Page 1

Átadták a Szent László parkot

Véget ért a Pintér Kupa

Új AKG és ÖKO program

Országos Könyvtári napok 2021

Keceli Hírek INGYENES www.kecel.hu

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2021. október

ÁTADTÁK AZ ÚJ KERÉKPÁRUTAT

CIKK A 11. OLDALON

Fotó: Szilágyi Pál Ferenc


Kecel, lépj előre digitálisan!

ITT A GIGAERŐS OTTHONI NET

Válts a Telekom gigaerős hálózatára!

2

telekom.hu/gigaeros A Telekom optikai hálózatáról érhető el, műszaki felméréstől függően.


2021. október

Keceli Hírek

SOK BOLDOGSÁGOT!

Csonka-Tiricz Erika és Csonka Tamás

Katona-Sajdik Zsófia és Katona Adrián

Beke Gabriella és Miroslav Molata

Tóth-Óber Márta és Tóth Krisztián

TISZTELT KECELI LAKOSOK! Októberben az ünnepi megemlékezések mellett felavattuk a Temető-Bocskai utca sarkán lévő Szt. László parkot. Az új közösségi tér az ott lakók és az önkormányzat közös összefogásában valósult meg, több támogató anyagiakkal vagy felajánlott munkájával segítette. A területen korábban csak néhány pad állt, magánszemélyek, vállalkozások és az önkormányzat városgazdálkodási csoportja teremtett a semmiből parkot. Bevezették a vizet, új földfelület és öntözőrendszer létesült, védőkerítés épült, dísznövényeket telepítettek és járda is készült. A legkisebbek örömére játszótéri elem került elhelyezésre, mely hamarosan toronycsúszdával bővül. Köszönjük mindenkinek, aki akár a tervezés, akár a kivitelezés során segített, és majd a jövőben, a rendben tartás, karbantartás során is a segítségünkre lesz. Az, hogy közösséget kovácsoljunk,

rajtunk – mindannyiunkon – áll. Hasonló együttes munkával, ös�szefogásban is hozzá lehet tenni a város életéhez. Természetesen ez nem egy kósza, bedobott ötletet jelent, hanem a részletek bemutatását is: a projekt koordinátora a tervezett munkamenettel, pénzügyi háttér felvázolásával, a megvalósításban közreműködő mesterek, személyek megnevezésével jelentkezhet hivatalunknál. Mint a park átadóján is mondtam: „Óvjuk, védjük, amit közösen megteremtettünk”. Ennek jegyében szeretném hangsúlyozni, hogy a képviselő-testülettel minden hasonló, a közösség számára hasznos projekt mellé pozitívan állunk, és teljes erőnkkel segítjük. Haszilló Ferenc polgármester

Dr. Tóth Fruzsina és Dr. Filus Dániel

3


A város hírei

Keceli Hírek

2021. október

VÉRTANÚINK EMLÉKÉRE Az aradi vértanúkra október 6-án 17 órától a Szentháromság-templomban szentmisével, majd 18 órától a Szabadság-szobornál koszorúzással és mécsesgyújtással emlékeztünk. Forrai Ákos alpolgármester beszédében feleleve-

nítette a 172 évvel ezelőtti nap eseményeit, melynek emléke nem lesújt, megfélemlít, hanem bátorít, ösztönöz. Kiváló emberek áldozták életüket a magyar nemzetért és egész Európa szabadságáért, éppen ezért igyekeznünk

kell méltónak lenni hozzájuk. Végül a tiszteletadás és emlékezet jeleként a keceli szervezetek helyezték el koszorúikat az emlékmű előtt. Dicsőség a hősöknek, dicsőség a hazának!

TORTÁT NYERTEK A VÉRADÁSRA TOBORZÓK Sikerrel zárult az október 1920-án rendezett őszi véradás Kecelen. Ez többek között a Magyar Vöröskereszt kampányának köszönhető, amely által az iskolásokat is bevonták a toborzásba.

elmondta, hogy az elmúlt évekhez képest pozitív irányba változott az önkéntesek száma, a két

nap alatt összesen 89-en ültek be a véradó székbe. „A legtöbb kupon a 4. b osztályo-

A diákok toborzó kuponokat kaptak, amelyeket az invitált rokonok, ismerősök a véradás napján vittek magukkal, ilyen módon gyűjthették a pontokat az osztályok. Sutus Etelka, a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezetének területi vezetője

sok által meghívottaktól érkezett vissza hozzánk, így a fődíjat - a Zentai cukrászda tortáját – is ők nyerték meg. Összesen 54-en érkeztek az iskolásoktól kapott kuponnal, tulajdonképp minden évfolyam aktív részese volt az akciónak. Elképzelhető, hogy a jövőben is szervezünk ilyen jellegű megmozdulást, igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy motiváljuk az embereket.” Aki szeretne vért adni, bármikor megteheti, a www.veradas.hu-n elérhetők az aktuális helyszínek és időpontok.

65 ÉVE TÖRTÉNT A magyar történelem egyik legszomorúbb, egyben leghősibb emlékét idézték fel október 22-én Kecelen az '56-os forradalom és szabadságharc emlékművénél. A városi megemlékezés a Szentháromság-templomban szentmisével kezdődött, majd a Ligetben folytatódott, ahol ünnepi beszédekkel és koszorúzással adták meg a tiszteletet a magyar történelem hőseinek.

4

Maszlik Nóra Szabó László Dezső versével idézte fel október 23. hangulatát, majd Haszilló Ferenc polgármester mondta el ünnepi beszédét. Hangsúlyozta a fiatalság szerepét és fontosságát a magyar történelem alakulásában és az elnyomások elleni küzdelemben. Ezt követően Bányai Gábor országgyűlési képviselő osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel: „...Ha igazán őszinték akarunk

lenni, a 20. század történelmének ez az egyetlen eseménye, amelyre büszkék lehetünk. És szükségünk is van erre a büszkeségre, mert a 20. század nem volt kegyes hozzánk, magyarokhoz.” Az ünnepi műsor részeként a II. János Pál Katolikus Általános Iskola tanulói (Shan Jan Ran, Béleczki Nóra, Palásti Zorka) Csézy Itthon a legjobb/Ez az otthonunk című dalát adták elő. Az énekes lányokat Illésné

Márin Éva, Maszlik Nórát Ridegné Szilágyi Bettina készítette fel. Végül Fekete Szabolcs plébános fűzte hozzá gondolatait az ünnephez a történelem lelki oldalára is rámutatva, majd imára hívta a megjelenteket. A megemlékezés utolsó mozzanataként a keceli szervezetek elhelyezték koszorúikat az emlékmű talapzatán, majd egy-egy mécsest gyújtottak a hősök és vértanúk tiszteletére.


2021. október május

Keceli Hírek

ÁTADTÁK A SZENT LÁSZLÓ PARKOT Október 23-án délután új parkot adtak át városunkban a Temető és a Bocskai utca sarkán, melyet az elmúlt hetekben közösségi munkával hívtak életre. Kecel Város Önkormányzata és a környék lakói támogatók segítségével alakították ki az új közösségi helyet, melyen ko-

rábban csak néhány pad állt. Haszilló Ferenc polgármester beszédében felsorolta az elvégzett munkálatokat, megköszönte a támogatók felajánlásait és a közreműködők munkáját. Mint mondta, köszöni azoknak is, akik majd a jövőben, a rendben tartás, karbantartás során segítenek, hiszen az is éppoly fontos

feladat lesz. „Óvjuk, védjük, amit közösen megteremtettünk!" Beszédét követően főtisztelendő Fekete Szabolcs plébános atya beszélt a Bibliában szereplő kertek mint közösségi helyek jelentőségéről, a keceli parkokról, szobrokról, melyek a közelmúltban kerültek átadásra, majd felszentelte a Szent László parkot,

köszönve minden érintettnek a megvalósításért végzett szolgálatot. Végezetül az utca lakói invitálták vacsorára a megjelenteket.

ŐSZI MUNKÁLATOK Az őszi szürkeségbe is tud színt és szépséget csempészni a Városgazdálkodási csoport, hiszen az elmúlt hetekben a parkokat, ágyásokat, kiemelt járdaszegélyeket, sőt a templomkertet is árvácskákkal díszítették. Radva Zoltán elmondása szerint ezek a növények azért különlegesek, mert megmutatják

nekünk, hogy meglehetősen nehéz, sokszor zord körülmények között is lehet élni, virágozni. „Októberben új padok kerültek ki a nagy liget parkjába, rendezett körülményeket, illetve lehetőséget biztosítva a sétálóknak, pihenni vágyóknak. A régi padokat sem dobtuk ki, egy részük felújítva már az újonnan átadott Szent László parkot ékesíti.

Kitettünk 40 db utcatáblát a főutak mentén, így már a vidékieknek sem jelent gondot a tájékozódás Kecelen. A temetőt előkészítettük az ünnepre, hiszen ilyenkor hatványozottan gyűlik össze a lom, takarítottunk és terepet rendeztünk. A betakarítások végeztével megkezdtük a külterületi utak gréderezését, a következő hetekben pedig ez folytatódik majd.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK Többek között új gyalogosátkelők kialakításáról is határozott a városvezetés október 28-án a képviselő-testületi ülésen. A grémium már korábban döntött arról, hogy a Vasút utcán (a piac előtt) és a Császártöltési úton (a temető előtt) gyalogosátkelőket fognak létesíteni. A kialakításhoz szükséges engedélyezési tervek elkészültek.

