Page 23

av tio män i Spanien.17 Många av sällanköpskunderna har försvunnit sedan sexköp inte längre kan vara en impulsartad händelse på väg hem från jobbet. Det faktum att det idag krävs ett aktivt uppsökande av de prostituerade på Internet, en noggrann planering i förväg och att man dessutom riskerar att bli upptäckt och åka fast har medfört att många avstår. Samtidigt bestyrker experter att majoriteten av de svenska män som köper sex gör det utomlands, på semester eller affärsresor, långt bort ifrån deras inrutade, hederliga familjeliv. Sammanfattningsvis kan man säga att Sverige anses ha blivit en svårare och mindre lönsam marknad för människohandel sedan sexköpslagens införande. En av de huvudsakliga anledningarna är enligt många att lönsamheten för en sådan verksamhet i Sverige är relativt begränsat och att det anses vara rätt svårt att få ett starkt fäste och utöka verksamheten här. Den svenska marknaden är i jämförelse med andra länder relativt liten och samhället både uppmärksamt och negativt inställt till lägenhetsbordeller och prostitution och drar sig inte för att informera polisen vid misstanke om brott.

17 Rikskriminalpolisen

24

Rapport: Människohandel  

Kristdemokratiska kvinnoförbundets rapport om människohandling

Rapport: Människohandel  

Kristdemokratiska kvinnoförbundets rapport om människohandling

Advertisement