Page 1

ELKAAR Voor Door Met Elkaar, nummer 1, januari 2017

VOOR DOOR MET

Artikelen over de leefbaarheid in Achtkarspelen, voor en door inwoners van Achtkarspelen

Problemen met uw buren? Samen lossen we het op! KEaRN Buurtbemiddeling helpt Iedereen heeft liever een goede buur dan een verre vriend. Toch kan het gebeuren dat u overlast ervaart van uw buren. Vanwege rommel, stank, geluidsoverlast of onwenselijk gedrag. Dat kan soms een hardnekkige ruzie met de buren opleveren. Het is dan goed om te weten dat de buurtbemiddelaars van KEaRN Buurtbemiddeling u kunnen helpen om een oplossing voor het probleem te vinden. Wat is buurtbemiddeling? Buurtbemiddeling helpt buren of buurtgenoten hun conflicten met elkaar op te lossen door het inzetten van goed getrainde vrijwilligers (buurtbemiddelaars). Wanneer buren er onderling niet (meer) uitkomen, kan KEaRN Buurtbemiddeling uitkomst bieden. Conflicten die het gevolg zijn van verslaving of criminaliteit en conflicten tussen familieleden en instanties zijn niet geschikt voor buurtbemiddeling. Onze buurtbemiddelaars zijn neutraal en geven geen oordeel over de ontstane situatie. Dat is de kracht van Buurtbemiddeling: vrijwilligers die zich inzetten om hun medebewoners in dorpen te helpen bij een burenconflict. Deelname vindt plaats op vrijwillige basis en is gratis. Wat is er gebeurd? In het afgelopen anderhalf jaar is KEaRN Buurtbemiddeling ingezet bij meerdere burenruzies die dreigden te escaleren of

Heeft u vragen, leuke ideeën of wensen voor uw dorp? Neem dan contact met ons op! Lysbeth Nicolai E: lysbeth.nicolai@kearn.nl M: 06 - 14204022 Luc Tuinstra E: luc.tuinstra@kearn.nl M: 06 – 54217664 Jildou Jager E: jildou.jager@kearn.nl M: 06 - 83671548 in langslepende kwesties tussen buren. De aanmelding verliep via gemeente, politie of woningcorporatie. In meer dan de helft van alle gevallen heeft KEaRN Buurtbemiddeling de aanmelding op kunnen pakken en bij twee derde van alle conflicten heeft dit geleid tot een oplossing. Hierdoor heeft KEaRN Buurtbemiddeling laten zien dat buurtbemiddeling daadwerkelijk helpt. Buurtbemiddeling 2017 KEaRN Buurtbemiddeling wil in 2017 inzetten op preventie. Ons doel is dat meer inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen eerder een beroep doen op de buurtbemiddelaars zodat sluimerende conflicten niet escaleren. Door zelf eerder aan de bel te trekken en zich te melden bij

E: teamachtkarspelen@kearn.nl

KEaRN Buurtbemiddeling, kan de gang naar de rechter voorkomen worden. Buurtbemiddelaar (vrijwilliger) worden KEaRN Buurtbemiddeling is altijd op zoek naar bewoners die buurtbemiddelaar (vrijwilliger) willen worden. Ooit met die gedachte gespeeld? Laat het ons weten! Je kunt contact opnemen met de coördinator via buurtbemiddeling@kearn.nl Voor meer informatie kun je terecht op: www.kearn.nl/buurtbemiddeling en www. problemenmetjeburen.nl Aanmelden kan via: buurtbemiddeling@kearn.nl of via 0511 465200.

W: www.kearn.nl/team-achtkarspelen F: www.facebook.com/kearnwelzijn8k

Kijk voor meer informatie op www.kearn.nl Postbus 96, 9250AB Burgum t: (0511) 465200

Onze voornemens voor De eerste VoorDoorMet Elkaar van 2017: een mooi moment om u te laten wat u in 2017 van ons kunt verwachten. Het project ‘Dorpsfoto’s’ is in volle gang, zoals u op deze pagina kunt lezen. Armoede en eenzaamheid zijn helaas zeer actueel. Wij richten ons op het zoeken van samenwerking met vrijwillige en professionele organisaties. We doen dit om armoede, eenzaamheid en andere onderwerpen onder de aandacht te brengen

en ermee aan de slag te gaan. Bij KEaRN staat de mens centraal, burgerinitiatieven kunnen dan ook worden ondersteund als dit nodig is. Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw dorp of straat te vergroten, maar vindt u het opstarten of het uitwerken ervan moeilijk, dan kunt u gebruik maken van de kennis van de regiowerkers. Dit jaar gaan we van start met ‘De Opstap’, het maatjesproject waarbij meedoen centraal staat. Voor dit

project kunt u zich nog altijd aanmelden als vrijwilliger. Bent u zelf op zoek naar een maatje, dan kunt u zich ook melden (kearn. nl/opstap). Ook KEaRN Buurtbemiddeling kan vanaf dit jaar worden ingezet bij problemen met uw buren. Dit alles is slechts een selectie van onze werkzaamheden. Via deze pagina houden we u op de hoogte van alles waar we mee bezig zijn en waarmee we u van dienst kunnen zijn. Want: wij zijn KEaRN, wij zijn er voor u….ook in 2017!

Dorpsfoto-project komt op stoom De medewerkers van KEaRN Welzijn Achtkarspelen zijn in het kader van het project ‘Dorpsfoto’s’ in december in Drogeham begonnen aan hun tour langs de dorpen in Achtkarspelen. In ieder dorp wordt er altijd gestart met een bijeenkomst waarvoor een gemêleerde groep inwoners wordt uitgenodigd. In Drogeham waren dat 12 inwoners: jong en oud, oorspronkelijke Hamster en zogenaamde ‘import’, kerkelijk en buitenkerkelijk etc. Met hen is een uitgebreide lijst met

onderwerpen doorgenomen. Op basis van de resultaten van de start-bijeenkomst werden vervolgens in het dorp vervolgacties en afspraken gemaakt. Zo gaan de werkers van KEaRN in Drogeham nog op zoek naar jongeren onder de 18 jaar en wordt er een zogenaamde Straatbabbel georganiseerd in ’t Slotstee. Op die manier wordt nog duidelijker en breder in kaart gebracht wat er leeft in het dorp. Ook worden er nog huisbezoeken gedaan bij verschillende Hamsters die daarom gevraagd hebben. Uiteindelijk worden alle resultaten op 2 maart op de ledenvergadering

van Plaatselijk Belang aan het dorp gepresenteerd. Na Drogeham is Boelenslaan het eerstvolgende dorp waar KEaRN aan de slag gaat. Daarna volgt Gerkesklooster-Stroobos. Meer weten of nu al meedoen? Neem contact met ons op en kijk op onze Facebook pagina voor foto’s en filmpjes.

VoorDoorMet Elkaar 2017 januari editie  

Dé pagina geschreven voor, door én met inwoners van Achtkarspelen. Maar natuurlijk ook interessant voor iedereen daarbuiten. Check ook eens...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you