Page 1

Kvalitet och tillgänglighet i sjukvården Alliansen fortsätter moderniseringen av sjukvården och flyttar vården närmare patienten samtidigt som att patienterna får ökat inflytande över sin egen sjukvård. Vårdvalet utökas med tio nya områden och även inom specialistvården vilket leder till bättre kvalitet, kortare köer och mer patientinflytande. Totalt satsar vi 48,8 miljarder kronor på sjukvården vilket innebär en ökning på 1,8 miljarder kronor för 2012. Sedan Alliansen tog över ansvaret för Stockholms läns landsting år 2006 har vi tillfört sjukvården över 11 miljarder kronor. Utöver detta satsar Alliansen på 700 nya vårdplatser fram till 2015 vilket främst handlar om en utbyggnad av närsjukhusen. Detta för att mer vård ska flyttas närmare patienterna men även för att avlasta våra stora akutsjukhus. Med dessa satsningar tar sjukvården i Stockholms län ett stort kliv framåt mot en ännu bättre kvalitet och tillgänglighet.

Fokusområden under år 2012 • • • • • • •

Ökad valfrihet. Vårdval kommer att införas inom alla lämpliga delar av sjukvården. Mer patientinflytande. Patienterna ska enklare kunna jämföra vårdgivarnas resultat. Förbättrad äldresjukvård. Kraftigt utökad geriatrik och avtal med geriatriska kliniker löper ut och upphandling genomförs under år 2012 Upphandling av St Görans sjukhus. Upphandling pågår och ny leverantör tar över driften av sjukhuset den 1 januari år 2013. Jämlik vård åt alla. Alla invånare ska ha samma möjlighet att få tillgång till och ta del av den vård som landstinget ger. Hälsofrämjande vård. Tre nya mottagningar som ska hjälpa patienter med livsstilsförändringar. Gratis screening för upptäckt av bröstcancer och bråck på kroppspulsådern.

Vårdval Alliansen fortsätter det framgångsrika arbetet med att införa vårdval. Det är genom konkurrens och valmöjligheter som patienten kan få en sjukvård med bättre kvalitet och som är bättre anpassad till patientens önskemål. Alliansen har infört vårdval inom 15 vårdområden och under kommande år införs vårdval inom: • • • • • • • • •

Hudsjukvård Reumatologi Öron- näsa- halssjukdomar Allergologi Gynekologi Primärvårdsrehabilitering och sjukgymnastik Ryggkirurgi Sluten palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Obesitasoperationer

Budgeten omfattar cirka 75 miljarder kronor som framförallt går till hälso- och sjukvård och kollektivtrafik för två miljoner invånare i Stockholmsregionen. Vi fyra partier inom Alliansen fortsätter att utveckla kvaliteten och tillgängligheten i sjukvården och bygga ut och öka punktligheten i kollektivtrafiken. Vi arbetar hela tiden för att


effektivt använda skattebetalarnas pengar för att ge stockholmarna bästa tänkbara hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Fakta PM sjv  

Vårdval Alliansen fortsätter det framgångsrika arbetet med att införa vårdval. Det är genom konkurrens och valmöjligheter som patienten kan...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you