Page 1

www.dagensmedicin.se DAGENS MEDICIN NR 40/11 ONSDAG 5 OKTOBER

nyheter

Nyhetschef: lisa blohm@dagensmedicin.se, 08–566 241 05

Företag ska kunna köpa registerdata De nationella kvalitetsregistren ska inte längre kunna sponsras av läkemedelsbolag. Men företagen ska få köpa data ur dem. Industrins tillgång till uppgifterna har tidigare varierat, beroende på vilket register det har gällt. Läkemedelsindustrins branschorganisation Lif är ense med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt med socialdepartementet om saken. – Industrin ska på kommersiella grunder få köpa data, statistik och körningar ur registren, säger Anders Blanck, vd för Lif. Riktlinjer för hur köpen ska gå till ska tas fram. www.dagensmedicin.se

Vi har inget extra budgeterat utrymme för förseningar. Martina Ahlberg, projektledare för medicinteknik på NKS.

ARVODE

Nya Karolinska Solna, NKS, ska stå klart hösten 2017. Om allt går enligt planerna. En av de saker som kan sätta käppar i hjulet för tidsplanen är den gigantiska upphandlingen av medicinsk teknik. Sjukhuset ska investera i medicinsk teknik för 4 miljarder kronor. I beloppet ingår även kostnaderna för att flytta delar av den befintliga medicinska tekniken från gamla Karolinska universitetssjukhuset. Upphandlingarna av den nya medicinska teknik som ska köpas in drar igång på allvar först 2013. Men redan nu har en konsultfirma anlitats för att göra en förstudie inför upphandlingen av bild- och funktionsteknik. – Vi vet vilka maskiner vi behöver. Men i förstudien ska vi bland annat titta på vilken service vi ska upphandla och vilken mjuk- och hårdvara vi ska upphandla, säger Erik Gjötterberg, administrativ direktör för Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

Vill inte tala om riskerna I avtalet med Skanska som bygger sjukhuset finns ett antal ”timeslots” som reglerar när landstinget får komma in i lokalerna och börja installera medicinsk teknik. Men om tekniken inte är redo att installeras vid detta tillfälle får landstinget stå för förseningsnotan. – Om vi väldigt tätt inpå timesloten meddelar Skanska att vi inte kan påbörja installationerna så påverkar det Skanskas kostnader. Då får vi stå för de merkostnader som

Föreläsare fick ingen ersättning för mödan När den pensionerade docenten Göran Ekelund, efter flera dagars förberedelse, i våras föreläste på Socialstyrelsens hearing om screening för kolorektal cancer förväntade han sig ett arvode. Åtminstone ett symboliskt, skriver han i ett brev till generaldirektör Lars-Erik Holm sedan det står klart att myndigheten endast ersätter honom för resan. Göran Ekelund accepterar dock beslutet och tar det som ett bevis på att Socialstyrelsen inte uppskattat hans föredrag.

uppstår, säger Erik Gjötterberg. Hur dyrt det kan bli om flera upphandlingar överklagas och därmed försenas är det ingen som vet. – Vi har inget extra budgeterat utrymme för förseningar. Men vi har en uppfattning om vad det skulle leda till för konsekvenser, säger Martina Ahlberg, projektledare för medicinteknik på NKS. Hon vill inte bedöma riskerna för att installationerna av medicinsk teknik kan försenas. Men än så länge har de ansvariga tjänstemännen inte stött på några problem som hotar tidsplanen. – Arbetet går enligt planen just nu och vi gör en successiv sammanställning av riskanalyser, säger Martina Ahlberg.

Inte det största problemet Den verkliga prövningen uppstår dock först när ett tilldelningsbeslut är fattat och det visar sig om de förlorande företagen kommer att överklaga. Men tjänstemännen på Nya Karolinska Solna betonar att det inte är landstingets extrakostnader till Skanska som bekymrar dem mest. – Vi har inte kalkylerat vilka merkostnader som kan uppstå om upphandlingarna blir försenade. Men det stora problemet blir i så fall inte att det blir merkostnader till Skanska. Utan det stora problemet blir i så fall de kostnader som uppstår av att sjukhuset inte kan ta emot patienter, säger Erik Gjötterberg. Samuel Åsgård 08-566 241 25 samuel.asgard@dagensmedicin.se

GROP MED POTENTIAL. Arbetet med att bygga Nya Karolinska

S kräver rejäl tidsmarginal på upphandlingar

STOCKHOLM

Överklagar beslut om fosterövervakning Medicinteknikföretaget Neoventa medical AB överklagar ett beslut taget i Stockholms läns landsting gällande metoder för fosterövervakning. Enligt beslutet ska den så kallade Stan-metoden endast användas inom ramen för en klinisk studie. Företaget, som också säljer Stanövervakningsutrustning, anser att den rapport som ligger till grund för landstingets beslut är godtycklig och anklagar dessutom en av rapportförfattarna för jäv.

FOTO: RICKARD KILSTRÖM

Nya Karolinska Solna ska investera i medicinteknik för 4 miljarder kronor. Men ingen vet hur dyrt det kan bli om upphandlingen försenas av överklaganden.

DOM

Skånes universitetssjukhus i Malmö och Helsingborgs lasarett har brutit mot arbetsmiljölagen vid flera tillfällen då de placerat patientsängar felaktigt. Arbetsmiljöverket har ansökt om att få ta ut vite på totalt 1 miljon kronor för överträdelser funna vid inspektioner. Förvaltningsrätten ger nu – i två domar, en för varje sjukhus – myndigheten rätt. För Skånes universitetssjukhus i Malmö blir vitet 600 000 kronor och för Helsingborgs lasarett 400 000 kronor. www.dagensmedicin.se

Sigbjörn Olofsson i Sundsvalls Tidning om sitt förslag att införa remisstvång på akuten.

Förseningar kan

KVALITETSREGISTER

Felplacerade sängar kostar Skåne miljon

Förslaget förskjuter idén om att patienten själv vet bäst om var vederbörande ska söka vård till profesionella bedömningar.

FOTO: JOEL MARKLUND/BILDBYRÅN

4

2016 ska sjukhuset enligt planerna ta emot sin första patient och vara helt klart året därpå.

Socialdemokraterna oroas över att försenade upphandlingar på NKS kan bli dyrt för skattebetalarna. Men den politiska majoriteten känner lugn inför de rekordstora investeringarna. Innan upphandlingen av medicinsk teknik för Nya Karolinska Solna inleds krävs ett politiskt godkännande av för frågningsunderlagen. Redan nu har landstingspolitikerna börjat fundera på hur de vill att underlagen ska se ut. – Vi ska naturligtvis ha det bästa marknaden har att erbjuda. Det är angeläget att vi får det bästa när det gäller diagnosteknik, säger Stig Nyman (KD), landstingsråd och vice ordförande i NKS-beredning-

en, den politiska styrelsen för bygget av sjukhuset.

Saknar beräkningar Socialdemokraterna har tidigare riktat kritik mot att IT-upphandlingen för bygget borde ha inletts tidigare. Nu kräver partiet att upphandlingen av medicinsk teknik görs med väl tilltagna tidsmarginaler. – Det är viktigt att gå ut så tidigt som möjligt med upphandlingsunderlaget och ta höjd för att det kan ske överklaganden, säger Helene Hellmark Knutsson (S), oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Hon är kritisk mot att det inte

KRITISK. Helene Hellmark Knutsson (S) vill se beräkningar av de merkostnader som kan uppstå.

har gjorts beräkningar av kostnaderna för de förseningar som kan uppstå på grund av överklagade upphandlingar. – De beräkningarna borde man ha gjort när man vet att kostnaderna kan bli så höga, säger Helene Hellmark Knutsson.

Majoriteten håller inte med Men den politiska majoriteten håller inte med. – Det är väldigt svårt att göra en kalkyl på vad en försening skulle kunna kosta, säger Stig Nyman som inte tycker att man är för sent ute med att dra igång upphandlingsprocesserna. Samuel Åsgård

Upphandling  

Stig Nyman uttalar sig om upphandling och forseningar.