek. B 756 / 16.5 Aannemend van wind, in Maakten de Bramzeilen en het grootzeil vast en V: id / 12 / WtZ , het laatst der wacht de reefden het bov.Kruiszeil. Brasten den wind. B 756 / id wind wat Zuidlijker Kregen veel water op en over het dek. De bootsman heden iets beter. Breedte

Vrij

Dikke lucht met regen, ongestadige stijve koelte

Lengte dag den

11 Mei

Generale koers A°18 66

het

O ½Z

Verheid in Mijlen

52e- Etmaal in Zee

66


A: OtZ / 10 / WtZ , B 760 / 16.2

Frissche koelte, wolkdrijvende lucht

P: idem / 11 / West , B 761 / 15.8

Stijve koelte, helder bewolkte lucht

E: OZO½O / 11 / id , B 761 / 15 H: Oost / 11 / id , B 761 / 15 D: O / 9 / id , B 763 / 15

Als voren

Zetten de bramzeils, groot bov.Br/z en groote schoot bij en staken het rif in het kruiszeil, hooge zee. Zwaar werkend schip. kregen van tijd tot tijd water over het dek, met zonsondergang niets te zien. Pomp 9,5 dm

Ongestadige koelte, betrokken lucht Zeer ongestadig van wind, dikke betrokken lucht Wolkdrijvende lucht, de V: Oost / 8 / tot NWtW , wind langzamerhand B 762 / 16.0 Noordelijker. Bootsman zeer ziek en Carlson aan betere hand. Breedte

Zater

42 °16' Z dag den

Lengte

12 Mei

14 °12' O A°18 66

Steeds hooge zee, zwaar slingerend schip, niets ontwaard. Zetten de zeilen over. Zwaar slingerend schip Idem als voormeld. Met den dag niets ontwaard. Pomp 10 dm Brasten naar den wind, zetten alle dienstdoende zeilen bij. Waschten het dek. Bragten een andere voor bov.lijz.spier op de ra.

Generale koers het

O1/3Z

Verheid in Mijlen

60

53e- Etmaal in Zee

Zeilende in de Indische Oceaan A: O½Z / 11 / NNW , B 764 / 16

Stijve Bovenbranzeil koelte, bewolkte lucht

Voerden de dienstdoende zeilen. Pomp 13 dm

P: iod / 11 / id , B id / id

Koelte als voren, afwisselend buyige lucht met regen Aannemende koelte, wolkdrijvende lucht en het laatst regenachtig

Niets ontwaard.

E: Oost / 10 / tot West , B 762 / 16.0

Maakten het begijnzeil en boven grietje aan en brasten vierkant, zwaar slingerend schip.


H: Oost / 9 / id , B id / id

Afklarende lucht, frissche Zwaar slingerend schip koelte , niets ontwaard

D: id / 9 / id , B 764 / 16.3

heldere buyige lucht

hooge jagende zee uit het ZW. Vreeselijk slingerend schip, waardoor het schip en tuig wel veel te lijden. Brasten naar den wind. Waschten het dek en gaven de Equipage waschdag. Pomp Lens

Wolkdrijvende lucht, ligte boven bramzeil koelte De bootsman langzamerhand zwakker.

V: OtN / 7 / West , B 765 / 16.5

Breedte

Zon

42 °12' Z dag den

Lengte

13 Mei

A: O½N / 7¾ / WtN , b 765 / 17.0 P: Oost / 8¾ / tot NNW , B 766 / 17.3 E: O½Z / 9¾ / Noord, B 765 / 17.4 H: OtZ / 10 / Noord , B 764 / 17.5 D: OtZ / 11 / id , B id / id V: OtZ / 10 / Noord , B 764 / 18.2

Breedte

Maan

42 °38' Z dag den

Lengte

14 Mei

19 °29' O A°18 66

het

Ligte koelte, bewolkte lucht id

57

Afnemende ZW deining, Slingerend schip Zetten alle dienstdoende zeilen bij. Tegen zonsondergang niets te zien. Pomp 9 dm Niets ontwaard.

Afwisselende wolkdrijvende lucht idem

De koelte aannemende. Niets bijzonders gepasseerd Voerden alle diensdoende zeilen, met den dag niets ontwaard. Pomp 10 dm Verrigten de noodige werkzaamheden en het tuig. De zeilenmakers met 2 man bij het grootbram stagzeil te verstellen. De timmerman bij de noodige werkzaamheden.

Frissche koelte, wolkdrijvende lucht Als voren

25 °4' O A°18 66

O1/8Z Verheid in Mijlen 54e- Etmaal in Zee

Generale koers

O2/3Z Verheid in Mijlen 55e- Etmaal in Zee

Generale koers het

57

A: OtZ / 10 / N , B 764 / 18 P: O½Z / 10 / id , B id / id E: Oost / 8 / tot WNW , B 763 / 16.3 H: OtN / 8 / NW tot ZZO , B 764 / id

Goed weer, heyege lucht

Voerden alle dienstdoende zeilen. Pomp 10 dm

Goed weer, dikke mistige lucht Afwisselende mistlucht, ligte koelte Ongestadig van wind, dikke lucht

D: NOtO½O / 8 / ZO , B 765 / 15.8 V: NO½O / 8 / ZOtO , B 766 / 16.3

Marszeils koelte, bewolkte lucht Ligte Br./z koelte, bewolkte buyige lucht

Met weerlicht in het NO, met den avond niets ontwaard. Pomp 10 dm Weerlicht in het Oosten en in het Noorden. Brasten de ra's op en haalden de stagzeilen neer. Met weerlicht in het rond, brasten naar gelegenheid, maakten Bramzeils en voorkluiver vast. Handelden verder met de zeilen naar gelegenheid. Brasten de ra's bij den wind en zetten het groot st.st/z en voor ../z bij. Waschten het dek Sloegen het voor . . . af ten einde hetzelve te repareren. Sloegen ander aan.

Breedte

Dins

42 °0' Z dag den

Lengte

15 Mei

A: NOtO / 7½ / ZOtO , B 766 / 16.3 P: idem / 7½ / idem , B 768 / 16.5 E: OtN / 8½ / ZOtZ , B 768 / 16 H: idem / 9½ / id , B 771 / 15.5 D: OtN / 9½ / id , B 774 / 15

Generale koers A°18 66

het

Marszeilskoelte, bewolkte lucht en buyig Aannemende van wind, betrokken buyige lucht met regen Als voren Ongestadig en buyig Zeer ongestadig van wind, buyige lucht met regen

O ¾N

Verheid in Mijlen

49

56e- Etmaal in Zee Sloegen een ander voor Br/z aan. Maakten ten 5 uur de kluiverd en het groot stenge stagzeil vast en staken het rif in het voor Br/z en kruiszeil. Peilden 10 dm water bij de pomp. Aannemend van zeer zwaar slingerend schip, niets ontwaard. Pomp lens Passeerden ten 2 uur een medeliggend schip aan stuurboordzijde en toonden elkaars ligten. Steeds hooge zee, zwaar slingerend schip, kregen aanhoudend water op en over het dek, met den dag niets ontwaard.


ongestadige gereefde Mr/z koelte, wolkdrijvende lucht Bootsman heden zonder hoop op herstellen.

