__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Új park és járdaszakasz épül

Ballagás

Rubindiplomát is ünnepeltek

Jelentős károkat okozott a jég

Keceli Hírek INGYENES www.kecel.hu

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2021. június

KITÜNTETETT BALLAGÓINK: Ujlaky Vanda Vanessza, Szabó Priszcilla, Pintér Ármin, Sendula Norbert, Kolompár Dominik, Vida Roland, Antóni Sára, Orcsik Zsófia Klára


SOK BOLDOGSÁGOT!

Kardos-Deregi Linda és Kardos Csaba

Pásztiné Lavati Alexandra és Pászti Attila

Gébl-Vancsik Bianka és Gébl Norbert

A

H Ó N A P

Németh-Duzmath Edina és Németh Dávid

V E RS E

Fülep Márk: Kecel Kecel Város Önkormányzatának versíró pályázata 2021. 5. osztály, különdíj

Maszlik Zoltánné és Maszlik Zoltán

2

Csörgő-Lentner Petra és Csörgő Dániel

Bács megyébe hoz az utad, Nálunk látsz sok szökőkutat. Roncsderbit is tartunk jókat, Gyere, szurkolj velünk sokat!

Gyümölcsösök roskadoznak, Nekünk sok vitamint adnak. Iskolába sokan járunk, Így járjuk ki nyolc osztályunk.

Látnivaló van még ezer, Tudd meg te is, hol van Kecel! Szőlő, szüret, idénymunka, Jöhetsz te is a sorunkba.

Pintér Művek – múzeum, Sokszor kell még hallanunk. Hadiipar kiállítás, covid mentes a tanítás.


2021. június

Keceli Hírek

TISZTELT KECELI LAKOSOK! Mozgalmas hónapon vagyunk túl: a július elején megjelenő újságban több folyamatban lévő feladatról, elvégzett munkálatról és megvalósított rendezvényről tudok beszámolni. Képviselőtársaim kezdeményezésére és szervezésében sor került közös festésre a buszmegállóban, illetve közösségi összefogásban favágásra és takarításra a plébániaudvaron. Június elején trianoni megemlékezést tartottunk, majd borversenyt rendeztünk és a Múzeumok Éjszakája

alkalmából köszöntöttük városunk idén nagykorúvá váló fiataljait. Beköszöntött a nyári szünidő, és a keceli intézmények, szervezők gazdag táborkínálattal várják a gyermekeket. Reménykedünk benne, hogy a járványügyi helyzet tovább javul, mára - az egészségügyi és szociális intézmények területét kivéve - a maszkhasználat alól is mentesültünk. Jelen posztomban a hozzám forduló lakosok által jelzett azon problémákra reagálok, melyek a teljes

lakosság számára fontos információval bírnak. A hivatalnál személyesen bejelentett – nem Facebookra kiírt – problémákat igyekszünk orvosolni, de minden esetben kérjük a lakosok türelmét, együttműködését. A jelzett gondok kezelése általában már folyamatban van, nem azért oldjuk meg, mert valaki médiával vagy felsőbb hatóságokkal fenyeget. Megkeresésekre reagálva hangsúlyozom, hogy a Barnakert fái az ott lakók kezdeményezésére lettek ritkítva,

valamint a zöldhulladékos zsákok valamennyi településen pénzbe kerülnek, az önkormányzatnak az uniós jogszabályoknak megfelelő szolgáltatói döntésbe nincs beleszólása. Kellemes nyári napokat, jó egészséget kívánok minden kecelinek! Haszilló Ferenc polgármester

BOROK ÉS PÁLINKÁK MÉRKŐZTEK Huszonkilencedik alkalommal rendezett Városi Borversenyt Kecel Város Önkormányzata, Kecel Város Hegyközsége és a Keceli Patachich Gábor Borrend. A Kunszeri Miklós, Schauer András és Pásztor Sándor által irányított három bizottság 39 fehér-, 30 vörös- és rozébor, valamint 16 pálinkamintát kóstolt. A bírálóbizottságok tagjait a Fürtös Vendéglőben Forrai Ákos al-

polgármester, Kornóczi János, a hegyközség elnöke és Lehőcz József nagymester köszöntötte. Mészárosné Németh Mária, a borrend ceremóniamestere szavaival a közelmúltban elhunyt Kvalla Gáborra emlékezett, aki hosszú évek óta töltött be bizottsági elnöki tisztséget a keceli borversenyeken. Pohara, széke aznap üresen maradt. Az eseményen születésnapja alkalmá-

ból Benyeda László borrendi és bírálóbizottsági tagot is köszöntötték. A június 18-i borverseny ünnepélyes eredményhirdetése július 9-én este lesz a Városi Múzeumban, az eredmények előzetesen Kecel város honlapján olvashatók. A szervezők ezúton is köszönik a részvételt mindenkinek, és gratulálnak a díjazottaknak.

AZ ÚJRAAVATÁS AZ ÖSSZEFOGÁS ÜNNEPE Ezekkel a szavakkal illusztrálta Haszilló Ferenc polgármester a központi buszmegállóban üzembe helyezett forgógömbös szökőkút felavatását május végén. Beszédében megfogalmazta továbbá, hogy a megújulás szimbóluma is a most újraavatott forgógömbös szökőkút, hiszen méltó helyére került a korábban a Takarékszövetkezet előtt elhelyezett gömb. Az újabb közösségi projekt lehetővé tette a közel 7 millió forint értékű márványgömb és az azt tartó márványfészek hasznosítását. A golyó elbontása óta a Pintér Művek te-

lephelyén várta, hogy ismét felállításra kerülhessen. „Hivatali munkám kezdetén szembesültem azzal, hogy a takarékszövetkezet előtti kút a korábbi vezetés gondatlansága miatt leromlott és rossz állapotba került. Nem nézhettem tétlenül ezt a több éve tartó hanyag állagmegőrzést, ezért 2008-ban kikértem az ÁFÉSZ, a KecelVíz Kft. és a Rónasági Takarékszövetkezet vezetőinek véleményét a kút további sorsáról: felújításáról avagy lebontásáról. Személyesen kértem fel a vízmű akkori vezetőjét, hogy dolgozzon ki tervet a felújításra vonatkozóan. Az elém került kalkuláció többmilliós alapköltséggel számolt, de

számtalan egyéb költséget még nem tartalmazott. Ugyanakkor Nemes György határozott javaslatot is előterjesztett, amelyből szó szerint idézek: „Véleményem szerint a Róna ivókutat nem szabad felújítani, azt el kell bontani, mert a jelenlegi állapotában alkalmatlan a köztéri megjelenésre.” Polgármesterként akkor és most is kiállok a Róna kút fennmaradása mellett, mivel ez a kút városunk méltó és büszke öröksége. Korábban megkerestem a környékbeli üzletek tulajdonosait is, azonban az ÁFÉSZ és a Takarékszövetkezet is a testületi döntéshez kívánt igazodni. Naívan azt gondoltam, hogy az akkori képviselő-testület előteremti a szükséges forrásokat. Azonban a testület többségében ellenzéki képviselőinek döntése alapján – 10 igen és 3 nem szavazattal – a kút lebontásra került. Nemtelen és névtelen támadások sorozata ért, amelyek megkeményítettek és elszánttá tettek. Elhatároztam, hogy ennek a kútnak még megtalálom a méltó helyét Kecelen. Erre az idő most érkezett el: mi lehetne méltóbb hely számára a

város kapujánál? A távolsági buszközlekedéssel városunkba érkezők elsőként e forgógömbös kúttal találkoznak. Kecel város ezzel üzenhet az utazóknak: a szökőkutak városa várja, fogadja vendégeit. A kút újraavatása a megújulás és az összefogás ünnepe. Kecel Város Önkormányzatának költségvetését nem terheli a vállalkozóknak és felajánlóknak köszönhetően. Az egykori Róna kút felállításához hasonlóan most is közadakozásból valósult meg a beruházás. A városvezetés és a képviselő-testület nevében köszönetet mondok a Pintér családnak, Csörgő Jánosnak és a városgazdálkodási csoportnak támogatásukért, áldozatos munkájukért. Hálával tartozom és ismételten megköszönöm a Róna kút létesítéséhez és újraavatásához bármilyen formában hozzájárulók segítségét, felajánlásait, melyeket a közeljövőben elhelyezésre kerülő emléktábla is megörökít majd.” A város régi-új ékkövének felavatását Fekete Szabolcs plébános áldása tette igazán teljessé és ünnepivé. 3


A város hírei

Keceli Hírek

2021. június

KEVÉS A GÓLYA AZ IDEI ÉVBEN Az eddigi évekhez hasonlóan idén is Gólya Road-Show-t szervezett a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, melynek keretében felmérték a Kalocsa és környékén található gólyafészkeket, illetve gyűrűt kaptak a gólyafiókák. 7 településen, összesen 14 fészket ellenőrzött a csapat, és mintegy 150 fő érdeklődő gyűlt össze a madárszemlére.

Agócs Péter, a Dél-Dunamente - Bácska természetvédelmi tájegység vezetője elmondta, hogy idén sajnos kevesebb kisgólyát találtak a fészkekben, melynek egyértelműen a tavaszi hűvös időjárás az oka. Kecelen 3 fészeknél zajlott a lakosság számára is nyitott esemény. Ezek közül a Vasút utcai fészekben alakult legszerencsésebben az idei köl-

tés, hiszen ott 3 fiókát találtak, míg a Bóna tanyán egy fióka volt, a Barnakert utcán üres maradt a fészek. Agócs Péter hozzátette, hogy aggodalomra nincs ok, hiszen a gólyák száma minden évben ingadozik az időjárás függvényében, illetve a fiatal pároknak nem minden esetben sikerül elsőre a családalapítás. Forrás: Bónáné Mari

ÚJ PARK ÉS JÁRDASZAKASZ ÉPÜL Folynak a tereprendezési munkálatok a Temető és a Bocskai utca kereszteződésénél lévő, korábban elhanyagolt zöldövezeti részen. A majdani Szent László park egyik felében járda, a másik felében pedig játszótér kerül kialakításra. Haszilló Ferenc polgármester kérdésünkre elmondta, hogy a városvezetés kiemelten fókuszál a településen található elhanyagoltabb területekre, így Kelemen László képviselő felvetésén elindulva a város ezen pontja is új arculatot kap majd. A park hozzá fog járulni a biztonságos közlekedéshez is, az iskolai időszakban ugyanis mind a reggeli, mind a kora délutáni órákban sok gyermek hasz-

nálja ezt az útvonalat. Mivel az adott zöldterületen nem volt kiépítve járda, a gyalogosforgalom is a szűk, ámde forgalmas úttesten zajlott. A város első emberétől megtudtuk továbbá, hogy a városgazdálkodási csoport mellett a Zaliszan Kft. is felajánlotta önkéntes munkáját, tehát anyagköltségen végzik el a járda kialakítását. A Temető utcában található vállalkozók közül Tóth István és Flaisz Nándor is felajánlotta segítségét, ők végzik a gépi munkálatokat Kelemen László vezényletével. Dr. Agócs Ákos képviselő elmondta, hogy a beruházás egy 13 pontból álló városfejlesztési terv része, amelynek pontjait még ebben az évben szeretnék megvalósítani. Hozzátette, hogy

a park kialakítása körülbelül 800 ezer forintba fog kerülni, mely összeg nagy része felajánlásokból származik. Az adománygyűjtés élére pedig egy civil személy állt, aki szintén jelentős részt vállalt a költségekből. „Gyakorla-

tilag az ő munkájának gyümölcse, hogy nem csak a járdát tudjuk elkészíteni, hanem egy kis játszóteret is tudunk adni, hogy az itt élő fiatalok, gyerekek, unokák birtokba tudják venni ezt a placcot, és így lüktető része lehessen városunknak.”

