Keceli Hírek - 2022. június

Page 1

Rovásírásos táblákat avattak

Elismerések az óvodában

Elballagtak...

Fitkid bajnokok Olaszországban

Keceli Hírek INGYENES www.kecel.hu

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2022. június

KITÜNTETETT BALLAGÓINK:

Straub Sára, Laki Lili, Sendula Fanni, Bobek Boldizsár, Benyeczki Anna, Pataki Virág

Fotó: Varga Eszter


SOK BOLDOGSÁGOT! KEDVES IFJÚ HÁZASOK!

Dr. Csonka-Erdélyi Alexandra és Csonka Norbert Mihály

Küldjétek el esküvői fotótokat e-mail címünkre, s mi díjmentesen közzétesszük a Keceli Hírekben! (media@kecel.hu)

Bezsenyiné Doszpod Kitti és Bezsenyi Nándor

Kocsis-Benedek Petra és Kocsis Levente

2

A

H Ó N A P

V E RS E

P I N T É R N É FA R K A S C S I L L A

Hazafelé

Szólnak a harangok, emlékezvén a múlt dicsőire, könnyfakasztó fényözön terül a földre. Dúsuló fakoronák levélözönei között csivitelő madársereg hangtrillája ösztönöz, lenge szellő dalolva, finom rezdüléseket okoz, gesztenyefák szigorú sora virággyertyákkal megrakodva, ezen úton megyek haza, illatfelhőbe burkolózva… Feketerigó fűzfaodva biztonságát nyújtja… Fakoronák óvó lombja, madársereg oázisa.


2022. június

Keceli Hírek

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT A Trianoni békediktátum aláírásának 102. és a nemzeti összetartozás napja 12. évfordulója alkalmából rovásírásos helységnévtáblákat avattak, szentmisét és megemlékezést tartottak Kecelen. Június 3-án (pénteken) kora délután a Soltvadkerti úti településtáblánál főtisztelendő Fekete Szabolcs plébános atya Haszilló Ferenc polgármester, Forrai Ákos alpolgármester, valamint Agócs Ákos, Bányászi Gábor és Kovács László képviselők jelenlétében avatta fel Kecel rovásírásos helységnévtábláját. 15 órától a Szentháromságtemplomban szentmisét celebrált a plébános atya, majd a résztvevők a Ligetben álló Tria-

non emlékműhöz sétáltak, ahol megemlékezésre került sor. Beszédet mondott Haszilló Ferenc polgármester. Közreműködtek az iskola tanulói: Maszlik Nóra verssel, Shan Yan Ran és Máté Anna dallal. Felkészítőik Illésné Márin Éva és Ridegné Szilágyi Bettina. A Trianoni emlékmű talapzatánál a következő szervezetek helyeztek el koszorút: Kecel Város Önkormányzata, Római Katolikus Egyház, II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda, FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, Kecel Összeköt Egyesület, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, Tűzoltóság és a Kistérségi Nemzetőr Egyesület-Kecel.

KEDVES KECELI LAKOSOK! Az újság kézhezvételének pillanatában már hazaérkeztünk testvérvárosunkból, Schwarzenbruckból. A vírushelyzet miatt 30 éves közös évfordulónkat nem tudtuk megünnepelni, és a város jelenlegi polgármesterével, Markus Holzammerrel sem találkoztam még. A közelmúltban azonban meghívás érkezett, hogy 4 testvérvárosukat egy-egy kisebb küldöttséggel vendégül látnák, ezért egy hétvégére Németországba utaztunk. Hazai részről a kapcsolattartásban oroszlánrészt vállaló Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a tűzoltósággal, valamint néhány önkormányzati képviselővel egy szerény küldöttség képviselte városunkat. Koszorút helyeztünk el a közelmúltban elhunyt Albrecht Frister örökös polgármester és Hans Schönweiß díszpolgárunk sírjánál, akik annak idején sokat tettek a kapcsolat létrejöttéért, ápolásáért. Üdvözöltük Reinhard Löhnert és Wilhelm Baldot, akik a mai napig a legtöbbet látogatnak hozzánk, és támogatásukkal segítik – többek között – a Csendes Ősz Idősek Otthonát. Norbert Reh és Bernd Ernstberger egykori polgármesterek után első alkalommal találkozhattam Markus Holzammer polgármesterrel, akivel megerősítettük szándékunkat, hogy kap-

csolatunkat a világ változásaihoz, kihívásaihoz alkalmazkodva a jövőben is fenntartani és működtetni szándékozunk. Köszönjük mindazon keceli lakosoknak, akik annak idején és jelenleg is részt vállaltak a kapcsolattartásban, és reméljük, a jövőben is lesz lehetőség egymásnál tett látogatásokra, baráti találkozásokra mindkét településen. A schwarzenbrucki polgárok üdvözletét tolmácsolva: Haszilló Ferenc polgármester

ISTEN ÉLTESSE, MARGIT NÉNI! A Rákóczi utcában élő Déri Ferencné Kollár Margitot 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Haszilló Ferenc polgármester. Margit néni 1932. június 6-án született Győr megyében, Vének községben, szüleinek 8. gyermekeként. Felsőbb iskoláit Győrben végezte el, majd fiatal tanítónőként 1951-ben kapott kinevezést Kecelre. Induló éveiben a vádéi és az újtüskösi tanyai iskolákban tanított összevont osztályokat, majd 1955-től nyugdíjba vonulásáig az újfalusi általános iskola első-másodikos tanító nénije volt. Nagy hangsúlyt fektetett a családlátogatásra, és öntevékenyen megvalósította a szülők iskolája programot. Szakmai munkájának elismeréseként miniszteri kitüntetésben részesült.

1955-ben kötött házasságot Déri Ferenccel. Három gyermekük született, Klára, Ágota és Zsolt. Férje fiatalon, 44 évesen elhunyt, a gyermekeket ettől kezdve egyedül nevelte. Mindhárman diplomát szereztek. A család az évek során 7 unokával és egy dédunokával gazdagodott. Nyugdíjasként számos közösségi szolgálatot vállalt: cserkészet, nyugdíjas klub vezetése, idősek otthonában bibliaórák tartása, egyházközségi képviselőség, FIDESZ és KÉSZ tagság. A győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar 2001-ben 50 éves jubileumán arany oklevelet, 2011-ben 60 éves jubileumán gyémánt oklevelet adományozott részére. 2014-ben Kecel Városért kitüntetésben részesült.

Jelenleg – ahogyan egészségi állapota engedi – tervszerű napirend alapján, tartalmasan tölti napjait. Imádsággal, tornával indítja a napot, rendet tart, kertészkedik, szeret sütni. Követi a világ eseményeit, sokat olvas, ápolja a családi és baráti kapcsolatokat. „Pedagógiai munkásságom mozgatórugója az Istentől vezérelt SZERETET-pedagógia volt.

Ennek alapját képezte a hivatástudat, a gyermekszeretet, a Család és a Haza iránti elköteleződés. Szenvedélyes tisztelője vagyok Szent Istvánnak. Az alapító nagy királyunkhoz hűen akartam mindig a Szolgáló Szeretetnek megfelelni” – szól hitvallása, üzenete a fiatalabb generáció számára. Isten éltesse születésnapja alkalmából!

3


Közösség

Keceli Hírek

2022. június

TIZENHARMADIK ÉVE KÖSZÖNTJÜK A 18 ÉVESEKET

A Múzeumok éjszakája keretében került sor a 2004-ben született, idén felnőttkorúvá váló fiatalok köszöntésére Kecelen. A város önkormányzata – Palásti István ötlete alapján – tizenharmadik alkalommal látta

vendégül a fiatalokat és az őket felnevelő szülőket, családtagokat a Városi Múzeumban. Elsőként Haszilló Ferenc polgármester mondta el beszédét, melyben a 2004-es év hazai és nagyvilágbéli eseményeit elevenítette fel. A Római Katolikus Egyház részéről Fekete Szabolcs plébános atya a család jelentőségéről és az életigenlésről beszélt, áldást is adva a jelenlévőkre, majd Radva Zoltán, a Magyar Apostoli Egyház lelkipásztora saját emlékeit, élményeit elevenítette fel nagykorúvá válásáról. Az ünnepi műsorban Bata Viola közreműködött, aki néhány éve szintén a 18 évesek között foglalt helyet, így átérezte a fiatalok érzéseit. Milyen boldog-izgatott félelemmel állni az új élet előtt,

milyen nehéz félúton lenni, két dolog közötti várakozásban. Ennek megfelelően választotta dalait: Nagy Bogi Holnap és Bartók Eszter Búcsúdal c. számának előadásával emelte az est hangulatát. Az önkormányzat meghívását ezúttal 15 fiatal fogadta el, akik emléklapban és ajándékban részesültek Kecel Város Önkormányzata, a Városi

Könytár és Művelődési Ház, a Városi Múzeum és az Apostoli Egyház jóvoltából. A város programkínálatában üde színfoltként szereplő esemény közös születésnapi fénykép készítésével zárult. (Tudósításunkat a Múzeumok éjszakájáról következő lapszámunkban olvashatják.) Fotó: Varga Eszter

ROVÁSÍRÁSOS TÁBLÁKAT AVATTAK Városunk is csatlakozott azon falvak, városok közé, melyek bejáratainál egy táblán rovásírással is olvasható a település neve. A Soltvadkert, Imrehegy, Császártöltés és Kiskőrös irányából érkezőket az ősi magyar írással is köszönti Kecel, és habár nagy valószínűség szerint olvasni nem tudjuk, de magyarságtudatunk erősítéséhez hozzájárul a felirat. A táblaállítást Kovács László önkormányzati képviselő kezdeményezte. 5 évvel ezelőtt az előző képviselő-testület már tárgyalta, majd elutasította a javaslatot, most azonban az új testület zöld utat adott a megvalósításnak. A táblákat a BIDesign Reklámstúdió készítette és a Városgazdálkodási csoport helyezte el a közutak mellett. Június 3-án, a trianoni megemlékezést megelőzően főtiszte-

4

lendő Fekete Szabolcs plébános atya mondott imát a Soltvadkerti úti bejáratnál lévő táblánál, Haszilló Ferenc polgármester, Forrai Ákos alpolgármester, Agócs Ákos, Bányászi Gábor és Kovács László képviselők jelenlétében. Az alábbiakban Kovács László képviselő sorait olvashatják a rovásírás jelentőségéről. A magyarság sztyeppei vándorlása során már a 600-as évek-

ben is használta a rovásírást az ismeretek átadása és megőrzése céljából. Az írás számos türk elemet tartalmazott és folyamatosan változott. A kereszténység felvételével a latin abc is hatással volt rá. A római kereszténység elterjedésével üldözni kezdték a régi szkíta kereszténység követőit, és a rovásírás is bűnnek számított. Nem egyszerűen csak írás volt ez a magyar népnél, hanem szorosan hozzátartozott a vallásosságához. A rovásjelek szakrális jelek voltak, maga a rovásírás pedig szakrális cselekedet. Rovósámánok, rovótáltosok tanították és adták át ezt a fajta írásnemet. Az inkvizíció miatt elégették a rovó-

botokat, amelyekre a különféle történeteket írták. Ennek ellenére országszerte sok helyen fennmaradt nem hivatalos formában. Helyi szinteken használták. A mohácsi vész után a háromrészre szakadt Magyarország, Erdélyi részén vált meghatározóvá ez az írásmód, ezért is mondják székely-magyar rovásírásnak. A Rákóczi szabadságharc idején a kuruc titkosírás alapját is szolgálta. Amit nem akartak, hogy az idegen királyaink elolvassanak, azt rovásírással írták meg. Az 1900-as években reneszánszát élte a magyar rovásírás. Móricz Zsigmond egy 1934-ben kelt képeslapján rovásírással írta alá a nevét. A rendszerváltozás óta már könyveket is írnak rovásírásjelekkel. A magyar hagyományokhoz való ragaszkodás jelképévé vált a rovásírásos helységnévtábla. Elterjedése egyre több magyar településen megfigyelhető, köztük immár Kecelen is.


