Page 1

Rachunek nr ……1/2012……………………….. Oryginał Data wystawienia: 23.06.2012. Data sprzedaży: 23.06.2012 Miejsce wystawienia: Poznań

Sprzedawca

Nabywca

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres: Miejscowość

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Jacek Malak nauka wystawienia

Adres:

dokumentów księgowych

mLingua sp. z o.o. Stary Rynek 100

Miejscowość

Poznań

Kod pocztowy i poczta:

Kod pocztowy i poczta:

61-773

NIP

NIP

e-mail:

e-mail:

Bank:

Bank:

Nr konta:

Nr konta:

778-14-35-103

Uwagi: …………………………………………………………………………………….…………………………………….. L.p.

Nazwa towaru lub usługi

PKWiU

tłumaczenie POL>ENG, 45,03/1125 znaków ze spacjami

J.m.

Ilość

Cena 512

Rabat

45,03 zł

Wartość 23055,36 zł

Razem:

23055,36 zł

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

23055,36 zł

dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści sześć groszy gotówka 25.06.2012

………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru

Rachunek uproszczony (osoba prawna)  

Zadanie bardzo ciekawe. Jednak nie jestem pewien czy wszystkie dokumenty są dobrze wykonane. Starałem się jak potrafiłem.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you