Zetten de achter kluiver en het groot stenge stagzeil bij en staken het rof in het voor Mr/z . Voorzagen het tuig van scheerieling

V: ONO / 9½ / ZO , B 775 / 14.7

Breedte

40 °49' Z

Woens dag den

Lengte

16 Mei

34 °0' O A°18 66

Generale koers het

ONO ¼O

Verheid in Mijlen

51

57e- Etmaal in Zee

Afnemende koelte, Zetten de bramzeilen en voorkluiver bij. A: ONO½O / 11V / ZOtZ , wolkdrijvende lucht Passeerden het Engelsche stoomschip Cherry, B 775 / 14.0 komende van . . . . Kanaal De bootsman langzamerhand minder zoo dat de doctor den ganschen dag bij hem was; doch ten 5 uur blies hij den laatsten . adem uit, ten gevolge van aanhoudende diaree geheel uitgeteerd. Weder aannemende van Maakten de bramzeil kluiver en grootstengen P: idem / 11½ / ZtO , wind met buyen. stagzeil vast. B 775 / 13.8 Hard aannemende wind met zware buyen. Lieten de marszeilen loopen teneinde dezelve te reven; doch onder het uithalen der reeftalies brak de fok. . . Terwijl sloegen de beide Marszeilen uit de lijken, welke wij zo spoedig mogelijk vast maakten en de fok reefden en bijzetten. E: NOtO / 11 / Zuid , Ten 11 uur viel weder een hevige rukwind en waardoor de haken van het B 775 / 13.5 fokke schootblok braken, waardoor de fok aan stuk sloeg. Niettegenstaande alle mogelijke spoed gemaakt werd om de zeilen te geijen. Wij maakten de fok vast en zetten de stormfok bij. Steeds aannemende van wind tot storm, de zee geweldig hoog en . . .gen zoo dat het schip vreeselijk werkte en er veel water op en over H: NOtO / 5½ / ZZO , het dek kwam. Wij maakten het voor st. stagzeil vast en draaiden ten 2 uur bij NOtN / 2 / ZZO , voor de onder Marszeilen en stormfok. B 773 / 13.5 Onder het orders geven der voormelde werkzaamheden werd de zeilmaker J.N. Ochman verregaand brutaal tegen de eerste stuurman en gebruikte zulke gemeene woorden dat de welvoeglijkheid . . . ze te melden. Dit duurde een geruime tijd en hield eerst op toen de Kapitein tusschen beide kwam. Er waren reeds D: NOtN / 3½ / ZZO , klagten van vroeger over dien persoon die dikwijls pruttelde over de B 774 / 12.5 werkzaamheden, hetgeen dus ook (daar hij de hoogste . . . vooruit was) invloed had op de overigen der Equipage. V: NOtN / 3½ / ZOtZ , B 775 / 13.8 Breedte

Aanhoudend stormweder met hevige buyen, hooge verbolgen zee, kregen zeer veel water op en over het dek. Klaarden alles op en peilden 12 dm water bij de pomp.

Lengte

Donder dag den

17 Mei

A: NOtN / 3½ / ZOtZ , B 775 / 13.5 P: NO / 3¼ / ZZO , B id / id

E: NO / 3½ / id , B id / id

Generale koers A°18 66

het

NOtO1/3O Verheid in Mijlen

47

58e- Etmaal in Zee

Storm weder, wolkdrijvende buyige lucht Afnemende van wind, doch in het laatst der wacht weder toenemende buyen Ligt gereefde . . . wind vergezeld met zware buyen Idem

Geweldig woeste onstuimige zee. Zwaar werkend schip. Kregen veel water op en over het dek. Pompten lens van 12 dm. Zetten het voorsteng stagzeil bij, zwaar werkend schip. Pomp 8 dm

Stijve koelte, wolkdrijvende lucht

Sloegen de gebroken fok af en een andere aan en sloegen ook andere marszeils aan: en de zeilmaker met 2 man bij het voor Marszeil te repereeren.

Hooge zee, vreeselijk zwaar werkend schip, kregen somtijds water op en over het dek, verder niets ontwaard. Pomp 9 dm In alle opzigten als voren gemeld.

H: NO / 3½ / ZOtZ , B id / 14.0 Afnemende van wind, Zetten het Gr Stagzeil en Achter kluiver bij, met D: NO / 3½ / ZO , veel buyen den dag niets ontwaard. B id / 14.0 Zetten ten 4 uur het lijk van de bootsman volgens scheepsgebruik en gewoonte over boord. V: NOtN / 4 / OZO , B 774 / 14.3 Breedte

Vrij

37 °58' Z dag den

Lengte

18 Mei

A: NOtN / ½ / O Z / 1½ / O P: Z½O / 1½ / O , B 774 / 12.0

38 °51' O A°18 66

Generale koers het

Afnemende van wind en buyig Afnemend van wind, heldere lucht

NO1/3N

Verheid in Mijlen

59e- Etmaal in Zee

21,5 72 in 2 Etm

Steeds moeyelijke zee. . . . . met twee glazen ons . . . . Z. Zetten Bovenkruis en Voorboven marszeil bij, afnemend van Zee, met den avond niets ontwaard.


E: ZO / 4½ / tot NOtO , B 773 / 13.2 H: OtZ / 4½ / NNW en NNO, B 771 / 13 D: id / 6½ / tot WNW , B 769 / 16 V: id / 8 / NW , B 766 / 16.0 Breedte

Zater

38 °14' Z dag den

Lengte

19 Mei

A: Oost / 9¾ / NW , B 765 / 16.0 P: ONO½O / 11½ / tot ZZW , B 764 / 17.0 E: O½N / 11½ / Zuid , B 763 / 17

H: ONO½O / 10 / ZtO , B 762 / 16.3 D: OtN / 10 / Zuid , B 763 / 16.4 V: id / 9 / id , B 764 / 16.5 Breedte

Zon

37 °26' Z dag den

Lengte

20 Mei

A: O / 10 / Z , B 764 / 17.5 P: O¼N / 10 / Z , B id / id E: O½N / 9½ / idem , B 764 / 16.5 H: O¼N / 9 / id , B id / id D: Oost / 5½ / ZtW , B 764 / 16.5 V: id / 5½ / tot West , B 763 / 17.0 Breedte

Maan

37 °26' Z dag den

Lengte

21 Mei

A: OtN / 7 / West , B 762 / 17.5 P: Oost / 9 / tot NW , B 761 / 18.3 E: O / 12 / NNW , B 761 / 17 H: OtN / 10 / tot ZZW , B 757 / 17 D: ONO / 10 / id , B 760 / 17.5 V: Oost / 10 / ZZW , B 760 / 17.0

Ligte koelte, heldere lucht Ligte koelte, heldere lucht Ligt bewolkte lucht, de koelte aannemende Ligte koelte, wolkdrijvende betrokken lucht

ZO-lijk Zee, stampend schip, zetten alle dienstdoende zeilen bij. Pomp 8 dm Brasten naar gelegenheid, niets ontwaard.

41 °13' O A°18 66

NOtO7/8O Verheid in Mijlen 60e- Etmaal in Zee

Brasten de ra's naar den wind en haalden stagzeilen en kluivers neer. Pomp 9 dm Verrigten de noodige werkzaamheden in het tuig.

Generale koers het

24,5

Ligte koelte, dikke lucht met regen. Opklarende lucht, aannemende koelte.

Handelden met de zeilen naar omstandigheid. Tegen 4 uur de wind rondloopende. Maakten het grootstengestagzeil, begijnezeil en kluivers vast alsmede het voorbramzeil en grietje en staken het rif in het grootzeil. Pomp 9 dm Aannemende van wind, Met regen en weerlicht in het Z. Maakten hard aannemende buyen Gr.Bramzeil en Grootzeil vast en Bovenkruiszeil, staken een rif in de Marszeils en Fok. Aannemend van zee. Zeer ongestadig en buyig Zwaar werkend schip. met weerlicht Als voren Met den dag niets te zien, maakten schoon schip enz. Gereefde Mr/z koelte, Staken het rif uit de fok en zetten het gereefde wolkdrijvende lucht grootzeil en kruiszeil en de voorkluivers. Gaven de Equipage Zondag.

46 °26' O A°18 66

O7/8N Verheid in Mijlen 61e- Etmaal in Zee

Generale koers het

Ongestadige stijve . . . . , gereefde MZ wind. Als voren

61

Afwisselend buyige lucht met regen. Zeer hooge moeyelijke Zee, vreeselijk zwaar slingerend schip. Kregen sons water op en over het dek, met den avond niets ontwaard.

Zeer ongestadig an wind. Hooge jagende zee, zwaar slingerend schip. De lucht bewolkt en butig Kregen veel water over. Idem Als voren. Niets ontwaard. Afnemende koelte, bewolkte buyige lucht Dlauwe koelte, opklarende lucht

51 °11' O A°18 66

Met den dag niets te zien, hooge . . . . uit het Zuid en ZO. Maakten het dek schoon en pompgten lens. Brasten naar den wind, hadden de dienstdoende zeilen bij. Hielden 2e Pinksterdag.

O1/8N Verheid in Mijlen 62e- Etmaal in Zee

Generale koers het

Ligte koelte, wolkdrijvende buyige lucht. als voren, Lucht Aannemende koelte. Ongestadig van wind, wolkdrijvende lucht Dik van regen, rondloopende wind Aannemende van wind, dikke buyige lucht Stijve bewolkte lucht, dubbel gereefde Mr/z koelte

47,5

Passeerde geen bijzonders. Slingerend schip, afnemende zee. Brasten naar gelegenheid en zetten alle dienstdoende zeilen bij. Niets te zien. Pomp lens Maakten de bovenbramzeils vast, niets ontwaard. Pomp Idem Maakten de bramzeilen, begijnezeil, grootzeil, kluiver en grootstenge st/z vast, staken het rif in de Marszeils en fok en zetten het voorstengestagzeil bij. Met den dag niets te zien. Pomp 9 dm Toeschietende zee, kregen veel water over. de zeilmaker met 2 man bij een groot Mr/z te verstellen. Pomp 9 dm


Breedte

Dins

37 °6' Z dag den

Lengte

22 Mei

A: O½N / 10 / Z , B 763 / 17.5 P: O½N / 9½ / Z , B id / id E: Oost / 9½ / ZtO , B id / 17.0 H: O½Z / 9½ / id , B id / id D: Oost / 8½ / ZtO , B id / 17.1

37 °4' Z

Woens dag den

Lengte

23 Mei

A: Oost / 1 / Zuid , B 763 / 17.5 P: id / 11 / tot ZtO , B 764 / 17.7 E: O½N / 10 / ZZO , B id / id H: OtN / 10 / id , B id / id D: O½N / 10 / id , B 765 / 17 V: OtN / 9½ / ZZO , B 766 / 17.7 Breedte

36 °49' Z

Donder dag den

het

O2/3N

Verheid in Mijlen

63e- Etmaal in Zee

Zeer ongestadig van wind, zeer buyige lucht Als voren

Vergezeld met . . . . . . , handelde met de zeilen naar gelegenheid. Pomp 9 dm Als voren. Met den avond niets ontwaard.

Iid

Geen bijzonders

Als voren

Niets ontwaard

59 °54' O A°18 66

Generale koers het

24 Mei

64e- Etmaal in Zee

Vervolgden met voornoemde werkzaamheden. Zetten de voorkluiver en Branzeil. Met zonsondergang niets te zien. Stampend schip. Pomp 10 dm Niets ontwaard. Pomp idem

idem

Staken het rif uit het Grootzeil, maakten schoon schip, met den dag niets ontwaard. Pomp 11 dm Verrigten het noodige in het tuig. De zeilmakers met 3 man bij het zeilmaken.

65 °14' O A°18 66

Brasten de ra's wat aan en zetten het Kruis Br/z

Generale koers het

O ½N

Verheid in Mijlen

Niets ontwaard. Pomp 11 dm

Afnemende tot flauw

Hadden alle dienstdoende zeilen bij.

H: OtN / 4 / id , B id / id D: O½Z / 4 / tot ZW

Flauwe koelte, bewolkte lucht Flauwe koelte, bewolkte lucht Idem

Vrij

36 °30' Z dag den

Als voren. Pomp id

Zeer hooge deining uit het Zuid, verder niets ontwaard. Pomp idem Met den dag een medezeilend schip in het NOtN. Brsaten naar den wind. Brasten en zetten zeil naar gelegenheid. De zeilmakers namen een ander boven Br/z onder Generale koershanden.O7/8N Verheid in Mijlen 33,75

Lengte

25 Mei

61

65e- Etmaal in Zee

Mooi weer, frissche koelte. Als voren

V: Oost / 5 / tot NWtW ,

57,75 116 in 2 Etm

Verheid in Mijlen

Stijve Br/z koelte, bewolkte lucht Van wind als voren. De lucht wolkdrijvende uit het ZZO Stijve koelte, wolkdrijvende lucht., idem

Bramzeils koelte, lucht als voren Lengte

O1/8N

A: OtN / 9 / ZZO , B 768 / 18 P: ONO / 9 / ZZO , B id / id E: OtN / 4½ / id ,

Breedte

58

Zeer ongestadig en buyig. Zetten de volte der zeilen, de achter kluiver en het groot st st/z en staken het rif in 't . . .. Waschten het dek. Afschoonende bewolkte Waren met 4 man . . . zeilmaker. De timmerman lucht, frissche koelte. bij de deknaden, werkten verder in het tuig.

V: id / 11 / Zuid , B 763 / 17.7 Breedte

Generale koers A°18 66

A°18 66

het

66e- Etmaal in Zee

A: Oost tZ / 7½ / NW , B 766 / 17.8

Ligte koelte, bewolkte lucht

Vervolgden met voornoemde werkzaamheden. Zetten het bovenlijzeil bij met alle dienstdoende zeilen. Met zonsondergang niets te zien, zijnde het schip van hedenmorgen in het Noorden uit het gezicht gagaan. Pomp 10 dm

P: id / 8 / WNW , B 767 / 17.7

Opklarende lucht, aannemende koelte.

E: idem / 8 / id , B id / id H: Oost½Z / 10 / NW , B 765 / 17.0

Frissche koelte, bewolkte Handelden met de zeilen naar gelegenheid, niets lucht ontwaard. Pomp 10 dm De lucht in het laatst der Niets voorgevallen wacht betrokken


D: id B 765 V: id B 763

/ 10 / id , / 17.3 / 12 / NW , / 17.5

Breedte

37 °14' Z

Zater

dag den

Frissche koelte, bewolkte lucht Stijve koelte, bewolkte lucht.

Lengte

26 Mei

A: O / 11 / NW , B 763 / 18.5 P: O / 11 / id , B id / id E: idem / 12 / id , B id / id H: id / 11 / id , B id / 17.5 D: idem / 10½ / id , B 763 / 17.3 V: idem / 8 / omloopend , B id / 17.6

Breedte

Zon

dag den

27 Mei

H: idem / 12 / NNW , B 762 / 17.5 D: idem / 12 / id , B 762 / 17 V: idem / 12 / NNW , B 761 / 17.3

Maan

37 °2' Z dag den

Lengte

28 Mei

A: OtN / 11 / NNW , B 762 / 17.3

Generale koers het

Stijve koelte, wolkdrijvende lucht Als voren

Stijve koelte, wolkdrijvende lucht Bewolkte heyige lucht, ongelijke koelte Dikke lucht met regen, flauw omloopende wind naar ZW en terug naar NW

Verheid in Mijlen

67e- Etmaal in Zee

56 88 in 2 Etm

Niets ontwaard Met den dag niets te zien, waschten het dek en pompten lens. Handelden met de zeilen naar omstandigheid. Zagen zeeewier drijven. Pomp 8 dm

Generale koers A°18 66

O2/3Z

Maakten voor en Kruis bovenbramzeil vast. Pomp 11 dm Maakten Gr.Bovenbramzeil en begijnezeil vast, met den avond niets ontwaard. Niets bijzonders gepasseerd.

Idem

Lengte

A: O½N / 11 / NW , B 763 / 17.5 P: idem / 11 / NNW , B id / id E: O½N / 12 / id ,

Breedte

72 °34' O A°18 66

Zetten onderlijzeil bij, maakten schoon schip, met den dag niets ontwaard. Pomp 10,5 dm Namen de lijzeilen in en maakten de bov.Br.Stagzeilen vast. Ten 11 uur brak het beslag van de juffen der groot brampardoen.. Wij maakten zoo spoedig mogelijk een andere in

het

Oost

Verheid in Mijlen

63,5

68e- Etmaal in Zee

Frissche koelte, wolkdrijvende lucht De wind als voren, de lucht wat meer bewolkt Aannemende van wind, dikke betrokken lucht Stijve Br/z koelte, afwisselend bewolkte stijvere lucht Aannemende van wind tot tot stijve MZ koelte, buyige lucht Ongestadige stijve Mr/z koelte, afwisselende dikke lucht

Zeilden met voor en groot bovenbramzeilen. Passeerde geen bijzonders Brasten de ra's nog een weinig aan. Met zonsondergang niets te zien. Maakten de bovenbramzeils vast, niets bijzonders voorgevallen. Passeerde geen bijzonders.