2021. május 2022. június

Keceli Hírek

A város hírei

DÖNTÉSEK A VÁROSHÁZÁN Kecel Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Imrehegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttes ülést tartott május 25-én, mely során egy napirendi pontot tárgyaltak: a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi beszámolója és költségvetésének elfogadása. Az együttes ülést követően a keceli képviselők elfogadták a 2021-es évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést, mely kiterjedt az önkormányzatra, a nemzetiségi önkormányzatokra, az intézményekre és az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokra. Az előterjesztés tartalmazta a lefolytatott vizsgálat főbb megállapításait is. Megtárgyalásra és elfogadásra került az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának, zárszámadásának és zárszámadási rendeletének előterjesztése. Az ülésen elhangzott: az önkormányzat 2021-ben stabil és kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. Külső források nélkül dolgozik az önkormányzat, hitel-, kötvény- és kölcsöntartozása nincs. Feladatait három költségvetési szerv, a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal, Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje, valamint a Városi Könyvtár és Művelődési

Ház látta el 2021-ben. Jóváhagyta a testület a településrendezési eszközök módosítását is, melyre turisztikai beruházás, állattartó, mezőgazdasági üzem elhelyezésének érdekében került sor. A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról szóló új rendeletet is megalkották. Mint az ülésen elhangzott, az utoljára 2012-ben megállapított díjtételek átemelésre kerültek, így semmiféle díjnövekedésről nincs szó. Egyszerűbbé válik az eljárás, legyen szó akár a bejelentésről, az engedélyezésről, vagy éppen a végrehajtásról. Az új szabályozásnak köszönhetően jelentős hátrány adódhat abból, ha valaki engedély nélkül használja a közterületet, az ilyen szabálytalanság esetén az elmulasztott díj tízszeresét kell majd befizetni – emelte ki Dr. Beros András jegyző. Elfogadásra került az átfogó értékelés az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjó-

VÉRADÁSRA GYÜLEKEZTÜNK Ismét véradásra várták a segíteni vágyókat június 8-án a Városi Könyvtár és Művelődési Házban. Az előző alkalomhoz képest hasonlóan alakult a megjelentek száma. Ezúttal 67 fő vett részt, közülük 4 fő első véradóként. A résztvevők Kelemen László, Sendula Anita és Vulman

József képviselők jóvoltából újfent virslit fogyaszthattak a Kókusz Club & Caffeeban. Aki esetleg most lemaradt volna róla, annak október 12-én (szerdán) 10.00-16.00 óráig lehetősége lesz az önzetlen segítségnyújtásra. Adj vért, és ments meg három életet!

léti feladatainak ellátásáról szóló előterjesztés is. Napirendre került a Kecel Időseiért Közalapítvány, valamint a Csendes Ősz Idősek Otthonának 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletének, valamint a könyvvizsgálói jelentésének előterjesztése. A testület a beszámolókat jóváhagyta. Kecel területén a közvilágítást több helyen indukciós működésű lámpák biztosítják, melyek garanciális időszaka már 3 éve lejárt. A forgalmazó a meghibásodott elemek ingyenes cseréjét megszüntette. A képviselők döntésének megfelelően a közvilágítást üzemeltető Eac-Vill Kft.vel közösen kidolgozták a hibás lámpák optimális átalakítási lehetőségeit. A társaság megadta a szerelési munkák díját, amely-

nek összege 1.495.000 Ft+áfa. A testület elfogadta az árajánlatot. Döntöttek az önkormányzati hivatal részére történő digitális, többfunkciós nyomtató beszerzéséről is. A beszerzést az indokolta, hogy a hivatal használatban lévő fénymásolójával kapcsolatban több hiba és probléma is felmerült az elmúlt időszakban, ezért a Képviselő-testület elfogadta a Multicomp Kft. 925.830 Ft-os beszerzési, és az ahhoz kapcsolódó üzemeltetési ajánlatát. A testületi ülés utolsó napirendi pontjaiban elfogadásra kerültek a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Kecel Közműépítő Kft. és a Vállalkozók a Városért Média Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített beszámolói is. Kiss Tamás

ÉRTÉKTÁRI HÍREK A Keceli Értéktár Bizottság 2022. június 15-én ülést tartott, melyen a Temetőkápolna – Varga Józsefné javaslata alapján – 16. sorszámmal felvételre került a Keceli Értéktár „épített környezet” kategóriájába. A bizottság továbbra is várja a lakosok ja-

vaslatait a www.kecel.hu oldal Értéktár menüpontjában található dokumentumok szerint. A javaslati lapok kitöltésében a bizottság tagjai – igény szerint – segítséget nyújtanak. Kiss Csaba elnök

5


Gazdaság

Keceli Hírek

2022. június

AKTUALITÁSOK A MEZŐGAZDASÁGBAN

Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása (felhívás kódszáma: VP3-5.1.1.1-21) 2022. június 15-től újra megnyílt a tavaszi fagykár elleni gépek beszerzését támogató pályázati felhívás, mely kármegelőző beruházások megvalósításához kíván támogatást nyújtani a termésbiztonság növelése érdekében. A pályázat keretében támogatott tevékenységnek minősül a fagykárok elleni berendezések és technológiák, például rögzített vagy mobil légkeverő berendezés, autonóm hőtermelő berendezés vagy vontatott hőtermelő gép beszerzése. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb 100 millió forint lehet 80 %-os támogatási intenzitás mellett. A kérelem benyújtására azok a termelők jogosultak, akik igazolják, hogy legalább 6 000

6

euró Standard Termelési Érték üzemmérettel rendelkeznek és árbevételük legalább fele mezőgazdasági tevékenységből származott. A támogatási kérelmek benyújtása az alábbi értékelési időszakokban lehetséges: 2022. június 15 – 2022. június 28., 2022. június 29 – 2022. július 12. és 2022. július 13 – 2022. július 26. között. NAK tagdíjbevallás A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Országos Elnökségének döntése értelmében a 2022. évi tagdíj-megállapítás két ütemben zajlik. A NAK által a gazdálkodó szervezetek részére megállapított tagdíjat, elkészített tagdíjbevallást a tagok 2022. június 1-jétől megtekinthetik a NAK hivatalos honlapján keresztül elérhető e-Iroda felületére belépve. A gazdálkodó szervezeteknek a 2022. évi tagdíjat 2022. július

15-ig kell befizetni. A magánszemélyek (őstermelők, egyéni vállalkozók) tagdíj-megállapítására az év második felében, várhatóan ősszel kerül majd sor.

Az agrárfelkészítő képzéseken túlmenően hatósági képzések lebonyolítására is sor kerül (pl.: 80 órás növényvédelmi alaptanfolyam). Szőke Judit

Kötelező képzések A NAK Nonprofit Kft. folyamatosan hirdeti meg képzéseit azon Vidékfejlesztési Program kedvezményezettei, támogatásban részesített ügyfelek részére, akiknek a releváns pályázati felhívások szerinti kötelezettségvállalás alapján a fenntartási, üzemeltetési időszakban kötelező képzésen szükséges részt venniük. Ezen jogcímek lehetnek a teljesség igénye nélkül a következők: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése, Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések, Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések, Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések, A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás.

Változás az e-permetezési naplónál A NAK, a MAGOSZ, a GOSZ, a FruitVeb, a HNT, a Gyógynövény Szövetség, illetve a Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara kezdeményezésére négy jelentős kedvezmény lépett életbe a permetezési naplóval kapcsolatban. A jogszabályt fél évvel később, 2023. január 1-től vezetik be. Csak a szántóföldi növénytermesztőket érinti majd a kötelezettség, és kizárólag a rovarölő szeres kezeléseket kell 24 órán belül digitálisan bejelenteni. A 10 hektárnál kisebb területet művelő gazdák mentesülnek a kötelezettség alól. A permetezési napló vezetésére szolgáló elektronikus felület a Nébih Ügyfélprofil Rendszerén keresztül érhető el.


2021. május 2022. június

Keceli Hírek

Közösség

VIDÁM PROGRAMOK A KICSIKNEK Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje idei gyermeknapja június 7-én két helyszínen valósult meg. A Czinka Panna óvodásai az Újfalusi óvodában vehettek rész az önfeledt szórakozásban, hozzájuk csatlakoztak a bölcsődések. A másik helyszínt a Nyírjesi óvoda biztosította, ahol a Központi óvodásokat látták

vendégül. Az eddigi évekhez hasonlóan most is körhinta, valamint egy-egy csúszdás légvár és ugrálóvár várta a gyereksereget. A finom ételekről a Nehéz István által vezetett napközi konyha gondoskodott. A vidám, jó hangulatú gyermeknapot összesen 350 apróság élvezhette. Galántai Katalin intézményvezető

