Keceli Hírek - 2021. november

Page 1

Adventre hangolva

Felújított keresztek

Első mise ünnepe

Több mint sport

Keceli Hírek INGYENES www.kecel.hu

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2021. november


2


2021. november

SOK BOLDOGSÁGOT! KEDVES IFJÚ HÁZASOK!

Milinszki-Lehoczki Lili és Milinszki Mátyás

A

H Ó N A P

Küldjétek el esküvői fotótokat e-mail címünkre, s mi díjmentesen közzétesszük a Keceli Hírekben! (media@kecel.hu)

V E RS E

Dúcz Annamária: Áramlás Amikor elengeded, És amikor megengeded. Amikor csak leszel, És nem teszel. Amikor nem akarsz, És nem takarsz. Amikor az vagy, aki, És az van, ami. Amikor nem várod, És nem bánod.

Amikor nem ragaszkodsz, És nem kapaszkodsz. Amikor már nem érted, De legbelül érzed. Amikor bent vagy, És egyszerre kint vagy. Amikor áramlás… Akkor van változás. És ez mindig egy választás.

RENDEZVÉNYEK 2022

Kecel város jövő évi rendezvénynaptára olvasható a www.kecel.hu honlapon, a bal oldali „Rendezvények” menüpontban. A dokumentum tervezet, kérjük, időszakosan visszatérve kísérjék figyelemmel!

KEDVES KECELI LAKOSOK! A tavalyi évben nehéz adventi időszakot éltünk meg, a járványügyi intézkedések fényében bezárkózva, félelmekkel telve töltöttük a várakozás napjait. A közös gyertyagyújtások, rendezvények elmaradtak, és talán emlékeznek, hogy plébános atyával hétről hétre a helyi televízió képernyőjén keresztül köszönthettük csak Önöket. Az azóta eltelt időszak tanulságainak birtokában, sok viszontagság közepette – mert sajnos, még koránt sem vagyunk a megpróbáltatások végén – elmondhatjuk, hogy idén talán egy picit szerencsésebbek vagyunk. November 27-én a művelődési ház Adventre hangoló rendezvényén, majd vasárnap, a szentmise alatt közösen gyújthattuk meg az első gyertyát, és a következő alkalmakra is várjuk Önöket minden vasárnap, az esti szentmisét követően. Nemcsak az advent jelent vára-

kozást a szívünkben, lelkünkben, hanem egyre sóvárgunk arra is, hogy életünk a régi legyen, és véget érjen ez a nehéz, gondokkal terhelt időszak. Kérem, hogy egészségünk és a körülöttünk élők egészsége érdekében tartsuk be az aktuális járványügyi intézkedéseket! Jó egészséget, türelmet és kitartást kívánok, mindannyiunknak. Márai Sándor soraival kívánok áldott, békés ünnepeket: „Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.” Haszilló Ferenc polgármester

FELHÍVÁS Kecel Város Önkormányzata várja a település polgárainak javaslattételét díszpolgári címre, Kecel városáért, Kecel Város fejlődéséért díjra, Év vállalkozója/Év vállalkozása kitüntető címre, valamint Pro Cultura elismerésre. A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt adatait, tevékenységének, munkásságának ismertetését a vonatkozó formanyomtatványok szerint, melyek letölthetők a

www.kecel.hu honlapról. A javaslatok 2022. január 20. (csütörtök) 12.00 óráig nyújthatók be a rendezveny@kecel. hu e-mail címen (aláírtszkennelt és szerkeszthető formában is) vagy postai úton keresztül, ebben az esetben a papíralapú küldeményt Kecel Város Polgármesterének címezve (6237 Kecel, Fő tér 1.) olyan időpontban kell postára adni, hogy az biztonsággal beérkezzen a fenti határidőig.

3


A város hírei

Keceli Hírek

2021. november

KARÁCSONYRA KÉSZÜLVE A Városgazdálkodási csoport már a közelgő ünnepekre hangolta munkálatai jó részét az elmúlt időszakban. Helyükre állították az ünnepi fenyőket a művelődési ház előtt és a körforgalomnál, valamint elkészítették az adventi koszorút. November folyamán állandó munkát jelentett a csapatnak a celtis fák metszése, a lehullott levelek eltakarítása és a külterületi utak gréderezése.

Mintegy 35 m-es betonozott járdaszakaszt is átadtak a gyalogosforgalomnak a Vasút utcán, a körforgalom és Spar közötti szakaszon. A cél az volt, hogy biztonságosabb legyen a gyalogos közlekedés. A betonozási munkálatokat nagymértékben segítette Fejes Máté vállalkozó, aki munkagépét (merítőkanál átalakítva betonkeverővé) önkéntes alapon ajánlotta fel. Ezúton is köszönet érte!

ÚJGENERÁCIÓS TÁVKÖZLÉSI HÁLÓZAT ÉPÜLT JÁRÁSUNKBAN A kiskőrösi járás 8 településén – köztük Kecelen is – optikai kábeles távközlési hálózatokat épített ki a Tarr Kft. Az „Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése” címet viselő projekt a Széchenyi 2020 program keretében 526,49 millió forint vissza nem térítendő támogatásból, 752,13 millió forint összköltséggel valósult meg. A cég Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kecel, Páhi, Soltszentimre, Tabdi és Tázlár településeken közel 4700 igényhely részére biztosított hozzáférést széles sávú internet szolgáltatáshoz. A projektről november 17-én a művelődési házban sajtótá-

jékoztató keretében nyilatkozott Tarr János ügyvezető és Haszilló Ferenc polgármester. A megvalósult infrastrukturális beruházás műszaki, gazdasági részletei között elhangzott, hogy a pályázati igényhelyeken túl az érintett településeken található összes háztartás részére kiépítették a széles sávú internetet is biztosító hálózatot, így a vezetékes lefedettség gyakorlatilag 100%-os. Lefedésre kerültek olyan nem belterületi ingatlanok, melyeket korábban tisztán gazdasági alapon nem érte volna meg kiépíteni, mint pl.: Császártöltés-Kiscsala, Csengőd-Kullér településrészek, továbbá vezeték nélküli,

WLAN-technológiával külterületi, tanyavilági ingatlanok is. A közintézményi igényhelyek a pályázatban kiemelt hangsúlyt kaptak. Szükségessé vált a településeket összekötő ún. helyközi (felhordó) optikai kábeles háló-

zatok kiépítése is, melyek többnyire a földfelszín alatt kerültek megépítésre, biztosítva a további bővítés lehetőségét. A projekt hozzásegíti a települések lakosságát a korszerű digitális szolgáltatások eléréséhez. KE

A MEGYE KITÜNTETETTJE Ahogy arról már beszámoltunk, októberben átadásra kerültek a BácsKiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020-as elismerései. Az eseményen Bács-Kiskun Megyei Szakképzésért-díjjal tüntették ki a keceli Fejes Istvánt, aki negyven diákot képzett az elmúlt évek során. A BAON Bács-Kiskun megyei hírportál által készített interjúban betekintést engedett szakmai munkájába. „A diákjaim szorgalmasak, azért jönnek hozzám, mert ebből a szakmából akarnak megélni. Aki végez, – ha jó szakember – egy elfogadható bért képes rövid idő alatt elérni” – mondta Fejes István keceli vállalkozó, amikor műhelyében találkoztunk. A mester 25 éve képez az asztalosszakmában tanulókat, eddig több mint 40 általa oktatott diák tett sikeres szakmai vizsgát. A vállalkozásában kilencen dolgoznak, közülük öten az ő műhelyében szerezték meg a gyakorlati tudást, valamint jelenleg is 10 ta4

nuló képzése folyik. István nemcsak szakmai tudásával, de vállalkozásának korszerű berendezéseivel is biztosítja a tanulók magas minőségű szakképzését. Az inspirációt az oktatáshoz saját családjából merítette, annak idején ugyanis három fiát is maga oktatta, ennek folyamán pedig megtanulta, hogyan kell kommunikálni a fiatal generációval. Motivációt jelent számára továbbá az, hogy cégének személyi utánpótlása megoldott legyen, hiszen manapság igen nehéz jó szakembereket találni.

Amikor a legérdekesebb munkájáról kérdeztem, elmondta, hogy minden elnyert megbízás kihívás számára. Az ősz elején átadott kiskőrösi Kőrisfa Óvoda összes belső asztalos munkáját az ő cége végezte. Ott például csak öltözőszekrényből 186-ot készítettek el. A jelenlegi munkáinak egyike szintén kihívás: a dégi Festeticskastély összes míves ajtójának elkészítését megnyerték. Mint mondta, a régi mesterek kiváló alapanyagból dolgoz-

tak, nagyszerű munkát végeztek, őket követni megtisztelő felkérés. Fejes István 1972 és 1975 között volt tanuló, ezt követően kezdett asztalosként dolgozni a Keceli Szőlőfürt Szakszövetkezet faipari részlegénél, majd 1994-től lett magánvállalkozó. A jelenlegi építőipari konjunktúrában folyamatosan van elegendő megbízásuk, családok, egyéb cégek látják el feladattal a vállalkozását. Forrás: baon.hu fotó: Barta Zsolt


2021. november május

Keceli Hírek

Önkormányzat

TESTÜLETI DÖNTÉSEK ÚJ KIÁLLÍTÁS, ÚJ BIZOTTSÁGI TAG

Szó esett többek között arról a pályázatról, melyet a Keceli Helytörténeti Gyűjtemény nyújt be, hogy új távlatokat nyithasson a Városi Múzeum életében. A Nemzeti Kulturális Alap Magyar

gekre nyújtanak be pályázatot. Elsődleges cél, hogy a Kecelről származó régészeti anyagokat helyben állítsák ki. Az interaktív kiállítást egy 3D-nyomtató segítségével tennék kézzelfoghatóvá, ugyanis a régészeti anyagok nyomtatással készíthető másolatával szeretnének múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartani. Dr. Agócs Ákos képviselő tá-

