__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

A virágfesztivál programja

INGYENES www.kecel.hu

Adventi gondolatok

Szezonvégi foci-összefoglaló

A pálinka hete

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA IX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2019. DECEMBER

Készítette: Kapitány Istvánné


Keceli Hírek A HÓNAP VERSE

2019. december

Sok boldogságot!

FI TÓ IC A

K ECE LI BOR DIC S É R E T E /János-napi borszentelőre/ Ha jól megy a sorod, asztalodon sok-sok étel magát kelleti, Adj hálát érte Istennek, poharad borral töltsd teli, borod pedig legyen keceli! Mikor rossz napok járnak, szívedet bánat terheli, nehéznek érzed a kereszted, és vigaszra szorulsz, poharad borral töltsd teli, borod pedig legyen keceli! Ha tél idején ablakod jeges szél veri, s fázik tested, lelked, Istenhez fohászkodj, s poharad borral töltsd teli, a borod pedig legyen keceli!

2

Ám de egyre ügyelj! Poharad ne legyen állandóan teli, mert rútul megcsal! Addig édeskedik, magát addig kelleti, míg rabja leszel neki, hisz tüzes nedű a homokon termett, keceli! Ünnep legyen a pillanat, ha bortól párállik poharad! Fogyaszd alázattal Isten ajándékát, s adj érte hálát! Ha poharad borral töltöd teli, akkor az legyen keceli!

Antóni Nikolett és Antóni Viktor


Keceli Hírek

2019. december

Aktuális

Elsősegélynyújtó tanfolyam

A madárvonulás gyerekszemmel

November 19-én a művelődési házban a kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda által támogatott rendezvényen vehettek részt az érdeklődők. Maklári Fruzsina és Gardalits Norbert, a kiskőrösi és a kiskunmajsai mentőállomás mentőtisztjei vezették a tanfolyamot. Beszéltek az elsősegélynyújtás elméleti hátteréről, majd be is mutatták az erre a célra kifejlesztett bábukon, hogy hogyan zajlik a csecsemők, gyermekek és felnőttek újraélesztése, valamint a mellkasi kompresszió a gyakorlatban. Segítségükkel a tanfolyam résztvevői maguk is elsajátíthatták a szakszerű ellátás lépéseit. Szó volt arról, hogy hogyan alakítsuk ki elsősegélynyújtásnál a stabil oldalfekvést, továbbá téma volt a vérzéscsillapítás, a légúti idegentest eltávolítása, a lázcsillapítás és lázgörcs kezelése, csípések, égési sérülések, mérgezések ellátása. Felhívták mindenki figyelmét: sürgős helyzetben a gyors segítség életmentő lehet! V.E.

Ez volt a címe a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett gyermekrajz pályázatnak, melyet a VIII. Fehértavi Darvadozás, a madárvonulás dél-alföldi ünnepe alkalmából Csongrád és Bács-Kiskun megyei gyerekek részére írtak ki. Ezen a megmérettetésen vettek részt a SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola Keceli Grafi ka és Festészet Tanszak diákjai is. Nagy öröm számunkra, hogy a Kreatív Kakasok közül Kévés Medárd, Stenczel Zsófi és Salánki Izabella nyerte el az általános iskola alsós korcsoport I. díját. Sok rajzpályázatra készültünk szeptember és október hónapban, és minden gyerek választhatott, hogy melyik téma áll hozzá közelebb. Néhányan ezt tartották a legizgalmasabbnak. Az előkészület során mutattam képeket a repülésről, és arról, hogy közben hányféle alakzatot vesznek fel, illetve megfigyeltük, hogyan néz ki közelebbről egy-egy madár – nyilatkozta Szentgyörgyi Erika művésztanár. M.D.

Fotó: Varga Eszter

Találkoztunk, emlékeztünk, beszélgettünk... 55 éves általános iskolai évfolyamtalálkozón vettünk részt, november 9-én. 1964-ben végeztünk, abban az esztendőben 113-an búcsúztunk az iskolától. Ez alkalommal 45-en voltunk jelen az évfolyamból, 27-en pedig már az égi iskolapadban ülnek. Osztályfőnökeink Csengődi József, Sárközi Béla és Kukucska Károly voltak. Tanáraink közül B. Boros Ilonát üdvözölhettük körünkben, ezúttal

ő töltötte be az osztályfőnök szerepét. Összejövetelünkön Berger József jelen-

legi igazgató üdvözölt bennünket, és tájékoztatott az iskola mai életéről. Ezt követte osztályfőnöki óránk, majd koszorút helyeztünk el Csengődy József emléktáblájánál, és gyertyát gyújtottunk a pedagóg us-k út nál. Végül a Fürtös Vendéglőben elköltött ebéd mellett elevenítettük fel a régi emlékeket. Ismét kellemes időt töltöttünk együtt. Kovács Anna 3


Keceli Hírek

A város hírei

Búcsúztak az óvónők Árvai Andrásné és Béleczkiné Szegedi Ilona óvó nénik, valamint Ádám Lászlóné óvodatitkár ebben az esztendőben a nyugdíjasok sorába léptek. Ez alkalomból ünnepélyes keretek közt köszöntek el egymástól, a kollégáktól és az óvodától. Galántai Katalin óvodaigazgató köszöntötte a jelenlévőket, majd Lehoczkiné Csúzi Andrea igazgatóhelyettes, Orcsik Zoltánné a Czinka Panna Óvoda

Fotó: Varga Eszter

vezetője, valamint Dubai Lászlóné bölcsődevezető idézte fel az elköszönő kollégák életútját, munkásságát. Icu óvó néni több éven át volt vezetője a Nyírjesi Óvodának, továbbá igazgatóhelyettesként is dolgozott. Edit óvó néni 30 évet töltött el vezetőként a Czinka Panna Óvodában nehéz körülmények között élő gyermekek körében. Erzsike a titkárságon dolgozott, éveken át intézte a dolgozók ügyes-bajos dolgait és vezette az intézmény adminisztrációját. 40 év munkában töltött idő után a jól megérdemelt pihenést, további aktív nyugdíjas éveket kívántak, majd megajándékozták a „ballagó” munkatársakat a kollégák. Közös ebéddel folytatódott a bensőséges ünnepség. V.E.

Érzékenyítő nap az óvodában Október 31-én Galántai Katalin intézményvezető kezdeményezésére érzékenyítő napot tartottunk. Intézményünk két óvodája – a Czinka Panna Óvoda és az Szabó Pál Óvoda – az Unió által támogatott EFOP 3.1.3. pályázat részese. A tevékenység megnevezése: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. Pedagógiai programunk is feladatának tartja az esélyegyenlőséget, valamint az egyenlő bánásmódot elősegítő integrációs nevelést. Ezért fontos, hogy intézményünk dolgozói megismerkedjenek ennek a projektnek a céljával, és általa érzékenyebbé váljanak. Első alkalommal rendeztük meg ezt a délelőttöt, amit a későbbiekben bővíteni is szeretnénk. Két meghívott vendégünk, Hegedűsné Juhász Nikoletta (óvodai és iskolai szociális munkás, mentálhi4

giénés szakember) és Váradi Gusztáv (esetmenedzser) gyakorlati példákkal, interaktív beszélgetéssel, játékkal hozták közelebb a témát, amely minden óvodát érint, hiszen gyermekeink különböző élethelyzetekből érkeznek, eltérő lehetőségekkel rendelkeznek. Nekünk, pedagógusoknak a családokkal együtt fontos feladatunk a hátrányok csökkentése, hogy a gyermekek egyenlő eséllyel induljanak az életbe és a társadalom értékes tagjaivá váljanak! Köszönet a Czinka Panna Óvoda dolgozóinak a helyszín biztosításáért és a barátságos fogadtatásáért, valamint a Kiskőrösi Család- és Gyermekjóléti Központnak, hogy lehetővé tették munkatársaik jelenlétét ezen a délelőttön! Ferró Tiborné óvodapedagógus, az Esélyteremtő Szakmai Munkaközösség vezetője

2019. december

150 éves évforduló programjai 2020-ban 150 éves évfordulóját ünnepli a Kecel Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. E jeles jubileumra rendezvénysorozattal szeretne megemlékezni a keceli tűzoltóság. Ennek első programja a január 11-én tartandó hagyományos tűzoltóbál lesz könyvtárunk nagytermében. A jó hangulatról a tavalyi évben kiválóan szereplő vidéki zenekar, a finom étkekről a Fürtös Vendéglő gondoskodik. Az egyesület 150 éves történelméről emlékkönyv készül, melynek bemutatója egybeesik a városi múzeum t ű zoltó kiállításának megnyitójával. Időpontja előre láthatóan 2020. május. E jeles alkalom ünnepi közgyűlése pedig május 17-én kerül megrendezésre a művelődési ház nagytermében. Ezt követi majd a hagyományos családi majális a tűzoltóság parkjában. M.D.

Porszemek Hamarosan kezünkben foghatjuk Varga Józsefné – a Múltidéző rovatunk állandó szerzője – új könyvét, melyről így mesél: Egyperces történetek szeretetről, összetartozásról, emberségről, türelemről, még meglévő, s elveszőben lévő közös kincseinkről. A témákat úgy hozza elém az élet, mint a szél a keceli esőt, a porvihart. Ha az ember szemébe megy a porszem, észreveszi, mert szúrja. Némelyik irományocska esetleg egy könnycseppet hoz elő, rá lehet fogni, hogy „csak a por ment a szemembe!” Másik olyan kis könnyű, feledhető semmike, hogy odébb száll, mint a por... Csak mesélek…


Keceli Hírek

2019. december

Önkormányzat

Megalakultak a nemzetiségi önkormányzatok Október 31-én 14 órakor a Városháza tanácskozótermében esküt tettek a keceli német, majd 15 órakor a keceli roma nemzetiségi képviselők. A választási eredményeket Béla

Mihályné, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette, majd az eskütétel és a megbízólevelek átvétele után dr. Beros András jegyző tájékoztatta a frissen megalakult önkormányzatok tagjait a munka megkezdésének tudnivalóiról. A Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Hatvani Gáborné, elnökhelyettese Áman István, harmadik tagja Stalter Antalné. A Keceli Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Kertész Béla, elnökhelyettese Györgye Zsolt, tagjai Györgye István, Kertész Anita és Tamás Gábor. A megalakult

testületek úgy döntöttek, hogy feladataikat önkéntesen végzik, a tagok tevékenységükért tiszteletdíjat nem vesznek fel. Eredményes, kitartó munkát kívánunk mindannyiuknak! K.E.