A FELNŐTTKOR KÜSZÖBÉN Kecel Város Önkormányzata szervezésében tizenkettedik alkalommal került megrendezésre a 18 évesek köszöntése Kecelen. A rendezvényt anno Palásti István kezdeményezte, és azóta – a tavalyi járványügyi tiltás kivételével – minden évben megrendezésre került. Június 26-án a múzeumok éjszakája nyitó programjaként Haszilló Ferenc polgármester köszöntötte a vendégeket a Városi Múzeum udvarán. Beszédében felidézte a 2003-as év hazai és nagyvilágbeli történéseit, hangsúlyozva, hogy a jelenlévő családtagok számára minden bizonnyal a gyermekük megszületése volt a legfontosabb. Az ünnepségnek szintén a kezdetek óta része, hogy az egy4

házak helyi vezetői, képviselői is útravaló gondolatokkal látják el a fiatalokat. Ezúttal a Magyar Katolikus Egyház részéről Fekete Szabolcs plébános atya, a Magyar Apostoli Egyház keceli közössége képviseletében pedig Radva Zoltán lelkipásztor ünnepi gondolatait hallhattuk. Maszlik Nóra 7. osztályos tanuló Aranyosi Ervin Útravaló az élethez c. versét mondta el, Shan Jan Ran

7. osztályos tanuló és Hunyadi Janka, a Bibó István Gimnázium diákja a Csík Zenekar Hazám, hazám c. dalát énekelték. Felkészítőjük Illésné Márin Éva. A rendezvény zárásaként a megjelent fiatalok emléklapot és a Kecel Város Önkormányzata, a Városi Könyvtár és Művelődési Ház, a Városi Múzeum, a keceli Római Katolikus Plébánia, valamint a Magyar Apostoli Egy-

ház által felajánlott ajándékokat vehették át. Az ajándékátadáshoz a köszöntő személyek mellett Forrai Ákos alpolgármester is csatlakozott. Közös fénykép is készült, majd a múzeum további programjain vehettek részt az érdeklődők. (A múzeumok éjszakájáról a következő havi újságban számolunk be.) KE


KITÜNTETTÉK A RENDŐRÖKET Kecel Város Önkormányzata és a keceli Római Katolikus Plébánia hagyományteremtő céllal kitüntetést adott át a Kecelen kiemelkedő teljesítményt nyújtó rendőröknek. A kitüntetés apropóját az adta, hogy a Szabálysértési és Előkészítő Csoport munkatársai 2020 októberében és novemberében intézkedésekkel felszámolták a keceli piac mellett lévő üres telken műkődő „illegális piacot", amely már évek óta csúfította Kecel város központját. A feladat nagyságát jól jelzi, hogy a helyi rendőrörs kollégái közel egy éven keresztül folytattak egyeztetéseket a hivatallal az illegális árusítás felszámolásáról. Sajnos azonban az ügy bonyolultsága

és jogi sokrétűsége miatt a helyi erők nem tudtak konkrét eredményeket elérni. A négy kitüntetett rendőr közül a Kiskőrösön szolgálatot teljesítő Schmél Norbert, Kelemen Tamás és Judák Beáta – akik részt vettek a tarthatatlan állapot felszámolásában – tablet jutalmat kaptak, míg Spekner Dávid leszerelés előtt álló rendőr festményt vehetett át életútjának méltatásaként. A tableteket Kelemen László képviselő ajánlotta fel.

TRIANONRA EMLÉKEZTEK 1920. június 4-én a Versailles melletti Nagy-Trianon palotában aláírták az első világháborút lezáró szerződést. A gyászos diktátum a történelmi Nagy-Magyarország végét jelentette. Azóta 101 hosszú év telt el, de nemzetünk nem felejt – hangzott el a Trianoni megemlékezésen. A Himnusz közös eléneklése után Maszlik Nóra 7. osztályos tanuló mondta el Szentmihályi Szabó Péter: Trianon sebei című versét, melyre Tihor Lászlóné készítette fel a tanulót. Haszilló Ferenc beszédében kitért arra, hogy a diktátum feltétele az, hogy az erősebb fél a gyengébb félre kényszeríti akaratát. Nemzetünk tragédiája, hogy 1920-ban mi lettünk a gyengébb fél, és a magyarságra kényszerítették – erővel – akaratukat a nagyobb hatalmak. Wass Albert: Mért sír a szél? című versét Antóni Hanna 7.

osztályos tanuló előadásában hallgathatták meg a résztvevők. A tanulót Ridegné Szilágyi Bettina készítette fel. Szép Ernő: Felhő című megzenésített versét Pataki Virág, Straub Sára és Laki Lili 7. osztályos tanulók énekelték el. Felkészítő tanáruk: Illésné Márin Éva, fuvolán Kapitány Anna és Beke Lilien, míg gitáron Csiszér László kísérte. Fekete Szabolcs plébános közös imádkozásra hívta a jelenlévőket, végül a keceli szervezetek koszorúzással emlékeztek meg a nemzeti gyászról.

F O N T O S !

EGYSÉGBEN EGYMÁSÉRT Fekete Szabolcs atya hívására az elmúlt hónapban kétszer is közösségi összefogásban dolgoztak együtt a plébánia udvarán az önkormányzati képviselők, Haszilló Ferenc polgármester, valamint helyi vállalkozók és segítőkész hívek. Helyi felajánlásból téli tüzelőanyag, körülbelül 120 mázsa fa érkezett a plébániára nagyobb rönkökben májusban, melyek feldarabolásra vártak. A szállításban Tóth Zoltán segített, feldolgozását pedig a lelkes képviselők mellett a Morvai Ferenc által biztosított fűrésztraktor könnyítette. Júniusban a plébánia kertjének és udvarának rendezésén munkálkodtak az önkéntesek, melyhez csatlakozott Herczeg János vállalkozó,

valamint teherautó biztosításával Lakatos Gábor és Szőke Dávid vállalkozók is közreműködtek. Fekete Szabolcs elmondta, hogy papi célkitűzése szerint a katolikus egyház a városban azok közé a szervezetek közé kell, hogy tartozzon, amelyek a város vezetésével, a városban működő intézményekkel, hatóságokkal, szervezetekkel, csoportosulásokkal és társulatokkal együttműködve szolgálják az itt élők javát.

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPELVEK ÉS AZ INGYENES HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁK Az Európai Közösség a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK irányelvében fogalmazta meg „a szennyező fizet” alapelvet. Ezt az alapelvet érvényesíti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény is, és ez alapján a Kecelen hulladékszállítással foglalkozó cég sem járhat el másképp. Ennek következménye, hogy bizonyos korlátozások kerültek bevezetésre a biológiailag lebomló hulladékok gyűjtésére szolgáló zsákok tekintetében, melyről a szolgáltató időben (áprilisi levelében) és a jelenleginél megfelelőbb formában tájékoztatta a lakosságot. A változások lényege: A szolgáltató valamennyi településén – köztük Kecelen is –, minden alkalommal annyi üres zsákot hagy a helyszínen, amennyi tele

zsákot elvisz, de maximum 4-et. Amennyiben alkalmanként nem elég a 4 zsák, akkor lehetőség van a keceli Műszaki Áruházban további zsákokat igényelni. A zsákok átvétele ingyenesen történik, de lakcímkártya és szolgáltatási számla az adatok feljegyzése miatt szükséges. A szolgáltató a plusz zsákokat utólag számlázza majd ki. Köszönjük, hogy volt Kecelen olyan vállalkozó, aki felvállalta a zsákok átadásával járó kellemetlenségeket, különben csak a halasi ügyfélszolgálaton lehetne hozzájutni e kurrens árucikkhez. 5


Közösség

Keceli Hírek

2021. június

RUBINDIPLOMÁT IS ÜNNEPELTEK Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje pedagógus nap alkalmából ünnepséget rendezett a Központi Óvodában. Beszédet mondott és köszöntötte az óvodai dolgozókat Tamaskó Katalin óvodapedagógus, Haszilló Ferenc polgármester, Fekete Szabolcs plébános, valamint a szülői munkaközösség vezetője, Kecskésné Dudás Beatrix, majd műsorral kedveskedtek a Központi Óvoda ballagó, Süni csoportos csemetéi. Felkészítőik Csizovszkiné Vén Szilvia, Bagóné Bagi Beáta óvodapedagógusok és Herczeg Lívia dajka voltak. Az ünnepség végén átadásra ke-

rültek az elismerések és a jubileumi diplomák. Köszöntötték Csizovszkiné Vén Szilvia, Györgye Melissza és Szőnyi-Bihari Krisztina óvónőket, akik sikeres minősítésen estek át az elmúlt oktatási évben. 25 éves munkaviszonyáért elismerésben részesült Antóniné Lantos Helga és Vancsik Istvánné, 30 éves munkájáért Lakner Szilvia, valamint 40 évnyi szolgálatáért Orcsik Zoltánné és Szvetnyikné Perity Éva óvónők. Jubileumi oklevelet, vasdiplomát vehetett át Theodorean Sándorné 65 éves óvónői diplomájáért, Mihály Lászlóné 70 éves végzettségét pedig rubindiplomával ismerték el. Szakmai pályfutásának ös�-

szefoglalóját Varga Józsefné tollából idézzük: Mihály Lászlóné Raffai Klára Erzsébet kalocsaiból lett keceli óvó néni. 1951-ben szerezte meg oklevelét a Kalocsai Óvónőképzőben. Még abban az évben Kiskőrösön kapott állást. A következő évben, 1952-ben került Kecelre az akkor még az úgynevezett Óvodaiskola épületében működő egy tanerős, vegyes csoportos óvodába. Nemsokára átköltöztek a gyerekek az óvó nénivel együtt a Kossuth utcán újonnan létrehozott kétcsoportos óvodába. Hos�szú, ledolgozott évek után innen ment nyugdíjba 1988-ban. Az évek során, mint az óvoda felelős vezetője szervezte, irányította a pedagógiai munkát, gondoskodott arról, hogy a személyi, tárgyi feltételek alkalmasak legyenek a gyermekek gondozásához, neveléséhez, oktatásához. A kezdeti két csoportos óvodát sikerült öt csoportos, napközi ellátást biztosító intézménnyé fejleszteni. Időközben, mint járási felügyelő, nagy empátiával segítette a Kiskőrösi járás óvónőit. Amikor önálló igazgatósággá alakult az óvodák vezetése, egy éven át igazgató óvónője volt a keceli óvodáknak, majd nagy tudásával nélkülözhe-

tetlen segítője lett a következő vezetőknek. Munkatársai, a szülők, a gyerekek szerették, tisztelték. Jó kapcsolatot tudott kialakítani a fenntartóval, az iskolával, bölcsődével, egészségházzal, mint társintézményekkel. Gyakran volt szakmai továbbképzések színhelye az óvodája, tucatnyi fiatal és gyakorlós kis óvó nénit bocsájtott útjára szakmai, gyakorlati tapasztalatokkal felvértezve. Miután nyugdíjba ment, amíg egészségi állapota engedte, kapcsolatot tartott volt munkatársaival. Szeretett társa - Mihály László - elvesztése után elköltözött Kecelről. Közel a nyolcvannyolcadik évéhez fia családjának gondoskodásával, unokái szeretetével övezve telnek napjai.

