Page 1

2 MITT I DANDERYD. TISDAG 8 NOVEMBER 2011

Är golfspelare viktigare än barn?

tyck till Ditt inlägg bör inte vara längre än 1 800 tecken (cirka 300 ord), svar 1 200 tecken (cirka 200 ord). Vi förbehåller oss rätten att korta och redigera texter.

Insänt material returneras ej. Bifoga namn, adress och telefonnummer även om du skriver under signatur. Anonyma insändare publiceras ej.

I Djursholm tycker man det är viktigare att skydda sina golfare än sina skolbarn från biltrafiken. Man har valt att sänka hastigheten vid övergångs­stället på golfbanan till 30 kilometer i timmen medan man på Danderyds­vägen vid Sjöstugans och Fenjavägens övergångställe envist håller kvar 50 kilometer i timmen. Många barn i Ekeby är förbjudna att nyttja dessa övergångar där även många gymnasie­elever passerar dagligen. Bilfirmorna på Rinkebyvägen använder dessutom denna sträcka av Danderydsvägen att ”provtrycka” farten på sina bilar. Kommunen håller med om att detta är en tickande bomb, men hävdar att man inte har råd att exempelvis sätta upp

Laga vägarna nu – och slipp utgifter senare Vi väljer de kommunpolitiker vi tror bäst kan företräda oss och fatta kloka beslut. Men kan vi lita på att våra valda representanter har mod­ et att fatta kloka beslut även när de genom att överskrida budgeten, riskerar att få väljarna emot sig? Var och en med lite erfarenhet av livets bistra verklighet vet att man ibland behöver bita i det sura äpplet och lägga ut mer pengar än man hade förväntat sig. Att skjuta utgiften framför sig skulle kosta mer än det smakar. Den ekonomiskt lagde vet också att en budget är ett hjälpmedel för att ta ansvar för sin ekonomi – inte ett mål i sig! Kom­ munstyrelsen verkar dock leva i en annan verklighet! Tekniska nämnden har en budget på 6 miljoner kronor för att täcka årets vägunderhåll, varav 2 miljo­ ner avsedda för akuta reparationer och resten för det löpande väg­ underhållet. Nu råkade den gångna vintern ställa till det ordentligt. Med akuta reparationer för 4,7 mil­ joner fanns futtiga 1,3 miljoner till det löpande vägunderhållet. Enhälligt beslutade därför teknis­ ka nämnden redan i juni att begära 2,7 miljoner extra så att lagandet av potthål och sprickor efter vintern inte skulle sluka hela budgeten för det löpande vägunderhållet. Då

En väl fungerande och attraktiv kollektivtrafik är den enda hållbara lösningen på det växande trafik- och miljöproblemen för oss i norrort. Vi måste ta tag i problemen med den ökande trängseln inom både vägnätet och kollektivtrafiken. Arbetspendlarna ska smidigt och med gott samvete kunna ta sig till och från jobbet. Danderyd är, med sin långa strandlinje och med en befolkning som till största delen pendlar in till arbetsplatser i Stockholms city, en kommun där pendelbåtstrafik skulle kunna vara ett uppskattat komplement till buss och tunnel­bana. I augusti 2010 startades ett historiskt försök med pendelbåtstrafiken på Stockholms inre vatten. Pilotprojektet Sjövägen med pendelbåt mellan Lidingö, Nacka och Nybroviken har blivit en succé med över

till trots, beslutades det att inte ta tag i situationen utan tillåta en stor eftersläpning i det löpande väg­ underhållet. Vilka blir effekterna 2012? Får vi en besvärlig vinter, är risken stor att kostnaderna för akuta reparationer skjuts i höjden på grund av efter­ släpat underhåll. Detta kunde ha undvikits. Dårskapen vann! Gun-Britt Lindström ersättare i tekniska nämnden ordförande i Miljöpartiet de gröna i Danderyd

Det finns jobb – men ingen trygghet Ett stort problem i dagens Sverige är regeringens prat om fler jobb, samtidigt som det blir allt svårare att få en trygg anställning. Jag, till exempel, har jobbat regelbundet inom hemtjänsten i snart fyra år som timvikarie (har jobbat varan-

nan helg och hoppat in lite) och jag känner mig inte ens i närheten av en fast tjänst där. Det är dessutom vanligt med långa provanställningar. Nu ska det startas många nya företag för fler jobb, och vad är det för jobb? Jag tror det är mest osäkra prov-

och timanställningar i osäkra företag. Det finns några få som vinner på detta företagande, och det är vissa företag och dess chefer och vd:ar som bara vill öka och öka sin vinst i det oändliga. Ingrid

JUST NU! 29% JUbileUmSrabaTT på

Med utsikt över Vaxholmsfjärden

SÖNDAGSBRUNCH Ring 08-541 301 50, eller besök waxholmshotell.se

HERR – JacKoR,

Kända klädmärken

RocKaR & KostymER Dam – KlänningaR % JacKoR & KappoR Rabatt

29

Vi erbjuder

barnpassning

Frikort gäller. Akuttider finns!

Inger Strömbom (KD) Danderyd

Exklusivt skönhetspaket Boka två 60 min ansiktsbehandlingar till dig själv, betala för en!

Skinway Center KLÄDBÖRSEN

1.500 m stora klädvaruhuset • hantverkarv 23 • handen • 08-777 01 95 vard 10-18 • lör 10-15 • sön 11-15

Undersökning och behandling

175 000 resenärer under det första året. En utredning har nu påbörjats som ska föreslå var ytterligare båtlinjer i Stockholm kan börja trafikera under 2012. Vi kristdemokrater har varit initiativtagare och pådrivande för att pendelbåtstrafiken ska komma till stånd. Nu går arbetet vidare för att starta ännu fler sjöbussar och båtlinjer. En pendelbåtslinje med moderna båtar mellan Danderyd och Norra Djurgårdsstaden, som byggs för både arbetsplatser och bostäder och som ska trafikförsörjas av Spårväg City, skulle kunna öka bekvämligheten, förkorta restiden och minska trafik- och miljöproblemen för oss i Norrort. Samtidigt skulle den ordinarie kollektiv­ trafiken avlastas.Detta bör prövas.

Erbjudandet gäller endast nya kunder tom 20:e nov. 2011

2

Rygg och nacke

Toni Frank, ingen förälder

Ge Danderydsborna en båtlinje till Stockholm

Många av kommunens vägar behöver repareras men kommunfullmäktige vill inte arkivbild skjuta till mer pengar, menar insändarskribenten. valde kommunstyrelsen att sticka huvudet i sanden och avvisa denna begäran. Ett försenat vägunderhåll medför som regel höjda kostnader. Tanken bakom ett löpande under­ håll är ju att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt över tiden. Men kommunstyrelsen har valt att blunda för detta! Inför kommunfullmäktige den 24 oktober fanns en förhoppning att kommunens beslutande församling skulle fatta det enda riktiga beslu­ tet. Tappra inlägg från talarstolen

ljud- eller ljussignaler. Det kanske vore lämpligt om man värderade barnen i kommunen högre än sin egen arbets­miljö, då kommunen sköter sitt arbete från ett slott. Kanske man skulle flytta till billigare lokaler och satsa pengarna på invånarnas säkerhet i stället. Kommunens insats i dags­ läget är att man har satt upp små blinkande orange lampor vid den ena övergången, till synes helt i onödan då ingen lägger märke till dem. Jag arbetar själv inom räddningtjänsten och hoppas verkligen att jag inte ska behöva uppleva dagen det händer en olycka där, för som sagt, frågan är inte om utan när ...

Balance 4 you Enhagsslingan 4c, Täby. Tel: 0736-87 26 95 www.skinwaycenter.se

HELA SVERIGES PANTBANK

Guld & silver! Låna av dig själv • Alltid hög guldkurs.

l

UTEBLIVEN TIDNING Distribution: Posten Ring 550 550 00 (må–fre) E-post: reklamation@mitti.se

ADRESS Lokaltidningen Mitt i, Box 47309, 100 74 Stockholm Besöksadress: Årstaängsv. 11, Marievik

TELEFON VÄXEL 550 550 00 Prenumeration 1 625 kronor kr/år telefon 505 525 15

info@veterankraft.se REDAKTIONEN Telefon: 550 550 00 E-post: danderyd@ mitti.se

Tel 08-654 42 00 ANNONSAVDELNINGEN Telefon: 550 552 50 E-post: annonsinfo@ mitti.se

UTGIVARE LOKALTIDNINGEN MITT I STOCKHOLM AB Vd: Peter Clauson Chefredaktör/ansvarig utgivare: Niclas Breimar

UPPLAGA Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB ger ut 31 tidningar med en total upplaga på 877 798 ex.

T

G

www.kiropraktorsollentuna.se • www.kiropraktordanderyd.se info@kiropraktorsollentuna.se

G

Legitimerade Kiropraktorer (LKR) Tel: 08-630 09 90

NA

• SÄL

JA

Ö PA • K

Mörby/Stinsen Kiropraktorklinik

TRY

24Money.se Sveavägen 74 08-403 074 70

BE

Kiropraktik, Ryggträning och Rehabilitering.

T

Lokaltidningen Mitt i Danderyd Skriv in din insändare på www.mitti.se Klicka på ”Insändare” i menyraden. Frågor besvaras på telefon 550 550 80 mån–ons kl 13–16.

OC

H SÄK

ER

TRYCK V-TAB. Mitt i-tidningarna trycks på svenskt tidningspapper som upp till 50 procent består av returpapper.

Danderyd  

Insandare till Mitti