Page 1

Av Desireé Björkman Na11

Handledare: Brigitta Kristoffersson- Ryner, Carina Ek, Jonas Kindlund Kungsängsgymnasiet (KSK) Ht11


Systematik fakta Dom채n

Eukaryot, Eukaryota

Rike

Animalia, Phylum Stam: Ryggstr채ngsdjur (Chordata)

Under Phylum

Ryggradsdjur Vertebrata

Klass

D채ggdjur Mammalia

Ordning

Rovdjur Carnivora

Familj

Kattdjur Felidae

Sl채kte

Lodjur Lynx

Art

Europeiskt lodjur L. lynx lynx


Abstract/

peace shining it, and we

sammandrag

still decide that. We are

This is a report about the

it´s only threat. Also that

Swedish lynx. The

it isn’t and murderer that

objective of this repot

kills just because it can,

was to make up some

but it does it out of

questions after a fieldtrip

survivor instinct. Though

to Skansen and the

it those kill more than

national museum in

necessary.

Stockholm, Sweden and answer them with the information we found in books and the internet to get the most reliable information. It’s about a lonely animal that is often misunderstood as a blood thirsty creature and it has been affected by humans both the good and the bad way. This report tells about when they came to Sweden and how they have been near extinction in this country and also why. The conclusions is that the humans has been decided the future of the lynx be hunting it and


Rapport

ville ha svar på de här frågorna.

Inledning

Jag har valt att skriva om

till i Sverige? Kom

lodjur eftersom jag tycker

de till Sverige eller

det är ett intressant djur

har människor

som jag gärna vill veta mer om. Detta är till ett skolarbete om svenska

När kom lodjuret

planterat in dem? 

Lodjuret lever aktivt på stora

däggdjur.

revir som de sällan

Jag har tagit information

lämnar. Hur hittar

om lodjuret för att

det en partner

besvara några relevanta

under

frågor om det. Innan jag

parningstiden?

började med det här visste jag praktiskt taget

Är lodjur blodtörstiga?

ingenting om det, bara det jag hade fått höra

Metod och material

snabbt på zoon. Vi gick hela min klass till Skansen och Naturhistoriska muséet och fick höra om olika djur och det var då jag kom på vilka frågor jag ville få fram svar på.

Jag har använt mig av internetsidor som Wikipedia och De fem stora rovdjuren men även böcker för att få fram information. Jag har tagit

Syfte och frågeställningar Avsikten med detta arbete är besvara några frågor om lodjuret. Jag

fakta och alltså inte fått fram den själv. Genom att kritiskt granska och jämföra de olika källorna.


Resultat

0.1 Lodjurets uppkomst i Sverige Lon vandrade över till Sverige efter istiden för cirka 9000 år sen, över den land brygga som fanns mellan den skandinaviska halvön och Danmark.

Lo finns i stora delar

fanns det 200 stycken

av Sverige, främst i de

kvar i Sverige och de

norra och mellersta

blev fridlysta igen

delarna av landet och

1991. Det bedöms

tätast lever de i

vara cirka 1500-2000

gränslandet mellan

stycken i Sverige

landsbygd och

nu(Wikipedia).

bergslagen.

En klar förbättring till

Lodjuret finns i alla

skillnad mot

landskap förutom

sekelskiftet då det

Gotland och Öland.

nästan inte fanns några Lodjur kvar i

Ungefär samtidigt som många av de andra svenska däggdjuren vi har idag. Såsom rödräv, vildsvin och älg (Lodjuret viltet, ekologin och människan). Lodjuret är Europas största kattdjur. Det fanns en gång vidd utspridd över Europas skogar. Det har dock minskat till en mindre utbredningsområde med åren men betraktas inte utrotningshotad.

På grund av hård jakt

Sverige (wwf.se).

och avskogning har lodjurets utbredning

0.2 Parningstid

minskat drastiskt i

Parningstiden är från

Europa. Under 1800-

mars till april och

talet så var det

ungarna kommer i

mycket jakt i Sverige

maj-juni. Det brukar

på alla möjliga djur.

vara 2-3 ungar i en

Älg, vildsvin, varg med

kull och de följer

mera däribland

mamman i ett år. De

lodjuret.

blir könsmogna vid 2

1925 fanns så ytterst

års

få lodjur kvar i Sverige

ålder(Naturhistoriska)

att de fridlystes från

.

1927 till 1942.

Ungarna föds ungefär

Efter att fridlysningen

70 dagar efter

upphörde så blev

parningen. När

lodjuret färre igen av

ungarna föds väger de

jagandet och även för

mellan 300-350 gram.

rävskabben. 1986


När lodjur inte har

Lodjur jagar ensamma

sträckor. Om de inte

ungar lever honorna

och använder sig av

hinner ifatt bytet

ensamma som

hörseln och synen i

efter 50-60 meter

hanarna men de har

jakten. Lodjur ser lika

misslyckas de oftast.

oftast en kull att ta

bra som vi i dagsljus

De äter sällan gamla

hand om och går då

men på natten ser de

kadaver, de lägger

ensamma bara en

sex gånger bättre.

inte upp förråd som

kort

De jagar främst

järvar.

tid(De5storarovdjuren

hjortdjur, gnagare och

Lodjur sägs ibland

.com).

skogsfåglar. Men kan

vara blodtörstiga djur,

Lodjur lever ensamma

även döda mindre

eftersom de

eller med ungar och

boskap som getter

överskottdödar. Det

flyttar runt i ett revir

och får och till och

beror främst på två

på cirka 35

med rovdjur som

saker, att de inte kan

kvadratmil. Lodjur av

rävar. (wikipedia)

motstå

olika kön brukar lappa

Efter människan och

”gratischanser” fast

över varandras revir.

björnen är lodjur vårt

de redan dödat ett

Detta gör att de har

vanligaste stora

annat byte eller för

lättare att hitta en

rovdjur.

att de inte kan äta ett

partner under

(de5storarovdjuren.co

djur så länge på

parningstiden. En

m)

vintern p.g.a. köttet

hane kan överlappa

De har ingen benkam

fryser(de5storarovdju

tre honors revir, men

och därför har de en

ren.se).

mer än det är inte

svag käkmuskel. De

De har dock aldrig

vanligt. (lodjuret,

kan därför inte äta

dödat en människa i

viltet, ekologin och

fruset kött som kan bli

Sverige. Den enda

människan).

ett problem på

gången som ett lodjur

vintern. (Skansen)

har attackerat en

Som alla kattdjur är

människa i Sverige var

lodjur experter på

i mitten på 1990-talet

smygjakt. De kan inte

då en rev på en mans

springa så långa

rockärm, förmodligen

0.3 Födobehov och jaktmetod


av misstag eftersom

vi jagar dem och tränger

Sammanfattning

det var mitt på natten

dem med våra städer. De

Lodjuret kom hit för cirka

och den var

behöver trots allt ett stort

9000år sen. De kom hit

koncentrerad på hans

skogsområde för att

frivilligt men

hund.

trivas.

populationen har

De attackerar inte ens

de trivs i Sverige. Därför

påverkats mycket av

om du är vid deras

vi har stora skogar och vi

människornas handlingar.

ungar. Den morrar

fridlyser dem.

De har extremt stora revir

bara mot en ett tiotal meter bort.

Det är nog därför

Om jag skulle ta reda på mer frågor om lodjur skulle jag vilja veta hur det kommer sig att de gick över till Sverige. Med tanke på att de har problem att äta fruset kött och det är vintertid största dels av året i Sverige.

Figur 1. Lodjur använder sig av smygattack, alltså

Jag tog med frågan om de

försöker komma så nära

är blodtörstiga eftersom

bytet som möjligt innan

på de flesta sidor jag

den attackerar.

sökte upp så fanns överskriften ”är lodjur

Analys/ diskussion

farliga?” och det fick mig

Jag har kommit fram till

att undra så jag tog reda

att om människan inte

på fakta om det och då

fanns så skulle lodjuret

det om att de anses

finnas mer utspritt i

blodtörstiga.

världen såsom Sverige. De är vi som har dragit ner deras population för

men de av olika kön överlappar varandras revir och hör då varandra. De har ansetts som farliga eftersom de överskottdödar men de är inte blodtörstiga. De gör det av sin överlevnadsinstinkt. Arbetet gick bra. Det blev inga större problem under arbetet. Jag använde mig av många källor för att få ett så pålitligt svar som möjligt.


KÄLLFÖRTECKNING Skansen Leif Wicksell 4/10-11 Naturhistoriska museet 4/ 10- 11 http://sv.wikipedia.org/w iki/Lodjur - 10/10-11 http://www.de5stora.co m/OmRovdjuren/Lodjur/ - 10/10-11 http://www.de5stora.co m/omrovdjuren/lodjur/fa rlig/ - 10/10-11 http://www.de5stora.co m/omrovdjuren/lodjur/fa kta/ - 10/10-11 http://www.wwf.se/vrtarbete/arter/1125794lodjur - 11/10-11 Olof Liberg(1998)Lodjuret, viltet, ekologin och människan. Uppsala

LOdjuret  

Lodjur, rapport, gymnasiet