Issuu on Google+


og bankede på døren. Og til tonerne

I n d h o l d: Aktivitetskalender

side

3

fra Toves klaver kom julemanden

Organisation

side

4

med alle sine nissebørn.

Personalia

side

13

Skyttelav

side

23

Han, julemanden, i skikkelse af Aksel, startede straks op med at der

Næste nummer udkommer:

skulle leges om træet og alle de

Ultimo maj 2012

gamle sanglege blev afprøvet. Der

Sidste frist for indlevering af stof er: 30. april 2012 Deadline for annoncer: 15. april 2012 Forside: U.S.S. ARIZONA MEMORIAL

blev sluttet af med en ufarlig raket. Så var det tid til godteposer og gløgg og æbleskiver. Kl. ca. 1700 var det tid at bryde op efter en dejlig eftermiddag. JCH

Nyt fra bestyrelsen Juletræ Traditionen tro afviklede vor forening juletræ for børn, børnebørn og oldebørn søndag den 18. december. 39 børn havde taget "bedster" med til dette arrangement. Knud havde sørget for at det store juletræ var blevet flot pyntet og Willy havde fyldt godteposerne. Vi startede med at synge "Dejlig er Jorden" og så var det tid at kalde på Julemanden. Der blev råbt højt og efter et 2 til 3 forsøg hørte han det 2

Vores vågne kasserer har fået den ide, at vi for at bringe driftsomkostningerne ned burde investere i automatik til varmeanlægget. Det går ud på at tids-styre radiatorerne, således at der kun er fuld varme på, når der er behov for det. Han forelagde det på sidste bestyrelsesmøde og det blev vedtaget at indhente tilbud. Ligeledes hentes tilbud på udskiftning af toiletterne til nogle med mindre vandforbrug, da vand er blevet dyrt. Bestyrelsen gik ind for forslagene.


Aktivitetskalender Måned

dato Kl.

Hvad sker

Januar

27

Øl aften med pølsebord 200 kr. Lars og Erik kommer til

1800

stuen med 8 forskellige slags øl. Erik, som er brygmester vil fortælle om de forskellige sorter og der er rigeligt af smagsprøver, så det anbefales at lade bilen blive hjemme. (med ledsagere) Februar

14

1800

Skyttelavets generalforsamling. Æggekage a la Willy, 70 kr.

Februar

19

1100

Distriktsmøde i Fåborg.

Februar

24

1800

Generalforsamling. Guleærter med flæsk og pølse á 75 kr. (uniform)

Marts

3

1800

Middag for landsbestyrelsen i stuen.

Marts

4

1000

Distriktsskydning i Kerteminde.

Marts

16

1800

Foredrag ved Orlogshistoriker Hans Christian Bjerg, om Kanonbådene i den dansk-norske flåde og deres anvendelse under krigen med England 1807-1814. Flæskesteg m.tilbehør á 125kr. (m.ledsager) (uniform)

April

16

1000

Pudsedag! Gaster møder med knofedt og sørger for at stuens messing kommer til at skinne. Som belønning er foreningen vært ved en let frokost. Mød nu op!

April

28

Maj

4 til 6

Juli

1230

Marthafrokost m.ledsager á 125 kr. Sendemandsmøde i Ærøskøbing Stuen lukket (rengøring)

Obs. Tilmeldingslister vil være fremlagt i stuen en måned før det det pågældende arrangement. Tilmeldingen er først gyldig, når der er betalt. Skyttelavet skyder i skyttehuset på halvej hver onsdag kl. 1830 og søndag kl. 1000 mød op. Nyborg Marineforenings kor øver mandage i ullige uger kl. 1400 mød op i stuen.

