Page 1

ELKAAR Voor Door Met Elkaar, september 2018

VOOR DOOR MET

Artikelen over de leefbaarheid in Achtkarspelen, voor en door inwoners van Achtkarspelen

Introductie Vera van Dijk Mijn naam is Vera van Dijk en ik ben deze zomer begonnen met werken bij welzijnsorganisatie KEaRN. Er werd mij gevraagd om me even voor te stellen in De Feanster. Opgegroeid in Gelderland ben ik in 2001 naar Holwerd verhuisd. Na 10 jaar wonen en werken in Leeuwarden woon ik nu met mijn gezin in een nabijgelegen dorp. Ik heb zelf wat dingen meegemaakt en wilde werk gaan doen voor kinderen en jongeren die vastlopen. In de afgelopen zestien jaar heb ik de opleiding tot ‘social worker’ gedaan en voor en met jongeren gewerkt in verschillende functies. Het mooiste aan dit werk is

voor mij de afwisseling. Er zijn eindeloos veel manieren om een bijdrage te leveren aan het gezond opgroeien van jonge mensen, dat houdt me scherp en

maakt dat ik zelf ook iedere dag iets leer. In Achtkarspelen mag ik nu het ambulante jongerenwerk doen. Dat betekent dat ik jongeren opzoek in hun eigen omgeving, met hen in gesprek ga en contact onderhoud. Vooral als mensen zich zorgen maken of als de jeugd overlast veroorzaakt. Door een goede dialoog te voeren met de jongeren en ook hun woon- en leefomgeving te leren kennen, wordt duidelijker wat kan helpen als het dreigt mis te gaan. Ik geef zelf voorlichting en bied jongeren ondersteuning, maar ik werk ook veel samen met anderen die iets voor de jeugd kunnen en willen doen; van hulpverleners tot vrijwilligers in de buurt.

Als jongerenwerker zet ik me daarnaast in voor personen of groepen die de wens hebben om met positieve dingen aan de gang te gaan. Bijvoorbeeld die ene jongen met een talent voor drummen die geen plek heeft om te oefenen, of die meiden die op school wat willen doen tegen pesten maar niet weten hoe ze dat kunnen aanpakken. Ik heb de afgelopen weken al leuke ontmoetingen gehad en deze mooie gemeente wat beter leren kennen. Maar jongeren én volwassenen met vragen of tips zijn van harte uitgenodigd om contact met mij op te nemen. Dat kan via KEaRN. Samen versterken we het welzijn!

Theatervoorstelling WHAT IF? over het leven van jonge mantelzorgers

Op 25 september speelt theatergroep Bint de theatervoorstelling What if? Een dynamische jongerenvoorstelling die laat zien hoe het kan zijn wanneer je op jonge leeftijd al voor een chronisch ziek familielid zorgt. De voorstelling beïnvloedt de beeldvorming rondom jonge mantelzorgers en maakt inzichtelijk met wat voor dilemma’s en zorgen zij te kampen hebben. Doordat What if? gebaseerd is op interviews met jonge mantelzorgers (van 8 tot 18 jaar oud), is de voorstelling een goede inkijk in de ervaringswereld van de jonge verzorger. Theatergroep Bint Bint weekt mensen even los uit hun eigen dagelijkse beslommeringen en creëert zo ruimte voor

iets nieuws. Bint gebruikt theater als ingang, als start van iets nieuws. Het kijken naar de voorstelling, het herkennen en geraakt zijn, zorgt ervoor dat je eigen verhaal

Foto blok

en je eigen ervaringen naar de oppervlakte komen. Deze voorstelling wordt mogelijk gemaakt door KEaRN Welzijn, Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel en Stichting Welzijn Het Bolwerk.

Hebt u vragen, ideeën of wensen voor uw dorp? Neem dan contact met ons op! Jildou Jager E: jildou.jager@kearn.nl M: 06 - 83671548

Theo van der Veen E: theo.vanderveen@kearn.nl M: 06 - 45240460 Vera van Dijk E: vera.vandijk@kearn.nl M: 06 - 15523096 E: teamachtkarspelen@kearn.nl W: www.kearn.nl

Dinsdag 25 september 2018, 14.00 – 16.30 uur, It Badhûs (Sportleane 2b, De Westereen). Opgave tot 20 september via mantelzorg@kearn.nl

Kijk voor meer informatie op www.kearn.nl

Meer info: theatergroepbint.nl/what-if

Postbus 96, 9250 AB Burgum t: (0511) 465200

VoorDoorMetElkaar september 2018  

Dé pagina geschreven voor, door én met inwoners van Achtkarspelen. Maar natuurlijk ook interessant voor iedereen daarbuiten. Check ook eens...

VoorDoorMetElkaar september 2018  

Dé pagina geschreven voor, door én met inwoners van Achtkarspelen. Maar natuurlijk ook interessant voor iedereen daarbuiten. Check ook eens...

Advertisement