Géniusz Program nyílt pályázati felhívást tett közzé állandó és ideiglenes kiállítás elkészítésére és létrehozására. Ehhez a helyi gyűjtemény vezetője, Benyák Ferenc állította össze a múzeumpedagógiai programot, Kiss Csaba helytörténeti gyűjtő pedig az új kiállítás tervezetét, tárgyi meghatározását és az arculati elemeket tervezte meg. A képviselők egyhangúan megszavazták, hogy az állandó és időszaki kiállítás létrehozására 33,8 és 5,9 millió forint össze-

jékoztatása szerint dr. Mák Kornél, a megyei közgyűlés alelnöke egy szóbeli ígéretet terjesztett elő arra vonatkozóan, hogy a megyei pedagógiai tervbe is bekerülhet a projekt. A polgármester kifejtette, hogy már Bányai Gábor országgyűlési képviselővel is egyeztettek ez ügyben, így a honatya is figyelemmel fogja kísérni a pályázat sikerét. A városi közlekedési problémákkal kapcsolatban már több esetben érkeztek lakossági pa-

November 26-án ülésezett a képviselő-testület, mely során öt napirendi pont került az asztalra.

naszok a hivatalhoz. Ilyenek többek között a parkolási gondok, vagy a gyalogosátkelőre történő parkolások. E problémák megszüntetésére döntöttek úgy a keceli képviselők, hogy előkészítik a később létrehozandó közterület-felügyelet működési feltételeit. A képviselők a döntésükkel egyidejűleg felkérték dr. Beros András jegyzőt a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodás előkészítésére és megkötésére. A jegyző kifejtette, hogy a közterület-felügyelő hivatalos személy, akinek az igazolványát is a rendőrség fogja kiadni. Ehhez igazodnak a képzési követelmények és a számára biztosítandó felszerelések is. Haszilló Ferenc polgármester hozzátette, hogy a majdani közterület-felügyelő jelenléte nem a folyamatos büntetésről fog szólni, hanem fel kell, hogy hívja a figyelmet a kialakult problémákra és azok megoldására. A közterület-felügyelet működtetéséhez szükséges személyi juttatási, illetve dologi

előirányzatot a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal a 2022-es költségvetésében biztosítja. Az utolsó napirendi pont szerint új bizottsági tag erősíti majd a testület munkáját, ugyanis októberben lemondott külsős bizottsági tagságáról Benedeczki Tamás, aki személyes okra hivatkozva hozta meg döntését. Haszilló Ferenc polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság megüresedett tagságával kapcsolatban előzetesen megkereste jelöltként Tóth Zoltán helyi vállalkozót, aki a felkérést elfogadta. Sendula Anita képviselő a feladatra képviselőtársát, Berger Józsefet jelölte. A titkos szavazáson a testület tagjai 6-3 arányban Tóth Zoltán mellett döntöttek, aki az eskü letételével szentesítette tagságát. Tóth Zoltán elmondta, hogy már 17 éve vezeti társával a vállalkozásukat, amelynek működése során nagyon sok tapasztalatot szerzett, ezt szeretné most a város javára fordítani. Kiss Tamás

5


Közösség

Keceli Hírek

2021. november

A FELÚJÍTOTT HERCZEG-KERESZT ÁTADÁSA ÉS MEGÁLDÁSA „Beteljesedett” (Jn 19,30). Péntek három óra. Harangszó emlékezteti az embereket arra a napra, órára, amikor „Beteljesedett.” Amikor a Megváltó utolsó szavaival szólt a Mennyei Atyához a keresztfán. A kereszt a szenvedés jelképe. Az utak mentén felállított keresztek arra figyelmeztetik az úton lévőket, hogy ne feledkezzenek meg Krisztusról, aki értünk, emberekért vállalta a szenvedést, áldozta fel életét. Történeteket, emberi sorsokat, gyakran tragédiákat, máskor helyi csodákat őriznek e jelek. A kereszt lehet az emlékezés, lehet fogadalom, a teljesült kérés, a szerencsés megmenekülés, a hála vagy a köszönet jelképe. A Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Római Katolikus Plébánia meghívására 2021. október utolsó péntekjén sokan rótták le tiszteletüket a felújított Vasút utcai Herczeg-keresztnél, ahol újra átadási és megáldási ünnepségre került sor. Hatvani Gáborné, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket és tájékoztatást nyújtott a keresztfelújítás történetéről. Köszönetet mondott minden közreműködőnek az összefogásért, segítőkészségért, külön a pályázatíróknak, Kovács Annának és Hegedűsné Kovács Ildikónak. Magyarország Kormánya a „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatására, útmenti keresztek felújítására” pályázati

6

kiírásán, a NEMZ-KUL-20-1241 pályázati azonosítószámú, a Kecel város külterületén található „Herczeg-kereszt felújítása” címen benyújtott pályázatára a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.től 1 millió 470 ezer Ft támogatást kapott a Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat. A Kecskés Építőipari Kft. munkatársainak köszönhetően eredeti szépségében került helyére a kereszt, melyet a 19. század végén „Herczeg István és neje, Kovács Ilona 1899-ben Isten dicsőségére emeltetett a keceli hívek hitéletének emelésére a Herczeg család birtokán.” (KFL. I.1.b. Al. 2714 11/V. 1899.) Az ember által hordott keresztekről Kerekes Károly: A kereszt című versét mondta el Vén Hanna. Felkészítője Pap Józsefné volt, majd Szeg Jánosné saját versét olvasta fel a Golgotán szenvedő Jézusról, a húsvét csodájáról, a feltámadásról. A megáldás szertartása a keceli katolikus kántorok által énekelt Magasan áll a Golgota ormán a szent kereszt című énekkel vette kezdetét, majd Fekete Szabolcs kanonok-plébános osztotta meg gondolatait. Köszönetet mondott a Keceli Német Nemzetiségi Ön-

kormányzat vezetőjének, tagjainak, a kivitelezőknek, valamint minden segítőnek. A plébános atya a kereszt szent titkáról beszélt, majd közös könyörgések, imádságok közben megszentelte a keresztet. Kiemelte a Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, amellyel sikerült az anyagi támogatást megszerezni ahhoz, hogy a megújult kereszt továbbra is emlékeztethesse az embereket az önfeláldozó szeretetre

Közben – plébános atya szavaival: – „katolikus hitünk égő lámpásaiként” mécseseket, gyertyákat tettek a jelenlévők a kereszt lábához. A forgalmas Vasút utcán a biztonságról a keceli tűzoltóság és a polgárőrség tagjai gondoskodtak. Az ünnepség lezárásaként a temetőben Kecskés László sírjánál a megemlékezés és a hála koszorúját helyezték el a hozzátartozók, valamint Hatvani Gáborné,

és arra, hogy az Úr Jézus jelen van, velünk van, köztünk él szeretetével és áldozatával. Megemlékezett a keresztállító Herczeg Istvánról, aki nagy dolgot vihetett végbe, és ezért jelet hagyott hátra maga után a kereszttel. Célja, szándéka lehetett ezzel a vallásos lelkület erősítése. Községi bíróként a földi igazságszolgáltatás embere volt ugyan, mégis jól tudta, hogy az igazi igazságszolgáltatás, az isteni igazságosság a kereszttel kezdődik. Ezután plébános atya papi áldásban részesítette a jelenlévőket, majd pedig Ady Endre: Krisztuskereszt az erdőn című versének – amely szerint a kereszt és a rajta függő Megváltó összeköt hívőt és hitetlent egyaránt – tolmácsolásával ajándékozta meg az ünneplőket. Hatvani Gábornétól és a plébános atyától az alkalomra emlékeztető ajándékként mindenki a keresztről készült képeslapot kapott, amelynek a hátoldalán egy középkori katolikus-keresztény himnusz szövege olvasható, mely úgyszintén elhangzott a megáldási szertartás alatt.

Fekete Szabolcs kanonok-plébános és Kovács Anna. A keresztállító Herczeg család leszármazottai a közeli Travnik-tanyán vendégül látták az ünnepség résztvevőit és a rokonokat. A kereszt jelenlegi csodája: a hajdan élt ősök múltból átnyúló szeretete 120 év után összehozta a nagycsalád tagjait és a katolikus híveket egy közös ünneplésre. Összeállította: Hatvani Gáborné és Fekete Szabolcs


2021. november május

„SZÁZ LIBA EGY SORBA” Énekelték az apróságok no­ vember 11-én a keceli óvodák Márton-napi felvonulásán. A hagyományokhoz híven a Központi óvoda előtt gyülekeztek lámpásukkal a szülők és gyermekek, valamint az óvoda dolgozói. Idén

a járványhelyzet sajnos nem tette lehetővé a Márton-napi műsort, de egy pár gondolatban összefoglalva Fekete Szabolcs atya emlékeztette a templom előtt összegyűlt ünneplőket Szent Márton tiszteletének ere-

detére. A lampionos felvonulás után hangulatos agapé keretében a kicsik és nagyok egyaránt jóllakhattak zsíros kenyérrel és

felmelegedhettek forró teával a plébánia udvarán. Ezúton is köszönjük a helyszínt és minden önzetlen segítséget!