ÖRÖMTELI GYERMEKNAP AZ IMREHEGYI ÓVODÁBAN A II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézménye Óvodája 2022. június 15-én rendezte meg gyermeknapi programját. A nap kezdéseként a gyermekek bábelőadást láthattak az óvó nénik és dajka nénik előadásában, akik Fésűs Éva A szívtelen csiga című meséjét

adták elő. Ezután kezdetét vette a felhőtlen játék, móka, kacagás az óvoda udvarán. Az óvodába járó Flaisz testvérek szüleinek jóvoltából és segítségével kétféle ugrálóvárnak is örvendhettek a gyermekek. Ferróné Mencsik Rita a keceli Városi Könyvtár és Művelődési Ház vezetője a könyv-

tár népi gyerekjátékaival járult hozzá a Gyermeknap sikeréhez. Kakasi Enikő a keceli „Evelin Ajándék és Bizsu” ajándékbolt vezetője minden gyermek részére egy-egy lufit és dobozos üdítőt ajánlott fel, valamint aszfaltkrétát az óvodának, melyet a gyermekek aznap ki is próbálhattak az óvoda járdáján. Orcsik Zoltánné és Petróczi Anita számtalan különféle ötletes arcfestéssel tette boldoggá a gyereksereget. Gyermeknapi ajándékként kettő darab gokartot is kaptak a gyermekek, amelyekkel a későbbiekben is tudnak majd játszani. A szülök sok-sok finomsággal készültek aznapra, volt palacsinta,

sütemény, pogácsa, ropogtatni való és üdítő, amiből mindenki kedvére fogyaszthatott. Ezen a napon a leendő óvodásokat is, akik szeptembertől óvodások lesznek, vendégül látták. Minden gyermek élményekkel gazdagon és elfáradtan térhetett haza, reméljük, hogy valóban sikerült egy felejthetetlen, örömteli napot szerezni mindenkinek. Ezúton is szeretnénk megköszönni az imrehegyi óvoda dolgozói nevében mindenkinek, aki támogatásával, segítségével és munkájával hozzájárult ahhoz, hogy az imrehegyi óvodások jól érezzék magukat ezen a napon. Sendula Erika

ELISMERÉSEK AZ ÓVODÁBAN Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje pedagógusnapot tartott június 10-én délután. Az alkalomra az Újfalusi óvodások Gomba csoportja készült műsorral. Felkészítőjük Antóniné Lantos Helga volt, munkáját Fejes Edina és Vancsik Istvánné segítették. Galántai Katalin intézményvezető köszöntötte az egybegyűlteket. A gyerekek műsora után Haszilló Ferenc polgármester üdvözölte az ünneplőket, valamint Fekete Szabolcs plébános atya ünnepi gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel. Hagyomány, hogy minden évben oklevéllel és

virággal köszöntik azokat a kollégákat, akik sikeres minősítésen estek át. Az idei évben Borbényi Erika, Markó Dorina és LakatosSzulcsán Anna részesültek ebben az elismerésben. 25 éves jubileuma alkalmából Kárpátiné Szvetnyik Szilviát, 30 éves jubileuma okán P. Szabó Mártát

és Skropkóné Daczi Hajnalkát köszöntötték. A megjelenteknek Haszilló Ferenc polgármester virágot adott át, és a dolgozók által

sütött, házi süteményekkel vendégelték meg a jelenlévőket. Galántai Katalin intézményvezető

PEDAGÓGUSNAP AZ ISKOLÁBAN Június 8-án, pedagógusnap alkalmából a Szülői Munkaközösség szervezésében, iskolánk jelenlegi dolgozóit és nyugdíjas pedagógusait köszöntötték. A 4. a osztály műsora mellett (felkészítő tanárok Sima Zsuzsanna és Illésné Márin Éva) köszön-

tőt mondott Mucsiné Pálinkás Anita SZMK-vezető és Haszilló Ferenc polgármester is. Az ünnepeltek az önkormányzattól virágot vehettek át, míg a szülői szervezet egy finom vacsorával vendégelte meg az egybegyűlteket. Hálásan köszönjük! 7


Diákélet

Keceli Hírek

2022. június

KECELI TANULÓK AZ ELTE-N Budapesten, az ELTE-n rendezték meg május 14-én a London Bridge angol nyelvi verseny országos fordulóját, ahová három keceli tanuló jutott be.

Czobor Viktor a 6.-osok közül országos I., Kapitány Bálint a 7.-esek közül országos V. és Szabadi Zsolt az 5. évfolyamosok közül országos VI. helyet

szerezte meg ezen az igazán nehéz és rangos versenyen. Felkészítő pedagógusaik Rónainé Varga Zita és Mizser Magdolna.

Iskolai ügyintézés a nyári szünetben: szerdánként 8-12 óráig.

ELBALLAGTAK… Utoljára hangzottak fel június 17-én, délután 67 nyolcadikos számára a jól ismert csengő dallamai: „Legyetek jók, ha tudtok…” Ezzel vette kezdetét idei ballagási ünnepségünk. A hetedikesek nevében Maszlik Nóra, Szefcsik Balázs, valamint Rohoska Alexa búcsúzott a ballagó nyolcadikosoktól. Ezt követően Berger József igazgató és Tóth Tibor atya, iskolánk lelki vezetője töltötte meg bátorító, útravaló szavakkal tarisznyáikat. A nyolcadikosok nevében Antóni Hanna és Sendula Fanni köszönt el az iskolától. Meglepetésként Illésné Márin Éva maradó musicales tanítványai (Shanjan Ran, Kiss Nóra, Palásti Zorka, Palásti Liliom, Vén Hanna, Máté Anna, Kovács Brigitta) énekeltek a ballagóknak. A zászlóátadást követően felolvasásra kerültek a ballagók nevei. Több éven át kitartó közösségi munkájáért emlékplakettben részesült Sendula Fanni 8. b osztályos tanuló. Kiemelkedő hitéleti tevékenységéért Szent Tarzíciusz-díjban részesült Bobek Boldizsár 8. c osztályos tanuló. A ballagó énekkarosok Benyeczki Anna, Laki Lili, Pataki Virág, Straub Sára 8. a

osztályos tanulók, Sendula Fanni 8. b osztályos tanuló- 7 éven át tartó szolgálatukért vehettek át plakettet. Iskolánk hírnevének öregbítéséért az alábbi tanulók részesültek jutalomban: Angol nyelvből könyvjutalmat vehetett át Berger József igazgatótól 8 éven át tartó kitartó munkájáért Doszpod Máté és Vidner Nóra Edina 8. a osztályos tanuló. 8 éven át tartó szorgalmáért, kitartásáért Straub Sára, Pataki Virág 8. a, Sendula Fanni 8. b. 8 éven át tartó kiemelkedő teljesítményéért Polgár Petra 8. a osztályos tanuló. A Levelész Matekész versenyen elért 2. helyezéséért könyvjutalomban részesült Pataki Virág 8.a osztályos tanuló. Német nemzetiségi nyelvből nyújtott kiemelkedő tanulmányi eredményéért, és a nyelvi mérésen nyújtott kiváló teljesítményéért jutalomban részesült: Benyeczki Anna 8. a osztályos tanuló. 8 éven át kitartó német nyelvi munkájukért elismerésben részesültek: Laki Lili, Antóni Hanna, Stenczel Anna 8. a. A díjakat a Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Hatvani Gáborné adta át. A Keceli Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől, Kertész Bélától vehetett át díjat Györgye

Lívia, Kolompár Alexandra, Kolompár Richárd Gábor 8. c. Kiemelkedő rajz teljesítményéért könyvjutalmat kapott Palástiné Haszilló Enikő tanárnőtől Városi Mirjam, Polgár Petra 8. a osztályos tanuló. Könyvjutalomban részesült a 3D szakkörben végzett munkájáért, valamint az iskolajubileumi ajándékok elkészítésért Péter Károly Krisztián 8. c osztályos tanuló. Pünkösdi hittanból 8 év alatt nyújtott jeles eredményéért Városi Mirjam 8. a, Földes Zsombor, Pálinkás Attila 8. b és Kolompár Richárd Gábor 8. c osztályos tanuló részesült könyvjutalomban. 8 éven át tartó kiemelkedő és kitartó sportteljesítményükért díjat kaptak a következő diákok: Fiú futball: Deregi Dániel, Huszti Bálint Lány futball: Tamaskó Edina,

Polyák Flóra, Drenkovics Jázmin, Lajos Kira Roberta, Varga Petra. Kézilabda: Sebestyén Noémi, Városi Mirjam, Vidner Nóra Edina, Lajos Kira Roberta, Sebestyén Viktor, Doszpod Máté, Kriskó Csongor, Nagy Dániel, Lehóczki Botond. Lovaglás: Benyeczki Anna, Antóni Hanna. Végezetül iskolánk igazgatója, Berger József és Mucsiné Pálinkás Anita, a szülői munkaközösség elnöke megköszönte az SZMK-s szülőknek nyolc évi lelkiismeretes, önzetlen, áldozatos munkáját. Akik köszönetben részesültek: Farkas Bernadett, Fejesné Pálinkás Petra, Ferencziné Benyeczki Ibolya, Kriskóné Stenczel Klára, Senduláné Morvai Tünde, akinek külön köszönetet mondtak az iskolai énekkart segítő, lelkiismeretes munkájáért.

KERINGŐZTEK A NYOLCADIKOSOK Iskolánkban a hagyomány szerint a Szülők-Nevelők báljának nyitótánca a ballagó nyolcadikosok keringője. A covidhelyzet miatt idén a bál elmaradt, de a gyerekek és felkészítő tanáraik is úgy gondolták szép lezárása lenne a tanévnek, ha szüleik, tanáraik és az érdeklődő közönség előtt eltáncolnák a betanult koreográfiát. Június 15-én este 8

került sor a bemutatóra. Csodálatosan táncoló fiataljaink hatalmas vastapsban részesültek. A táncot a gyerekek az esemény fővédnökének Pintér Józsefné Ica néninek ajánlották, aki sajnos személyesen nem tudott részt venni az eseményen. Köszönet a koreográfia betanításért Orcsik Attilának, ennek gyakoroltatásért Ridegné Szilágyi

Bettinának, Senduláné Morvai Tündének a ruhák igazításáért, Orcsik Lászlónak a hango-

sításért és a Városi Könyvtár és Művelődési Háznak a helyszín biztosításáért.


