Page 1

PORTFOLIO GRAFISK DESIGNER LOUISE M. JEPPESEN g RING + 45 23 60 23 08 www.keepyourdarlings.com


NYFIKEN DESIGNER Ud & Se, tidningen på de danska tåg – en dröm för en designer, som älskar att layouta intressanta texter och bilder till ett funktionellt och läsvänligt design.

Design – under anställning hos Hovedkvarteret, designbyrå i Köpenhamn


nyA grafiskA DETALJER Tidningen Pharma skulle anpassas till Pharmadanmarks designmanual – ny typografi, färger och grafiska detaljer användes.

Design – under anställning hos Rumfang, designbyrå i Köpenhamn


ATT VisuAlisera ETT tema En viktig del av mitt designjobb är att visualisera komplexa tema till tidningar. Till vänster ses en tidningsillustration till ett tema om design.

Design – under anställning hos Rumfang, designbyrå i Köpenhamn


Positiv illustration Artikel om “headhunting” skulle illustreras till apotekarnas tidning Pharma i Danmark.

Design – under anställning hos Rumfang, designbyrå i Köpenhamn


Koncept och EN ÅRSRedovisning Dansk Energi är en paraplyorganisation för energisällskaper i Danmark. Paraplyer blev därfor det bärande koncept till årsredovisningen.

Design – under anställning hos Essensen, designbyrå i Köpenhamn


Elfors årsredovisning är helt baserat på grafiska illustrationer.

Design – under anställning hos Essensen, designbyrå i Köpenhamn


UTSöKT KOKBOK Födevaredirektoratet har samarbetat med de duktigaste kockarna i Danmark och utvecklat smakfulla och sunda recept – jag fick nöjet av att designa kokboken.

Design – under anställning hos Essensen, designbyrå i Köpenhamn


ILLustrativA Grafer Uppdraget bestod av att illustrera en rad grafer till temat om dansk bioteknik i Vækstfondens tidning Vækst.

Design – under anställning hos Rumfang, designbyrå i Köpenhamn


BoK TILL DEBATT Krigens regler – under pres är en debattbok till gymnasieelever och är utgivet av Röda Kors i Danmark.

Design – under anställning hos Rumfang, designbyrå i Köpenhamn


STARK ILLUSTRATION Illustrationer till Krigens Regler – under pres, Boken är utgivet av Danska Röda Kors

Design – under anställning hos Rumfang, designbyrå i Köpenhamn


Terror i Danmark


Julkort MED EFFEKT Foliering på ett silvertryck ger ett elegant uttryck.

Design – under anställning hos Essensen, designbyrå i Köpenhamn


spröd visuAl identitet Rönneberga Grönsaker önskade ett nytt och modernt logo – uppdraget bestod av ny identitet, brevpapperslinje, förpackning och website.

www.keepyourdarlings.com


KREATIV Kampanj Starka och grafiska illustrationer till en fiktiv informationskampanj fรถr HIV & AIDS.

www.keepyourdarlings.com


Förstå din Målgrupp “Lær for livet” är en kampanj för VUC Lyngby (utbildning) som möter den yngre målgruppen med outdoor annoncering.

Design – under anställning hos Rumfang, designbyrå i Köpenhamn


GRAFISK DESIGNER LOUISE M. JEPPESEN g RING + 45 23 60 23 08

Louise M. Jeppesen är utbildad från Konstfack, University of Art, Craft and Design i Stockholm och har sedan 1998 varit anställd på designbyråer i Köpenhamn. Driver numera designbyråen Keep Your Darlings g keepyourdarlings.com

PORTFOLIO (svensk)  
PORTFOLIO (svensk)  

Graphic Design and Illustration

Advertisement