3


B e s æ t n i n g Formand Børge Ferning, Lærkeparken 19 Nyborg, Tlf.: 6531 6395 mail: blhferning@mail.dk Næstformand Jørgen C. Henrichsen, Gyldenrisvænget 5 Nyborg, Tlf.: 6531 3996 mail: jchenrichsen@mail.dk Kasserer Finn Moltke Kristensen, Karensvej 14 Nyborg, Tlf.: 6531 7136 mail: fmoltke@mail.dk Sekretær Karl-Erik Sørensen, Skolegade 2 A, 1. Nyborg, Tlf.: 6533 2220 mail: karleriks@gmail.com Best.medlem Bjørn Andersen,Valmuevej 5 Nyborg, Tlf.: 2442 2480 mail: bjoerna@mail.dk Suppleanter Henning Carlsen, Mosevej 2 B

Nyborg, Tlf.: 5046 4135 mail: hc2575@yahoo.dk

Erik Dyrskov Rasmussen, Rønnebærvænget 26

Nyborg, Tlf.: 65315550 mail:erikdyrskov@dbmail.dk

Ebbe Rasmussen, Skovvej 31

Nyborg, Tlf.: 65314009 mail: ebberas@turbopost.dk

Stuen Banjermester Knud Geisler Rasmussen, Odinsvej 7

Nyborg, Tlf.: 6531 2945

Kvartermester Willy K. Jensen, Sprotoften 60, 1.

Nyborg, Tlf.: 2695 8876 mail: w.k.j@sprotoften.dk Bladredaktion

Ansvarshavende redaktør Børge Ferning, Lærkeparken 19

Redaktør og Web-design Karl-Erik Sørensen, Skolegade 2 A, 1.

Marinestuen Vesterhavnen 70 A Hjemmeside: www.marineforeningennyborg.dk

4

Nyborg, Tlf.: 6531 6395 mail: blhferning@mail.dk

Nyborg, Tlf.: 6533 2220 mail: karleriks@gmail.com

Nyborg, Tlf.: 6530 1576


5


6


Rejseudvalget tilbyder rejse til Stralsund 30. august til 02. september 2012. Torsdag 0730 afg. fra Marinestuen til Gedser, under vejs kaffepause. 1030 ank. Gedser. 1100 afg. Gedser frokost på færgen. 1245 ank. Rostock besøg i bordershop. 1530 ank. Hotel Schweriner Hof. Fri manøvre. 1845 afg. fra hotellet til restaurant Kurhaus Devin. (uniform) Fredag 0845 afg. hotellet mæn dene besøg på skibsværf tet og frokost. Pigerne til modeshow med forfriskning. 1230 til hotellet eftermiddagen fri manøvre. 1845 afg. til "Gorch Fock" grill aften med underholdning. (uniform) Lørdag 0845 afg. til et snapsebrænderri frokost hos Bauer Lange derefter

besøg i en miniature park, der er transport for gangbesvæ rede. 1630 ank. Schweriner Hof. 1845 afg til Klabautermann galla middag 3 ret ter (uniform) Søndag 1000 afg. Schweriner Hof via bordershop til færgen 1300 afg. Rostock frokost på færgen. 1445 ank. Gedser. 1730 ank. Marinestuen. Alle aftner kører bussen tilbage til hotellet tidligt, men afstandene er ikke så store og taxaer er billige. Der kan ske ændringer i programmet så lydt til dagsbefalingerne. Priser: 2600 kr. pr. person i dobbeltværelse. 2900 pr. person i enkeltværelse. Ved indskrivningen den 8. januar 2012 kl.1000 erlægges 500 kr. i dep./person. Udvalgets konto nr. 32163216397908

