Page 1

Invigning av Akademiska vårdcentraler. Stig Nyman invigde måndagen den 30 maj fyra nya Akademiska vårdcentraler i Stockholms län, i Hässelby, Jakobsberg, Liljeholmen och Gustavsberg. På sikt är tanken att AVCkonceptet ska täcka hela länet. Stig Nyman berättar att en akademisk vårdcentral är en vårdcentral som förstår värdet av att integrera forskning, utbildning och utvecklingsarbete i vårdverksamheten. En Akademisk vårdcentral har flera vårdyrkeskategorier knutna till sin verksamhet som läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster med flera, och planer på att inrätta gemensamma tjänster med Karolinska Institutet och andra lärosäten finns redan. På plats ska man arrangera utbildningar för både studenter och vårdpersonal, handleda, ge stöd i metodfrågor, hjälpa till att söka projektmedel, fånga upp och hjälpa till att utveckla forskningsidéer, ta fram relevanta patientgrupper och mycket mer. Allt för att Stockholmarna ska få en bättre och tryggare primärvård.

Akademiska Vårdcentraler  

Dokumentation om Akademiska vårdcentraler

Akademiska Vårdcentraler  

Dokumentation om Akademiska vårdcentraler

Advertisement