Issuu on Google+

Rachunek nr ……1/2012……………………….. Oryginał Data wystawienia: 23.06.2012. Data sprzedaży: 23.06.2012 Miejsce wystawienia: Poznań

Sprzedawca

Nabywca

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres: Miejscowość

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Jacek Malak nauka wystawienia

Adres:

dokumentów księgowych

mLingua sp. z o.o. Stary Rynek 100

Miejscowość

Poznań

Kod pocztowy i poczta:

Kod pocztowy i poczta:

61-773

NIP

NIP

e-mail:

e-mail:

Bank:

Bank:

Nr konta:

Nr konta:

778-14-35-103

Uwagi: …………………………………………………………………………………….…………………………………….. L.p.

Nazwa towaru lub usługi

PKWiU

tłumaczenie POL>ENG, 45,03/1125 znaków ze spacjami

J.m.

Ilość

Cena 512

Rabat

45,03 zł

Wartość 23055,36 zł

Razem:

23055,36 zł

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

23055,36 zł

dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści sześć groszy gotówka 25.06.2012

………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru


Rachunek uproszczony (osoba prawna)