7


Følgende er fra en mail, som Per Nyegaard Olesen har sendt. Halløj Karl-Erik Sørensen! Godt Nytår! Som du kan se af medfølgende mail og billeder, har vi (Lis og jeg sammen med 37 andre) deltaget i en fantastik spændende rejse jorden rundt, så hvis du mener at en sådan tur kunne have interesse for medlemmerne af Marineforeningen i Nyborg, så stiller jeg mig gerne til rådighed, og du er velkommen til at bruge medsendte i bladet! Jeg eftersender også nogle billeder, der er taget i forbindelse med kranse nedlæggelsen på USS Arizona! Kontakt mig, hvis du vil vide mere! Hilsen Per Nyegaard Olesen Skibsnr. 293 Halløj i Nyborg, Brøndby og København. Tre gaster fra Danmarks Marineforenings afdelinger i Nyborg, Brøndby og København deltog i ceremo-

Jørgensen, Staffeldt, Olesen 8

nierne i anledning af 70 året for det japanske angreb på Pearl Harbor, som blev markeret på Hawaii: Per Nyegaard Olesen, Flemming Jørgensen og Erik Staffeldt. Vi deltog i en større gruppe, som rejste via Frankfurt (mellemlanding) til Washington DC, Hawaii, Tokyo og Osaka Jorden rundt, arrangeret som en militærhistorisk rejse af Cultours under ledelse af cand.mag.Torsten Granov og kommandør (p) Poul Grooss, der er formand for Marinehistorisk Selskab. Billederne vedlagt er optaget på den japanske slagkrydser Mikasa, som blev bygget i England og leveret til Japan i 1902. Det er 131 meter langt og har et deplacement på 15.000 tons. Det ligger i en slags tørdok i Yokosuka. Fotos fremsendes mhp. afdelingsbladene og eller Under Dannebrog. De er taget af Lars V. SøndergaardNielsen. Yderligere oplysninger hos de enkelte rejsedeltagere fra afdelingerne. (Se flere billeder side 26 og 31)


P ro fe ssi o n e l e ksp ertise in d en for vin, spir it us og t obak Hos Vinspecialisten Nyborg finder du altid et stort og varieret udvalg i vin & spiritus, delikatesser, lækre chokolader samt udenlandsk og dansk øl. Cigaretter, cigarer, piber og pibetobakker, et bredt udvalg af tilbehør til bl.a. vine samt te og friskmalet kaffe.

KVALITET I UDVALG I SERVICE Vinspecialisten Nyborg ·Nørregade 9 · 5800 Nyborg · T: 6531 0261 · F: 6531 0281 www.vinspecialisten-nyborg.dk · nyborg@vinspecialisten.dk

9


10


SÅ MANGLER DER IKKE NOGET Bøjdenvej 3 - 5, 5800 Nyborg. Tlf. 63 31 66 00 Åbningstider: Mandag - fredag: 9 - 19. Lørdag: 8 - 16 11


12


P E R S O N A L I A Dato

Skibsnr.

Navn

År

F ø d s e l s d a g e 17. feb 04. mar 06. mar 11. mar 20. mar 21. mar 24. mar 28. mar 18. apr 18. apr 03. maj 04. maj 06. maj 13. maj

214 20 168 395 403 91 93 349 467 68 476 415 73 120

Anders Lasse Fjordhøj Børge Ferning Niels Ries Orla Poul Jensen Jørgen Høiberg Jørgen Holm Christensen Egon Poulsen Niels Algreen-Ussing Jørgen Juul Sørensen Bjarne Harholm Ole Hansen Jørgen Christiansen Erik Pawsø Finn Moltke Kristensen

50 75 60 75 75 60 70 70 60 70 90 75 75 70

NYE MEDLEMMER 484

Jess Sørensen

485

Hans Lindenborg

486

Leif Lundbæk I hilses velkommen om bord

F o r e n i n g s j u b i l æ u m i 2 0 11 8

Sejr Petersen

40

GÅET FRA BORDE

Hans Christian Clausen Æret være hans minde 13


Når I alligevel er ude at købe stort ind lørdag formiddag, så læg vejen forbi Stuen og nyd den lækre lørdagsbuffet.

