Page 5

ras egentliga brott, bevismaterialet har i många fall varit svår att framlägga, stödet och skyddet av kvinnorna har varit otillräckligt likaså möjligheten att garantera en tryggare tillvaro då kvinnorna återvänder till sina hemländer. Det återstår fortfarande mycket att göra för att förbättra situationen för de hundratals kvinnor och flickor som hamnat i människohandlarnas makt i Sverige. Framför allt handlar det om förebyggande åtgärder så att Sverige inte ses som ett land där det är möjligt eller lönsamt att bedriva människohandel. Vidare behövs också åtgärder gällande lagens tydlighet, beviskravens formulering, avkunnande av för låga straff, kvinnornas omhändertagande, domstolarnas kunskaper om människohandel och samarbetet med andra länder. Främst av allt handlar det dock om kunskap, hos alla, varför vi ser denna rapport som nödvändig och i linje med vårt främsta mål, att göra Sverige till en bättre värld för kvinnor att leva i.

Stockholm, december 2007 Désirée Pethrus Engström Förbundsordförande i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

6

Adina Craciunescu Politisk sekreterare

Rapport: Människohandel  

Kristdemokratiska kvinnoförbundets rapport om människohandling

Rapport: Människohandel  

Kristdemokratiska kvinnoförbundets rapport om människohandling

Advertisement