Haszilló Ferenc polgármester elmondta, hogy a várható költségek jelentős részét az új lámpaoszlopok és lámpák felszerelése fogja kitenni. A képviselők elfogadták az erre kapott legjobb árajánlatot, melyet az EAC-Vill Kft. nyújtott be, így a beruházás mintegy 6.4 millió

forintba kerül majd. A felfestési munkákat a Magyar Közút Nonprofit Kft. vállalta. Döntöttek továbbá arról, hogy az újonnan átadott Szent László parkba saját költségen egy toronycsúszdát telepít a város. Terítékre került a közvilágítási lámpatestek cseréje is, melynek

tervezési-szakértői munkái a döntés értelmében megkezdődhetnek. Továbbá szó volt arról, hogy új járda épül a Kalocsai u. 4-6. alatt lévő önkormányzati óvoda körül, így a Petőfi S. utca felőli főbejárat esős időben is megközelíthető és használható lesz. A kivitelezési munkálatokat a ZALI-SZAN Kft. végzi majd a 268 800 Ft + 27% ÁFA árajánlat alapján.

PROJEKTINDÍTÁS Kecel Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-15BK1 azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című felhívásra. A projekt keretében 280 000 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a település belterülete csapadékvíz-elvezető rendszerének II-III. fejlesztési üteme valósul meg. Korábban a TOP-2.1.3-15-BK1 pályázat keretében megvalósult a beruházás I. üteme. Ennek folytatásaként további területek kerülnek bevonásra a II. ütemben. Továbbá a III. ütemben gyeprácskő burkolat kerül elhelyezésre az I. ütemben megépült csapadék-csatornahálózat egyes szakaszain a mű állagmegóvása

végett, ugyanis bizonyos területeken nagymértékű deformáció volt észrevehető az elmúlt egy évben. A II. ütemben érintett területeken hiányosan, illetve nem megfelelő lejtéssel van a csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítve. A Belvízvédelmi Tervben veszélyeztetett területként megjelölt,

mély fekvésű területek csatornázása történik meg. Az elérni kívánt cél, hogy a belterületen jelentkező fölös csapadékvíz helyben elszikkadjon, illetve a befogadó Rekettye-Bogárzó csatornába kerüljön elvezetésre, így mentesítve a belterületi ingatlanokat, létesítményeket a belvizek káros hatásai alól. Ezáltal kielégül a vizek helyben tartásának követelménye, valamint várható a többletvizek által okozott kártételek csökkentése és megszüntetése. A projekt hozzájárul a település külső természeti ha-

tásokkal szembeni ellenálló képességének erősítéséhez, ezen belül kapcsolódik a vízkészletgazdálkodás, vízkárelhárítás és vízvisszatartás beavatkozásokhoz is. A projekt megvalósításának határideje 2023. április 30. További információ: www.kecel.hu. 5


Elismerések

Keceli Hírek

2021. október

TŰZOLTÓ-HÍREK ELISMERÉS

ERŐPRÓBA

A Magyar Tűzoltó Szövetség október 9-én az Országház Vadásztermében tartotta a 2021. évi elismerésátadó ünnepségét. A résztvevőket Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke köszöntötte. A kitüntetések átadásánál két keceli önkéntes tűzoltó

részesült elismerésben: Haszilló László Gróf Széchenyi Ödön emlékplakettet, Kollár Zoltán Szent Flórián emlékérmet vehetett át.

Október 14-én már hatodik alkalommal rendezte meg a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a PUMP & RUN Országos Bajnokságot Kecskeméten. A verseny komoly fizikai és pszichikai erőpróba, amelynek résztvevői mindvégig fizikai teljesítőképességük határait feszegetik. A verseny fekvenyomásból és védőfelszerelésben történő futásból áll. A Keceli Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságot Dobár Ádám önkéntes tag képviselte.

Gratulálunk tűzoltóinknak!

MEGHURCOLVA A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016 óta emlékezik meg a kommunista diktatúra áldozatairól. A dr. Szobonya Zoltán nevével fémjelzett emléknapon, szeptember 24-én a Megyeháza dísztermében Rideg Lászlótól, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökétől vehették át az elismeréseket azok, akik még élő tanúi történelmünk e nehéz időszakának.

Többeknek már csak a hozzátartozóik által adatott meg, hogy elfogadják a főhajtást. A polgári demokráciáért küzdő, mártírhalált halt jánoshalmi forradalmárnak emléket állító emléklapot minden évben azoknak a megyénkben élő honfitársainknak adja át a megyei közgyűlés elnöke, akik harcosai, elszenvedői voltak a kommunizmusnak, megélték

Borbényi Lajos A szülők kuláklistára kerültek, így fiuk, Lajos munkaszolgálatra kényszerült. 1951-től építőhonvéd volt Kiskunhalason, majd Hódmezővásárhelyen, Karcagon és Székesfehérváron teljesített szolgálatot '53-ig. Borbényi Mihály Szorgalmas, gazdálkodó szülők gyermeke volt. A hatalom kuláknak minősítette őket, a család földjeinek egy részét elvették, fiukat pedig munkaszolgálatra hívták be. 1951-től '53-ig Hódmezővásárhelytől Budapestig több településen dolgozott építkezéseken. Flaisz József Családja 25 hold termőföldön gazdálkodott, az előírt beadást nehéz volt számukra teljesíteni, melyről említést tettek. Ezt sérelemként értelmezte a rendszer, így kuláklistára kerültek, fiukat pedig munkaszolgálatos katonai szolgálatra kötelezték. Flaisz József 1952-től lapátos katona volt Abasáron, majd '54-ben építőhonvéd Tatán. 6

az elnyomó hatalom embertelen intézkedéseit, vállalták a sorsfordító felelősséget és elszánt akarattal, hittel fordultak szembe a diktatúrával. Az emléknapon Szobonya Csil­ la, a mártírhalált halt ügyvéd leánya megható gondolatokkal emlékezett édesapjuk forradalmi tetteiről, a hallgatóság figyelmébe ajánlva mérhetetlen hazaszeretetét.

Az emléknapon kitüntetett kecelieket Tóth Lászlóné, a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének keceli tagja javasolta és terjesztette fel a Bács-Kiskun Megyei Közgyűléshez mint a kommunista diktatúra meghurcoltjait. A Dr. Szobonya Zoltán Emléknap alkalmából posztumusz elismerésben részesültek az alábbi keceliek:

Flaisz Ferenc Kulák szülők gyermekeként a hatalom számára megbízhatatlannak minősült, átnevelést javasoltak. Így munkaszolgálatos katona lett. 1952től építőhonvéd volt Abasáron, Ózdon, majd Miskolcon '54-ig.


2021. október május

Keceli Hírek

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ AKG ÉS ÖKO PROGRAMRÓL Két új agrárpályázati felhívásról tartott előadást Kósa Ferenc László, az Agrárszaktanácsadók Egyesületének elnöke a keceli gazdálkodóknak. A tájékoztató fórumot Sendula Anita önkormányzati képviselő szervezésében, Forrai Ákos alpolgármester jelenléte mellett tartották október 7-én az iskolában. Szeptember végén jelentek meg az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (VP4-10.1.1-21) és az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (VP4-11.1.1-11.2.1-

21) című pályázati felhívások, amelyek a következő 3 éves időszakban nyújthatnak kiegészítő támogatást a mezőgazdasággal foglalkozók számára. Az előadás keretében Kósa László ismertette az október 25. és november 25. között beadható pályázatok feltételeit, a benyújtás módját, az igényelhető támogatási ös�szegeket, valamint a területek kimérésének szabályait a szántók, a gyepek, az ültetvények és a nádas kapcsán egyaránt. Továbbá több példán keresztül szemléltette a helyes és a helytelen gyakorlatokat.

Az előadást követően Sendula Anita képviselő tájékoztatta a jelenlévőket a helyi közutak védelmében az év elején megalkotott rendeletről (1/2021. (I.22. önk. rend.). A képviselő elmondta: sok esetben tapasztalható, hogy a mezőgazdasági gépekkel nem rendeltetésszerűen használják a helyi dűlőutakat, mert többen azt használják forgóként a saját területeik megművelése során, emiatt személyautóval sokszor nehézkes vagy lehetetlen a közlekedés a felszántott vagy megtárcsázott útszakaszokon. Arra kérte a termelőket, hogy az

AKG-s vagy ÖKO-s területeik kimérésekor fokozattan figyeljenek oda arra, hogy csak a saját területeiken belül, a megfelelő távolságokat elhagyva mérjék ki a pályázatba bevitt táblákat, legyen az szántó vagy ültetvény, mert január 1-től az önkormányzat szankcionálni fogja a helyi közutak nem rendeltetésszerű használatát.

SIKER, HA VOLT MIT SZÜRETELNI Nem könyvelhető el nagy siker a szőlősgazdák részéről ebben az évben, hiszen a szélsőséges időjárás a termés javarészében nagy kárt okozott Kecelen. Kornóczi János hegybíró elmondása szerint kevés termelő volt, aki nem részesült a júniusi jégverésből. „Erre nem igazán lehetett felkészülni, és nem tudni, hogy az ilyen hirtelen kialakuló szupercellák ellen tudunk-e,

lehet-e egyáltalán védekezni. A szárazság is nagy volt idén, és még a szőlő sem tűrte jól az ekkora mértékű vízhiányt, ez pedig a megmaradt fürtöknél súlyveszteséget okozott. Ennek ellenére a borászoktól úgy hallottam, hogy a termés minősége, cukorfoka jó volt. Az biztos, hogy ez a jégverés nagy befolyással bír a jövő évre is, hiszen nagyon sok helyen nem is lehet szálvesszőket hagyni, tele

vannak sebekkel a vesszők, így könnyen elpattanhatnak lekötözéskor. Aki bejelentette igényét a kárenyhítésre, az november 1. és 30. között nyújthatja be a kifizetési kérelmet. A kártérítés összegét illetően a termény összmennyisége fog számítani, de aki elérte a 30 százalékos terméskiesést, az mindenképpen kap valamennyit. Hozzá kell tenni, rengeteg a káresemény idén, a kárenyhítési keretösszeg pedig fixen adott.

A szőlő értékesítését illetően az volt a pozitívum, hogy idén az összes szőlőt sikerült eladniuk a gazdáknak helyben. A közhangulat egyébként egyre kevésbé szól a megelégedettségről, a természeti károk és az árak miatt idén nem tudtak komoly nyereséget produkálni a gazdák. A költségek folyamatosan nőnek, a bevételek pedig csökkennek, ez igazából egyre kevésbé motiválja a gazdákat.”

TAVASZI FAGYKÁR ELLENI VÉDEKEZÉS TÁMOGATÁSA Megjelent a Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása című pályázati felhívás. A támogatás lehetőséget biztosít a gazdák számára olyan technológiai fejlesztések végre-

hajtására, amelyek használatával képesek lesznek elhárítani vagy mérsékelni a tavaszi fagykárokat. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt

esetén is – maximum 100 millió forint. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése:

rögzített vagy mobil légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések, továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek. A támogatási kérelmek benyújtására 2021. november 17-től 2022. január 11-ig van lehetőség. További részletek: agroinform.hu

7


Diákélet

SULI-HÍREK JÓ IRÁNYBA FUTOTTAK MATEKOSAINK Október 5-én MATEK-TÁJOLÓ versenyt rendeztek Kiskőrösön a környék általános és középiskolás tanulóinak. A szervező Petőfi Sándor Gimnázium tanárai már nem első alkalommal invitálták a tanulókat erre a sporttal egybekötött matematikaversenyre. Az ötlet népszerű a tanulók körében. Bebizonyosodott, hogy fiataljaink gyorsan futnak, majd egy-egy állomáshoz érve fejtörő

matematikafeladatokat is meg tudnak oldani. Egyszerre kellett helytállni fejben és testben is, ügyelve arra, hogy jó irányba fussanak tovább. A Pataki Virág, Straub Sára, Straub Milán alkotta csapat a 2. helyet, Sebestyén Viktor, Sáska Laura, Stenczel Anna csapata a 3. helyet szerezte meg. A képen a nyolcadikos versenyzők láthatók. Gratulálunk! TT

ROBOTIKA FOGLALKOZÁS AZ ISKOLÁBAN Iskolánk hetedik-nyolcadik évfolyamán, két-két órában Ma­ jorosi Csaba, iskolánk volt szaktanára tartott robotika foglalkozást a gyerekeknek. A foglalkozáson a robot beprogramozásának alapjaival és működésével kapcsolatban tartott

izgalmas és látványos órákat. Csaba az érdeklődő gyerekek számára kiscsoportos foglalkozások keretében szakkört is indít, melyen komoly informatikai tudáshoz juthatnak a diákok, ezzel segítve az esetleges szakirányú továbbtanulást.

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! Október hónapban a Keceli Polgárőrséggel együttműködve iskolánk 6. évfolyamos tanulói segítették reggelente a Dózsa György utca sarkán található gyalogátkelőhelynél a zebrán való átkelést. Nemcsak az autósok figyelmét hívták fel a

helyes közlekedésre, hanem a tanulókét is. Kérünk mindenkit, fokozottan figyeljenek a továbbiakban is a jelzett útszakasznál a reggeli időszakban áthaladó tanulókra! Vigyázzunk egymásra! Köszönjük a polgárőrök munkáját!

HULLADÉKGYŰJTÉS 1,5 év után újra lehetőségünk nyílt arra, hogy PET palackot és papírhulladékot gyűjtsünk. Az iskola pedagógusainak és dolgozóinak bonyolításával a szülők és a gyermekek családtagjai extra

mennyiségű hulladékot gyűjtöttek. Közel 30 tonna papír és közel 1 tonna PET palack gyűlt össze, melynek értékét az osztályok kirándulásra költhetik. Óvjuk továbbra is környezetünket!

OKTÓBER 23-RA EMLÉKEZTEK Iskolánk 7. osztályos tanulói a Városi Sportcsarnokban emlékeztek meg az 1956-os forradalom mártírjaira. Az események 65. évfordulóján korhű díszletekkel idézték fel a forradalom és az elbukás pillanatait, hangula-

8

tát. Felkészítők: Kóczián Gábor, Bergerné Lavati Erzsébet, Ri­ degné Szilágyi Bettina. A műsor után kisiskolás tanulóink a forradalom jelképévé vált lyukas zászlókat helyeztek el a Szabadság-szobornál.

ROMA PROGRAM A Keceli Roma Nemzetiségi Önkormányzat ROM RKT 21 nyertes pályázatának köszönhetően a Belügyminisztérium és a TEF támogatásával 3 napos rendezvényt tartott október 21-24. között. A rendezvény keretében közös filmnézésre került sor drogprevenció témakörben. Kirándulást szerveztek Budapestre 50 fővel, ahol a Terror Házát, a Kossuth teret, majd a Duna-parti holokauszt emlékművet látogatták meg. A 3. napon – befejezésként – Ro-

ma-napot tartottak. Itt hagyományos roma ételek készültek a diákok bevonásával, közös játék, valamint a helyi tehetségek bemutatója volt a program, a keceli Ternyipe tánccsoport fellépésével. A háromnapos rendezvény során előadók voltak: Gyárfás Kitti pedagógus, Gyárfás Tünde főhadnagy, Molnár Richárd romatáncoktató, Györgye Dávid zeneművész, Kolompár Ferenc – hitélet megerősítés. Beszédet mondott Kertész Béla, a Keceli RNÖ elnöke. KB


VESZPRÉMI MECCSEN A KÉZISEINK Iskolánk igazolt kézilabdás játékosai egy tartalmas délután keretében Veszprémben jártak október 24-én, ahol élményszerzési és tanulási céllal megtekinthették az MKB Veszp­ rém-Balatonfüred NB1-es kézi-

labdameccset. Igazi stadionban, igazi élményekben részesültek, s közben átérezhették a bajnokság magával ragadó hangulatát. A napot jól megérdemelt hamburgerezéssel zárták. Hajrá Kecel KC!

ELINDULT A LÁZÁR ERVIN PROGRAM (LEP) Magyarország kormányának támogatásával az idei évben újra indult a Lázár Ervin Program, melynek keretében minden köznevelésben résztvevő diák évente egyszer eljuthat színházba, cirkuszba, kulturális előadásra. Október 19-én nyol-

cadikos diákjaink Budapesten az Operában az OperaKoktél című előadást tekintették meg, melynek nagy sikere volt a diákok körében. Bízunk abban, hogy idén minden évfolyam eljuthat személyesen az elő­ adásokra.

SÉTAREPÜLÉSSEL EGYBEKÖTÖTT ÉLMÉNYNAP Izgalmasan indult az ősz annak a nyolc keceli kisiskolásnak, akik egy olyan élménynapon vehettek részt Kiskőrösön, amelyet megkoronázott egy sétarepülés is. A program főszervezője a Petőfi Tanya (Volámacser pihenő) tulajdonosa, Cserni Anetta volt. Az eseményt támogatta Vári Gyula legendás vadászpilóta, az Orion Sportrepülő Egyesület elnöke is. Cserni Anetta és társszervezője, Rácz Viktor már reggel 7 óra után friss házi pogácsával várta az izgatott tanulókat a közelmúltban teljesen felújított tanyán. A falatozás és a közös játék közben felfedezhették a helyszínt is. Cserni Anetta elmondta, hogy a Petőfi Tanya alapvető célkitűzéséhez szorosan kapcsolódik az ilyen jellegű élménynapok szervezése, ugyanis számára nagyon fontos az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos helyzetben élő gyermekeknek. Hozzátette, hogy a sétarepülés ötletét gyerekkorából „hozta” magával, hiszen hatéves korában a tanyájuk melletti honvédségi gyakorló lőtéren lehetősége volt helikopterrel meg-

tekinteni Kiskőröst és környékét. Elmondása szerint az életre szóló esemény olyan hatással volt rá, hogy azóta is arra törekszik, minél több gyermek átélhesse ugyanezt az élményt. E nemes célkitűzés mellé állt

Vári Gyula magyar repülőtiszt, háromszoros vadászrepülő világbajnok, az Orion Sportrepülő Egyesület elnöke. A legendás vadászpilóta a programmal kapcsolatban kifejtette, hogy a gyermekek nagyon szeretik az ilyen jellegű eseményeket, mivel a legtöbbjüknek nem adatik meg a repülés az életében. Elmondta, hogy a sétarepülés mellett a pilótavilágba is bevezetik a fiatalokat: biztonságos magasságot elérve a pilóták

„odaadják” a botkormányt, így – ha csak egy rövid ideig is – kipróbálhatják, milyen repülőgépet vezetni. A program során két tapasztalt pilóta, Horváth Hanna, a légihatóság munkatársa és Winkler Tamás aktív katona vitte külön-külön repülővel a gyerekeket, továbbá segítségükre volt – a szintén katona – Balla József is. Vári Gyula kérdésünkre elmondta, hogy az Orion SE egy olyan programmal is rendelkezik, amely által évente 75-100 gyermeket tudnak ingyenesen repülőgépre ültetni. A gyerekek meghívásában és kiválasztásában Cserni Anetta segítségére volt a Keceli Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Kertész Béla, a roma önkormányzat elnöke elmondta, hogy több közösségi felületen hirdették az eseményt, ahová a szülők tudták regisztrálni a gyermekeiket. VIRA

9


Kultúra

Keceli Hírek

2021. október

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2021 A keceli Városi Könyvtár és Művelődési Ház számos programmal kapcsolódott 2021-ben is az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz. Október 5-én Hogy kerül a kerékpár a könyvtárba? címmel könyvtárhasználati foglalkozással kezdődött a heti rendezvénysorozat. A 3. évfolyamos diákokat Stubner Éva pályázati referens köszöntötte és a Kecel-Imrehegy közötti kerékpárút átadása kapcsán felhívta a figyelmüket arra, miért fontos a környezetkímélő és biztonságos közlekedés. Végül egy rövid prezentáció keretében a kerékpározás története is bemutatásra került. A délelőtti program folytatásaként A szomorú királykisasszony című bábelőadást tekinthették meg az imrehegyi és a keceli óvodások. Az aranyszőrű táncos bárány, s a hozzáragadt falu népe, valamint a szomorú királykisasszony megvigasztalására összegyűlt királyfik, grófok és más atyafiak vidám története élő meseszóval és énekszóval, Arany László meséje nyomán kelt életre. A színház díszlete egy nagy lapozgatható képeskönyv volt, melynek nyitható-csukható oldalain a szereplők meg-megmozdultak, sőt a síkbábok olykor el is hagyták helyüket, majd az aktívan közreműködő gyerekek között tett látogatás után vis�szatértek a könyv lapjaira, hogy fölvidítsák a szomorú királykisasszonyt. A grafikákat és a díszletet Makhult Gabriella képzőművész, illusztrátor készítette, mesélt és bábozott Tóth Anita bábszínész. Az előadás a Köszönjük Magyarország program keretében valósult meg. A napot Együtt lenni jó! címmel

Mese-vár

Könyvtári napok - Tallér Edina

10

könyvtári mondókázó zárta. Vácz Péterné Demsa Erika Kerekítő foglalkozásvezető különböző mozgásos feladatokkal, hangszerekkel és persze Kerekítő Manóval szórakoztatta a kicsiket. Október 6-án délelőtt a Mesevár című programon a Központi óvoda nagycsoportosai népesítették be a gyermekkönyvtárat. A könyvtárhasználati ismeretek felelevenítését követően Majtényi Erik Hűvös őszi eső című versére játszottak a gyerekek, majd a vízcsepp meséjét hallgathatták és tekinthették meg papírszínház segítségével. Délután Török Zsuzsa klinikai szakpszichológus tartott előadást Családi életciklusok címmel. A kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda támogatásának köszönhetően a programon bárki ingyenesen rész vehetett. Október 7-én Szeg Jánosné: Ki is az ember? Istenről, világról, az emberi kapcsolatokról című könyvének a bemutatójára került sor. A szerzővel, Szeg János­ néval Matos Maja beszélgetett.

Többek között szó esett arról, miként születnek az írások, milyen tematika mentén rendezte azokat könyvbe a szerző. A rendezvényen közreműködtek: Czár Lászlóné, Cserni Zoltán­ né, Flaiszné Sendula Margit, Herczeg Mihályné, Kovács Anna és Szedres Károlyné. Végezetül Fekete Szabolcs plébános méltatta a kötetet, majd dedikálással zárult a program. Október 8-án Tallér Edina író, drámaíró volt a Városi Könyvtár és Művelődési Ház vendége. A délelőtt folyamán a 6. a és a 7. c osztályos diákok vehettek részt interaktív foglalkozáson. Az írónő és két segítőtársa, Gerner Koppány és Gerner Anna Irin­ gó játékos formában mutatta meg a gyerekeknek a regény születésének kulisszatitkait. 17 órától pedig A Lány a város felett című nyáron megjelent legújabb regényének volt a könyvbemutatója. Tallér Edinával fia, Gerner Koppány beszélgetett. A családias hangvételű beszélgetésből sok érdekes tény derült ki a regény születésének

Hogy kerül a kerékpár a könyvtárba?

A szomorú királykisasszony

körülményeiről, és hogy mint minden regényében, úgy ebben is fontos szerepet kapnak a személyes emlékek, tapasztalások. Megtudhattuk azt is, hogy a szerző egységesen építi fel szövegeit, direkt módon kapcsolja egymáshoz őket. Karakterei jellegzetesek, ugyanis gyakran keresik útjukat, illetve teremtenek kapcsolatot misztikus dolgokkal. A beszélgetésből az is kiderült, hogy számára ezek a típusú karakterek inkább írástechnikai eszközök, hiszen tétovaságuk és naivitásuk által kibonthatja azokat a kérdéseket, amik foglalkoztatják. A regény alapmotívuma a magány és annak megjelenésformái, a szereplők és különösen a főhős köré épült kulisszája. Az írónő elmondta: arra törekedett, hogy ne csak egy elveszett, magára maradt karakter jelenjen meg, hanem a regény egész világa ilyen hangulatot adjon át. Nem azt akarta elérni, hogy az olvasó így érezze magát, inkább csak, hogy megértse, milyen is a teljes egyedüllét. Zárásként jövőbeli terveiről beszélt. Legközelebb rövid történetekkel szeretne olvasói elé állni, ugyanis prózai munkásságából eddig kimaradtak a novellák. Verset nem szándékozik írni, de több drámaötlet fordult már meg a fejében.

Tallér Edina könyvbemutató gyerekeknek

Szeg Jánosné - Ki is az ember?


A MAGYAR NÉPMESE NAPJA 2005 óta ünnepli az ország Benedek Elek születésnapján a magyar népmese napját. Ebből az alkalomból szeptember 30-án 10 órától az Álomzug Társulás Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című báb-

előadására várták a keceli és az imrehegyi gyerekeket a Városi Könyvtár és Művelődési Házba. Az előadás személyes hangulatát segítette az élő éneklés, melyet hangszeres kíséret tett még szórakoztatóbbá. A báb-

színész a közönség bevonásával mesélte a történetet, a gyerekek lelkesen segítették kihúzni a sárban rekedt hintót, megtörni a varázslatot, hozzásegíteni a boldogsághoz a királylányt.

Az előadás sikerét vidám kacagás és lelkes taps jelezte. Végül a képzeletbeli Szent Mihálynapi vásárról az intézmény ajándékaként egy-egy mosolygó almás könyvjelzőt vihetett haza mindenki.

ÁTADTÁK AZ ÚJ KERÉKPÁRUTAT Kecel és Imrehegy régi vágya teljesült szeptember 5-én, amikor ünnepélyes keretek között átadásra került a két települést összekötő kerékpárút. Az Imrehegyen megrendezett ünnepség Himnusszal vette kezdetét, majd Bányai Gábor országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, aki beszédében kitért arra is, hogy az előttünk álló időszakban egyre nagyobb anyagi forrásokra számíthatunk majd a vidékfejlesztést illetően. Elismerését fejezte ki a két település vezetőségének kitartásáért, hogy a nem kevés akadályt leküzdve megvalósították a közös célt. Haszilló Ferenc, Kecel város polgármestere beszédében ismertette a kerékpárút kivitelezésének részleteit. A kerékpárút 344 970 000 Ft-ból készült el, melyből közel 39 millió forint önerőt Kecel Város Önkormányzata biztosított. Megemlítette továbbá a tervezés és kivitelezés körüli nehézségeket, a területszerzéssel járó egyeztetéseket, az építőipart érintő drágulásokat, illetve a többlettámogatásra való várakozás időszakát. Mindezeken túljutva pedig a 2020 júniusában megkezdett kivitelezési munkálatok mindössze fél év alatt befejeződtek. Hozzátette, hogy a közel 4 km hosszú, 2,3 m széles kerékpárút létrejötte az imrehegyi munkaerő-mobilitás infrastrukturális feltételeit és az iskolások biztonságos közlekedését hivatott megteremteni. Végül Kecel Város Önkormány-

zata és Imrehegy Község Önkormányzata nevében köszönetét fejezte ki a következő személyeknek és szervezeteknek: • Soltút Kft. – Rencsár Kálmán, • Bognár Zoltán – tervező, • Gazdag Zoltán – műszaki ellenőr, • az önkormányzatok részéről Szrenkó József és Stubner Éva, • a pályázatot író és menedzselő Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., • Bányai Gábor országgyűlési képviselő, • Rideg László, a Megyei Közgyűlés elnöke, • a közreműködő jogászok: dr. Agócs Ákos és dr. Nedwed Mária, • az ingatlanrészt felajánló tulajdonosok és a kivitelezési munkálatokat készséggel viselő mezőgazdasági termelők. Lavati Gabriella, Imrehegy község polgármestere beszédében megköszönte az előző két választási ciklus imrehegyi vezetésének befektetett munkáját is, valamint ismertette a település

anyagi hozzájárulását a projekthez. E szerint a megvalósításhoz Imrehegy 13 883 911 Ft-tal járult hozzá, melyből 11 millió Ft-ot Kecel város kölcsönzött a községnek 10 éves futamidőre. Ezt követően Brinkus Roland imrehegyi iskolás elszavalta Mihály Csaba a Bicaj című versét. Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke felelevenítette, hogyan osztotta el a

megyei önkormányzat a TOPos pályázati forrásokat a települések egyéni igényeire szabva. Hozzátéve, hogy az elmúlt időszakban csaknem 600 projekt valósult meg a megyében, és ennek többszörösére lehet majd számítani a következő években. Folytatásként a kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola növendékei adták elő Purcell Trombitaszó és Clark Dán induló című művét. Ezt követően Fekete Szabolcs plébános felszentelte az új kerékpárutat, és örömét fejezte ki, hogy két egyházközségének nagyobb egységét és a települések megmaradását szolgálhatja az átadásra került projekt. A kerékpárút átadóját Haszilló Ferenc, Lavati Gabriella, Rideg László és Bányai Gábor zárta a szalag ünnepélyes átvágásával, majd Imrehegy Község Önkormányzata vendégelte meg a jelenlévőket.

11


Közösség

Keceli Hírek

2021. október

KECELI VÁLLALKOZÓT IS DÍJAZOTT AZ IPARKAMARA A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020-as elismeréseit október 26-án adták át Kecskeméten a Platter János Konferenciateremben. A pandémiás helyzetből kifolyólag egy év csúszással adták át a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. évi kitüntető díjait. Az ünnepi küldöttgyűlést Gaál József, a BácsKiskun Megyei Kereskedelmi és

Iparkamara elnöke nyitotta meg. „Az elmúlt időszak nagyon kemény volt a megyei vállalkozások számára, a díjazottak valamen�nyien helytálltak. A koronavírus járvány rávilágított arra, hogy ha összefogunk, közösen túl tudunk

jutni az ilyen időszakokon is” – mondta el az elnök. Az ünnepi küldöttgyűlésen 24 megyei cégvezető, vállalkozás, illetve szervező vette át az iparkamara elismeréseit. Fejes István keceli asztalos, egyéni vállalkozó Bács-Kiskun Megyei Szakképzésért díjat vehetett át. Gratulálunk! Forrás: bacshir.hu

VIDÁM DÉLELŐTT A HATVANI SZABADIDŐPARKBAN Hatvani Gáborné meghívására a Csendes Ősz Idősek Otthona nappali ellátását igénybe vevők látogattak el október 5-én a Hatvani Szabadidőparkba. A ragyogó napsütést kihasználva többen kerékpárral érkeztek a helyszínre.

Az időseket Hatvaniné Marika fogadta a gyönyörűen kialakított parkban. A vendéglátó elmondta, hogy családi vállalkozásként működik a Szabadidőpark, majd beszélt annak történetéről, és hogy milyen funkciót töltöttek be régen az épületek és a hozzá tartozó terület. A létesítményt még ma is sokan Vörös Zászló-majorként ismerik. Ezt követően elkalauzolta az időseket az óriási parkban, megnézhették a felújított halastavat és az új kerti bútorokat. A park felújítása,

kialakítása során hangsúlyt fektettek a környezetvédelemre is, igyekeztek megóvni a régi fákat, bokrokat. Marika az időseket végigvezette a rendezvénytermen és megmutatta az újonnan kialakított szálláslehetőségeket. A program végén megvendégelték a látogatókat, akik jó hangulatú beszélgetés után búcsúztak a házigazdától. Ezúton is köszönjük a vendéglátónak az élménydús, vidám délelőttöt. Csendes Ősz Idősek Otthona munkatársai

KETT-KÉPZÉS IMREHEGYEN A Katolikus Pedagógiai Intézet által meghirdetett 30+ kihelyezett továbbképzés megrendezésének adott helyet október 21-én a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézmény Tagóvodája. A képzés helyszíne a helyi általános iskola tornaterme volt, témája pedig a Kett-módszer bemutatása az óvodában. Szakmai napunkon 30 fő vett részt, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéhez tartozó intézmények közül 7 óvodából képviseltette magát óvodapedagógus, valamint a helyi óvónők, tanítók és intézményünk iskolalelkésze, hitoktatója is részt vett a képzésen. A Kett-módszert Sipos Edit hittanár, a Franz Kett Pedagógiai Műhely vezetője, s ezen pedagógiai módszer hazai képviselője ismertette. A módszert nemcsak elméleti, hanem gyakorlati oldaláról is átélhették a résztvevők. A Franz Kett német pedagógus által kidolgozott valláspedagógia a keresztény istenképre és em12

berképre épül. Középpontjában a teremtett és megváltott ember áll, aki közösségben él, talál magára és fedezi fel az élet értelmét. A módszer látványos része a foglalkozások alkalmával elkészülő padlókép, mely közös élményt nyújtó alkotásként születik. Kett és munkatársai 45 éve szerveznek képzéseket pedagógusoknak és foglalkoznak gyermekcsoportokkal. Ezt a módszert Magyarországon Sipos Edit honosította meg, aki személyesen a módszer megalkotójától sajátíthatta el. A szakami napot intézményünk iskolalelkésze, Tóth Tibor atya nyitotta meg, ezt követően Edit a módszer elméleti oldaláról beszélt. A gyakorlati részt egy közös tánccal nyitottuk meg, majd helyfoglalás előtt mindenki köszöntötte egy általa kiválasztott társát. Megállapítottuk, hogy mindannyiunknak helye van itt. „Itt vagyok, jelen vagyok, megérkeztem”. Az előadó sok kellékkel érkezett, melyek elengedhetetlen részei a módszer kivitelezé-

sének. Ezeknek az eszközöknek a segítségével megpróbáltuk padlókép alkotással megjeleníteni az aznap reggel idevezető utunkat. A foglalkozás során elkészülő padlókép a közös alkotás örömére, a közösen választott középpontra irányítja a figyelmet. Majd egy újabb padlókép alkotásába kezdtünk, melyhez színes kendőket használtunk fel. A nap zárásaként egy képzeletbeli fényképezőgéppel lefotóztuk alkotásunkat és elmentettük az emlékezetünkben és a szívünkben. Tartalmas napot tölt-

hettünk együtt, élményekkel a szívünkben térhettünk haza sok új, hasznos dolgot tanulva. Bízunk benne, hogy kollégáink kedvet kaptak a módszer kipróbálásához, a gyermekek hitéleti nevelésében való alkalmazásához. Ezúton szeretnénk megköszönni a KaPi-nak a kihelyezett képzés lehetőségét és az egyházmegyénk intézményeivel való együttműködést. Az egyházmegye óvodapedagógusai tavasszal Kiskunhalason folytatják a kihelyezett képzést, melynek témája a mozgásfejlesztés lesz.


2021. október május

Keceli Hírek

ADOMÁNY ÉRKEZETT A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keceli Csoportja október 18-án nagyobb mennyiségű, különféle méretű inget adott át eredeti csomagolásban a Kecel Időseiért Közalapítvány által fenntartott Csendes Ősz Idősek Otthona keretei között mű-

ködő Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület DélAlföldi Regionális Központján keresztül érkezett adományt a Keceli Csoport részéről Pap Józsefné megbízott és Fekete Szabolcs plébános adták át.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak jóvoltából az adományok több tucat olyan nehezebb körülmények között élő családnak jelentenek segítséget, ahol általános iskolás vagy középiskolás korú gyermeket is nevelnek.

A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKA Szeptember utolsó vasárnapjának délelőtti szentmiséjén 18 fiatal részesült a bérmálás szentségében a Szentháromság-templomban. Tizenhatan Kecelen, ketten pedig a császártöltési közösségben készültek a Szentlélek ajándékainak befogadására. A templomot zsúfolásig megtöltötték a hívek, köztük a bérmálandók családtagjai. Az ünnepi szentmise elején a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda diákjai verssel és énekkel köszöntötték dr. Bábel Balázs érseket és Pap József diakónust. A műsort adó gyermekeket Ridegné Szilágyi Bettina és Il­ lésné Márin Éva készítették fel. Ezt követően pedig a bérmálkozó fiatalok nevében Kollár Noémi és Tóth Csaba fordult a

főpásztorhoz. „Vedd a Szentlélek ajándékának jelét” – hangzott el a bérmálás szentségének kiszolgáltatásakor. S valóban, a bérmálásban ajándékot kapunk, mely eltörölhetetlen jelként megmarad

bennünk, s végigkíséri életünket. Mindig ott a lehetőség, hogy hallgassunk a Szentlélek szavára. Ha eltérünk is attól az iránytól, amit a Szentlélek jelölt meg nekünk, visszafordulhatunk, újra követhetjük azt, amit

kértünk. Egyre könnyebbé válik haladni azon az úton, melyen a Szentlélek vezet minket. A szentmise zenei szolgálatát Csiszér László és csapata végezték. Az ünnep részeként Balázs érsek lektorrá avatta az egyházmegye papnövendékét, Hirling Attilát, aki szeptember elseje óta Kecelen végzi szolgálatát. Akik ezen a szép napon a keresztény nagykorúság szentségéhez járultak: Csúzi Fanni, Dóra Lili, Grúber Noémi, Hunyadi Janka, Jankovich Anett, Kocsi Kitti, Kocsi Nelli, Kollár Noémi, Kovács Adrienn, Kovács Bar­ bara, Lakatos Réka, Maszlik Zsófi, Minda Szintia, Sebestyén Bence Tamás, Sendula Judit, Suhajda Botond, Szabó Luca, Tóth Csaba. Tóth Tibor iskolalelkész káplán

HŰSÉGBEN, SZENTSÉGBEN, EGYSÉGBEN A keceli hagyomány szerint minden évben október harmadik vasárnapja a jubiláns házasok ünnepe a Szentháromság-templomban. Idén 31 szentségi házasságban élő pár jelentkezett előzetesen a plébánián, hogy az ünnepi liturgia keretében újra áldást nyerhessen a 65, 60, 50, 40 vagy 25 éves házassági kötelék. Az ünneplő közösséget énekkel köszöntötték Illésné Márin Éva tanárnő énekkaros növendékei, az iskola hittanosai pedig alkalomhoz illő verseket adtak elő Pap Józsefné felkészítésével. Az evangéliumot követően a házaspárok középre felsorakozva, kézen fogva újították meg a házasságkötéskor egymásnak tett ígéreteiket, hálát adtak az együtt eltöltött évekért, majd személyes papi áldásban részesültek Fekete Szabolcs atya által. Az egyházközség ajándékaként egy-egy fehér rózsát, gyertyát, szentírást és a keceli templomokat ábrázoló emlékplakettet kaptak.

áldásukat, majd fogadták a jubiláns házasok áldását. Ez alkalommal a Miatyánkot is az ünneplőkért imádkozta a hívő közösség, valamint a kántor is az egykori esküvői énekek repertoárjából választott régi menyeg-

zőket idéző egyházi alkotásokat. A kivonuláskor a legidősebb – 65 éve szentségi házasságban élő – párral karöltve vonult ki a templomból Fekete Szabolcs plébános, őket követte az ünneplő közösség.

A plébános atya méltatta azon elődeit, akiknek része volt abban, hogy a megjelent házaspárok e szentségben részesülhettek, illetve hálát adott a leszármazottakért, akik ezen házasságoknak köszönhetik életüket és boldogságukat. Az ünneplő párok a felajánlást követően, a meggyújtott gyertyák fényénél újra elmondták házasságkötéskor kapott nász13


Sport

Keceli Hírek

FITKID-SIKEREK A FitKid Bajnokság első megmérettetése ebben a szezonban Balatonfüreden volt szeptember 25-26-án. A versenyen megemlékeztek a nyáron elhunyt Tóth Péter edzőről, aki a Halas Fitnesz Egyesület alapítója és vezetőedzője, a FitKid meghonosítója volt. A két nagyszerű keceli tornászlány,

Mizser Réka és Sendula Jáz­ min tehetségét is ő gondozta az elmúlt években, akik ezen a versenyen is tanúbizonyságot tettek rátermettségükről. „Réka II. „A” osztályban indult, és 4. helyezést ért el a koreográfiájával, amely nagy siker volt számára, hiszen nagyon sokan voltak a kategóriájában és volt edzőjének, Péternek is bizonyí-

tani akart, mert nagyon szerette, és lesúlytotta a halála. Réka még csak 1 éve versenyzik az „A” osztályban, és most mindössze egy század pont választotta el a dobogótól. Tervei szerint a Dance free versenyszámban is indul majd. Most nagyon motivált az előrehaladásban és gyakorlásban, hiszen az Európa-bajnokság kvalifikációja zajlik már ezeken

a versenyeken” – számolt be lapunknak Mizser Magdolna, Réka édesanyja. Sendula Jázmin ezúttal az 5. helyet szerezte meg az I. „A” kategóriában. Gratulálunk a lányoknak!

BARÁTOKKAL A MARATON IS KÖNNYEBB Épp egy éve, a COVID kellős közepén néhányan – keceli kötődésű barátok – úgy döntöttünk, hogy mivel többé-kevésbé rendszeresen futunk, elindulunk egy félmaratonon. Az esemény a vírus-helyzet miatt sajnos elmaradt, helyette viszont volt aki kipróbálta magát egy dunaföldvári terepfutó versenyen. A lelkesedés megmaradt, és a folyamatos futóedzések arra sarkalltak bennünket (Bata Péter, Benedeczki Tamás, Németh Mihály, Szi­ lágyi Gáspár, Vén Zoltán), hogy benevezzünk az őszi Spar Budapest Maratonra, hiszen mindannyian le szerettük volna futni egyéniben a 42 km-t. Teljesen amatőrként két dolog volt bennünk erősen: az elhatározás és a teljes tapasztalatlanság a távot illetően. Amikor lehetőség adó-

dott rá, interneten szerveződtünk közös edzésekre (többnyire Kecelen, néha Budapesten) hetente 2-4 alkalommal, általában 10 és 20 km közötti távokkal. Tájékoztattuk egymást a futásról szerzett új információkról, és az egyéni edzéseinket megosztva egymást motiváltuk. Páran felkészülésként elindultunk a nyári Vivicitta félmaratonon, ezáltal is

rengeteg új tapasztalatot szerezve. A maratonhoz közeledve és egyre hosszabb távokat futva mindannyiunkban felmerült a kérdés, hogy elég felkészültek vagyunk-e? Néhányan közülünk sérüléssel álltak rajthoz, mások sérülésből éppen felépülve, de a rajtnál egymás mellett állva, vigyorogva, mindannyian tudtuk, hogy akár sikerül, akár nem, az

együtt futás miatt már megérte elindulni. A reggeli eső nem sokat segített, de a hangulatot nem tudta megtörni. Megbeszéltük, hogy jó lenne tartani egy fix iramot, így legalább az elején együtt marad a társaság. Ez többnyire működött is, a 2-3 fős kis csapatok hol szétváltak, hol más módon újra alakultak. A hangulat fantasztikus volt. Mindenki rengeteget tanult magáról testileg és mentálisan is. Megéltük azt, amikor a testünk azt kiáltotta „Állj már meg, te szerencsétlen!” de mégis, az emelkedett lelkiállapot és az akaraterő az utolsó energiamorzsákat is mozgósította. A futás a maratoni távon egy teljesen más szintre emelkedett mindannyiunknál, kicsit máshogy látjuk a világot. Ahogy egyikünk nagyon jól megfogalmazta: „Alázatra tanít.” Benedeczki Tamás

VÉGET ÉRT AZ IDEI PINTÉR KUPA Az őszi időjárásnak megfelelően esőben és hidegben kezdték meg a köröket az autocross versenyzői október 10-én a Kecel Ringen. Az eső miatt felázott pályán szinte megszűnt a lóerők adta erőkülönbség, és a vezetéstechnika vette át a főszerepet. Aki jól taktikázott és óvatosabban kezelte a gázpedált, az célba ért, viszont aki nagyobb sebességgel próbált bevenni egy kanyart, az gyorsan a pályán kívül, vagy a forgalommal szemben találta magát. „Előző nap figyeltük az időjárást, és bíztunk a jobb időben, hisz csak kisebb esőt jósoltak vasár14

napra, de nem így lett. Egész éjjel esett az eső, és még vasárnap délelőtt is. Így a felázott pálya igencsak csúszós lett. Igyekeztünk a pályakarbantartással javítani a helyzeten és a nagyja sarat lehúzni a pályáról. A délelőtt folyamán pont a sárdagasztás miatt alig akadt olyan futam, ahol nem kellett menteni valakit, ezen is próbálunk még javítani a jövőben. A versenyzést illetően, ahogy ez ilyenkor – az utolsó versenyen – lenni szokott vannak, akik már bezsebelték a bajnoki díjat, azaz megnyerték az idei Pintér Kupát a kategóriájukban, de még éles küzdelmek is folynak a dobogós és első helyekért.

A teljes évre visszatekintve, az idény a járványhelyzetnek köszönhetően elég nehezen indult, de a nyárba érve, a körülmények javulásásval meg tudtuk valósítani a terveinket. Így lett

kétnapos a versenyhétvége, és a fejlesztésekkel is szépen haladtunk. Összességében jó évet zártunk – számolt be Tukacs Tamás, a keceli Motocross SE elnöke.


2021. október

Keceli Hírek

Múltidéző

RÉGI MESTERSÉGEK III. RÉSZ Folytatódik a régi keceli mesterségek felelevenítése a könyvtár helyismereti gyűjteménye alapján. KÉKFESTŐK Először idős Tollár Ferenc költözött Kecelre 1926-ban, majd 1930-ban átadta fiának a műhelyét. Kézi mintákkal tarkázták a vásznakat, s idős Tollár maga is készített kézi nyomódúcokat. A hatalmas, terméskővel terhelt mángorlót lóval működtették. Piacokra, vásárokba is vitték árujukat. Fia a hideg vízben való áztatástól ízületi betegséget kapott, így 1935-ben inkább szatócsüzletet nyitott. A másik kékfestő mester Perényi Rezső, aki 1940-ben kapott iparengedélyt. Világoskék, búzakék festést alkalmazott, melyet kiskunfélegyházi mestertől tanult. Ez az eljárás gyorsabb, korszerűbb, anyaga színtartóbb, mosásállóbb és világoskék alapszínű volt (keceli kéknek nevezték). SZŰCSMESTERSÉG 1946-ban telepedett le Kecelen Rácz Gyula dorozsmai „magyarszűcs”. Két segédet alkalmazott, valamint egy napszámban fizetett legényt is. Készítettek subákat, bekecset, kucsmát, bőrkesztyűt, bundát. A birkabőrök tisztítására és festésére saját készítésű szert használtak. A zsírtalanító szert „szappangyökérből” nyerték, ami a „bolhavirágnak” nevezett növény gyökere. A gyökeret a legények baltával vagy késsel összeaprították, rézüstben trisó hozzáadásával lúgos hatású tisztítószert főztek belőle. Bőrfestésre eperfagomba főzetét használták: tiszta vízben a gombát addig főzték, amíg a lé barnás színű lett, a színárnyalatot egy

darab birkabőrön próbálták ki. Foglalkoztak cipőbélésnek való szattyánbőr kikészítésével is. Az ilyen bőrt pár napig mészlében áztatták, utána „lehúsozták”, végül kikészítették. A cserzéshez tölgyfa gubacsból vagy a nyers fűzfa lehántolt hajából készítettek főzetet. MOLNÁROK 1924-ben 3 szélmalom őrölt a határban, üzemeltetői özv. Benke Lajosné, Lehőcz Antal és Magyar György voltak. Mellettük 5 gőzmalom is működött. A szélmalmokban ekkor már inkább csak darálás folyt. 1932-ben kezdte meg a munkát a keceli „nagymalom”, amelyet Székely Gyula és Székely János működtetett. Itt 12-13 fős személyzet dolgozott, főszezonban, cséplés után akár 30 munkást is alkalmaztak. Lisztőrlésen kívül vállaltak darálást, árpa- és köles hántolást is. A malomtulajdonosok azonos áron daráltak és őröltek, így az őrlemény jobb minőségével próbálták magukhoz csábítani az embereket. 1951-ben az Újtüskösi Iskola felé vezető úton még őrölt az utolsó keceli szélmalom, melyet szélcsendes időben benzinmotorral hajtottak meg, amivel meg tudták hosszabbítani a malom működését. OLAJ SUTÚ Kecelen több olaj sutú is működött. Az 1930-as évek közepén Travnik János géplakatos Orcsik Andrástól vette meg a hajazót és a darálót, a prést pedig Miskéről vásárolta. Az olaj sutú novem-

Seidner Gyula húsboltja

bertől egész télen 2 állandó munkással dolgozott, napraforgó-, tök-, repce- és lenmagot vittek sutultatni. Travnik János kásahántolást is végzett: kölesből a hajazón hurkába való kását hántolt. A közeli községekből is sokan jártak Kecelre olajat üttetni, kölest hántoltatni. PÉKEK Sok család házi kemencében sült kenyeret evett, így 1931-ben 2 pék dolgozott csak Kecelen. Az 1940-es években 3 pékség volt, 1980-ban pedig a Sütőipari Vállalat keceli üzeme mellett még 2 pékmester is megélt mesterségéből. Kosóczky Pál, akinek apja és anyai nagyapja is pék volt, valamint Farkas Károly. 2-3 mázsa kenyeret is megsütöttek egy napra. A dagasztógépük villanymotorral működött. Szombatonként lakodalmi megrendelésre is dolgoztak, ilyenkor nem csak kenyeret süttettek, hanem kalácsot, kuglófot is, diósat, kakaósat és mazsolásat. A kuglófhoz, kalácshoz a hozzávalókat a lakodalmas háztól adták, a pék kidagasztotta, a tésztát a lakodalmas háztól érkező asszonyok kiszaggatták, a pék pedig a kenyér után kisütötte. Eleinte még bérsütést is vállaltak, az otthon kidagasztott kenyeret sütötték ki.

HENTESEK, MÉSZÁROSOK Az 1930-as években 6 hentes és mészáros dolgozott Kecelen. Balogh Mihály, Bar József, Szőke Károly az 1930-as években helybeli hentes- és mészáros üzletekben sajátították el mesterségüket. A II. világháború után közös vállalkozás működött Kecelen, Seidner Gyula, Bar József, Várhegyi Ferenc és Virág Pál együtt nyitott üzletet. A vágóállatot helybeli gazdáktól, vagy vásárokon vették. A vágás napja általában szerda volt a csütörtöki hetipiac és a pénteki hétvégi bevásárlások miatt. A mészárszékben júniustól no­ vember elejéig mérték a legtöbb húst, télen – a házi vágások miatt – nem volt akkora forgalom. A hús tárolására nagy mennyiségű jeget vermeltek el, volt, aki 300-400 parasztkocsival is. A zsidó lakosság ellátása miatt kóser mészárszék is működött Kecelen, a II. világháború előtt Seidner Gyula árulta a kóser húst. 1951-től a Földműves Szövetkezet húsboltja látta el a szükségleteket. Forrásjegyzék: Bárth János: Kecel története és néprajza. Kecel, 1984. Városi Könyvtár és Művelődési Ház helyismereti gyűjteménye

Kedves Olvasóink! A régi mesterségek felidézéséhez forrásként kizárólag a Városi Könyvtár és Művelődési Ház helyismereti gyűjteményében lévő – a lakosság által behozott – fotókat, és a könyvtár állományában megtalálható dokumentumokat használjuk forrásként. A helyismereti gyűjteményünk anyagának bővítéséhez, teljesebbé tételéhez továbbra is várjuk segítségüket. A behozott írásos emlékeket, fényképeket szkennelés után a továbbiakban is visszajuttatjuk a felajánlónak. Együttműködésüket előre is köszönjük!

Malomipari Munkások Keceli Szervezete 15


Közérdekű

Keceli Hírek

2021. október

ANYAKÖNYVI HÍREK

2021. szeptember 20. – október 20.

Tóth Odett (a. n. Romsics Anita) Bóna Sára (a. n. Magyar Orsolya) Hunyadi Flóra (a. n. Kelemen Katalin) Gébl Máté (a. n. Vancsik Bianka) Gjibegji Dion (a. n. Gigollaj Shkendie) Maszlik Dominik (a. n. Ba Krisztina) Csekei Anna (a. n. Szvetnyik Zsuzsanna) Kolompár Erik Noé (a. n. Kolompár Fruzsina) Kiss Bálint (a. n. Juhász Aranka) Kutasi Konrád (a. n. Fekete Andrea Fanni) Béleczki Zoé (a. n. Petróczi-Kis Zsuzsanna) Csordás-Rózsa Gergő (a. n. Rózsa Ágnes)

Tóth Krisztián - Óber Márta Paplanos László - Kincses Emese Csonka Tamás - Tiricz Erika

Farkas Károly 62 éves Jaksa Ferencné (szül. Elhardt Julianna) 77 éves Stencel Péter 50 éves Velker Ferencné (szül. Lajkó Mária Magdolna) 76 éves Bolemányi Béláné (szül. Herczeg Erzsébet) 86 éves Glocker Lőrincné (szül. Borbényi Piroska Mária) 80 éves Palásti Gábor 80 éves Palásti Károly 82 éves Flaisz Csilla Klára 36 éves Velker Jánosné (szül. Zámbó Ilona) 72 éves Kovács Lászlóné (szül. Lukács Margit) 71 éves Lukács Józsefné (szül. Orcsik Mária) 88 éves Petz Jánosné (szül. Stábl Katalin) 92 éves Madarász Attila 46 éves

16


2021. október

APRÓK

Keceli Hírek

PROGRAMAJÁNLÓ

Terménydaráló, kukoricamorzsoló, mázsa és gáztűzhely eladó. Tel.: 78/421-365, 30/323-7293

Pályaválasztási szülői értekezlet Ideje: november 10. Helye: II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Eladót felveszünk a Vasút utcai pékségbe. Tel.: 70/635-5450

Óvodai Márton-nap Ideje: november 11. (csütörtök) Helye: Központi Óvoda – Szentháromság-templom

Szántót vennék vagy bérelnék. Tel.: 30/436-3322 Régi újságok, könyvek, hanglemezek, palackos borok és mozaik lapok eladók. Tel.: 30/682-4409

Iskolai Márton-nap Ideje: november 12. (péntek) Helye: II. János Pál Katolikus Általános Iskola – Szentháromság-templom

Akác fűrészpor, kisbálás szalma és hízók eladók. Tel.: 70/279-0341, 70/262-8336

Autocross Díjátadó Gála Ideje: november 14. (vasárnap) 18:00 Helye: Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Padlószőnyeg, 4 db szék, karnis, csillár, állólámpa, mosdókagyló és gyógymatrac eladó. Tel.: 30/487-6224

Adventre Hangoló Ideje: november 27. (szombat) Helye: Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Kakasok eladók. Tel.: 30/280-2492

Programok

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT AZ ADVENTI ÜNNEPEKRE! Az Adventre hangoló programsorozat rendezvényeire szeretettel várunk minden érdeklődőt. Vegyen részt a város karácsonyfájának díszítésében, az adventi vásár forgatagában, kóstolja meg a helyi borokból készült forraltbort, a termelők finomságait, díszítsen mézeskalácsot gyermekével. A rendezvény zárásaként tekintse meg a Jugglers of the Village tűzzsonglőr csoport ünnepi produkcióját. Töltse velünk az egész napot!

FELHÍVÁS!

Az Adventre hangoló rendezvényre november 27-én szombaton 10.00 és 17.00 óra közötti időtartamra helyi termelők, kézműves termékeket árusítók jelentkezését várjuk. Az árusítás helyszíne: Városi Könyvtár és Művelődési Ház előtti parkoló. Részvételi szándékát kérjük jelezze a margo@kecelkonyvtar.hu e-mail címen vagy a 78/420-344-es telefonszámon november 22-ig.

KECELI VERS SIKERE SVÉDORSZÁGBAN Svédországi magyar óvodások versmondó versenyén Mérő Laura nagycsoportos első helyezést ért el Horváth Imre Nyár és ősz c. versével. Mindkettőjüknek szívből gratulálunk, és sok sikert kívánunk! Éva Thorston Szentesi

17


Közérdekű

Keceli Hírek

KECELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NYITVATARTÁSI IDEJE

hétfő, szerda: 08.00 – 12.00 kedd, péntek: nincs ügyfélfogadás csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00 Tel.: 78/420-211

POLGÁRMESTER FOGADÓNAPJA

csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ NYITVATARTÁSI IDEJE

hétfő: 09.00 – 16.00 kedd, csütörtök: 08.00 – 16.00 szerda, péntek: 08.00 – 12.00 szombat: 09.00 – 12.00 vasárnap: zárva Tel.: 78/420-344

POSTA NYITVATARTÁSI IDEJE

2021. október

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

Városháza portaszolgálata Tel.: 78/420-211

HELYI RENDŐRSÉG

Tel.: 78/420-207, 20/539-83-71

HELYI TŰZOLTÓSÁG

Tel.: 78/420-056, 70/3392-733

POLGÁRŐRSÉG

Tel.: 70/3329600

szerda, csütörtök: 08.00 – 12.00

hétfő, kedd, szerda, péntek: 08.00 – 16.00 csütörtök: 08.00 – 17.00 szombat, vasárnap: zárva Tel.: 78/420-630

KORMÁNYABLAK NYITVATARTÁSI IDEJE

FÖLDHIVATAL NYITVATARTÁSI IDEJE

KECEL VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE

JEGYZŐ ÜGYFÉLFOGADÁSA

Okmányiroda hétfő: 07.00 – 17.00 kedd, szerda, péntek: 08.00 – 12.00 csütörtök: 08.00 – 18.00 Gyámügy hétfő: 08.00 – 16.00 kedd, szerda, péntek: 08.00 – 12.00 csütörtök: 12.00 – 16.00

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Valamennyi állatorvos saját praxisa részére biztosítja a munkaszüneti napokon való ellátást. Távollét esetén helyettesítő állatorvos dolgozik, akinek elérhetősége a rendelő bejáratánál kifüggesztve olvasható. Dr. Almási Zsolt: 20/262-2255 Dr. Beke József: 20/971-8180 Dr. Flaisz Csilla: 70/702-5394

Kiskőrös, Kossuth L. u. 16. Tel.: 78/795-059 hétfő, kedd: 08.00 – 15.00 szerda: 08.00 – 18.00, pénztár 17.30-ig csütörtök: 08.00 – 11.30 péntek: nincs ügyfélfogadás

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA

Kiskőrös, Kossuth L. u. 40. Tel.: 78/795-044 hétfő, szerda, csütörtök: 08.00 – 16.00 kedd: 08.00 – 12.00 péntek: nincs ügyfélfogadás

KISKUN-VÍZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Kiskunhalas, Kőrösi út 5. Hétfő, szerda: 8:00-14:00 Kedd: 6:30-12:30 Csütörtök: 8:00-20:00 Péntek: 6:30-12:30 Tel.: 20/942-1622

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

hétfő-csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 péntek: 08.00 – 12.00 Tel.: 78/420-011

II. JÁNOS PÁL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Tel.: 78/420-253, 70/983-94-08

Cím: Szabadság tér 11. Intézményvezető Tel.: 78/521-850 Bentlakásos ellátás Tel.: 78/521-852 Konyha, pénztár, nappali ellátás Tel.: 78/521-851 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás Tel.: 78/420-092

TERÜLETI VÉDŐNŐI TANÁCSADÁSI REND

Tel.: 78/521-030, 06-70/379-2001

CSECSEMŐ TANÁCSADÁS:

Dr. Zsember Katalin kedd: 10.00 – 12.00 Dr. Percs Ágnes szerda: 10.00 – 12.00

ORVOSI ÜGYELET

CSENDES ŐSZ IDŐSEK OTTHONA

Vezetékes telefonszáma: 78/421-000 Mobil: 30/859-66-70 Ügyeleti idő: naponta 16.00 – 08.00

1. körzet: H 08.00-10.00 Kovácsné Veréb Gabriella 2. körzet: K 08.00-10.00 Fejesné Kókai Judit 3. körzet: Sze 08.00-10.00 helyettesített körzet 4. körzet: Cs 08.00-10.00 Grúberné Kirschner Erika VÁRANDÓS TANÁCSADÁS: Minden csütörtökön 08.00-11.30 Tel.: 78/420-555

Impresszum Keceli Hírek

Kecel város közéleti havilapja Kiadó: Vállalkozók a Városért Média Nonprofit Kft. 6237 Kecel, Fő tér 1. Ügyvezető: Kiss Tamás Felelős szerkesztő: Csiszér Erika Ágnes E-mail: media@kecel.hu Telefon: +36-30/657-5227 Állandó munkatársaink: Kecskés Tamás, Gyalogné Klajkó Eszter, Ridegné Szilágyi Bettina Hirdetésszervező: Dúcz Annamária E-mail: hirdetes@vira.hu Telefon: +36-70/617-9945 Tördelés: BI-Design Reklámstúdió 6237 Kecel, Rákóczi Ferenc utca 56. Nyomdai munkák: DRUK-KER Kft. 6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47. Megjelenik havonta 3450 példányban. ISSN 2062-7300 Újság, képújság hirdetésfelvétel: Városi Könyvtár és Művelődési Ház hétfő, kedd, péntek: 09.00 – 12.00 szerda: nincs ügyfélfogadás csütörtök: 09.00 – 16.00 Tel.: 78/420-344 E-mail: hirdetes@vira.hu Lapzárta: minden hónap 20-án

18


2021. október

Keceli Hírek

Fesztivál

MINDEN KOROSZTÁLYT MEGMOZGATOTT A HACACÁRÉ A Magyar Turisztikai Ügynökség által szervezett Őszi Hacacáré koncertsorozat fő célja az összetartozás közös megünneplése. Az elmúlt időszakban nagyrészt elmaradtak a rendezvények, de október 8-án Kecel is részese lehetett a közösségi élmény megélésének. Este a Groovehouse, majd a Fran Palermo zenekar zenélt a művelődési ház előtt felépített nagyszínpadon, az eseményeket pedig kivetítőn is követhette a nagyközönség. A rendezvénysorozatban való részvételt a város nevében Haszilló Ferenc

polgármester köszönte meg a szervezőknek. A koncertekhez kapcsolódva a délután folyamán Kecel Város Önkormányzata is szervezett őszi programokat. Délután a Flora Virágfesztivál helyi és környékbeli árusai – Petrócziné

Nosza Piroska, Kalmár Be­ nedek, Burger Éva, László Erika és Hollósyné András Irén – hozták el virágaikat, terményeiket, termékeiket az őszi vásárra. A művelődési ház nagytermében pedig Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje munkatársai várták a napközis gyerekeket, bölcsődéseket és óvodásokat arcfestéssel, kézműves foglalkozásokkal – többek között a népszerű kukoricamorzsolóval

is –, bábozással, tornával és számtalan vidám programmal. A piros iskola mögött a helyi tűzoltóság és rendőrség jóvoltából testközelből csodálhatták meg a járműveket az apróságok. Eközben a könyvtárban az Országos Könyvtári Hetek programjai is zajlottak, tehát elmondhatjuk, hogy az Őszi Hacacáré minden korosztályt megmozgatott, az esti koncertekre pedig a helyiek mellett más településekről is érkeztek érdeklődők. KE


PRÉMIUM TV CSOMAG

SZUPERGYORS OTTHONI INTERNET

Új ügyfeleknek 2021. december 31-ig

2.990 Ft

utána 8.400 Ft/hó

/hó

Az akció 2021.10.20-tól 2021.11.30-ig érvényes 1 év határozott idejű szerződéssel az új lakossági előfizetők körében. Új előfizetőnek minősül, akinek az igénylés pillanatában nincs semmilyen Tarr helyhez kötött szolgáltatásra előfizetése a végponton, ahova a szolgáltatást kéri, az igénylés napját megelőző 3 hónapban semmilyen Tarr helyhez kötött szolgáltatása nem volt. Kedvezményes havidíj 1 év határozott idejű szerződés esetén 2021.12.31-ig 2990 Ft, 2022.01.01-től 8400 Ft. A tájékoztatás nem teljeskörű, részletek: tarr.hu

Most év végéig kedvezőbben!


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.