Page 1

HUZUREVİ Yaşlılarımızın onurlu bir yaşam sürmeleri için; onlara huzurlu bir ortamda bakım sağlamanın ötesinde, toplumla bütünleşme, kaybolan statü ve rollerin yeniden kazanımı, işlevlerin artırılması, boş zamanların etkili değerlendirilmesi için toplumdan soyutlamadan hayatlarına devam etmelerine yönelik yatılı kurum bakımı hizmeti verilmektedir.

Yaşlı Oteli: Yaşlısını evde yalnız bırakamadığı için kendisine zaman ayıramayan, işlerini yeterince takip edemeyen, alış veriş gibi sosyal etkinliklerini yapmakta zorluk yaşayan ve çözüm üretemeyen ailelere destek vermek üzere; sosyal belediyecilik anlayışını uygulamalara dönüştürerek yaşlılara yönelik sunulan hizmetlerin devamı niteliğinde günlük ağırlama ve ya beş günlük bakım ve konaklama hizmeti verilmektedir.


ŞEFKAT EVİ Hasta ve hasta yakınları için 5 yıldızlı otel konforunda inşa edilen Osmangazi Şefkat Evi sağlık nedenleriyle il dışından gelen maddi yetersizlik içinde olan hasta ve yakınlarının Ankara’da bulundukları sürede, geçici konaklama ihtiyacını karşılamak ve hastalıkla ile ilgili sürecin verdiği ağırlıkla insani, sosyal, manevi değerlerin ışığında bir şefkat ve yardım müessesesi olarak 100 yatak kapasitesiyle insanlığa hizmet edilmektedir. Konukevimizde kalmakta olan hasta ve hasta yakınlarının kendilerini huzur, güven ortamında hissedebilmeleri ve hassas bir dönem geçirmekte oldukları için onların rahatlayabilmesi amaçlı olarak uzman personel tarafından rehberlik ve danışmalık hizmetleri yürütülmektedir.


ENGELLİ DANIŞMA MERKEZİ Toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan görme, işitme-konuşma, ortopedik ve zihinsel özürlüler ile ruhsal-duygusal rahatsızlığı veya süreğen hastalığı olan bütün engellilere her türlü sosyal yardım ve hizmetleri; engellilerin ve ailelerinin toplumsal hayata katılmalarını sağlayan sosyal ve kültürel etkinlikler, eğitime yönelik ve sportif faaliyetler, gezi programları ile yaşam kalitelerini yükseltmek için temizlik ve bakım hizmetlerinin yanı sıra rehberlik, refakat ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.


Engelli Çocuklar Gündüz Misafirhanesi:

Özel Çocuklar Sanat Evi: Engellilerin yetenekleri doğrultusunda verimli kılınarak, kültür sanat ve spor etkinlikleri içerisinde bulunmalarını sağlayarak engellerinden dolayı sosyal izolasyon içinde olan vatandaşlarımızın psikososyal uyumlarını desteklemek için sanat alanında uygulama yapabilecekleri imkanların sağlandığı; engellilerin ve ailelerinin etkin iletişim içinde olabilecekleri buluşma noktasıdır.

Evinde engelli çocuğu olan, ancak bırakacak yeri olmadığı için dışarıya çıkamayan ailelerin bu ihtiyacı göz önünde bulundurularak; gün içinde kendisine zaman ayırmakta, işlerini takip etmekte, alış veriş yapmakta, hastaneye gitmekte vs. sıkıntı yaşayan ve çözüm üretmek için çabalarken psiko-sosyal yönden ciddi sorunlar yaşayan ailelere destek olmak üzere engelli çocuklar için hafta içi saat 08.00’dan 17.00’e kadar geçici süreli bakım hizmeti verilmektedir.

Engelli İstihdam Ofisi:

Engelli Ulaşım Hizmetleri: Engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için onları evlerinden alıp gitmek istedikleri yere götürdüğümüz nakil aracımız engellilerimizin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiştir.

Keçiören Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile engelli bireylere karşı sosyal sorumluluğu yerine getirmek hem engelli istihdamını arttırmak hem de işverenlerin engelli istihdamı konusundaki çekincelerini ortadan kaldırmak için farkındalık, eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri yürütülmektedir.