2022. június

Keceli Hírek

Diákélet

LEZÁRULT A TANÉV Június 22-én Kecelen a Városi Sportcsarnokban Berczeli Ágota tanító néni 2. b osztályos tanulói búcsúztatták el rövid műsorral a tanévet. Berger József igazgató úr rövid beszéddel zárta le hivatalosan is a 2021-22-es tanévet. Megköszönte mindenki kitartó munkáját, azt a sok támogatást, melyet az intézmény a tanév folyamán vállalkozóktól, cégektől, magánszemélyektől és szülőktől kapott. Beszédében külön kiemelte azokat a tanulókat, akik a tanév folyamán értek el jeles versenyeredményeket. A tanévzárón 86 tanuló kapott könyvjutalmat kitűnő tanulmányi eredményéért. A 2021-2022-es tanév két legeredményesebb kisdiákja Hugyi Gergő 4. a és Árvai Viktória 4. b osztályos tanuló lett. Ők a négy év alatt közösségi munkájukkal és versenyeken szerzett eredményeikkel öregbítették iskolánk hírnevét. A legtöbbet javító alsós tanulónak járó jutalomkönyvet Kolompár Kevin 4. b osztályos tanuló vehette át. Kiemelkedő közösségi munkájáért, iskolai és közösségi rendezvényeken, műsorokon való színvonalas, aktív részvételéért,

valamint az iskola hírnevének öregbítéséért jutalomban részesült Haszilló Virág és Palásti Liliom 4. a, Máté Anna 4. b osztályos tanuló. Czobor Viktor 6. a osztályos tanuló a Bendegúz nyelvész verseny megyei fordulóján elért 11. helyezéséért részesült iskolánktól jutalomban. A Bendegúz Tudásbajnokságon elért 2. helyezéséért a Bendegúz Akadémiától kapott jutalmat. Az ELTE által megrendezett London Bridge országos versenyen elért eredményéért részesült jutalomban Czobor Viktor 6. a, Kapitány Bálint 7. a, Szabadi Zsolt 5. a. Országos angol projektversenyeken való rendszeres részvételéért, kitartó, eredményes munkájáért és angol nyelvből példaértékű szorgalmáért Herczeg Ádám, Krizsán Luca, Stenczel Zsófi, Szőke Balázs, Szőke Bence (3. a), Bokor Barbara, Hugyi Hanna Laura, Túróczi Fruzsina (4. a), Sendula Fanni (8. b) részesült könyvjutalomban. Az országos „Regenbogen” német nyelvi tesztversenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak: Laki Lili, Benyeczki Anna,

Antóni Hanna. Eredményükért könyvjutalomban részesülnek. Iskolánk 10 éves jubileumára hirdetett rajzversenyen korosztályában Laza Róza (2. a) II. helyezést, Tamás Krisztina Amira (2. a) I. helyezést, Kukucska Virág (4. c) III. helyezést, Lajter Anita (5. b) I. helyezést, Rácz Kristóf (6. c) II. helyezést érdemelt. Könyvjutalomban részesültek a kecskeméti Szikra Tehetséggondozó Egyesület „Szikra futam” elnevezésű többfordulós versenyen elért jó eredményükért: Beck Flórián, Herczeg Klára Eszter (2. c) és Vincze Viktor (2. b) osztályos tanulók. A Szerencsés Teri Emlék szavalóversenyen elért eredményéért

Benkő Noel, Ficsór Vivien, Tyukodi Gabriella 4. c, Neszvecskó Ákos 4. d vehetett át jutalmat. A „Hajtás pajtás” című sportvetélkedőn a „Leggyorsabb csapat” címet nyerték el Boca Ádám, Kolompár Roland, Neszvecskó Ákos 4. d osztályosaink. A járási tűzoltóversenyen elért I. helyezésükért Travnik János tűzoltóparancsnoktól vehettek át jutalmat: Vida Viktória 7. a, Balla Norbert, Benyó Botond, Tóth Alexandra Virág 7. b, Márk Gitta Liliána, Sára Bernadett, Simon Péter, Szabadi Szilárd László 7. c osztályos tanulók. Tolnai Izabella 7. a, Maszlik Nóra 7. b osztályos tanulók a tűzoltó napon nyújtott szavalatukért részesültek jutalomban.

ISTEN ÁLDÁSA A NYÁRRA Június 12-én, Szentháromság vasárnapján tartotta tanévzáró Te Deum szentmiséjét a II. János Pál Katolikus Általános Iskola. A templomot iskolánk 3-7. évfolyamos tanulói töltötték meg a nevelőtestület tagjaival együtt. A délelőtt a hálaadásról szólt: hálát adtak a tanulóifjúság nevelőivel együtt az elmúlt tan-

évért. Különösen is azért, hogy a jelenléti oktatás volt a meghatározó az elmúlt tanévben. A jelenlévők elbúcsúztak iskolalelkészüktől is, Tóth Tibor atyától, aki július 1-jétől Kiskőrösön folytatja plébánosként lelkipásztori szolgálatát. A búcsú versek és énekek formájában is megnyilvánult. A szentmise szépségét Illésné

Márin Éva és Kórusa szolgálata emelte. Ugyanakkor a Kórust Dr. Schindler Regina zongoraművész, valamint Beke Lilien kísérte. A közös ünnep végén kértük a jó Isten áldását nyarunkra, pihenésünkre is, hogy mindezek segítsenek minket hozzá a következő tanév megújult erővel történő kezdéséhez.

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA Június 4-e a nemzeti összetartozás napja. Ennek tiszteletére rendhagyó módon az iskola udvarán közös éneklésre gyűltek össze Kecel Város Óvodájának apróságai és iskolánk tanulói június 3-án 11 órakor. Nagy-Magyarország képzeletbeli határait népviseletbe öltözött tanulók „rajzolták ki”, míg

a határokon belül nemzeti színekbe öltözött ovisok és az iskolai énekkar kapott helyet. Közösen énekelték el Csiszér László zenei kíséretével Szarka Tamás Kézfogás című dalát. A közös éneklésre maga a zeneszerző írt ki felhívást, melyben minden közösséget megszólított a dal éneklésére. 9


Kultúra

LENCSÉN KERESZTÜL A Múzeum Café sorozatának következő vendégeként Fátyol Viola fotóművész, a MoholyNagy Művészeti Egyetem tanára „Az örök pillanat, fotóművészet női szemmel” címmel tartott előadást május 27-én a Városi Múzeumban. Az est folyamán a résztvevők megismerhették a 19. század végén és a 20. század elején élt fotóművészek, de legfőképpen Travnik Mariska keceli fotográ-

fus munkásságát. Továbbá a néprajz és a fotográfia összefonódását a hagyományos paraszti társadalomban, hogy hogyan tudott érvényesülni egy fiatal lány egy olyan szakmában, amelyben nem volt jellemző a női jelenlét. Mariska tevékenységét 1914 és 1919 között folytatta, de ezen rövid idő alatt is jelentős men�nyiségű képet készített, melyekből kb. 1800 db-ot sikerült megmenteni. Az előadás végén Fátyol Viola

betekintést engedett a saját művészetébe is. A „Ha van szíved, neked is fáj, amit velem tettél” című fotósorozatáról mesélt, melyért 2016-ban elnyerte

a Capa-nagydíjat. A képek a Vámospércsi Népdalkörrel folytatott közös éneklése során készültek, megörökítve ezen pillanatok varázsát.

„A MAGYAR NÉPDAL... AZ EGÉSZ MAGYAR LÉLEK TÜKRE…” Idén 24. alkalommal rendeztek Dalos Találkozót május 28-án, melynek házigazdája a Kéknefelejcs Népdalkör volt. A rendezvénynek a Városi Könyvtár és Művelődési Ház adott otthont, bekapcsolódva a Közösségek Hete programsorozatba,

melynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a tájegységek hagyományaira és a közösségek értékeire. A megjelenteket Haszilló Ferenc polgármester köszöntötte. A találkozók alkalmával öt csoport mutatkozik be, s énekli el az adott tér-

ség népdalait. Ez alkalommal fellépett a Kéknefelejcs Népdalkör, a Tázlári Rozmaring Asszonykórus, az Érsekhalmi Hagyományőrző Népdalkör, a Sükösdi Népdalkör és a Váraljai Hagyományőrző Népdalkör. A műsor végén közös

KARANTÉN A MÚZEUMBAN A Múzeum Café sorozat keretében június 18-án este Bősze Ádám zenetörténész, a Bar-

10

tók Rádió műsorvezetője tartott előadást a Városi Múzeumban. A meghívást Agócs Ákos önkormányzati képviselő kezdeményezte. Köszöntőjében elmondta, hogy 12 évvel ezelőtt figyelt fel az előadóra, aki a rádióban éppen az özönvíz történetét olvasta fel a Bibliából. Ádám a keceli közönséghez most zenetörténeti előadásai közül a Mendelssohnék karanténban cíművel érkezett. A közel egyórás előadás keretében a család üzenetváltásainak fordítása által azt az időszakot – szűk egy hónapot – ismerhettük meg, amikor 1830 tavaszán a Mendelssohngyerekek, Felix, Rebecka és Paul karanténba kerültek. A család orvosa kanyaró miatt szigorú el-

különítést rendelt el, melyet berlini házukban vészeltek át. Egy másik lakrészben velük lakott az akkor várandós Fanny és férje. A fiatalok levélben kommunikáltak; de nemcsak leveleket írtak, hanem zenét szereztek, illetve rajzoltak is egymásnak. Az ekkor született – német nyelvről általa fordított – hajdani „Messenger-üzenetekből” állította össze kivetítőn, gazdag képanyaggal illusztrált előadását Bősze Ádám. Benyák Ferenc, a múzeum vezetője zárszavában köszönte, hogy rendkívül sokrétű előadásnak lehettünk részesei: hallhattunk irodalomról, zenéről, festészetről a rendkívül intelligens és jó humorral megáldott Mendelssohn család tagjait megismerve.

éneklésre hívták a jelenlévőket. A szervezők a részvételt a csoportoknak egy-egy ajándékkal, továbbá emléklappal köszönték meg. Az est vacsorával zárult a Fürtös Vendéglőben, ahol a kellemes hangulatú zenét Flaisz József (Lecsó) biztosította.


2021. május 2022. június

Keceli Hírek

Szivárvány

SIKEREK A NAGYVILÁGBAN Szentgyörgyi Erika festőművész több kimagasló eredményt is magáénak tudhat az elmúlt időszakra visszatekintve, számos bezsűrizett munkával büszkélkedhet, még a világ távolabbi pontjain is.

Zsűritagnak jelentkezett Kínába a 8. Xu Beihong Nemzetközi Ifjúsági és Gyermekművészeti Versenyen, melyre be is válogatták. A jelentkezőknek művészi és tanári portfólió benyújtásával, valamint tanítási tapasztalatokkal, eredményekkel és díjakkal kellett alátámasztaniuk munkásságukat. A világ

minden tájáról több mint 500 hivatásos gyerekesztétikai pedagógus pályázott a zsűri sorába, végül 33 tagot választottak be, köztük Erikát is. Idén 31. alkalommal került megrendezésre, az Ezüstgerely 2022, Sport a kortárs magyar képzőművészetben című kiállítás, melyen 171 alkotó 538 pályaművel mérette meg magát, képzőművészet kategóriában pedig 96 művész 191 alkotást küldött be. A kiállítást május 18-án Schmitt Pál olimpiai bajnok, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, nyugalmazott köztársasági elnök és Fábián László olimpiai bajnok, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára nyitotta meg. Erika Úszás című festménye bekerült a kiállított alkotások közé, melyet július 15-ig még meg lehet tekinteni a Magyar Olimpiai és Sportmúzeumban. A Mauritius International Art Fair pályázatot hirdetett, Hidald át a szakadékot, építs jövőt címmel, ahol a művésznő a Szaka-

dék áthidalása című festménye került kiállításra. A mintegy 50 helyi művész, 58 nemzetközi, 10 regionális és 5 diaszpórából származó művész részvételével ez a rendezvény a kultúra, a kreativitás, a sokszínűség és a szimbiózis szinergiájának tekinti magát az afrikai kontinensen és a szomszédos régiókban. A megnyitóra június 23-án került sor, az EDITH-ben, a Galerie du Génieben, Port Louisban. A Kapos ART Képző és Iparművészeti Egyesület szervezésében idén 11. alkalommal hívták

életre a Grotszk Triennálét. A közel 600 művész által beküldött munkák közül 109 alkotást válogattak be, melyek közé bekerült Erika Mesterséges intelligencia c. munkája, ami újrahasznosított alapanyagokból készült, s alapja a hungarocell csomagolóanyag. A megnyitóra július 17-én, kedden 17 órakor kerül sor Budapesten, a Hősök terénél található Műcsarnokban. A látogatók július 13-tól augusztus 28-ig tekinthetik meg, majd a kaposvári Vaszary Képtárban lesz látható.

FITKID BAJNOKOK OLASZORSZÁGBAN Ismét megmérettette tudását a táncos, akrobatikus elemekben tarkított, zenés sportban a Halas Fitness Egyesület két keceli versenyzője, Mizser Réka és Sendula Jázmin. Ugyanis június 8-a és 12-e között rendezték a CSIT World Gymnastic Championshipet Olaszországban, Cesenaticoban. A lányok 1-1 másfél perces koreográfiát mutattak be a zsűrinek. Réka Fitkid II. „A” kategóriában 4. helyezést ért el, Acro danceben pedig az előkelő 2. helyet tudhatja magáénak. Jázmin a Fitkid II. „A” versenyszámban világbajnoki 1. helyezést, míg Acro dance kategóriában a 4. helyet szerezte meg. Öt éve kezdtem el versenyezni és évről évre egyre magasabb kategóriába léphettem át. Eddig két Európa Bajnokságon vehettem részt, és most ez a világbajnokság volt a harmadik nagyobb megmérettetésem. Lelkileg és testileg sem éreztem magam igazán felkészültnek, ezért inkább egy szórakozásnak fogtam fel. Nem számítottam rá, hogy ennyire jól fogok szerepelni. Sajnos nem tudtam olyan gyakran bejárni felkészülni az egyesülethez, így a helyi edzőteremben gyakoroltam nagyon sokat. Talán az, hogy saját magamat tudtam fejleszteni, vezetett arra, hogy ilyen jól sikerült. Nagyon hálás vagyok az edzőimnek, Judák Klárának, Angeli Ágotának, Tóth Istvánnak,

Suba Viktóriának, Hirsch Lilinek és Magyar Benjaminnak, hogy lelkileg is támogattak – árulta el Jázmin. A II. „A” kategóriában nagyjából egy éve vagyok benne, eddig ez az első külföldi versenyem és az első világbajnokságom is. Ha a kezdő kategóriát nem számoljuk bele, akkor kb. hét éve veszek részt ebben a sportágban. Nagyon sokat készültem rá, heti öt alkalommal tartottunk edzéseket, bár az iskola mellett nagyon nehéz volt. A bajnokságot a Fitkiddel kezdtem, ott nagyon izgultam, de az Acro dancenél már úgy mentem fel a színpadra, hogy kevésbé voltam ideges, inkább élvezni szerettem volna a gyakorlatot. Összességében egy hihetetlenül jó élmény volt szá-

momra, hogy ezt is megélhettem – számolt be Réka. Szívből gratulálunk, és további sok sikert kívánunk! 11


Hitélet

Keceli Hírek

2022. június

KECELEN JÁRT A KÉSZ ELNÖKSÉGE A keceli KÉSZ június 10-én ünnepelte 10 éves megalukálását és 21. alkalommal indította útjára imahálóját. De más fontos esemény is történt ezen a napon városunkban. Az idei év legnagyobb felhőszakadását követően érkezett Kecelre az országszerte 3000 tagot tömörítő Keresztény Értelmiségiek Szövetségének országos elnöksége. A vezetőség életében hosszú hagyományra tekint vissza, hogy az évközi találkozások mellett minden évben nyár elején eltöltenek együtt egy közös hétvégét. Idén a Szentháromság vasárnapi ünnepi búcsú alkalmából – Fekete Szabolcs plébános bátorítására – Dr. Suhajda János elnökségi tag meghívására Kecelen került sor az egész hétvégés összejövetelre. A vihar utáni özönvíz miatt körülményesen sikerült az érkezés a tanácskozás helyszínére – a Hatvani Szabadidőparkba–, de ennek ellenére minden meghí-

vott otthonosan érezhette magát Hatvani Gábor és felesége, Marika vendégszeretetének köszönhetően. Gondoskodásukra egész hétvégén lehetett számítani. Szombat délelőtt – a következő időszak országos tevékenységének megszervezése mellett – többek között még egy saját KÉSZ-es kárpátaljai segélyakció elindításáról is döntöttek a tagok. Délután városunk országos jelentőségű gyűjteményét, a Pintér Művek Haditechnikai Parkot látogatták meg, ahol Pintér Józsefné nagy szeretettel fogadta a vendégeket.

Este az elnökség által, keceli termékekből készített vacsorán vendégelték meg Haszilló Ferenc polgármestert, valamint Fekete Szabolcs plébános urat is. A helyi gasztronómiai ízek megismerése közben Béla Zoltánnak és családjának köszönhetően az Alföld minőségi borkultúrájába is betekintést kaphattak a jelenlévők. A vacsora alkalmat adott

több új kapcsolat kezdetének is. Vasárnap reggel templomunk búcsújának ünnepi szentmiséjét követően, plébániánk meglátogatásával és agapéval zárult a hétvégi rendezvény. Minden vis�szajelzés azt tükrözte, hogy az elnökség keresztény lelkülete, a békét erősítő imaháló háttere és a Kecelen nagyon sokaktól megtapasztalt közvetlenség és vendégszeretet eredményeképpen, egy nagyon jó hangulatú és a város számára is eredményes találkozóval zárult a hétvége. Köszönjük minden közreműködőnek a rugalmas és nagylelkű segítséget. Az egyesület tevékenységéről a keesz.hu honlapon tudhatunk meg további információkat. Dr. Suhajda János a KÉSZ keceli csoportjának elnöke

TISZTELT ADAKOZÓK, KEDVES KECELI LAKOSOK, KECELRŐL ELSZÁRMAZOTTAK! Idén a Keceli Hírek januári számában, majd facebook bejegyzésünkben is gyűjtés szervezéséről adtunk hírt, melyet a keceli Szentháromság-szobor megmentéséért határoztunk el. Eleink a járványok idején, annak túlélésekor hálaadással állították a Szentháromság-szobrokat. Szentháromság-plébániatemplomunk oltára felé néző emlékművünk talán Kecel legfontosabb kültéri szakrális építménye, mely közadakozásból épült. 1847-49ben Rácz János és Szabó János keceli polgárok alapítványt tettek a szobor megépítésére, melyhez jelentős számú keceli polgár csatlakozott adományával. A szobor művészi értéke is kiemelkedő jelentőségű, nem csak keceli viszonylatban. Felhívásunkban és kérésünkben azt ígértük, hogy rendszeresen tájékoztatjuk a város lakosságát a gyűjtés és a szoborfelújítási program állásáról.

12

Az azóta eltelt időszakban 2022. január 31. és június 10-e között összesen 83 adomány (fő/házaspár/család/háztartás) érkezett 1. 480 000 Ft értékben a megadott bankszámlára, illetve címre. Ezúton is nagy örömmel és tisztelettel köszönjük az adakozók, támogatók nagylelkűségét. További bizakodásra ad okot, hogy többen ígérték, hogy a költségvetés ismeretében fogják támogatni a nemes célt. A szobor felújítását illetően három helyről öt árajánlat érkezett. Kettő helyi, illetve környékbeli ajánlattevőtől, egy pedig egy budapesti cégtől, amely a kalocsai Szentháromság-szobor felújítását is végezte. Az árajánlatok mindegyike milliós, illetve sokmilliós nagyságrendű. Az árajánlatok előkészítése és a tervezés során a szobrot több szakértő is megtekintette, és egybehangzó véleményük szerint kiemelkedő jelentőségű művészeti alkotás, alkotója Kiss György nemzetközileg ismert és elismert szobrászművész. Szá-

mos, még ma is látható köztéri szobrot alkotott. Közöttük olyan nagyszabásút, mint a Hősök terén lévő millenniumi emlékmű Károly Róbert királyról készült alkotása. Az Országház Építési Bizottságának megbízásából mintázta meg a Parlament számos kül- és beltéri szobrát: a tőzsde és kereskedelmet ábrázoló hármas szoborcsoportot, a díszlépcsőn álló 4, egyenként 3 méter magas apród alakját, melyek a magyar koronát és a koronázási jelvényeket tartják, Péterről és Aba Sámuelről készült alkotását, valamint a Hit és a Jótékonyság című allegorikus szobrokat. A képviselőház társalgótermének több mesterségszobra is neki köszönhető. Városunk büszke lehet arra, hogy ilyen kiemelkedő művészeti érték birtokosa. Megóvása közérdek és közcél. A fentiek értelmében folytatjuk az adományok gyűjtését, illetve keressük más források becsatolását a cél elérése érdekében. Szeretnénk, ha a szobor eredetiségének megmaradása érdekében a lehető legjobb minőségű és leggazdaságosabb megoldást találnánk meg, ös�szehangolva a templomkert jö-

vőbeni tervezett felújításával, illetve egységes központi városkép kialakításával. Az adományokat a keceli Római Katolikus Plébánia által ebből a célból nyitott „Katolikus Örökségünk” elnevezésű alszámlára gyűjtjük. Alszámla száma: OTP Bank 11732136-2337348600000000. (Esetleg: Közlemény rovatban kérjük feltüntetni, hogy „szobor-felújításra”.)


2021. május 2022. június

Keceli Hírek

Hitélet

„OLTÁRODHOZ JÖTTEM ÉN, KIS KIRÁLYOM…” – KECELI ISKOLÁSAINK ELSŐ SZENTÁLDOZÁSÁT ÜNNEPELTÜK Urunk mennybemenetele főünnepén, május 29-én, 33 gyermek járulhatott először az Oltáriszentség vételéhez a keceli Szentháromság-templomban. Az elsőáldozáshoz vezető út része az első szentgyónás elvégzése volt, amelyet egy bűnbánati liturgia keretében ünnepeltünk meg a katolikus templomban, április 27-én. A rövid kis liturgia után ki-ki elvégezte szentgyónását,

vagyis kiengesztelődött az Istennel. Mi katolikusok, a bűnbánat szentségében azt is ünnepeljük, hogy milyen jó az Isten, és ezzel a megbocsátó jósággal sosem szabad visszaélnünk. Ugyancsak fontos része volt az elsőáldozásra való készületnek a hittanórai ismeretek, köztük a katekizmus egyes részeinek és az imádságok elsajátítása. A legnagyobb hangsúlyt ilyenkor min-

dig a szentmise-látogatás kapja, vagyis figyelembe vesszük, hogy ilyen módon ki törekszik igazán az Istennel való élő kapcsolatra. Bízunk abban, hogy ez az első alkalom, nem egyben az utolsó volt! Kedves szülők, akik talán most olvassák e sorokat! Ne hagyjátok cserben az Istent, hiszen Ő is jó hozzátok! Támogassátok, biztassátok gyermekeiteket a szentmisén való részvételre továbbra is!