Ülésezett a testület November 13-án tartotta a megalakulás utáni első ülését Kecel Város Önkormányzatának képviselő-testülete. A képviselők 6 napirendi pontot tárgyaltak, melyek között felülvizsgálták az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát, majd úgy döntöttek, hogy a tiszteletdíjak eddigiekben megszokott mértékén nem változtatnak. Titkos szavazással választották meg a bizottságok tagjait az alábbiak szerint: ÜGYRENDI BIZOTTSÁG Elnök: Bányászi Gábor képviselő Tagok: Agócs Ákos képviselő, Vulman József képviselő, Dr. Gubik Márton, Ferró Csaba PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG Elnök: Kovács László képviselő Tagok: Agócs Ákos képviselő, Bányászi

Gábor képviselő, Sendula Anita képviselő, Benedeczki Tamás, Pintér Csilla, Tóth Zoltán KU LTU R Á LIS , SPORT ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG Elnök: Agócs Ákos képviselő Tagok: Kovács László képviselő, Vulman József képviselő, Bleszák Dániel, Greksa Zoltán SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG Elnök: Vulman József képviselő Tagok: Bányászi Gábor képviselő,

FELHÍVÁS Kecel Város Önkormányzata várja a település polgárainak, társadalmi és gazdasági szervezeteinek, intézményeinek javaslattételét díszpolgári címre, Kecel Városáért, Kecel Város Fejlődéséért, Év vállalkozója/Év vállalkozása kitüntető címre, valamint a Pro Cultura elismerésre. A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt személy adatait, méltatását, tevékenységének és munkásságának ismertetését a vonatkozó formanyomtatványok szerint, melyek letölthetők a www.kecel.hu honlapról vagy személyesen átvehetők a hivatal portáján. A javaslatok január 10-én 16 óráig nyújthatók be személyesen a Városháza titkárságán (fsz. 1.) vagy a rendezveny@kecel.hu e-mail címen. Postai úton történő továbbítás esetén a küldeményt Kecel Város Polgármesterének címezve (6237 Kecel, Fő tér 1.) olyan időpontban kell postára adni, hogy az biztonsággal beérkezzen a fenti határidőig.

Kelemen László képviselő, Györgye Zalán, Paplanos László Berger József képviselőt a kulturális bizottságba választották, amely lehetőségről lemondott, így nem lett tagja egyik bizottságnak sem. Két pályázat – belterületi csapadékvíz elvezetés és önkormányzati épületek energetikai felújítása – tárgyában Stubner Éva beruházási és közbeszerzési referens nyújtott részletes tájékoztatást az újonnan megválasztott képviselőknek. Döntésük alapján megköthetők a vállalkozási szerződések, így a kivitelezési munka hamarosan elindulhat. Végezetül a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Felügyelő Bizottságába tagként Haszilló Ferenc polgármestert delegálták.

A telet várva Radva Zoltán, a Városgazdálkodási Csoport vezetője a KecelMédiának elmondta, hogy munkatársaival készül a télre. Megkezdtük a parkok, a terek és a szökőkutak vízmentesítését, fagytalanítását. 40 m3 útszóró homok és 60 mázsa útszóró só már be van készítve a telephelyünkre, valamint a szakembereink már a hótoló lapok karbantartását végzik, hogy hóesés esetén azonnal bevethetők legyenek. - tudtuk meg a szakembertől. M.D. 5


Fejlődés

Keceli Hírek

2019. december

Innovatív hegesztő automata gyártása kezdődött a Pintér Műveknél

Császártöltési finomságok

Az egyedi gépgyártással foglalkozó Pintér Művek új hegesztési eljárást dolgozott ki, amely sokkal hatékonyabbá teszi a nagy pontosságot igénylő hegesztési feladatokat a nukleáris iparban. A Pintér Művek Kft., a 2018 decemberében az Irinyi Terv iparstratégiai támogatási program keretében benyújtott, „Nagy pontosságú hegesztési eljárással készült acéltermékek fejlesztése a Pintér Művek Kft-nél” címet viselő sikeres pályázatának köszönhetően, közel 800 millió forintból sikeresen befejezte a saját fejlesztésű hegesztő automatájának kivitelezési és tesztelési munkálatait. Az innovatív célgép segítségével a nukleáris iparban is lehetővé válik az eddig kizárólag kézi eljárással engedélyezett hegesztési munkák gépesítése. Felhasználása azonban nem korlátozódik erre az iparágra. Hatékonyan alkalmazható a vegyiparban és erőművekben is, ahol a legszigorúbb biztonságtechnikai előírások vannak érvényben, hiszen a varratok teljesen zárványmentesek és a legmagasabb minőségi követelményeknek is megfelelnek, legyen szó nyomástartó edényekről vagy csövekről. A projekt részeként, a későbbi sorozatgyártás előkészítése érdekében, sor került négy új többfunkciós megmunkáló központ (CNC-vezérlésű élhajlító, fiberlézer, hengerítő, lézer- és plazmavágó), valamint egy termelésirányító és döntéstámogató szoftver beszerzésére, így hamarosan elkezdődhet ennek az egyedülálló technológiának a gyártása és értékesítése.

Ezzel a címmel adott ki Császártöltés egy autentikus, egyszerű ételek receptjeit összefoglaló kötetet. A gyűjtemény egy pályázatnak köszönhetően valósult meg. Évekkel korábban is igény volt már erre a szakácskönyvre. Akkor a lakosok megfőzték a jellegzetes töltési finomságokat, melyeket értékeltek, és így választották ki a legjobbakat. A kötet 60 ételt tartalmaz. Vannak benne levesek, főzelékek, sütemények és persze a főételek, mellette pedig megtalálhatóak a régiek étkezési szokásai is. Minden recept olyan összetevőkből áll, ami a kertben is megterem. A könyvbemutatóra nemrég került sor, és a település ez alkalomból meg is főzött egy-egy finomságot. Így került az asztalokra például a sonkaleves. A szakácskönyv természetesen a Császártöltési Önkormányzatnál is megvásárolható. A tervek szerint folytatása is lesz. forrás: koronafm100

Fotó: Császártöltés ma

Éjszaka a gyárban Az Innovációs és Technológiai Minisztérium immár harmadik alkalommal, hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Modern Gyárak Éjszakáját, ahol a hazai okos gyárak és nemzetközileg is versenyképes ipari üzemek a lakosság számára is bepillantást engednek

6

mindennapi működésükbe. Az országban bemutatkozó 73 gyár és vállalkozás között előzetes felkérést követően szerepelt a keceli Pintér Művek Kft., melynek új lemezmegmunkáló üzemében a Pintér család és munkatársai szeretettel fogadták az érdeklődőket. November 15-én az eseményre hat turnusban érkeztek a vendégek, helyi, szomszéd és távolabbi településekről (Pécs, Debrecen…) is. A látogatók között voltak pályaválasztás előtt álló fiatalok, iskolák, vállalkozások, szakmabeliek és a fémmegmunkálás iránt érdeklődők.

A gépekről felkészült szakemberek beszéltek, akik a mindennapokban dolgoznak velük. Készséggel válaszoltak a működésükkel kapcsolatos kérdésekre, és bemutatták azokat munka közben is. Az alábbi CNC vezérlésű gépekkel ismerkedhettek meg: - négyhengeres hengerítő - 3D-s plazmavágó, forgácsoló és csőmegmunkáló cella - cyber lézervágó - hattengelyes élhajlító - a Pintér Művek saját fejlesztésű hegesztő robotja és az Ipar 4.0-nak megfelelő termelésirányítási és felügyeleti rendszere. A vendégeknek kenyérlángossal, teával és forralt borral kedveskedtek a házigazdák.