ÖRÖKBEFOGADÓK JÁRTAK AZ IMREHEGYI ÓVODÁBAN Az Örökbe Fogadok egy Ovit Mozgalmat 2019 őszén indította el három édesanya. Célja az integráció elősegítése, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő intézmények fokozott támogatása és a társadalom érzékenyítése a témában. A program lényege, hogy magánszemélyek segítik a regisztrált óvodák közül kiválasztottat használt játékokkal, kinőtt gyerekruhákkal, mesekönyvekkel, kézműves eszközökkel stb. Ma már több tonnányi adomány ér célba folyamatosan az ország minden pontjára. A felajánlás egy konkrét család helyett egy intézménynek jut el, így egy egész csoportnyi vagy akár több száz gyermek életét tehetik szebbé. A programban résztvevő intézménnyel kapcsolatot tart fenn a szervezet, a támogatottak jelzéseit, igényeit figyelembe 6

véve, negyedévente segítik adományaikkal a gyermekeket. Nagyon örülünk ennek a kezdeményezésnek, hiszen ez egy olyan program, mely nem jár semmiféle kötelezettséggel, dokumentációval, csupán csak támogatni és adni szeretnének. Óvodánk 2021 februárjában regisztrált az egyesület internetes oldalán, majd hamarosan kapcsolatba kerültünk az örökbefogadónkkal. Örökbefogadónk két budapesti nagymama, Kolláth Adél és Szűcs Zsuzsanna, akik június 3-án látogattak el óvodánkba, mégpedig egy jól megpakolt autóval. Az általuk összegyűjtött adományt 7 család és a Budapest II. Kerületi Önkormányzat ajánlotta fel. A gyerekek hatalmas izgalommal vették körbe a nagy dobozokat, táskákat. Mindenki talált magának játékot, hi-

szen az adományban rengeteg játékeszköz (homokozójátékok, labda, kismotor, háromkerekű, autók, mesekönyvek, kirakók, plüssök, társasjátékok, tűzoltó felszerelés), ruha, cipő volt, és még egy-egy Dörmi szeletet is kaptak. Nagyon örültünk a rengeteg játéknak, hiszen egy óvodában a játékok fogyóeszközök, folyama-

tosan pótolnunk kell. A ruhákat, cipőket a rászoruló családoknak osztjuk szét. Ők örömmel hozták nekünk, mi pedig hálás szívvel köszönjük nekik! A programról az alábbi link ad részletesebb tájékoztatót: https://ofeo.hu/ Ledenyák Klára tagóvoda-vezető


Gazdaság

HELYI TERMELŐK BEMUTATÁSA ZSANILLA BABY

A Keceli Hírek ezen rovatának célja a helyi termékek népszerűsítése és a helyi előállítók bemutatása. A jelen lapszámban bemutatásra kerülő új, innovatív vállalkozás üde színfoltja Kecel gazdasági életének. Varga Tamás és felesége, VargaKothencz Ildikó gyümölcsöző életútjának eredménye a Zsanilla BABY, melynek megálmodását gyermekeik inspirálták, s azóta is ők a fő mozgatórugói. Két kislányuk – Lilla és Zsanett – nevének játékával született meg 2020. nyár végén családi vállalkozásuk, melyben mindenkinek megvan a maga megbízatása. Tamás a vállalkozás marketing és technikai hátteréért felel, Ildikó a termékek minőségi kivitele-

zéséért, a lányok pedig a legfőbb termékfejlesztők, egyben a legjobb kritikusok. A házaspár elmondása szerint folyamatosan bővítik termékpalettájukat, így kínálatukban megtalálhatóak baba és kisgyermek ágyneműszettek, takarók, parajdi sóval töltött sópárnák, ölelőpárnák, egyedi figurák, gyermekhátizsákok. A termékek mindegyike egyedi, saját kezűleg készült kézműves termék, melyek speciális kivitelezéssel, odaadással és szeretettel nyernek végleges formát. A Zsanilla BABY termékkínálatának legújabb produktumai a női hátizsákok és válltáskák. Az új célcsoport bevonásával pedig már anya-lánya hátizsákszettek is készülnek. Van lehetőség egyedi igények megvalósítására

is más méretben, színösszeállításban vagy mintában. Jelenleg is több téren folyik olyan termékfejlesztés, amellyel bővülhet a termékcsalád. Nagy hangsúlyt fektet a cég a visszacsatolásokra, termékértékelésekre, hogy azok által is fejlődhessenek. Az eddigi vis�szajelzéseik alapján a vásárlóik 100%-a elégedett termékeikkel, és sokszor megosztják velük gyermekük és saját maguk boldog élményeit, melyek számukra örök emlékek. Úgy gondolják, hogy az ilyen pillanatokért éri meg dolgozni, és ezek adnak inspirációt is a továbbiakhoz. Termékeik csak és kizárólag a legjobb minősítést kapott ECOTEX 100 minősítéssel rendelkező textilekből, speciális töltőanyaggal bélelve készülnek. Kimagasló figyelmet szentelnek a textilanyagok kiválasztásakor a minőségre, ezért van, hogy sokszor heteket vagy hónapokat

várnak egy-egy új anyag megérkezésére. A hamarosan első évfordulóját ünneplő családi vállalkozás jövőbeni célja, hogy a továbbiakban is az egyediséget ötvözve a minőséggel tudják tartani a trendeket, a saját stílus megőrzése mellett. Legfőbb céljuk, hogy nevet, elismerést nyerjenek maguknak a prémium márkák között. Jelenleg Magyarország egész területére értékesítenek, a külföldre történő árusítás még nem megoldott, de ami késik, nem múlik. Termékkínálatuk a www. zsanillababy.hu webshop oldalon elérhető, valamint megtalálhatóak a főbb közösségi oldalak egyes platformjain is. Termékeik előre egyeztetett időpontban személyesen is megtekinthetőek. További sikeres munkát kívánunk! Szőke Judit

MEZŐGAZDASÁGI AKTUALITÁSOK, PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása (felhívás kódszáma: VP2-4.1.8-21) Támogatott tevékenységeknek minősülnek a szántóföldi növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez és szőlőtermesztéshez kapcsolódóan helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas mezőgazdasági erőgépek, traktorok, önjáró permetezők, szemestermény-betakarításra alkalmas kombájnok és a hozzájuk kapcsolódó adapterek, vágóasztalok beszerzése, sorközművelő eszközök vásárlása, infokommunikációs eszközök beszerzése (táblagép, laptop, asztali számítógép, mezőgazdaság digitális átállásához szükséges döntéstámogató eszközök, programok, szoftverek beszerzése, meglévő termesztő-berendezések (üveg-, fólia-, valamint gombaház) technológiai fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök, gépek beszerzése (abiotikus környezeti tényezők szabályozása,

precíziós víz- és tápanyag utánpótlás kiépítése, LED-farming technológia alkalmazása), valamint a támogatási kérelem benyújtásának évéhez képest 10 évnél nem régebben gyártott, meglévő mezőgazdasági erőgépek, traktorok, munkagépek helyspecifikus művelésre alkalmassá tétele berendezések és technológiák modernizálása révén. Támogatásra jogosultak azon mezőgazdasági termelők, akik igazolják, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek, továbbá árbevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5 millió Ft, legfeljebb 250 millió Ft, mértéke jelen régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Magyar Államkincstár www.mvh. gov.hu elektronikus felületén 2021. július 26. napjától. Első értékelési szakasz határnapja 2021. augusztus 9., második értékelési szakasz 2021. augusztus 10. és 23 között került meghatározásra. AKG program folytatása 2022-től A jelenleg hatályos AKG programban résztvevő gazdálkodókra vonatkozóan a támogatás kötelezettségvállalási időszaka ez év december 31-vel lezárul, de az Agrárminisztérium a tervek szerint folytatja a programot. Várhatóan az új kötelezettségvállalási időszak 3 évet ölel majd fel, 2022. január 1-től kezdődően. A pályázati felhívás a tervek szerint 2021 őszén fog megjelenni, mely szerint az AKG programban eddig nem résztvevő gazdálkodóknak is lehetőségük lesz támogatási kérelmet benyújtani. A korábbi felhívás főbb előírásai, feltételei várhatóan visszatükrö-

ződnek a tervezett felhívásban, azonban az új rendszer várhatóan rugalmasabban fogja kezelni a kötelezettségvállalási időszak alatti jogszerű földhasználathoz kapcsolódó kérdéseket, illetve megemelt egységköltségekre is számítani lehet. A tervezett pályázati felhívás célja, hogy minél több termelő minél nagyobb területen végezzen természetkímélő gazdálkodást. Szőke Judit

7


Diákélet

Keceli Hírek

2021. június

SIKER A KÉZILABDA SZAKMAI NAPON A Városi Sportcsarnok adott otthont a Magyar Kézilabda Szövetség által rendezett „Kézilabda az iskolában” elnevezésű szakmai napnak. A programon iskolánk kézilabdát oktató nevelői, Papp Mihály, Haszilló Tamás, Varga Bálint és Szvetnyik Bence tartottak bemutató edzéseket az általuk tanított gyerekekkel. A rendezvényre az ország minden tájáról érkeztek szakedzők, közel 160 vendég tekintette meg az eseményt. A magyar kézilabda utánpótlását irányító szakemberek

és a vendégek egybehangzó véleménye alapján mind edzőink, mind tanulóink kiváló teljesítményt nyújtottak, és számtalan elismerést „zsebeltek be”. Külön kiemelték az innovatív edzésmegoldásokat és a gyerekek példaértékű hozzáállását, viselkedését. A néhány éve iskolánkban elindított program beérni látszik, melyhez pedagógusaink nagyban hozzájárulnak. Nekik köszönhetően nemcsak intézményünk, de településünk jóhírét is sokan vitték szerte az országban. Hajrá Kecel!

SZENZÁCIÓS HANGULAT A TANÁR-DIÁK MECCSEKEN A hagyományokhoz híven az idei utolsó tanítási napon is összecsaptak a végzős tanulók a pedagógusokkal, persze csak egy focimeccs keretében. Na, ezek az összecsapások ugyan nem vérre menő küzdelmek voltak, de nagyon izgalmas mérkőzések alakultak. A legizgalmasabb találkozónak a fiú foci ígérkezett, melyet hatalmas küzdelem után – talán a nézőtéren helyet foglaló Fekete Szabolcs és Tóth Tibor

atyák imáinak is köszönhetően – a pedagógusok nyertek 2-1-re. A nyolcadikos fiúk mindent megtettek a győzelemért, de végül az örökifjú pedagógus csapat diadalmaskodott. A délelőtt folyamán végig jó hangulat és sportszerű küzdelem volt jellemző. Hajrá Kecel! Hajrá (II.) János Pál! A szünetben az 5. a osztály leánytanulói buzdították pomponbemutatójukkal a versenyzőket. A koreográfia beta-

nulását a lányok maguk végezték el Vancsik Jázmin és Haszilló

Zorka tanulók útmutatásaival. Köszönjük, lányok!

