Page 1

Krungthep Turakij Circulation: 145,530 Ad Rate: 1,200

Section: First Section/โฟกัส วันที่: อังคาร 13 พฤศจิกายน 2555 ปีที่: 26 ฉบับที่: 8818 หน้า: 16(ขวา), 13 Col.Inch: 52.60 Ad Value: 63,120 PRValue (x3): 189,360 หัวข้อข่าว: "ชินวรณ์-นริศรา"ติดโผเอี่ยวทุจริตครุภัณฑ์อาชีวะ

รหัสข่าว: C-121113011005(13 พ.ย. 55/05:15)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/2


Krungthep Turakij Circulation: 145,530 Ad Rate: 1,200

Section: First Section/โฟกัส วันที่: อังคาร 13 พฤศจิกายน 2555 ปีที่: 26 ฉบับที่: 8818 หน้า: 16(ขวา), 13 Col.Inch: 52.60 Ad Value: 63,120 PRValue (x3): 189,360 หัวข้อข่าว: "ชินวรณ์-นริศรา"ติดโผเอี่ยวทุจริตครุภัณฑ์อาชีวะ

รหัสข่าว: C-121113011005(13 พ.ย. 55/05:15)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/2


Thai Rath Circulation: 1,000,000 Ad Rate: 1,600

Section: First Section/วันที่: อังคาร 13 พฤศจิกายน 2555 ปีที่: 63 ฉบับที่: 20020 Col.Inch: 19.64 Ad Value: 31,424 คอลัมน์: จับประเด็น

รหัสข่าว: C-121113009106(13 พ.ย. 55/05:18)

หน้า: 3(ขวา) PRValue (x3): 94,272

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1


Thai Rath Circulation: 1,000,000 Ad Rate: 1,600

Section: First Section/วันที่: อังคาร 13 พฤศจิกายน 2555 ปีที่: 63 ฉบับที่: 20020 หน้า: 6(ซ้าย) Col.Inch: 44.51 Ad Value: 71,216 PRValue (x3): 213,648 คอลัมน์: กล้าได้กล้าเสีย: คิดผิดคิดใหม่"ล้มซักฟอก"

รหัสข่าว: C-121113009130(13 พ.ย. 55/05:22)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1


ASTV Poo Jadkarn Daily Circulation: 300,000 Ad Rate: 1,500

Section: First Section/การเมือง วันที่: อังคาร 13 พฤศจิกายน 2555 ปีที่: 5 ฉบับที่: 1212 หน้า: 7(ล่าง) Col.Inch: 76.38 Ad Value: 114,570 PRValue (x3): 343,710 หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: แผนล้มซักฟอกอุ้มยิ่งลักษณ์ หวังปิดปากตอกฝาโลง"มาร์ค"

รหัสข่าว: C-121113040072(13 พ.ย. 55/05:22)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2


ASTV Poo Jadkarn Daily Circulation: 300,000 Ad Rate: 1,500

Section: First Section/การเมือง วันที่: อังคาร 13 พฤศจิกายน 2555 ปีที่: 5 ฉบับที่: 1212 หน้า: 7(ล่าง) Col.Inch: 76.38 Ad Value: 114,570 PRValue (x3): 343,710 หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: แผนล้มซักฟอกอุ้มยิ่งลักษณ์ หวังปิดปากตอกฝาโลง"มาร์ค"

รหัสข่าว: C-121113040072(13 พ.ย. 55/05:22)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2


Pimthai Circulation: 300,000 Ad Rate: 800

Section: First Section/บทความ/กทม. วันที่: อังคาร 13 พฤศจิกายน 2555 ปีที่: 18 ฉบับที่: 4934 หน้า: 3(ขวา) Col.Inch: 64.63 Ad Value: 51,704 PRValue (x3): 155,112 คอลัมน์: มองไปข้างหน้า: คนที่แกว่งกลับเป็นฝ่ายค้าน

รหัสข่าว: C-121113033003(13 พ.ย. 55/05:22)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/2


Pimthai Circulation: 300,000 Ad Rate: 800

Section: First Section/บทความ/กทม. วันที่: อังคาร 13 พฤศจิกายน 2555 ปีที่: 18 ฉบับที่: 4934 หน้า: 3(ขวา) Col.Inch: 64.63 Ad Value: 51,704 PRValue (x3): 155,112 คอลัมน์: มองไปข้างหน้า: คนที่แกว่งกลับเป็นฝ่ายค้าน

รหัสข่าว: C-121113033003(13 พ.ย. 55/05:22)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/2


Pimthai Circulation: 300,000 Ad Rate: 950

Section: First Section/บทความ/กทม. วันที่: อังคาร 13 พฤศจิกายน 2555 ปีที่: 18 ฉบับที่: 4934 หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3 Col.Inch: 64.48 Ad Value: 61,256 PRValue (x3): 183,768 คอลัมน์: รู้-รู้กันอยู่: 'โมฆบุรุษ'ภาพสะท้อน'อภิสิทธิ์'?

รหัสข่าว: C-121113033000(13 พ.ย. 55/05:23)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2


Pimthai Circulation: 300,000 Ad Rate: 950

Section: First Section/บทความ/กทม. วันที่: อังคาร 13 พฤศจิกายน 2555 ปีที่: 18 ฉบับที่: 4934 หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3 Col.Inch: 64.48 Ad Value: 61,256 PRValue (x3): 183,768 คอลัมน์: รู้-รู้กันอยู่: 'โมฆบุรุษ'ภาพสะท้อน'อภิสิทธิ์'?

รหัสข่าว: C-121113033000(13 พ.ย. 55/05:23)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2


Naew Na Circulation: 600,000 Ad Rate: 750

Section: First Section/บทความ วันที่: อังคาร 13 พฤศจิกายน 2555 ปีที่: 33 ฉบับที่: 11537 หน้า: 2(ซ้าย) Col.Inch: 52.35 Ad Value: 39,262.50 PRValue (x3): 117,787.50 คลิป: ขาว-ดำ คอลัมน์: ผ่าประเด็นร้อน: เมื่อพล.ต.จำลองจับมือเสธ.อ้าย ศึกหนักเดิมพันชี้ชะตารัฐบาลปู

รหัสข่าว: C-121113005118(13 พ.ย. 55/05:32)

หน้า: 1/2


Naew Na Circulation: 600,000 Ad Rate: 750

Section: First Section/บทความ วันที่: อังคาร 13 พฤศจิกายน 2555 ปีที่: 33 ฉบับที่: 11537 หน้า: 2(ซ้าย) Col.Inch: 52.35 Ad Value: 39,262.50 PRValue (x3): 117,787.50 คลิป: ขาว-ดำ คอลัมน์: ผ่าประเด็นร้อน: เมื่อพล.ต.จำลองจับมือเสธ.อ้าย ศึกหนักเดิมพันชี้ชะตารัฐบาลปู

รหัสข่าว: C-121113005118(13 พ.ย. 55/05:32)

หน้า: 2/2

ข่าวเกี่ยวกับพรรค13พ.ย.55(2)  

ข่าวเกี่ยวกับพรรค13พ.ย.55(2)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you