Gyertek velük Ti is! Az ünnep délelőttjén a fél 11-es szentmisében ünnepélyes bevonulással kezdődött a liturgia. Fehér egyenöltözetben gyerekek hosszú sora vonult be a templom szentélyébe. Több megható pillanata is volt az ünnepnek: a szülők áldást adtak gyermekükre; a keresztségi fogadalom megújítása, melyben megerősítették az elsőáldozó gyermekek, hogy Isten tiszta és buzgó gyermekei akarnak lenni. A legfontosabb pedig, maga a találkozás a Titokkal, az Oltáriszentséggel. A szentmisét követő ünnepélyes kivonulás után csoportkép is készült, megörökítve a szép ünnepet. A következő tanévi elsőáldozók is – akik ősszel 4. osztályba mennek – már készülnek a szentségi Jézussal való találkozásra. Hordozzuk őket imáinkba, mint a keresztény Kecel reményeit! Tóth Tibor iskolalelkész káplán

TEMPLOMBÚCSÚ ÉS ÚRNAPJA Idén június 12-én a kecel-beltéri Szentháromság-plébániatemplom búcsúünnepe, azaz titulusának napja, a Pünkösdvasárnapot követő Szentháromság Vasárnapja különös ünneppé vált a katolikusság számára azáltal, hogy a templom plébánosa rendhagyó módon kért fel búcsúi szónokot az ünnep alkalmával a szentmise szónoklatának megtartására. A Keceli Plébánián szolgálatot teljesítő Hirling Attila diakónus ugyanis április 23-án történt szerpappá szentelése óta ezen ünnep alkalmával végezte először szent rendje szerint a templomi igehirdetés szolgálatát. Prédikációjában a Szentháromságos Egy Istenről szóló katolikus keresztény tanítást a titok fogalmából kiindulva kezdte el kifejteni: „Amióta világ a világ, az emberek életét végig kísérik a titkok. A hívő ember életét hittitkok is formálják – megadva annak kereteit. Ilyen titok, egyike a legfőbb titkoknak maga az Isten, a Szentháromság élete is.”

Gondolatmenetében a három isteni személyről, egylényegűségükről és szeretetkapcsolatukról, valamint a Jézus Krisztus istenségéről és emberségéről szóló szentírási és teológiai tanítás összefüggéseinek tükrében rámutatott a helyes hívő magatartás alapjaira és az Istennel való kapcsolat igazi egzisztenciális vonatkozásaira. Prédikációját a hívő önátadás örök távlataival zárta: „Helyezzük bele és adjuk át életünket a Szentháromság Egy Isten élet- és szeretetközösségébe, hogy egykoron színről-színre is láthassuk majd dicsőségét.” A pünkösdvasárnapot követő második vasárnapon ünnepeljük hazánkban Úrnapját, vagyis az oltáriszentség nagy ünnepét. A világegyházban ezt az ünnepet a pünkösdvasárnapot követő második csütörtökön tartják, azonban Magyarországon (a II. világháború óta) a munkanap miatt áthelyezésre kerül a soron következő vasárnapra – annak

érdekében, hogy a munkába járó hívő emberek minél többen részt vehessenek ennek a csodálatos ünnepnek különlegesen gazdag lelkiségű liturgikus cselekményén, az Úrnapi Körmenet szertartásán. A Katolikus Egyházban évszázadok óta megtartott Úrnapi Körmenet a négy égtáj szerint felállított négy, ún. úrnapi oltár érintéséből, tehát az azokat ös�szekötő, a templom körül teljes kört formáló útvonal bejárásával végzett olyan szertartás, mely énekből, imádságból, evangélium-hirdetésből és szentségi áldásból épül fel. Kifejezi a Messiás-Üdvözítő, Jézus Krisztus által nagypénteki kereszthalálának előestéjén, a nagycsütörtöki Utolsó Vacsorán megalapított oltáriszentségben (eucharisztiában) jelenlévő és közöttünk élő Isten Fiába, Jézus Krisztusba vetett katolikus hitet és a Neki kijáró imádást, valamint az eucharisztia ünneplésében, a kenyértörés közösségében élő

Egyház egész világra szóló (vö. „négy égtáj”) küldetését is, mely az Isten emberek iránti végtelen szeretetéről szóló tanúságtétel. Településünkön a Szentháromság-plébániatemplomban tartott 9 órai vasárnapi ünnepi szentmisét követően került sor a lélekemelő úrnapi körmenet megtartására a hagyományos útvonalon, a templomot környékező utcákban a katolikus hívek felajánlásából és segítségével felépített, ízlésesen díszített és felvirágozott úrnapi oltárok körbejárásával. A menetben a városunkban és egyházközségünkben vezető vagy közéleti szerepet betöltő hívek hordozták a díszlobogókat és az oltáriszentség fölé emelt baldachint, a hittanos kislányok pedig virágszirmokat szórtak az oltáriszentség elé, míg a hittanos kisfiúk kicsinyített díszlobogókkal haladtak előtte vagy ministráltak. Összeállította: Fekete Szabolcs plébános 13


Sport

Keceli Hírek

2022. június

TANÁR-DIÁK MECCSEK A GYEREKNAPON 2022. június 14-én rendhagyó módon szerveztünk programokat a tanulóknak iskolánkban. Alsó tagozaton osztályfőnökeik vezetésével rókavadászattal és játékos vetélkedőkkel töltötték a napot a gyerekek. A felső

tagozatosok több csoportban teljesítették a Fedezd fel Kecelt! programot. Mindezt megédesítette a diákoknak a Haszilló Ferenc polgármester úr által adományozott Sport szelet, melyet ezúton is köszönünk.

Ezen a napon kapott helyet az évtizedek óta tartó hagyományként őrzött esemény, a pedagógusok és a ballagó nyolcadikosok összecsapása kézilabdában és fociban. Idén a két említett sportág mellett tollas­labdában

is játszottak az érintettek. A „nemek harca” olykor látványos megoldásokat hozott és végig jó hangulatú, sportszerű keretek között zajlott. Legkevésbé az eredmény számított... Gratulálunk a játékosoknak!

A KECEL FC NYERTE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KUPÁT Az idei labdarúgószezon zárásaként június 4-én Kecelen került megrendezésre mintegy 250 néző előtt a Bács-Kiskun Megyei Kupa döntője. A kupagyőzelemért folyó találkozón a Kecel FC gárdája a Lajosmizsei VLC együttesét fogadta. A keceliek számára a találkozó nagy csatát hozott és gól nélküli döntetlennel zárult, mely után a tizenegyespárbajban dőlt el a kupa sorsa. Hazai játékosok: Borka Barnabás – Tóth Péter (Velez Donát), Doszpod Tamás (Patai Gergő), Sendula Péter, Maruska Vitalij, Torma Barnabás, Sibalin Dániel, Sendula József, Csáki Róbert, Herczeg Péter, Fenyvesi Kristóf. A mérkőzésen mindkét csapat nagyon megszervezte a védekezését, és nem sok kockázatot vállalt fel. A játék mégis hatalmas küzdelmet hozott. Az első félidő második felében nagy gólszerzési lehetősége volt a Kecelnek, amikor a Maruska Vitalij által az ellenfél kapuja elé beívelt labda a nagy kavarodás közepette Csáki Róberthez került, és a bal felső sarok irányába tartó fejest a vendégek kapusa, Házi Imre nagy bravúrral hárította. A 41. percben Tóth Péter távoli lövése szállt a mizsei kapu fölé. Az első félidőben a vendégeknek is volt néhány kapura lövése, de ezek nem voltak túl veszélyesek. A második félidő elején előbb a mizsei Sinka Tamás lőtt a kapu fölé, majd a hazai csapat gólkirálya, Sibalin Dániel egy kiugratást követően nagy helyzetbe került, amikor a büntetőterületen belül gyanús körülmények között szerelték. Az 55. percben a vendégek támadója, Kiss László egy szabadrúgást követően lőtt a tizenhatos előteréből a hosszú sarok irányába, ezt azonban Borka Barnabás védte nagy bravúrral. A 60. percben Sibalin Dániel passzolta le Csáki Róbertnek a labdát, akinek lövését gólhelyzet14

ben blokkolták a lajosmizseiek. Ezután a vendégek részéről Kiss László lőtt a tizenhatos előteréből a bal alsó felé, de Borka Barnabás védett. Az újabb Kiss László-Borka Barnabás csatából megint a hazai kapus került ki győztesen a 69. percben, amikor Kiss László közeli lövését hatalmas reflexszel, lábbal hárította. A 83. percben a hazai Fenyvesi Kristóf cseréje során – a csere lassúsága miatt – Fenyvesit a játékvezető kiállította. Eddig a lajosmizseiek voltak a veszélyesebbek, de innentől kezdve a 10 emberrel játszó keceliek feltámadását lehetett látni a pályán. A hazaiak játszottak mezőnyfölényben, és mindent megtettek azért, hogy a rendes játékidőben megszerezzék a győzelmet. Először Maruska Vitalij óriási lövése találta telibe a bal felső sarokban a kapufát. Jött az újabb Maruska Vitalij-helyzet, de ezúttal 6 méterről lőtt, és a vendég védők még annyira bele tudtak érni a labdába, hogy az a kapu fölé szállt. A találkozó vége előtt még Maruska Vitalijnak volt egy

közeli lövése, de az ellenfél azt is hárította. Mivel a találkozón nem esett gól, így a kupagyőzelemről a tizenegyespárbaj döntött. Az első körben a keceli hálóőr, Borka Barnabás nagy bravúrral megfogta a mizseiek játékosának jobbra tartó lövését. Utána a keceliek vezetésénél a lajosmizseiek kapusa, Házi Imre is fogott egy büntetőt. Így az utolsó párra maradva Maruska Vitalij higgadtan értékesítette a keceli büntetőt (4-3). Az utolsó mizsei büntetőnél Kiss László a kapu fölé lőtte a labdát, így a kupagyőztes a Kecel FC gárdája lett. A keceli tizenegyeseket a következő keceli játékosok lőtték: Csáki Róbert, Sibalin Dániel, Torma Barnabás, Velez Donát, Maruska Vitalij. „Először is gratulálok mindkét csapatnak, mert ezt a döntőt a labdarúgás igazi ünnepévé tették. A döntőhöz illő játék és fordulatok által vált mindkét csapat és a szépszámú közönség számára nagyon izgalmassá a mérkőzés. Tizenegyes rúgásokkal dőlt el a végeredmény, volt meg nem adott büntető, kiállítás, feszültség, dráma, fordulatok. Az első félidő első felében na-

gyon biztonsági játékra törekedtek a felek, a tét nagyságának megfelelően. Ezután kezdtek kinyílni a csapatok, az első félidő második felében többször is megszerezhettük volna a vezetést. A második félidőben ellenfelünk nagyobb pressziót alkalmazott, ekkor nekünk nagyon jól jött Borka Barnabás kapusunk nagyszerű teljesítménye. A vége felé 10 emberrel, mindent egy lapra téve, mi kezdtünk óriási offenzívába, amiből hatalmas helyzeteink voltak, és a kapufát is eltaláltuk. Itt a Maruska Vitalij show-ból – három óriási gólhelyzete volt öt perc alatt – még nem tudtuk megnyerni a mérkőzést, viszont az utolsó tizenegyesből szerzett góljával mégiscsak ő tette fel az i-re a pontot. Ezek alapján úgy érzem, megérdemelten tartottuk itthon a kupát. Gratulálok a csapatnak és mindenkinek, aki hozzásegített bennünket a sikerhez! Folytatás augusztus elején a MOL Magyar Kupában, ahol az országos főtáblán a legjobb 64 közé jutásért léphetünk majd pályára. Hajrá Kecel!” – nyilatkozta Pandur László, a Kecel FC szakmai igazgatója. Forrás: vira.hu


2022. június

Keceli Hírek

Múltidéző

TALLÓZÁS RÉGI HÍRLAPOKBAN KECELRŐL Gajári Ödön felelős szerkesztő irányítása alatt, Tisza István gróf konzervatív liberális irányának orgánumaként indult 1903-ban Az Ujság. Az Ujság utódjaként, 1925. július 12-én jelent meg az Ujság első száma. 1935. szeptember 29-én, a vasárnapi kiadásban olvasható a 15-16. oldalon a következő írás: „Ágotai csárda mellett Látogatás Rózsa Sándor hires tanyáján Karcag, szeptember 28. (Az Ujsag kiküldött munkatársától.) A félig kunsági, félig már hajdusági városnak eddig két nevezetessége volt, amelyet szivesen es buszkélkedve mutogattak az idegennek. Egyik: a kulturpalota …másik: a karcagi földművesiskola,… Most harmadik nevezetességről is beszélnek: az ágotai csárdáról. Ennek a nevezetességnek azonban furcsa a története… …Tudták ugyan, hogy az ágotai csárda a betyárvilág idején kedvelt tanyája volt a pusztai legényeknek s maga Rózsa Sándor is sokszor megfordult benne… …A betyárvezér, akit a romantika szines fátyolával vettek körül, népmondákban és ponyvaregényekben hőssé magasztositottak, különösen két helyen érezte magát jól: a keceli es az ágotai csárdában. A betyárvezér, a „puszták királya", ahogy szivesen neveztette magát, 1857-ben kerül először pandurkézre, május közepén vitték be a szegedi várba és megindult a nagy munka, hogy a bűnlajstromát összeállitsák. Hosszu, nagy munka volt. 1859. februárjában került sor az ügye tárgyalására és február 21-én halálra itélték, a halálos itéletet pár hónappal később a pesti törvényszék is jóváhagyta, Ferenc József azonban a kötéláltali halál helyett életfogytiglani börtönnel büntette. Rózsa Sándor raboskodott Péterváradon, Theresienstadtban s végül Kufsteinben, ahonnan Teleky Blanka grófnő szivós és lelkes közbenjárására szabadult ki 1868 áprilisában, miután Ferenc József már előzőleg, 1865-ben tizenötévi fegyházra csökkentette az életfogytiglani büntetését. Igy is tizenegy esztendőt töltött a börtönök kazamatáiban és

a hetyke, délceg betyárvezér megöregedve, megrokkanva, megőszülve került vissza az Alföldre. Rózsa Sándorból — Sándor bácsi lett. A betyárságot azonban nem adta fel… …Hiszen az volt a baj Rózsa Sándorral meg az embereivel a szabadságharc alatt is, hogy nem tudták megtagadni — önmagukat. Kossuth amnesztiát biztositott a számukra, az amnesztialevelet egy fiatal, kékszemü nemzetőr: Jókai Mór vitte el a keceli csárdába, Rózsa Sándor megalakitotta a szabadcsapatát, amellyel azonban nemcsak az ellenség ellen harcolt derekasan, hanem vidáman fosztogatott a falvakban, városokban. Vetter tábornok Rózsa Sándor délvidéki szereplése után erélyesen követelte, hogy a betyárvezért állitsák haditörvényszék elé és lőjjék főbe. Rózsa Sándor megmenekült ettől a sorstól, de fel kellett oszlatnia a szabadcsapatát, a szabadságharc nem kért az ilyen támogatásból. És amikor visszatért a tizenegy esztendei raboskodás után, ötvenötesztendős fejjel, sem tudott lehiggadni, hogy beüljön valamelyik tanyára, kényelmesen elborozgassa és elpipázgassa a hátralévő éveit… Megint élére állt a betyárseregnek… A keceli, ágotai, péteri, szentlászlói csárda volt Rózsa Sándor és betyárjainak kedvenc tartózkodási helye. Ha készültek valamilyen kalandra, a csárdák valamelyikében jöttek össze, a vállalkozás előtt itt töltötték magukba a bátorságot, a kaland után megint csak valamelyik csárdában találkoztak, hogy kipihenjék a fáradalmukat, igyanak a sikerre és — megosztozzanak a zsákmányon... …A hetvenes évek küszöbén alkonyult le a betyároknak. Olyan szertelen volt már a garázdálkodásuk, hogy az Alföldön megszűnt minden jog- és vagyonbiztonság. Szinte

egymást érték a vakmerő rablások, mire Wenckheim Béla báró belügyminiszter királyi biztosi megbizatással leküldte Szegedre a vaskezü Ráday Gedeon grófot, hogy teremtsen rendet. Ráday gróf vállalta a nehéz munkát és maga mellé vette a ravasz, kemény logikáju, buldogg-szivosságu, vesékbe látó Laucsik Mátét vizsgálóbirónak és kettőjüknek sikerült is visszaállitani a rendet a Duna-Tisza közén. Elsőnek Rózsa Sándort keritették kézre. Nem erőszakkal, hanem ügyeskedéssel, csellel, ravaszsággal. A legjobb helyen: a betyárvezér szeretőjénél elhintették a hirt, hogy a grófnál csendbiztosi kinevezés várja Rózsa Sándort. És a betyárvezér, akinek kitünő kémszervezete volt és tudta, hogy Ráday gróf megbizatásával befellegzett a betyárvilágnak, kapva-kapott ezen a lehetőségen, mint a gyanutlan egér a felfüggesztett szalonna szagára: besétált a kelepcébe. Egy reggel beállitott Ráday gróf lakására, aki megerősitette, hogy

valóban szó van a csendbiztosságról, sőt már meg is van a kinevezési okmány, fenn a várbeli hivatali szobájában. És Rózsa Sándor elment a várba, ahol dehogyis kinevezési okmány, hanem börtönszoba várta. A nagy betyárperben 1872 december tizennegyedikén hirdették ki az ítéletet. Elözőleg Rózsa Sándor emberei közül hetet már felakasztottak, most a többikre került a sor: ezek börtönbüntetést kaptak. A vezért életfogytiglani börtönre itélték és a következő napokban mar utnak is inditották Szamosujvárra. Itt halt meg — két évvel később… Pánczél Lajos.” Benyák Ferenc Keceli Helytörténeti Gyűjtemény A képek a Lobogó c. folyóirat 1964. 05. 06-i és az 1964. 07. 15-i számából valók, amelyekben a Rózsa Sándorról szóló képregényben a keceli csárda említve, illetve ábrázolva van. Szöveg és a képek forrása: Arcanum

15


Elmúlás

16

Keceli Hírek

2022. június


2022. június

Keceli Hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK 2022. május 20. – 2022. június 20.

Herczeg Szofia Rita (a. n. Goda Márta) Bálint Hanna Norina (a. n. Huszár Csilla) Fejes Anabell (a. n. Forgács Virág) Radics Szófia Rebeka (a. n. Patai Rebeka) Vörösváczki Laura (a. n. Németh Anita) Fejes Noel (a. n. Polyák Bernadett)

Közérdekű

IN MEMORIAM 1919 A Kecel Összeköt Egyesület szervezésében június 23-án este megemlékezést tartottak a vörösterror 1919. június 23-i áldozatainak tiszteletére. Az esemény szentmisével kezdődött, Fekete Szabolcs esperes celebrálásával mindazokért, akik e tragédia áldozatává váltak. Az atya prédikációjában külön kitért Vajay László keceli káplán tragikus halálára, aki ugyancsak a Tanácsköztársaság által végrehajtott borzalmas megtorlás alatt vesztette életét. A szertartás

végén a plébánia munkatársai a bejáratánál lévő emléktáblához koszorút helyeztek el. Ezt követően a megemlékezés a Tanácsköztársaság áldozatainak emlékművénél folytatódott, ahol Farkas Gergely osztotta meg gondolatait a múlt ezen gyászos napjával kapcsolatban. A résztvevők csendes gyertyagyújtással, valamint koszorú elhelyezésével rótták le tiszteletüket az elhunytak iránt. Városunkban a 4. vörös század emberei 28 ártatlan életet oltottak ki.

Kardos László - Piszmán Klaudia Priger György - Skropkó Eszter Bezsenyi Nándor - Doszpod Kitti Vancsik Zoltán - Hajzer Rita Cserni Tamás - Breznyán Éva Kocsis Levente - Benedek Petra Benedek József - Kelemen Krisztina

Vas Rozalia (szül. Balog Rozalia) 41 éves Árvai János 67 éves Németh Józsefné (szül. Rimai Erzsébet) 80 éves Szvetnyik András 86 éves Demeter János 59 éves Szvetnyik Károlyné (szül. Blanka Erzsébet) 79 éves Babenyecz Imre 78 éves (volt keceli lakos)

APRÓK

PROGRAMOK

REZSICSÖKKENTÉSI TANÁCSADÁS TEL.: 70/533-7952

Ünnepi szentmise Ideje: augusztus 20. 09.00 óra (szombat) Helye: Szentháromság-templom

Nemes bodza felvásárlás! Bodza színétől és cukorfokától függetlenül felvásároljuk a napi legmagasabb áron. 30 fős brigáddal akár le is szedjük. Tel.: 70/607-1323 Parasztházat és tanyát keresek megvételre Kecelen és környékén. Tel.: 20/399-3262 Kisbálás szalma eladó. Tel.: 70/262-8336 71 éves özvegy férfi keresi őszinte, megbízható, becsületes társát 65-75 éves hölgy személyében! Tel.: 70/539-2419

Keceli Szüreti nap Ideje: augusztus 27. (szombat) Helye: Városközpont A program következő lap­ számunkban lesz olvasható.