Keceli Hírek

2019. december

Gazdaság

„Az istenek könnycseppje gyógyír bánatra, örömre” November 4-től 9-ig tartott városunkban a Kárpát-medencei Pálinkaés Párlatverseny, valamint a Bor-, Pálinka-, Párlat- és Palackszépségverseny, Bács-Kiskun megye Pálinkaversenye a T. G. Virágdekor Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával „Jó szomszédok a közös jövőért” Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia Program keretén belül került megrendezésre. A magyarországi és határon túli 15 magánfőző mellett 14 bérfőzető, és 9 kereskedelmi főzde hozta el megmérettetni összesen 182 párlatát. Az esemény ötletadója és házigazdája Téglás András címzetes igazgató volt. A szervező bizottság vezetője Pásztor Sándor, az előkészítő bizottságé Madár Mihály, a kiértékelő bizottság elnöke pedig Muth József. A helyszínen Téglásné Terike felügyeletével 6 konyhai dolgozó biztosította 45 ember étkeztetését, szállásolását, teljes ellátását. Három nap alatt Béli Géza és Krizl Edit szakmai vezetők irányításával a 30 bíráló 177 tétel kiértékelését végezte el a kipróbálás alatt álló pálinkaprofil-analí-

zis módszerével, ahol az eredményt már számítógép adja meg az adatok alapján. November 6-án a „Pálinkakóstoló ropogós kacsasülttel” elnevezésű társrendezvény keretében kóstolgathattak tovább a vendégek a Városi Könyvtár és Művelődési Házban Téglás András, Hatvani Gábor, Hatvani Gáborné és a Fürtös Vendéglő támogatásával. 7-én, csütörtökön került sor a palackok szépségversenyére, majd délután 75 tagú társadalmi zsűri értékelte a 16 mintát. Az iskola tanfőzdéjében szakmai találkozók, fórumok folytak, illetve gyakorlati párlatkészítések is zajlottak az érdeklődők számára. Szombaton szentmisére gyűltek össze a Kárpát-medencei Lovagrendek a Szentháromság-templomban, mely során bor- és pálinkaszentelést is tartottak. Itt Kiss Miklós Zoltán államtitkár, az esemény védnöke köszöntötte a megjelenteket, a meghívott szervezetek vezetői – Mihály László, Barabás Attila, Koczor Kálmán és Pataky Mihály – pedig méltatták az elmúlt hét történéseit. Szombat délután sor került a verseny eredményeinek kihirdetésére Béli Géza szakmai vezető elnökletével. Lőrincz Anitát választották a T. G. Virágdekor Lovagrend Pincekirálynő-

jévé, aki Margittáról, Erdélyből érkezett. 53 bronz elismerés, 57 ezüstoklevél és a 34 arany elismerés talált gazdára. Akik nem értek el helyezést, oklevelet vehettek át. A támogató szervezetek különdíjakat ajánlottak fel: Nagy Attila a Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesülete különdíját Dr. Gyenesei István kaposvári magánfőzőnek adta. A Kisüsti Pálinkafőzők Országos Egyesülete a legeredményesebb nevezőjüknek, a Madarasi Pálinkaháznak ajándékozta a díjat. A Pálinka Nemzeti Tanács által felajánlott különdíjat a Zimek Pálinkaház kapta meg. A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének különdíját a Bajai Pálinkaház vehette át. A Pálinka Kollégium által felajánlott Fortissimus Spiritus díjat a szlovákiai Varga Imre érdemelte ki. Az Erdélyből érkező Lőrincz János nyerte el a társadalmi zsűri Kalla Pál hordókészítő által felajánlott díját. Keceli versenyzőként Dubai Lászlóné nevezett körte pálinkája ezüst minősítést érdemelt. Végül Téglás András és a szervezők is megköszönték a résztvevőknek, nevezőknek a munkát, és reményüket fejezték ki, hogy jövőre újra ugyanitt találkozhatnak Hungarikumunk, a pálinka megünneplésére. V.E.

Fotók: Varga Eszter

Drágult a dió A tavalyihoz hasonlóan közepes mennyiségű, mintegy hétezer tonna dió termett az idén. A termés minősége jó, de a kártevők ezúttal sem kímélték a főbb ültetvényeket, ami magasabb árat produkált. Az időjárás kedvezett a gazdáknak, a betakarítás is zavartalan volt, így a minő-

séget jónak ítélték a szakemberek. A dióburok-fúrólégy éppen azon ültetvények termését károsította a Dunántúlon, ahonnan a dióbél jelentős része származik. Ez vezetett a dióbél kínálat csökkenéséhez és a fogyasztói árak növekedéséhez. A szárítatlan héjas dió nettó termelői ára az idén kilogrammonként 450 forint

körül van, 10-12 százalékkal haladja meg az előző évi árakat. A dióbél termelői árai az elmúlt években átlagosan kilogrammonként 1500-2000 forint között mozogtak, a fogyasztói ár pedig minőségtől függően kilogrammonként bruttó 2500-4000 forint között alakult. forrás: azuzlet.hu, MTI 7


Oktatás

Keceli Hírek

2019. december

Suli-hírek Idén sem maradhatott el a Márton-napi hagyományok felelevenítése a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói számára. November 8-án kicsik és nagyok különböző programokon vehettek részt. Természetesen a programban helyet kapott a szokásos zsíros kenyér evés és a testet-lelket felmelegítő tea. Idén a hideg időre való tekintettel az iskolában vendégeltük meg a gyerekeket. 17 órakor kezdődött a szokásos esti lampionos felvonulás, mely után egy nagyszerű előadást láthattunk a templomban. A Szent Márton életéről szóló műsort a 3.a tanulói adták elő Pap Józsefné Emese néni szervezésében. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítették rendezvényünk sikerét: Hatvani Gábornénak, a Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének, Burányi Roland plébánosnak és Tápai Péter káplánnak, a polgárőröknek, Pap Józsefnének és Illésné Márin Évának, Fejes Endre konyhafőnöknek, Radva Zoltánnak és csapatának, és természetesen minden megjelent kollégánknak és kolléganőnknek. Német Nyelvi Munkaközösség Iskolánkban november 7-én versmondó versenyt rendeztünk az alsó tagozatos gyerekek számára. A versenyen osztályonként 5 tanuló vehetett részt. Az akasztói iskola által kiírt verseny helyi fordulóján egy szabadon választott magyar költő versével lehetett indulni. A szoros versenyben a következő eredmény született: 1.évfolyam: I. Pálinkás Szandra 1.b, II. Kalányos Lilla 1.b, III. Doszpod Márk 1.b, Kovács Júlia 1.a, Fejes Fanni 1.a. 2. évfolyam: I. Varga Dorka 2.c, II. Máté Anna 2.b, Balázs Viktor 2.b, Tyukodi Gabriella 2.c, Pavaloi Ilona 2.d. 3. évfolyam: I. Erőss Gábriel 3.c, II. Bakos Laura 3.a, III. Flaisz Ábel 3.b, Hunyadi Áron 3.c. 4. évfolyam: I. Petrolán Áron 4.a, II. Palásti Zorka 4.a, III. Cseri Andrea 4.b, Bengő Zóra 4.a, Kiss Nóra 4.a. Minden évfolyamból az első helyezetteket a kollégák ismét meghallgatták. Legügyesebbnek Erőss Gábriel bizonyult, így ő vehetett részt az Akasztón megrendezésre került versmondó versenyen. A felső tagozat eredményei: I. Maszlik Nóra 5.b, II. Kovács Barbara 8.a, III. Ferró Gréta 8.a. Maszlik Nóra képviselte Akasztón iskolánkat. Erőss Gábriel az akasztói Kiss Benedek Szavalóversenyen II. helyezést ért el, Nóra emléklapot kapott. Iskolánk hetedikesei október utolsó hetében a nyertes HAT-19-01-1444 azonosítószámú, Tanulás/iskola határok nélkül című pályázatnak köszönhetően Erdélybe látogattak. A 43 diák és 5 pedagógus kirándulását a Bethlen Gábor Alapkezelő 3 066 316 Ft-tal támogatta. Többek közt jártak Nagykárolyban, Szatmárnémetiben, a majtényi síkon, felkeresték Kolozsváron Mátyás szülőházát és a templomot, Tordán a sóbányát. Egy napot töltöttek a lupényi testvériskolában, megtekintették a Bolii-barlangot, valamint a nagybányai ásvány8

múzeumot. Túráztak Borsafüreden a vízeséshez. Déván meglátogatták a Böjte atya vezette gyermekotthont, és átadták adományaikat. A kirándulás során észrevétlenül rengeteget tanultak a magyarságról és annak értékeiről, a természetről, valamint az összetartozásról. Felejthetetlen élményekkel gazdagodva tértek haza. Köszönjük a szülők, valamint azon vállalkozók támogatását, akik segítségükkel hozzájárultak a programok megvalósításához.

A továbbtanulás sikeressége, valamint a szakmák jobb megismerése jegyében november 8-án pályaorientációs napot tartottunk. Az alsó tagozatos tanulók interaktív foglalkozások keretében új szakmákat ismertek meg, majd a városi múzeumban előadást hallhattak a régi idők foglalkozásairól. Ezt követően pályaválasztási tájékoztatón vettek részt, ahol megismerhették az idei továbbtanulási rendszer változásait. Végül érdeklődésüknek megfelelően keceli vállalkozókhoz látogattak. Ezt a napot egészítette ki a pályaválasztási szülői értekezlet, ahová a környék középfokú iskolái kaptak meghívást. Itt a tanulók és szüleik személyesen tehették fel kérdéseiket az intézmények képviselőinek. November 20-án első alkalommal került megrendezésre iskolánkban az „Ez is ÉN vagyok” tehetségnap. A MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) pályázatának köszönhetően indult el a kezdeményezés. A felső tagozatból azon tanulók jelentkezését vártuk, akik szerették volna megmutatni, miben mások. Azon képességek bemutatására volt lehetőségük, melyek a tanórán nem feltétlenül mutatkoznak meg, leginkább délután fejlesztik az iskoláFotó: Varga Eszter ban, vagy azon kívül. Mindenkinek lehetőséget szerettünk volna adni a bemutatkozásra, így nem határoztunk meg kategóriákat. Ennek köszönhetően a repertoár nagyon színesre sikeredett. 25 egyéni vagy csoportos produkcióval több mint ötven diák lépett színpadra a Városi Könyvtár és Művelődési Ház nagytermében.


