Page 1

NUMMER 6 – DECEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR DFL – FORENINGEN FOR ANSATTE I FORSIKRING

forsikring  TEMA

LIGESTILLING

side 4-5

Er du OK?

DFL er med i den storstilede fælles kampagne mellem FTF og LO for OK overenskomster

side 12-14 Ligestilling

DFL skal sikre fokus på ligestilling i karriereforløbet for kvinder og mænd.

Følg DLF på facebook Klik “synes godt om” på DFL’s facebookside


SIDE 2  INDHOLD forsikring nr 12 – december 2012

side 4-12

Hvad er arbejdstid?

Hvad er arbejdstid og hvordan fungerer livet for medarbejdere, der arbejder på anderledes tidspunkter?

side 12-17

Timebank

Selskaberne skal have indført et timebank-system senest 1. januar 2013, men hvem omfatter det og hvad vil det betyde? DFL’s faglige konsulenter giver spørgsmål og svar.

WEB side 20-21

Online – sådan tilmelder du dig regionale arrangementer og kurser Hvem kan deltage og hvordan melder du dig til?

TEMASIDER – ARBEJDSTID

ØVRIGE ARTIKLER

Arbejdstiden er ikke din egen 4 Alarmcentralen: Pulsen banker hele døgnet 6 Grænseløs arbejdstid: Med arbejdet i lommen 8 Workforce Management giver styr på tropperne 10 Timebank: Hvad spørges der om? 12 Timebank: Bank til tiden? 14 Timebank: Tilfreds med timebanken 15 Hvis døgnet havde 30 timer 16

”De gule”: Fristelser og uvidenhed Styr på web: Regionale arrangementer Forsikring er en modstandsdygtig branche

INFOSIDER 18 20 22

EU kommer ind på livet af os (IMD2) xx Kort nyt 4-5 og xx-yy Nyt fra DFL Ungdom xx og xx DFL støtter langtidsledige xx Nyt fra personaleforeningerne yy Sjov til pausen 31 Bagsiden 32


LEDER  SIDE 3 forsikring nr 12 – december 2012

Det unge pust FOR DFL, ER DET VIGTIGT at vi får de unge i tale. De unge er det potentiale vi skal bygge fremtiden på og derfor er det vigtigt at have aktive unge, der får mulighed for at komme til orde – unge, som vil dele deres tanker om, hvad de forventer og ønsker sig af deres fagforening. Derfor er vi i høj grad interesseret i aktive unge i DFL. I DFL, hvor vores ”unge” er alle medlemmer under 35 år, lytter vi og har den største respekt for jeres synspunkter. Det er ikke mindst kommet til udtryk i vores overenskomster, hvor hensynet til unges interesser vejer tungt – både omkring pension, barsel, muligheden for orlov og meget andet.

Men for at kunne gøre det endnu bedre, må vi til stadighed være i dialog med jer om, hvad I synes og hvad I ønsker. Formålet er at få indsigt i, hvad I som unge har af udfordringer, hvad I synes om DFL’s tilbud og services, og ikke mindst hvad I har af krav til den kommende overenskomst. Disse muligheder for at komme til orde har du altid – det har alle medlemmer af DFL, uanset alder – men som ung kan du også markere dig ved de aktiviteter, som vores ungdomsforum tilbyder. Hen over året afholdes arrangementer, som har faglig og/ eller social vinkel, og op til overenskomstforhandlinger vil der ofte være deltagelse af formandskabet, som ønsker at høre ungdommens holdninger og forslag.

De unge er det potentiale vi skal bygge fremtiden på og derfor er det vigtigt at have aktive unge, der får mulighed for at komme til orde.”

Kolofon

Så kære unge, jeg kan kun opfordre til, at I alle støtter op om arbejdet i DFL’s ungdomsforum. Det vil give mange gode oplevelser og et nyttigt netværk til unge i eget og andre selskaber – og til politikerne i DFL. For dem, som har interesse for det faglige arbejde, kan jeg kun opfordre til at stille op som tillidsrepræsentanter i selskaberne. DFL arbejder på at udbygge uddannelsen af tillidsrepræsentanter, således at den giver nyttige kompetencer omkring håndtering af vanskelige samtaler, konfliktløsning og meget mere – alt sammen noget, som der vil være god brug for og glæde af i den videre karriere. Venlig hilsen METTE BERGMANN Landsformand for DFL


 TEMA

ARBEJDSTID

Med arbejdet i lommen Det grænseløse arbejde er hverdag i forsikringsbranchen, og det bliver mere udbredt i fremtiden. For smartphonen lægger arbejdet i lommen på dig, så det er med dig overalt. TEKST: JENS SILLESEN FREELANCEJOURNALIST

EN SMS BIPPER IND PÅ DIN SMARTPHONE. Det er fredag aften – Disneysjov flimrer hen over tossekassen, og Matador-mixen lokker i skålen. ”Har du set min mail?”, lyder det fra en utålmodig kunde. Selv hvis du ikke svarer på mailen eller sms’en, så er du lige hevet tilbage på arbejde, selvom det kun er få sekunder. Mentalt forsvinder Timon og Pumba fra dit sind. Selv når du gemmer dig blandt Disneys fantasifigurer, kan det grænseløse arbejde nå dig. Det er virkeligt, og det bliver værre i fremtiden. Eller også bliver det bedre. Det kommer an på, hvordan du har det med en dagligdag, der er overladt til din egen styring og et lettere anarki, som altid vil have små overraskelser til dig.

IKKE LYKKELIGERE MENNESKER Forskningschef Carsten Beck fra Institut for fremtidsforskning ser det som en udvikling, der kun lige er begyndt, og som vil påvirke vores tilværelse betydeligt.

Jeg tror ikke, at vi bliver lykkeligere mennesker af det grænseløse arbejde. Vi får heller ikke et bedre arbejdsliv, men et anderledes arbejdsliv.”

”Jeg tror ikke, at vi bliver lykkeligere mennesker af det grænseløse arbejde. Vi får heller ikke et bedre arbejdsliv, men et anderledes arbejdsliv. Det giver en stor fleksibilitet for mange, der langt bedre kan få hverdagen til at hænge sammen”, fortæller Carsten Beck. Det er ikke længere et problem at gå tidligt for at hente børnene eller nå en aftale i byen. Vi ordner resten hjemme. Og de fleste ser det faktisk som en fordel at kunne løse arbejdsopgaver hjemmefra. Flere undersøgelser viser, at der er omkring to ud af tre, der ser det som en fordel, selv at kunne planlægge både hvor og hvornår arbejdet foregår. Men for den sidste tredjedel kan det give problemer. ”Mange mennesker har ikke deres identitet gennem deres arbejde. De har den gennem deres fritid og familie. For dem er det rigtige liv et andet sted. De vil føle, at det er forstyrrende, at de aldrig har rigtig fri”, siger Carsten Beck. Han tror, at vi generelt vil få en bedre livskvalitet, men mener at det vil være meget individuelt, hvem der får fordel af det grænseløse arbejde. ”Jo mere ustrukturerede folk er, desto sværere har de med det grænseløse arbejde. De mennesker, der har det godt med at passe ind i kasser og få udstukket rammer, er dem, der får problemer”, siger han.

ARBEJDET ER I LOMMEN De kan få større problemer i fremtiden. Den bærbare er gennem flere år kommet med hjem fra arbejde og har sammen med mobiltelefonen dannet en mobil arbejdsplads. Den har nu fået en ny og mere aggressiv lillebror, der vil udvikle sig i de kommende år.


TEMA ARBEJDSTID SIDE 15 forsikring nr 12 – december 2012

”Smartphones er blevet omdrejningspunktet for vores liv. Den vil også blive det for vores arbejdsliv”, siger Carsten Beck. Fra 2011 til 2012 steg andelen af danske hjem med en smartphone fra en tredjedel til halvdelen. I løbet af få år vil den have udkonkurreret den gamle mobiltelefon.

Med smartphonen rykker arbejdet helt tæt på din krop. Den fungerer som en trojansk hest, der snart vil have næsten alt fra dit arbejde i sin mave. Skærmene bliver større og mere brugervenlige. Underholdnings app’s vil løbende blive suppleret med nye arbejdsrettede app’s, der er rettet mod at udvikle den til et lommekontor.

Smartphones er blevet omdrejningspunktet for vores liv. Den vil også blive det for vores arbejdsliv”

DEN GRÆNSELØSE FRITID Men det grænseløse arbejde stiller ikke bare krav til de ansatte. Modsat mærker arbejdsgiverne også den grænseløse fritid snige sig ind. De tider, hvor private telefonsamtaler næsten var ukendte på danske arbejdspladser, er forbi. Facebook er på alle smartphones, du kan ordne dine indkøb, og banken har aldrig lukket for dine 3,5 tommer i lommen. ”Det er klart, at hvis medarbejderne bruger to timer på Facebook hver dag, så må arbejdsgiverne lave politikker for det. Men på den lange bane er slaget tabt”, siger Carsten Beck. Smartphones giver måske mulighed for at have arbejdet på sig hele tiden, men den betyder samtidig, at medarbejderne altid har adspredelse og underholdning blot en fingerbevægelse borte. Ifølge fremtidsforskeren stiller det nye krav til organisationerne. Urets visere vil træde i baggrunden til fordel for kvalitetsmålinger og mere konkrete vurderinger af medarbejdernes indsats. ”Arbejdsgiverne må acceptere, at de ikke længere kan se på arbejdstiden, men mere må kigge på de resultater medarbejderne leverer”, forklarer Carsten Beck. Denne artikel er skrevet i journalistens stue og blev færdig efter midnat en søndag aften.


SIDE 28  INFOSIDE forsikring nr 12 – december 2012

DFL støtter langtidsledige

DFL iværksætter et projekt for at få langtidsledige medlemmer tilbage i arbejde, så de ikke mister deres dagpengeret ved udgangen af marts 2013. Tekst: Ole Bilde, faglig afdeling i DFL Som konsekvens af regeringens dagpengereform, der afkorter dagpengeperioden, har DFL et antal langtidsledige medlemmer, som ved udgangen af marts 2013 vil miste deres forsørgelsesgrundlag – de første dog allerede inden udgangen af 2012. Selv om der er tale om relativt få DFL-medlemmer, der vil risikere at blive ramt af dagpengeperiodens afkortning, så kan det blive en økonomisk katastrofe for dem. DFL har derfor besluttet at kontak-

te disse medlemmer og tilbyde dem valget mellem et jobsøgningsforløb via FTF-A eller et jobsøgningsforløb via et eksternt konsulentfirma. Der er i første omgang tale om en aktivitet over for de medlemmer af både DFL og FTF-A, som rammes af dagpengestoppet frem til 1. april 2013. Også herefter vil der løbende være medlemmer, som kan komme til at stå i den triste situation, ikke længere at være dagpengeberettiget, og DFL vil løbende tage stilling til, hvordan de kan hjælpes.

Whistleblowing i praksis:

Det kan betale sig at sladre Mens de fleste i det danske erhvervsliv – herunder forsikringsselskaberne – stadig kun snakker om whistleblower-ordninger, hvor man anonymt kan anmelde mistanke om ulovlige forhold, så har det andre steder fungeret i årevis. Og øjensynlig kan man visse steder opnå en ordentlig jackpot, hvis man sladrer om en tilstrækkelig stor sag. Det skete for bankmanden Bradley Birkenfeld i USA, som godt nok måtte en tur i

fængsel i 40 måneder for at have medvirket til skattesvindel, men som efterfølgende fik et solidt plaster på såret i form af 600 millioner kroner – 104 mio. dollar – for sin afsløring af skattesagen og bidrag til, at svindlerne blev dømt. Sagen var da også stor, for det samlede beløb, som det amerikanske skattevæsen kunne lægge deres hånd på, efter at

Bradley havde afsløret, at de mange penge var gemt på schweiziske bankkonti, var ikke mindre end 5 milliarder dollars. I skattevæsenet betragtes resultatet som en stor succes for det program, der netop giver mulighed for at belønne whistleblowers. Og så er Bradley selv jo nok også meget godt tilfreds med, at pensionen i den grad er på plads.

WEB REGIONALE ARRANGEMENTER  HELLERE DØ AF GRIN END AF STRESS!

 CHRISTIANSBORG, FØR OG NU

Foredrag med virksomhedskonsulent Gunnar Ørskov. Afholdes i Aabenraa den 24. oktober kl. 18.00. Tilmeldingsfrist er 16. oktober.

Foredrag med Hans Engell. Afholdes i København Ø den 29. oktober kl. 17.30. Tilmeldingsfrist er 22. oktober.

 DA LANDBOLIVET BLEV EN BY I PROVINSEN Foredrag med professor Johs. Nørregaard Frandsen. Afholdes i Højslev (tæt på Skive) den 25. oktober kl. 18.00. Tilmeldingsfrist er 19. oktober

Ved redaktionens slutning var der stadig ledige pladser på ovennævnte arrangementer. Du kan læse mere og tilmelde dig på dfl.dk under Arrangementer.

redesign af medlemsblad  

Redesign af medlemsblad forsikring. I Keep Your Darlings designoplæg til bladet forsikring er der lagt vægt på nærhed, troværdighed og tydel...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you