TANÉVZÁRÁS A RÉGI MÓDON

Nem is tudom, mikor volt utoljára tanévzáró ünnepség az udvaron. Talán a 2010-es években. A járványügyi rendeletek hatására

felelevenítettük az udvaron tartott ünnepségek rendjét. Bár az időjárás most teljesen más arcát mutatta, mint a ballagáson, nem jártunk jobban. Végül kreatív módon az osztályok árnyékban foglalhatták el helyüket a műsor idejére. A 2020-2021-es tanévet Szilágyiné Tusori Katalin diákjai zárták. A műsorból nem maradhatott ki a digitális oktatás „élménye”, mely mindenki arcára mosolyt csalt. Ezt követően Berger József igazgató úr mindenki munkáját megköszönve bezárta a tanévet. Az ünnepség keretében Pro Schola-díjat adományozott

Napközis beiratkozás: augusztus 24. (kedd) 13.00-17.00 augusztus 25. (szerda) 8.00-12.00 augusztus 26. (csütörtök) 8.00-12.00 Kérjük, kezdjék el a kedvezmények igényléséhez szükséges papírok beszerzését!

8

Matos Majának, iskolánk egykori pedagógusának, aki a Kék iskola bejáratához újabb mozaikot készített. Az alkotás II. János Pál pápát, iskolánk névadóját ábrázolja. Ebben a tanévben 72 tanuló örülhet kitűnő bizonyítványának. Ők kimagasló tanulmányi eredményükért könyvjutalomban részesülnek. A Fővárosi Nagycirkusz pedig 46 kitűnő tanulót egy cirkuszi belépő kuponnal jutalmazott meg. A 2020-2021-es tanév legeredményesebb kisdiákja Czobor Vivien 4. a osztályos tanuló. Ő a négy év alatt közösségi munkájával és versenyeken szerzett

eredményeivel öregbítette iskolánk hírnevét. Közösségi munkájáért és az iskola hírnevének öregbítéséért jutalomban részesült: Maszlik Zsófia 6. b és Antóni Hanna 7. a osztályos tanuló. Tanulóink ezen kívül számos versenyen bizonyították tehetségüket, rátermettségüket. Czobor Viktor 5. a osztályos tanuló a Bendegúz nyelvész verseny megyei fordulóján elért eredményéért részesült jutalomban. Ezt követően a műsort zászlókivitel és Szózat zárta, majd mindenki átvehette megérdemelt bizonyítványát.

Nyári ügyfélfogadás szerdánként 8-12 óráig a Piros Iskola titkárságán. A tankönyveket a tanulók a következő tanévben az első tanítási napon kapják meg. A tanévkezdéssel kapcsolatos információkat a keceli médiafelületeken, valamint a piros épület bejáratán kihelyezett tájékoztatókon fogják megtalálni.


ELBALLAGTAK Június 11-én 68 diáknak utoljára csengettek a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda falai között. Ez a csengetés az idén sem csak a búcsúzás miatt volt emlékezetes, hiszen búcsúzó nyolcadikosaink éppen csak vis�szatérhettek az iskola falai közé az utolsó néhány hétre. Ezért is fontos, hogy a ballagás időpontjára enyhült annyit a járványhelyzet, hogy a diákok egy utolsó osztályfőnöki órán találkozhattak egymással és osztályfőnökeikkel. A hagyományos ballagási ceremónia ismét új helyszínen, az iskola udvarán zajlott rendhagyó keretek között. Az időjárás szeszélyessége ugyan mindenkire ráijesztett, ám végül vendégekkel körülvéve tarthattuk meg a megható ünnepséget. A hetedikesek nevében verssel és megható szavakkal búcsúztak iskolatársaiktól Sendula Fanni és Kriskó Csongor. A nyolcadikosok Orcsik Zsófia Klára és Vida Roland tolmácsolásában köszöntek el iskolájuktól, nevelőiktől, diáktársaiktól és szüleiktől. „Aki elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen.” Kassák Lajos szavaival kezdte búcsúztató beszédét Berger József igazgató úr, majd a Bojtorján együttes Vigyázz magadra fiam! kezdetű számának zárósoraival bocsátotta útjára a nyolcadikosokat: „Azt kívánom, bármi lesz is, Hogy ember légy, fiam!” Ezt követően Tóth Tibor atya, iskolalelkész fogalmazott meg útravalót a diákoknak.

Az iskolazászlót fogadalomtétel mellett vették át a hetedikes diákok. Ezt követően minden végzős osztály képviselője felkötötte a zászlóra, majd felolvasta az osztálynévsort tartalmazó emlékszalagot. A díjkiosztón a nyolc év során kiemelkedő eredményt nyújtók részesültek kitüntetésben. Az iskola által alapított díjakban részesültek, és az intézmény címerét ábrázoló gravírozott emlékplakettet vehettek át nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményükért Antóni Sára, Orcsik Zsófia Klára, Szabó Priszcilla (8. a). Az iskola vezetőségétől Nevelőtestületi Díjat vehetett át tanulmányi munkájáért és az iskola hírnevének öregbítéséért Orcsik Zsófia Klára 8. a osztályos tanuló. Több éven át kitartó közösségi munkájukért emlékplakettben részesültek: Vida Roland (8. a), Ujlaky Vanda Vanessza (8. b), Pintér Ármin (8. c), Kolompár Dominik (8. d). Kiemelkedő hitéleti tevékenységéért Szent Tarzíciusz-díjban részesült Sendula Norbert (8. a). A díjat Tóth Tibor atya, iskolánk lelki vezetője adta át. Egyéb, az iskola hírnevét öregbítő tevékenységéért könyvjutalomban részesülhetett még nagy örömünkre számos tanuló. A XXI. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny Országos fordulóján elért kimagasló eredményéért Orcsik Zsófia Klára és Sárvári Gábor (8. a) vehetett át jutalmat.

Mint minden évben, a nyelvből kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók is elismerésben részesültek. Angol nyelvből könyvjutalmat kaptak az angol nyelvi munkaközösségtől: Antóni Sára, Vida Roland, Sendula Norbert, Szabó Priszcilla (8. a), Csizovszki Fanni, Csizovszki Péter, Szilágyi Péter, Gubik Laura (8. b) tanulók. Német nemzetiségi nyelvből nyújtott kiemelkedő tanulmányi eredményéért, és a nyelvi mérésen nyújtott kiváló teljesítményéért jutalomban részesült Orcsik Zsófia Klára (8. a). 8 éven át kitartó német nyelvi munkájukért elismerésben részesültek a Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából Galántai Boglárka és Sárvári Gábor (8. a). A Keceli Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kertész Virág, Kolompár Fanni, Kolompár Norbert, Kolompár Patrícia, Radics Melinda (8. c) és Kolompár Attila, Kolompár Dominik, Kolompár Raul (8. d) tanulóknak biztosított jutalmat. Kiemelkedő rajzteljesítményéért könyvjutalmat vehetett át Palástiné Haszilló Enikőtől Ujlaky Vanda Vanessza 8. b osztályos tanuló. Pünkösdi hittanból 8 év alatt nyújtott jeles eredményéért Szabó Laura (8. a) és Giliczó Rebeka (8. b) részesültek könyvjutalomban hitoktatójuktól. Tanulóink egy része évek óta remek teljesítményt nyújt különböző sportágakban. 8 éven át

tartó kiemelkedő és kitartó sportteljesítményéért 19 tanuló részesült elismerésben. Labdarúgásban Fejes Máté, Sendula Norbert, Vida Roland (8. a), Horváth Gábor (8. b), Béleczki Dániel, Bobek Gergő Péter, Kolompár Norbert, Vancsik Zsombor (8. c) remekelt rendszeresen a tornákon. Kézilabdában Antóni Sára, Horváth Netti, Orcsik Zsófia Klára (8. a), Kovács Viktória (8. b) és Farkas Márk, Sára Gábor, Pintér Ármin, Fejes Richárd (8. c) tanulók nyújtottak kimagasló teljesítményt. Sakk: Koltay Zoé, Turcsik Attila, Turcsik Gergő. Az ünnepség végén Berger József és Mucsiné Pálinkás Anita, a szülői munkaközösség elnöke megköszönte az SZMK-s szülőknek nyolcévi lelkiismeretes, önzetlen, áldozatos munkájukat. Virágcsokrot és emléklapot kapott Galántai Katalin, Horváthné Grobál Henrietta (8. a), Csizovszkiné Vén Szilvia, Tóthné Fejes Hajnalka, Rohoskáné Vancsik Adrienn (8. b), Bobekné Szvetnyik Éva, Kocsiné Miklai Mónika (8. c). A búcsúzó diákokat sokan köszöntötték táviratban. Ezek szövege az iskola Facebook oldalán olvasható. A búcsúzás mindenki számára rendhagyó volt. Hálát adunk a Jóistennek, hogy lehetővé tette számunkra, hogy a nehéz körülmények ellenére együtt lehessünk.

9


Kultúra

Keceli Hírek

2021. június

SIKERSZTORI VOLT EZ AZ ÉV IS Idén 46 keceli gyermeknek volt része abban a szerencsében, hogy Szentgyörgyi Erika művésztanár gondozásában bontakozhatott tehetségük. A kiskőrösi SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola keceli Kreatív Kakasai az elmúlt tanévben is remekeltek mind szorgalom-

ban, mind eredményekben. Legutóbbi sikereiket a Kiskőrösi DIEGO és HL-Otthon Építőipari Kft. rajzpályázatán érték el „Az én színes otthonom” címmel, ahol az alábbi eredmények születtek. Óvodás korcsoportban fődíjat kapott Berger Bence és Flaisz Izabella, alsós korcso-

MEGÚJUL A GOLGOTA A Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat NKERKP-1-2021/1-000258 azonosítószámú, Kecel belterületén az 54. számú út mentén lévő Kálvária szoborcsoport felújítása című pályázata 1 000 000 Ft-ot nyert a Császártöltési úton lévő keresztegyüttes felújítására. A régóta felújításra váró építmény így az év végére teljesen megújulhat. Javításra és stabilizálásra kerülnek az alaptestek, restaurálásra a szobrok, feliratok, végül a környezet rekonstrukciója következik. A pályázati forrás mellett a megvalósításban pénzügyi

10

segítséget nyújt a Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat, Kecel Város Önkormányzata, a keceli Római Katolikus Plébánia, valamint a Kecskés Kft. A pályázati támogatást a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. folyósítja. A munkálatok már el is kezdődtek, s kíváncsian várjuk, hogy újra teljességében pompázzon az építmény az Úr dicsőítésére.

portban pedig Flaisz Sára, illetve különdíjat érdemelt Hatházi Réka, Stenczel Zsófi és Herczeg Nikolett munkája. A felsős korcsoportban fődíjas lett Rácz Kristóf és különdíjas Hugyi Gréta. A fődíj 10 000 Ft-os Müller vásárlási utalvány volt, de a többiekkel együtt édességet, játékot, füzetet és egy bögrét is kaptak, melyre a saját festményüket nyomtatták. A gyermekek rajzai a Kiskőrösi Művelődési Ház ablakában voltak kiállítva. Kecskeméten a Hírös Agóra által, a Környezetvédelmi Világnap alkalmából meghirdetett pályázat csoportos kategóriájában Nagydíjat kaptak a nevező keceliek: Bakács Bettina, Bakos Laura, Farkas Anna, Herczeg Nikolett, Mencsik Ilona, Rácz Kristóf, Salánki Izabella, Simon Jázmin, Turcsán Bertold, Varga Dorka, Orcsik Zsófia. Szentgyörgyi Erika folyamatosan nyomon követi és felkutatja

azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek sikerélményt jelenthetnek tanítványainak. Fáradhatatlan munkája és lelkesedése nem maradt elismerés nélkül ez évben, hiszen pedagógusnapon díszoklevelet vehetett át a jövő nemzedékéért végzett, kimagasló nevelő-oktató munkájáért a Kiskőrösi Tankerület igazgatójától, Vágó Ferencnétől. Gratulálunk Erikának és gyerekeknek!

