Page 1

MENSKRACHT Jaarverslag 2016


INHOUD Jaarverslag 2016 VOORWOORD

3

MENSKRACHT KRACHTIGE VERHALEN Martha & Amo Jeroen Dick Anne & Annie Doede Thea, Hieke & Thea Monique Doeke Karin Alie Klaas

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

FEITEN OP EEN RIJ Expertisecentrum Team Tytsjerksteradiel Team Achtkarspelen Dorpenteam & sociaal team Ondernemingsraad Raad van toezicht Cijfers Meer weten over KEaRN

17 20 24 27 28 29 30 31

2


VOORWOORD Iedereen doet mee! Door inwonersinitiatieven te ondersteunen en te stimuleren en inwoners, professionals en organisaties te verbinden, draagt KEaRN bij aan het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid van inwoners en (maatschappelijke) organisaties. Hierdoor verbetert de leefbaarheid in dorpen en versterkt de sociale samenhang. Natuurlijk doen we dat niet alleen. De intensiteit van de samenwerking met netwerkpartners neemt toe. Door gebruik te maken van ieders deskundigheid worden resultaten krachtiger. Vanuit het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet & Mantelzorg kunnen we inwoners, vrijwilligers en professionals informeren, adviseren, ondersteunen en samenbrengen. Informele zorg is nog relevanter geworden, waarbij de druk op mantelzorgers en vrijwilligers steeds zichtbaarder wordt en aandacht vraagt. Weten wat deze groepen nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en dat te faciliteren is van belang. Zo dragen we bij aan het waarmaken van de doelstellingen van de transities. In het eerste deel van dit jaarverslag 2016 nemen we u mee in de verhalen van inwoners, netwerk-partners en collega’s. Zij kunnen als beste vertellen wat KEaRN voor hen betekent en doet in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Het tweede deel biedt inzicht in de cijfers over het jaar 2016 en de resultaten van ons preventieve welzijnswerk, de projecten en samenwerkingsverbanden. In 2017 zetten we de samenwerking met gemeenten, inwoners en (maatschappelijke) organisaties voort in het belang van een betrokken en actieve maatschappij met een sterke, sociale samenhang. Maroesja Meuleman Directeur bestuurder KEaRN

3


MENSKRACHT KEaRN stelt in haar werk de mens centraal en gelooft in de kracht van mensen. Dit doen we door naar mensen te luisteren, door met ze samen te werken. Dan pas komt de kracht tot zijn recht. Kracht van kinderen, kracht van volwassenen. Kracht die soms even is afgezwakt en soms verstopt zit. In 2016 hebben we gewerkt met en voor mensen om met die kracht iets in gang te zetten of juist iets af te sluiten. Voor sommigen was dit heftig, anderen hebben er veel plezier aan beleefd. De leefbaarheid in je eigen dorp vergroten door je in te zetten voor je vereniging of door een plek te creÍren waar iedereen zich thuis voelt. Zelf stappen zetten om eenzaamheid te voorkomen of als organisatie samenwerken om de leefbaarheid in dorpen te vergroten. Dit zijn allemaal voorbeelden van processen waarbij KEaRN heeft kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en de inzet van de kracht van mensen. Als een rode draad liepen in 2016 de thema’s armoede, eenzaamheid, jongeren en zelf- en samenredzaamheid door ons werk. Een rode draad die ook in de verhalen terug te vinden is. Krachtige verhalen van krachtige mensen: MENSKRACHT!

4


MARTHA & AMO maken hun droom waar in Buitenpost Toen Amo en Martha in 2012 vanuit Zuidhorn in Buitenpost kwamen wonen, hadden ze een droom: iets betekenen voor een ander. “Vooral voor mensen die eenzaam zijn en mensen die zich niet gezien voelen”, geeft Martha aan. Haar liefde voor mensen, die ze deelt met haar echtgenoot Amo, wou ze graag inzetten om op een voor iedereen toegankelijke manier mensen een goed gevoel over zichzelf te kunnen geven. “We kwamen erachter dat er hier in Buitenpost meer mensen waren met een soortgelijke droom,” vult Amo aan. Zo was er al een groepje vrijwilligers die maaltijden verzorgden vanuit de kerkelijke gemeenschap. Zij hadden het idee om een dorpshuiskamer op te zetten voor inwoners die een ‘thuis van huis’ nodig hadden. Maar hoe vorm je van al die verschillende dromen een concreet plan? In dit geval bleek KEaRN opbouwwerker Lysbeth Nicolai het antwoord op die vraag te zijn. Zij riep de verschillende partijen bij elkaar voor een overleg. “Het was heel mooi om te zien hoe zij alle ideeën en dromen kon trechteren en zo tot een concreet plan kwam. Iets wat we zelf nooit voor elkaar hadden gekregen,” vertelt Amo. Naar aanleiding van dit overleg werd er een werkgroep opgericht die zichzelf als doel stelde een huiskamer in Buitenpost op te zetten waar iedereen welkom was. Er volgden nog twee bijeenkomsten en iedere keer werden de plannen onder leiding van Lysbeth steeds concreter. “Sommigen haakten af, maar de meesten zagen het helemaal zitten,” geeft Amo enthousiast aan. Eind november besloot de werkgroep toen daadwerkelijk tot actie over te gaan. Martha: “Je kunt wel eindeloos blijven overleggen, maar op een gegeven moment moet je gewoon los.” En zo gingen op 4 december de deuren van ‘De Húskeamer fan Bûtenpost’ open. Een gemêleerd gezelschap bezoekt sinds die tijd de huiskamer, die gesitueerd is in de hal van It Koartling. “Iedereen is welkom: niets moet, alles mag!” lacht Martha. De bezoekers bepalen dus zelf wat ze doen: een spelletje spelen of gewoon een gezellig praatje maken. Ook is er al met elkaar gekookt. Iets wat vooral Martha erg leuk vindt: “Eten verbindt!”

“Iedereen is welkom in De Húskeamer”

De werkgroep draait nu zelfstandig, maar de hulp van Lysbeth wordt zo nu en dan nog wel ingeroepen. Amo: “Zij heeft veel kennis van zaken en weet welke wegen we het beste kunnen bewandelen. Zij maakt onze dromen concreet.” Het bereiken van de echt eenzame inwoners van Buitenpost is en blijft lastig, toch blijven ze hopen dat ook deze groep de weg naar ‘De Húskeamer’ zal weten te vinden. “Hink Speulman van It Koartling zorgt voor goede promotie en natuurlijk is de mond-tot-mond reclame van bezoekers en vrijwilligers erg belangrijk”, vertelt Martha. ‘De Húskeamer fan Bûtenpost’ is een mooi voorbeeld van een vruchtbare samenwerking tussen vrijwilligers, lokaal sociaal cultureel werk en de opbouwwerkers van KEaRN. “Natuurlijk kunnen we heel veel zelf, maar ik denk dat er zonder Lysbeth nog geen ‘Húskeamer’ was geweest.”

5


JEROEN blijft ondanks alles optimistisch Bij KEaRN staat het ‘zelf doen’ door inwoners centraal. Dat geldt ook voor de KEaRN Vrijwilligerscentrale. In de praktijk komt het echter wel eens voor dat je soms nét iets meer moet doen om iemand verder te helpen. Dan pas je maatwerk toe. En dat heeft vaak een positief resultaat. Bijvoorbeeld bij Jeroen. Hij belandde via zijn werkconsulent van het UWV bij de KEaRN Vrijwilligerscentrale. Jeroen had een leuke baan, ging met veel plezier naar zijn werk en was trots dat hij bij zo’n groot bedrijf mocht werken. Totdat zijn taken toenamen waardoor hij ook ’s avonds thuis ging werken om alles maar af te krijgen. Dit werd hem op een gegeven moment teveel, met een burn-out tot gevolg. Helaas lukte het niet om weer bij zijn oude werkgever aan de slag te gaan, hoewel hij dat graag had gewild. Gelukkig kon Jeroen een werkervaringsplek krijgen bij een klein bedrijf waar hij zijn werkzaamheden kon combineren met zijn hobby (muziek en elektronica). “Ik was echt blij dat ik daar aan de slag kon: de sfeer was geweldig en ik had er geen moeite mee om lange dagen te draaien.” Natuurlijk was er de hoop dat er uiteindelijk een vast contract uit voort zou komen. Helaas was dit niet het geval. Jeroen kwam weer bij het UWV terecht. Door het wegvallen van het werken in een voor hem vertrouwde omgeving, kwam ook zijn burn-out weer terug. Jeroen kreeg paniekaanvallen en durfde bijna de deur niet meer uit. Om te voorkomen dat hij in een sociaal isolement terecht zou komen, adviseerde zijn werkconsulent hem vrijwilligerswerk te gaan doen. “Ik heb toen contact gezocht met de KEaRN Vrijwilligerscentrale. Daar moest ik naartoe voor een intakegesprek. Dat vond ik ontzettend spannend: ook al is het maar een paar honderd meter hier vandaan, ik moest wel weer de deur uit.” Dit gesprek bleek uiteindelijk een zeer positieve invloed op hem te hebben. “Doordat Jacqueline (medewerker bij de KEaRN Vrijwilligerscentrale) de juiste vragen stelde, had ze al snel een leuke plek als vrijwilliger bij de lokale omroep in Burgum voor me op het oog. Zelf was ik ook gelijk enthousiast, maar ja… het is bij de Vrijwilligerscentrale gebruikelijk dat vrijwilligers zelf contact opnemen met de organisatie. En dat durfde ik nou juist niet.” Daarom is in dit geval het eerste contact gelegd door de Vrijwilligerscentrale. Op die manier kon Jeroen zich rustig voorbereiden op de kennismaking met de medewerkers van de omroep. Nu werkt hij daar al een paar maanden met veel plezier, al blijft het nog steeds spannend. “Het belangrijkste is dat ik zelf kan aangeven wanneer het me teveel wordt. Daar is alle begrip voor en dat maakt het voor mij een stuk makkelijker.” Uiteindelijk wil Jeroen weer terug naar een betaalde baan. Hij beseft dat het nog een lange weg vol uitdagingen zal worden, maar ziet de toekomst positief: “Ik heb door KEaRN een eerste stap in de goede richting kunnen zetten!”

6

“Ik heb een stap in de goede richting gezet”


DICK nam zelf het heft in handen om eenzaamheid te voorkomen Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt voor bijna alles. Maar hoe voorkom je dat je eenzaam wordt? Met deze vraag kwam Dick naar KEaRN. In februari 2016 kwam zijn vrouw te overlijden, een enorme klap na een huwelijk van meer dan 50 jaar. “Natuurlijk was er veel verdriet, maar ook kwamen er veel praktische zaken op mijn pad die geregeld moesten worden. Toen dat allemaal achter de rug was, kon ik weer aan mezelf gaan denken. En toen rees bij mij de vraag: wat nu?” Juist op dat moment, het was zomer 2016, viel de KEaRN-krant bij Dick in de bus. “Mijn oog viel op een artikel over eenzaamheid. Ik ben toen, met de krant onder m’n arm, naar KEaRN gegaan. Daar heb ik de vraag gesteld: wat kan ik zelf doen om niet eenzaam te worden en hoe kunnen jullie mij daarbij helpen?” Een opmerkelijke vraag van een opmerkelijke man. Want aan sociale contacten ontbrak het Dick niet. “Ik heb genoeg te doen. Ik ga vaak met een clubje oud-collega’s vissen en ik zit bij een kaartclub. Toch weet ik uit ervaring dat eenzaamheid snel op de loer ligt. Ik heb in mijn werk bij de politie geregeld de nare gevolgen ervan gezien. Dat wilde ik voor zijn. Zielig wegkwijnen in mijn huis, getergd door zelfmedelijden: daar ben ik de persoon niet naar.” Positief zijn en blijven, dat is het motto van Dick. Hij ziet zichzelf als een mazzelkont: veel dingen komen op zijn pad en hebben een positieve invloed op zijn leven gehad. Dat begon al bij het moment dat hij werd toegelaten tot zijn opleiding en zelfs het mooie appartement in Burgum is via een gelukkige samenloop van omstandigheden verkregen. Maar om eenzaamheid te voorkomen, liet Dick niets aan het toeval over en nam hij zelf het heft in handen. Bij KEaRN ging hij in gesprek met opbouwwerker Frouwina van Dekken. Zij coördineerde binnen KEaRN het project tegen eenzaamheid. Tijdens dit gesprek kwam al snel naar voren dat Dick graag iets voor een ander wil betekenen. Daarom werd de koppeling naar de Vrijwilligerscentrale gemaakt. Na een intakegesprek waarbij de interesses en kwaliteiten van Dick uitgebreid werden besproken, koos hij ervoor zich als maatje aan te melden bij De Opstap. Ook Buurtbemiddeling sprak hem erg aan, vooral vanwege zijn eigen werkverleden bij de politie. Dus binnenkort gaat hij ook de training tot buurtbemiddelaar volgen. “Ik voel me ook nu weer een echte mazzelkont”, lacht Dick, “Ik ben door de verschillende medewerkers van KEaRN heel goed geholpen en heb nu iets gevonden wat echt bij me past. Dat is toch prachtig?”

“Ik ben een echte mazzelkont”

Naast het vrijwilligerswerk bij KEaRN, heeft Dick sinds een paar maanden ook een nieuwe hobby gevonden. “Ik heb op m’n 75e de stoute schoenen aangetrokken en ben op line dancing gegaan!” Op die manier is zijn agenda weer behoorlijk vol, want naast zijn hobby’s en vrijwilligerswerk maakt hij met liefde tijd vrij voor zijn kinderen en kleinkinderen. En, hij is alles behalve eenzaam: “Ik ben iedere dag weer blij dat ik de stap naar KEaRN heb gezet!”

7


ANNE & ANNIE zetten zich met KEaRN in voor leefbaarheid Vergroten van de leefbaarheid: niet alleen een doelstelling van KEaRN, maar ook van andere organisaties. Eén van deze organisaties is woningcorporatie WoonFriesland. Bij wijkconsulenten Annie Ruardia en Anne de Meer van WoonFriesland was ‘leefbaarheid’ altijd al onderdeel van hun werkzaamheden, maar door een verandering in hun functie werd dit nog belangrijker. Maar wat betekent dat voor de dagelijkse werkzaamheden? Deze vraag werd beantwoord voordat ze hem konden stellen, toen KEaRN Welzijn opbouwwerker Melanie Berends hen in 2015 uitnodigde om gezamenlijk een Straatbabbel te organiseren in de Bodaanstraat in Hurdegaryp. Zelf hadden ze niet zo snel de link met een welzijnsorganisatie gelegd, maar ze waren blij verrast met deze uitnodiging. “Het bleek een hele laagdrempelige methode te zijn, waarbij bewoners niet alleen met elkaar, maar ook met ons, de medewerkers van KEaRN en de gemeente in gesprek konden gaan”, aldus Annie. Samen de straat in, aanbellen bij de bewoners en ze uitnodigen voor een kop koffie en een gesprek: zo startte destijds het project ‘Straatbabbel’. In de Bodaanstraat is het project inmiddels afgelopen. Een succesvolle start: niet alleen hebben buurtgenoten elkaar leren kennen en organiseren zij nu gezamenlijke leuke activiteiten, ook bij de gemeente konden door de Straatbabbel zaken worden aangekaart waar bewoners hinder van ondervonden of ideeën over hadden. Hierdoor konden zaken nu daadwerkelijk worden aangepakt of verbeterd. En wat heeft het WoonFriesland opgeleverd? “We kregen door de Straatbabbel te horen wat er bij de bewoners leeft”, vertelt Annie. “Dat hadden we anders waarschijnlijk nooit gehoord. We kunnen die informatie goed gebruiken.” Na deze eerste Straatbabbel volgden er meer in andere dorpen in Tytsjerksteradiel. “Het is voor ons prettig om onze huurders op deze manier te ontmoeten. Meestal is er weinig tot geen contact wanneer er geen problemen zijn en kom je er dus niet achter wat er speelt bij de mensen. Nu kom je letterlijk ‘achter de voordeur’ en hoor je ook positieve zaken waar we bij WoonFriesland iets mee kunnen”, aldus Anne de Meer. In alle bezochte straten heeft de Straatbabbel een positief effect gehad. “Bewoners gaan zelf nadenken over wat ze nodig hebben én wat ze zelf kunnen doen”, geeft Anne aan. “We worden soms op de vingers getikt, terecht en onterecht. Het zet ons in ieder geval ook weer aan tot nadenken.” WoonFriesland is van plan om de samenwerking met KEaRN voort te zetten. Niet alleen via de straatbabbels, maar ook door het inzetten van KEaRN Buurtbemiddeling bij problemen tussen buren. Door deze samenwerking wordt de leefbaarheid in de dorpen verbeterd: samen met de bewoners komen tot een straat waarin het prettig wonen is. Een samenwerking die blijkt te werken!

8

“We hebben een kijkje achter de voordeur gekregen”


DOEDE wil actief iets doen tegen armoede In 2016 voerde de cliëntenraad* een enquête uit op de basisscholen in Tytsjerksteradiel, om een beeld krijgen van de manier waarop scholen omgingen met kinderen die leven in armoede (kinderen met ouders in de bijstand of een inkomen op bijstandsniveau). Waren zij bijvoorbeeld op de hoogte van het bestaan van stichtingen die gelden beschikbaar stellen voor deze groep kinderen? “Tot onze verbazing bleek dit bij veel scholen niet bekend te zijn”, vertelt Doede (lid cliëntenraad). Tijd dus voor actie. Ten tijde van de enquête was de gemeente bezig met het opzetten van de Kinderdialoog, waarbij men kinderen rond de tafel wilde krijgen om met hen in gesprek te gaan. Helaas kwam dit niet echt van de grond. Om toch iets voor en met kinderen te gaan doen, is door KEaRN Welzijn het voortouw genomen tot het opzetten van een armoedewerkgroep. Deze werkgroep bestaat uit twee leden van de cliëntenraad, twee opbouwwerkers van KEaRN, een lid van het jeugdteam en een beleidsmedewerker van de gemeente. De werkgroep ging daadwerkelijk met kinderen in gesprek en dat leverde heel veel op. “Het is een geweldige keuze geweest om de werkgroep op te richten,” aldus Doede. “We hebben bijvoorbeeld een tweede enquête kunnen houden onder alle 650 bijstandsgerechtigden in de gemeente.” Eén van de zaken waar aandacht aan werd besteed in de enquête, is eenzaamheid. “Dat heeft antwoorden opgeleverd die als een roep om hulp konden worden gezien.” Helaas is de enquête anoniem, dus weet de werkgroep niet om wie het gaat. Wel gaat de uitkomst van de enquête naar KEaRN, de gemeente en het Dorpenteam om zo de aandacht op armoede en eenzaamheid te blijven vestigen.

“We willen het lampje laten branden”

De werkgroep is vorig jaar in gesprek gegaan met kinderen over armoede. “Hiervoor hadden we samen met de gemeente vragen opgesteld”, vertelt Doede enthousiast. “De input van deze gesprekken zal door de gemeente worden gebruikt bij hun armoedebeleid. Dit idee kwam vooral vanuit KEaRN, dat hadden we als cliëntenraad zelf nooit verzonnen. Zo zie je wat de meerwaarde van de werkgroep is.” Tijdens de gesprekken gaven kinderen aan dat ruilen misschien ook een goed idee was tegen armoede. Hierdoor is het idee van ruilkasten op school ontstaan. Dit idee spreekt Doede erg aan: “Kinderen denken praktisch en komen met simpele oplossingen.” De aandacht voor de kinderen blijft ook het komende jaar. Dan zullen ook de middelbare scholen worden betrokken. “Met de enquêtes hebben we een stap gezet naar de mensen waar het om gaat en is er een opening gemaakt om het bespreekbaar te maken, ook binnen de gemeente. Dat is wel een weg die we blijven volgen. Als werkgroep willen we de lijnen kort en strak houden en ‘de vinger krijgen achter het vraagteken’: hoe kom je bij mensen achter de voordeur?” Er zijn meer partijen die zich willen aansluiten bij de werkgroep, zoals de diaconie van verschillende kerken. “Het is mooi dat er zoveel aandacht voor armoede is. Het lampje brandt. Het hoeft geen schijnwerper te worden, als het maar blijft branden.” _______ * De cliëntenraad Werk en Bijstand behartigt de belangen van inwoners in Tytsjerksteradiel die van een minimuminkomen moeten rondkomen. De cliëntenraad heeft hiervoor een adviserende rol aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Het college neemt uiteindelijk de besluiten. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies.

9


THEA, HIEKE & THEA leren van elkaar én met elkaar in Harkema Tijdens een door KEaRN georganiseerde bijeenkomst met een groep inwoners uit Harkema kwam naar voren dat men in Harkema weinig zicht had op wat de verschillende organisaties zoal voor hun kunnen betekenen. Zij zagen die organisaties te weinig. Zou het geen goed idee zijn om een soort van spreekuur in Harkema op te zetten, zo werd geopperd. Dit idee is eind 2016 werkelijkheid geworden. Iedere donderdagmiddag is het Clubhuis in Harkema de plek waar mensen hun vragen kunnen stellen aan Thea Wijnsma (rechts op de foto) van het Jeugdteam, Luc Tuinstra van KEaRN Welzijn, Hieke Hansma (links op de foto) van De Friese Wouden en Thea Landsaat (midden op de foto) van het Dorpenteam. “Voor veel mensen is het best verwarrend, al die verschillende instanties. Daarom is dit een hele fijne manier van werken”, geeft Hieke Hansma (wijkverpleegkundige bij De Friese Wouden) aan. “De mensen weten dat hier op donderdagmiddag iemand zit waar ze terecht kunnen. Soms kan diegene de vraag niet direct beantwoorden, maar er wel voor zorgen dat de vraag terecht komt bij degene die dit wel kan. Dat scheelt vaak veel frustraties én tijd.” Er wordt tussen de verschillende deelnemers gerouleerd. Vanuit het Jeugdteam is Thea Wijnsma aanwezig in Harkema. “Mensen hebben niet altijd een duidelijk beeld van wat wij als Jeugdteam doen. Ze verwarren ons vaak met Jeugdzorg. Wij zijn er echter vooral om zaken te voorkomen: preventief dus. Doordat we nu hier te vinden zijn, kun je gemakkelijker het gesprek met mensen aangaan.” Dit geldt ook voor de andere deelnemers aan de inloopmiddag. Vanuit het Dorpenteam is dat Thea Landsaat. Vragen over hulp in de huishouding, omgaan met een beperking of eenzaamheid, het aanvragen van dagbesteding en vragen over ondersteuning van inkomen kunnen aan haar worden gesteld. Thea: “Dat is heel breed, maar heeft als kenmerk dat het hierbij gaat om individuele vragen. Vragen die iemand persoonlijk aangaan.” Vanuit het opbouwwerk van KEaRN schuift Luc Tuinstra aan. Hij kijkt meer naar het collectief: wat kun je samen doen om de leefbaarheid van het dorp te vergroten? Met z’n vieren vormen ze een team dat kan ondersteunen bij de meest uiteenlopende vragen. “Het maakt eigenlijk niet uit, we willen overal mee aan de slag. We leren veel van de vragen en van elkaar. Doordat we elkaar nu vaker zien en spreken, hoeven we het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden”, geeft Thea Wijnsma vol enthousiasme aan. “Het is echt: leren van elkaar én met elkaar.” De samenwerking tussen de verschillende instanties maakt dat er op verschillende manieren naar vragen wordt gekeken. Hieke: “Je komt zo tot oplossingen waar je anders nooit aan gedacht zou hebben, juist doordat iemand het eens van een andere kant bekijkt.” De werkwijze in Harkema slaat aan. Dat blijkt uit het feit dat er vanuit andere dorpen ook de vraag is gekomen om inloopmomenten te organiseren. “De laagdrempeligheid spreekt veel mensen aan. Gewoon even aanschuiven en je verhaal doen”, vertelt Thea Landsaat. “Dat is ook één van de redenen waarom we dit doen.” 10

“De laagdrempeligheid spreekt mensen aan”


MONIQUE is een verbinder voor veel partijen Al jaren is Monique Hoekstra één van de vaste aanspreekpunten van de KEaRN Vrijwilligerscentrale (in de volksmond VWC). De VWC is tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend. “Ik ben in maart 2011 begonnen bij de VWC”, vertelt Monique. “Ik was op zoek naar een stageplek voor mijn opleiding en KEaRN stond echt bovenaan mijn lijst omdat zij ouderenadvisering aanboden. Daar ging mijn voorkeur naar uit. Daar kon ik niet terecht, maar ik kon wel aan de slag bij de VWC. Ik dacht eerst dat dat niets voor mij zou zijn.” Maar niets bleek minder waar. Het contact met de mensen en (vrijwilligers-)organisaties, het verbinden: zaken die heel goed bij Monique bleken te passen. Met als gevolg dat ze na haar stage niet meer is weggegaan. Na haar stage ging Monique als vrijwilliger aan de slag bij de VWC. Het contact met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties is sindsdien heel belangrijk voor haar. “Ik word blij als ik mensen blij kan maken”, aldus Monique. De leidinggevende van KEaRN en de coördinator van de Vrijwilligerscentrale zagen Monique haar inzet en kwaliteiten en hebben haar in samenwerking met de werkconsulent van de gemeente een groeicontract aangeboden. Hierdoor is Monique nu betaald werkzaam binnen de VWC en het maatjesproject De Opstap van KEaRN. Deze projecten vragen maatwerk, wat zij als een uitdaging ziet. Deze uitdaging vindt Monique ook in de verbindende rol die ze speelt richting de leden van onder andere de Dorpenteams. Door hen wordt ze gevraagd mee te denken bij casuïstiek en helpt op die manier niet alleen de leden van de Dorpenteams, maar ook de inwoners weer verder. “Ik weet veel over vrijwillige inzet en denk soms net even anders. Dat maakt dat er vaak een oplossing komt waar in eerste instantie niet aan werd gedacht. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of inzet van een maatje of iemand uit het netwerk van de cliënt. Dat kan iemand vaak weer net dat zetje in de goede richting geven”. En dat is waar ze het voor doet, want als geen ander weet ze hoe tegenslag kan voelen. Zelf was ze door het verlies van haar baan en ziekte jaren afhankelijk van een bijstandsuitkering. “Ik kon me dus vaak goed inleven in de verhalen: ik was een echte ervaringsdeskundige.” Aan de bijstand kwam in 2016 een einde aan toen ze van KEaRN een contract kreeg aangeboden. “Dat was natuurlijk geweldig,” lacht Monique. Het feit dat ze een dienstverband kreeg aangeboden, gaf haar een groot gevoel van waardering. “Natuurlijk ben ik er niet anders door gaan werken, maar het voelt wel goed”.

“Ik word blij als ik mensen blij kan maken”

Sinds 2016 is de KEaRN Vrijwilligerscentrale onderdeel van het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet en Mantelzorg. Hier komen alle projecten die betrekking hebben op vrijwillige inzet en mantelzorg bij elkaar. Alle telefoontjes komen nu ook binnen bij het Expertisecentrum. Dat kunnen vragen van vrijwilligers zijn, maar ook vragen voor Steunpunt Mantelzorg of KEaRN Buurtbemiddeling. “Het draaien van de telefoondienst is soms hectisch, maar het maakt ook dat ik nog meer leer en nog sneller verbindingen kan leggen. Ik zit hier dus echt op m’n plek”. 11


DOEKE ziet KEaRN partijen samenbrengen KEaRN Welzijn voert in Achtkarspelen* en Tytsjerksteradiel het welzijnswerk uit. De belangrijkste opdrachtgevers zijn de beide gemeenten. En ook al is KEaRN een onafhankelijke organisatie, goed en nauw samenwerken met de gemeenten is van belang om kwaliteit aan de inwoners te leveren. Samenwerking met de beleidsmedewerkers, maar ook met de wethouder. In Tytsjerksteradiel is dat Doeke Fokkema. De laatste jaren is er veel veranderd binnen het welzijnswerk, mede door veranderingen binnen de wetgeving. Doeke: “Het is goed om te zien dat KEaRN de kanteling binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de daarmee samenhangende kanteling binnen het welzijnswerk goed heeft opgepakt.” Het benutten van de eigen kracht van mensen is binnen de kanteling, maar zeer zeker binnen het werk van KEaRN, een belangrijk punt. “Als gemeente zien we dat KEaRN de dorpen, straten en buurten ondersteunt bij het zelf formuleren van de vraag en de oplossing niet voor maar met mensen gaat zoeken. Op die manier laat je mensen zien wat ze zelf kunnen. Dat heeft een enorme meerwaarde en geeft een project veel meer kans van slagen.” Het vergroten van de leefbaarheid in de dorpen heeft veel aandacht binnen de gemeente. Het langer zelfstandig wonen van ouderen kan bijvoorbeeld alleen als de mogelijkheden daartoe binnen een dorp toereikend zijn. Doeke: “Het ouderenproject ‘Yn ‘e Buorren’ is een heel mooi voorbeeld van samenwerking tussen verschillende partijen om die leefbaarheid te vergroten door te luisteren naar wat de inwoners zelf nodig hebben.” Binnen dit project wordt door KEaRN samengewerkt met huisartsen en zorgorganisaties, om zo met een bredere blik naar ouderen te kijken. Samenwerken versterkt en is nodig, dat vindt ook Doeke. “Het is voor inwoners soms moeilijk om zelf het onderscheid tussen bijvoorbeeld Dorpenteams, Jeugdteams en de welzijnsorganisatie KEaRN te maken. Het blijven maken van onderscheid is goed, maar het benoemen van de samenwerking nog beter”, aldus Doeke. “Ik denk dat het goed is om de bestaande vindplaatsen binnen de dorpen nog meer te gaan benutten om op die manier te mensen te bereiken. Hier liggen voor KEaRN opgaven én uitdagingen.” Uitdagingen die KEaRN graag aangaat. In 2016 is er op veel manieren gewerkt aan zichtbaarheid en vindbaarheid binnen de dorpen, bijvoorbeeld door gezamenlijke inloopspreekuren en straatbabbels te organiseren. Doeke: “Er wordt door de maatschappij steeds meer gevraagd om partijen met elkaar te verbinden, om te komen tot één aanspreekpunt. KEaRN heeft een belangrijke rol bij het bij elkaar brengen en houden van deze partijen.” Ook binnen KEaRN zelf blijven we werken aan samenwerking en zijn de lijnen nog korter geworden door het oprichten van het Expertisecentrum voor Vrijwillige Inzet en Mantelzorg. “Een goed initiatief. Het benutten van de eigen kracht en kennis van KEaRN om zo de inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn.” Hoe ziet Doeke de toekomst van KEaRN? “Het blijven inzetten op actuele thema’s zoals mantelzorg en eenzaamheid blijft belangrijk. Wanneer dit gebeurt in de dorpen zelf is dat prachtig. Dus echt als organisatie zelf ‘de buorren yn’. Dit kan, in combinatie met het Expertisecentrum, een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Tytsjerksteradiel. En dat is wat ook wij als gemeente nastreven.” ___ * in Achtkarspelen voeren ook Timpaan en Young & Leisure een deel van het welzijnswerk uit.

12

“Er liggen nog veel opgaven én uitdagingen”


KARIN ziet de meerwaarde van jongerenwerkers op school Hoewel er soms nog wel eens wat onduidelijkheid bestaat over wat een jongerenwerker doet, bij het Singelland College in Burgum is daar het afgelopen jaar verandering in gekomen: “Het zijn ondertussen vertrouwde gezichten hier op school!” De vertrouwde gezichten zijn die van Romke en Redmar, jongerenwerkers bij KEaRN Welzijn. Hoe hebben zij hun plek op het Singelland verkregen? “Het viel ons op dat er overlast bestond op school die voortkwam uit het gebruik van alcohol en drugs”, vertelt Karin. Als zorgcoördinator biedt zij op het Singelland College hulp aan leerlingen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld bij dyslexie of grensoverschrijdend gedrag, maar ook aan kinderen met leerwegondersteuning. Karin is contactpersoon voor externe organisaties zoals het Jeugdteam, maatschappelijk werk en de GGD. “Ook met de VNN had ik goede contacten, daarom heb ik met hen een bijeenkomst georganiseerd over alcohol- en drugsgebruik.” Bij deze bijeenkomst waren, naast andere partijen, ook de jongerenwerkers van KEaRN aanwezig. “Het leek me goed om met hen meer contact en overleg te hebben, zodat wij als school een beter zicht konden krijgen op het middelengebruik en dit ook konden terugdringen. Zelf kregen we de vinger er niet altijd op.” Met deze duidelijke hulpvraag zijn de jongerenwerkers aan de slag gegaan. Niet belerend, niet dwingend, maar juist op een manier die de jongeren aanspreekt. “Je ziet ze op vaste tijden door school lopen en op een ontspannen manier met leerlingen in gesprek gaan. Ze zijn heel benaderbaar.” Er worden door Romke en Redmar verschillende onderwerpen besproken. Eén ervan is armoede. Een onderwerp dat veel aandacht krijgt, ook vanuit de gemeente en het Jeugdteam. “Toen de gemeente aangaf om via het Jeugdteam op school te onderzoeken wat de invloed van armoede was, heb ik Romke en Redmar in contact gebracht met het Jeugdteam. Zij waren hier al mee aan de slag: zo hoeven we niet twee keer hetzelfde te doen”, geeft Karin aan. Naast serieuze onderwerpen zoals armoede, middelengebruik en overlast in het dorp, kunnen de jongeren ook in gesprek gaan over leuke dingen die ze bezig houden. “Zo is er in 2016 een paar keer een pannakooi op het schoolplein geplaatst waarin de jeugd kon voetballen. Dit was een idee van een groepje leerlingen en Redmar en Romke hebben dit geregeld.” Zo’n activiteit is ook weer een mooie ingang voor de jongerenwerkers om in gesprek te gaan. Karin: “Je moet het gesprek op gang brengen en houden. En dat lukt Redmar en Romke. Ze stralen iets uit waardoor de jongeren zich niet belemmerd voelen om te praten. Het zijn als het ware ‘de oudere broers’ van de leerlingen.”

“Ze zijn de ‘oudere broers’ van de leerlingen geworden”

De aanwezigheid van Romke en Redmar levert dus goede dingen op. Tijdens het laatste schoolfeest was er bijvoorbeeld geen overlast. “Het blijft natuurlijk een beetje het ‘kip en ei’ verhaal, maar het is wel opvallend”, aldus Karin. Romke en Redmar blijven iedere week de school bezoeken en zijn al een paar keer aangeschoven bij de leerlingenraad. De volgende stap is meer bekendheid onder de leraren. “Dat heeft tijd nodig”, geeft Karin aan. “Ze hebben zich eerst vooral op de leerlingen gericht, nu zijn de leraren aan de beurt. Zo worden ze nog meer herkenbaar en onderdeel van de school.” 13


ALIE zet het kind centraal De afgelopen vier jaar heeft KEaRN Welzijn de rol van ‘kwartiermaker naschoolse activiteiten’ mogen invullen. Een rol die vervuld wordt door Alie Klompmaker, opbouwwerker bij KEaRN. “We zijn vier jaar geleden in Burgum begonnen,” vertelt Alie, “het mooie is dat je de ontwikkeling nu als een olievlek ziet groeien binnen de gemeente.” Na Burgum hebben ook Noardburgum en de Trynwâlden ervoor gekozen om Alie als kwartiermaker in te zetten voor de ontwikkeling van hun naschoolse activiteiten. Maar wat is en wat doet een kwartiermaker nu precies? Alie: “Een belangrijke taak is het verkennen van mogelijkheden en het verbinden van wat er al is. Vroeger werden de kwartiermakers voor de troepen uitgestuurd om het front te verkennen. En dat doe ik nu ook, maar dan op het gebied van de naschoolse activiteiten.” Om dit goed te kunnen doen, gaat Alie het gesprek aan met verschillende organisaties en verenigingen in de dorpen, om te inventariseren wat zij voor het naschoolse aanbod kunnen betekenen. Organisaties staan hiervoor open, maar het blijft zoeken: “Veel organisaties werken met vrijwilligers die dit naast hun baan doen. Alle activiteiten direct na schooltijd laten plaatsvinden, blijft hierdoor lastig.” De rol van de kwartiermaker is concreet en zichtbaar: niet alleen stelt Alie de nieuwsbrief samen waarin de naschoolse activiteiten zijn gebundeld, ook maakt zij daadwerkelijk de verbinding met de verschillende samenwerkingspartners. Dit alles om het leren op school ook na school voort te zetten. Maar dan wel op een manier die aansluit bij de leefwereld en wensen van de kinderen. “Ik vind het heel belangrijk om de stem van de kinderen mee te nemen”, geeft Alie aan. “In 2016 zijn we bijvoorbeeld gestart met het houden van brainstorm sessies met kinderen op verschillende lagere scholen. Zo krijg je heel goed in beeld wat zij graag willen en daar kun je het programma op afstemmen.” Door deze stem mee te nemen en te kijken wat er al in de dorpen is, kunnen er leuke projecten worden opgezet. Eén daarvan is bijvoorbeeld ‘Tytsjerksteradiel haakt aan’. “Dit is een mooi voorbeeld van hoe je een bestaand project kun inzetten als naschoolse activiteit. In dit project haken de kinderen in het kader van de Culturele Hoofdstad 2018 mee aan de grootste lappendeken van de wereld. Een combinatie van creatief en handvaardigheid met kunst en cultuur”, lacht Alie enthousiast. Het gebruik maken van de netwerken en verbindingen die KEaRN als welzijnsorganisatie al heeft binnen de dorpen, is een groot voordeel bij het vervullen van de rol van kwartiermaker. “Ook hier willen we aansluiten bij wat men lokaal al heeft opgezet. Inzetten op eigen kracht is een belangrijk uitgangspunt.” Het uiteindelijke doel van de kwartiermaker is het laten opgroeien van kinderen in leefbare dorpen, waarbij hun talenten gestimuleerd worden. Niet alleen op school, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld door het aanbieden van sport, kunst, cultuur, toneel, dans en koken. “Als er een goede balans is tussen ontmoeting, ontspanning, educatie en preventie kunnen we dit zeker realiseren”, geeft Alie aan. “En natuurlijk het belangrijkste: het kind centraal blijven zetten!” 14

“Ik wil de stem van de kinderen meenemen”


KLAAS wil de leefbaarheid in Drogeham bevorderen Om een goed beeld te krijgen van wat er leeft in Drogeham, was Plaatselijk Belang Drogeham van plan om een enquête uit te zetten onder de inwoners. Toen Luc Tuinstra (opbouwwerker bij KEaRN Welzijn) tijdens een vergadering van Plaatselijk Belang Drogeham vertelde dat deze enquête goed zou aansluiten bij het project Dorpsfoto’s dat vanuit de gemeente werd opgezet, was de keuze snel gemaakt: Drogeham werd het pilotdorp. Doel van het project Dorpsfoto’s is het verkrijgen van een duidelijk beeld van wat er leeft en speelt in ieder dorp in Achtkarspelen. Goed om te weten voor zowel de dorpen, KEaRN Welzijn als de gemeente. Onderwerpen zoals leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en sociale samenhang komen hierbij aan de orde door gebruik van de Buurtmeter. De Buurtmeter is een methode waarbij de leefbaarheid in de dorpen op een interactieve manier in beeld wordt gebracht. Via een vragenlijst worden door en met een bewonersgroep allerlei thema’s besproken. “We konden de vragen die wij al aan de inwoners wilden stellen goed combineren met dat wat de gemeente wilde weten”, vertelt Klaas. “Samen met Luc heb ik alle vragen doorgenomen en zo kwamen we tot een flinke lijst waarmee we ‘de hort op’ konden.” Als voorzitter van Plaatselijk Belang Drogeham is hij vanaf dag één erg enthousiast over het project. Klaas is zeer betrokken bij Drogeham, zijn keuze om voorzitter van Plaatselijk Belang te worden is daarvan een goed voorbeeld. Hij ziet veel kansen en mogelijkheden voor het dorp. “Door de enquête konden we als Plaatselijk Belang polsen of er een voedingsbodem is voor de ideeën die we al hadden en of er misschien nog nieuwe ideeën naar boven zouden komen.” Naast de enquête, die via Facebook en de website van Plaatselijk Belang verspreid werd, zijn er door KEaRN ook gespreksavonden georganiseerd. “Luc heeft hiervoor mensen uit Drogeham uitgenodigd. Een klein groepje dat het dorp vertegenwoordigde”, geeft Klaas aan. Tijdens deze avond was hij natuurlijk ook aanwezig. “We hebben toen de zogenaamde factsheets besproken: de uitkomsten van de Buurtmeter”.

“Samen bereik je veel meer”

De grote vraag is natuurlijk of er ook daadwerkelijk zaken opgepakt konden worden naar aanleiding van deze uitkomsten. “Ja, dat kon inderdaad!”, gaat Klaas enthousiast verder. “Er bleek al wat ‘laaghangend fruit’ te zijn: zaken die we snel en makkelijk konden realiseren. Natuurlijk zijn er ook zaken die wat meer tijd nodig hebben, zoals het aanleggen van een fietspad.” Wat wel direct kon worden opgepakt, waren de antwoorden die gegeven werden op de vraag of er in Drogeham iets meer gedaan kon worden aan toeristische activiteiten. “Het plan is nu om op onze website wandel- en fietsroutes te gaan plaatsen. Dat trekt dan ook gelijk weer meer publiek voor de lokale horeca.” Mooie ideeën en plannen voor Drogeham zijn er nog genoeg. Klaas zet zich dan ook voor de volle 100% in om zoveel mogelijk hiervan te kunnen realiseren. “Natuurlijk samen met de inwoners van Drogeham en met andere partijen zoals bijvoorbeeld de kerken. En natuurlijk met KEaRN, waar dat nodig is. Want samen bereik je veel meer.” 15


FEITEN OP EEN RIJ

De doelstellingen uit ons strategisch beleidsplan vertalen we jaarlijks naar werkplannen. Dit maakt het mogelijk om de ingezette ondersteuning en acties goed te monitoren. Hierdoor kunnen we vaststellen in welke mate het resultaat heeft bijgedragen aan het realiseren van de doelstelling. We hebben de feiten kernachtig op een rij gezet en hopen u daarmee een goed beeld te geven van de wijze waarop KEaRN invulling heeft gegeven aan onderwerpen als leefbaarheid, sociale cohesie en participatie.

16


Vrijwilligerscentrale Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel Resultaat

Doelstelling behaald

Informeren, adviseren en ondersteunen van o.a. sportverenigingen, bedrijven, zorgorganisaties en organisaties gericht op integratie, bij vragen over het vrijwilligersveld, het Scholingsfonds en de Vrijwilligersverzekering.

Afspraak

Vrijwilligerswerk gestimuleerd. Vraaggerichte ondersteuning geboden bij het zelfstandig functioneren van vrijwilligersorganisaties, zodat zij over een breed draagvlak beschikken en burgerparticipatie bevorderen. Vraaggericht aangesloten bij de lokale vrijwilligersstructuren. Bekendheid gegeven aan het Scholingsfonds en de Vrijwilligersverzekering.

Ja

Contacten onderhouden met diverse organisaties in de gemeenten: dorpenteams, jeugdteams, sociale teams etc., om de samenwerking te bevorderen.

8 organisaties en/of samenwerkingsverbanden bezocht, gesproken over het plaatsen van vacatures en het werven van en werken met vrijwilligers.

Ja

Budget scholingsfonds beheren en aanvragen beoordelen. Vrijwilligers werven en bemiddelen.

6 aanvragen ontvangen en gehonoreerd. 154 nieuwe vrijwilligers. 40 bemiddelingen in Tytsjerksteradiel. 21 bemiddelingen in Achtkarspelen. 7 in overige gemeentes. 70 nieuwe vacatures. 10 nieuwe organisaties. Samenwerking Social Run met Albert Heijn Surhuisterveen. Verkenning met AanZet over verbinden met het MKB.

Ja Ja

Afspraak 175 inwoners per gemeente met een (bijstands-)uitkering zetten zich op basis van hun talent in voor de samenleving, door incidentele vrijwillige inzet.

Resultaat 108 nieuwe inschrijvingen. 128 tegenprestaties in Tytsjerksteradiel. 122 tegenprestaties in Achtkarspelen. Mensen met een uitkering doen mee in de samenleving en organisaties en verenigingen zijn geholpen door de kortdurende inzet van een vrijwilliger.

Doelstelling behaald Nee

Contact leggen en onderhouden met nieuwe en bestaande organisaties en nieuwe klussen realiseren.

59 nieuwe klussen in Tytsjerksteradiel, en 89 nieuwe klussen in Achtkarspelen.

Ja

Werven van 15 nieuwe organisaties / verenigingen waar vrijwilligers ingezet kunnen worden.

25 nieuwe organisaties/verenigingen hebben zich aangemeld met klussen voor Dyn Ynset.

Ja

Nieuwe verbindingen leggen tussen het bedrijfsleven en vrijwilligerswerk op het gebied van samenredzaamheid.

In ontwikkeling

Dyn Ynset Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel

17

EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORG


Buurtbemiddeling Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel Afspraak Buurtbemiddeling opstarten in samenwerking met lokale netwerkpartners.

Resultaat Buurtbemiddeling opgestart met netwerkpartners politie, gemeente, dorpenteam en woningbouwcorporaties. 12 casussen/aanmeldingen in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Verbetering van de leefbaarheid in een buurt door eigen kracht van inwoners aan te spreken.

Doelstelling behaald Ja

Vrijwilligers werven, bemiddelen en scholen.

4 goed geschoolde en gemotiveerde vrijwilligers. In 2017 naar 7 vrijwilligers. Buurtbemiddeling is breed bekend en wordt steeds vaker ingezet door netwerkpartners en inwoners. Buurtbemiddeling is geborgd en wordt regulier aangeboden door KEaRN.

In ontwikkeling

Buurtbemiddeling is in de gemeenten breed bekend en draagt aantoonbaar bij aan het voorkomen/escaleren van burenruzies. Borgen Buurtbemiddeling KEaRN.

Ja

Steunpunt Mantelzorg Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel Afspraak

Resultaat

Doelstelling behaald

Individueel en groepsgewijs ondersteunen door het geven van informatie, advies en begeleiding over mantelzorg. Organiseren Dag van de Mantelzorg, geven van informatie en advies bij Dag van de Mantelzorg.

Huisbezoeken gedaan, groepen ondersteund en met regelmaat casusoverleg met Dorpenteam gevoerd. Aandacht besteed aan mantelzorgers, met lotgenoten in contact gebracht en ondersteuningsbehoeften geĂŻnventariseerd. Uitgevoerd met behulp van theatervoorstelling Over de Kopzorg. Alle 68 wensboomwensen zijn gerealiseerd en/of besproken met de mantelzorger. 4 dialoogbijeenkomsten gehouden met 40 mantelzorgers in Tytsjerksteradiel. Waardering van mantelzorgers wordt op basis van uitkomsten ingezet. 2 activiteiten georganiseerd voor 22 jonge mantelzorgers. Planmatige aanpak voor het bereiken van jonge mantelzorgers en samenwerking met gelieerde organisaties. Bekendheid, kennis en samenwerking vergroot.

Ja

In Tytsjerksteradiel 3 bijeenkomsten gehouden, omvorming wordt vervolgd.

In ontwikkeling

Kennis en informatie over vrijwilligers en mantelzorg wordt gedeeld in netwerken en nieuwsbrieven, waardoor professionals en vrijwilligers beter om weten te gaan met vragen en ondersteuningsbehoeften. Samenwerking met belangenorganisatie JMZ PRO, WMO Adviesraden, Mezzo en het provinciaal Platform.

Ja

Waarderen en ondersteunen van mantelzorgers.

Organiseren Dag voor jonge mantelzorgers. Geven van algemene voorlichting en informatie aan verschillende instanties. Platform Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorg omvormen/opstarten naar Platform Informele Zorg. Een goedlopend Expertisecentrum Vrijwillige Inzet en Mantelzorg.

18

Gedeeltelijk In ontwikkeling

Ja In ontwikkeling

EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORG


Maatjesproject De Opstap Tytsjerksteradiel Afspraak Koppelen van maatjes aan een ondersteuningsvraag voor het maatjesproject.

Resultaat 36 aanmeldingen en maatjes gekoppeld. 40 casuïstiekgesprekken met dorpenteams gevoerd.

Doelstelling behaald Ja

Vrijwilligers/maatjes scholen en begeleiden.

10 goed geschoolde en gemotiveerde maatjes.

Evaluatie De Opstap in najaar 2016. Samenwerken met Aanzet, Support Fryslân, Humanitas, Best Buddies, ’t Koartling, Danz, Lokaal loket en Jeugdhulp om tot betere integrale ondersteuning te komen.

Pilot wordt tot medio 2017 verlengd. De samenwerking in de omgeving op dit onderwerp is verbeterd.

Ja

Afspraak Met Kredietbank Nederland Voorzorg Schuldhulpverlening opstarten.

Resultaat Opgestart in najaar 2016.

Doelstelling behaald In ontwikkeling

Koppelen van een vrijwilliger aan het voortraject schuldhulpverlening.

1 aanmelding en afgeronde casus.

Vrijwilligers scholen en begeleiden.

9 goed geschoolde en gemotiveerde vrijwilligers.

Voorzorg Schuldhulpverlening Tytsjerksteradiel

Nazorg Schuldhulpverlening Tytsjerksteradiel Afspraak Koppelen van een vrijwilliger aan het na traject schulphulpverlening. Vrijwilligers scholen en begeleiden. Voortgang monitoren met de gemeente Tytsjerksteradiel en Kredietbank Nederland.

Resultaat 3 aanmeldingen en koppelingen met vrijwilligers gerealiseerd. 5 casussen afgerond. 9 goed geschoolde en gemotiveerde vrijwilligers. Afstemming en samenwerking op dit onderwerp versterkt. Dienstverlening heeft geresulteerd in een aanbod voor Voorzorg Schuldhulpverlening.

Doelstelling behaald In ontwikkeling

Resultaat 152 aangiftes. 12 huisbezoeken door vrijwilligers.

Doelstelling behaald Ja

Ja

Belastinghulp Tytsjerksteradiel Afspraak Faciliteren van belastinghulp, met vrijwilligers, voor 60-plussers met een kleine beurs.

19

EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORG


Opbouwwerk Tytsjerksteradiel Afspraak Toekomstbestendig maken van activiteiten van en voor ouderen. Onderzoek inzetten naar andere vormen van ondersteuning van ouderen in de dorpen.

De Meer Bewegen voor Ouderen groepen elders onderbrengen. KEaRN beperkt zich daarna tot het ondersteunen volgens Welzijn Nieuwe Stijl. Adviseren, informeren en verbinden bij beweeg- projecten voor ouderen in nauwe samenwerking met Thuiszorg De Friese Wouden. Versterken en ondersteunen van de eigen kracht van vrijwilligersorganisaties. Methode ‘Erop af’ inzetten in Jistrum, Garyp, Burgum, Sumar en Earnewâld. Straatgerichte cohesie bevorderen met De Straatbabbel.

Voor Bernecampus Burgum bewoners en betrokken organisaties bijeenbrengen, werkgroep opstarten, div. bijeenkomsten organiseren. Individuele ondersteuning ‘in de dorpen’ op basis van de vraag door coaching en de KOEK (Klimmen Op Eigen Kracht) methode Aansporen tot bewustwording en netwerken versterken voor het thema Eenzaamheid.

Resultaat Federatie Ouderensociëteiten Tytsjerksteradiel is opgeheven vanwege te weinig draagvlak. Andere initiatiefnemers/dragers geven de aandacht voor deze groep verder gestalte. Met andere partners gezocht naar adequate ondersteuning en aandacht voor deze groep. Met werkgroep plan gemaakt in het kader van Zorg Verandert. Plan goedgekeurd en in 2017 volgt de uitvoering. Alle MBvO groepen zijn ondersteund om duurzame stap in behoud of afschaffing van de activiteit te realiseren. In 2017 afgerond. Verkennende gesprekken met Thuiszorg De Friese Wouden en bewegingswetenschapper Mathieu de Greef gevoerd. In overleggen tussen De Friese Wouden en de gemeente verbindingen gemaakt, advies gegeven en informatie verstrekt waardoor samenwerking is versterkt. Met behulp van procesbegeleiding in samenwerking met KEaRN kunnen 7 vrijwilligersorganisaties (o.a. buurthuizen zoals BOB en MFC It Maskelyn, SWIM) zelfstandig verder, of is de route daarnaartoe ingezet. In genoemde dorpen is er een actieve benadering Erop af gerealiseerd. De leefbaarheid op straat-, buurt- en dorpsniveau is gesignaleerd en verbeterd. In sommige dorpen is middels de methode De Straatbabbel een vervolg georganiseerd. In 8 straten is de Straatbabbel ingezet waardoor (groepen) burgers met eigen regie problemen oplossen dan wel hanteerbaar maken. 1e kwartaal: Hurdegaryp (2x) en Jistrum. 2e kwartaal: Eastermar. 3e Kwartaal: Oentsjerk en 4e Kwartaal: Burgum, Hurdegaryp en Oentsjerk (ouderen). Vanuit de straatbabbels zijn initiatieven ontstaan: bloemenweide, wandelclub, buurt-BBQ, burenhulp app, koffieochtend, huurderscommissie. Dit inwonersinitiatief heeft vervolgstappen in ontwikkeling gerealiseerd. Het is niet gelukt om een bewonersgroep op te zetten. 4 succesvolle KOEK-trajecten ingezet. 12 individuele ondersteuningsvragen opgepakt en afgerond. Er is een denktank opgezet waarin kennis en acties worden gestroomlijnd. Kaartenacties gehouden in 5 dorpen (Burgum, Eastermar, Hurdegaryp, Oentsjerk en Gytsjerk) en op 2 scholen. 10 bijeenkomsten en 3 initiatieven ‘Kom Erbij Festival’ in Hurdegaryp (Bennema), It Maskelyn en Tytsjerk (Dorpsatelier). Workshop Eenzaamheid in Hurdegaryp. Met KEaRNfan aanwezig geweest bij Tryn’s Rock. Netwerken zijn op verschillende niveaus versterkt: landelijk (Coalitie Erbij), Provinciaal (Timpaan) en lokaal/regionaal (Seniorenraad, 55plusgroep e.a.)

20

Doelstelling behaald In ontwikkeling

In ontwikkeling

Ja Ja Ja

Ja

Gedeeltelijk Ja Ja

TEAM TYTSJERKSTERADIEL


Opbouwwerk Tytsjerksteradiel (vervolg) Afspraak Aansporen tot bewustwording en netwerken versterken voor het thema Armoede.

Innovatie, verbinden en samenwerken met netwerkpartners.

Resultaat Samenwerking gestart tussen gemeente, Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel (FCJT) en jeugdteam en visiedocument opgesteld. QuickScan ontwikkeld en uitgevoerd. Alle scholen geïnformeerd over het thema Armoede en hebben daar middels eigen activiteiten en publicaties aandacht aan besteed. Start gemaakt voor opzet van Dialoogtafel in het basisonderwijs in samenwerking met gemeente, jeugdteam en cliëntenraad. Netwerkpartners (o.a.: Jeugd- en dorpenteam, WoonFriesland, Politie, COA en FCJT) weten wat KEaRN doet en zijn tevreden met de inbreng. Actief betrokken bij opstellen van een plan om te komen tot samenwerking tussen diverse partners om de integratie van bewoners van het AZC en statushouders in de gemeente te bevorderen. Innovatie van idee tot projectplan Het Wakkere Dorp. Nulmeting begin 2017. Van idee tot uitwerking BAAS spel met 8Dgames en NHL met fondsaanvragen bij het Kansfonds en Oranjefonds.

Doelstelling behaald Ja

Resultaat Alle samenwerkingspartijen werken vanuit één motto: Tytsjerksteradiel Beweegt. Door ondersteuning vanuit KEaRN is er aandacht voor het verbinden van activiteiten voor jonge kinderen en ouderen. Sportclubs en verenigingen in het werkgebied worden centraal benaderd en niet versnipperd. De beweegcoach legt de nadruk op eigen kracht en het aanjagen van eigen initiatief.

Doelstelling behaald In ontwikkeling

In ontwikkeling

Tytsjerksteradiel Beweegt Afspraak Invulling geven aan De Beweegcoach in het project Tytsjerksteradiel Beweegt. Minimaal 2 initiatieven vanuit het project Tytsjerksteradiel Beweegt ondersteunen, waarbij de inwoners zelf inzet en regie hebben en de focus op ouderen ligt.

21

In ontwikkeling

TEAM TYTSJERKSTERADIEL


Jongerenwerk Tytsjerksteradiel Afspraak

Resultaat

Doelstelling behaald

Uitvoering geven aan de Kwartiermaker Noardburgum, Burgum en de Trynwâlden.

Afwisselend aanbod naschoolse activiteiten, gericht op talentstimulering. Versterken lokale samenwerking tussen partijen, in belang van het kind. Tweewekelijkse nieuwsbrief voor de 3 verschillende regio’s. Aansluiten bij regiegroep-overleg Noardburgum en bredescholenoverleg Trynwâlden. Afstemming en samenwerking op dit onderwerp versterkt vanuit welzijn waaronder eindrapport met scenario’s per dorp om kindvoorzieningen in brede zin te verbeteren. 10 jongereninitiatieven ondersteund en 55 vrijwilligers bereikt. Deze jongereninitiatieven kunnen na ondersteuning zelfstandig verder met behulp van vrijwilligers. Afstemming en samenwerking op dit onderwerp zijn versterkt door het GNOT overleg tussen jongerenwerk, politie en handhaving en het netwerkoverleg drugs- en alcoholpreventie. Sterke samenwerking tussen jongerenwerk KEaRN, GGD, Jeugdteam, Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel, Kiehool, OSG Singelland, CSG Liudger en jeugdsozen. 4 voorlichtingen/activiteiten gehouden. Jongeren zijn zich meer bewust van de risico’s van alcohol, drugs en kindermishandeling. Professionals hebben voldoende handreikingen om hierover met jongeren in gesprek te gaan. 4 keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief Preventie voor alle samenwerkingspartijen. Ambulant jongerenwerk is zichtbaar aanwezig in de dorpen. Verbindingen gelegd tussen omwonenden, jongeren, Jumbo, Talant, de gemeente en handhaving. Overlastsituatie Hurdegaryp verbonden aan omwonenden, gemeente, handhaving en It Maskelyn. Jeugd- en Jongerenwerk is in Gytsjerk aanwezig en bekend en exploreert de mogelijkheden. Contact gelegd met de jongeren en hun netwerk. Op het OSG Singelland is het ambulante jongerenwerk actief binnen het preventieve kader en dient het als vindplaats om contacten te leggen met jeugd. Binnen het thema Armoede en Eenzaamheid hebben jongeren een stem gekregen (bewustwording, meedenken, initiatieven stimuleren). Dorpsscan in Earnewâld gemaakt om de leefwereld van de jongeren in het dorp in kaart te brengen.

Ja

Projectlid en regiegroeplid bij project Spreiding Kindvoorzieningen Tytsjerksteradiel.

Jongereninitiatieven ondersteunen en stimuleren. Samenwerken met de netwerkpartners VNN, gemeente (jeugdveiligheid, handhaving), Jeugdteam, politie en COA.

Preventief voorlichten op scholen en bij vrijwilligersorganisaties over alcohol, drugs en kindermishandeling.

Uitvoeren ambulant jeugdwerk en preventief buurtwerk.

22

Ja

Ja Ja

Ja

Ja

TEAM TYTSJERKSTERADIEL


Jongerenwerk Tytsjerksteradiel (vervolg) Afspraak Vraaggericht stimuleren, ondersteunen en aansluiten, zodat signalen vertaald worden naar jeugdsozen.

Bespreekbaar maken van het thema Armoede bij kinderen, ouders en scholen in verschillende dorpen.

Eigen kracht en zelfredzaamheid van jongeren versterken. Onderzoek naar voorschoolse kindvoorzieningen in Noardburgum.

Resultaat Aangesloten bij bestuursoverleg van de jeugdsozen. Ondersteuning van jeugd- en jongerensozen/-activiteiten in It Maskelyn en buurthuis BOB, de Heidstee, de Okse en de Tuorrebout. Begeleiden van vrijwilligers. Project ‘Optrommelen’ samen met bestuur van It Maskelyn: op zoek naar de vraag en behoefte van inwoners van Hurdegaryp ten aanzien van It Maskelyn. Bestuursondersteuning geboden aan vrijwillige jeugdsozen in Ryptsjerk, Tytsjerk, Noardburgum en Jistrum. Buurthuis BOB en It Maskelyn ondersteund in beleid en visieontwikkeling. Dialogen op 2 BO scholen en 2 VO scholen gevoerd. Structureel overleg opgezet tussen jeugdteam, gemeente, cliëntenraad en KEaRN waarin het thema een vast onderwerp is. In de week van de Opvoeding is er op straatniveau aandacht geweest voor de ‘kindpakketten’. 6 individuele coaching trajecten voor jongeren uitgevoerd met de KOEK-methode (Klimmen Op Eigen Kracht). Behoeftes van ouders van jonge kinderen (0-4 jaar) in Noardburgum ten aanzien van voorschoolse kindvoorzieningen is geïnventariseerd.

23

Doelstelling behaald Ja

In ontwikkeling

Ja Ja

TEAM TYTSJERKSTERADIEL


Opbouwwerk Achtkarspelen Afspraak Buurt ondersteunen bij het aanpakken van buurtproblematiek en leefbaarheidsvraagstukken.

Resultaat In samenwerking met dorpenteam verschillende keren buurten ondersteund.

Doelstelling behaald Ja

Innovatief verbinden en samenwerken met de netwerkpartners: Jeugden dorpenteam, Culturele Hoofdstad, dorpsbelangen en maatschappelijke organisaties.

Afstemming en samenwerking is versterkt. Netwerkpartners weten elkaar steeds beter te vinden. Samen met jeugdteam, dorpenteam en de Friese Wouden inloopuur Clubhuis Harkema. Huisvesting van KEaRN in de gemeente draagt bij aan bereikbaarheid en zichtbaarheid. ’t Koartling ondersteund bij meerdere ondersteuningsvragen, waaronder De Húskeamer. Kom Erbij Festival in Buitenpost ondersteund. Plaatselijke belangen ondersteund, vooral in Buitenpost, Drogeham en Harkema. Inwoners bij De Húskeamer Buitenpost ondersteund. Buurtvereniging Buitenpost ondersteund; traject loopt nog. Multiculturele vrouwengroep Buitenpost ondersteund. Gerkesklooster-Stroobos; vraag om ondersteuning vanuit Generatiehuis. Door de Eenzaamheidsacties in Surhuisterveen en Buitenpost zijn bewoners attent gemaakt op hun rol bij eenzame buurtgenoten.

In ontwikkeling

Deelnemers aan het project Keunstich op ‘e Loane voelen zich minder eenzaam.

Gedeeltelijk

In Twijzel samenwerking met organisaties in verband met middelengebruik. Gerkesklooster-Stroobos: buurtonderzoek n.a.v. signaal vanuit integraal overleg. Concept voor Dorpsfoto’s uitgewerkt samen met Partoer. Eerste dorpsfoto gestart in Drogeham. Boelenslaan en Gerkesklooster-Stroobos volgen. Welzijnsopdracht in mei behandeld in de gemeenteraad. In 2016 drie kwartaaldialogen gevoerd.

In ontwikkeling

Vrijwilligersorganisaties ondersteunen.

Inwonersinitiatieven ondersteunen.

Problemen en leefbaarheidsvraagstukken signaleren en op één of meerdere niveaus oppakken, zodat er is toegewerkt naar een duurzame oplossing.

Per dorp een actieplan realiseren met daarbij nadrukkelijk de rol van de lokale ‘eigen kracht’. Samen met de welzijnspartners en de gemeente vorderingen en resultaten bespreken in de Welzijnsdialoog.

24

Ja

Ja

Ja

In ontwikkeling Ja

TEAM ACHTKARSPELEN


Combiplan Informele Zorg Achtkarspelen Afspraak

Resultaat

Doelstelling gehaald

Dialogen aangaan met mantelzorgers en professionals om mensen bewust te maken van mantelzorg en de waarde hiervan in de samenleving. Tevens startpunt voor benodigde (plaatselijke) steunstructuren.

Mantelzorgbijeenkomsten in de dorpen gevoerd. Uitwerking en vervolg in 2017. In samenwerking met het dorpenteam benodigde steunstructuren ingezet.

In ontwikkeling

Activeren van een Platform Informele Zorg.

Platform is opnieuw opgestart. Specifieke items krijgen aandacht in kleinere werkgroepen.

Ja

Dag van de Mantelzorg organiseren om de mantelzorger onder de aandacht te brengen.

Aandacht besteed aan mantelzorgers, met lotgenoten in contact gebracht en ondersteuningsbehoeften geïnventariseerd.

Ja

Funuitje voor jonge mantelzorgers organiseren.

Jonge mantelzorgers een leuke dag bezorgd waardoor zij voor korte tijd uit hun zorgsituatie zijn gehaald en met andere jonge mantelzorgers optrekken.

Ja

Opzetten van maatjesproject De Opstap, waarbij met behulp van een vrijwillig maatje wordt bijgedragen aan de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers.

De Opstap is in het najaar gerealiseerd. Er zijn 14 aanmeldingen en koppelingen gemaakt en vrijwilligers zijn gemotiveerd en getraind.

Ja

Met De Uitdaging samenwerking bevorderen tussen maatschappelijk betrokken ondernemers en maatschappelijke organisaties op het gebied van sociale vraagstukken als mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Oriënterende gesprekken gevoerd met de landelijke Uitdaging. Plan van aanpak voor de Noordoost Uitdaging is gemaakt, op basis van het landelijke initiatief. Begin 2017 afstemmen met omliggende gemeenten en start Uitdaging Noordoost Fryslân.

In ontwikkeling

Opgebouwde kennis en ervaring uit het Steunpunt Mantelzorg delen en uitzetten.

Het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet en Mantelzorg heeft informatieve en kennisbijeenkomsten georganiseerd voor dorpenteams, jeugdteams, thuiszorgteams en buurtzorgteams. Dit krijgt een vervolg 2017.

In ontwikkeling

25

TEAM ACHTKARSPELEN


Sociaal Experiment Buitenpost Afspraak Samen met inwoners van Buitenpost onderzoeken of de terugtrekkende overheid en de terugtrekkende zorgorganisaties inwoners de mogelijkheid bieden om, of aanzetten tot zelf aan de slag te gaan met het bedenken van maatoplossingen voor zorg in de eigen woonomgeving.

Resultaat Sociaal Experiment heeft bijgedragen aan de verbondenheid in Buitenpost. Het vermogen van inwoners om op eigen initiatief (eventueel met hulp van anderen) zélf sociale en maatschappelijke problemen aan te pakken, neemt toe. Veel interesse bij bewoners voor inhoudelijke thema’s (zoals zorg) op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang. Project is in juni 2016 afgerond.

Doelstelling behaald Ja

Resultaat Eén cliënt bemiddeld naar vrijwilligerswerk. KEaRN heeft niet ingeschreven op de aanbesteding Sociale Activering.

Doelstelling behaald Ja

Sociale Activering Achtkarspelen Afspraak Cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bemiddelen, ondersteunen en begeleiden naar dagbesteding, vrijwilligerswerk en/of betaald werk.

Preventiecoach Achtkarspelen Afspraak

Resultaat

Doelstelling gehaald

Invulling geven aan de uitgangspunten van JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en toewerken naar een integrale gezonde leefstijlaanpak voor alle inwoners, waarbij bestaande en toekomstige projecten en programma’s op het gebied van sport, bewegen en voeding worden verbonden, geborgd en versterkt.

In het najaar samen met de GGD en de gemeente een preventiecoach geworven. Plan van aanpak gereed en gestart in Harkema.

In ontwikkeling

26

TEAM ACHTKARSPELEN


Projectleiding en coaching dorpenteams Tytsjerksteradiel & Achtkarspelen Afspraak Projectleiding van de dorpenteams: vormgeven van de dorpenteams in beide gemeenten volgens opdrachtomschrijving, met verbonden samenwerkingspartners.

Coachen van de dorpenteams gericht op kwaliteitsontwikkeling met interdisciplinaire, zelfstandig werkende teams op cliëntniveau. Verbinden en samenwerken met KEaRN, Jeugdteam, Sociaal Team en andere netwerkpartners.

Resultaat De vier dorpenteams zijn evenwichtig samengesteld vanuit de vier samenwerkende organisaties (gemeente, MEE Friesland, KEaRN en Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân). De teams werken volgens de methodiek Dicht bij de Burger, de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl. Cliëntondersteuners adviseren en ondersteunen vanuit een onafhankelijke positie ten opzicht van de individuele organisatiebelangen van de vier samenwerkende partijen. Projectleiding wordt voortgezet in 2017. Goedgeschoolde, zelfsturende T-shaped cliëntondersteuners. Verbinding heeft geleid tot gezamenlijk effectieve buurtacties en versterkt collectieve versus individuele ondersteuning.

Doelstelling behaald In ontwikkeling

In ontwikkeling

Coördinatie Sociaal Team Tytsjerksteradiel & Achtkarspelen Afspraak Coördineren van het Sociaal Team. Functie van het Sociaal Team onderbrengen bij Dorpenteams.

Resultaat Coördinatie succesvol afgerond met overdracht naar Dorpenteams.

27

Doelstelling behaald Ja

DORPENTEAM | SOCIAAL TEAM


Raad van toezicht Activiteiten

Resultaten

Doelstelling behaald

Samenstelling rvt d.d. 31-12-2016

Mevrouw J. van der Wal (voorzitter), mevrouw J. Speelman, de heer H. Petersen

Ja

Geen mutaties in 2016 Vergaderingen met directeur bestuurder

6 keer vergaderd met de directeur bestuurder

Ja

Vergaderingen met ondernemingsraad

1 keer vergaderd met de ondernemingsraad; 16 september 2016

Ja

Vergaderingen auditcommissie

2 keer vergaderd; 17 maart en 24 november 2016

Ja

Vergaderingen remuneratiecommissie

1 keer vergaderd; 27 mei 2016

Ja

Behandelde zaken

      

Jaarverslag Stichting KEaRN Welzijn 2015 Jaarrekening 2015 inclusief accountantsverklaring Reglement raad van toezicht Reglement raad van bestuur Jaarplan KEaRN 2017 Begroting KEaRN 2017 Meerjarenbeeld KEaRN

Ja

Genomen besluiten

     

Goedkeuring Goedkeuring Goedkeuring Goedkeuring Goedkeuring Goedkeuring

Ja

Functioneren Raad van Toezicht

van van van van van van

het jaarverslag 2015 de jaarrekening 2015 de aangepaste reglementen raad van toezicht en raad van bestuur het jaarplan 2017 de begroting 2017 het meerjarenbeeld

Evaluatie van eigen functioneren rvt besproken op 9 december 2016

28

Ja

RAAD VAN TOEZICHT


Ondernemingsraad Activiteiten

Resultaten

Doelstelling behaald

Samenstelling en mutaties OR

Joke Giethoorn (voorzitter tot aftreden op 1 april 2016) Sigrid de Klein (secretaris) Wianka Bosch (voorzitter vanaf 1 april 2016) Alie Klompmaker (met ingang van 1 april 2016) Vervanging i.v.m. aftreden Joke Giethoorn: Alie Klompaker, met ingang van 1 april 2016 (lid, betaald). Wianka Bosch heeft op 1 april de taak van voorzitter overgenomen.

Ja

Vergaderingen als OR

10 keer vergaderd als OR

Ja

Vergaderingen met RvT

1 keer vergaderd met de RvT op 16 september Ook was de RvT op uitnodiging van de OR aanwezig bij het GTO op 7 juni 2016 10 keer vergaderd met directeur bestuurder

Ja

Mutaties samenstelling OR

Vergaderingen met directeur bestuurder Achterbanoverleg

Behandelde zaken

  

achterban-lunch op 22 maart meedenk-sessie op 7 november om tot een invulling van de koerssessie te komen evaluatie medewerkersbijeenkomst van 22 juni gehouden

Ja

Ja Ja

 Invoering IKB  Jaarrekening 2015  Jaarplan KEaRN 2017  Begroting KEaRN 2017  Regeling jubilea  Regeling vergoedingen en tegemoetkomingen  Arboregeling  Gedragscodes (intern en extern)  Stagebeleid  Inzet bovenwettelijk verlof  AO/IB Alle zittende leden hebben zichzelf herkiesbaar gesteld en zijn op 1 december 2016 als nieuwe OR-leden gekozen (zonder stemming, geen bezwaren).

Ja

Pijlers OR

Vanaf het 4e kwartaal zijn we ons meer gaan inzetten op 3 pijlers:  communicatie en verbinding achterban  toekomstvisie KEaRN en de rol van de OR  positiebepaling OR

Ja

Scholing

Er heeft in 2016 geen scholing plaatsgevonden

Nee

Verkiezingen

29

Ja

ONDERNEMINGSRAAD


De cijfers van KEaRN KEaRN getallen

Beheer / Welzijn

Beheer / Welzijn

Beheer / Welzijn / Klein

2016

2015

2014

Budgetcontract Tytsjerksteradiel

€ 726.002

€ 710.305

€ 773.468

Budgetcontract Achtkarspelen

€ 251.560

€ 242.000

€ 238.533

Projecten/overige opbrengsten

€ 374.112

€ 343.711

€ 216.527

KEaRN Klein: budgetcontracten

€-

€-

€ 246.518

KEaRN Klein: overige opbrengst(en)

€-

€-

€ 182.234

Totale baten

€ 1.351.674

€ 1.296.016

€ 1.657.280

Medewerkers

2016

2015

2014

In loondienst gemiddelde FTE

14,0

15,8

24,9

Ingeleend gemiddelde uren per week

67

59

-

In loondienst aantal per 31-12-2016

22

21

41

Ingeleend aantal

3

3

-

Ziekteverzuim

2016

2015

2014

KEaRN Beheer

1,5 %

0,0 %

0,9 %

KEaRN Welzijn, totaal verzuim

6,6 %

11,7 %

5,8 %

KEaRN Welzijn, kortdurend verzuim

1,0 %

2,5 %

2,7 %

KEaRN Klein

-

-

1,5 %

30

DE CIJFERS VAN KEARN


MEER WETEN OVER KEaRN klik & kijk WWW.KEARN.NL info@kearn.nl

FACEBOOK @kearnwelzijn8k @kearnwelzijntdiel @vrijwilligerscentralekearn TWITTER @kearnwelzijn YOUTUBE KEaRN Welzijn

POSTADRES Postbus 96 9250 AB Burgum BEZOEKADRES Elingsloane 2A 9251 MN Burgum TELEFOONNUMMER 0511 - 465200 31


MENSKRACHT

KEaRN bedankt iedereen die op welke manier dan ook heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit jaarverslag.

Foto’s verhalen: fotomakerij Linque Tekst verhalen en ontwerp: Sigrid de Klein (KEaRN)

32

KEaRN jaarverslag 2016  
KEaRN jaarverslag 2016  
Advertisement