SOSYAL YARDIM Doğal afet sonucu acil ihtiyaç sahipleri, herhangi bir geliri olmayan ihtiyaç sahibi aileler ile şehit yakınları öncelikli olmak üzere; asgari seviyede dahi kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri geçindirme ve yaşamlarını sürdürme olanağından yoksun kalmış kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve zor şartlarda yaşayan mağdur durumdaki insanlarımıza yaşam desteği vermek amacıyla sosyal yardım hizmetleri (gıda, giysi, sıcak yemek, beyaz eşya, bebek ve hasta bezi, engellilere yönelik araç ve gereçler…) verilmektedir.


SOSYAL PAYLAŞIM MAĞAZASI Bir toplumun gelişmesi için en güzel vesile dayanışma duygusunu güçlendirmek, yardımlaşma kültürünü yaymak, yoksulluk sorunuyla gönül ve güç birliği yaparak mücadele edilebileceğini vurgulamak üzere sosyal devlet olmanın gereği sosyal belediyecilik hizmetlerinde Sosyal Paylaşım Mağazası ile temel ihtiyaçlardan giyinme sorununa çözüm getirilmektedir.


KADIN DANIŞMA MERKEZİ Kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddetin ve her türlü ayrımcılığın önlenmesi ve toplumsal yaşamın her alanında kadınlarımızın güçlendirilmesi için psikolojik, sosyal, hukuksal, ekonomik destek hizmetleri verilmekte; ihtiyaç sahibi ve mağdur kadınlar çocuklarıyla birlikte geçici olarak koruma altına alınarak barınma imkanı sağlanmaktadır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığı oluşturmak üzere eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık çalışmaları yapılmaktadır.


MAHALLE KONAKLARI Mahalle kültürünü ayakta tutmayı, insanları şehir yalnızlığına mahkum etmeden birbirlerinin acısına ve sevincine ortak olmalarını sağlamak üzere; düğün, nişan, cenaze, asker uğurlamaları, sohbet ve buluşmaları için organizasyonlara mekan tahsis etmek üzere destek verilmektedir.


ÇOCUK DANIŞMA MERKEZİ Çocukların daha anlamlı ve farkında bir yaşam sürdürmelerine destek olabilmek amacıyla çocukların yeteneklerini keşfetme ve geliştirmeye yönelik atölye çalışma grupları ile psiko-sosyal destek ve koruyucu önleyici hizmetler sunulmaktadır.

Liderlik Kampı

Çocukların mücadele etme, kendini ve çevreyi tanımaları, canlıların hayatına dair bilgiler edinmeleri gibi çeşitli alanlarda tecrübe ve deneyim kazanmalarına fırsat sağlamak amacıyla; doğal hayatta liderlik becerilerini geliştirmelerine yönelik kamp programı gerçekleştirilmektedir.

Psikolojik Danışmanlık

0-18 yaş aralığındaki çocukların aile, çevre ve okul gibi ortamlarda yaşadıkları uyum ve davranış sorunlarına yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Atölye Çalışmaları

6-15 yaş aralığındaki çocukların farklı yeteneklerini ortaya çıkarmaya ve kapasitelerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları yürütülmektedir.


GÖNÜLLÜ AKADEMİSİ Sosyal birey ve sağlıklı toplum amacına yönelik hizmet etmek üzere, toplumsal sorunlara birlikte çözüm üretmek; kişilerin yetenekleri ölçüsünde, bilgi, beceri ve deneyimlerini ‘’karşılıksız’’ olarak başkalarına aktarmalarını sağlamak amacıyla profesyonel gönüllülerin yetiştirilmesi için eğitim ve uygulama çalışmaları yapılmaktadır.


EMEKLİLER PLATFORMU Emekli nüfusun hem bilimsel hem de gündelik yaşama dair bilgi paylaşımlarını devam ettirebilecekleri bir gruba üye olmak koşuluyla katılımda bulunarak yaşam kalitesini koruyacağı psikososyal rehabilitasyon, kültürel ve sanatsal etkinlikler, eğitim faaliyetleri, grup çalışmaları, turlar ve günübirlik geziler, hobi ve kişisel gelişim çalışmaları, beslenme ve diyet programları, sağlık ve sportif faaliyetler gibi etkinliklere katılımları desteklenmektedir. Emekliliği yaklaşmış olan bireylere emeklilik sürecindeki yaşam biçimlerini tanıtarak, süreç içinde yaşanması muhtemel sorunları önlemek için emekliliğe hazırlık eğitimi verilerek emekliliğe hazırlık planları yapılmaktadır.


AB PROJE BİRİMİ ve AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal sorumluluk alanında AB fonlarına veya Dünya Bankası, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı vb. kuruluşlardan destek almak için proje teklifi hazırlamakta ve destek alma sürecini yürütmekteyiz. Avrupa Gönüllü Hizmeti ile 18 – 30 yaş arası gençlerin sosyal içerikli bir projede yer alarak 2-12 aylık periyotlarda istenilen bir Avrupa ülkesine giderek kültürlerarası öğrenme, kişisel gelişim, yeni ulusları tanıma imkanı sağlanıyor.


KONUT İYİLEŞTİRME VE YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMA Yaşanılan mekanın insan onuruna ve haysiyetine yakışır bir hal alması amacıyla yaşlı, engelli, süreğen hastalığı olan, kimsesiz ve kendi işini yapamaz durumda olan vatandaşlarımıza verilen kişisel bakım ve genel ev temizliği hizmetleri yanı sıra badanaboya, tadilat-tamirat gibi fiziksel eksiklikleri tamamlama; ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut bulunmayan veya işlevini yitirmiş mobilya, mutfak gereçleri, beyaz eşya, giyecek ve araç gereçleri temin etme hizmetlerini bir bütün olarak sunuyoruz.


İSRAF ETME İHYA ET, İHMAL ETME İNFAK ET İhtiyaç fazlası tüketimin yanlışlığını dile getirdiğimiz bu proje ile iyilik yapmanın bir huy yardımlaşmanın gelenek olduğu bir toplumu oluşturan fertler ve hizmet götüren kurumlar olarak taşıdığımız sorumluluk bilinciyle herkesin ihtiyaç fazlası beyaz eşya, mobilya, giyecek, küçük ev aletleri, mutfak eşyaları, mefruşat, elektronik cihazlar vs. varlıklarının, bir diğer evin temel ihtiyacını karşılamak için bağışta bulunmalarını teşvik edilerek yeni bir hayatın başlangıcı için hizmet verilmektedir.


1071 KADIN GİRİŞİMCİLİK PROJESİ Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen projede kadınlara önce girişimcilik eğitimi verilerek, bin 71 kadının kendi işini kurmasını sağlayacak büyük bir projeye imza atıldı. Kendi işini kurma hayalini gerçeğe dönüştürecek proje ile, kadınların katılımcı, üretken, değişime ve gelişime açık hale gelmeleri, sahip oldukları ve atıl durumda olan potansiyellerinin hareketlendirilmesi, kadınların dinamik bir şekilde toplumsal hayata katılımları ile siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda gelişim ve dönüşümlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.


UMRE ÖDÜLLÜ Genç Fidanlar: BİLGİ YARIŞMALARI 9 yaşını doldurmuş, 17 yaşından gün Koca Çınarlar: 55 yaş üstü erkekler bilgi yarışması ile kendi köşesine çekilmiş, sosyal hayattan kendisini soyutlamış yaşlılarımızın kendine güvenlerini tazelemek ve onların hala aktif yaşamda rol alabilecekleri vurgulanmaktadır.

Şefkat Çiçekleri: 40 yaş üstü kadınlar bilgi yarışması ile kadınlarımızın günlük hayatlarında kullanabilecekleri pratik bilgileri kazanmaları aynı zamanda edinilen bilgileri çevrelerine aktararak kendilerini ispat etmeleri ve sosyal yaşama katılımları desteklenmektedir.

almamış tüm kız ve erkek çocukların katılımda bulunduğu bilgi yarışması ile dinini bilen ve gereklerini yerine getirebilen, kitap okumayı seven ve bunu kendisine amaç edinen, vaktini kendisini geliştirebilecek konularda değerlendirebilen gençler yetişmesi amaçlanmaktadır.


ÇOCUK EVLERİ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Keçiören Belediyesi arasında korunmaya muhtaç çocukların barınması ve topluma kazandırılması amacıyla çocuk evleri açılmıştır. İç tefrişatını gerçekleştirdiğimiz çocuk evlerinde; çocukların psiko-sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve çocukların yüksek yararını gözeterek eğitim, proje ve etkinlikler düzenlemektedir. Aktif olarak çocukların kaldığı üç evimiz şu an için faaliyettedir.


VAN-ERCİŞ DEPREMİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI Merkez üssü Erciş olan Van depreminde zarar gören vatandaşlarımıza yardım amacıyla Keçiören Belediyesi tarafından toplanan yardımlarının yüklendiği 3 tır ve depremin kişiler üzerinde bıraktığı travmanın yarattığı etkileri hafifletmek için psiko-sosyal destek vermek üzere uzmanlardan oluşan bir ekip Erciş’e ulaştı.

SURİYE DOSTLUK KERVANI Keçiören Belediyesi’nin koordinasyonunda başlatılan yardım hareketinde; İnfak Vakfı, İyilik Der., Akabe Vakfı, Özev işbirliğinde iç savaşın vurduğu Suriye’de annebabalarını kaybeden çocuklar için kurulacak yetimhaneye yaklaşık 10 ton yardım malzemesi gönderildi.


OKUL MALZEMESİ DAĞITIMI Sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen Keçiören Belediyesi, her yıl okulların başlaması ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına giysi, çanta ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunuyor.

ELİMİ TUT SEVİNCİMİ PAYLAŞ Keçiören Belediyesi ve TOGEM işbirliği ile emekli, öğrenci, ev hanımı, iş veren statüsü ne olursa olsun herkesi yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulamak ve kişileri paylaşmaya sevk etmek üzere yaşlı, yetim, engelli, sokakta yaşayan ve parçalanmış aile bireylerini bir araya getirerek ihtiyaçların giderilmesi odağında sosyal dayanışmayı destekledik.


KEÇİÖREN BELEDİYESİ

BAYRAM SEVİNDİĞİN KADAR DEĞİL SEVİNDİRDİĞİN KADAR BAYRAMDIR Keçiören Belediyesi Gönüllü Akademisi ve Yargı Mensuplar Dayanışma Derneği iş birliği ile Kurban Bayramı için giysi alış verişine çıkılarak, çocuklara bayram coşkusu yaşatılmıştır.

YAT HA LA AR , L K CU ÜZEL ÇO G

LAR EYE K U M ÇOC NDİRİL İ SEV R E DEĞ

l . eme ızın t rlayalım.. m ı r ı la z k a u h c irlikte ek ço e erk ketlerini b v z ı pa bu k ş gru ek hediye a N: Y 4 İÇİ 0-1 p verec Gİ i, L d İ y B 0 83 Ha a ceva LI 38 0 AY 3 n T ı r – E D çla 7 06 ihtiya 38 8 3

www.facebook.com/keciorenbeltr

www.kecioren.bel.tr

www.twitter.com/keciorenbeltr

TEMİZ EVLER GÜLEN YÜZLER Özürlü, yaşlı, hasta, kimsesiz, ihtiyaç sahibi kişiler; sel, yangın ve diğer tabi afetlere maruz kalan mağdur aileler öncelikli olmak üzere yaşam standartlarının yükseltilerek tam iyilik halinin kazanılabilmesi için saç kesimi, el ve ayak bakımı, banyo gibi kişisel bakım hizmetlerinin yanı sıra ; çamaşır yıkama ve ev temizliği ile sağlığı tehdit eden zararlı maddelerden arınmaya yönelik genel temizlik hizmetleri sunuyoruz.


GURBETTE İLK GÜN ZORDUR GELİN KOLAYLAŞTIRALIM Keçiören Belediyesi’nin öncü ve alanında ilk olma özelliği taşıyan proje kapsamında Ankara’daki üniversitelere kayıt yaptırmak için şehir dışından gelen öğrenciler; tren garı, otobüs terminali ve üniversitelerde kurulan danışma merkezlerimizde, tarafımızdan karşılanarak; kayıt süresince evlerindeki sıcaklığı aratmayacak bir ortamda konaklama imkanı, yemek, ulaşım ve rehberlik hizmetleri ile ağırlanmaktadır.

GELENEKSEL YÖRESEL YEMEK YARIŞMALARI ve KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ Keçiören Belediyesi ile hemşehri dernekleri işbirliği ile İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi olmak üzere kültürel paylaşım ve tanıtım ekseninde ülkemizin değişik illerinden gelip Ankara’da yaşayan vatandaşlar, kültürlerini tanıtma ve yöre mutfaklarına özgü farklılıkları yansıtma fırsatı yakalayarak yöresel mutfağının birbirinden lezzetli, zengin yemeklerini hazırlayarak yarışmaya katılmışlardır. Yarışma heyecanının ardından da Anadolu’nun farklı yerlerindeki kültürel zenginlikleri Keçiören’e taşımaya yönelik tanıtıcı festivaller düzenlenmiştir.


DEDELER YÜZME YARIŞMASI Keçiören Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen” yarışma ile sosyal yaşamda etkinliğini giderek kaybeden yaşlıyı toplumun dışlaması ile kuşaklar arasında etkileşimin azalmasına engel olmak ve yaşlılarımızın bakıma muhtaç ve pasif insanlar olarak değerlendirilmesinin ne kadar yanlış olduğunu vurgulamak üzere yürüttüğümüz farkındalık çalışmasıdır.

VELİ KARNESİ

..

r. ğildi

y De erşe

eH

Karn

Çocuk Danışma Merkezi Tel : (312) 361 0 100 (312) 361 0 200 Hizmetlerimiz için lütfen bizi arayınız.

www.facebook.com/keciorenbeltr

www.kecioren.bel.tr

www.twitter.com/keciorenbeltr

ÇODAM

Çocuk Danışma Merkezi

“Aileler Çocuklarının Eğitimine Destek Verirlerse Karneler Pekiyi Olur” ilkesinden hareketle; Bu Karne Kimin? sloganıyla çocuğun başarılı olmasında anne babanın ilgi ve desteğinin hayati önem arz ettiğini vurgulamak için hazırlanmış olan salıncak temalı görsel maketle uygulamalı olarak desteklenen ve eğitim sürecinde notların değerlendirme ölçütü olmaması gerektiğinin ve ailelerin her koşulda çocuklarına verecekleri destekle mevcut notların daha iyi olacağının vurgulandığı veli karnesi dağıtımı ile gerçekleştirildi. Törende Keçiören’de İlk Öğretim okullarında eğitim gören öğrencinin velilerine karneler dağıtıldı.


SİGARASIZ HAYATA MERHABA 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında sigaranın sağlığımıza ve çevremizdeki insanlara verdiği zararları göstermek üzere nikotin ölçümü yapıldı. Bu zararlı alışkanlıktan kurtulmak isteyenlere de sigarayı bırakma yöntemleri hususunda bilgi verildi. Sigarayı bırakmada ilk adımın karar vermek olduğunu vurguladığımız etkinliklerde içsel motivasyonu arttırmak için bir de Sigarasız Hayata Merhaba sloganıyla leblebi dağıtımının yapıldığı renkli paylaşımların yaşandığı farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

BİR YASTIKTA YARIM ASIR Keçiören Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği, Keçiören Kaymakamlığı, Keçiören SYDV, Anadolu Kadın Derneği ve diğer iştirakçilerin işbirliği ile 6-7-8 Mart 2013 tarihleri arasında; Türkiye’nin 81 ilinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alan, ihtiyaç sahibi, en az 50 yıllık evli 81 çift Ankara’da misafir edilerek, beş yıldızlı bir otelde 3 günlük balayı programına davet edilmiştir. Bu proje kapsamında ülkemizin dört bir yanında gönlünü inançla donatıp, düşüncelerinde güzellikleri barındıran en az 50 yıllık eşler, müşterek hayat kurma iradesinin ağır bastığı evlilik müesseselerini yıllardır hayatın tüm zorlukları karşısında karşılıklı muhabbet, şefkat, sevgi, saygı ve hoşgörü içinde bağlılık esasına dayanarak nasıl yürüttüklerine dair önemli paylaşımlarda bulunmuşlardır.


KOMŞUNUZU TANIYOR MUSUNUZ? Ülke, şehir, mahalle ve sokaklarında kendini güvende hissedememenin ızdırabını yaşadığımız ve gittikçe yalnızlaştığımız günümüz teknoloji çağında; millî ve dinî hassasiyetlerimizden biri olan komşuluğu diri tutarak hayatın güzelleştirileceğini ve çevremizin daha mutlu ve yaşanabilir bir hale getirilebileceğini vurguladığımız bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır anlayışıyla Keçiören’li komşuların bir araya gelip kahve eşliğinde sohbet ettiği bir program gerçekleştirildi.

BİLİNÇLİ ÜRETİYORUM BİLİNÇLİ TÜKETİYORUM Bilinçli Bilinçli üretiyorum tüketiyorum Ben bilinçli alışveriş yaparım. Çünkü; Alışverişe ihtiyaç listesi ile çıkarım.

Ürünlerin üretim ve son kullanma tarihlerine dikkat ederim.

Listemin dışında harcama yapmamak için alışverişe yorgun ve aç çıkmam.

Alışveriş için makul ölçülerde kalite ve çeşitte ürün bulunduran mahalle bakkalımızı tercih ederim.

Kasa fiyatları ile raf fiyatlarını kontrol ederim, mutlaka alışveriş fişimi alırım.

Ben bilinçli tüketiciyim. Çünkü; Mal ve hizmetleri satın alırken temel ihtiyaçlarımı ön planda tutarım.

Her çeşit savurganlık ve israfın karşısında olurum.

Barkodu 869 ile başlayan yerli ürünleri alarak ülke ekonomisine katkı sağlarım.

Asla paramı çarçur etmem, reklamlara aldanmam, süslü sözlere kanmam.

Evrensel tüketici haklarımı bilirim. Bir sorunla karşılaştığımda; • T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğüne • Kaymakamlıklarda bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine • 175 Alo Tüketici Hattına • Tüketici Mahkemelerine • Bağımsız Tüketici Örgütlerine başvururum.

www.facebook.com/keciorenbeltr

www.kecioren.bel.tr

www.twitter.com/keciorenbeltr

Keçiören Belediyesi tarafından çocukların bilinçli tüketim alışkanlıkları ve üretici davranışları geliştirmelerine destek olmayı amaçlayan “Bilinçli Üretiyorum Bilinçli Tüketiyorum” etkinliği Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirildi. İlköğretim okulları öğrencileri 9-12 yaş çocuklarına sebze yetiştiriciliği ve bakımı konusunda uygulama lı eğitim verilmesinin ardından Keçiören Belediyesi tarafından tahsis edilen özel alanda çocukların fide yetiştirmeleri sağlandı. Daha sonra çocuklar tarfından yetiştirilen fidelerin törenle dağıtımı gerçekleştirildi.


GEÇMİŞE SAYGI, GELECEĞE KATKI PROJESİ: Keçiören Belediyesi ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşmış, kültürel değerlerimizin sürekliliğini sağlayan, milli, manevi, ahlaki değerlerinden izler taşıyan, hayatın gerçeklerini zamansız ve mekansız bir anlatım içinde sunan masallarımız nine ve dedelerimiz tarafından işbirliğiyle “Bir Varmış Bir Yokmuş, Masallar Dile Gelip Çocuklarla Buluşmuş” etkinliği kapsamında çocuklarımıza aktarılmıştır.

YETENEKLERİMİ KEŞFEDİYORUM Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi ile Üstün Zekalı Ve Yetenekli Çocuklar Derneği ortaklığında yürütülen proje kapsamında 6-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik gazetecilik, akıl oyunları, drama, karikatür, resim ve ritim atölyeleri oluşturuluyor. Atölyelerde çocukların farklı alanlardaki saklı kalmış yetenekleri ortaya çıkarılarak geliştiriliyor. Ayrıca ön değerlendirme, gözlem, rapor ve görüşmeler yoluyla çocukların gelişim takibi de yapılıyor.

ÜZYEÇDE


COCUK . BiLiM SANAT GUNU

:

Bireyin toplumla, doğayla ve teknoloji ile uyum içinde yaşadığı bir sistem oluşturulması gerekliliğine duyduğumuz inançla Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi tarafından çocuklar için düzenlenen atölye çalışmaları, kurslar ve etkinlikler çerçevesinde yapılan çalışmaların ürünlerinin sergilendiği ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin tanıtım stantları kurarak ürünlerini sergilediği gün boyunca süren bilim ve sanat alanında bir festival gerçekleştirilmiştir.

Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

:

ÇOCUK BİLİM SANAT GÜNÜ

31 MAYIS ‘13

ÜZYEÇDE

www.facebook.com/keciorenbeltr

www.kecioren.bel.tr

www.twitter.com/keciorenbeltr

ÇODAM

Çocuk Danışma Merkezi

SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN SAĞLIKLI OYUN ALANLARI Oyunun beslenme, sağlık, barınma ve eğitimin yanı sıra her çocuğun gelişim potansiyeli açısından yaşamsal önemi olduğu unutulmayarak günümüz koşullarında oyun oynanabilecek alanların azlığı göz önüne alınarak; okullarımızın bahçeleri, açık alanlar ve çocuk parkları geleneksel çocuk oyunları kültürü bağlamında yeniden dizayn edilmiştir.


GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI

EVLERE KAPANMAYALIM, SANAL DÜNYALARDA YAŞAMAYALIM GELİN HEP BİRLİKTE GELENEKSEL OYUNLARIMIZI SOKAKTA YÜZ YÜZE OYNAYALIM! FİZİKSEL AKTİVİTE HER YAŞTA SAĞLIK İÇİN YARARLIDIR Çocukluk döneminde; büyüme ve gelişme için, cesaret ve iyi alışkanlıklar için, okul başarısı için, sigara ve ilaç bağımlılıklarından uzaklaştırmak için önemlidir.

Ergenlik döneminde; karakter gelişimini olumlu etkiler, yetişkinlikte sık görülen kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olur.

Yetişkinlik döneminde; zihinsel hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Yaşlılık döneminde; kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

ÇOCUKLAR İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNERİLERİ Anaokulu ve ilkokullardaki oyunlar ve spor aktiviteleri desteklenmelidir

Okul takımlarında yer alması için cesaretlendirilmelidir.

Evde televizyonda ve bilgisayarda geçen vakitten her yarım saat azaltılarak basit kondisyon hareketleri yapılmalıdır. Örneğin Sağa-sola, öne-arkaya, yukarı-aşağıya doğru çeşitli esneme vb.

Arkadaşları ile geçirecekleri oyun saatleri veya parkta piknikte geçen zamanları bile onlara aktivite

ÇOCUK DANIŞMA MERKEZİ

Yıllardır ülkemizde arsalarda, sokak aralarında, oynanan bugün unutulmaya yüz tutmuş öz kültürümüzün değerli hazinelerinden olan geleneksel çocuk oyunlarımız okullarda ve çocuk parklarında çocuklarımızın ve büyüklerimizin de katılımlarıyla oynanarak yeniden hayata geçirilmiştir.

Üniversite Öğrencileri Arasında

sosyal sorumluluk proje yarışması “Bütün Hizmetlerimiz Çocuklarımız İçin” ÇODAM

Çocuk Danışma Merkezi

İrtibat: (312) 361 0 100 www.keci oren.b el.t r

r o y ı ş ı ar

www.twitte r.com/ kecio renbeltr

GENÇ PROJELER YARIŞIYOR Gençlerin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak ve duyarlılıklarını arttırmaya yönelik olarak; insanlık için neler düşünüp, neler yapılabileceğine ilişkin yeni ufuklar ve hedefler koyarak üniversite öğrencileri arasında sosyal sorumluluk proje yarışması düzenlenmiştir.

1.2.

y

5.000 TL 3.000 TL

Mansiyon alan öğrencilerimize

1 yılyüzme ücretsiz havuzu üyeliği

3.

1.500 TL

02 Son Başvuru

Mayıs 2012

www.facebook.com/keciorenbeltr

Ayrıntılı bilgi ve online başvuru için

www.gonullulukakademisi.com 0312 314 35 08 - 314 34 77

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Tepebaşı Mahallesi Fatih Cad. Çağla Sok. No:2 Keçiören


CERTAINLY MOM (KESİNLİKLE ANNE) . PROJESİ Her Aile

“KESİNLİKLE ANNE” “Kesinlikle Anne” Grundtvig Öğrenme Ortaklığı projesidir. Projeden yararlanan kimselerin, kendi ebeveynlik becerilerini edinmeleri ve pekiştirmeleri amacıyla eğitim programı düzenlenmiştir.

Eğitim Programı: Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet Etkili İletişim Becerileri  Ebeveynlik Becerileri Eğitim Tarihleri : 13 Nisan-25 Mayıs 2012 Süresi : Her Cuma 14:00-16:30

Keçiören Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili bilgi alışverişinde ve işbirliğinde bulunmak üzere İtalya, Belçika, Polonyo, Avusturya, İspanya ve Yunanistan’dan katılan sivil toplum kuruluşları katılımıyla iki yıl süren AB Grundtvig Projesinde; ev içi şiddetin kadın mağdurlarına ebeveynlik desteği sağlamak ve bilhassa göçmen kadınlara destek etkinlikleri konusunda bilgi alışverişi ve işbirliğinde bulunmak hedeflenmiştir.Bu amaçla, şiddet mağduru kadınlara ebeveynlik desteği, yasal hakları ve kadınların güçlendirilmesi konularında çeşitli eğitim faaliyetleri, seminerler ve farkındalık oluşturma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

. Bir Ağaçtır

Kayıt İçin Lütfen Arayınız:

(312) 359 33 22

IN-SIGHT PROJESİ “Yaşlıların Görme Duyularını Informal Öğrenme Metodlarıyla Destekleme” projesi kapsamında İtalya, Romanya, Yunanistan’da yapılan toplantılarda , aktif yaşlanma süreci konusunda kurumlar arası işbirliğini Avrupa genelinde geliştirme yönünde değerlendirmeler yapıldı.


EHOCS PROJESİ Avrupa Komisyonu tarafından “PROGRESS” programı kapsamında yaşlı insanların toplumdan dışlanmasını önlemek, toplumda aktif yaşlanmaya yönelik bir bilincin oluşmasını sağlamak, ihtiyaç sahibi yaşlılara evde bakım hizmeti sunmak ve yaşam standartını arttırmak üzere sağlıklı, aktif ve saygın yaşlanmayı destekleyici ve sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri ve uzun dönemli bakım hizmetlerinin ve faydalarının etkinlik ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik yenilikçi politikalar teklif çağrısına sunulmuştur.

ENGELLİ BİREYLERİN İŞ GÜCÜ PİYASASINA AKTİF ENTEGRASYONU PROJESİ Keçiören Belediyesi ve Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfının ortak kuruluş olarak katıldığı proje, engellilere yönelik mesleki eğitim veren kurumlardaki eğitimcilere, bu kurumlardaki idarecilere, engellilere yönelik rehberlik faaliyeti yürüten rehberlik ve araştırma merkezi görevlilerine, engellilerin istihdamı alanında faaliyet gösteren engelli temsilcilerine ve engellilerin işyerine adaptasyonundan sorumlu işveren ve işveren temsilcilerine yönelik engellilerin istihdamı ile ilgili farklı mesleki yaklaşımlar konusunda eğitim verilmektedir.


ENGELSİZ UYGULAMA MUTFAĞI Keçiören Belediyesi son olarak, Keçiören Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu ve Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) ile ortaklaşa, engelli bireyi toplumla bütünleştirmeyi ve kendi geleceğini oluşturmasına fırsat vermeyi amaçlayan ev konforunu yansıtan imkanlarıyla engellilerin pasta, kurabiye ve börek yapımını öğrendikleri özel bir uygulama mutfağı hazırlandı.

BEDENSEL ENGELLİLER BİLEK GÜREŞİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI Engelli sporculara her zaman tam destek veren engelli dostu Keçiören Belediyesi ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu işbirliğinde Engelliler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Keçiören’de gerçekleştirilmektedir.


TEKERLEKLİ SANDALYE TENİS TÜRKİYE ŞAMPİYONASI Keçiören Belediyesi ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu işbirliği ile uluslar arası federasyon kuralları yarışma talimatı çerçevesinde İstanbul, İzmir, Ankara, Hatay, Erzurum ve İzmit toplamda 6 ilden sporcuların katılımıyla 14-16.Şubat.2012 tarihleri arasında Ankara Tenis Kulübü’nde düzenlenmiştir.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ ANKARA BAROSU GELİNCİK MERKEZİ KADIN HAKLARI SEMİNERİ Ankara Barosu Gelincik Projesi kapsamında Gelincik Merkezi ve Keçiören Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği kadın hakları seminerinde semineri izlemeye gelen kadınlara, şiddet görmeleri durumunda yapmaları gerekenler, başvurabilecekleri yerler ve Gelincik Projesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verildi.


AB PROJE HAZIRLAMA VE YÖNETİMİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI Gençlerin gönül verdikleri alanlarda gözlemledikleri eksikliklerin giderilmesi ve tespit ettikleri sorun alanlarına yönelik çözüm üretebilmeleri için sadece yerel odakta değil; Avrupa Komisyonu başta olmak üzere farklı fon kuruluşları tarafından açılan programlara proje teklifleri hazırlanması, Proje Yönetiminin kavranması ve AB Hibe Programları konularında bilgi sahibi olmaları amacıyla eğitim verilmiştir.

EKPSS HAZIRLIK KURSU Keçiören Belediyesi ve Keçiören İlçe Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu işbirliği ile “Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS’ye başvuruda bulunan ; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans/lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar için sınava hazırlık kursu düzenlenmektedir.

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü  
Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü  

Keçiören Belediyesi Türkiye’ nin başkenti olan Ankara’ nın en fazla nüfusa sahip belediyesidir. 1984 yılında kurulan belediyemiz o tarihten...

Advertisement