TANULMÁNYI TÁMOGATÁS Kecel Város Önkormányzata pályázatot hirdet az érettségi vizsgán, valamint a szakmájukban kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő keceli fiatalok szorgos és kitartó munkájának elismerésére. Benyújtási határidő: 2021. aug. 31. Részletek: Kecel város honlapján, július 2-i megosztással.


2021. június május

Keceli Hírek

Tábor

APRÓ KÉZMŰVESEK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN Június 21. és 25. között ismét a kézművességé volt a főszerep a keceli Városi Könyvtár és Művelődési Házban. A tábor nyitónapján a bőrdíszművesség rejtelmeit ismerhették meg a gyerekek, ahol bőrtarisznyát és bőrből készült karkötőket készítettek a résztvevők. A foglalkozást Pappné

Cserni Katalin bőrdíszműves vezette. A hét többi napján is változatos programok és foglalkozások zajlottak. Gyöngyszövéssel karkötőt, fakanálból és dekorációs textilből tárolót, ajtódíszt, papírból szélpörgőket és állatkákat készítettek az ügyes kezecskék. Szerdán Tolnán, a MAG-Ház turisztikai látogatóközpontban a búza feldolgozásának folyamatát, a kézi- és a hajómalom működését ismerhették meg és próbálhatták ki a jelenlévők. Közben a különböző gabonafélékről és felhasználásukról szereztek újabb ismereteket, sőt a lisztből maguk gyúrta pogácsát és édes kekszet sütöttek. A fárasztó tevékenységek után játék következett az Alta-Ripa Szabadidőparkban, ami Tolna város szélén, a Dunapartján található. A tábor zárá-

saként a keceli levendulás kertet látogatták meg a kis kézművesek és a nagy melegben mindenkinek jólesett a fagyizás is. Köszönjük Filus Attilának és feleségének a kedves vendéglátást! Az alkotás mellett jutott idő interaktív ismeretterjesztő-, ügyességi- és csoportjátékokra.

A kikapcsolódás és az alkotás öröme mellett cél volt, hogy ez a tábor segítse a tárgyalkotási technikák elsajátítását, mely hozzájárul a gyermekek kreatív képességeinek fejlődéséhez, manuális készségeik fejlesztéséhez, környezettudatos viselkedésük kialakulásához.

TŰZZOMÁNC TÁBOR Idén már 10. éve került megrendezésre a tűzzománc alkotótábor a Városi Könyvtár és Művelődési Ház kreatív stúdiójában.

Kezdő és haladó alkotók egyaránt részt vettek a június 14– 18-ig tartó foglalkozásokon. Ez idő alatt a jelenlévők festő- és rekeszzománcozási eljárásokkal ismerkedhettek meg, melyek által szebbnél szebb képek, ékszerek készültek a hét folyamán. Mindenki saját tervei, igényei és tehetsége szerint dolgozott. A vörösréz-alapra iszapzománccal megfestett, kikarcolt motívumok, illetve a vörösréz-szalagból meghajlított rekeszek kerültek ékszerzománccal kitöltve. A minták a forró kemencében éledtek csak fel igazán, hogy a hő hatására műalkotásokká alakulhassanak. A 840-860 C°-os égetőkemence

mellett hőség volt a teremben, de ennek ellenére is lankadatlan alkotókedvvel és nagyon jó hangulatban telt el ez a pár nap. A térségben egyedülálló az ilyen jellegű nyári program, a tűzzománc komoly technikai-, anyagismereti-, eszköz- és alapanyaghátteret igényel, otthon hobbi szinten nem lehet zománcozni. Azért sem, mert az anyagismeret mellett olyan eszközök és anyagok szükségesek hozzá, amelyek nem csak költségesek, de nehezen elérhetőek azok számára, akik nem jártasak e képzőművészeti ágban. A keceli Városi Könyvtár és Művelődési Ház azonban lehetőséget

biztosít minden érdeklődőnek, hogy megismerje és elsajátítsa ezen technika alapjait, biztosítva hozzá a szakmai tapasztalattal rendelkező zománcműves segítségét és a szükséges eszközöket, alapanyagokat. Cikk és fotók: Ferróné Mencsik Rita intézményvezető

11


Kitekintő

Keceli Hírek

KECELIEK A NAGYVILÁGBAN - EGY TESTÉPÍTŐBAJNOK ÚTJA Rovatunk célja, hogy elszármazott, egykori keceli lakosok tapasztalatain keresztül az olvasó kitekintést nyerhessen a Kárpát-­ medencén túli világba. Németh István testépítőbajnok gyermekkori álmait követve bejárhatta a világ számos pontját. Életét a lehetetlen fogalmának ismerete nélkül, a folyamatos fejlődés vágya és családja iránti szeretete hajtja előre. Most ismét Magyarországon él feleségével, Rékával, kisfiukkal és születendő gyermekükkel. Életének meghatározó mérföldköveiről, hazánkba visszavezető útjáról beszélgettünk. • Hogyan sodort az élet Keceltől egészen Las Vegasig? Sprtolóként 2006-ban kezdtem el kiutazgatni az Egyesült Államokba, de már kisgyermekkorom óta nagyon érdeklődtem Amerika iránt. Volt is egy nagy világtérképem a falon, ahol húztam vonalzóval egy nyilat Magyarországtól Los Angelesig. Álmaimtól függetlenül nagyon boldog gyerekkorom volt Kecelen, és nagyon szerencsésnek érzem magam, mert csodálatos szüleim vannak. 1999-ben kezdtem el súlyzós edzéseket végezni, majd 2002ben már a testépítésben versenyeztem, ekkor lettem junior magyar bajnok. Ezt követően 2004-ben megszereztem az abszolút magyar bajnoki címet két különböző mezőnyben is, a 2006-os évtől pedig már kizárólag nemzetközi megmérettetéseken indultam. Így a 2006-2007-2008-as versenyszezonokban a legtöbbször Ame-

12

rikában versenyeztem, ennek köszönhetően egyre jobban megismertem az országot. 2007-től már profiként képviseltem Magyarországot a nemzetközi versenyeken, elsősorban az USA, Kanada és Spanyolország volt a cél. A 2009-es amerikai versenyszezon alkalmával pedig úgy döntöttem, hogy kint maradok Floridában, ahol épp versenyeztem. Hat évet éltem ott, St. Petersburgban és Tampában. 2015-ben költöztem Las Vegasba, és ott éltem egészen 2020 márciusáig, amikor is kirobbant a koronavírus-helyzet. Egyébként is terveztem újra Magyarországra látogatni, de a kialakult állapotok miatt, végül rengeteg nehézség után – szinte az utolsó repülőgép járatokkal – tudtam csak eljönni. A feleségem és a kisfiam akkor már Budapesten voltak, és elég nagy stresszhelyzetet éltünk meg, hiszen egyáltalán nem volt biztos, hogy én is haza tudok jutni. Konkrétan kilenc repülőjegyet kellett vennem, mivel hat járat törölve lett az akkori helyzet miatt. Szerencsére végül sikerült az út, az egyik kutyánkat is én hoztam magammal. • Mi a tervetek itthon? Most már végleg itthon maradtok? Egyelőre biztosan Magyarországon tervezzük a jövőnket, mert most egyértelműen, minden szempontból ez kedvezőbb számunkra. 2013 óta volt zöldkártyám, majd 2019-ben megkaptam az amerikai állampolgárságot – tehát, ahogyan a sportvonalon, úgy ezen a területen is összejött, amit terveztem –, viszont főleg az elmúlt egy év változásai után üzleti és általános anyagi szempontból is sokkal kedvezőbb számunkra Magyarország. A szüleim is Budapesten élnek, emellett

úton van már a második gyermekünk, ezzel pedig összefügg továbbá, hogy az amerikai közbiztonságot és általános hangulatot egyáltalán nem érzem jelenleg megfelelőnek arra, hogy ott tervezzek jövőt a családom számára. • Hogyan alakult a karriered az élsport után? A versenyzői karrierem után sokat dolgoztam személyi edzőként, de 2017 óta egyre inkább azon volt a fókusz, hogy elkezdjem kialakítani az online edzői munkámat. Ez azért hasznos, mert ha csak konkrét edzéseket tartok, akkor pontosan behatárolt, hogy hány emberrel tudok foglalkozni naponta (ami igencsak limitált), viszont online Amerikából is tudtam már magyarokkal együtt dolgozni, és ez nyilván fordított esetben is igaz. Az ehhez való sikeres promóció alapját elsősorban az adta, hogy 2010-ben én lettem az első magyar testépítő, aki indult a Mr. Olympia versenyen, amely a testépítők profi világbajnoksága. • Most mivel foglalkozol, és hogyan van ebben jelen a feleséged? A feleségem, Réka is fitneszversenyző volt, most közösen dolgozunk a kliensekkel, ő kizárólag hölgyekkel foglalkozik, én pedig vegyesen. Évente minimum háromszor indítok nagycsoportos online átalakuló challenge-eket, amelyeken eddig már közel 1000 ember vett részt. Továbbá egy saját csapattal specifikusabb közös munkát is végzünk, ahol jelenleg 60-70 emberrel foglalkozunk, köztük sok versenyzővel. Emellett továbbra is tartok személyi edzéseket és telefonos konzultációkat. Így egyben ezek nagyon sok munkát jelentenek, de legalább kifizetődő, nincsen főnökünk, és végső soron minden nap csupán őszintén kell kommunikálnom emberekkel, miközben átadom nekik a tudásom. • Hogyan birkóztál meg a kulturális különbségekkel? Melyek számodra a legjellemzőbb különbségek a magyarországi és az amerikai élet között? Az életem a folyamatos változásokról szól, öt különböző vá-

rosban laktam már, és ha jól emlékszem, 16-17-szer költöztem eddig. Magyarország, Florida és Nevada (Las Vegas) nagyban különböznek egymástól. Éghajlatok, szokások, embertípusok. Mindenhol rendkívül sokat tanultam meg a világról és az emberekről, a gyakori változások pedig nagyon flexibilissé tettek engem. Specifikusan a Magyarország és az Egyesült Államok közötti különbség pedig érdekes, hiszen mindkét helyen vannak pozitívumok és negatívumok is olyan számban, hogy nem igazán lehet eldönteni, hogy melyik irányba dőlhetne a mérleg nyelve. Amit könnyen ki tudok jelenteni, például az, hogy Amerika egyértelműen egy pozitívabb hely, Magyarország pedig őszintébb. Én e kettő ötvözetét próbálom az életemben követni, most épp Budapesten élve. • Mi az a cél, amit jelen helyzetedben megfogalmaznál? Annak örülök a legjobban, hogy most boldogan élhetünk együtt Budapesten, mindössze 15 percre a szüleimtől, akik rengeteg örömüket lelik az unokájukban és természetesen abban is, hogy mi is itt vagyunk Magyarországon. Elsődleges célom az, hogy tovább fejlődhessek a munkámban, apaként, emberként, és egyre magasabb életszínvonalat biztosíthassunk a családunknak.


2021. június

Keceli Hírek

Hitélet

ÉLMÉNYNAP A GOKARTPÁLYÁN 17 ministráns vett részt azon az élményekkel teli napon, melyet a Római Katolikus Plébánia szervezett a RózsaKart Gokartpályán. Az autóversenyzést követően a gyermekeket közös fagylaltozás és pizzázás is várta. Tóth Tibor káplán elmondta, hogy figyelemmel követték, kik azok a gyermekek, akik lelkesen, hétről-hétre jelen vannak a szentmiséken, illetve részt vesznek az oltárszolgálatban is. Buzgóságuk jutalmaként a plébánia meglepetésnapot szervezett. Tibor atya szerint fontos az is, hogy az ilyen alkalmak lehetővé

tegyék, hogy az ifjú ministránsok ne csak a papot, hanem az embert is meglássák bennük. Mivel sem ő, sem Szabolcs atya nem ült még gokart volánjánál, így számukra is izgalmas kihívásnak bizonyult a nap. Fekete Szabolcs plébános rámutatott, hogy egy ilyen programnak célja az is, hogy a fiatalok közötti

kapcsolatok, a játék és a jó értelemben vett versenyszellem erősödjön. Az együttműködésnek és a másikra való odafigyelésnek köszönhetően olyan magatartásformák kialakításában segíti őket a plébánia, ami majd példaértékűvé teszi az ő személyiségüket. Szabolcs atya hozzátette, hogy ezáltal a következő iskolai szinten vagy a munkahelyükön, csa-

ládjukban is képesek lesznek a rendezett, kulturált szórakozási lehetőségeket megteremteni. A mai ember számára a kikapcsolódást is tervezni, – a szó nemes értelmében – irányítani kell, hogy valóban jó hangulatú legyen, hogy a pihenésre, szórakozásra, egymás tiszteletben tartására és a közös élményszerzésre irányuljon.

GYÜMÖLCSÖZŐ IDŐSZAK A PLÉBÁNIA ÉLETÉBEN Pandémia ide, pandémia oda, a nehéz körülmények ellenére is programokban és erősödő kapcsolatokban gazdag tanévet zárhatott a keceli Római Katolikus Plébánia közössége. Bár jóval több tervezést és óvatosságot követelt meg a kialakult vírushelyzet, de októbertől újra folytatódhattak a vasárnap délelőtti diákmisék, melyek számos keceli család és gyermek számára jelentették a vasárnap megszentelését. Az iskolai évfolyammisék keretében pedig mind a 8 évfolyam külön szentmisén vehetett részt. A plébánia igyekezett erősíteni a kapcsolatot a tagóvoda és az imrehegyi, valamint a keceli iskola vezetőségével, de a szülői munkaközösség vezetőjével, Mucsiné Pálinkás Anitával, és rajta keresztül a szülőkkel is – a visszajelzések szerint – aktívabb lett a kommunikáció az elmúlt hónapokban. Az imrehegyi tagintézmények óvodásai és iskolásai új barátra leltek a kíváncsi Kukac bábban, aki változatos történeteivel lepte meg a gyerekeket hónapról hónapra. Kukac történetei egy-egy tanítást rejtettek a nyolc boldogságból (vö. Mt 5,3-12), melyeket Tóth Tibor iskolalelkész segítségével beszéltek át a gyerekek. Ugyancsak Imrehegyen megindulhatott az iskolában a hétfő reggeli áhitat. Számos egyházi vonatkozású ünnep gazdagította a katoli-

kus közösség mindennapjait, melyeknek valamilyen módon mind az 508, katolikus hit- és erkölcstan oktatásban résztvevő gyermek részese lehetett: elsőgyónók és elsőáldozók ünnepe; jubiláns házasok köszöntése; plébános úr beiktatása; Szent II. János Pál pápa és Szent Márton ünnepe; halottak napi megemlékezés az iskolai Pedagógusok kútjánál és a papi síroknál. Az adventi időszakban lelki nap is megszervezésre került az iskolásoknak. Az új polgári év házszenteléssel kezdődött a katolikus fenntartású intézményekben, majd február elején, Gyertyaszentelő Boldogasszony (Urunk bemutatása a templomban) ünnepe alkalmából szentképes gyertyákat áldott meg Tibor atya a keceli Szentháromság Plébániatemplomban, melyeket az óvoda és

az iskolák pedagógusainak és dolgozóinak ajándékoztak a hittanosok. Szent Balázs püspök és vértanúról is megemlékezett a közösség, ahol Balázs-áldásban részesültek a gyermekek és a dolgozók. Szintén még februárban, a Nagyböjt kezdetén, a bűnbánat, a töredelem, a jobbá válás akarására emlékeztek a hamvazás szertartásával. Mind Imrehegyen, mind Kecelen méltó módon emlékeztek meg az édesanyákról a katolikus gyermekek.

A tartalmas tanévet az iskola és a plébánia június 13-án Te Deum szentmisével zárta, ahol hálát adtak a sok, Istentől jövő ajándékért. A plébánia ministránsai pedig június 23-án egy jutalom gokartozással zárták az évet, a keceli RózsaKart pályáján. A Római Katolikus Plébánia köszöni Mindenkinek, aki bármilyen módon támogatta az alkalmakat, és bekapcsolódott a programokba. Összeállította: Tóth Tibor káplán, iskolalelkész

13


Sport

A 100 ÉVES KECELI FOCI ÜNNEPE Jeles ünnepre készült a Kecel FC labdarúgó csapata, amely idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Az egyévszázados múltra emlékezve a szervezők komoly programot állítottak össze, amelynek kiemelkedő eseménye volt június 12-én a Kecel FC-Ferencváros Öregfiúk mérkőzés. A találkozóra régen látott szép számban érkeztek szurkolók a sportpályára, ahol Horti Gábor sportriporter köszöntötte a csapatokat, és bemutatta mindkét gárda játékosait. A Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség részéről Losonczy László adott át egy hatalmas serleget Vata Zalánnak, a Kecel FC elnökének, megköszönve a klub több évtizedes tevékenységét a megyei labdarúgásban. Ezt követően léptek pályára a csapatok, hogy megmérkőzzenek egymással ifj. Berger József játékvezető és

Apró Ferenc, valamint id. Berger József asszisztensek közreműködésével. A találkozó jó hangulatban és igen sportszerű körülmények

között zajlott le. A mérkőzés első félidejében Holló Richárd jobb oldali beadása után Aranyos Dániel fejelt szép mozdulattal a hálóba, amivel megszerezte a vezetést a Ferencváros csapatának (0-1). A második félidőben, egy bal oldali elfutást követően lőtt gól a keceli csapat részéről Patai Balázs (1-1), majd Császár Zsolt ta-

lálata a hazaiak 2-1-es győzelmét jelentette. A találkozón a ferencvárosi csapatban is játéklehetőséget kapott a keceli Vata Zalán, valamint Doszpod Ferenc. A program végén a Kecel FC vezetősége emléktárgyak átadásával köszönte meg a jelenlegi és korábbi labdarúgók, valamint segítők munkáját.

A KECEL FC AZ 5. HELYEN ZÁRT A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Kecel FC csapata a 2020/2021-es szezont az 5. helyen fejezte be. A fiúk 28 mérkőzésen 13 győzelem és 6 döntetlen mellett 9 alkalommal vereséget szenvedtek, 43 gólt rúgtak és ugyanennyit kaptak, amivel 45 pontot szereztek. A csapat legeredményesebb játékosa Sibalin Dániel lett 19 góllal, aki mellett a gárda további góljait Patai Balázs - 2, Bajnok Noel - 2, Brindza Tamás - 2, Varga Stefano - 2, Vata Zalán - 2, Csáki Róbert - 1, valamint Herczeg Péter - 1 szerezték. Az együttes szerepléséről Kis Péter edzőt kérdeztem. • A tavaszi szezonnak milyen előjelekkel, tervekkel vágott neki a csapat? A célok nem változtak az őszi szezonhoz képest, mert tavasszal is

azt szerettük volna, hogy minél több mérkőzést megnyerjünk. A játékosállományban jelentősebb változások nem voltak, mivel az őszi keret együtt maradt, és csupán egy játékos érkezett Haász Tamás személyében az NB III-as Tiszafüredi VSE gárdájától. A téli felkészülésünk nagyon jól sikerült, a tervezett munkát el tudtuk végezni, amelyben jelentős szerepe volt, hogy a játékosok szinte hiányzás nélkül vettek részt az edzéseken. Szerencsére a járványhelyzet nem tizedelte

meg a csapatunkat: tavasszal csak az egyik kapusunkra nem számíthattam Covid-fertőzés miatt, a többieket elkerülte a betegség. Sajnos sérültünk sok volt, így több játékos nem tudott teljesértékű munkát végezni. • Mi volt a csapat legnagyobb erénye ebben a szezonban? Mindenképpen ki kell emelnem a téli felkészülésünket, amely során kiváló volt az edzéslátogatottság. E mellett a nehéz pillanatokban sokat segített a családias légkör az öltözőben, a jó csapategység, hogy a fiúk küzdöttek egymásért. Talán úgy jellemezhetném a gárdát, hogy „egy szív, egy dobbanás”. Úgy gondolom, hogy az erőviszonyokat és a lehetőségeinket nézve

kihoztuk magunkból a legtöbbet és reális az elért 5. helyezésünk. • A nyári pihenő után hogyan készül majd a csapat? Úgy tudom, hogy augusztus 21én kezdődik az új szezon, ezért a tervek szerint július 12-én már megkezdjük a nyári felkészülésünket. Az elképzelések szerint egy hathetes edzésprogram után vágunk majd neki a bajnokságnak. A játékoskeret tekintetében jelenleg annyi bizonyos, hogy egy távozónk lesz, miután sérülése miatt Haász Tamás abbahagyja az aktív játékot. További távozóról nem tudok, valamint vannak tervben új igazolások, de még konkrétumot nem tudok mondani. Filus Tibor

GRAPPLING A Városi Sportcsarnok adott otthont június 5-én az Országos Grappling Bajnokság második fordulójának. A házigazda BácsTeam Harcművészeti Klub színeiben 6 versenyző indult el a versenyen.

14

Az egyesület elnöke, Vancsik Nándor elmondta, hogy hét kategóriában mérték össze az erejüket a résztvevők. A küzdelmek 4 páston folytak, amelyeken a nap során több mint 400 mérkőzés zajlott le. A hazai versenyzők jó teljesítményt nyújtottak, hiszen majdnem minden indulójuk a dobogó valamelyik fokára állhatott. A Bács-Team Harcművészeti Klub versenyzőinek eredményei:

– Babenyecz Bence: 1 ezüstérem és 1 negyedik hely, – Schnürlein Andor: 2 ezüstérem, – Vancsik Domán: 1 aranyés 1 ezüstérem – Farkas Ferenc (aki junior kora ellenére a haladó felnőtt korcsoportban mérettette meg magát): 1 arany- és 1 bronzérem, – Schneider János: 2 aranyérem Gratulálunk a fiúknak! Filus Tibor


2021. június

Keceli Hírek

Múltidéző

„KELL EGY CSAPAT…” – 100 ÉVES A KECELI FOCI EGY KIÁLLÍTÁS EREDMÉNYEI A keceli múzeum mindig igyekszik a helytörténeti eseményekről megemlékezni, belőle kiállítást szervezni. Csak felsorolásszerűen utalnék néhány tárlatra és egyéb eseményre: Iván László élete és munkássága, Borbényi János festőművész munkái; megemlékezés a keceli lovas hagyományról, a 150 éves postáról, az ugyancsak 150 éves tűzoltó egyesületről; helyi vagy keceli származású gyűjtők, alkotók és értelmiségiek bemutatása, előadásaik; keceli plakáttörténet, falvédőtörténet; a helytörténeti kutatóegylet foglalkozásai; stb. Most pedig a 100 éve alakult keceli futballklubról szervezett kiállítást az intézmény. Az emberek részleges és esetleges történeti tudatára jellemző, hogy általában csak arra emlékeznek, ami velük történt meg, és azt sem dokumentálják, ami teljesen természetes jelenség. Ez sajnos jellemző sok emberi közösségre, társulatra, csoportra is. Ha nincs olyan intézmény vagy személy, amely vagy aki ezt a feladatot felvállalja, akkor könnyen elveszhet a múlt. Majdnem ez történt a keceli futballal is. Szerencsére, szinte az utolsó utáni pillanatban jött az a kezdeményezés, amelynek eredménye lett a Nagy keceli képeskönyv című kiadvány, és ebben jelent meg az első olyan írás Udvarhelyi István tollából, amely a város futballtörténelmével érdemben foglalkozik. A következő állomás pedig e múlt feltárásában a keceli klub centenáriumi, azaz az idei ünnepi megemlékezése, amelyhez a múzeum is csatlakozott e témába vágó kiállítás megszervezésével. Ez nem várt eredménnyel zárult, mivel rendkívül szerény ismeret és

anyag állt rendelkezésre a tárlat megvalósításához (szerencsére közben nagy mennyiségű iratanyag került a múzeumba), ezért gőzerővel beindult a kutatás. Mivel a járványhelyzet nem tette lehetővé az irattári és könyvtári kutatást, ezért csak az internet maradt. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a labdarúgásnak, mivel mindig is nagy érdeklődésre tarthatott számot, a sajtója igencsak számottevő. Ezek pedig különböző internetes adatbázisokban fellelhetőek. Már csak sok munka kellett megtalálásukhoz. Ugyanakkor egy akkora település, mint Kecel focicsapatának a mérkőzéseit azért az országos, de még a megyei sajtó sem taglalta sokszor rendszeresen. Sok éven keresztül elég hiányosan találunk bármit is a csapatról, de ez akkor is nagy előrelépés volt az eddigi ismeretekhez képest. Az adathalászat nagyon sok pontos, érdekes és új információt adott a fociklub múltjához. Melyek ezek? Az első hírek a Kis Ujságból valók 1932-ből. Ekkor a keceli Tu-

rul futball klub fagylalt-estélyt szervezett július 9-én a Gazdakörben. Május 19-i számban két barátságos labdarúgó-mérkőzés eredményéről értesülünk: Keceli Futball Club – Csengődi dr. Váry Albert SE 8-1 (6-1), Kecel – Kiskőrösi Petőfi kombinált 4-3 (3-3). A július 10-i lapból megtudjuk, hogy a keceli Turul futball klub jól sikerült fagylaltestélyt szervezett július 9-én a Gazdakörben. 1934-ből két hírünk akad: a keceli Turul futballklub 3-1 (0-0) arányú vereséget szenvedett a kiskőrösi Petőfi futballklubtól (júl. 19-i szám); keceli Turul – Császártöltési SC 3-0 (0-0), a gólszerzők: Mészáros II., Ökrész és Darázs – az első néven ismert keceli focisták (júl. 26-i szám)! A Nemzeti Sport 1939. augusztus 31-i számából megtudjuk, hogy a Kiskunsági Alosztály bajnokságára 12 csapat nevezett be, köztük a Keceli LE is (tehát tudjuk a bajnokság nevét, ahol játszottak). Nemzeti Sport 1939. okt. 8.: Kecel – Jánoshalmi SE 5-2 (1-1), a keceli góllövők: Tömböl II., Az Esti Újság 1940. április 5-én azt írta, hogy a tavaszi áradás a keceli sporttelepet is elpusztította. Nemzeti Sport 1940. május 20.: Kecel – Kiskunmajsai MOVE 4-3 (2-2). Keceli góllövők: Tömböl II. (2), Élő, Vürges; jók: Tömböl II., Markó és Földi. A Népsport 1948. április 8-i számában Pötyiről (Kukoda Rezső talán) mint a keceliek nagy tehetségéről írt.

Népsport 1948. április 13.: Kecel – Szabadszállás 4-3 (1-3); keceli góllövők: Dombos (2), Tamás és Simon. A Népsport 1948. június 10-i számában azt írta, hogy a keceli klub négy játékos igazolt le álnéven, és ezért őket és a klub vezetőit is eltiltották. A vezetők nevei a következők: Pécsi Márton ügyvezető elnök, Rajnai István alelnök, Karsay Károly főtitkár és Filus Imre pénztáros. Óriási adat, most már tudjuk az akkori sportvezetők neveit, ez a legkorábbi ilyen típusú információ. Érdekes, a történelmi idők módosulását jól tükrözi az a tény, ahogyan a keceli fociklub neve változott az idők folyamán a sajtóban. 1932-1934: Turul futball klub, 1939-1941: Keceli LE, 1948: Keceli SE; 1952: Keceli Tőzeggyár; 1956: Keceli Traktor, az 1960-as évektől pedig általában egyszerűen csak Kecelként jegyzik az újságok. Hallatlan sok egyéb információ is kiderül a lapok átböngészésével a keceli labdarúgásról: meccsbeszámolók, eredmények, botrányok, bíróverés, pályaépítés és -avatás stb. A fentebb taglalt részben csak azokra az érdekességekre helyeztem a hangsúlyt, amelyekkel a keceli foci legkorábbi, ma már szinte ismeretlen időszakába nyerünk némi betekintést. Különösen nagy öröm, hogy ennyivel is közelebb kerültünk a múltunkhoz. Benyák Ferenc múzeumvezető Fotók: Kiss Csaba gyűjteményéből

15


Elmúlás

16

Keceli Hírek

2021. június


2021. június

Keceli Hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK

2021. május 20. – június 20.

Lőrincz Erik (a. n. Szabadi Katalin) Németh Dávid (a. n. Jónás Viktória) Baski Liliána (a. n. Csontos Nikolett) Ruman Hunor József (a. n. Opóczki Ágnes) Kökény Dávid Bence (a. n. Óber Éva) Molnár Csaba Richárd (a. n. Gyárfás Kitti)

Csesztregi Zoltán - Morvai Brigitta Kiss Bálint - Juhász Aranka Maszlik Zoltán - Ba Krisztina Bleszák Péter - Lajkó Kitti Gébl Norbert - Vancsik Bianka Pászti Attila - Lavati Alexandra Rémán Dániel - Aranyos Dominika Fanni

Közérdekű

NEM VOLT NAGY DICSŐSÉG Így értékelte a június 8–9-én tartott véradási napokat Sutus Etelka, a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezetének területi vezetője. „Az első nap 55-en voltak, míg a második nap mindössze 20-an vettek részt az akcióban. Ezt az alacsony részvételt igazából nem is tudjuk mire vélni. Lehet, hogy sokan félnek, vagy talán nincsenek beoltva, pedig ide nem szükséges oltási igazolvány. Kint voltak a plakátok, és összesen 530 db sms-t küldtünk ki azoknak, akik már voltak korábban véradáson. A népszerűsítés érdekében ős�szel általános iskolásoknak fogunk

kampányt indítani, ezzel igyekezvén elérni a felnőtteket. A tervek szerint a tanulók kapnak egy kis jegyet, amelyet egy ismerősüknek ajándékozhatnak, aki - ha megjelenik a vérvételen - esélyt ad az adott osztálynak, hogy tanulói tortát nyerjenek. Nyilván az az osztály nyer, amelytől a legtöbb jegy érkezik vissza. Vannak már olyan települések, ahol ez az ötlet bevált. A következő véradás október 1920-án lesz.”

KÖSZÖNET

A Császártöltésen élő KUBECSKA ATTILA 4 db Vasarely reprodukciót ajándékozott a Városi Könyvtár és Művelődési Ház Vasarely gyűjteményébe. Adományát köszönjük!

Kollár Istvánné (szül. Szabó Mária Magdolna) 77 éves Molnár Mihályné (szül. Flaisz Terézia) 85 éves Kovács Antalné (szül. Czobor Katalin) 82 éves Palkovics Mihályné (szül. Gibert Erzsébet) 84 éves Merkl József 72 éves Antóni Lászlóné (szül. Turcsik Margit) 86 éves Lehőcz Józsefné (szül. Szvetnyik Erzsébet Margit) 81 éves Fodor Miklósné (szül. Téglás Margit) 81 éves Kornóczi Ferenc 64 éves

APRÓK M10-es ládák, húsos szüretelőládák, öntözőberendezés, szivattyúk, használt tv eladók. Tel.: 70/337-9669

Akácoszlop eladó. Tel.: 30/630-9561 Családi ház eladó. Irányár: 15,7 millió Ft Tel.: 70/905-0228

17


Közérdekű

KECELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NYITVATARTÁSI IDEJE

hétfő, szerda: 08.00 – 12.00 kedd, péntek: nincs ügyfélfogadás csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00 Tel.: 78/420-211

POLGÁRMESTER FOGADÓNAPJA

csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00

Keceli Hírek

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ NYITVATARTÁSI IDEJE

hétfő: 09.00 – 16.00 kedd, csütörtök: 08.00 – 16.00 szerda, péntek: 08.00 – 12.00 szombat: 09.00 – 12.00 vasárnap: zárva Tel.: 78/420-344

POSTA NYITVATARTÁSI IDEJE

2021. június

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

Városháza portaszolgálata Tel.: 78/420-211

HELYI RENDŐRSÉG

Tel.: 78/420-207, 20/539-83-71

HELYI TŰZOLTÓSÁG

Tel.: 78/420-056, 70/3392-733

POLGÁRŐRSÉG

Tel.: 70/3329600

szerda, csütörtök: 08.00 – 12.00

hétfő, kedd, szerda, péntek: 08.00 – 16.00 csütörtök: 08.00 – 17.00 szombat, vasárnap: zárva Tel.: 78/420-630