MÁRTON-NAP AZ ISKOLÁBAN Idén sem maradhatott el a Márton-napi hagyományok felelevenítése a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói számára. November 12-én, pénteken délelőtt kicsik és nagyok különböző programokon vehettek részt tanórai keretek között. Voltak kézműves foglalkozások, ahol a liba motívum kapta a legnagyobb szerepet, volt interaktív kvíz, és megtekintettük Szent Márton életét. Este fél 6-kor kezdődött a lámpás felvonulás zenei kísérettel. A templomban a 4. osztályos tanulók újra felelevení-

tették Szent Márton püspök életét. A gyerekeket Pap Józsefné Emese néni készítette fel, akinek ezúton is köszönjük a színvonalas műsort. Természetesen nem maradhatott el a szokásos zsíros kenyér és a testet-lelket felmelegítő finom tea sem, mellyel megvendégeltük a jelenlévőket a plébánia udvarán. Örültünk, hogy a hideg idő ellenére sokan vettek részt rendezvényünkön. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítették rendezvényünk sikerét! Német Nyelvi Munkaközösség

MEGÚJULT A KÁLVÁRIA A Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából 2021 tavaszán kezdődött meg az 54-es számú főút mellett lévő Kálvária felújítása. A nyár folyamán ugyan nélkülözniük kellett az arra elhaladóknak a Kálváriaszoborcsoportot, most azonban eredeti szépségében köszönti az arra járókat. A munkálatok során elszállításra és felújításra kerültek az 1898-ban felállított szobrok, valamint a keresztek. Megerősített, stabil betontalapzatra került vissza a három szo-

bor és a két lator. A kivitelező, Kecskés Kft. munkásainak keze nyomán megújultak és olvashatóvá váltak a feliratok, valamint a kerítés is új festést kapott. Emellett térkőborítás készült a kerítésen belüli részre, hogy a látogatók tisztelettel állhassanak az állítók szándéka és Isten dicsősége előtt. A helyi védettség alatt álló egyházi műemlék közös összefogásból hirdeti újra az Úr dicsőségét. A Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat, Kecel Város Önkor-

mányzata, valamint a Kecskés Kft. pénzügyi forrásai mellett Magyarország kormánya és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Kecel belterületén az 54. számú út mentén lévő Kálvária szoborcsoport felújítása című, NKER-KP-1-2021/1-000258 azonosítószámú projekthez 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatással járult hozzá.

7


Diákélet

Keceli Hírek

2021. november

SULI-HÍREK MEGEMLÉKEZÉS A PEDAGÓGUS-DÍSZKÚTNÁL Iskolánkban a hagyományokhoz híven november 2-án mécsesgyújtással emlékeztünk meg az elhunyt pedagógusokról,

kollégákról. Tibor atya méltatta a pedagógusok munkájának fontosságát, hangsúlyozta, hogy ez nemcsak szakma, hanem hivatás. Méltóképpen, imádsággal emlékeztünk Csiszér László és az énekkar dalaival, valamint Tóth Tibor atya gondolataival. Végül szavait a Bibliából vett gondolattal zárta: „Ne magunkért éljünk, hanem másokért!”

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS November 6-án ötödikes tanulóink tanulmányi kirándulást tettek Kecskeméten a Planetáriumban, ahol Szűcs László, a Kecskeméti Planetárium csillagásza és munkatársa tartott előadást az égbolt csodáiról. Ezt követően lézershowt tekintettek meg. Útjuk során látogatást tettek Budapesten a Szépművészeti Múzeumban, ahol a történelem tárgyhoz kapcsolódó kiállítást néztek meg.

A fáraó sírjának felfedezése – II. Amenhotep és kora című ideiglenes tárlat II. Amenhotep ókori egyiptomi uralkodó korát és sírjának szenzációs felfedezését mutatja be. A kirándulás tárlatvezetéssel való megtekintése után lehetősége nyílt a tanulóknak emléktárgyakat vásárolni. Hazafelé pedig nem maradhatott el a gyerekek kedvence, a Mc’Donaldsban való étkezés.

„FÉNYBEN ÚSZVA” A Miniszterelnökség az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül iskolánk „Fényben úszva”- komplex tehetséggondozó programok megvalósítása Kecelen című, NTP-INNOV-21-0329 azonosítószámú pályázatát 5 850 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A program során 4 tehetségterületen hétféle, tanórán kívüli 60 órás tehetséggondozó program valósul meg élmény-, felfedezés- vagy alkotásközpontú módszerekkel. Tanulóink újabb területeken fejleszthetik isme-

8

reteiket, készségeiket. A csillagászat, művészeti (ének, rajz, szépirodalom) és sakk foglalkozások mellett térbeli modellezés és 3D nyomtatás, valamint robotika színesíti a kínálatot. A foglalkozások helyi pedagógusok, valamint külsős szakemberek bevonásával valósulnak meg. Közös téma a fény, mely életünk minden pillanatát átszövi ugyan, mégis ritkán veszünk róla tudomást. Most ezt járjuk körül a különböző területeken. Minden programnak része egy egynapos szakmai kirándulás is.

PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET November 10-én megrendeztük iskolánkban a pályaválasztási szülői értekezletet. A járványhelyzet miatt szűkítettünk a létszámon: az előző évekkel ellentétben a hetedikeseket nem, csak a nyolcadikos tanulókat és szüleiket, illetve csak a közeli városok középiskoláinak igazgatóit hívtuk a

rendezvényre. Kiskunhalas, Kiskőrös, és Kalocsa minden középfokú intézménye, összesen 10 iskola adott tájékoztatást a továbbtanulás előtt álló diákoknak a náluk folyó képzésekről. Bízunk benne, hogy végzős tanulóink segítséget kaptak a sikeres pályaválasztáshoz.

ÉNEKVERSENY A KÉK ISKOLÁBAN Hagyomány az alsó tagozaton az őszi énekverseny, és ebben a tanévben sem maradt el. A tanulók lelkesen készültek heteken át, hogy előadhassák a dalokat. A verseny megkezdése előtt, ráhangolódásképpen, közösen elénekelték a Bújj, bújj, zöld ág … kezdetű dalt Juhász Anikó tanító néni vezetésével. A diákok nagyon ügyesek voltak, a zsűri nehéz helyzetben volt. Helyezések: 1. évfolyam: I. Varga Csenge 1. a, II. Bán Júlia 1. a., III. Haszilló

Zalán 1. a. 2. évfolyam: I. Kókai Botond 2. a ., II. Csiszér Erzsébet 2. a ., III. Laza Róza 2. a. 3. évfolyam: I. Kévés Medárd 3. a.; Tóth Léna 3. a., II. Tukacs Kincső 3. a.; Fejes Fanni 3. a., III. Balázs Viola 3. a.; Kovács Júlia 3. a. 4. évfolyam: I. Máté Anna 4. b., II. Hugyi Gergő 4. a.; Tóth Kristóf 4. a., III. Bokor Barbara 4. a .; Hugyi Hanna Laura 4. a.; Tyukodi Gabriella 4. c. A tanulókat felkészítette: Illésné Márin Éva, Juhász Anikó, Senduláné Erdélyi Márta

REMEK EREDMÉNY ANGOLBÓL Iskolánk tanulói november 16-án Baján, a Szent László ÁMK rendezésében az Adventure Land című angol versenyen vettek részt. Sunshine csapatunk 4 fővel a második helyet hozta el erről a kalandos és érdekes

megmérettetésről. A csapattagok: Polgár Petra, Pataki Virág, Shan Yan Ran és Kapitány Bálint. Felkészítő pedagógusok: Gubik Éva, Mizser Magdolna és Rónainé Varga Zita. Nagyon büszkék vagyunk rájuk!


Diákélet

SIKERT SIKERRE

VERSMONDÓ VERSENY Iskolánkban november 3-án versmondó versenyt rendeztünk az alsó tagozatos gyerekek számára. Az akasztói iskola által kiírt verseny helyi fordulóján előre meghatározva Kányádi Sándor Novemberi verselő című versével készültek a diákok. A szoros versenyben a következő eredmény született: 1.évfolyam: I. Grúber Dorka 1. a, Mucsi Gyula 1. a, II. Csúzi Adél 1. a, III. Varga Csenge 1. a, Badacsonyi Lilla 1. a, Benyák Hunor 1. a 2. évfolyam: I. Csiszér Erzsébet 2. a, II. Lavati Zoé 2. c, III. Kókai Botond 2. a, Balla Gergő 2. a, Hunyadi Kira 2. b 3. évfolyam: I. Pálinkás Szandra 3. b, II. Andó Fanni 3. b, III. Bóna Ádám 3. b 4. évfolyam: I. Varga Dorka 4. c, II. Vas Roxána 4. d, Tamás Levente 4. a, Minda Mirella 4. b, III. Szabadi Ádám 4. c, Pavaloi Ilona 4. d Minden évfolyamból az első helyezetteket ismét meghallgatták a tanító nénik. Legügyesebbnek Varga Dorka 4. c osztályos tanuló bizonyult, így ő vehetett részt az Akasztón megrendezés-

re került versmondó versenyen. A felső tagozatban Maszlik Nóra 7. b osztályos tanuló jutott tovább. Ők november 26-án Akasztón, a Kunszt József Katolikus Általános Iskola rendezésében részt vettek a Kiss Benedek Szavalóversenyen. Alsó tagozaton Kányádi Sándor: Novemberi verselő, míg felső tagozaton Wass Albert: Ősz című műve volt a kötelezően elszavalt mű. Emellett egy szabadon választott költeményt is elő kellett adni a diákoknak. Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy iskolánk mindkét indulója helyezést ért el. Varga Dorka (4. c) tanulónk a különdíjat, Maszlik Nóra (7. b) diákunk pedig a 2. helyezést zsebelte be. Felkészítő pedagógusaik Gubik Éva és Ridegné Szilágyi Bettina voltak.

„CSILLAGOK KÖZÖTT” Az Egyházi Oktatásért Alapítvány „Csillagok között” című, NTP-MTTD-20-0162 azonosítószámú nyertes pályázata által november 6-án 20 tanuló vett részt egy budapesti kiránduláson. A pályázat matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák erősítését szolgálja, hazai és határon túli

tehetségsegítő programok támogatásával. A program során a Planetáriumban csillagászati előadáson vettek részt a tanulók, ahol hallhattak az égbolt csodáiról, a Naprendszer felépítéséről. A háromnapos tábor és a 60 órás program után ez a kirándulás koronázta meg eddigi tevékenységüket.