BEMUTATÓ EDZÉS A SZABADBAN Június 24-én sportkedvelő kicsik és nagyok töltötték meg a Városi Könyvtár és Művelődési Ház melletti színpad előtti füves teret. A rendezvény szervezője a V & K STRONG FITNESS TEAM volt, a csapat már 2020 júniusa óta tart különféle edzéseket a keceli SKY Fitness edzőtermében. A második évforduló alkalmából június utolsó péntekén egy nyílt bemutató edzést tartottak. Lehetőség volt nem csak megnézni,

szabadon be is lehetett szállni bárkinek a különféle edzéstípusokat felvonultató közös mozgásba. A V & K STRONG FITNESS TEAM egy erős, kitartó, ügyes és céltudatos csapat, akik tudják, hogy nincs lehetetlen. Nemtől, kortól és súlytól függetlenül csatlakozhat hozzájuk bárki, aki fogyni, alakot formálni, izmot építeni, állóképességet javítani, önbizalmat növelni, vagy csak szimplán mozogni szeretne egy kicsit.

Tisztelt Olvasóink! Az újság kiszállítása szakaszosan történik, átlagosan 4-5 munkanapot vesz igénybe. Esetleges elmaradás esetén a Városi Könyvtár és Művelődési Házban korlátozott mennyiségben átvehető. Türelmüket és megértésüket köszönjük!

17


Közérdekű

KECELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NYITVATARTÁSI IDEJE

hétfő, szerda: 08.00 – 12.00 kedd, péntek: nincs ügyfélfogadás csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00 Tel.: 78/420-211

POLGÁRMESTER FOGADÓNAPJA

csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00

Keceli Hírek

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ NYITVATARTÁSI IDEJE

hétfő, kedd: 08.00 – 16.00 csütörtök: 08.00 – 17.00 szerda, péntek: 08.00 – 12.00 szombat: 09.00 – 12.00 vasárnap: zárva Tel.: 78/420-344

POSTA NYITVATARTÁSI IDEJE

2022. június

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

Városháza portaszolgálata Tel.: 78/420-211

HELYI RENDŐRSÉG

Tel.: 78/420-207, 20/539-83-71

HELYI TŰZOLTÓSÁG

Tel.: 78/420-056, 70/3392-733

POLGÁRŐRSÉG

Tel.: 70/3329600

szerda, csütörtök: 08.00 – 12.00

hétfő, kedd, szerda, péntek: 08.00 – 16.00 csütörtök: 08.00 – 17.00 szombat, vasárnap: zárva Tel.: 78/420-630

KORMÁNYABLAK NYITVATARTÁSI IDEJE

FÖLDHIVATAL NYITVATARTÁSI IDEJE

KECEL VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE

JEGYZŐ ÜGYFÉLFOGADÁSA

Okmányiroda hétfő: 07.00 – 17.00 kedd, szerda, péntek: 08.00 – 12.00 csütörtök: 08.00 – 18.00 Gyámügy hétfő: 08.00 – 16.00 kedd, szerda, péntek: 08.00 – 12.00 csütörtök: 12.00 – 16.00

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Valamennyi állatorvos saját praxisa részére biztosítja a munkaszüneti napokon való ellátást. Távollét esetén helyettesítő állatorvos dolgozik, akinek elérhetősége a rendelő bejáratánál kifüggesztve olvasható. Dr. Almási Zsolt: 20/262-2255 Dr. Beke József: 20/971-8180 Dr. Flaisz Csilla: 70/702-5394

EBRENDÉSZET

Tel.: 20/4949-705

GYÓGYSZERTÁRAK NYITVATARTÁSI IDEJE

Kristály Gyógyszertár Vasút u. 3. Tel.: 78/422-740 hétfő-péntek: 08.00 – 16.00, Páratlan szombatokon: 08.00 – 12.00 Ügyelet nincs. Szent György Gyógyszertár Rákóczi F. u. 1. Tel.: 78/420-150 hétfő-péntek: 08.00 – 12.00, 14.00 – 18.00 Páros szombatokon: 08.00 – 12.00 Készenlét: hétfő-péntek 19.00 – 21.00 18

Kiskőrös, Kossuth L. u. 16. Tel.: 78/795-059 hétfő, kedd, szerda: 08.00 – 11.30 és 13.00 – 15.00 pénztár 17.30-ig csütörtök, péntek: 08.00 – 11.30

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA

Kiskőrös, Kossuth L. u. 40. Tel.: 78/795-044 hétfő, szerda, csütörtök: 08.00 – 16.00 kedd: 08.00 – 12.00 péntek: nincs ügyfélfogadás

KISKUN-VÍZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Kiskunhalas, Kőrösi út 5. Hétfő, szerda: 8:00-14:00 Kedd: 6:30-12:30 Csütörtök: 8:00-20:00 Péntek: 6:30-12:30 Tel.: 20/942-1622

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

hétfő-csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 péntek: 08.00 – 12.00

HEGYKÖZSÉG ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

hétfő, szerda, péntek: 08.00 – 12.00 kedd, csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 Tel.: 78/421-308

HULLADÉKUDVAR NYITVATARTÁSI IDEJE

kedd, szerda: 07.00 – 16.00 szombat: meghatározott napokon 8.00 – 12.00 A befizetésről igazolást kell vinni. Tel.: 30/345-54-23

II. JÁNOS PÁL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Tel.: 78/420-253, 70/983-94-08

Cím: Szabadság tér 11. Intézményvezető Tel.: 78/521-850 Bentlakásos ellátás Tel.: 78/521-852 Konyha, pénztár, nappali ellátás Tel.: 78/521-851 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás Tel.: 78/420-092

TERÜLETI VÉDŐNŐI TANÁCSADÁSI REND

Tel.: 78/521-030, 06-70/379-2001

CSECSEMŐ TANÁCSADÁS:

Dr. Zsember Katalin kedd: 10.00 – 12.00 Dr. Percs Ágnes szerda: 10.00 – 12.00

ORVOSI ÜGYELET

CSENDES ŐSZ IDŐSEK OTTHONA

Vezetékes telefonszáma: 78/421-000 Mobil: 30/859-66-70 Ügyeleti idő: naponta 16.00 – 08.00

1. körzet: H 08.00-10.00 Kovácsné Veréb Gabriella 2. körzet: K 08.00-10.00 Fejesné Kókai Judit 3. körzet: Sze 08.00-10.00 helyettesített körzet 4. körzet: Cs 08.00-10.00 Grúberné Kirschner Erika VÁRANDÓS TANÁCSADÁS: Minden csütörtökön 08.00-11.30 Tel.: 78/420-555

Impresszum Keceli Hírek

Kecel város közéleti havilapja Kiadó: Vállalkozók a Városért Média Nonprofit Kft. 6237 Kecel, Fő tér 1. Ügyvezető és felelős szerkesztő: Kiss Tamás E-mail: media@kecel.hu Állandó munkatársaink: Ferró Zsófia, Gyalogné Klajkó Eszter, Kecskés Tamás, Ridegné Szilágyi Bettina Hirdetésszervező: Dúcz Annamária E-mail: hirdetes@vira.hu Telefon: +36-70/617-9945 Tördelés: BI-Design Reklámstúdió 6237 Kecel, Rákóczi Ferenc utca 56. Nyomdai munkák: DRUK-KER Kft. 6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47. Megjelenik havonta 3450 példányban. ISSN 2062-7300 Újság, képújság hirdetésfelvétel: Városi Könyvtár és Művelődési Ház hétfő, kedd, péntek: 09.00 – 12.00 szerda: nincs ügyfélfogadás csütörtök: 09.00 – 16.00 Tel.: 78/420-344 E-mail: hirdetes@vira.hu Lapzárta: minden hónap 20-án


HELYBEN AZ EGÉSZSÉGÉRT

A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Roma Önkormányzat együttműködésének köszönhetően a Keceli Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Haszilló Ferenc polgár-

mester közös szervezésében egy komplex szűrőállomás kitelepítése jöhetett létre június 21-én a Városi Könyvtár és Művelődési Ház parkolójában. Egy rövid regisztrációt követően minden

érdeklődőnek lehetősége nyílt általános állapotfelmérésen, kardiológiai, tüdőgyógyászati, nőgyógyászati, valamint szájüregi szűrésen részt venni. Az esemény mindenki számára díjmentesen zajlott. Külön gyerekprogram, légvár és csoportos foglalkozás is várta a felnőttekkel érkező kicsiket. Ehhez a programhoz csatlakozott ingyenes ruhaosztással Fekete Szabolcs plébános, Hatvani Gáborné, a Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Minden kedves résztvevő ebédben és tisztasági csomagban részesült.

Minden közreműködő segítségét köszönjük! Kertész Béla, a Keceli Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

„GÓLYA ROAD SHOW” - KALOCSA ÉS KÖRNYÉKE 2022 AVAGY A FEHÉR GÓLYÁK LÁTVÁNYGYŰRŰZÉSÉNEK IDEI EREDMÉNYEI A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezésében, az MVM Démász Áramhálózati Kft. támogatásával szervezett „Gólya Road Show” gólyafészek felmérő és fehér gólyák látványgyűrűző rendezvénye nagy sikert aratott a lakosság körében június 20-án, hétfőn Kalocsa és környékén. Immáron 11 éve folyik a felmérés, hiszen a rendezvény 2012-ben indult el. Összesen 7 település (Kalocsa, Homokmégy, Öregcsertő, Kecel, Hajós, Miske, Kiskőrös) 13 gólyafészkében 29 gólyafiókára került gyűrű. A gyűrűzéssel együtt ezeken a településeken, illetve fészkekben a fiókák számbavétele is megtörtént. Az átlagos

fiókaszám 2,23 példányként alakult fészkenként, ami sajnos sokévi átlag körüli eredmény az idei évben. A tudományos munkával egybekötött fajvédelmi, illetve természetvédelmet népszerűsítő akció során nem várt probléma, akadály szerencsére nem adódott. A fiókák fejlettsége csupán néhány esetben mutatott különbséget fészkenként, jellemzően jó kondícióban lévő fiókák voltak. Minden bizon�nyal azonban a tavaszi aszályos időszak és a később bekövetkező felhőszakadással járó időjárás hatásai nem kedveztek a költésnek. Volt néhány fészek, ahol sajnos idén nem kezdődött el a költés. Viszont Öregcsertőn egy esetben találtunk négy fió-

kás fészekaljat. Kecelen csupán a Vasút utcai fészekben sikerült gyűrűzni –három jól fejlett fiókát –, a többi helyszínen (Barnakert utca, Bóna-tanya) idén nem volt sikeres költés. Mindig öröm, hogy nemcsak a gyerekek, hanem az őket kísérő felnőttek is időt tudnak szakíta-

ni a gólyagyűrűzés megtekintésére, a rendezvényen mintegy 150-en vettek részt. A program a jövő évben a tervek szerint folytatódik. Agócs Péter, természetvédelmi őrkerület-vezető Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság