Page 11

Den 1 april 2005 infördes en ny paragraf i brottsbalken: BROTTSBALKEN 6 KAP 12 Den som förmår ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling dömas för köp av sexuell handling mot barn. Bestämmelsen gäller även om ersättning har utlovats eller getts av någon annan.” Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Såväl sexköpslagen som de tillskrivna straffsatserna har varit mycket omdebatterade, inte minst för att det högsta tillämpbara straffet är detsamma som vid snatteri. Dock kan lagstiftningen mest anses ha en normgivande verkan. Den svenska ståndpunkten innebär framför allt en långsiktig markering om att köpet av en människa genom prostitution inte är accepterat och att det är en allvarlig form av förtryck och en människokränkande handling som bör bekämpas.7 Det mycket omdebatterade svenska ställningstagandet i frågan har väckt ett enormt intresse för dess tillämpning och effekter såväl i Sverige som utomlands främst eftersom det för första gånger är köparna som brottsbeläggs och inte de prostituerade. Flera länder, däribland Norge, har inspirerats av den svenska sexköpslagen och infört likanande lagar.

7

Faktablad Näringsdepartementet – Prostitution och handel med kvinnor, 2004

12

Rapport: Människohandel  

Kristdemokratiska kvinnoförbundets rapport om människohandling