A Keceli Kézilabda Club keretein belül számos korosztályban versenyezhetnek a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda diákjai. Az idei ősz kimondottan eredményes szezon volt csapataink számára. Az edzéseket négy edző, Papp Mihály, Haszilló Tamás, Varga Bálint és Szvetnyik Bence tartja hat csapatnak, heti háromhárom alkalommal. Rövid munka után augusztus végén máris megmérettetés következett, a 20-i hétvégén lebonyolított „LV-Sport (Pünkösd) Kupa” rendezvényen. Ezután folytatták a felkészülést a bajnoki szezonra, ami szeptember végén kezdődött. A csapatok a sorsolásnak köszönhetően olyan csapatokkal is találkozhattak, mint például az országban legjobbak között számontartott szegedi kézilabdások. Az alsó tagozatos játékosok szép számmal vannak, így joggal bízhatunk benne, hogy az utánpótlás biztosítva van. A legkisebbek még az út elején járnak, de nagy szorgalommal vesznek részt az edzéseken és mérkőzéseken, melynek előbb-utóbb meg lesz majd az eredménye. Náluk még nem számítanak az eredmények, azt hivatalosan nem rögzítik, de a nagyobbaknál komoly csata folyik az első helyekért. Az U14es lányok komoly fejlődésen mentek át, amit semmi nem bizonyít jobban, mint az, hogy a legutóbbi hétvégi fordulóban a tabella első és harmadik helyezett csapatát, a szegedi Tisza Volánt és a tompai csapatot is magabiztosan legyőzték. Nagyszerű volt átélni, hogy az éppen ugyanazon településen játszó Kecel FC U16-os focicsapata a lejátszott győztes mérkőzése

után - a csarnokba sietve, fantasztikus hangulatot teremtett a lányok mérkőzésére. A lányok az őszi szezon végén, csak rosszabb gólkülönbségüknek köszönhetően nem az első, hanem a második helyen zárják az évet. Az U12-es fiúk sokat utaztak a szezonban, volt, hogy több órás buszút után kellett helytállniuk. Őket minden alkalommal elkísérte egy dobbal, dudával felszerelt, lelkes szülőkből álló szurkolócsoport. A fiúk magas színvonalú mérkőzéseket játszottak, és számtalan nagyszerű győzelem mellett mindösszesen két csapattól, a Kecskeméti Sportiskolától és a Pick Szegedtől szenvedtek vereséget. Az U10-11-es korcsoport, akik harmadikos és negyedikes tanulókból állnak, már nemcsak az alapokkal ismerkedik meg, hanem taktikai és technikai elemekkel is gazdagodnak, amit az U11-es bajnokságban bizonyítanak is. Egy fiú és egy lány csapatunk van, akik igazolt játékosként vannak már jelen a bajnokságokban. Kéthetente fordulókra járnak, ahol meccsrutint és értékes tapasztalatokat szereznek, amit a jövőben biztosan kamatoztatni tudnak majd. A keceli kézilabda utánpótlás ismét felkerült a „térképre”, és a vidéki csapatoknak számolniuk kell velünk. Örömmel tölt el, hogy a gyerekek lelkiismeretesen járnak edzésre és meccsekre, valamint szemmel látható, hogy már ők is „belélegezték” a kézilabdázás illatát, amitől nehéz elszakadni. Összekovácsolódtak és együtt élnek át sikereket-kudarcokat, megtanulnak együttegymásért küzdeni. Ez maga a sport! Hajrá Kecel KC. Kecel Kézilabda Club

9


Advent

Keceli Hírek

2021. november

ADVENTRE HANGOLÓ November 27-én 9.00 órakor az újfalusi Szent Család-templomban tartott szentmisével vette kezdetét az Adventre hangoló rendezvény. A program az Újfalusi óvodában a felújított színpad átadó ünnepségével folytatódott. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház előtti téren a kicsiket kézműves foglalkozás, mézeskalács díszítés várta. A szebbnél szebb mézeskalács figurákat a gyerekek maguk dekorálhatták Bóna Angéla közreműködésével. Ezen a napon öltötte fel ünnepi díszét a város karácsonyfája, valamint a betlehem. A közös díszítés hangulatáról a Kéknefelejcs Népdalkör gondoskodott egy-egy karácsonyi dalcsokorral. A fenyőfára az óvodások saját készítésű díszei kerültek, amelyeket a gyerekek helyeztek el a fán. A szép termetű fát ezúton köszönjük Csóti Imrének. Az adventi forgatag jó hangulatához hozzá-

10

járult a helyi és vidéki kézművesek, árusok, termelők jelenléte, portékáikat a látogatók szívesen vásárolták. A kézműves vásár az Agrárminisztérium és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatásával valósult meg. A lélekmelegítő forralt bort a Csanádi Szőlőbirtok borászata kínálta. A gyerekek kikapcsolódását a Berbence Hagyományőrző fajátékok biztosították, ahol ki-ki képességének, érdeklődésének megfelelően tehette próbára ügyességét, kitartását. 14.30-től a Kiskőrösi Evangélikus Fúvószenekar karácsonyi koncertjével járult hozzá az ünnep hangulatához. 15.00-kor Haszilló Ferenc polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd Bányai Gábor országgyűlési képviselő mondta el adventi gondolatait. Átadásra került Kecel Város Önkormányzatának tanulmányi támogatása, melyet ebben az évben kiváló (gimnáziumi) tanulmányi eredményéért Gombkötő Kata-

lin és Pásztor Márton János vehetett át. Ezt követően Fekete Szabolcs címzetes apát, kanonok, plébános beszélt az adventi ünnepkörre való hangolódásról, arról, hogy az idő – a magunkra és a másokra szánt idő – mennyire és miért fontos. Megszentelte a város karácsonyfáját, a betlehemet és az adventi koszorút, majd közösen meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját. Az ünnepi dekorációkon az advent fényeit Haszilló Ferenc polgármester kapcsolta be. A beszédek között Hunyadi Janka és Máté Anna énekelt, felkészítőjük Illésné Márin Éva volt. A jelenlévőket maguk sütötte mézeskaláccsal és mazsolás kalác�csal, teával, forralt borral kínálták a művelődési ház munkatársai, melyeket mindenki szívesen fogadott. Akiket nem ijesztett el a hirtelen kerekedett eső, azok az est záró programjaként a Jugglers of the Village tűzzsonglőr produkciót csodálhatták meg,

ahol főszerepet kapott a fény, amely az adventet jelképezi. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház köszöni a megvalósításhoz nyújtott segítséget: Kecel Város Önkormányzatának, a Városgazdálkodási csoport vezetőinek, Radva Zoltánnak és Balláné Szűcs Adélnak, valamint munkatársaiknak, Bóna Angélának, a Keceli Polgárőr Egyesületnek, a Kiskőrösi Evangélikus Fúvószenekarnak, a Kéknefelejcs Népdalkörnek és vezetőjüknek, Juhász Anikónak, Hunyadi Jankának, Máté Annának, Illésné Márin Évának, Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéjének, a Keceli Patachich Gábor Borrendnek, a Csanádi Szőlőbirtoknak, Fekete Szabolcs plébánosnak, Kovács Ottónak, a Compana Kft.-nek, Varga Eszternek. 2022. november 26-án várunk mindenkit újra az Adventre hangolóra! Városi Könyvtár és Művelődési Ház


2021. november

Keceli Hírek

Advent

ADVENTRE HANGOLTÁK A TANULMÁNYI TÁMOGATÁST Idén sajnos ismét elmarad a FLORA Virágfesztivál, melynek egy nagyon szép ünnepi eseményét sikerült átmenteni a művelődési ház „Adventre hangoló” rendezvényére. November 27-én (szombaton) a 15 órakor kezdődő első gyertyagyújtást megelőzően adta át Haszilló Ferenc polgármester, Bányai Gábor országgyűlési képviselő és Fekete Szabolcs plébános atya Kecel Város Önkormányzatának tanulmányi támogatását. 2017 őszén a képviselő-testület úgy határozott, hogy jutalmazni kívánja az érettségi vizsgán, valamint a szakmájuk elsajátításában kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő keceli

fiatalokat. Azóta minden év nyarán pályázatot írnak ki, és köszöntik azokat a helyi fiatalokat, akik az adott évben megfelelnek a kiírás feltételeinek. 2020ban a járványügyi intézkedések miatt levélben kézbesítették a fiataloknak a támogatást, most azonban szabadtéren, személyes jelenléttel történhetett meg az átadás. Idén Gombkötő Katalin és Pásztor Márton János találtattak méltónak az elismerésre, akik mindketten gimnáziumi érettségit tettek, kiváló eredménnyel. Gratulálunk a fiataloknak, további sok sikert, boldogságot, egészséget kívánunk nekik! KE

A MI SZÍNPADUNK A Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat sikeres pályázatot valósított meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából. Az Unsere Bühne-a mi színpadunk című, NBERKP-1-2021/1-000060 azonosítószámú projekt 1 000 000 forintot nyert. Ebből valósult meg Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje központi épületében a régi színpad felújítása. A megvalósítást az önkormányzat és a Római Katolikus Plébánia is támogatta.

A mai állapotában a német nemzetiségi csoportoknak helyet adó épület eredetileg 1938-ban épült iskolának és templomnak, később pedig óvodaként működött és működik ma is. A pályázat részét képező színpadon volt hajdan az oltár. A szentély falát az Európa-szerte ismert pap-festő, Prokop Péter készítette 1945-ben. Az értéktári leírások szerint a színpadon valamikor nyitható spaletta volt, amely az évek alatt tönkrement. Szerettük volna visszaállítani a

régi, tradicionális külsőt, hogy a továbbiakban méltó helyen valósulhassanak meg rendezvényeink. Helyreállításra kerültek a beázott, felvizesedett falrészek, elkészült az új spaletta. A projekt megvalósításában az APART Bt. végezte az asztalos, Kárpáti Róbert és Kövesdi Kornél pedig a festési munkákat. Munkájuk eredményeként mostanra elkészült a beruházás. November 27-én reggel a Szent Család-templomban misével emlékeztünk meg a városrészben élő katolikus közösségről és az összefogásról. A szentmise után a vendégek az

Újfalusi óvodában tartott átadó ünnepségen vehettek részt. Haszilló Ferenc polgármester ünnepi gondolatainak megosztása után meggyújtotta az első adventi gyertyát az óvoda koszorúján, majd Galántai Katalin intézményvezető ismertette a megvalósult projekt körülményeit. Ezt követően Fekete Szabolcs plébános atya megáldotta és megszentelte a felújított színpadot. Az ünnepséget az óvodás gyerekek német és magyar nyelvű adventi műsora zárta.

KARÁCSONYI GONDOLATOK 100 éve született és 40 éve halt meg Pilinszky János, a XX. század egyik legnagyobb – mély hitű és katolikus keresztény elkötelezettségű – magyar költője, írója és műfordítója. Szeretném őt azzal megtisztelni, hogy ennek az esztendőnek karácsonyára az ő gondolatait idézem, melyekben az evangéliumi kinyilatkoztatás kiterjesztett szemléletével, költői nyelvezetének áttetszőségével magától értetődőségével, de ugyanakkor egyszerűségének szívet melengető, bensőséges pátoszával így vonatkoztatja egymásra az istenit és emberit:

„Jézus megtestesülése az isteniemberi történet legegyszerűbb és legösszetettebb képeit és jelképeit ajándékozza nekünk. Mária és József alakja a bölcsőben fekvő gyermekkel … annak kodifikálása, hogy az egyes ember a történelemnek nemcsak láncszeme, hanem egyúttal fölülmúlhatatlan végcélja, Isten szeretetének legfőbb tárgya is. Természetes és természetfeletti eme csodálatos egyensúlyában csakis így lehet jelen már most és már itt az a hatalmas feszültség, mely drámájával az egész univerzum sorsát kimérte, s melybe már most és már itt belefér a

kereszt éjszakája, … az egész emberi történelem, s azon is túl az egész teremtett világ ’türelmetlen várakozása’. E kép így érkezik ma (karácsonykor) is közénk, az éjszakában megeredő hóesés intimitásával.” (Új Ember katolikus folyóirat 1968. XII. 15.) Engedjük, hogy isteni és emberi vonatkozásaiban egyaránt megérintsen minket a karácsony. Engedjük, hogy az értünk emberré lett Isten szeretetével és jelenlétével szépen lassan átformálja gondolkodásunkat, lelkiségünket és érzéseinket. Találkozzon mindannyiunk lelkében Isten és ember

a szeretet közösségében, s ez a bensőséges találkozás Isten erejével és irgalmával teremtse meg lelkünk békéjét, és talán – amen�nyire lehet, jelen megpróbáltatásaink közepette – boldogságát is! Fekete Szabolcs plébános

11


Fejlődés

Keceli Hírek

2021. november

TÖBB MINT SPORT Kampányt indított a Piros Orr Alapítvány, mely során a futás szerelmeseit invitálták adománygyűjtésre egy-egy futóversenyhez kapcsolódva. Ehhez csatlakozott a keceli Rózsa Sándor is, aki rendszeresen méreti meg állóképességét maratonokon is. Elmondása szerint a futás számára nemcsak sport, annál sokkal több. A jótékonyságról és motivációiról kérdeztük.

• Honnan jött az ötlet, hogy ado-

mánygyűjtéshez kezdj a futással? A Facebookon találkoztam a „Fuss a beteg gyerekekért” kampánnyal, és úgy döntöttem, hogy az idei év – számomra – legnagyobb versenyét ajánlom fel adománygyűjtésre. Ez az akció ősz elejétől október 30-ig tartott, mely során az ismerőseimet invitáltam arra, hogy adakozásukkal segítsék a bohócdoktorok munkáját. A cél 50 ezer forint volt, ezt sikerült még túlszárnyalni is. Ebből az összegből egy bohócdoktori vizitet tudnak

megvalósítani, mely során kb. 40 gyermek arcára csalnak mosolyt a kórházi hétköznapokban. Ezúton is köszönöm a felajánlásokat! • Melyik verseny volt ez, és hogyan élted meg? Idén, október 16-án végre sikerült eljutnom a Zemplénbe, a Panoráma Trail versenyre. Boldogkőváraljáról indultunk, és a 45 km-t megfutva Füzér várához érkeztünk. A kiírás szerint 1900 m szintkülönbség volt, ami az eddigiekhez képest nagy kihívást jelentett számomra, hiszen Kecel

környékén nincs sok lehetőség gyakorolni a terepfutást ilyen formán. Mindig az emelkedő jelent nagyobb nehézséget, mert teljesen más izomzatot igényel a hegyre felfelé és a lefelé haladás, na ez az, amire az Alföldön nehéz felkészülni. Sokan el is estek a köveken, folyamatos koncentrációt igényel, hogy hogyan lép az ember. Valójában a táv is erőt próbáló volt, mert ez a táv már tulajdonképp az ultraversenyek belépője. A férfiak között a középmezőnyben végeztem. • Milyen versenyeken indultál még az utóbbi időben? Ebben az évben is indultunk háromfős csapatunkkal az NN Ultrabalatonon. Itt 216 km-t tettünk meg váltásban. Ez azt jelenti, hogy egyszerre 20 km-t futottunk le 2 óránként, így én összesen 73 km-t tettem meg. Itt inkább a táv volt megerőltető, emelkedőkkel csak az északi parton találkoztunk. A célunk az volt, hogy meghaladjuk az előző évi teljesítményünket, amely sikerült is. Továbbá volt még novemberben Szekszárdon a Bodri Trail terepmaraton 35 km-es távval, és Kiskőrösön a 10 km-es Márton-napi Libafutamon első helyezett lettem a 45 perces teljesítéssel.

HITTANÓRÁK SZILOSBAN A Keceli Roma Nemzetiségi Önkormányzat Fekete Szabolcs plébánossal egyeztetett a katolikus egyházzal való közös együttműködésről, melynek azonnali eredménye heti 1 órás gyerekfoglalkoztatás lett Vargáné Kuhl Viktória hitoktató segítségével. A szilosi közösségi házban hitéleti oktatás, filmnézés, kézműves foglalkozások keretében találkozhatnak gyermekeink a vallással. „Hitről-életről az egyháznak részt kell vállalnia az emberi közösség életében. Nem uralkodva, hanem segítve és szolgálva. Közölni kell minden rendű és rangú emberrel, hogy mi a Krisztussal való élet, mit jelent másokért élni" (D. Bonhoeffer). Valljuk, a Krisztussal való élet kiegyensúlyozott és békés élet. Az ilyen életet kö12

vető gyermekekből egyenes és a társadalmi közösség számára értékes felnőtt ember válik. Sok embernek van konfliktusa, előítélete cigány emberekkel kapcsolatban. Ezt szeretnénk lebontani, apró lépésekben megváltoztatni. Ennek egyik alapköve az egyházzal való kapcsolat erősítése. Bízunk benne, hogy idővel nagymértékben csökken a rossz útra tévelyedett kiskorúak és bűncselekményt elkövetető romák száma. Az egymáshoz való viszonyulást eldönti az embertársaink felé nyújtott tisztelet és elfogadás. A tisztelet, a közvetlenség, a bizalom elengedhetetlen ahhoz, hogy konfliktusoktól mentes életet élhessünk egymás mellett. Ennek reményében heti egy alkalommal beszélgetésre

kerül sor a hitről, a keresztényi életről, Jézusról és a Jézussal való barátságról. A bibliai történetek megismerése, mondanivalójának értelmezése, azok szabadon való megbeszélése a gyerekekkel nagymértékben alapja, meghatározója egy gyermek társadalmi beállítottságának, későbbi életének. Ezt a szép és nemes feladatot a mostani együttműködés elindításával megvalósíthatjuk. További terveink között szerepel az együttműködés kiszélesítése, közös rendezvények, közösségi alkalmak szervezése. Emellett a Máltai Szeretetszolgálat keceli csoportjával való kapcsolatot is szorosabbra szeretnénk fűzni. Mindez nagyon nagy öröm számunkra! Kertész Béla

• Hogyan készülsz a versenyekre? Heti négy alkalommal van edzésem Lukács Norbert triatlon edzővel. Kb. egy éve készülök edző segítségével, és ennek érzem és látom is a hatásait. Az edzéseim nagy részét kint a sárban, homokban végzem a szőlők között, de pl. van egy futódomb Kiskunhalason, ott is szoktam gyakorolni, és a kisebb versenyekre is többnyire edzésként tekintek. • Mi a célod a futással, milyen szerepet játszik az életedben? Elsősorban a futás szeretete motivál, és valahol ez egy terápia is számomra. A futás miatt tudom, hogyan nem szeretnék élni. Inkább legyen izomlázam egész vasárnap, minthogy másnapos legyek, hiszen ebben van valódi perspektíva a fejlődésre. Nyilván szeretnék minél jobb lenni ebben a sportágban, ezért keresem a megmérettetéseket, de én főként magammal versenyzek, az a célom, hogy önmagamat meghaladjam. A sikerem mindig maga a megtett táv és a futás élménye. Le kell mondanom dolgokról, persze: kevesebb internet, kevesebb TV, de nekem megéri. A futás olyan erőt ad nekem, hogy nélküle nem is tudnék 3 műszakban dolgozni, ez az, ami kikapcsol és feltölt.


2021. november május

Keceli Hírek

Hitélet

ELSŐ SZENTMISÉJÉT TARTOTTA FARKAS TIBOR ATYA A helyi katolikus közösség Krisztus Király vasárnapjának délelőttjén kettős ünnepnek örvendhetett, ekkor tartotta ugyanis első ünnepi szentmiséjét – primíciáját – Farkas Tibor atya.

szentmiséjének megünneplése. A mise elején a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda növendékei adtak műsort az iskola volt diákjaként is

jelenlévő újmisés atyának, akit Haszilló Ferenc polgármester, Berger József iskolaigazgató, Kertész Béla, a Keceli Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Farkas Tibort november 13-án áldozópappá szentelte a kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyházban dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek. Ezt követő első ünnepi szentmiséje pedig szülővárosába vezette az új atyát, ahol ritkaságszámba megy egy felszentelt pap első

FEKETE SZABOLCS ATYÁT IS KINEVEZTÉK Dr. Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek november 12-én, Szent Asztrik ünnepén címzetes apátokat és címzetes prépostot nevezett ki a kalocsai főszékesegyházban tartott ünnepi szentmise keretében. Fekete Szabolcs kanonok, keceli plébánost a főpásztor kinevezte a Szentháromságról nevezett Péterváradi Apátság címzetes apátjává. Továbbá kinevezte: Mons. dr. Finta József pápai káplán, általános érseki helynök, pasztorális püspöki hely-

nök, főegyházmegyei tanácsos, érseki tanácsost, a Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia plébánosát kinevezete a Szent Ágostonról nevezett Kalocsai Apátság címzetes apátjává, Mons. Menyhárt Sándor pápai káplán, kanonok, bírósági helynököt, a Jánoshalmi Plébánia plébánosát a Szent Margitról nevezett Garábi Apátság címzetes apátjává, míg Seffer Attila kerületi esperes, kiskőrösi plébánost a Szent Istvánról nevezett Kői Prépostság címzetes prépostjává nevezték ki.

elnöke és Fekete Szabolcs plébános köszöntött. A keceli cigányság életében is egy különleges alkalom volt Farkas Tibor atya újmiséje, hiszen kiemelkedő alkalom, mikor egy roma származású papnövendéket áldozópappá szentelnek, egyházmegyénkben pedig szintén kevés példa adódik erre. A szentmisét követően a hívek az újmisés pap áldásának szentségében és Erzsébet-napi szentelt kenyérben részesülhettek. Forrás: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

VAN ISTEN Ezzel a címmel szervezett előadást a KÉSZ keceli csoportja november 16-án a Városi Könyvtár és Művelődési Házban. A meghívott vendég ezúttal Bányai Gábor országgyűlési képviselő volt. Dr. Suhajda János, a KÉSZ keceli csoportjának vezetője az est házigazdájaként köszöntötte a megjelenteket, köztük Bányai Elemérnét, az országgyűlési képviselő édesanyját és Bányainé Móricz Krisztinát, Bányai Gábor feleségét is. Felhívta továbbá az egybegyűltek figyelmét arra, hogy a Covid-árvák javára adományok felajánlására van lehetőség az alkalmon. Bányai Gábor országgyűlési képviselő 2021. február 24-én közösségi oldalán jelentette be, hogy megfertőződött a koronavírussal és kórházban kezelik. Mint később a képviselő

családja által kiadott közleményből kiderült, még aznap délután lélegeztetőgépre helyezték és altatásban tartották. Az állapotával kapcsolatban többször adtak tájékoztatást. A hónapokig elhúzódó kétségbeesés után, a sok elmondott ima és könyörgés végül meghozta a csodát, és 85 nap mélyaltatásban töltött napot követően Bányai Gábor májusban újra kinyitotta szemét. Hogy pontosan mi történt vele, milyen hatások érték mindez idő alatt, milyen hosszú és szenvedéssel teli utat járt be, erről mesélt teljes őszinteséggel a megjelenteknek. Bővebben: vira.hu

KÍSÉRT IMÁDSÁG HETE Október 24. és 29. között immár második alkalommal volt lehetőség a Kísért Imádság Hetének megszervezésére. A jezsuita Manréza Ház és a Plébánia közös szervezéséből megvalósult Szent Ignác-i szemlélődő imahéten a 10 fő résztvevőt 2 lelkivezető kísérte. A lelkigyakorlatozók a

Szentírás szakaszain egyénileg, otthonukban imádkoztak, majd imaélményeiket naponta átbeszélték a lelki kísérővel. Az imahét által a résztvevők lelkileg megújulva, Isten-kapcsolatukban megerősödve tudják életük útját járni. Benedeczki Éva 13


Sport

Keceli Hírek

2021. november

ÚJ PÁLYA ÉPÜL Sokéves futball-álom valósulhat meg egy sikeres pályázatnak köszönhetően a helyi labdarúgópályánál. Régi terve volt már a klubnak a fejlesztés egy új pálya megépítésével, amely jövőre készülhet el. A Kecel FC labdarúgócsapata részéről Vata Zalán és Verba József elmondta, hogy 2021. november 5-i dátummal a klub megkapta az MLSZ-től a jóváhagyó határozatot, mely lehetővé teszi egy nagyméretű műfüves pálya megépítését. Ezzel a beruházással egy régi vágy valósulhat meg a városban. A projekt első körben 175 036 083 forint értékű fejlesztéssel jár, amihez januárban még 30 millió forint várható a világítás

kialakításához. Napokon belül megkezdődhetnek a takarítási-, lomtalanítási, fakitermelési munkálatok is a jelenlegi labdarúgópálya melletti területen, ahol az új pálya megépülhet. Haszilló Ferenc polgármester jóváhagyásával és a városi munkacsoport kivitelezésével ezen munkálatok előreláthatólag 2022. március 1-én befejeződnek. Ezt követően megkezdődhet maga a pálya kivitelezése, melynek átadása jövő nyárra várható. Az új labdarúgópálya megépítésével csökkenhet a jelenlegi élőfüves pálya hatalmas terhelése, hiszen jelenleg a klub minden csapata ezt az egyetlen játékteret használja edzésekre és bajnoki mérkőzésekre is. Jelenleg 9 utánpótlás és 3 felnőtt csapat edz és játszik

mérkőzést a labdarúgópályán, és a fű, valamint a talaj minősége nagyon megsínylette ezt. Kiemelten fontos terv volt már több évtizede egy új játéktér kialakítása, melyre a kedvező pályázati elbírálás miatt most nyílik lehetősége a klubnak. A műfüves játéktér kialakításán kívül a jelenlegi

küzdőtér is kap egy teljesen új és modern locsolórendszert, melynek költségeit a keceli önkormányzat vállalta magára. A Kecel FC vezetői bíznak abban, hogy a 2022/2023-as idényben már egy kiváló minőségű és modern környezetben tudják fogadni az ide látogató csapatokat. Filus Tibor

SZERETNÉNEK ELŐRE LÉPNI A TABELLÁN A MEGYE I-ES LABDARÚGÓK A megyei I. osztályban szereplő Kecel FC labdarúgócsapata a várakozásokon alul teljesített az őszi szezonban. Az együttes hullámzó teljesítményt nyújtott és többnyire vesztesként hagyta el a pályát a mérkőzések végén. A gárda a fél szezont követően 12 mérkőzés lejátszása után szerzett 2 győzelemmel, 3 döntetlennel és 7 vereséggel, 21-42-es gólarán�nyal, 9 ponttal, a 12. helyről várja a folytatást. A klub elnökét, Vata Zalánt kérdeztem a csapat őszi teljesítményéről. • A nyáron milyen változások voltak a csapatnál? A nyári felkészülést még Kis Péter edző irányításával kezdték el a fiúk, aki az egészségügyi állapotára hivatkozva még a bajnokság kezdete előtt jelezte, hogy a továbbiakban nem tudja vállalni a feladatot. Ekkor született az a döntés, hogy Gerner Dániel és Csáki Róbert személyében két játékosunk veszi át a csapat szakmai irányítását. Sajnos ez a megoldás sem vált be, mert nem tudták megfelelően kezelni azt a nyomást, ami a csapatban való játékkal és az edzői feladatok ellátásával párosult. A játékoskeretből Bajnok Noel a munkahelye miatt külföldre távozott, Kalácsáról érkezett hozzánk Lakatos-Lengyel Márton és Sza14

badszállásról Kiss Szabolcs. Zömében a tavalyi kerettel vágtunk neki a bajnokságnak, a gondok azonban gyorsan megmutatkoztak, mert az első három fordulót vereséggel kezdtük. Később voltak jó eredményeink, de a gyenge edzéslátogatottság hűen tükrözi az őszi teljesítményünket. Azt viszont örömmel mondhatom el, hogy az ifjúsági játékosok közül Liska Andor és Hatvani Domán is többször játéklehetőséget kapott, és nagyon remélem, hogy minél hamarabb hasznos tagjai lehetnek a felnőtt csapatnak. • Mely mérkőzéseket tudnád a leggyengébb és a legjobb teljesítményként kiemelni? A legrosszabb mérkőzésünk talán a szezon első találkozója volt, amikor a Kiskőrös ellen játszottunk és egy 5-0-ás vereségbe szaladtunk bele, ami rányomta a bélyegét a későbbi hetek tel-

jesítményére. Nagyon gyengén játszottunk még az őszi szezon közepén a Lajosmizse ellen, akiktől 7-2-re kaptunk ki, de a hartai 5-2-es vereségünk is egy igen fájó eredmény. Pozitív eredményként ki kell emelnem a Kiskunhalas és az Akasztó elleni győzelmeket, amelyek alkalmával látszott a csapaton a közösen elvégzett munka, de sajnos erőnlétben nem tudtuk igazán utolérni magunkat. Több olyan mérkőzésünk volt, amikor a vezetést meg tudtuk szerezni – akár két góllal is –, de a mérkőzések hajrájára fizikálisan elfáradtunk, melynek pontvesztés lett az eredménye. • A tavaszi szezonnak milyen reményekkel vágtok majd neki? Jelenleg a játékoskeret még változatlan, és újakat igazolni a tél során más klub beleegyezése nélkül nagyon nehéz. Azt fontos elmondanom, hogy a keceli csa-

pat a bajnokság klubjai között a költségvetési rangsor alsó felében szerepel. A mi lehetőségeink azt teszik lehetővé, illetve nálunk az a realitás, ha az alsóbb osztályokból tudunk új játékost leigazolni. Nagyon örülünk, hogy egy sikeres pályázatnak köszönhetően megújulhat a stadion és egy nagyméretű műfüves labdarúgó pálya is megépülhet. A rendezett körülmények talán vonzerőt jelenthetnek majd a vidéki játékosok számára is, hogy nálunk szerepeljenek. A megváltozott körülmények miatt minőségben és időtartamban is jobb edzések lehetnek, ami hozzásegítheti a klubot a fiatal tehetségek felkarolásához. A tavaszi szezonban a nehézségek ellenére is szeretnénk előre lépni a tabellán, mert úgy gondolom, hogy a mostani helyezéstől többre hivatott a csapat. Filus Tibor


2021. november

HÍREK KECEL MÚLTJÁBÓL Ígéretemhez híven folytatom a keceli szőlőtermesztés és borászat múltjának bemutatását egykori újságcikkek alapján. Kutakodásaim során egy rendkívül érdekes és több szempontból is igen tanulságos cikksorozatot találtam 1938-ból az Esti Kurirban, amely a keceli Somogyi- és a csengődi Fenyvesi-féle szőlők drámai sorsát taglalja. Az újság a következőket írja 1938. július 14-én a 3-4. oldalon: „Harmincnyolc magyar hold homoki szőlő tragédiája A hegyközségi törvény alapján kiirtásra ítélték és szüret előtt kivágják a dustermésü tőkéket Kiskőrös, julius 13. (Az Esti Kurír kiküldött munkatársától.) Másfél hét óta pereg a kisbiró dobja Kiskőrös, Csengőd és Kecel utcáin. — Közhírré tétetik — harsogja a kisbíró — mindenki részére, akit illet, hogy a csengődi Fenyvesi és a keceli Somogyi-féle szőlőtelepitvények kiirtására napszámosok kerestetnek. Jelentkezés a községházán! Az emberek meg sem várják a hirdetményt befejező dobverést, sötét arccal széled szét mindenki. Másfél hét óta nincs olyan Kiskőrös környéki polgár, bármen�nyire rászorult légyen is, aki jelentkezett volna a szőlőbirtokok kiirtására. Ajánlhattak nekik bármilyen napszámot. Így történt azután, hegy az elmúlt szombaton összeszedték ahány vályogvető oláh cigány csak táborozik Kecel környékén, melléjük adtak pár úgynevezett »hivatalos embert«, csőszt meg mezőőrt és néhány óra alatt pusztasággá varázsoltak hat hold gyönyörű hároméves szölőbirtokot Kecel

határában. Kedves olvasó, igenis jól értetted! 1938 juliusában alig száz kilométernyire Budapesttől, igenis ,,törvény értelmében”, vagy ha nemis az értelmében, de az alapján kiirtottak mintegy tízezer pengő értékű, nemcsak egyéni, de nemzeti vagyont is jelentő szőlőbirtokot Magyarországon. A többi harminckét magyar hold irtását a csengődi határban azóta már szintén megkezdték. Most körülbelül a tizedik holdnál tartanak. Huszonkét hold pompás, négyéves, szakszerüen ápolt és gondozott szőlőtőke két hónappal a szüretelés előtt, puttonynyi csemegeszőlőfürtök tömegét takargatva széles leveleivel (mintha csak a kapával, ásóval közeledő pusztítóktól féltené), irtásra vár. Ezek már mind halálra vannak itélve. Két itélet Hogy félreértés ne essék, le kell szögezni, hogy itt Kiskőrös környékén nem martalócok garázdálkodnak, nem vandál pusztítók törtek rá a dúsan termő szőlőtelepekre, hanem minden fórumon keresztülment jogerős ítéletet hajtanak végre két „kihágó" szőlőbirtokos ellen. Az 1929. évi 17. (a hegyközségekről szóló) törvénycikk ugyanis kimondja, hogy »uj szőlőt telepíteni csak a földmivelésügyi miniszter előzetes engedélyével és csak olyan területen szabad, melynek talaja egyéb gazdasági művelésre alkalmatlan, immunis (filokszériának ellenálló) homok stb.« Ugyanennek a törvényparagrafusnak indokolása szószerint elmagyarázza, hogy erre a korlátozásra azért van szükség, mert »a háború alatt és az utána következő években igen sok oly síksági és dombvidéki területet ültettek be szőlővel, amelyek elsősorban gabonatermőföldek voltak.« Fenti törvény magyarázatára nincs szükség, intenciója világos

és tiszta. 1934-ben, amint azt majd az alábbi hiteles bizonyítványokból látni lehet, nemcsak Kiskőrös környékén, de sehol sem volt fogalmuk az embereknek erről a soha ki nem hirdetett és végre nem hajtott törvényről. Nemcsak abban az időben, de előtte is és utána is a csengődi közismert és a keceli úgyszintén ismert futóhomokon újabb és újabb szőlőtelepítések létesültek. Igy többek között Fenyvesi Miklós 32 holdja Csengőd határában és Somogyi Andor 6 holdja a keceli határban. Derült égből jött tehát a villámcsapás, amikor a „kiskőrösi horogkeresztes nemzeti szocialista szervezet“ Kiletownak olvasható aláírással tett névtelen feljelentése után megindult a kihágási eljárás a két szőlőbirtokos ellen és mindkettőt a kiskőrösi főszolgabíró fejenkint 50—50 pengő pénz-büntetésre itélte, kötelezve őket, hogy a telepitett nem csemegeszőlőfajokat is csemegeszőlőre oltsák át. A két szőlőbirtokos belenyugodott az itéletbe, de a kihágási ügy felülvizsgálatra Pestmegye alispánjához került. Itt ugy látszik a törvény tanulmányozása után rájöttek, hogy súlyosabb büntetést is lehet

hoz¬ni és mindkét szőlőbirtokos telepitvényét, mind a harmincnyolc hold prima izsáki sárfehér exportcsemegeszőlőt (Németország kivánja leginkább ezt a fajtát) kiirtásra ítélték… …Kétségtelen tehát, hogy a törvény az engedély nélkül telepített szőlők kiirtását is előírja. Kétségtelen azonban az is, hogy a törvényhozó e szigorú parag­ rafus meghozatalakor nem az immunis homoki telepítésekre gondolt, hanem a búza és egyéb termények termesztésére alkalmas földeket nem akarta átengedni szőlőmüvelés céljaira. Olyan esetekben, mint amilyenekről most szó van, módjában áll a hatóságoknak a törvény betűi elől kitérni és betartani a törvény szellemét éspedig egész egyszerüen: utólagosan megadni a telepítési engedélyt. Meg is történt több esetben is, hogy a kihágási eljárás közben a miniszter megadta az utólagos engedélyt.”… Folytatás következik… Benyák Ferenc intézményvezető Városi Múzeum Kecel Forrás: Arcanum Kép: a múzeum gyűjteményéből

15


Elmúlás

16

Keceli Hírek

2021. november


2021. november

Keceli Hírek

Közérdekű

ANYAKÖNYVI HÍREK

2021. október 20. – november 20.

Stefán Lenke (a. n. Kovács Katalin) Nyúl Nátán (a. n. Drab Noémi) Filus Péter (a. n. Benedeczki Vivien) Greksa Odett (a. n. Gyuricza Dóra) Tamás Orsolya (a. n. Köller Orsolya) Vulman Ákos (a. n. Herczeg Anita)

Morvai Olivér - Miklós Eszmeralda

Welker Ferencné (szül. Lajkó Mária Magdolna) 76 éves Bolemányi Béláné (szül. Herczeg Erzsébet) 86 éves Glocker Lőrincné (szül. Borbényi Piroska Mária) 80 éves Kósa Sándor 57 éves Bodrogi István 63 éves Szendrei Endre 62 éves Béres Jolán (szül. Ráduly Jolán) 67 éves Flaisz Józsefné (szül. Herczeg Margit) 88 éves Miczkó Károlyné (szül. Árvai Julianna) 95 éves Orcsik Lászlóné (szül. Hugyi Margit) 83 éves Vulman Józsefné (szül. Stenczel Margit) 71 éves Pásztor Pál László 64 éves Csonka Miklós 87 éves

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Az adventi időszak idején szeretettel várjuk vasárnaponként, a Szentháromság-templom esti szentmiséje után a város adventi koszorújának gyertyagyújtására. Minden alkalommal más-más szervezet gyújtja meg az adventi lángot: December 12-én 18.00 – II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda December 19-én 18.00 – KÉSZ keceli szervezete A gyertyagyújtás után mézeskaláccsal, kaláccsal, teával és forralt borral kínálunk mindenkit. A vendéglátást a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Patachich Gábor Borrend, Béla Borászat, Her-Ritt Családi Szőlészet és Pincészet és Minda Gábor borász támogatják. A csillagszórókat köszönjük a Compana Kft.-nek.

APRÓK Művelődési házas vásárra keresünk B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező személyt. Tel.: 70/457-5392 Eladó gyerekbicikli, 120 l-es bojler, többfokozatú polc, 10 l-es vízmelegítő, szekrény, radiátorok, ajtó tokkal. Tel.: 20/537-0951

Fácántelep mellett 0,5 ha kékfrankos szőlő eladó. Tel.: 70/380-6112 Kettes eke és egytengelyes billenős pótkocsi eladó. Tel.: 30/460-0198 Zsoldos u. 34. szám alatti ház eladó. Tel.: 30/492-6794 17


Közérdekű

KECELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NYITVATARTÁSI IDEJE

hétfő, szerda: 08.00 – 12.00 kedd, péntek: nincs ügyfélfogadás csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00 Tel.: 78/420-211

POLGÁRMESTER FOGADÓNAPJA

csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00

Keceli Hírek

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ NYITVATARTÁSI IDEJE

hétfő: 09.00 – 16.00 kedd, csütörtök: 08.00 – 16.00 szerda, péntek: 08.00 – 12.00 szombat: 09.00 – 12.00 vasárnap: zárva Tel.: 78/420-344

POSTA NYITVATARTÁSI IDEJE

2021. november

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

Városháza portaszolgálata Tel.: 78/420-211

HELYI RENDŐRSÉG

Tel.: 78/420-207, 20/539-83-71

HELYI TŰZOLTÓSÁG

Tel.: 78/420-056, 70/3392-733

POLGÁRŐRSÉG

Tel.: 70/3329600

szerda, csütörtök: 08.00 – 12.00

hétfő, kedd, szerda, péntek: 08.00 – 16.00 csütörtök: 08.00 – 17.00 szombat, vasárnap: zárva Tel.: 78/420-630

KORMÁNYABLAK NYITVATARTÁSI IDEJE

FÖLDHIVATAL NYITVATARTÁSI IDEJE

KECEL VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE

JEGYZŐ ÜGYFÉLFOGADÁSA

Okmányiroda hétfő: 07.00 – 17.00 kedd, szerda, péntek: 08.00 – 12.00 csütörtök: 08.00 – 18.00 Gyámügy hétfő: 08.00 – 16.00 kedd, szerda, péntek: 08.00 – 12.00 csütörtök: 12.00 – 16.00

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Valamennyi állatorvos saját praxisa részére biztosítja a munkaszüneti napokon való ellátást. Távollét esetén helyettesítő állatorvos dolgozik, akinek elérhetősége a rendelő bejáratánál kifüggesztve olvasható. Dr. Almási Zsolt: 20/262-2255 Dr. Beke József: 20/971-8180 Dr. Flaisz Csilla: 70/702-5394

EBRENDÉSZET

Tel.: 20/4949-705

GYÓGYSZERTÁRAK NYITVATARTÁSI IDEJE

Kristály Gyógyszertár Vasút u. 3. Tel.: 78/422-740 hétfő-péntek: 08.00 – 16.00, Páratlan szombatokon: 08.00 – 12.00 Ügyelet nincs. Szent György Gyógyszertár Rákóczi F. u. 1. Tel.: 78/420-150 hétfő-péntek: 08.00 – 12.00, 14.00 – 18.00 Páros szombatokon: 08.00 – 12.00 Készenlét: hétfő-péntek 19.00 – 21.00 18

Kiskőrös, Kossuth L. u. 16. Tel.: 78/795-059 hétfő, kedd: 08.00 – 15.00 szerda: 08.00 – 18.00, pénztár 17.30-ig csütörtök: 08.00 – 11.30 péntek: nincs ügyfélfogadás

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA

Kiskőrös, Kossuth L. u. 40. Tel.: 78/795-044 hétfő, szerda, csütörtök: 08.00 – 16.00 kedd: 08.00 – 12.00 péntek: nincs ügyfélfogadás

KISKUN-VÍZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Kiskunhalas, Kőrösi út 5. Hétfő, szerda: 8:00-14:00 Kedd: 6:30-12:30 Csütörtök: 8:00-20:00 Péntek: 6:30-12:30 Tel.: 20/942-1622

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

hétfő-csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 péntek: 08.00 – 12.00 Tel.: 78/420-011

HEGYKÖZSÉG ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

hétfő, szerda, péntek: 08.00 – 12.00 kedd, csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 Tel.: 78/421-308

HULLADÉKUDVAR NYITVATARTÁSI IDEJE

kedd, szerda: 07.00 – 16.00 szombat: meghatározott napokon 8.00 – 12.00 A befizetésről igazolást kell vinni. Tel.: 30/345-54-23

II. JÁNOS PÁL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Tel.: 78/420-253, 70/983-94-08

Cím: Szabadság tér 11. Intézményvezető Tel.: 78/521-850 Bentlakásos ellátás Tel.: 78/521-852 Konyha, pénztár, nappali ellátás Tel.: 78/521-851 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás Tel.: 78/420-092

TERÜLETI VÉDŐNŐI TANÁCSADÁSI REND

Tel.: 78/521-030, 06-70/379-2001

CSECSEMŐ TANÁCSADÁS:

Dr. Zsember Katalin kedd: 10.00 – 12.00 Dr. Percs Ágnes szerda: 10.00 – 12.00

ORVOSI ÜGYELET

CSENDES ŐSZ IDŐSEK OTTHONA

Vezetékes telefonszáma: 78/421-000 Mobil: 30/859-66-70 Ügyeleti idő: naponta 16.00 – 08.00

1. körzet: H 08.00-10.00 Kovácsné Veréb Gabriella 2. körzet: K 08.00-10.00 Fejesné Kókai Judit 3. körzet: Sze 08.00-10.00 helyettesített körzet 4. körzet: Cs 08.00-10.00 Grúberné Kirschner Erika VÁRANDÓS TANÁCSADÁS: Minden csütörtökön 08.00-11.30 Tel.: 78/420-555

Impresszum Keceli Hírek

Kecel város közéleti havilapja Kiadó: Vállalkozók a Városért Média Nonprofit Kft. 6237 Kecel, Fő tér 1. Ügyvezető: Kiss Tamás Felelős szerkesztő: Csiszér Erika Ágnes E-mail: media@kecel.hu Telefon: +36-30/657-5227 Állandó munkatársaink: Gyalogné Klajkó Eszter, Kecskés Tamás, Ridegné Szilágyi Bettina Hirdetésszervező: Dúcz Annamária E-mail: hirdetes@vira.hu Telefon: +36-70/617-9945 Tördelés: BI-Design Reklámstúdió 6237 Kecel, Rákóczi Ferenc utca 56. Nyomdai munkák: DRUK-KER Kft. 6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47. Megjelenik havonta 3450 példányban. ISSN 2062-7300 Újság, képújság hirdetésfelvétel: Városi Könyvtár és Művelődési Ház hétfő, kedd, péntek: 09.00 – 12.00 szerda: nincs ügyfélfogadás csütörtök: 09.00 – 16.00 Tel.: 78/420-344 E-mail: hirdetes@vira.hu Lapzárta: minden hónap 20-án


2021. november

Keceli Hírek

Programok

ÜNNEPI MISEREND December 20-24. hétfő-péntek 06:00 Rorate-szentmisék a Szentháromság-templomban (Beltér) December 24. péntek SZENTESTE: 24:00 ÉJFÉLI SZENTMISE a Szentháromság-templomban (Beltér) – amennyiben a járványügyi és kijárási korlátozások lehetővé teszik!

AJÁNDÉKOZZON SZERETTEINEK KONCERTJEGYET! 2022. január 9-én a keceli Városi Könyvtár és Művelődési Házban lép színpadra egy fergeteges hangulatú ünnepi koncerttel Kiskőrös Város Fúvószenekara, Sipos Béla karnagy vezetésével. A II. Nemzetközi Fúvószenekari Versenyen I. helyezést értek el, amit az idén Mórahalmon rendeztek meg, és a szakmai színvonal minőségét a Világ Fúvószenei Szövetsége felügyelte. Legyen részese Ön is, és lepje meg szeretteit, barátait e különleges zenei élményt adó kulturális programmal! Jegyek az intézményben elővételben is vásárolhatók.

December 25. szombat KARÁCSONY FŐÜNNEPE: 07:30 Pásztorok szentmiséje a Szent Család-templomban (Újfalu) 09:00 Ünnepi szentmise a Szentháromság-templomban (Beltér) 11:00 Imrehegyi szentmise 17:00 Esti szentmise a Szent Család-templomban (Újfalu) December 26. vasárnap Karácsony másnapja, Szent István diakónus vértanú ünnepe, illetve a Szent Család ünnepe 09:00 Ünnepi szentmise a Szentháromság-templomban (Beltér) 10:30 Templombúcsú szentmiséje a családokért a Szent Család-templomban (Újfalu) 11:00 Imrehegyi szentmise 17:00 Esti szentmise a Szentháromság-templomban (Beltér) December 27. hétfő Szent János apostol és evangélista ünnepe: 10:00 Bor- és kalácsszentelés a Szentháromság-templomban (Beltér) 17:00 Esti szentmise a Szent­ háromság-templomban (Beltér) December 28. kedd Aprószentek ünnepe: 17:00 Esti szentmise a Szent­ háromság-templomban (Beltér) és közös imádság a meg nem született magzatokért December 29-30. szerda-csütörtök 17:00 Esti szentmisék a Szentháromság-templomban (Beltér) December 31. péntek Szent Szilveszter pápa ünnepe: 17:00 Esti szentmise és ünnepé-

lyes év végi hálaadás a Szentháromság-templomban (Beltér) 2022. január 1. szombat ÚJÉV FŐÜNNEPE, Szűz Mária Istenanyaságának Főünnepe, illetve a Béke Világnapja: 07:30 Reggeli szentmise a Szent Család-templomban (Újfalu) 09:00 Ünnepi szentmise a Szentháromság-templomban (Beltér) 11:00 Imrehegyi szentmise 17:00 Esti szentmise a békéért a Szent Család-templomban (Újfalu) Január 2. vasárnap Karácsony utáni II. Vasárnap: 07:30 Reggeli szentmise a Szent Család-templomban (Újfalu) 09:00 Ünnepi szentmise a Szentháromság-templomban (Beltér) 10:30 Családok szentmiséje a Szentháromság-templomban (Beltér) 11:00 Imrehegyi szentmise 17:00 Esti szentmise a Szent­ háromság-templomban (Beltér) Január 3-5. hétfő-szerda 17:00 Esti szentmisék a Szentháromság-templomban (Beltér) Január 6. csütörtök Urunk megjelenése, VÍZ­KERESZT FŐÜNNEPE: 08:00 Reggeli ünnepi szentmise és vízszentelés a Szent Családtemplomban (Újfalu) 17:00 Esti ünnepi szentmise és vízszentelés a Szentháromságtemplomban (Beltér) A Vízkereszt Főünnepe körüli napokban és azt követően végezzük a házszenteléseket. A házszenteléssel kapcsolatos kérést kérjük a Plébánia Irodájában előre jelezni, hogy össze tudjuk állítani az időbeosztást. (A házszentelés térítésmentes.) Az ünnepi szentmisék-szertartások ezen rendje a világi és a felettes egyházi hatóságok által érvénybe léptetett intézkedések 2021. novemberi végi hatályának megfelelően került összeállításra. Amennyiben a világi vagy a felettes egyházi hatóságok további korlátozásokat léptetnek életbe, annak megfelelően kerül majd módosításra jelen időrendi tervezet.Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.