Page 25

minst sex månaders uppehållstillstånd i väntan på och under rättegångstiden18. Inte heller under den tiden finns det gemensamma åtgärder på plats hur man på bästa sätt hjälper kvinnorna att bearbeta det de varit med om eller hur man får dem att börja ett nytt liv. Om de väljer att åka tillbaka till hemländerna, vilket majoriteten väljer att göra, finns det i dagsläget väldigt lite som kan garantera tryggare levnadsförhållanden än de en gång lämnade bakom sig. Stigmatisering, social utslagning, förföljelse och fattigdom visar sig vara vardagen de återvänder till.

18 Enligt Migationsverket har 14 personer ansökt om tillfälliga uppehållstillstånd på grund av vittnessamarbete i pågående rättegångar under 2007. Inga siffror finns att tillgå på de människohandelsoffer som ansökt om permanent uppehållstillstånd.

26

Rapport: Människohandel  

Kristdemokratiska kvinnoförbundets rapport om människohandling

Rapport: Människohandel  

Kristdemokratiska kvinnoförbundets rapport om människohandling

Advertisement