KORMÁNYABLAK NYITVATARTÁSI IDEJE

FÖLDHIVATAL NYITVATARTÁSI IDEJE

KECEL VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE

JEGYZŐ ÜGYFÉLFOGADÁSA

Okmányiroda hétfő: 07.00 – 17.00 kedd, szerda, péntek: 08.00 – 12.00 csütörtök: 08.00 – 18.00 Gyámügy hétfő: 08.00 – 16.00 kedd, szerda, péntek: 08.00 – 12.00 csütörtök: 12.00 – 16.00

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Valamennyi állatorvos saját praxisa részére biztosítja a munkaszüneti napokon való ellátást. Távollét esetén helyettesítő állatorvos dolgozik, akinek elérhetősége a rendelő bejáratánál kifüggesztve olvasható. Dr. Almási Zsolt: 20/262-2255 Dr. Beke József: 20/971-8180 Dr. Flaisz Csilla: 70/702-5394

EBRENDÉSZET

Tel.: 20/4949-705

GYÓGYSZERTÁRAK NYITVATARTÁSI IDEJE

Kristály Gyógyszertár Vasút u. 3. Tel.: 78/422-740 hétfő-péntek: 08.00 – 16.00, Páratlan szombatokon: 08.00 – 12.00 Ügyelet nincs. Szent György Gyógyszertár Rákóczi F. u. 1. Tel.: 78/420-150 hétfő-péntek: 08.00 – 12.00, 14.00 – 18.00 Páros szombatokon: 08.00 – 12.00 Készenlét: hétfő-péntek 19.00 – 21.00 18

Kiskőrös, Kossuth L. u. 16. Tel.: 78/795-059 hétfő, kedd: 08.00 – 15.00 szerda: 08.00 – 18.00, pénztár 17.30-ig csütörtök: 08.00 – 11.30 péntek: nincs ügyfélfogadás

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA

Kiskőrös, Kossuth L. u. 40. Tel.: 78/795-044 hétfő, szerda, csütörtök: 08.00 – 16.00 kedd: 08.00 – 12.00 péntek: nincs ügyfélfogadás

KISKUN-VÍZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Kiskunhalas, Kőrösi út 5. Hétfő, szerda: 8:00-14:00 Kedd: 6:30-12:30 Csütörtök: 8:00-20:00 Péntek: 6:30-12:30 Tel.: 20/942-1622

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

hétfő-csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 péntek: 08.00 – 12.00 Tel.: 78/420-011

HEGYKÖZSÉG ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

hétfő, szerda, péntek: 08.00 – 12.00 kedd, csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 Tel.: 78/421-308

HULLADÉKUDVAR NYITVATARTÁSI IDEJE

kedd, szerda: 07.00 – 16.00 szombat: meghatározott napokon 8.00 – 12.00 A befizetésről igazolást kell vinni. Tel.: 30/345-54-23

II. JÁNOS PÁL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Tel.: 78/420-253, 70/983-94-08

Cím: Szabadság tér 11. Intézményvezető Tel.: 78/521-850 Bentlakásos ellátás Tel.: 78/521-852 Konyha, pénztár, nappali ellátás Tel.: 78/521-851 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás Tel.: 78/420-092

TERÜLETI VÉDŐNŐI TANÁCSADÁSI REND

Tel.: 78/521-030, 06-70/379-2001

CSECSEMŐ TANÁCSADÁS:

Dr. Zsember Katalin kedd: 10.00 – 12.00 Dr. Percs Ágnes szerda: 10.00 – 12.00

ORVOSI ÜGYELET

CSENDES ŐSZ IDŐSEK OTTHONA

Vezetékes telefonszáma: 78/421-000 Mobil: 30/859-66-70 Ügyeleti idő: naponta 16.00 – 08.00

1. körzet: H 08.00-10.00 Kovácsné Veréb Gabriella 2. körzet: K 08.00-10.00 Fejesné Kókai Judit 3. körzet: Sze 08.00-10.00 helyettesített körzet 4. körzet: Cs 08.00-10.00 Grúberné Kirschner Erika VÁRANDÓS TANÁCSADÁS: Minden csütörtökön 08.00-11.30 Tel.: 78/420-555

Impresszum Keceli Hírek

Kecel város közéleti havilapja Kiadó: Vállalkozók a Városért Média Nonprofit Kft. 6237 Kecel, Fő tér 1. Ügyvezető: Kiss Tamás Felelős szerkesztő: Csiszér Erika Ágnes E-mail: media@kecel.hu Telefon: +36-30/657-5227 Állandó munkatársaink: Kecskés Tamás, Gyalogné Klajkó Eszter, Ridegné Szilágyi Bettina, Szőke Judit Hirdetésszervező: Dúcz Annamária E-mail: hirdetes@vira.hu Telefon: +36-70/617-9945 Tördelés: BI-Design Reklámstúdió 6237 Kecel, Rákóczi Ferenc utca 56. Nyomdai munkák: DRUK-KER Kft. 6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47. Megjelenik havonta 3450 példányban. ISSN 2062-7300 Újság, képújság hirdetésfelvétel: Városi Könyvtár és Művelődési Ház hétfő, kedd, péntek: 09.00 – 12.00 szerda: nincs ügyfélfogadás csütörtök: 09.00 – 16.00 Tel.: 78/420-344 E-mail: hirdetes@vira.hu Lapzárta: minden hónap 20-án


2021. június

ORVOSI ESZKÖZÖKET ADOMÁNYOZTAK Haszilló Ferenc polgármester a járványügyi helyzetre való tekintettel akciótervet készíttetett, melynek koordinálása a helyi akciócsoport feladata. A tavaly tavasszal megalakult csoport tagjai a Kecel Város Önkormányzata, a Kunsági Öko Fitt Természetjáró Sportegyesület, az Egyházi Oktatásért Alapítvány és a Máltai Szeretetszolgálat keceli csoportja. A karitatív munkában a keceli Római Katolikus Plébánia részéről közreműködik Papp József diakónus is. Az akcióterv keretében több adománygyűjtés is történt városszerte, mely során több mint száz csomag tartós élelmiszer gyűlt össze. A felajánlott csomagokat a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került, rászoruló

családok között osztották szét. A rengeteg beérkezett élelmiszer mellett pénzadományokat is felajánlhattak, melyből többek között egyszer használatos orvosi maszkokat és fertőtlenítőszereket is vásárolt az akciócsoport. Mivel a 3. hullám a magyar oltáspolitikának köszönhetően gyakorlatilag lecsengett, így az akciócsoport úgy döntött, hogy a maradványösszegből orvosi eszközöket vásárolnak a lakosság ellátásának érdekében. A döntésnek köszönhetően 1 db defibrillátort (mellé 1 riasztós tárolószekrényt), 2 db ózongenerátort és 1 fonendoszkópot vásároltak. Az eszközöket az akciócsoport tagjai, Haszilló Ferenc polgármester, Ridegné Szilágyi Bettina és Benedeczki Tamás adta át a háziorvosoknak.


JELENTŐS KÁROKAT OKOZOTT A VIHAR 2021. június 25-én városunkat természeti katasztrófa, helyi jelentőségű sorscsapás érte. A szakemberek becslése szerint a település termőterületeinek legalább 40 %-át sújtotta komoly jégkár. Az érintett gazdák súlyos gondja és elkeseredése mellett településünkön sajnos kinyilvánította véleményét egy kicsiny, ám annál hangosabb kisebbség, amely állítja, hogy a templom nem harangozott, a jégelhárítók nem dolgoztak, hiszen nem pufogtak. Természetesen nem pufogtak, hiszen a működésük során acetonégetés történik, amelynek hője a belekevert ezüst-jodidot juttatja ki a légkörbe. A városban található mind az öt jégelhárító ezen az elven, tehát hang nélküli eljárásban működik. A pufogást hallók vélhetően az Erdőtelken (Kiskőrös) felállított hangrobbanásos elven működő berendezés zajával azonosították tévesen a Herczeg-telephelyen felállított berendezést. Városunkban 2 önkormányzati tulajdonú jégelhárító található: Herczeg Gábor telephelyén és Öreghegyen, a Fürt-Trade Kft. telephelyén. A hegyközség tulajdonát képező jégelhárító a Polgárdi út mellett, a régi kacsatelepnél, az állami tulajdonú pedig a Rákóczi Ferenc utcában működik. A városunkban található ötödik jégelhárító a Fresh Fruit TÉSZ tulajdonát képezi. Ez a készülék, amelyet a TÉSZ tagsága vásárolt meg korábban, a Juhos meggyesben került felállításra, majd előzetes értesítés nélkül több éve – valószínűleg az országos jégkármérséklő rendszer bevezetésekor – befejezte

működését. Június 25-én a HUNGAROFORCE Kft. – amely a jégelhárító rendszer műszaki és szakmai felügyeletét biztosítja – 14:36 perckor értesítést küldött, hogy jégeső várható, s ezt követően 14:53 perckor megindították az üzemeltetését mind a négy jégelhárító berendezésnek, egészen 2021. június 26. 08:07 percig – értelemszerűen a TÉSZ tulajdonát képező berendezés elindítása nem volt lehetséges. A rendszer üzemeltetésének köszönhetően június 25-én késő délután sikeres volt a Paks és Kalocsa térségében kialakult szupercella elhárítása, amely Akasztó irányába távozott, azonban a 21:22 perckor Baranya irányából, több mint 100 km/h sebességgel érkező orkán ellen hatástalan maradt. A helyi katolikus plébánia délután és este is több alkalommal harangozott, ezzel is igyekezve segíteni a jégelhárítást. A jégelhárító rendszer tehát teljes fokozaton, a lehető legnagyobb odafigyelés mellett működött, ennek ellenére sajnos a szélsőséges időjárási anomália kivédése nem volt lehetséges. Keceli gazdáinkat hatalmas veszteség érte, azonban ez a veszteség senkit sem jogosít fel arra, hogy hazugságokat, félinformációkat terjesszen, adott esetben vétlen vagy csak a munkájukat végző személyek becsületébe gázoljon.

A bajt követően mást nem tehetünk, minthogy a károk minimalizálására törekedjünk, veszteségeinket enyhítsük! Kovács László falugazdász elmondta, hogy az ilyen károk kompenzálására került felállításra a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR). Az 1 ha terület, ültetvény felett rendelkezők automatikusan tagjai az MKR-nek, míg az 1 ha területnagyság alatti gazdálkodók önkéntes alapon lehetnek tagjai a kárenyhítési alapnak. Az MKR tag minden év szep­ tember 15. napjáig hozzájárulás fizetésére kötelezett, a befizetést teljesítők a károkozás bekövetkezésétől számított 15 napon

belül kötelesek bejelenteni a károsodás tényét, jelen jégverés esetén 2021. július 10. napjáig volt teljesíthető. A bejelentést követően a Kormányhivatal munkatársai szemlét tartanak, melyről végzést kap a károsodott gazda, tartalmazva, hogy milyen mértékű károsodás következett be. Mindezt követően november 1. és 30. napja között be kell jelenteni a tényleges termés mennyiségét, s ez alapján történt végelszámolást követően kerül folyósításra a károsodás 50% mértékű kompenzációja. Természetesen a piaci alapú biztosítással rendelkező gazdák 100% mértékű kompenzációra tarthatnak igényt.

Profile for Keceli Hírek

Keceli Hírek - 2021. június  

Keceli Hírek XI. évfolyam - 6. szám 2021. június

Keceli Hírek - 2021. június  

Keceli Hírek XI. évfolyam - 6. szám 2021. június

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded