Page 1

ELKAAR Voor Door Met Elkaar, nummer 3, maart 2017

VOOR DOOR MET

Artikelen over de leefbaarheid in Achtkarspelen, voor en door inwoners van Achtkarspelen

De opbouwwerker stimuleert mensen om het heft (weer) in eigen handen te nemen. Bij het Expertisecentrum kunnen mensen terecht voor o.a. bemiddeling in vrijwilligerswerk.

De opbouwwerker organiseert samen met inwoners van een straat ontmoetingen, zoals een Straatbabbel. Buurtbewoners kunnen elkaar ontmoeten en leren kennen. Het idee is dat men in gesprek gaat over wat er gebeurt in hun straat en wat verbeterd kan worden.

De opbouwwerker in beeld De opbouwwerker is actief aan de slag in de dorpen van Achtkarspelen om ‘meedoen’ te stimuleren en leefbaarheid te versterken.

Hebt u vragen, ideeën of wensen voor uw dorp? Neem dan contact met ons op! Luc Tuinstra E: luc.tuinstra@kearn.nl M: 06 – 54217664 Lysbeth Nicolai E: lysbeth.nicolai@kearn.nl M: 06 - 14204022 Jildou Jager E: jildou.jager@kearn.nl M: 06 - 83671548 E: teamachtkarspelen@kearn.nl W: www.kearn.nl/team-achtkarspelen F: www.facebook.com/kearnwelzijn8k

Kijk voor meer informatie op www.kearn.nl De opbouwwerker helpt clubs en verenigingen bij het concreet maken van hun ideeën. Ook adviseert de opbouwwerker bij vragen over financiën, organisatie, vrijwilligers en het bereiken van mensen.

De opbouwwerker vraagt aandacht voor actuele zaken, zoals eenzaamheid en armoede.

Postbus 96, 9250 AB Burgum t: (0511) 465200

Update project Dorpsfoto’s Achtkarspelen We zijn nu een paar maanden aan de slag met het project Dorpsfoto’s. Op donderdag 2 maart vond de presentatie van de Dorpsfoto in Drogeham plaats tijdens de ledenvergadering van Plaatselijk Belang. Tussen de laatste editie van deze pagina en de presentatie zijn er bezoeken gebracht aan een aantal straten in Drogeham, hebben we met jongeren gesproken over het wonen en leven in Drogeham en zijn we met bewoners van het Slotstee in gesprek geweest aan de hand van de methode ‘Straatbabbel’. We hebben met hen gesproken over het wonen in een seniorencomplex en over hun ervaring met het wonen als oudere in Drogeham. Deze gesprekken en de eerder gehouden Buurtmeter-bijeenkomst hebben

geresulteerd in een presentatie richting het dorp. In Boelenslaan gaan we in maart en april de straat op en met verschillende verenigingen en organisaties om tafel om de uitkomsten van de Buurtmeter-bijeenkomst bespreekbaar te maken in het dorp. Eind maart vindt de start van de Dorpsfoto plaats in Gerkesklooster-Stroobos. We starten met de Buurtmeter-bijeenkomst. In de volgende editie van deze pagina vindt u wederom een update van de vorderingen, maar houd ook onze Facebookpagina in de gaten voor nieuws, foto’s en filmpjes.

U hebt hetFotorecht om uit te dagen! blok De verhouding tussen overheid en burger verandert. Meer en meer nemen burgers zelf het heft in handen bij zaken waarvoor traditioneel de overheid de verantwoordelijkheid nam. We gaan van deelname van burgers, naar burgerkracht met de overheid als partner en deelnemer. Dit heet The Right to Challenge.

The Right to Challenge staat voor het recht om uit te dagen! Bewoners of bewonersorganisaties kunnen zelf het initiatief nemen om een dienst uit te voeren, bijvoorbeeld omdat zij vinden dat iets beter of anders moet. Het initiatief verschuift hiermee van overheid naar de burger. Burgers doen mee, nemen eigen initiatief, maar krijgen ook de middelen en verantwoordelijkheid. Zo nemen bewoners of bewonersorganisaties taken over die tot nu toe vaak door lokale overheid

uitvoert. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: het opnieuw inrichten van een straat, onderhoud groenvoorziening of het oprichten van een zorgcoöperatie. KEaRN wil met inwoners van een aantal dorpen in gesprek, om te kijken hoe bewoners kijken naar The Right to Challenge en hoe ze er eventueel gebruik van (willen) maken. Dit project noemen we ‘Het Wakkere Dorp’. Tijdens een ontbijt of lunch gaan

de opbouwwerkers van KEaRN met bewoners in gesprek over The Right to Challenge. De werkers geven uitleg over het buurtrecht, vragen de bewoners wat ze weten van dit recht en of ze er gebruik van willen maken. Tegelijk wordt er bij de gemeente een onderzoek gedaan waardoor er inzicht komt in kansen en mogelijkheden.

VoorDoorMet Elkaar maart 2017  
VoorDoorMet Elkaar maart 2017  
Advertisement