84 °17' O A°18 66

O ½N Verheid in Mijlen 70 69e- Etmaal in Zee 141 in 2 etm

Maakten de Bramzeils vast, aannemende van Zee, met den dag niets ontwaard. Pomp 11,5 dm Maakten de voorkluiver vast en staken het rif in het grootzeil. De zeilmakers bij een bovenbramzeil te herstellen.

Generale koers het

Ongestadige stijve Mr/z koelte, afwisselende betrokken buyige lucht Idem

Hoog jagende zee uit het WZW en West. Vervolgden met de werkzaamheden.

Met het ondergaan der zon niet te zien. Pomp 9 dm Iets minder van wind, De zee nog hoog uit het Westen jagend. Pomp 9 lucht als voren dm Afwisselende dikke Zetten het groot Br/z bij en brasten de ra's een luchten, iets handzamer weinig aan. van wind Ongestadige doch Met den dag niets te zien. Zetten het voor en kruis afnemende buyige lucht bramzeil, grootstengestagzeil en voorkluiver en Dikke lucht met regen, in staken het rif uit het . . .. Waschten het dek enz. , hadden 4 man bij het het laatst der wacht de zeilmaken en verrigten het noodige in het tuig. koelte aannemend. De tweede stuurman ziek en onder doctors handen.

P: idem / 11 / idem , B id / id E: idem / 10½ / idem , B id / 18.2 H: idem / 10 / NtW , B 763 / 18.0 D: idem / 10 / idem , B 764 / 18.5 V: ONO½O / 11 / idem , B 765 / 18.7


Breedte

Dins

36 °7' Z dag den

Lengte

29 Mei

A: ONO½O / 11½ / NNW , B 766 / 17.7 P: Idem / 10 / tot West , B 768 / 18.3 E: NOtO½O / 10 / WtZ , B id / 18.6 H: idem / 7 / WZW , B 769 / 18.7 D: idem / 7 / id , B 770 / 18.0 V: idem / 6 / id , B 772 / 17.7

89 °52' O A°18 66

Generale koers het

Ongestadige koelte, dikke lucht met regen in het laatst der wacht afnemende koelte en opklarende lucht Flauwe koelte, heldere lucht Idem

ONO7/8O Verheid in Mijlen

63,5

70e- Etmaal in Zee Vervolgden met zeilmaken en verdere noodige werkzaamheden. Brasten naar den wind en zetten de bovenbram zeilen vast. Niets te zien. Pomp 9 dm Jagende zee uit het WZW. Zetten het onder en boven lijzeil bij. Pomp 9 dm Niets bijzonders gepasseerd, slingerend schip.

Met den dag niets te zien. Waschten het schip en zetten een groot Br lijzeil bij. Idem Brachten de groot schijzeil ra op en zetten het bij. De timmerlieden bij een nieuwe buitenkluiver boom en de zeilmakers bij een voor Br/z De tweede stuurman nog hetzelfde, liggende in de kooi.

Breedte

34 °49' Z

Woens dag den

Lengte

30 Mei

A: NOtO / 4 / ZWtW , B 773 / 18.0 P: NOtN / 4 / ZWtW , B 774 / 18.3 E: idem / 3 / ZZW , B 774 / 18.6 H: NOtO / 2 / Omloopend , B 775 / 18.4 D: NOtO / 2 / id , B 775 / id V: NO / 3 / ZW , B 776 / 18.0 Breedte

34 °3' Z

Donder dag den

Lengte

31 Mei

A: NO / 3 / ZWtZ , B 776 / 18.5 P: idem / 3 / ZZW , B id / 19.0 E: idem / 1½ / ZWlijk , B id / 18.7 H: idem / 1½ / id , B id / 18.5 D: idem / 1 / id , B id / id V: idem / ½ / id , B id / id

Idem

93 °52' O A°18 66

Generale koers het

NOtO3/8O Verheid in Mijlen

51

71e- Etmaal in Zee

Flauwe koelte, heldere lucht Idem

Jagende zee uit het WZW, slingerend schip. Vervolgden met voornoemde werkzaamheden. Met den avond niets te zien. Pomp 10 dm

Idem

Zetten de zeilen over

Idem

Tegen het afgaan der wacht ligt bewolkt, nbnamen de lijzeils in. Brasten en handelden met de zeilen naar omstandigheid. Met den dag niets te zien.

Flauw en stil bewolkte lucht met smotregen en buitjes Heele flauwe koelte, ligt bewolkte lucht

94 °57' O A°18 66

Zetten onder en boven bramlijzeil bij en st/b. De zeilmaker en timmerman bij haar vorige werk.

Generale koers het

Flauwe koelte, heldere lucht Idem

NO

Verheid in Mijlen

17,75

72e- Etmaal in Zee Vervolgden met voornoemde werkzaamheden, zeilden mat alle dienstdoende zeilen en lijzeilen Met zonsondergang van de top niets te zien. Pomp 11 dm Deining uit het WZW, slingerend schip. Pomp 9 dm Passeerde geen bijzonders.

Idem Idem De lucht langzaam opwerkende in het NO Stil, lucht als voren

Met den dag niets te zien, waschten het dek

Vervolgden met de noodige werkzaamheden in het tuig, de zeilmakers en timmerman bij haar vorig werk. Tweede stuurman weder beter en aan dek. Eerste zeilmaker ziek en in de kooi.

Breedte

Vrij

33 °35' Z dag den

Lengte

1 Juny

A: ONO / 4 / varienrend , B 776 / 19.5 P: ONO¾O / 4½ / N , B id / id

95 °31' O A°18 66

Generale koers

Mooi weer, frissche koelte. Mooi weer, bewolkte lucht

het

NO

Verheid in Mijlen

10,25

73e- Etmaal in Zee Met varierende ligte . . . . brasten en handelden met de zeilen naar gelegenheid Voerden de dienstdoende zeilen bij den wind. Pomp 10 dm


idem E: ONO½O / 4½ / id , B id / id Aannemende koelte, H: O½N / 6½ / NtO , wolkdrijvende lucht B 775 / 19.0 Branzeilskoelte, stijve D: id / 7 / id , bewolkte lucht B 773 / 19.0 Als voren V: id / 7½ / id , B 772 / 19.5 De zeilmaker aan de betere hand. Breedte

Zater

33 °11' Z dag den

Lengte

2 Juny

A: ONO / 7¾ / Noord , B 773 / 18.7 P: NOtO / 7½ / NtW , B id / 19.5 E: NO½O / 8½ / id , B 771 / 20 H: id / 8½ / id , B 770 / id D: NOtO / 7½ / NNW , B id / 19 V: NOtO / 9½ / NtW , B id / 20.5 Breedte

Zon

31 °31' Z dag den

Lengte

3 Juny

A: NO½O / 10 / NNW , B 770 / 21 P: id / 10 / id , B id / id E: NOtN / 8½ / NWtN , B id / 20.3 H: NO / 9 / NNW , B 769 / 20.0 D: NOtN / 9½ / id , B 768 / 20.3 V: NOtN / 10 / NWtN , B 767 / 20.5 Breedte

Maan

28 °38' Z dag den

Lengte

4 Juny

98 °19' O A°18 66

Zetten het groot Bramstagzeil bij. Pomp 10 dm Niets bijzonders gepasseerd Met den dag niets te zien, maakten de boven bramzeilen vast, maakten schoon schip. Maakten het groot Br/z stagzeil vast.

O1/8N Verheid in Mijlen 74e- Etmaal in Zee

Generale koers het

Bramzeils koelte, bewolkte lucht Idem

34

Idem

Passeerde geen bijzonders, Gaven de Equipage waschdag. Met zonsondergang niets te zien. Pompten lens van 12 dm Passeerde geen bijzonders.

Idem

Zetten de bramstagzeilen bij.

Bramzeils koelte, betrokken lucht Ligte koelte, wolkdrijvende lucht

Maakten schoon schip, met den dag niets ontwaard. Zetten alle zeilen bij en hielden verder Zondag.

102 °17' O Generale koers NOtO1/8O Verheid in Mijlen A°18 66 het 75e- Etmaal in Zee

49

Mooi weer, bewolkte lucht Als voren

Voerden de dienstdoende zeilen bij de wind. Pomp 10 dm Als voren, niets ontwaard. Pomp 9 dm

In het laatst der wacht aannemende koelte Bramzeilskoelte, wolkdrijvende lucht Bramzeilskoelte, wolkdrijvende lucht Idem

Passeerde geen bijzonders Maakten de boven Bramzeils en het Kruis en groot Bramstagzeil vast. Met den dag niets te zien, waschten het dek.

De zeilmakers bij het bramzeil en de timmerlieden bij de noodige werkzaamheden. De overige in het 105 °18' O Generale koerstuig. NO1/3N Verheid in Mijlen 56,5 A°18 66

het

Bramzeilskoelte, A: NtO / 10 / WNW , wolkdrijvende lucht B 768 / 20.7 Afnemende, de lucht P: Noord / 8 / tot Zuid , buyig B 769 / 21.0 Ten 6e beviel zeer voorspoedig van een welschapen zoon Mevrouw Perine Diederika Cato, echtgenoote van Joseph Bernardus van den Dungen Bille en ontvangt den naam Pierre Kosmopoliet. Ligte koelte, betrokken E: Nood / 7 / ZZO en Z , lucht B 769 / 21.0 id H: id / 8 / ZZO , B id / id Mooi weer, betrokken D: Noord / 6½ / ZZO en ZO , lucht B id / id id V: id / 7 / ZZO , B id / id

76e- Etmaal in Zee Vervolgden met voormelde werkzaamheden, in het laatst der wacht zetten alle stagzeilen bij. Met 4 glazen liep de wind naar het Zuiden. Brasten naar den wind. Maakten de stagzeilen en kluivbers vast en zetten het bakboord boven lijzeil bij. Pomp 10 dm

Brasten naar gelegenheid. Zetten onder en Bramlijzeils bij van beide zijde. Pomp idem Passeerde geen bijzonders Brasten naar gelegenheid, maakten schoon schip, met den dag niets ontwaard. Pomp 12 dm Brachten een nieuwe buiten kluiver boom uit. De zeilmakers bij haar vorig werk. Pomp 10 dm


Breedte

Dins

25 °24' Z dag den

Lengte

5Juny

A: N / 6 / ZO , B 770 / 22 P: N / 6 / id , B id / id E: id / 7½ / id , B id / id H: idem / 6½ / id , B 769 / id D: N½O / 7 / id , B 767 / id V: Idem / 8 / id , B 767 / id

Breedte

22 °41' Z

Woens dag den

Lengte

6 Juny

18 °34' Z

Donder dag den

Lengte

7 Juny

A: NtW / 10 / ONO , B 765 // 26 P: N½O / 10 / id , B id / id E: Noord / 9 / id , B 764 / id H: N½O / 10 / id , B id / id D: N½W / 9 / id , B id / id

Niets ontwaard, hadden alle zeilen en lijzeilen bij. Pomp 12 dm Met den avond niets ontwaard.

Ongelijke ligte koelte, bewolkte lucht Als voren en flauw

ZO lijke deining, rollend schip.

Idem

Met den dag van de top niets te zien, waschten het dek Zeilden met alle zeilen ten dienste en onder boven en . . . lijzeils. Vervolgden met de buitenkl.boom klaar te maken. De zeilmakers bij een buitenkluiver te herstellen.

Als voren. Niets ontwaard.

105 °47' O Generale koers N ¼O Verheid in Mijlen A°18 66 het 78e- Etmaal in Zee

Vrij

14 °48' Z dag den

Lengte

8 Juny

A: NtW / 6½ / NOtO , B 765 / 27.8 P: NtW / 7½ / ONO , B id / id E: N¼W / 8½ / id , B id / id

41

Ligte koelte, wolkdrijvende lucht Idem

Sloegen de buitenkluiver aan en zetten dezelve bij. Vervolgden met de vorige werkzaamheden. Met zonsondergang niets te zien. Pomp 10 dm

Ongestadige koelte, betrokken lucht Ongelijke aannemende koelte Ongelijk van wind, betrokken lucht Ongestadig en buyig

Maakten de bovenbram stagzeils en scheizeil vast, verder niets ontwaard. Pomp 11 dm Geen bijzonders gepasseerd. Aanhoudende regen, brasten naar gelegenheid, met den dag niets ontwaard. Pomp 12 dm Brachten de hanger voor het . . .gijn op. Praaiden het Fransche fregatschip Yokehama komende van Le Havre en bestemd voor Singapore. 87 dagen

105 °24' O Generale koers N ¼W Verheid in Mijlen A°18 66 het 79e- Etmaal in Zee

61

Mooi weer, wolkdrijvende lucht Als viren

Voerden de dienstdoende zeilen bij de wind. Pomp 10 dm Als voren. Met den avond niets ontwaard.

idem

Passeerde geen bijzonders.

Ongestadig van wind, vergezeld met buyen Ongestadige Br/z koelte, wolkdrijvende buyige lucht Afnemende koelte, V: NtW / 8 / NOtO , wolkdrijvende lucht B 764 / 27.3 De tweede stuurman ziek en in de kooi. Breedte

46,5

Mooi weer, wolkdrijvende lucht Als voren

Idem

A: Noord / 10 / ZO , B 767 / 22 P: idem / 10 / id , B id / 22.4 E: idem / 10½ / id , B id / id H: idem / 10½ / id , B 765 / 23 D: idem / 12 / id , B 765 / 24 V: NtW / 9 / tot OtN , B 764 / 24.5 Breedte

105 °35' O Generale koers N ¼O Verheid in Mijlen A°18 66 het 77e- Etmaal in Zee

105 °8' O A°18 66

en regen. Maakten de ligte zeilen vast, verder niets ontwaard. Pomp 12 dm Met den dag niets te zeien. Waschten het dek enz. Hooge jagende Zuidelijke deining Schrapten de stenge en . . en verder bezigheden in het tuig.

Generale koers het

N ¼W

Verheid in Mijlen

55,75

80e- Etmaal in Zee

Ligte koelte, wolkdrijvende lucht Idem

Hadden alle diensdoende zeilen bij, vervolgden met voormelde werkzaamheden. Met zonsondergang niets te zien. Pomp 12 dm

Idem

Maakten de bovenbram stagzeilen en voorbram stagzeil vast.


Idem Passeerde geen bijzonders. H: N½W / 8½ / id , B id / 27.1 Ligte koelte, Maakten schoon schip, met den dag niets D: N / 8½ / id , wolkdrijvende lucht ontwaard. Pomp 12 dm B 764 / 27.0 Bramzeils koelte, lucht Zetten de ankers buitenboord en maakten zelzelve V: N½O / 10 / OtN , als voren klaar. Zeilmakers als voren. B 763 / 27.6 De tweede stuurman hetzelfde, zijnde onder doctors handen. Breedte

Zater

11 °21' Z dag den

Lengte

9 Juny

104 °55' O Generale koers N ¼W Verheid in Mijlen A°18 66 het 81e- Etmaal in Zee

Bov.Br/z koelte, A: N½O / 10 / OtN , wolkdrijvende lucht B 763 / 27.5 Ongestadige koelte, P: id / 10 / id , buyige lucht B id / id Als voren E: Noord / 10 / ONO , B id / id Idem H: N½O / 9 / OtN , B id / id Boven Branz. koelte, D: NtO / 8 / id , wolkdrijvende lucht B id / 28 Als voren V: N½O / 7½ / id , B id / 28.3 De tweede stuurman nog hetzelfde. Breedte

Zon A: B P: B E: B H: B D: B V: B

7 °44' Z dag den

Lengte

10 Juny

N½O / 2½ / ONO , 763 / 29.5 NtO / 1 / Omloopend , id / id N½O / 1½ / id , id / id idem / 1½ / id , id / 30 id / 2 / ZuidOost lijk , id / 29.5 id / 4 / ONO , id / 29

Breedte

Maan

6 °55' Z dag den

Lengte

11 Juny

Passeerde geen bijzonders. Gaven de Equipage waschdag. Pomp 12 dm Met zonsondergang van de top niets te zien. Weerligt in het NO tot NW. Maakten de buitenkluiever vast, gestaag weerlicht. Geen bijzonders. Met den dag van de top niets te zien. Waschten het dek en pompten lens van 13 dm Afnemende koelte tot flauw, alle dienstdoende zeilen bij, hielden Zondag.

105 °35' O Generale koers N ½O Verheid in Mijlen A°18 66 het 82e- Etmaal in Zee Flauwe koelte, wolkdrijvende buyige lucht Stil en buyig Stil, de lucht met regenbuyen Als voren id Flauwe koelte, de lucht opklarende

49,5

54,5

Handelden met de zeilen naar omstandigheid. Pomp 8,5 dm Maakten de stagzeilen en boven bramzeiloen en buiten en voor kluiver vast en geide de onderzeilen digt. Met zonsondergang van de top niets te zien. Brasten naar gelegenheid. Met den dag 1 schip in het Oosten van ons. Zetten alle zeilen bij en waschten het dek. Kregen ten 10 uur het land van Java in het gezicht en peilden op den middag Palembang punt NOtO½O en Java West ten NNO¾N.

105 °43' O Generale koers N ½O Verheid in Mijlen A°18 66 het 83e- Etmaal in Zee

12,5


Zeilende in de Straat Sunda Stuurden eerst Noorden en vervolgens stelden wij onze koers in als strekking en peilings van het land. Ligte koelte uit het Oosten, heldere lucht. Hadden drie medewerkende schepen in het gezicht. Peilden ten 3 uur de Westpunt van Prinsen eiland op ongeveer 1½ mijl. Flauwe koelte, heldere P: NO / 1½ / ZO , lucht B 763 / 29 buyige lucht hadden alle zeilen bij, passeerde geen biojzonders E: NO / 2¼ / ZO lijk , B 763 / id id Kregen tegen het afgaan der wacht het Eiland H: NNO / 3½ / Oost , Krakatau in het Gezicht in het NOtO. Wenden ten B id / id 4 uur om de Zuid. Pomp 8 dm id Ten 6 uur de piek van Krakatau NO ongeveer 3½ D: ZtO / 1 / id , mijlen. Drie medekruisende schepen in het B id / id gezicht, wenden ten 9 uur weder op Noord. Op den . . . . de piek van Krakatau NOtO½O en V: Kruisten over de beste boegen Flauw en stil, heldere lucht de hoek van . . . Eiland . . . met flauwe koeltjes en stil A:

Breedte

Dins

Lengte dag den

12Juny

Generale koers A°18 66

het

Verheid in Mijlen

84e- Etmaal in Zee

A: Kruisten over de beste boegen met een flauwe koelte uit het Oosten, hadden alle zeilen bij, verrigten de noodige werkzaamheden Peilden ten 5½ uur de piek van Krakatau NNO¾O en de Oosthoek van het Prinsen Eiland ZtW½W. P: OZO / ¾ / NO , B 7665 / 29 E: NO / 1 / OZO , B id / id H: Idem / 1½ / id , B id / id D: NO / ½ / Omloopend , B id / id

Flauwe koeltjes, heldere lucht Flauw en stille heldere lucht Idem

2 medewerkende schepen in het gezigt, waarvan een een Hollandsche Schoener.

Dreven van stilte, bewolkte lucht

Ten 6 uur de piek van het Eiland Krakatau NtW, ongeveer 3 mijlen. 3 schepen in het gezicht met ons werkend.

Geen bijzonders voorgevallen


Tegen acht uur kwam er een koeltje eerst Noordlijk, buyige lucht met regen. Later de wind ZO lijk, hedden ten 9 uur Krakatau WNW. Daarna weder flauw en stil. Tegen 11 uur kwam het koeltje door uit het WZW. Peilden op den middag de vuurtoren van Anjer NO½O. De Noordelijkste punt van . . . . in de weg NtO en slebe zee NWtW¼W.

V:

Breedte

Lengte

Woens dag den

13 Juny

Generale koers A°18 66

het

Verheid in Mijlen

85e- Etmaal in Zee

Stuurden volgens peilings van het land. Passeerden ten 1u10m de vuurtoren van Anjer en ten 2u het toppers . . . in het NW. Passeerden de medezeilende Nederlandsche schepen GOEDE VERWACHTING en MARIA ANNA. De wind langzamerhand Westelijker, bewolkte lucht. Ten 3 uur St.Nicolaas punt op ¾ mijl afstand. De wind langzamerhand Zuidelijker trekkende. Hadden ten 5 uur poela Babei NNW. Stuurden vervolgens OtZ naar de Menscheneter. Ten 7 uur kwamen wij ten anker op 6½ vd water voor 30 vd ketting en peiling de Menscheneter OtZ op ongeveer ? mijlen afstand. Maakten de ligte zeilen vast en de boven Mr/zeils neer geloopen. Klaarden het dek op en staken met 2 man ten 8 uur de wacht op. Pomp 10 dm

A:

P:

E: H:

Gedurende den nacht flauwe ZO lijke koelte en stil.

D:

Maakten ten 5 uur overal, ligten het anker en gingen onder zeil met een heel flauw koeltje uit het Oosten. Kruisten tusschen de Eilanden, later het koeltje aannemende. Waren op den middag ½ mijl NW van de groote Kombuis. De koelte weder afnemende tot flauw.

V: Breedte

Lengte

Donder dag den

14 Juny

Generale koers A°18 66

het

Verheid in Mijlen

86e- Etmaal in Zee

Kruisten tusschen de Eilanden in met een ligte koelte uit het Oosten en ONO en brachten het ten 5 uur bij het eiland Middelburg Zo. WtN alwaar wij op 12 vadem water ten anker kwamen voor 30 vadem ketting, maakten de ligte zeilen vast en klaarden het dek op. Staken ten 8 uur met 2 man de wacht op. Pomp 9 dm Gedurende den nacht flauwe koelte uit het ZO en ZZO, maakten ten 4"30 overal, korten de ketting, zetten de zeilen bij en ligten toen het anker op. Stuurden bij den wind. De wind langzamerhand Oostelijker. Ten 9"15 gingen overstag, digt bij het Eiland Edam ZO. Lieten het voor kleine zeilen eerst loopen om reden de wind nog schraal was en heel flauw. Later het koeltje NO lijker doorkomende. Stuurden volgens peiling naarwij de ten 0"15 na den middags (ZtW) op 4¼ vadem water ten anker kwamen. Staken binnenreede alwaar eerst 30 vadem ketting, maakten daarna de zeilen vast en klaarden het dek op. Peilden bij de pomp 9 dm Zie water. vervolgens Havenjournaal.

A: P: E: H: D: V: Breedte

Vrij

Lengte dag den

DAG en DATUM

15 Juny

Generale koers A°18 66

Verheid in Mijlen

87e- Etmaal in Zee HAVEN - JOURNAAL, Liggende op de reede van Batavia 18 66 het

VERRIGTINGEN en VOORVALLEN

Zaterdag den 16den Juny. Des nachts harde regen. Maakten volgens gewoonte ten 5 uur overal, en maakten schoon schip en spanden de zonnetenten uit. Droogden de zeilen en losten enige passaziers goederen. Zondag den 17den. Goed weder. Land en zeewind. Waschten des morgens het Uitxxx . . . en tapten de . . . en hielden verder Zondag. Maandag den 18. Vervolgden met het schip te schuren en te schrobben, losten de goederen der troepen en eenige passaziers goederen en maakten verder het tuig klaar om te lossen. Dinsdag 19. Goed weder. Losten 30 Kaij stukgoederen; hadden 12 koelis in dienst. De timmerlui op de kampagne aan het breeuwen, de zeilenmakers bij de buitenkluiver te verstellen. Woensdag 20. Goed weder. Losten weder 30 Kaij stukgoederen en hadden x x x koelies in dienst. Timmerlui en zeilmakers als voren. Donderdag 21. Goed weder. Losten 10 vaatjes specie voor het gouvernement, benevens nog 40 Kaij stukgoederen; hadden 22 koelies in dienst. De timmerlieden vervolgden met het breeuwen der kampagne, hadden ook de timmerman van de Scheveningen aan boord om te breeuwen. De zeilenmakers kwamen met de buitenkluiver klaar en namen paar stagzeilen onder handen.


Vrijdag 22. Goed weder. Haalden de goederen welke hier gelost moesten worden zo veel mogelijk voor de hand, pompten het versche water ge. . . . . . lijk met de leggers in de ketels en storten het zoute water; hadden 22 koelies en voornoemde timmerman weder in dienst. De timmerlieden en zeilmakers als voren. Zaterdag 23. Goed weder. Losten 24 Kaij goederen voor het gouvernement, 12 Kaij particuliere goederen en verrigten verder x x x werk in het ruim; hadden weder 22 koelies en voornoemde timmerman in dienst. Zeilmakers en timmerlui als voren. Zondag 24. Mooi weder. Maakten schoon schip en hielden x x x x x eenige der equipage kregen promessie om aan de wal x x x x passazieren. Passeerden geen bijzonders. Maandag 25. Goed weder. Losten 30 Kaij goederen voor het gouvernement en x x x particuliere goederen; hadden 22 koelies in dienst en de timmerman van de Scheveningen. De zeilmakers bij de fok te . . x x x x timmerman bij de kampagne te breeuwen. Hielden x x x nachts als naar gewoonte met 1 man de wacht. Dinsdag 26. Losten 19 Kaij goevernement goederen en 20 Kaij particuliere goederen, hadden hetzelfde volk in dienst en timmerman en zeilmakers als voren. Woensdag 27. Goed weder. Losten 21 Kaij gouvernements goederen en 18 Kaij particulieren goederen en ontvingen 985 schuitjes tin en een parij Sapanhout.Hadden weder 22 koelies aan boord, (waarvan er des avonds 10 bedankt werden) en de timmerman van de Scheveningen. De timmerlieden nog bij de kampagne te breeuwen en de zeilenmakers bij de fok te herstellen. Hielden gedurende de nacht met 1 man de wacht. Donderdag 28. Goed weder. Waschten als naar gewoonte eerst het dek en losten 3 pramen met ledige waterleggers. Maakten verder klaarheid om te kunnen vertrekken en klaarden het ruim zoo veel mogelijk op. Monsterden een bootsman aan genaamd Cornelis van Leeuwen. Vrijdag 29.Gedurende den nacht ligte koelte uit het oosten. Met den dag flauw en de wind Zuidlijker. Wij zetten de . . .zeils, ligten het anker en lieten het schip voor krabbelend anker naar buiten drijven zoo da t wij goed klaar van de schepen lagen. . . . toen de Marszeils verder op en maakten schoon schip. Maakten verder alles klaar om te kunnen zeilen. Zaterdag 30. Goed weder. Met den morgen korten ketting in en zetten de Marszeiler ten einde de Kapitein af te wachten, maar daar de Kapitein niet werd klaar gekomen moesten wij blijven liggen. Wij haalden de steenkolen uit het voorruim op en klaarden hetzelve op. Tegen den avond . . . wij de Marszeils weder op. Ligte koelte uit het NO. Ten 6 uur kwam de Kapitein aan boord. Staken ten 8 uur de wacht op. Zondag 1 July. Maakten ten 4 uur overal, zijnde een flauw koeltje uit het zuiden. Waren ten 5 uur onder zeil en zetten alle dienstdoende zeilen bij. Ten 6½ uur waren wij bij het Eiland Leyden, waarna het koeltje oostelijk trok en afnam. Dreven ten 9 uur van stilte bij het eiland Edam. Later een flauw zuchtje uit het ONO. Op den middag Edam in het OZO, ¼ mijl afstand. Zie verder het Journaal

Zeilende in de Java Zee naar Samarang Wacht: Koers/ Verheid in Mijlen/ Hoedanigheid van het Voorvallen en Opmerkingen Windstreek, Bar / T Weder Zeilden met een flauwe koelte uit het NO eerst om de NNW. Later het koeltje tot NtO. Wenden ten 1 A: uur om de Oost. Hadden ten 2u30m Edam ZO op ½ mijl afstand. Lieten het naar de wal bij den wind loopen, de wind langzamerhand weder Oosterlijker. Kwamen ten 6 uur ten anker bij 11 vd water voor E: 25 vd ketting in . . . . den hoek van Kranang NO½O. Maakten de ligte zeilen vast en staken de wacht op ten 8 uur. Tegen middernacht liep de wind naar het ZO. Wij ligten het anker en gingen weder onder zeil. P: H:

Stuurden om de NO en NOtN langs de wal op het lood af. Tegen 3 uur liep de wind al Oostelijker tot OtZ. Boven Br/zeil koelte, heldere buyige lucht Ligte koelte, heldere lucht

D: NNO½O / 7 / OtZ , V: NO½N / 6½ / OtZ Breedte

Maan

5 °10' Z dag den

Lengte

2 July

x °y' O A°18 66

Met den dag niets van de wal te zien, hedden een medezeilende bark bij ons. Waschten het dek en klaarden het vooronderruim op. De timmerlieden weder bij het breeuwen der Kampagne, zeilmakers Generale koersbij de fok. Verheid in Mijlen het

Buyige lucht met harde regen, in en uitloopende wind P: Zuiden / 7 / ZO en OZO Oost opklarende lucht, doorkomende koelte Ligte frissche koelte, E: ZZO½ O / 5 / O helder elucht A: NNO / 1 / Oost ZO / 3 / NO

1e- Etmaal in Zee handelden met de zeilen naar omstandigheid. Wenden ten 1 uur van de . . . . Tegen zonsondergang van de top niets te zien. Tegen het afgaan derw acht maakten de Bram en boven bram stagzeilen vast. P.L. . . . . ten 8 uur 23 vd water.


H: NNO / 6 / Oost

Bov.Br/z koelte, heldere lucht Als voren

D: ZtO / 4 / Oost NO½ O / 1 / id V: NNO / 5 / Oost

Breedte

Dins

5 °24' Z dag den

Ligte koelte, heldere lucht Lengte

3 July

Passeerde geen bijzonders Met den dag een schip in 't gezigt koersende met ons. Wendden met de 6 glazen om de NO Vervolgden met steenkolen uit het voorruim op te halen. De timmerlieden en zeilmakers bij haar vorig werk.

107 °46' O Generale koers Verheid in Mijlen A°18 66 het 2e- Etmaal in Zee Mooi weer, heldere lucht Gingen voort met voormelde werkzaamheden.

A: ZtW / 6 / ZOtO P: ZtO½ O / 6 / ZO

Als voren

Als voren. Peilden met de 4 glazen de hoek van Pananaikan in het WZW en ankerden met de acht glazen op 5¾ vadem water met 25 vadem ketting, maakten ligte zeilen vast en staken de wacht op. Ligte koelte uit het Oosten, doch langzamerhand Zuidelijker lopende. Ten 12 uur gingen anker op. E: Ligter koelte uit het ZZO. Lieten het op het lood af langs de wal loopen om de O.... H: O½ N / 5 / Zuidlijk Ligte koelte, buyige lucht D: ONO / 5 / ZO

id

Ten 6 uur de piek van Cheribon Z½ W. Waschten het dek enz. Wenden ten 10 uur om de Zuid, maakten het vooronder ruim schoon.

Bov.Br/z koelte, V: NO / 3½ / OZO wolkdrijvende lucht ZZW / 1¾ / ZO De zeilmaker en 2e tiommerman ziek.

6 °2' Z Woens dag den

Breedte

Lengte

4 July

A: Z½ W / 3½ / OZO P: ZO / 3¾ / ONO

E: O / 4½ / ZZO H: ONO½ O / 3 / ZO D: ZW / 1½ / OZO / 1½ / Omloopend NO½ N / 1 / V: NO½ N / 3 / ZtW½ W / 2½ / OZO

108 °52' O Generale koers Verheid in Mijlen A°18 66 het 3e- Etmaal in Zee Flauwe koelte, heldere lucht Afnemende tot stil, tegen 8 uur doorkomende uit het Zuid Ongestadige koelte, bewolkte lucht Ongelijke ligte koelte, bewolkte buyige lucht Ongelijke koelte, buyige lucht

Verrigten de noodige werkzaamheden in het tuig. Pomp lens Met zonsondergang van de top niets te zien. Wenden ten 8 uur om de Oost. P.L.

Ligte koelte, lucht als voren

Wenden met 4 glazen om de Zuid. Vervolgden met de vorige werkzaamheden.

Wenden ten 4 uur om de Zuiid. Met den dag niets ontwaard. Pmp Lens

Breedte

109 °38' O Generale koers Verheid in Mijlen A°18 66 het 4e- Etmaal in Zee

A: OZO / 2 / O

Mooi weer, heldere lucht Flauwe koelte, niets ontwaard

P: ZOtZ / 2 / OZO

Als voren

6 °15' Z Lengte Donder dag den 5 July

15,25

12,5

Ongestadige flauwe koelte, hadden met den avond het land in 't gezigt

E: Oost / 4 / Zuidlijk H: OtN / 2 / ZZO

Flauw en stil

D: NO / / ZtW / / OZO V: ZZO / 1½ / Oost

Flauwe koelte, buyige lucht Heele flauwe koelte, heldere buyige lucht

Breedte

Vrijd

Lengte dag den

6 July

Met den dag ten 6 uur het Sindorn gebergte Zuid. Waschten het dek etc Op den middag de schepen welke op de reede lagen ZOtO ongeveer 2 mijl afstand.

Generale koers A°18 66

het

Verheid in Mijlen

5e- Etmaal in Zee


A: P:

Flauwe omloopende koeltjes uit het ZO tot NW. Hielden het schip zoo veel mogelijk over de beste boegen naar de reede. Tegen 4 uur liep de wind NW met een ligte koelte. Ten 6 uur digt bij de reede zijnde liep de wind weder Zuidelijk. Maakten nog een paar slagen en kwamen ten 7 uur op 5 vd water ten anker voor 30 vd ketting. Maakten de zeilen vast en klaarden het dek op. Staken ten 8 uur de wacht op. Zagen in peiling het wachtschip ZtO½O. Pomp lens. Zie vervolgens havenjournaal

E: Breedte

Lengte dag den

Generale koers A°18

het

Verheid in Mijlen Etmaal in Zee

HAVEN - JOURNAAL, Liggende op de reede van Samarang 18 66

DAG en DATUM

VERRIGTINGEN en VOORVALLEN

Zaterdag 7 July. Mooi weder. Maakten ten 5 uur overal. Waschten het dek, sloegen het grootzeil en Fok af. Spanden de zonnetenten, xxxxde ondermasten en brachten het . . .tuig op. De timmerman aan het kuildek te breeuwen. Zeilmakers bij het grootzeil te verxxxx. De tweede timmerman en 4 matrozrn ziek en buiten werkzaam. Staken als naar gewoonte met 1 man ten acht uur de wacht op. Zondag 8. Flkauwe land en zeewind. Waschten des morgens het dek en hielden verder rustdag. Eenige der Equipage kregen permissie om te gaan passaezieren. Digt schip. Maandag 9. Mooi weer, ontvingen 20 koelies en 1 mandoor. Losten 28 Kay stukgoederen en 12 Kay ijzers. Namen de fokkera neer teneinde dezelve te repareeren, daar de klinknagelen van een der xxx gesprongen waren. Staken ten acht uur de wacht op. Digt schip Dinsdag 10. Goed weder. Ontvingen 1160 balen koffij van 20 N . . . . en losten 20 Kay ijzer, hadden weder 20 koelies in dienst. De timmerman en zeilmaker bij haar vorig werk. Digt schip. Woensdag 11. Goed weder, land en zeewind. Ontvingen 1363 balen koffij en losten 20 Kay ijzer, hadden 20 koelies in dienst. Zetten de waterstagen en kluiver geis aan. Timmerman en zeilmakers als voren. Staken ten acht uur de wacht op. Digt schip. Donderdag 12. Mooi weder. Losten 35 Kay ijzer, hadden 10 koelies en xxxdoor in dienst. De timmerman en zeilmakers als voren. Vrijdag 13. Mooi weder. Vervolgden met het tuig aan te zetten en schilderden buiten boord. Hadden 10 Koelies en 1 mandxxxx in dienst. De timmerman vervolgde met het dek te breeuwen, de zeilmaker kwam met het grootzeil klaar en vervolgde met het grietje te verstellen. Hadden nog 4 matrozen ziek, staken als naar gewoonte de wacht op. Digt schip. Zaterdag 14. Goed weder. Losten 20 Kay ijzer en ontvingen xxxxxxx koffie welke wij gedeeltelijk verstouwden. Hadden xxxxxx en 1 mandover in dienst. De timmerman en zeilenmakers bij haar vorig werk, hielden gedurende den nacht de wacht. Zondag 15. Mooi weder, waschten des morgens het dek en hielden verder rustdag. De zeilmaker Ochman, de 2e zeilmaker Schmidt en de matroos Visser kregen permissie naar de wal te gaan ten einde op haar tijd weder in ....xxxx aan boord te komen, doch de 2e zeilmaker werd xxxxxx in beschonken toestand door de politie aan boord gebracht. Zeilmaker Ochman en de Matroos Visser kwamen den volgende morgen ten 10 uur aan boord. Maandag 16. Mooi weder, land en zeewind. Losten 20 Kay ijzer en vervolgden met het aanzetten van het tuig. Hadden 14 koelies en 1 mandoor in dienst. De timmerlieden bij het dek te breeuwen, zeilmaker bij het grietje. Staken ten acht uur de wacht op. Digt schip Dinsdag 17. Goed weder. Losten 40 Kay ijzer, hadden hetzelfde getal koelies. De timmerman en zeilmaker bij haar vorig werk. De bootsman bij het tuig aan te zetten en brachten de fokkera weder op, zijnde met ijzeren platen en schroefbouten gerepareerd. Digt schip. Woensdag 18. Goed weder. Garneerden het onderruim verder met tin en rotting en hout en ontvingen 1015 balen koffij. Hadden weder 14 koelies en 1 man in dienst. Timmerman en zeilmaker als voren. Digt schip. Donderdag 19. Goed weder, land en zeewind. Ontvingen 2061 balen koffij en verstouwden dezelve. Hadden 14 koelies en 1 mandoor in dienst. Timmerman en zeilmaker als voren, hadden 4 zieken. Staken als naar gewoonte ten 8 uur de wacht op. Digt schip. Vrijdag20. Goed weder. Ontvingen 1073 balen koffij, hadden 12 koelies en 1 man in dienst. Sloegen de fok aan, de zeilmaker kwam met het grietje klaar en vervolgde met het groot bov.Br/z te verstellen. Hadden 8 man ziek, hielden gedurende den nacht de wacht. Digt schip. Zaterdag21. Goed weder, land en zeewind. Ontvingen 1334 balen koffij, hadden weder 12 koelies en 1 man in dienst. De timmerman en zeilmaker bij haar vorig werk, ontvingen 11 leggers drinkwater. Hadden heden 5 man ziek. Staken des avonds ten 8 uur de wacht op. Digt schip.

Logboek KOSMOPOLIET II uitreis 1866  

Het logboek van de 2e-reis van de KOSMOPOLIET II van de uitreis

Logboek KOSMOPOLIET II uitreis 1866  

Het logboek van de 2e-reis van de KOSMOPOLIET II van de uitreis

Advertisement