Page 1

Underrubrik

Kungsängsgymnasiumet Na11 Handledare: Birgitta Kristofferson Ryner, Carin Ek, Jonas Kindlund Martin Rad Inlämningsdatum: Ht 11

Brunbjörnen


Systematik Art: Brunbjörn Ursus Arctos Rike: Djur (Animalia) Stam: Ryggsträngsdjur (Chordata) Klass: Däggdjur (Mammalia) Ordning: Rovdjur (Carnivora) Familj: Björnar (Ursidae) Släckte: Ursus

Abstract This essay is about the brownbear and its way of life. I chose the animal because I think it’s one of Sweden’s coolest animals and I got inspired by it when I was at the Naturhistoriska riksmuseet in Stockholm. I got all the information about the brownbear from the internet and from a book. The brownbears is very spread out and in Sweden and they live alone most of the time. The majority lives in northern Sweden. The brownbear have been endangered during the 1900’s but has since increased its population in Sweden. The brownbear is omnivores and eat berries for the most part but also other plants and meat when they kill moose. Breeding

season is between June and May, and the bears usually have 2-3 bear cubs. When the winter comes the bear goes into hibernation and do not urinate or poop during the winter when it is sleeping. The number of brownbears in Sweden is difficult to say because they are very outspread but there are about 2500 of them in Sweden.


Brun Björn

elak eller anses vara ett hot.

Inledning

Jag kommer att använda mig av internet källor och böcker men jag fick även information från museet. Jag tycker att all källorna är bra men jag tycker att Internetkällor är bäst för att det går snabbt och enkelt att hitta information.

Det här är rapportskrivning om Brun björnen. Jag blev inspirerad av Brun björnen när jag var på studieresa med klassen på Naturhistoriska Riksmuseet då jag fick ta reda på information om olika djur och tycket att Brun björnen verkade intressant. Jag vet litegrann om Brun björnen men vill lära mig mera om björnen och om hur den lever och när den ligger i ide hur klarar den sig utan mat och hur förbereder den sig införvintern.

Resultat Brunbjörnen Brunbjörnen är mycket utspridd och lever främst i norra Sverige. brunbjörnen kom till Europa för 250,000 år sedan och spred sig vidare till Nordamerika.

Föda Brunbjörnen är en allätare men främst vegetarian men kan ibland jaga stora djur som älgar och renar. I Sverige äter brunbjörnen främst blåbär, kråkbär, lingon, myror och älg men bären till största del. Brunbjörnens föda kan variera beroende på årstiden t.ex. på hösten jagar björnen mer älg och på sommaren äter den mycket myror och bär.

Syfte och frågeställning

Förökning/Population

Syftet med detta är att välja ett Svenskt däggdjur och hitta fakta om den och jag valde Brunbjörnen. Jag vill veta mer om hur Brunbjörnen förbereder sig innan den ska gå i ide och om den behöver vakna för att bajsa eller kissa. Vad äter Björnen? Är Björnen utrotningshotad? Vad tycker människor om Björnen, är Björnen snäll,

En brunbjörn kan bli upp till 40år gammal och när Brunbjörnshanarna ska para sig så parar de sig flera honor och honorna kan para sig med flera hanar detta kallas för att de är promiskuösa. Parningstiden sker mellan maj och juni. De befruktade äggen börjar utvecklas i slutet av oktober och eftersom björnhonorna kan para sig med flera hanar så har inte björnungarna samma fäder. När


brunbjörnsungarna föds så följer de modern upp till 2 år och antalet ungar som föds brukar vara 2 eller 3 stycken men många björnungar brukar inte klara sig och det är ungefär hälften som inte överlever det första året och en anledning är att det finns björnhanar som dödar björnungarna så att han ska kunna para sig med honan och få egna björnungar. Det är svårt att ta reda på brunbjörnens population i Sverige eftersom att de rör sig i stora områden och lever länge. Jakten på brunbjörnen var som störst år 1860 då 160 björnar blev skjutna och efter 1860 så har antalet skjutna björnar minskat fram till 1900 talet då jakten på björnen var mycket låg. Människor tycker att brunbjörnen är både positiv och negativ. Vissa vill skjuta björnar för att de är farliga och anses vara ett hot mot dem och andra tycker att man inte ska skjuta björnarna för att låta dem föröka sig och tycker att de är fascinerande djur. Skogsvilt 2

Vintern När vintern kommer så går brunbjörnen i ide. I Sverige så är dem flesta idena utgrävda myrstackar som

består av en bädd av mossa, grenar och ris som björnen sover på. En brunbjörn kan ibland vakna om den blir störd men går sen tillbaks till idet och fortsätter sova. Många undrar hur björnen kan sova i flera månader utan att äta eller behöver göra sig av med sin avföring. När björnen går i ide så lever den på sina fettreserver som den har byggt upp under hösten och behöver då inte äta eller dricka och det gör att björnen kan förlora upp till 40 % av sin vikt efter vintern. Men för att björnen ska kunna sova hela vintern utan att göra sig av med sin avföring eller äta något så sänker björnen sin kroppstemperatur från 38C33C och hjärtslagen sjunker från 40 till 10 slag/minut och då kan Brunbjörnen göra sig av med mycket mindre energi och klarar sig på sina fettreserver. www.ne.se

Levnadssätt Brunbjörnen brukar leva ensam och har inget revir som de försvarar. Brunbjörnarna rör sig i stora områden beroende på om det är en hona eller hane. En hane rör sig på 400800 och en hona 100300 och betraktar det som sitt hem område. www.wikipedia.se

Analys/diskussion Jakten på brunbjörnen var störst under 1900talet men sedan minskade brunbjörns jakt kraftigt och det tycker jag var bra för att annars skulle det nästan inte finnas några brunbjörnar kvar i Sverige. Jag vet inte om det skulle påverka ekosystemet ifall brunbjörnarna skulle dö ut men jag tycker att brunbjörnen inte är något jättestort hot mot oss människor och sen så tycker jag att det är ett fint djur som ska bevaras. Men vissa tycker tvärtom och tycker att björnen är farlig och att man ska låtas skjuta flera björnar. Brunbjörnen äter mycket bär och växter men ibland även stora djur som älgar. Jag trodde inte att björnen åt så mycket bär och växter som den gör, jag trodde att den åt mycket kött efter som att den ser så stark ut. Det som jag tycker är det mest intressanta med brunbjörnen är när den går i ide och då lever den på sina fettreserver och behöver inte äta mat då och det tycker jag är fascinerande. Det jag skulle vilja veta mer om är vad som skulle hända om man stoppade jakten på brunbjörnen, skulle det bli en så kraftig ökning så att brunbjörnen skulle kunna bli ett hot mot människor. Och sen så undrar jag om


brunbjörnen känner sig mätt utav sina fettreserver eller svälter den när den förlorar sina fettreserver.

energi förbränningen och sparar då mycket energi på det viset.

Sammanfattning Brunbjörnen är ett promiskuöst djur som är mycket utspritt och lever oftast ensam. Brunbjörnen har varit ett utrotningshotat djur i Sverige på 1900talet men har sedan ökat sin population i Sverige och lever som mest i den norra delen av Sverige. Brunbjörnen äter både kött och växter men främst bär. Vad brunbjörnen äter beror på årstiden t.ex. på sommaren äter den mycket bär och myror och på vintern jagar björnen mer älg. Brunbjörnarna parar sig mellan maj och juni och brukar få ungefär 2-3 ungar. Brunbjörnsungarna följer sin moder upp till 2 år som är en ganska lång period. Anledningen till att brunbjörnen inte behöver kissa eller bajsa under den tiden den ligger i ide är att brunbjörnen lever på sina fettreserver vilket påverkar björnens vikt. Efter vintern när björnen vaknar så har den förlorat mycket vikt. När Brunbjörnen går i ide måste den även sänka hjärtslagen från 40-10 slag/min och sänka kroppstemperaturen från 38c-33c för att minska

Källförteckning: http://www.ne.se/school/br unbj%C3%B6rn/levnadss%C 3%A4tt?i_h_word=brunbj% C3%B6rnen http://sv.wikipedia.org/wiki /Brunbj%C3%B6rn Skogsvilt 2 (Bok)

Brunbjörnen  

brunbjörn, rapport, gymnasiet

Advertisement