Page 1

Flexibla nattstopp på SL-bussen kan öka tryggheten Många människor känner sig otrygga när de rör sig ute om nätterna och många är rädda för att åka kollektivt sena kvällar och nätter. Att öka tryggheten för människor är en prioriterad fråga för Kristdemokraterna och vi menar att det faktiskt går att skapa en tryggare kollektivtrafik. Vi vill därför att SL under en försöksperiod inför ett så kallat nattstopp på alla 190 och 690 busslinjer. Idén om nattstopp eller ”request stop” kommer ursprungligen från Toronto och går ut på att en ensam resenär kan begära att bli avsläppt mellan två hållplatser. Chauffören släpper då av resenären genom framdörrarna på ett sätt som är trafiksäkert. För den som vill bli avsläppt på detta sätt blir resan tryggare genom att vägen hem blir kortare och att ingen annan på bussen släpps av samtidigt. Det finns framförallt bland unga kvinnor en utbredd oro över att bli utsatt för hot eller överfall under sena kvällar och nätter. Nattstopp kan tillsammans med åtgärder som SL redan har vidtagit öka andelen i Stockholms län som känner sig trygga när de utnyttjar kollektivtrafiken på natten. Även om risken för brott inte alltid är stor är upplevelsen av rädsla äkta. Att veta att man kan få bli avsläppt närmare hemmet och att dessutom ingen annan får kliva av bussen samtidigt kan bidra till att fler faktiskt vågar välja att ta bussen på kvällar och nätter. Idén ligger i linje med att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och kostar ingenting för samhället. I Sverige har nattstopp införts i Kalmar kommun med ett lyckat resultat. Där har andelen som känner sig otrygga i samband med bussresor kvällstid minskat. Oron kring att det skulle bli besvärligt för chaufförerna har inte besannats, utan chaufförerna har tyckt att nattstopp använts på ett sätt som inte är irriterande. Därför hoppas Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting nu få med sig Alliansen och de övriga i SL-styrelsen på förslaget om att öka tryggheten för människor som reser kollektivt genom flexibla nattstopp på bussen.

Michael Stjernström Gruppledare för Kristdemokraterna i Trafiknämnden

Flexibla nattstopp  

Debattartikel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you