Marinejubilarer i 2012 Årgang 1972 1972 1972 1972 1972 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1952 1952 14

Navn Bjarne Petersen Jørn Nørgaard Nielsen Ib Thode Rasmussen Bent Aamand Niels Olaf Jensen Preben Frederiksen Egon Poulsen Vagn Petersen Karl-Erik Dalsgaard Sørensen Jørn Ladegaard Erhardt Hedegaard Bjarne Colding Jens Aagaard Keld Nielsen Kai Egon Bøg Richard Arvig Eriksen

Hovednr. 70309 71172 71704 74692 76591 65200 66573 66822 68934 76310 76576 79779 80389 80708 80166 81157

År 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60


15


Jørgen Thomsen Nyborg Aps

130 tm)

16


Medlemmer ved 책rsskiftet

2011-2012 17


Jens Aagaard Bent Aamand Bent Alberg Boye Albertsen Niels Algreen-Ussing Benny Andersen Bjørn Andersen Egon S. Andersen Finn Staal Andersen Hans Andersen Hans Bent Andersen Jens Anton Stilbjerg Andersen Ole Bjørn Andersen Finn Millner Andersson Henrik Andersson Kurt Erling Andreasen Thorlak S. D. Andreasen Bjarne Aslerin Ole Jørgen Bay-Schmith Claus Bekker Knud Føns Bendix John Bertelsen Mogens Bille Villy Frits Bjørn Frits Blidegn Fritz Bonde Kaj Ejvind Bonde Carl Sigurd Boutrup Jan Brodersen Arne Bæk Kai Egon Bøg Henning Carlsen Aage Christensen Arno Christensen Bo Christensen Jørgen Holm Christensen Keld Christensen Leif Ruelykke Christensen Poul Henning Christensen Jørgen Christiansen Jørgen Albert Christiansen Steen Clement Bjarne Colding Flemming Colding Peter Bundgaard Dahlsen Preben Dalby

18

Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Ullerslev Langeskov Nyborg Nyborg Nyborg København V Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Ullerslev Nyborg Nyborg Ullerslev København Ø Fredericia Nyborg Nyborg Odense NØ Nyborg Nyborg Nyborg Frankrig Nyborg Nyborg Rynkeby

Bjarne Danielsen Børge Gunnar Danielsen Flemmert Demant Danielsen Erik Davidsen Rikard Dinesen Kurt Dreier Henry Ebsen Schmidt Bent Eriksen Richard Arvig Eriksen Lars Falkenberg Børge Ferning Anders Lasse Fjordhøj Finn Thorvald Peter Frederiksen Jørgen Frederiksen Preben Frederiksen Jørgen Gräs Sigfred Grundahl Karl Grønbjerg Kurt Larsen Haar Aage J. P. D. Hansen Børge Emil Hansen Dan Bøgelund Hansen Dorte Trøjgård Lersey Hansen Ebbe Skov Hansen Erling Palmer Hansen Flemming Kjær Hansen Henning Juulsgaard Hansen Karl Georg Hansen Mogens Hansen Ole Hansen Bjarne Harholm Hans Haug-Pedersen Erhardt Hedegaard Jørgen Chr. Henrichsen Martin Hoelgaard Knud Ernst Holmgaard Erik Horn Ole Hornsyld Jørgen Høiberg Kim Hørbye Carl-Johan Iversen Kurt Jacobsen Lone Trøjgård Jacobsen Søren Oest Jacobsen Tommy Thorsholt Jacobsen Erik Jakobsen

Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Ullerslev Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Kerteminde Nyborg Gislev Nyborg Nyborg Hesselager Ullerslev Frørup Ullerslev Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Dragør Nyborg Dragør Nyborg