XXXIII. FLORA VIRÁGFESZTIVÁL ÉS XVII. KECELI ORSZÁGOS FAZEKAS KIÁLLÍTÁS A rendezvény szervezői: Kecel Város Önkormányzata és intézményei Fazekas Alkotóház – Kalocsa Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesülete A virágfesztivál védnökei: Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és metropolita Bányai Gábor országgyűlési képviselő Gyenes István dísznövénykertész, az idén 90 éves Gyenes Kertészet tulajdonosa Hatvani Gáborné, az Integrál-Hat Kft. ügyvezetője A fazekas kiállítás védnöke: Imre Károly, a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet ny. igazgatója Nyitvatartási idő: december 6. péntek 10.00-19.00 december 7. szombat 09.00-19.00 december 8. vasárnap 09.00-18.00 Jegyárak: Felnőtt 800 Ft, diák 500 Ft 6 éves korig nem kell belépőt váltani! Csoportos jegyek: 15 fő felett 500 Ft/fő A virágfesztivál főtémája idén a „Téli ünnepek” (advent, Mikulás, karácsony, szilveszter, téli táj, ünnepi szobabelső). A fazekas kiállítás keretében a mesterek épületkerámiákat vagy mesterremekeket mutatnak be. A Keceli Országos Fazekas Kiállítás és Pályázat szakmai program megvalósítását 2019. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatja. Tervezett programok: PÉNTEK 10.00 Virágkiállítás megnyitó 11.30 „Szívélyes üdvözlettel” Kiss Csaba és Turnai Ágnes képeslapjai – kiállításmegnyitó a könyvtárban 13.00 „Hol volt, hol nem volt…” – gyermekdalok, rajzfilmslágerek

Gyenis Erika és Ottmár Attila (Bajai Fiatalok Színháza) előadásában 14.00 Kiskertépítő verseny eredményhirdetése 14.30 Ajándéksorsolás a Mikulással 15.00 „Szép karácsony” Gombás Attila virágkötő bemutatója 17.00 Öt kontinens csillagai – Ladányi Tamás asztrofotográfus kiállításának megnyitója a múzeumban 19.00 Gyertyagyújtás a város adventi koszorújánál, a könyvtár előtt

a város adventi koszorújánál, a könyvtár előtt

SZOMBAT 09.00 Meghívásos tűzoltó verseny a laktanyában 10.30 Kalmár Benedek tökfaragás, tökfestés bemutatója 11.00-15.00 Véradás a piros iskolában 14.00 „Szép karácsony” Gombás Attila virágkötő bemutatója 14.30 A 25 éves Keceli Patachich Gábor Borrend ünnepi ceremóniája 15.00 Fazekas kiállítás megnyitó a könyvtár nagytermében 15.30 Ajándéksorsolás a Mikulással 19.00 Gyertyagyújtás a KÉSZ szervezésében a város adventi koszorújánál, a könyvtár előtt

A VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZBAN: Fazekas kiállítás, Mesterségek bemutatója, képeslap kiállítás, alkalmi bélyegzés és keceli ajándéktárgyak árusítása, Érték-tárlat, használt könyvek vására, FLORA információ, az Astron óragyártó cég különlegességei, Royal Szőlő üdítőital termékkóstoló AZ UDVARON: Keceli Ízek Utcája, vásár, gépkiállítás, Kévés Autó bemutató, póni lovagoltatás, körhinta, térségi ebtelep bemutatkozása A KÉK ISKOLÁBAN: Virágvásár, karácsonyi vásár, kisállat kiállítás A PIROS ISKOLÁBAN: Karácsonyi vásár, Aranyalma kézműves kuckó gyerekeknek A VÁROSI MÚZEUMBAN: Öt kontinens csillagai – ingyenesen látogatható kiállítás

VASÁRNAP 10.00 Tanulmányi támogatás átadása a könyvtár emeletén 10.30 Kalmár Benedek tökfaragás, tökfestés bemutatója 14.00 „Karácsonyi pillanatok” – a Keceli Musical Stúdió karácsonyi műsora, majd „Kisült már a kalácsunk” – karácsonyi kóstoló 15.00 „Szép karácsony” Gombás Attila virágkötő bemutatója 15.30 Ajándéksorsolás a Mikulással 17.00 Kisállat kiállítás eredményhirdetése a kék iskolában 17.30 Gyertyagyújtás a Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében

MINDHÁROM NAPON: A Városi Sportcsarnokban: Virágkiállítás, Ifjúsági kötészeti verseny munkái, kiskertépítő verseny kiállítása, Nosztalgia kisvonat gyerekeknek, Csomák Lászlóné paverpol kiállítása, „Örökszép” virágból készült ékszerek, Kertbarát Magazin stand, FLORA fotópályázat / kiírás: www.kecel.hu

Kecel Város Önkormányzata a programváltoztatás jogát fenntartja. A rendezvényekről bővebben Facebook oldalunkon: www.facebook.com/Florakecel December 6-8. között Kecelen: A tűzoltó laktanyában (Vasút u. 56.) nyitott szertár. A Pintér Művek Haditechnikai Park (Rákóczi F. u. 171-177.) 10.00-16.00 között fogad látogatókat.


Lehetőségek

Keceli Hírek

2019. december

Tanulj jobban!

Gyermekpszichodráma foglalkozások indulnak városunkban

November 15-én rendkívül nagy érdeklődés mellett tartotta a művelődési házban könyvbemutatóját Weitz Teréz, a kétféltekés tanulás szakértője. Jobb-bal jobban című kötetéről Kovács Ilonnal beszélgetett. A könyv elméleti alapot ad és gyakorlati techFotó: Varga Eszter nikát mutat az olvasónak arra, hogyan használja ki szellemi adottságait, eddze memóriáját és maradjon tudatosan jelenlévő cselekedetei során. A jobb és bal agyféltekénk egyidejű használatára ösztönöz, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy célokat tűzzünk ki, és a megvalósítás folyamatát megkönnyítsük magunknak. Tercsi elmondta, hogy bár adottak a képességeink, általában nem használjuk ki őket többnyire kishitűségünk, megfelelési vágyaink miatt. Beszélt arról is, hogy negatív beidegződéseinket, dogmáinkat tapasztalati úton szerezzük, és munkásságában arra is módszert kínál, hogy ezeket ugyancsak tapasztalat által írjuk felül, illetve pozitívra cseréljük őket. Műve a szülőknek eszközül szolgálhat arra, hogy építő hatással legyenek gyermekük tanulási módjainak kialakítására még az oktatási rendszerbe kerülésük előtt. Hasznát vehetik a leírt technikáknak azok az idős emberek is, akik memóriájukat, szellemi képességeiket szeretnék frissen tartani. Nagy segítséget jelenthet továbbá a diákoknak, nyelvtanulóknak egy olyan memorizálási mód kiépítésében, amely által könynyen és magolás nélkül tehetnek szert a tananyag elsajátítására. Cs.E.

November 7-én a művelődési házban tartott tájékoztatót Hegedűsné Juhász Nikoletta és Doszpod Kitti a gyermekpszichodráma módszeréről. Míg ennek a technikának sikerei és eredményei fővárosunkban már jó ideje ismertek, vidéken még kevés lehetőség adódott megtapasztalni azokat. Nikolettának szociális segítőként széleskörű tapasztalata van a gyermekek felmerülő problémáit illetően. Naponta fordulhatnak hozzá a Fotó: Varga Eszter keceli iskolások és óvodások, szüleik, valamint pedagógusaik is segítségért, nevelési tanácsért. Szakmai ismereteit bővítve a pszichodráma és gyermekpszichodráma-asszisztensi képzést is elvégezte. Kitti, mint szociálpedagógus, ifjúságsegítő fogja támogatni a foglalkozást. A módszer egy olyan lehetőséget kínál gyermekeinknek, melyben játékosan, mese és szerepjáték által oldódhatnak fel szorongásaik, továbbá segít benső világuk felszínre kerülésében. A játék közben megteremthetik képzelőerejükkel a csodák világát, ahol bármi történhet, és minden másként van, mint a való életben. A foglalkozás spontaneitás és kreativitás szempontjából bárkinek ajánlott, továbbá szorongó, gátlásos, közösségbe nehezen beilleszkedő, önbizalomhiányos gyermekeknek nyújthat segítséget. Hasznos lehet a feszültség és mindennapos stressz feloldására, de pszichoszomatikus tünetek esetén is. Az alkalom felépítése: témaválasztás és történetkialakítás, szerepválasztás, átöltözés, lejátszás, kilépés, zárókör. A csoportvezető feladata a mesélés, a negatív szerepek magára vállalása (pl. gonosz, szörny), segít eljátszani a gyermeknek a választott szerepét és összekapcsolni azt a többiekével, jelen van, mint megfigyelő és kapcsolatot tart a szülőkkel. 15 alkalmas foglalkozás indul maximum 6 fős csoportoknak várhatóan decemberi kezdéssel. 6-12 éves gyermekek szülei jelezhetik érdeklődésüket az alább megadott elérhetőségeken. Az első 2 alkalom próbaidőként nyitott, majd szerződéskötés után zárt csoportban folytatódik. Életkortól függően 60-90 percig foglalja le a résztvevőket hetente 1-szer. Elérhetőség: e-mail: kitti.doszpod@gmail.com, lelekpart@hotmail.com Tel.: 06-30/756-2471 Cs.E.

Waldorf-est a Hatvani Lovastanyán November 6-án a kunfehértói Boros- létrejöttét, mely festői környezetben várja tyán Waldorf Iskola alapító tanára, a diákokat és tanáraikat. A résztvevők megtekinthették és átlaBullás Erika tartott tájékoztatót az iskola működéséről és módszertaná- pozhatták a tanulók által készített és írt ról az érdeklődőknek a Hatvani Lovas- tankönyveket, melyek az epochális pedatanyán. Erikával szülők is érkeztek, gógia alapelemei. Az epocha-rendszer akik tapasztalataikról mesélve támasztották alá az ismertetőt. Az utóbbi években egyre növekvő érdeklődés az alternatív oktatási módok és intézmények iránt realizálta a kunfehértói iskola Fotó: Hatvani Csilla 10

lényege, hogy a tanulók egy-egy tantárgyat 3-5 héten keresztül tömbösítve dolgoznak fel, így van lehetőségük elmélyedni az adott témában. Megnézhették az érdeklődők a diákok kézműves használati tárgyait, melyek elkészítése az éves tananyag részét képezi. 2020. január 11-én és február 1-jén, szombati napokon az iskolába készülő, nagycsoportos óvodásokat várják a játszóházba, Kunfehértóra. Cs.E.


2019. december

Keceli Hírek

Advent

Adventi gondolatok Karácsony közeledtével a kereszténység az advent időszakát éli. Maga az advent szó eljövetelt jelent. Egy személynek a megérkezését. Ez pedig Jézus Krisztus! Ő az, aki ígéretet tett arra nézve, hogy lesz egy nap, amikor meg fog jelenni, vissza fog érkezni. Erre emlékeztet az adventi időszak és a közelgő ünnep, a karácsony. A hétről hétre meggyújtott gyertya az adventi koszorún is azt jelzi, hogy a Világ Világossága hamarosan visszatér. Amikor üdvözöljük egymást, akkor a kézfogást többnyire egy kedves mosoly is kíséri. Jó, hogy így van. Karácsonykor válik nagyon igazzá és aktuálissá ez a mosoly, hiszen ez az ünnep azt jelenti: Isten ránk mosolygott. Rámosolygott erre a világra, amikor elküldte az ő egyszülöttjét. A bethlehemi gyermek mosolyával azt üzeni, hogy értetek vagyok, eljöttem közétek, és hozom nektek Isten üdvösséget adó mosolyát. „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát…” – mondja Ézsaiás próféta. Itt van karácsony, és ha az igazi üzenetét keressük, ne az áruház öles szalagjait böngésszük, hanem csendesedjünk el, és forduljunk a szívünkbe, forduljunk egymás felé! Legyünk nyitottak észrevenni Jézus hívását, és merjünk odatérdelni a pásztorokkal a jászol mellé. Hiszen csak Jézus az, aki igazán ünneppé teheti a karácsonyunkat. Ő az, aki megadhatja az igazi szeretetet és békét, amit más nem adhat meg nekünk. Kívánom, hogy ez a szeretet és ez a béke legyen mindannyiunk ajándéka ezen az ünnepen, és töltse be a szívünket, egész életünket Isten karácsonyi mosolya, az Ő szeretete és az Ő békéje. Radva Zoltán presbiter Magyar Apostoli Egyház Egyik reggel - talán másfél hete - félálomban hallgattam a televízió műsorát. Nagy örömömre a műsorvezető azzal kezdte a beszélgetést az egyik vendégével, hogy közeleg a karácsony ünnepe és... Gyorsan felkaptam a fejem, hogy na, végre az előkészületekről, a várakozásról fogok hallani. Sajnos csalódnom kellett, mert való igaz, hogy a készületről szólt, de megint csak a fogyasztói társadalom szemszögéből, Isten nélkül. Csupán arról beszéltek, hogy mire figyeljenek a vásárlók, ha hitelt vesznek fel, milyen kockázatok leselkednek rájuk. Szomorúan visszafeküdtem: már megint nem a lényegről van szó. Már megint a félresiklásnak vagyunk tanúi.

„Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében.” Zsolt. 130:5 Az első adventi vasárnappal kezdetét veszi az ünnepi készülődés. Műsorok, ajándékok és jótékonykodás időszaka ez. Mintha csak az utolsó pillanatban szeretnénk bepótolni valamit abból, amit egész évben elhanyagoltunk. Ahogy múlnak a napok, egyre nagyobb lesz a nyüzsgés, mert szeretnénk mindennel elkészülni a nagy pillanatra. Várakozással telik meg a légkör. Aztán az ünnep elteltével egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy hiába a nagy felhajtás, mégis hiányzik valami. A karácsonynak sincs meg az a hangulata, mint „régen”. Hiába a díszlet, a slágerek és az illatok, üresen és csalódottan lépünk tovább. Vajon az ünnep változott meg, vagy bennünk veszett el valami? Az advent eljövetelt, az Úr eljövetelét jelenti, a karácsony pedig arra emlékeztet minket, hogy Ő meg is érkezett közénk! Azt gondolom, hogy az évek során ez az, amit elveszítettünk! Várakozásban élünk, de nem tudjuk, kinek kellene érkezni, a karácsonyi asztalnál pedig eszünkbe sem jut a „születésnapos”. Pedig az adventi várakozásnak nem szabadna céltalannak lennie! A karácsony sem egy puszta határidő, hanem sokkal inkább egy új korszak kezdete. Jézus Krisztus születésével egy teljesen új jövőképet kapott az emberiség. A Szeretet eljött közénk, hogy személyesen elmondja: velünk az Isten! Az egész karácsonyi ünnepkör, a díszek és a hangulat akkor lesz csak teljes, ha ez a hiányzó láncszem a helyére kerül. Azt kívánom mindenkinek, hogy a készülődésünkben az Örökkévaló Isten az Őt megillető helyre, az ünnep középpontjába kerüljön! Rémán Dániel lelkipásztor Magyar Pünkösdi Egyház

Tehát ismét aktuális elgondolkodni néhány dologról. Mi is az advent? Mi a karácsony? Mire, kire várunk? Az egyházban mindennek megvan a maga ideje, és az ünnepeket megelőzi egy felkészülési időszak. Ez az előkészület nem kispórolható, nem helyettesíthető mással. Vagy komolyan veszem, és akkor megérdemelten jutok az ünnep kapujába, vagy semmibe veszem, és csak valami ünnepszerűt tapasztalok, de igazi öröm nélkül. Advent a várakozás ideje. Emlékeztet a Messiás-várásra, a karácsony közeledtére, de az emberiség nagy találkozására, a végidőkben visszatérő Krisztusra is. Ilyenkor csendet tartunk, beletemetkezünk az adventi

homályba, elgondolkodunk életünkön. Régen szigorú böjt is volt. Az így előkészült és megtisztult lélek lesz alkalmas nem csupán méltón ünnepelni, hanem jászollá lenni az Isten Fia számára. Mert ez az ünnep lényege, és ezért aktuális mindig a karácsony: Isten emberré lesz, de velünk is eggyé válik, hogy mi is azzá lehessünk, ami Ő. Ismét ez a régi program vár ránk. Nem több és nem is kevesebb. De ha megvalósítjuk, az igaz öröm, a megújuló élet lehetősége vár ránk. Ezen gondolatokkal kívánok minden keceli embernek áldott ünnepet! Legyünk egy családdá a Kisded körül! Burányi Roland plébános Római Katolikus Egyház 11


Közelkép

Keceli Hírek

2019. december

Ifjúságépítők jubileuma Jánosi Ferenc, a Magyar Pünkösdi Egyház Ifjúság- és Családépítő Szolgálatának misszióvezetője október 24-én a Fürtös Vendéglőbe mérföldkő-lehelyező alkalomra hívta kollégáit, segítőit. Jubileumot is ünnepeltek abból az alkalomból, hogy 20 éve vesz részt a missziós munkában. Ezt a napot emlékkőnek nevezve gondoltak vissza az indulásra, a közös tapasztalatokra és élményekre, valamint bizakodva tekintettek előre a további gyümölcsöző együttműködés reményében. Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke is megtisztelte az eseményt, és így nyilatkozott az ifjúság felé végzett szolgálatról:

vezet életben tartásával teljen. Sok jó kezdeményezésnek ez lett a végzete, bürokratikussá, merevvé és hivatalossá vált. Ezt a szolgálatot nem fenyegeti ez a veszély. Jánosi Ferenc és munkatársai elhívatottsága és lelkesedése viszi előre a tevékenységet. Jánosi Ferenc kérdéseinkre válaszolva számolt be ifjúságépítő tevékenységéről:

Fotók: Varga Eszter

Az Ifjúság- és Családépítő Szolgálat különlegessége abban rejlik, hogy iskolákban végzi a szolgálatát, de nem a hagyományos hittan keretein belül. A gyerekekhez élményszerűen szól az élet nagy kérdéseiről minden életszakaszban, de különösen abban az életkorban, amelyet a szolgálat megcélozott. Nagyon fontos, hogy ne csupán ismereteket kapjanak az emberek, hanem őszinte tapasztalatmegosztást is. Azt szeretnénk, hogy a hittan ne csak tananyag legyen, hanem tudjunk sok érdekes programot is kapcsolni hozzá. Ez az erőssége ennek a szolgálatnak. Fontos, hogy a gyerekek megerősítést és bátorítást kapjanak, valamint felfedezzék életük értelmes célját. Tulajdonképpen ez nem is egy szervezet, hanem lelkes, ifjúsággal foglalkozó személyek csapata. A legkevesebb energiát fordítják az adminisztrációra, annál többet a fiatalokkal való személyes kapcsolatra. Így nem esnek abba a kísértésbe, hogy munkájuk egy szer12

• Mi vezetett erre az útra, minek a hatására döntöttél amellett, hogy ezt a hivatást választod? Gépszerelő és karbantartóként érettségiztem, azonban hamar kiderült, hogy nem a gépek szerelése az életcélom, így a Pünkösdi Teológiára jelentkeztem, ahol teológus lelkésznek tanultam, majd a pasztorálpszichológia szakot is itt végeztem. Ezt követően a Palánta Gyermek és Ifjúsági Missziónál dolgoztam hitoktatóként. Itt foglalkoztam kisdiákokkal és ovisokkal is, később osztályfőnöki órákat tartottam egy fővárosi iskolában felsős és középiskolás diákoknak, ahol egyre több alkalommal bukkantak fel szenvedélybetegséggel kapcsolatos problémák is, mint alkohol, cigaretta, vagy a kábítószerek. Mivel ezek közül a témák közül a szerfogyasztókkal való foglalkozás egy új szükségletként jelentkezett, a szakmai kompetenciáimat ezen a területen is szélesítettem, és addiktológiai konzultáns képzést végeztem a SOTE-n. • Hogyan alakult meg az MPE Ifjúság- és Családépítő Szolgálat misszió? A szervezet a tevékenységem nyomán alakult ki. Olyan úttörőként indultam el, aki egyik iskolaigazgató után a másikat kereste fel. Jelenleg az MPE iskolai szolgálatát vezetem. Munkatársaimmal együtt segítjük a térség iskoláit, de ifjú-

ságépítő programunkkal voltunk már Ózdon, Békésen, Pécsen, Seregélyesen és Győrben, illetve sokfelé az országban. • Kecelen és a térségben miben tud megnyilvánulni a missziós munka, konkrétan miben tudod segíteni a helyi fiatalokat? Elsődlegesen osztályfőnöki órákon, illetve egyéb alkalmakon tartok előadásokat osztályoknak, vagy évfolyamoknak. Alkalmanként pedig nemzetközi előadókat is hozok az iskolákba: francia és finn fiatalok, valamint Ausztráliából és Spanyolországból érkező csapatok segítik a munkánkat. • Van-e olyan konkrét történet, találkozás, amely számodra valamiért fontos, emlékezetes? Egy szállodában voltam, amikor a recepciós hölgy rám köszönt, és megkérdezte, én vagyok-e a Feribá? Visszakérdeztem, hogy honnan ismerjük egymást, mire a hölgy az válaszolta: Feribá abban az iskolában tanított, amelyikbe én is jártam, és az egyik alkalommal a „Mire költöd az életed” című játékot játszottuk. Arról beszélt nekünk, hogy a legfontosabb befektetésünk az önmagunkba való befektetés. Azt javasolta, hogy szánjuk oda magunkat a tanulásra és tanuljunk nyelveket, mert amit most megteszünk, azt a jövőbeli munkáltatónk fogja visszafizetni. Ez elgondolkodtatott, mennyire fontos lenne, hogy sok olyan diákkal találkozzunk, akik életének alakulására hatással lehetünk. • Milyen nehézségekkel találkozol a munkád során? A családi problémák leképeződnek a gyermekek életében, és nagyon sokan a családi mintát viszik tovább. A szenvedélybetegségek is mind közelebb kerülnek hozzájuk, egyre fiatalabb korban próbálnak ki kábítószereket úgy, hogy nincsenek tisztában a következményekkel. Nem hiteles forrásokból szereznek információkat a szerfogyasztásról és a függőségekről. Az internet- és játékfüggőségről nem is beszélve. Egyre több időt gépeznek, és az internetes veszélyeket sem igazán ismerik, például, hogy mit oszthatok meg magamról és másokról a közösségi médiában. V.E.


Hitélet

Keceli Hírek

2019. december

Ünnepi katolikus miserend December 16-17. hétfő, kedd 18:00-tól ADVENTI LELKIGYAKORLAT a Szentháromság templomban Tartja: Dr. Jeney Gábor soltvadkerti plébános Vendég gyóntatók is lesznek! Újfaluban ezeken a napokon nem lesz szentmise.

December 31. kedd SZILVESZTER Karácsony nyolcada alatti 7. nap Évvégi hálaadás Szentcsalád templom (Újfalu): Nem lesz szentmise! Szentháromság templom (Beltér): 18.00 Szentmise Imrehegy: nem lesz szentmise!

December 24. kedd Szentháromság templom 24:00 ÉJFÉLI SZENTMISE

2020. január 1. szerda ÚJÉV SZŰSZ MÁRIA ISTENANYASÁGÁNAK FŐÜNNEPE A béke világnapja Szentcsalád templom (Újfalu): 7:30 Szentmise Szentháromság templom (Beltér): 9:00 Ünnepi szentmise 18:00 Béke ajándékáért Imrehegy: 11.00 Szentmise

December 25. szerda KARÁCSONY Szentcsalád templom (Újfalu): 7:30 Pásztorok miséje Szentháromság templom (Beltér): 9:00 Ünnepi szentmise 18:00 Esti szentmise Imrehegy: 11:00 Szentmise December 26. csütörtök SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ ÜNNEPE Szentcsalád templom (Újfalu): 7:30 Szentmise Szentháromság templom (Beltér): 9:00 Szentmise Este nem lesz szentmise! December 27. péntek SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA ÜNNEPE Szentháromság templom (Beltér): 10:00 Bor és kalácsszentelés December 28. szombat APRÓSZENTEK ÜNNEPE Szentháromság templom (Beltér): Nem lesz szentmise Szentcsalád templom (Újfalu): 18:00 Lelki adoptálás szertartása Ima a meg nem született magzatokért. December 29. vasárnap A SZENTCSALÁD: JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF ÜNNEPE Szentháromság templom (Beltér): 9:00 Szentmise Szentcsalád templom (Újfalu): 11:00 Templomi búcsú Imrehegy: 8:00 Szentmise

Január 6. hétfő URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT ÜNNEPE Szentcsalád templom (Újfalu): 8:00 Szentmise Szentháromság templom (Beltér): 7:00 Szentmise Házszentelési időszak kezdete.

Magyar Pünkösdi Egyház Keceli Gyülekezete ünnepi istentiszteletei December 25. szerda 9:00 Karácsonyi istentisztelet 16:00 Karácsonyi gyermekműsor December 31. kedd 20:00 Szilveszteri istentisztelet Január 1. szerda 16:00 Újévi istentisztelet Helyszín: Kecel, Erdő u. 1.

A Magyar Apostoli Egyház (MAE) ünnepi istentiszteleti rendje: December 25. szerda 9:00 Karácsonyi istentisztelet 15:00 Karácsonyi istentisztelet December 31. kedd 18:00 Szilveszteri istentisztelet 2019. január 1. szerda 9:00 Újévi istentisztelet 15:00 Újévi istentisztelet Helyszín: Kecel, Kecskeméti u. 9.

Kedves Gyerekek! December 2-től minden hétköznap 6 órától rorate (hajnali) misére várunk Benneteket a Szentháromság templomba. A szokásos vendéglátás nem marad el! Azokat a buzgó diákokat, akik legalább heti 2 napon részt vesznek a hajnali szentmisén, szombat délelőttönként vidám társasjátékozásra várjuk a Szentcsalád (újfalusi) templomban.

13


Keceli Hírek

Foci

2019. december

14. helyen a Kecel FC A szebb napokat is megélt Kecel FC labdarúgó csapata a megyei I. osztályú bajnokságban az idén várakozáson alul szerepel. Az együttes az őszi szezon végén a 15 csapatos pontvadászatban a 14. helyen áll 2 győzelemmel, 4 döntetlennel, 8 vereséggel, 16-40-es gólaránnyal, 10 ponttal. A csapatot ősszel két edző is irányította, de összességében elmondható, hogy nem tudott komolyabb sikereket elérni az együttes. Verba József, a klub elnöke elmondta, hogy három jó szezon után ez az ősz kevésbé volt sikeres. A nyári felkészü-

lést Szabó Attila edzővel kezdték meg, aki egészen a 7. fordulóig irányította az együttest. Ekkor a csapat 6-1-re kikapott Hartán, mely után a vezetőedző és a klub útjai különváltak. A 8. fordulótól kezdve Márton Zsolt edzői irányításával szerepelt a csapat a bajnokságban, de sajnos vele sem sikerült igazán jó teljesítményt nyújtani. Az elnök szerint az

új edző érkezésével komolyabb lett a labdarúgók hozzáállása a mérkőzésekhez, de az edzéslátogatottság nem javult, ami az eredményekben is megmutatkozott. A klub 100 éves fennállásának ünnepére készül, mellyel kapcsolatban már egyeztettek a városvezetéssel a programokról, valamint, arról, hogy új alapokra helyeznék a város labdarúgását. Bizakodásra adhat okot, hogy az egyesület nagyon komoly utánpótlásbázissal rendelkezik, továbbá szeretnék kihasználni a TAO adta pályázati lehetőségeket is a stadionfejlesztési tervek megvalósításához.

Dobogón a Kecel FC II. csapata Az idei szezonban újoncként indult a megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokságban a Kecel FC II. csapata. Az együttest helyiek alkotják, melynek idősebb és fiatalabb tagjai nagyszerű teljesítményt nyújtottak az őszi szezonban. A gárda a bajnokság első felét a 3. helyen zárta 10 győzelemmel, 1 döntetlennel, 2 vereséggel, 54-14es gólaránnyal, 31 ponttal. A csapat edzője, Doszpod Ferenc az őszi szezon teljesítményét értékelve

elmondta, hogy hosszú utat járt be a gárda a dobogós hely eléréséig. Megemlítette, hogy a csapatból korábban többen a Kecel Senior FC-ben fociz-

tak, illetve az elmúlt szezonban hatan a Kaskantyú gárdájában játszottak. Ez a 6 játékos alkotja a Kecel FC II. csapat gerincét, akikhez még jöttek olyan helyi labdarúgók, akik nem ütik meg a megyei I. osztály szintjét, de szerettek volna focizni. A Kecel FC vezetősége partner volt az elképzelésekben, és így nekivághattak a fiúk a megyei III. osztályú bajnokságnak. Célként az első öt hely valamelyikének megszerzését tűzték ki, melyet sikerült megvalósítani.

Jó középcsapattá vált a Kecel Senior FC Hosszú évek óta szerepel a megyei III. osztályú labdarúgó bajnokságban a Kecel Senior FC gárdája. Az együttes az idei szezonnak igen szűk kerettel vágott neki, ezért mindenképpen dicséretes az a teljesítmény, amivel a bajnokság első felét zárták. A csapat ősszel a 7. helyen végzett 5 győzelemmel, 3 döntetlennel, 5 vereséggel, 21-31-es gólaránnyal, 18 ponttal. A gárda edzője, Szabó Ferenc úgy fogalmazott az őszi teljesítményt értékelve, hogy az minden dicsére14

tet megérdemel, és várakozáson felüli. A tervük az volt, hogy előrébb végezzenek a tabellán, mint a múlt évben, amit nem volt nehéz teljesíteni, hiszen a legutóbbi

bajnokságban sereghajtóként végeztek. Az idei pontvadászat során csak az első öt helyezett csapattól kaptak ki, a többi gárdát legyőzték vagy döntetlent játszottak velük. A tavalyi szezonhoz képest a csapat sokat fejlődött akaratban, küzdeni tudásban, és az új játékosok is a csapat erősségei voltak. A tavaszi szezonra szeretnének igazolni 4-5 játékost, hogy egy bővebb kerettel tudjanak majd szerepelni a továbbiakban. Filus Tibor


2019. december

Keceli Hírek

Múltidéző

Mi történt 75 évvel ezelőtt

„Az a hely, ahol élsz, világnak világa.” - Koltay Gergely -

Kevesen élnek már köztünk olyan beosztott teljesített szolgálatot. A június emberek, akiknek személyes emlékei 23-án elrendelt készültség 98 napig tarvannak a 75 évvel ezelőtti események- tott. 1942-től kezdve azután se szeri, se ről. Leginkább szüleink, nagyszüleink száma a készültségi szolgálatnak, ami elbeszéléseiből, a leírt történetekből tud- a beosztottakon kívül az egész lakossájuk, hogy mi történt a II. világháború got is igénybe vette, méghozzá egészen végnapjaiban. Mi történt 1944 őszén és 1944. október 31-ig. A községet a háború az azt követő hónapokban, városunk- alatt nagyobb légitámadás nem érte. Két ban. Az eseményeket - igaz, hogy teljes alkalommal dobtak le néhány bombát, nyíltsággal nem tehette - leghitelesebben azoktól csak két személy és két ló sérült Helvédy János, akkori tűzoltóparancs- meg. Tűz nem keletkezett. A kiürítés, menekülés a front elől a nok írta le egy 1948-as felsőbb hatóságnak írt jelentésében. Ennek alapján tűzoltóságot sem emberben, sem felszeidézzük fel Kecel sorsfordító napjait. relésben nem érintette. 1944 októberében „A háborús hangulat következtében a parancsnok kétszer kapott felszólítást, és a fokozottabb tűzveszély miatt a tűz- hogy a tűzoltószereket szállítsák Dunánoltóság létszámát már 1938-ban emelni túlra. Sem tiszt, sem tűzoltó nem hagyta kellett. A légoltalmi intézkedések foly- el a községet, a felszereléseket sem szállítán meg kellett szervezni a hatósági légoltalmi segélyosztagokat, továbbá a házcsoportokat, azok parancsnokait, házparancsnokokat, azok helyetteseit. E célból lettek beszervezve a lakosság közül 22-40 éves férfiak, akik nem voltak katonai szolgálatba behívhatók, ebből a csoportból több mint 600 egyén került be, mint kötelezett tűzoltó a tűzoltósághoz. A 40-60 év közötti lakosságból be lett szervezve 120 főnyi légol- Fotó: Varga Eszter II. világháborús emlékmű a keceli temetőben talmi tűzoltó.” Az ő részükre elméleti előadásokat és tották el. „A lakosság közül csak 5-6 csagyakorlatokat szerveztek folyamatosan. lád hagyta el Kecelt. A lakosság azt az Az önkéntes tűzoltók száma 1940-ben álláspontot tette magáévá, hogy inkább 95 fő, 1941-ben már 120 fő volt. A pad- itthon pusztul el, mint a bizonytalanságot lásokat lomtalanították, az egyéb tűzve- jelentő veszélyt vállalja.” A front közeszélyes berakodásokat megszüntették az ledtére megszervezték a polgárőrséget, esetleges légi úton szórt anyagok elleni amelynek irányítását a tűzoltóparancsvédelem miatt. A határban tűzfigyelőket nok látta el. állítottak. „A községnél a harc csak okt. 30-án A hadi helyzetre való készülődés, az éjjel kezdődött 11 órakor, és 31-én regelméleti, gyakorlati kiképzések a tűz- gel 10 órakor már meg is szűnt. Csupán oltóktól minden tekintetben helytálló kisebb katonai erő kísérelte meg viszmunkát követeltek. A légoltalommal és szatartani az orosz haderőt, azonban ez a tűzvédelemmel kapcsolatos fokozott nem sikerült nekik. (Somogyi bakáknak kiképzés-betanítás csak úgy volt lehet- nevezett katonák, akik közül többen éleséges, hogy mindez egy kézben, Helvédy tüket vesztették akkor.) A szolgálatban János tűzoltóparancsnok kezében össz- álló légoltalmisokat, kötelezett tűzoltókat pontosult. Az első légoltalmi készültsé- hazaküldték, csak a polgárőrség maradt get 1938. november 21-én rendelték el, szolgálatban. A visszavonuló katonák a három napig tartott, utána december felszerelést magukkal vitték. Minden 3-án, majd amit 1941. április 6-án rendel- hatósági működés megszűnt, egyedül a tek el, 17 napon át tartott. 51 tiszt és 682 tűzoltóság állt teljes egységében.”

November 1-jén délután 3-kor a parancsnok és a főjegyző megjelent a felforgatott, kifosztott szertárnál. A két fizetett tűzoltót újra behívták, átvették a szolgálatot. November 18-án - minden tiltakozás ellenére - a külső szertárt mosodának rendezték be. Január végén megszűnt a mosoda, újra rendet raktak a tűzoltók, erre újabb parancsra kórházat rendeztek be. Áprilisban ment tovább a kórház, visszakapták a szertárat. Az összes egészségügyi felszerelés, a szertárban tartott ruhák, a mentőautóként is szolgáló tűzoltóautó, a k smotorfecskendő kerekei hiányoztak. A Csornán létesített repülőtér vízmentesítésére minden tűzoltószert igénybe vettek, a kismotorfecskendő már nem került vissza, a nyomótömlők fele ráadásul tönkrement. 1944. november 17-én parancsra meg kellett szervezni a nemzetőrséget, a vezetésével a tűzoltóparancsnokot bízták meg, aki azonnal megkezdte a szolgálat ellátását az önkéntes tűzoltósággal vállvetve. A lakosság beszervezése volt a feladatuk, a szovjet parancsnokság által elrendelt feladatok ellátására: közmunkába állítás (főzés, mosás, földmunkák a repülőtéren, stb.), szükséges fogatok behívása, élelmiszer és egyéb begyűjtés. A tűzoltók, az önkéntesek és a kötelezettek egy része példásan megállta a helyét. A tűzoltóság létszámában változás nem volt. Amikor a szertárt visszakapták, teljesen ki kellett takarítani, a széthordott, megmaradt szereket összeszedni. Nemsokára a tűzoltóságot is át kellett szervezni az új rendelkezések szerint. Helvédy János tűzoltóparancsnokot Kecel lakossága vezetőként ismerte el. Ha kellett, tömegeket tudott megmozgatni. Nagymértékben köszönhető személyiségének és helyzetfelismerő képességének, hogy a szovjetek keceli jelenlétét viszonylag békésen átvészelte a lakosság. A közbiztonság védelmében megalakított nemzetőrségnek parancsnoka volt a rendőrség megalakulásáig. 1949-1950-ben Kecel bírójává választották. V.J. 15


Elmúlás

Keceli Hírek

2019. december

Kedves Olvasóink! Amennyiben más településen elhunyt keceli hozzátartozójuk nevét szeretnék közzétenni anyakönyvi híreink között, kérjük, hogy a KecelMédia ügyfélszolgálatán jelezzék! 16


2019. december

Keceli Hírek

Aprók

Anyakönyvi hírek 2019. október 20. – november 20.

Cserba István - Szentgyörgyi Éva Beszedics Viktor - Gubik Ágota

Lajkó Laura (a.n.: Junger Rozália) Imre Nara (a.n.: Mihály Hajnalka) Hugyi Dávid (a.n.: Fejes Anikó Gabriella) Szilágyi Bánk (a.n.: Ernszt Nikoletta Márta) Pálinkás Luca (a.n.: Gébl Mariann) Pálinkás Ádám (a.n.: Gébl Mariann) Nagy Máté Ottó (a.n.: Görcsi Tímea) Haszilló Bence István (a.n.: Kókai Rita)

Cserni Mihályné (szül.: Lajkó Julianna) 85 éves Gibert Kornél 38 éves Kis Jánosné (szül.: Huszár Mária) 82 éves Rácz Andrásné (szül.: Téglás Mária) 97 éves

Közérdekű

Száraz akác fűrészpor kapható. Babenyecz Józsefné, Magyar u. 12/1.

Felszabadulás u. 25/2. sz. alatti családi ház eladó. Tel.: 20/509-9086

ERDÉSZETI SZAKIRÁNYÍTÁS Erdővel kapcsolatos teljes körű ügyintézést vállalok. Csányi László Tel.: 30/453-6142

Szalagfűrész eladó. Tel.: 70/331-7153

Somogyin 4,3 ha egybefüggő szántó eladó. Tel.: 20/925-9596

Munkatársakat keresünk: Pályakezdők jelentkezését is várjuk! - asztalos - betanított munkás - hőszigeteltüveg-gyártó Dobosi-Fenster Kft. - Dobosi Gábor info@dobosifenster.hu Tel.: 30/415-8159

Eladó meggy- és cseresznyefa vastag ág és derék. Ár: 1500 Ft/mázsa Tel.: 30/205-9109 Jó állapotú, összecsukható camping kerékpár eladó. Irányár: 6500 Ft Tel.: 70/604-1446

Bogárzó u. 16. sz. alatti családi ház eladó. Tel.: 30/958-9555

Legyél hős te is! - önkéntes programot indított az Országos Mentőszolgálat 18-22 éves fiatalok, hajrá! 6 hónapig az OMSZ-nél önkéntes munkát végezhetsz, ha érdekel ez a szakma. Kiket keresnek? Jelentkezz, ha elmúltál 18, de nem vagy még 22 éves, befejezted középiskolai tanulmányaidat (leérettségiztél), és jelenleg nincs aktív tanulói/hallgatói jogviszonyod, illetve épp nincs munkaviszonyod. Mit kínálnak? - Önkéntes munkát végezhetsz 6 hónapig az OMSZ-nél - Képzést biztosítanak - Betegkísérő rész-szakképesítést kaphatsz 6 hónap alatt - Gyakorló mentőápoló képzettséget szerezhetsz, és ha folytatod tanulmányaidat szakmaspecifikus nyelvi képzést is adnak - Tanácsadással segítik pályaválasztásodat CSATLAKOZZ, MERT A KÉPZÉS ELSŐ 6 HÓNAPJA INGYENES! Részt vehetsz, és betekinthetsz a mentősök életébe. Önkéntes munkádért jutalmat kapsz a képzés idejére, valamint egészségügyi szolgáltatási járulékod fizetését átvállalják. Az OMSZ munkaruháját viselheted a gyakorlati képzés alatt. Bajtárssá válhatsz egy élethivatásban. Jelentkezés helye: https://toborzas.mentok.hu/

Szauter Istvánné (szül.: Mundig Rozina) 91 éves Gubik József Árpád 72 éves Kis Jánosné (szül.: Huszár Mária) 82 éves

Közérdekű telefonszámok Központi orvosi ügyelet Tel.: 78/421-000 Védőnők Tel.: 78/420-555 17


Szórakozás

Keceli programajánló

Keceli Hírek

2019. december

Megfejtés: Varga Józsefné (Múltidéző rovatunk szerzője) hamarosan megjelenő könyvének címe.

Ünnepi testületi ülés Ideje: december 10. (kedd) 17:00 Helye: Városháza Táncház Ideje: december 13. (péntek) Helye: Városi Könyvtár és Művelődési Ház Az iskolai énekkar karácsonyi koncertje Ideje: december 15. (vasárnap) 17:00 Helye: Városi Könyvtár és Művelődési Ház Óvodások karácsonyi műsora Ideje: december 19. (csütörtök) 10:00 Helye: Városi Könyvtár és Művelődési Ház Iskolások karácsonyi műsora Ideje: december 20. (péntek) 12:00 Helye: Városi Sportcsarnok A Musical Stúdió növendékeinek karácsonyi műsora Ideje: december 20. (péntek) 18:00 Helye: Városi Könyvtár és Művelődési Ház December 2-6. között (hétfő- csütörtök) Kecelen lesz a Missziós kereszt Hétfő: 18:00 A kereszt fogadása Szentmise Kedd: 16:00 Dicsőítés, 17:00 Imaóra 18:00 Ünnepi szentségimádás, majd virrasztás Szerda: Egész napos szentségimádás 18:00 Érseki szentmise Csütörtök: 6:00 Rorate szentmise és a Missziós kereszt búcsúztatása Várunk szeretettel mindenkit a Szentháromság templomban!

1. Hajmosásra használjuk 2. Középkori torna 3. Strázsa látja el 4. 50%-os

5. Jól megtermett (férfi) 6. Rövid, tréfás történet 7. Mekk ….; ezermester

Megfejtését szerkesztőségünkbe (Városi Könyvtár és Művelődési Ház) vagy a media@kecel.hu e-mail címre várjuk. Beérkezési határidő: december 20. (péntek)

Novemberi megfejtésünk: Burgundia

Nyeremény: 1 órás portré vagy családi fotózás a FényFűző fotószolgáltatás – Varga Eszter (06-30/301-9566) felajánlásában.

Nyereményüket – 3 db állólámpa a Villamossági Szaküzlet felajánlásában – átvehetik az üzletben (Kecel, Kis u. 5.).

Hirdetésfelvétel és ügyfélszolgálat a Városi Könyvtár és Művelődési Házban!

Noel a barátját keresi, aki már éppen hazament. Nem akarja elhinni, hogy nincs ott. Óvó néni: Hát akkor nézzél szét az udvaron, hátha még itt van! Noel jön vissza, Peti mondja neki: Na, látod, hogy nem látod? 18

Impresszum Keceli Hírek

E-mail: media@kecel.hu Telefon: 78/420-344

Kecel város közéleti havilapja

Hétfő, kedd: 9-12, Szerda: zárva Csütörtök: 9-16, Péntek: 9-12

Kiadó: Vállalkozók a Városért Média Nonprofit Kft. 6237 Kecel, Császártöltési u. 20. Ügyvezető: Fenyvesi Zoltán Felelős szerkesztő: Csiszér Erika Ágnes

Lapzárta: minden hónap 20-án. Bővebb információ: www.kecel.hu

Gyerekszáj Gábor véletlenül nekiment biciklijével az egyik gyereknek. Óvó néni: Mit kell ilyenkor mondani? (föltételezhetően azt, hogy: Bocsánat!) Gábor: Azt, hogy menj arrébb!

Szerencsés megfejtőnk: Bóna Magyar Orsolya, Nehéz Tamás, Sendula József

Gabika szeretné, ha lökdösném a hintán. Gabi: Óvó néni, engem is tolsz?

Állandó munkatársaink: Gyalogné Klajkó Eszter, Morvai Diána, Ötvös Ferenc, Ridegné Szilágyi Bettina, Szőke Judit, Varga Eszter, Varga Józsefné, Városi Anett. Hirdetésszervező: Kecskés Tamás E-mail: kecskes.kecelmedia@gmail.com Telefon: 70/6740-471 Nyomdai munkák: DRUK-KER Kft. 6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47. Megjelenik havonta 3450 példányban. ISSN 2062-7300


2019. december

Keceli Hírek

Ünnepség a szociális munka napján

Születésnapi bál

„Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az ember észreveszi, hogy mások is élnek a földön őkívüle, és amit tesz, úgy teszi, hogy nemcsak magára gondol, hanem másokra is.” (Szabó Magda) Ezzel az idézettel illusztrálta Gombkötőné dr. Sendula Judit intézményvezető a Csendes Ősz Idősek Otthonában a szociális munka napja alkalmából tartott ünnepséget november 18-án. Műsorral készültek erre az alkalomra a Musical Stúdió Fotó: Varga Eszter növendékei és az alternatív napközbeni ellátás gyermekei, az otthon lakóiból álló kis csapat pedig verssel és énekkel kedveskedett a vendégeknek. Gombkötőné dr. Sendula Judit köszöntőjében elmondta: Egyre nagyobb szükség van erre a szolgálatra, hiszen a társadalom átalakulóban van. Munkánk során gyakran találkozhatunk a társas kapcsolatok hiányából, a család felbomlásából fakadó reakciókkal, a beletörődéssel, elfojtással, agresszióval. Az otthon vezetője ez alkalomból bemutatta a dolgozók sokrétű tevékenységét is: Az intézményben jelenleg 51 fő dolgozik. A szociális alapellátások közül étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősek és demensek nappali ellátását, a szakellátások közül idősek otthona szolgáltatásokat nyújtunk. Ennek keretében nap mint nap átlagosan több mint 200 idősről gondoskodunk valamilyen formában. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait Kecelen kívül Imrehegyen is ellátjuk. Ezen szolgáltatás keretében évente több mint ezer ügyfélnek nyújtunk segítséget valamilyen formában. A gyermekjóléti alapszolgáltatások közül alternatív napközbeni ellátás is működik az intézményben, melyet naponta 10-12 gyermek vesz igénybe. A közétkeztetési konyhán nemcsak az időseknek, hanem a bölcsődéseknek, óvodásoknak, iskolásoknak, a lakosságnak és a munkatársaknak is főznek ételeket. Naponta közel 800 adag ebéd készül, ezen kívül a bölcsődébe és óvodába tízórait és uzsonnát is készítenek. V.E.

Újjáalakulásának ötödik évfordulóját ünnepelte a Mozgáskorlátozottak Keceli Csoportja november 16-án a Városi Könyvtár és Művelődési Ház nagytermében. Az ünnepi alkalomra 335 fő fogadta el a meghívást. Nemcsak a helyiek jöttek el a rendezvényre, a környező településekről is érkeztek vendégek. Ebéd előtt Fangné Botos Jusztina, a csoport vezetője, egyben az esemény főszervezője köszöntötte az jelenlévőket, továbbá méltatta a keceli vállalkozók és magánszemélyek támogatását, akik hozzájárultak a rendezvény létrejöttéhez. A meglepetésműsor fellépői a Szüreti Mulatósok, a Csipi-csoport Akasztóról, a Csengődi Dankó Pista Férfikórus, Jancsovics Pálné paródiamondó, a Császártöltési Tánccsoport, a Keceli Széplányok duója, valamint kecskeméti és kiskunfélegyházi vendégművészek voltak. Ebéd után táncos mulatság kezdődött, melyhez Vass Ferenc szolgáltatta a zenét. V.E.

Fotó: Varga Eszter

19


Keceli HĂ­rek

20

2019. december

Profile for Keceli Hírek

Keceli Hírek - 2019. december  

Keceli Hírek IX. évfolyam - 12. szám 2019. december

Keceli Hírek - 2019. december  

Keceli Hírek IX. évfolyam - 12. szám 2019. december

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded