Page 1

4

www.dagensmedicin.se DAGENS MEDICIN NR 24/11 ONSDAG 15 JUNI

nyheter

Skönt att få bekräftat att det långsiktiga arbetet med att förändra beteenden, arbetssätt och rutiner ger resultat. Håkan Sörman, vd för SKL, konstaterar nöjt att hygienrutinerna följs allt bättre.

Nyhetschef: susanne.fredriksson@dagensmedicin.se, 08-566 241 48

SPECIALITET

Sverige tar strid för allmänläkare EU kräver att Sverige ska erkänna allmänläkare från andra EU-länder som specialister i allmänmedicin. Sverige vägrar att godta detta. Sverige hävdar att en specialist i allmänmedicin har längre utbildning och högre kompetens än allmänläkare från andra EU-länder. Därför bör dessa två grupper även i fortsättningen betraktas som två olika yrkeskvalifikationer. Om EU-kommissionen inte accepterar det svenska resonemanget går frågan vidare till EU-domstolen.

Allt fler tar betalt Överutnyttjande, avancerad mobil sjukvård och jakt på inkomster har fått vart tredje landsting att börja ta betalt för att köra patienter till sjukhus.

www.dagensmedicin.se

RESISTENS

Ny tuffare variant av svininfluensan sprids En variant av svininfluensan som visar tecken på resistens mot läkemedel som används för att behandla sjukdomen sprids nu i Australien och Asien. Mer än 30 procent av A(H1N1)fallen i Australien under årets första månader är av den nya varianten, rapporterar Reuters. Den nya varianten har en ökad motståndskraft mot Tamiflu och Relenza, men är inte helt resistent, skriver Reuters. www.dagensmedicin.se

UPPHANDLING

Priset på HPV-vaccin fortsätter sänkas I mars i år beslutade kammarrätten i Stockholm att landstingens upphandling av HPV-vaccin måste göras om av formella skäl. Glaxo Smithkline, som vunnit den tidigare upphandlingen, reagerade genom att kraftigt sänka priset på sitt vaccin Cervarix inom högkostnadsskyddet, från 954 kronor till 582,50 kronor per dos. Nu följer konkurrenten Sanofi Pasteur MSD följer efter och sänker priset på sitt vaccin Gardasil, till 894 kronor per dos. www.dagensmedicin.se

Under de senaste tio åren har åtta landsting infört patientavgifter för ambulanstransporter, visar en kartläggning som Dagens Medicin har gjort. Senast i raden är Landstinget Dalarna som sedan månadsskiftet skickar fakturor till alla patienter som larmat om hjälp. Bakgrunden är ett budgetunderskott på 220 miljoner kronor. – Vi måste ta ansvar och vända på alla stenar för att hitta finansiering. Därför inför vi fler avgifter, säger landstingsstyrelsens ordförande Ingalill Persson (S). Hon menar att ambulansavgiften kan motiveras med att vård och behandling numera startar innan patienten når sjukhuset. – I dag är ambulansen ett rullande akutsjukhus med mycket hög kompetens.

En patient i Region Halland var intagen enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, skriver lokaltidningen Hallands Nyheter. Vid en övervakad permission bestämde han sig för att köpa en motorcykel. Vårdaren som var med i butiken protesterade inte. När räkningen kom ångrade sig patienten och begärde att regionen skulle stå för handpenningen. Bengt Eliasson (FP), ordförande i psykiatrinämnden i Halland, säger att det juridiska läget är oklart men att regionen kommer att stå för kostnaden. www.dagensmedicin.se

FAKTA

Patienten betalar ambulansen Jämtland Samtliga transporter med undantag för överflyttning mellan vårdgivare och barn under 20 år. μ Avgift: 150 kronor. μ Intäkt: 1,4 miljoner kronor/år.

Västerbotten

Dalarna Västernorrland

Samtliga transporter med undantag för överflyttning mellan vårdgivare, hemtransporter och barn under 20 år. μ Avgift: 150 kronor. μ Intäkt: 2 miljoner kronor/år*.

Jämtland

Gävleborg

Gävleborg Samtliga transporter med undantag för transporter mellan vårdgivare och av barn upp till 20. μ Avgift: 150 kronor. μ Intäkt: 2,2 miljoner kronor/år.

Dalarna Uppsala

Värmland

Värmland Samtliga transporter med undantag för barn upp till 18. μ Avgift: 150 kronor. μ Intäkt: 2,4 miljoner kronor/år.

I dag är ambulansen ett rullande akutsjukhus med mycket hög kompetens. Ingalill Persson (S), landstingsstyrelsens ordförande i Dalarna.

Till skillnad från i Landstinget i Östergötland, som tvingades backa om avgifter efter kraftiga protester (se artikel intill), har patienterna i Dalarna tagit den nya taxan med ro. – Det har inte blivit speciellt mycket debatt, men några har protesterat och hört av sig till oss, säger Ingalill Persson.

Jämställer med läkarbesök I Landstinget i Värmland har ambulansfärder debiterats i snart tio år. Landstingsrådet Fredrik Larsson (M) upplever att patienterna har förståelse för avgiften. – Jag tror inte att någon avstår en ambulans för att det kostar 150 kronor och behovet styrs ändå av SOS Alarm. En ambulansavgift är lika rimlig som att vi tar ut en

Samtliga transporter med undantag för transporter mellan vårdgivare, barn upp till 18 år, asylsökande och patienter inom palliativ vård. μ Avgift: 150 kronor. μ Intäkt: 2,2 miljoner kronor/år.

Stockholm Sörmland

Östergötland

Gotland Jönköping

Kalmar

Halland

Västra Götaland Samtliga transporter med undantag för barn upp till 20. μ Avgift: 150 kronor. μ Intäkt: Redovisning saknas. Grafik: Elin Brander

Västmanland Örebro

Västra Götaland

Sörmland

HALLAND

Tvångsintagen patient fick köpa motorcykel

Norrbotten

* Preliminär intäkt.

avgift för ett läkarbesök, säger han. I Landstinget Kronoberg är alla akuta sjukhustransporter gratis, medan lågprioriterade utryckningar där ambulanspersonalen bedömer att behov av sjukvårdande insatser saknas resulterar i en räkning på 200 kronor. Men för ambulanspersonalen kan bedömningen på plats innebära en svår balansgång. – Det blir en del etiska och moraliska överväganden. Det känns inte

Kronoberg Blekinge Skåne

Kronoberg Lågt prioriterade ambulanstransporter. μ Avgift: 200 kronor. μ Intäkt: 50 000 kronor/år. Fotnot: Samtliga transporter innebär att avgift tas ut även vid livshotande akutfall. Lågprioriterade = 3 och 4. Källa: Respektive landsting

rätt att exempelvis cancerpatienter i terminalstadiet ska behöva betala trots att de egentligen hör till prio 3-gruppen. Då tar vi ett blodtryck som räknas till avgiftsfri behandling, och då slipper de få en räkning, säger Jonas Löf, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Kronobergs län. Bland drygt 1 500 utryckningar per månad i Kronoberg debiteras knappt 20 resor. Men införandet av betalning har inneburit att miss-

En ambulans får inte bli en klassfråga och ingen ska behöva fundera över om man har råd. Denise Norström (S), landstingsråd i Västmanland.

bruk av ambulanser för rena taxiresor har minskat. – Ja den effekten har vi fått. Och genom avgifterna har vi ett verktyg att visa att det är fel att använda en ambulans som en taxi, säger Jonas Löf.

Splittrar socialdemokraterna Dagens Medicins undersökning visar att främst socialdemokratiskt styrda landsting har taxor för ambulanstransporter. Men frågan om avgifter splittrar partiet och flera landstingsråd anser att livsavgörande transporter måste vara kostnadsfria. – En ambulans får inte bli en klassfråga och ingen ska behöva fundera över om man har råd. Ett sådant samhälle vill jag inte ha, säger Denise Norström (S), landstingsråd i Västmanland. Charlotte Delaryd 08-566 241 42 charlotte.delaryd@dagensmedicin.se

Fotnot: Blåljusutryckningar vid akuta livshotande tillstånd räknas till prio 1. Vid prio 2 är tillståndet akut men inte livshotande. Prio 3 innebär transporter där vårdbehovet är litet eller saknas. Prio 4 är sjuktransporter och överflyttningar utan behov av medicinsk personal.

Ambulans  
Ambulans  

Ambulanser tar betalt i Socialdemokratiska landsting

Advertisement