Finn Bonde Jensen Nyborg Henning Bødker Jensen Nyborg Jesper Jensen Nyborg Jørgen Lundkær Jensen Nyborg Karsten K. Jensen Nuuk Kim Jensen Kalundborg Kjeld Vagn Jensen Ørbæk Kurt Preben Jensen Nyborg Max Jensen Nyborg Niels Olaf Jensen Odense S Ole Jensen Nyborg Ole Krogh Jensen Nyborg Ole Verner Jensen Nyborg Orla Poul Jensen Nyborg Per Egon Jensen Nyborg Willy Kjærgaard Jensen Nyborg Per Chrone Jespersen Frørup Børge Thorkild Kjølby Jochumsen Nyborg Axel Bülow Johansen Nyborg Claes Ferning Johansen Korsør Vagn Chr. Junkuhn Nyborg Jens Høj Justesen Nyborg Bent Jørgensen Hillerød Bent Freddy Jørgensen Nyborg Bo Greger Jørgensen Nyborg Charlotte Søgård Jørgensen Nyborg Finn Jørgensen Nyborg Johannes Fr. Jørgensen Ørbæk Poul Jørgensen Nyborg Torben Jørgensen Nyborg Niels H. Kallesen Nyborg Jørgen Kirchheiner Nyborg Benny Kr. Kjeldberg Nyborg Ejvind Fredslund Kjeldsen Nyborg Preben Vict. Kjellerup Nyborg Finn Møller Knudsen Nyborg Christian Kensmark KobbernagelNyborg Tom Krintel Nyborg Finn Moltke Kristensen Nyborg Jens Toft Kristensen Varde Henny Kristensen de Alvarez Nyborg Ib Kruse Nyborg Paul Dorè Krøytzer Nyborg Jørn Ladegaard Nyborg Jørn Langholm Odense NØ Knud Egeløkke Langkilde Nyborg Anders Peter Larsen København K

Bent Larsen Finn Larsen Mogens Larsen Ole Larsen Poul R. Larsen Erling Lauth Svend Aage Lind Hans Lindenborg Ole Lindgaard Bent Møller Lohmann Klaus Jørgen Lund Svend Reffeldt Lund Leif Lundbæk Kristian Maegaard Lundgren Claus Jørgen Madsen Finn Holger Madsen Kai Seiler Madsen Niels Ole Madsen Ole Madsen Preben Madsen Knud Mortensen Kurt Mortensen Rolf Henning Mortensen Preben Wismar Mühring Mark Møller Ib Nedergaard Torben Nedergaard Aksel Haugaard Nielsen Anders Nielsen Claus Nielsen Finn Stevn Nielsen Frits Bach Nielsen Funder Nielsen Jan Thor Nielsen Jesper D. Nielsen John Ytting Nielsen Jørn Nørgaard Nielsen Keld Nielsen Kent Gorm Nielsen Kresten Lund Nielsen Leif Borge Nielsen Mogens V. Nielsen Niels Peder Teil Nielsen Per Holger Nielsen Poul Nielsen Poul Nielsen Tage Kim Nielsen

Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Ørbæk Odense SV Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Ørbæk Nyborg Kværndrup Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Langeskov Nyborg Nyborg Kerteminde Marslev Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Ferritslev Odense NV Nyborg Nyborg Nyborg Gislev Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Frørup Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg

19


Poul Nissen Flemming Nygaard Henning Nykjær Claus Nørregaard Per Nyegaard Olesen Flemming Nybro Olsen Jens Erik Nørskov Olsen Kenneth Semberg Olsen Svend Semberg Olsen Erik Pawsø Allan Skou Pedersen Arne Lindeskov Pedersen Benny O. Skou Pedersen Bent Pedersen Frank Skotland Pedersen Kurt Pedersen Lars Pedersen Leif Pedersen Poul Boas Pedersen Richardt Bue Pedersen Uffe W. Pedersen Kurt Grønvall Pelck Allan Erik Petersen Bjarne Petersen Erik Petersen Hans Petersen Heinz Petersen Jens Petersen Johannes Petersen Jørgen Royal Petersen Michael Royal Petersen Niels Thorup Petersen Per Petersen Sejr Petersen Svend Petersen Vagn Petersen Willy Petersen René Madsen Ploug Egon Post Egon Poulsen Poul Kildelund Poulsen Vagn Karsten Poulsen Leif Rask Ebbe Rasmussen Erik D. Rasmussen Flemming Egholm Rasmussen Ib Thode Rasmussen

20

Odense SV Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Kerteminde Gislev Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Ørbæk Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Ryslinge Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Ørbæk Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Rødvig S. Nyborg Nyborg Nyborg Ørbæk Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Ullerslev Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg

Jørgen Leif Rasmussen Knud Geisler Rasmussen Kurt Rasmussen Mogens Rasmussen Sonny Bent Rasmussen Poul Ravnsbæk John Reenberg-Jensen Kaj Refslund Preben Rekvad Niels Ries Svend Gunnar Riis Uffe Ringsmose Ebbe Rosenbæk Arne Rosenvold Mogens Chr. Rørmose Erik Grubak Schmalfeldt Alex Semper Jørgen Skov John Slangerup Mogens Spangsgård Tommy Steentoft Niels W. E. Stoltze Benny Leif Stougaard-Nielsen Jan Skov Sveistrup Bjørn Sørensen Kristian Sørensen Erik Sørensen Jess Sørensen Jørgen Juul Sørensen Karl-Erik Dalsgaard Sørensen Tommy Sørensen Kurt Klein Taanquist Mogens Edv. Terndrup Niels Erik Terndrup Jørgen Peter Thomsen Poul Thorup Jens Tolstrup Finn Uggerby Kurt Verner Peter Vindum Finn Fraun Buddike Vive Finn Wagner Claus Pedersen Winther Niels Winther Ove Wittendorff Bent Bork Yagi Leon Ziegler

Nyborg Nyborg Nyborg Frørup Odense SV Nyborg Nyborg Ørbæk Ørbæk Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Odense M Nyborg Nyborg Odense V Frørup Nyborg Nyborg Nyborg Odense SØ Nyborg Ullerslev Nyborg Nyborg Ullerslev Nyborg Nyborg Ørbæk Nyborg København Ø Nyborg Nyborg Nyborg Frørup Nyborg Søllested Ørbæk Ringe Nyborg Ullerslev Nyborg Nyborg Nyborg


21


OPTAGELSESBLANKET Udfyldes nøjagtigt og tydeligt med maskin- eller blokskrift og sendes til afdelingsformanden.

Nyborg Marineforeningens afdeling for: Ifølge lovenes § 24 skal der inden optagelse erlægges indskud samt kontingent for det første år. Fulde navn Nøjagtig adresse: Gade/Vej, Nr., Etage, th./tv./mf. Post Nr.:

Fødselsdag og År

By E-mail adresse:

Telefon:

Gjort tjeneste ved Søværnet: Indkaldelsesår:

Tjenestested: Andet (sæt kryds)

Marinehjemmeværnet:

Handelsflåden:

Erhvervsfisker:

Forsvaret:

Øvrige:

Har du tidligere været medlem af en Marineforening? Til år:

Fra år:

Afdeling:

Står du i restance?:

Proponent: Navn:

Underskrift:

Det bekræftes, at nævnte ansøger opfylder de i vedtægternes § 5 anførte optagelseskreterier:

Dato

Afdelingsformand

Ansøger

Dato

Underskrift

Reserveret Marineforeningens Landskontor Ovennævnte ansøger er optaget i Marineforeningen med Hovednummer:

Lokalnummer:

Oprettet i medlemskartotek den:

Tilmeldt Avispostkontoret den: Med venlig hilsen Landskontoret

22


Nyborg Marineforenings Skyttelav Bestyrelse: Formand: Bjørn Andersen, Valmuevej 5, 5800 Nyborg. Tlf. 24422480, e-mail: bjoerna@mail.dk Kasserer: Henning Carlsen, Mosevej 2B Tlf. 50464135, e-mail: hc2575@yahoo.dk Sekretær: Henny Alvarez, Vægtergade 4, 5800 Nyborg Tlf.: 65310963 - 25327764 Fritz Blidegn, Fjordvej 32, 5800 Nyborg. Tlf.: 65315421. Ib Nedergaard, Fjordvej 3, 5800 Nyborg. Tlf: 65317237/25371991. e-mail: nedergaard@pc.dk Revisor: Poul Nielsen, Vinkelvej 9, 5800 Nyborg. Tlf: 65315021/30541809. e-mail: poul-hanne@mail.dk Søndag den 6. november var det Nyborgs tur til at afholde distriktsskydning. Alle skytter fra h.h.v. Svendborg, Fåborg, Kerteminde og Nyborg Marineforeninger, i alt 28 mødtes kl. 10,00 i Nyborg Skytteforening, hvor vi fik udleveret vores skiver og patroner. Der blev skudt 10 gældende skud (distriktsskydningen) + en mor-

skabsskydning på 5 skud (max. Point 45). Efter skydningen forhalede vi til Marineforeningen, hvor vi indtog et dejligt måltid mad bestående af stegt flæsk og persillesovs og kaffe. Marineforeningen var vært ved den første øl. Efter overstået spisning var der præmieoverrækkelse til bedste holdskytte og det vindende hold. 23


Resultater som følger: Skyttelav

Point

placering

Fåborg Kerteminde Nyborg Svendborg

433 457 480 439

4 2 1 3

Bedste holdskytte: Svendborg: Niels Rasmussen Fåborg: Svend Plum Nyborg: Ib Nedergaard Kerteminde: Poul Erik Pedersen

91 92 97 96

Sjovskydningen: Jørn Ladegaard Henny Alvarez Henning Carlsen

45 45 37

Ref. Henny

24


◊ Bonde glas ◊ Reparationsarbejde alm. ruder ◊ Termoruder ◊ Kran- og traktorruder ◊ Glas til både ◊ Drivhusglas ◊ Forsikringsarbejde udføres

Tlf. : 65 31 06 02

◊ Blyruder

Mob.: 40 35 66 02

◊ Spejle ◊ Renovering af døre og vinduer

Fax: 65 31 39 02

Værksted:Nymarksvej 89

Forslag til eventuel vedtagelse på generalforsamlingen 24 feb. Der stilles forslag om at generalforsamlingen vedtager at der ved de forskellige arrangementer, det være sig foredrag, spisning, mm. betales når man skriver sig på den fremlagte liste. Forslaget skal ses i lyset af at specielt de meget populære frokoster "marthafrokosten" samt julefrokosten, hvor tilmeldingslisten hur-

tigt bliver fuldtegnet, står "åbne" meget længe med hensyn til betaling. Listerne bliver lagt i stuen 30 dage før de forskellige arr. og jeg kunne forestille mig at man vedtager at der skal være betalt enten når man skriver sig på eller senest 7 dage efter at man har skrevet sig på. Dette skal selvfølgelig ikke gælde de udenbys medlemmer som ved telefonisk mellemkomst har meddelt deres deltagelse. Torben Jørgensen 25


Billeder fra kranselĂŚgningen

26


LillenĂŚs 30 * 7000 Fredericia 27


Parkering lige ved døren

Bøjdenvej 18 - 65 30 20 80 City Cykler Østfyn forhandler af

RALEIGH - N I S H I K I - EBSEN EL-Cykel Pro-Movec Dansk design

Se vores nye udstilling på Tårnvej Bottechia Racing Team Cykler Budcykler * Anhængere * Børnecykeltrailere Alt i tilbehør og reservedele * Reparationer på eget værksted

OLE SUHRSGADE 1 * NYBORG Erik Davidsen * Tlf.: 65 31 56 96

LYKKES FODKLINIK Fodbehandling på klinik og i kundens eget hjem Tidsbestilling mellem kl. 8 og 17 på tlf. 22 43 25 41 Vinkelvej 15 D lok. 6 • Sundhedscentret Solhøj • Dk-580 0 Nyborg www.lykkesfodklinik.dk • lykkesa@hotmail.com

28


Desværre har prisudviklingen gjort det nødvendigt at hæve prisen på lørdags-frokosten fra kr. 60- til kr. 70Der har desværre været lørdage, hvor nogle ikke har kunnet få frokost, fordi der ikke var mere mad ved deres ankomst.

Det anbefales derfor at melde sig til frokosten i god tid, så kabys personalet kan beregne mængden af mad.

29


P r a k t i s k e

o p l y s n i n g e r

Medlemsemblemet: Medlemsemblemet er foreningens ejendom og bæres ved alle sammenkomster i Marineforeningen. Emblemet bæres ikke udenfor foreningen, hvor kendingstegnet i stedet kan benyttes. Påklædning: I Marineforeningen er der ikke "uniformstvang", men en ensartet påklædning skaber fællesskab. Du vil derfor hurtigt kunne konstatere, at kammeraterne normalt er iklædt blå blazer, grå benklæder, skjorte og slips. Dertil kommer naturligvis, at man bærer foreningens blazer-emblem og slips. Kontingentbetaling: Afdelingen bestemmer selv størrelsen af kontingentet, hvoraf det på sendemandsmødet vedtagne beløb af afdelingens kasserer indsendes til landsforeningen til dækning af de fælles udgifter - herunder ikke mindst medlemsemblemet. Det er derfor vigtigt, at kontingentet indbetales straks ved modtagelsen af opkrævningen fra kassereren. "Under Dannebrog": Som medlem vil du 6 gange om året modtage foreningens blad. Det fremsendes gennem Avispostkontoret, og kan kun ske, såfremt der er opgivet nøjagtig og fuldstændig postadresse. Adresseændring: Skal altid straks meddeles afdelingen, som derefter informerer landskontoret, der så informerer Avispostkontoret. Andet: Om det ønskes, er der mulighed for flagets tilstedeværelse ved bisættelse/begravelse. Kontaktadresse: Formand Børge Ferning Lærkeparken 19 5800 Nyborg Tlf.: 6531 6395

30


Jørgensen, Staffeldt, Olesen pü den japanske slagkrydser Mikasa

31


Lersey Allé 25, Tårup, DK-5871 Frørup Tlf. +4565371199*Fax +4565371179 http://www.taarupstrandcamping.dk e-mail: mail@taarupstrandcamping.dk Dejlig naturskøn campingplads 10 km syd for Nyborg. Mange pladser med flot udsigt over Storebælt, til Broen og Langeland. Gode bade og fiskemuligheder. 2 legepladser med bl.a. hoppepuder og mooncarbane. Beach-volley, petanque, billard og bordtennis. Dværggeder, kaniner, får og æsler. Snobrødsaftner for børnene, fællesgrill, fri bådetræk. Ny toiletbygning samt minimarked. Mulighed for leje af hytter og campingvogne.

32


JOHANNES VOSS BUTIKSTORVET FRISENGÅRDSVEJ 5800 NYBORG TLF. 65 31 01 33

33


34


John Ytting Nielsen Aldershvilevej 48, 5800 Nyborg

JOHN YTTING

ALT INDEN FOR HVIDEVARER SHAVERE KØKKENMASKINER PERSONLIG PLEJE

Reg. Reg. Revisor Revisor Rådgivning - Bogføring Revision - Regnskaber Tlf. 65 31 77 45 Fax 65 31 66 25

www.ytting.dk

Kom hjem med det rigtige

Vestergade 33 - NYBORG - TLF. 65 30 22 23

Nymarksvej 61

Støt vore annoncører

De støtter os 35Blad 1 2012