Page 1

Nr 1/04/2013

Rachunek

ORYGINAŁ

2013-04-29

2013-04-29

data wystawienia

pieczęć firmy

Sprzedawca: Nauka wystawiania dokumentów Adres: Pierwsza 1, 00-007 Łódź NIP: 778-14-35-103

data sprzedaży

Nabywca: mLingua sp. z o.o. Adres: Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Sposób płatności: Gotówka Termin płatności: 2013-05-13 Lp. 1

Nazwa

PKWiU

Tłumaczenie pisemne pol-eng

Ilość

Jm 834

Cena jednostkowa

Wartość

45,03 RAZEM

Razem do zapłaty: 37 555,02 PLN

Zapłacono: 37 555,02 PLN

37 555,02 37 555,02

Pozostało do zapłaty: 0,00 PLN

Słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć PLN 2/100

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Program do wystawiania rachunków - poRachunek.pl

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Strona 1 z 1

Rachunek - osoba fizyczna  
Rachunek - osoba fizyczna  

Rachunek, który wystawiłem dla mlingua.

Advertisement