Page 1


2


34e jaargang, nummer 1 maart / april 2018

K.C. Hardenberg is ingeschreven bij de K. v. K. onder nr. 40061587

BESTUUR K.C. HARDENBERG e.o. VOORZITTER

VACANT

SECRETARIS

VACANT p/a Postbus 12 7770 AA Hardenberg secretaris@kchardenberg.nl

PENNINGMEESTER

Dhr. J. Bakker p/a Postbus 12 7770 AA hardenberg penningmeester@kchardenberg.nl

BESTUURSLID

Mw. A. v.d. Weide

BESTUURSLID

VACANT ledenadministratie@kchardenberg.nl

BESTUURSLID

Mw. A. Oosterveen-Molhoek

ERELIDEN

Dhr. J.G. Blom Dhr. G. Ligtenberg Mw. F.J.M. Osseforth

Opzegging lidmaatschap      

Opzegging lidmaatschap: alléén schriftelijk en vóór 1 december bij de ledenadministratie, per e-mail kan ook: ledenadministratie@kchardenberg.nl Alle advertenties en berichten vallen buiten verantwoordelijkheid van het bestuur en de redactie. Fokkers moeten lid zijn van de rasvereniging om te kunnen adverteren in het clubblad “HONDEPRAAT”. Deelname aan alle activiteiten, Behendigheid, Ringtraining en G & G - cursussen is op eigen risico. Statuten en/of huishoudelijk reglement kan worden opgevraagd bij de secretaris. BANKREKENING : Rabobank Hardenberg 3849.56.076 K.C. Hardenberg. IBAN: NL12RABO0384956076

3


Contactpersonen en Instructeurs G&G contactpersoon via de site:

Angela Oosterveen

G&G telefonisch contactpersoon :

Jacqueline Geertman

Gedragsdeskundige : G & G instructeurs :

Angela Oosterveen Alet van der Weide Inge Waterink Eric Poelenije Alex Altena Alice Kompanje Wilfred Koole Joke Wind Jacqueline Geertman Maaike Palstring

:

gg@kchardenberg.nl 0529 - 457263

0523 - 260704 0523 - 266941 06- 43161004

Behendigheid coรถrdinatie : behendigheid@kchardenberg.nl

Amanda Valk

instructeurs :

Erik Stoeten Hermien Bakker Amanda Valk

06 - 50670170

Ringtraining : ringtraining@kchardenberg.nl

Wil van Lenthe

0529 - 471753

instructeur flyball : flyball@kchardenberg.nl

Henriette Zwinselman Amandine Takman

0529 - 456101

Kind-hond cursus coรถrdinatie : instructeur :

Inge Waterink Henriette Zwinselman

0523 - 260704 0529 - 456101

REDACTIE adres : redactie@kchardenberg.nl Redactielid :

KC Hardenberg e.o.

p/a Postbus 12 7770 AA Hardenberg Alet van der Weide

Layout clubblad :

Bert Schreurs

Ledenadministratie :

ledenadministratie@kchardenberg.nl

Clubmatchcommisie :

clubmatch@kchardenberg.nl

Evenementencommisie :

evenementen@kchardenberg.nl

. 4


Regels en tarieven Kynologenclub Hardenberg e.o. Er wordt alleen nog geïncasseerd d.m.v. de doorlopende machtiging. Deze is te verkrijgen bij de penningmeester. Zie voor e-mail c.q. telefoonnummer: pagina 3 van dit clubblad. Contributie:

e

Vanaf 1 januari , Elk 1 lid e Elk 2 lid (op zelfde adres) e Vanaf 1 juli, Elk 1 lid e Elk 2 lid (op zelfde adres) Inschrijfgeld (éénmalig) Betaling met acceptgiro

€ 15,00 € 7,50 € 10,00 € 6,00 € 5,00 € 2,50

per (kalender)jaar per (kalender)jaar per ½ (kalender) jaar per ½ (kalender) jaar extra ivm bankkosten

* Lesgeld Behendigheid en G&G (10 lessen à 45 min. + een examen) € 50,00 * Lesgeld Ringtraining: (10 lessen à 45 min. + een examen): € 50,00 * Lesgeld Flyball (10 lessen à 30 min.) € 45,00 * Lesgeld Hoopers (10 lessen € 50,00 * Lesgeld Recreatief (10 lessen € 50,00 * Lesgeld Kind-hond cursus ( 5 lessen à 30 min.) € 20,00 * Voor een binnentraining (in hal of manege) rekenen we € 5,= extra per cursus. Bovenstaande bedragen worden geïnd d.m.v. een door u afgegeven doorlopende machtiging. Omgang met de doorlopende machtiging: • De penningmeester is de enige die toegang heeft tot de machtigingen/ rekening nummers. • Uw machtiging kan alleen gebruikt worden ter incasso van de cursusgelden, de contributie en het éénmalige inschrijfgeld. • Uw machtiging zal na opzegging bewaard worden tot en met de kascontrole, daarna zal de machtiging vernietigd worden. • Bij wijzigingen in de contributie wordt eerst de toestemming van de leden gevraagd op de Algemene Leden Vergadering. Daarnaast worden wijzigingen duidelijk en ruim van de voren vermeld in het clubblad. • Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de afschrijving dan hebt u het recht het afgeschreven bedrag, binnen 56 dagen, door uw bank of giro terug te laten boeken. Dit met opgaaf van redenen.

KC HARDENBERG e.o. op INTERNET

De KC Hardenberg e.o. is nu ook op internet te vinden, en wel op:

www.kchardenberg.nl Hier vind u informatie over uw vereniging. 5


INHOUDSOPGAVE onderwerp

bladzijde

Regels en tarieven KC Hardenberg e.o Wij gaan samenwerken met Clubcollect Van de bestuurstafel, Agenda KC Hardenberg Buitenlocatie: Dorpshuis in Lutten Binnenlocatie: Manege “De Gulden Spoor” op de Boshoek Honden in het nieuws Noot van de redactie over inleveren kopij Loopgebieden voor honden in Overijssel Boekbespreking: Honden zoals ze echt zijn 30 ste Clubmatch op 21 april Uitslagen met foto van Gehoorzaamheid basis en beginner Behendigheid winter 2018 Adverteren in “Hondepraat” natuurlijk kan dat! (tarieven) Uitslagen flyball najaar 2017 Wintercursus G&G en recreatief Clubmatchagenda, Tentoonstellingsagenda Rasbespreking: Thai Ridgeback Gezocht: Leuke verhalen over uw trouwe viervoeter Hoe stuur ik tentoonstellingsuitslagen, dek– en geboorteberichten op naar de redactie, voortaan digitaal Hondenrassen: Dit keer de letter D Nieuwe leden Van de ledenadministratie, info over opzegging en adreswijziging opsturen/doorgeven Honden in het nieuws Boekbespreking: Door de ogen van de hond Verhalen uit de praktijk, door Vechtdal dierenkliniek Kopij inleveren

5 7 8 9 10 11 12-13 13 14-16 18 20 22 23 23 24 25 26 28-30 31

 

Kopij inleveren voor 1 juni 6

32 33 34 34 35 36 37-38 6-8-35-36


Samenwerking met ClubCollect. Zoals reeds vermeld in de vorige uitgave van ons clubblad zijn we vanaf januari 2018 gaan samenwerken met ClubCollect. De inning van de contributie van 2018 is op dit moment in volle gang. We ontvangen veel response van onze leden middels het systeem van ClubCollect waar ook vragen gesteld kunnen worden. Vorig jaar is het bestuur druk bezig geweest met uitzoeken hoe we bepaalde zaken kunnen verbeteren, de samenwerking met ClubCollect is er één van. Contributie innen is iets wat toch wel lastig is en ons veel tijd kost. Om dat op te lossen gaan we vanaf aankomend seizoen te gaan samenwerken met ClubCollect. Zij hebben een systeem ontwikkeld dat een aantal dingen automatiseert zoals het versturen van betaalverzoeken. Voor zowel de club als de leden zijn er veel voordelen. Wat gaat er veranderen? ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze club om ervoor te zorgen dat contributie innen makkelijker gaat. Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder lid een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken: hier kan je kiezen tussen betalen in termijnen en om de gehele contributie ineens te betalen. Als je ineens betaalt heb je de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de keuze om in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt er een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht. Voorafgaand aan iedere afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat. Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Wij zijn erg blij met deze stap in de goede richting. Voor meer informatie kunnen jullie terecht op www.clubcollect.com/nl/members. Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de penningmeester altijd even benaderen. Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn staan zowel de penningmeester als ClubCollect hier altijd voor open. Met vriendelijke groet, Het bestuur website: https://clubcollect.com

7


Van de bestuurstafel Beste leden daar gaan we dan, voor het eerst het clubblad digitaal. Heel wat veranderingen zo in het nieuwe jaar, zoals ook bijvoorbeeld het lesgeld pinnen bij ons en dat we zijn samen gaan werken met Clubcollect. Vast even wennen voor iedereen maar ook wij gaan maar eens met de tijd mee. In 2017 zijn de examens nog afgenomen van de najaar cursus en de diploma uitreiking was de week daarop bij Zaal Mulder. Uitslagen (de mooie foto´s volgen later op de site) zijn verderop ook in het boekje zichtbaar. Vorig jaar hebben we voor het eerst een open dag georganiseerd maar helaas voor een deel letterlijk in het water gevallen door de enorme regenbuien. Maar desondanks mocht dat de pret niet drukken en zijn ze toch kleinschalig door gegaan. Toch hadden we dit jaar weer een opendag gepland en wel op 24 maart om zo de mensen met hun hond kennis te kunnen laten maken met wat de KC Hardenberg zo allemaal doet. Ook hadden we natuurlijk weer aan de kinderen gedacht die ook wat konden doen met hun hond en het was mooi weer zodat er een springkussen was en sminken. De opkomst was heel groot en daar zijn we erg blij mee als hondenclub en hopen dan ook dat iedereen genoten heeft. Aan het weer heeft het in ieder geval niet gelegen met een mooi zonnetje. Ook werd er weer een mooie route uitgezet door de wandel doetocht op 17 maart in de bossen van Hardenberg bij camping Rheezerwold waar de start en finisch was. Jumper was daar ook weer aanwezig voor heerlijke warme choco tijdens de route en voor de honden wat lekkers op het eind. De wandelaars hadden het enorm getroffen met het weer, wel koud maar gelukkig droog met later een lekker zonnetje. We zijn het team van Wandeldoetocht dankbaar voor hun inzet en hopelijk volgend jaar weer. Wij zijn dit jaar ook voor het eerst les gaan geven in de manege het Guldenspoor in Hardenberg. Grote ruimte nu ineens omdat we nu 2 bakken tot de beschikking hadden naast elkaar. Ook voor ons als instructeurs even wennen hoe om te gaan met veel extra en ander geluid, want een eerste les is toch altijd al eerst chaotischer dan de lessen erna. Maar gelukkig was er veel begrip van de cursisten en de lessen erna ging al veel beter, een instructeur erbij want er was veel opgave. Ook de examens hiervan zijn afgenomen op 22 maart en de uitslagen hiervan tonen we vol trots verderop in het boekje. Een recreatieve les hebben we ook voor het eerst leven in geblazen. Een les dat van alles voorbij kan komen , van gehoorzaamheid tot spelletjes. Van alles wat maar in de cursist op kan komen van vragen of wat maar in ons opkomt. Hopelijk vonden de cursisten het leuk , maar wij hebben enorm genoten van baas met/en hond. Het bestuur.

Kopij inleveren voor 1 juni 8


Agenda KC Hardenberg



Week 14 start voorjaars cursus (alle cursussen).



Les 4 theorie les G en G.



Clubmatch op 21 april, inschrijven tot 7 april (zie site).



17 mei Algemene leden vergadering. 20.00u ijsbaan te Lutten.



week 24 examen voorjaar.



week 25 start zomer cursus.



week 35 examen zomer cursus??



1 september opendag KC. Terrein op de ijsbaan te Lutten.



week 36 les 1 najaar (alle cursussen).



week 39 theorie les G en G.



week 46 examen najaar.

9


Buitenlocatie Nieuwe loc

Adresgegevens: Middenweg 3, 7775 CA Lutten Vooraanzicht Dorpshuis, dat we mogen gebruiken voor onze activiteiten.

10


Binnenlocatie

Vooraanzicht Manege de Gulden Spoor Adres gegevens: Hessenweg 78, 7771 RG Hardenberg.

11


Honden in het nieuws Hond Chaos spoort samen met baasjes Astrid en Jan vermiste honden op

Jan en Astrid met hondje Chaos

Het is de nachtmerrie van elke hondeneigenaar: je hond raakt vermist. Al meer dan tien jaar zetten Jan en Astrid zich vrijwillig in voor dat soort mensen. En dat doen ze op een bijzondere manier: ze hebben een speurhond getraind om andere honden op te sporen.Als ze benaderd worden door een baasje, dan twijfelen Jan en Astrid geen moment: met hun speurneuzen ĂŠn hondje Chaos schieten ze te hulp. "Ik ben er jaren geleden mee begonnen. Ik zat in de hondensport, en later in het reddingswerk", zegt Jan de Vries tegen Editie NL. "Toen dacht ik 'als ze een menselijke geur kunnen opsporen, moeten ze dat ook met honden kunnen'." Dus besloot hij zijn hond extra training te geven, om mensen te helpen die hun hond kwijt zijn. Vrijwillig Ondertussen hebben hij, en zijn vriendin Astrid een goede naam opgebouwd als hondenspeurders. Ze worden regelmatig gevraagd, en gaan vrijwillig op pad. "We vragen alleen onkostenvergoeding voor de benzine. We rijden van Brabant naar Groningen, en gaan zelfs naar Duitsland." In oktober hebben ze een nieuwe auto gekregen, en sindsdien hebben ze al 13.000 kilometer gereden. Vooral voor dit werk. Door de jaren heen hebben Jan en Astrid al met verschillende honden gewerkt, en nu speuren ze met een Duitse Herder genaamd Chaos. Met zijn training zijn ze begonnen toen hij acht weken oud was, nu is het dier 2,5 jaar. Sinds Chaos in augustus is begonnen hebben ze al zo'n tien honden opgespoord. In de jaren hiervoor heeft Jan met andere speurhonden ongeveer 70 honden teruggevonden. Heel heftig In 2017 zijn er 9.609 honden als vermist opgegeven bij Amivedi, het belangrijkste meldpunt voor vermissingen. De meeste zaken worden gelukkig snel opgelost. Toch is het voor baasjes vaak heel heftig als hun hond vermist is, en dat kan Jan goed begrijpen. "Ik zou knettergek worden als mijn hond weg zou zijn."Helaas lopen de zoektochten niet altijd goed af. "Ik vind ook wel eens een hond die al is overleden, of verdronken. Toch kunnen de mensen dan wel iets afsluiten, en het een plek geven." Geen wondermiddel Wel vindt Jan het belangrijk om duidelijk te maken dat een speurhond geen wondermiddel is. "We vinden wel eens een hond neus aan neus met Chaos terug, maar dat is zeldzaam." Heel vaak wijst zijn hond het zoekteam in de goede richting. "We kunnen dan heel snel de richting, en het gebied bepalen. Dat is echt de kracht van een speurhond."

12


Honden in het nieuws Ophitsen dier tegen dier straks strafbaar

Het ophitsen van een dier tegen een ander dier wordt strafbaar. Het is een van de wetswijzigingen die minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) wil invoeren om dierenbeulen beter te kunnen aanpakken. Niet alleen het ophitsen van bijvoorbeeld een hond tegen een ander dier wordt straks strafbaar gesteld als misdrijf, maar ook het niet genoeg terughouden van een dier dat aanvalt. Momenteel geldt het als overtreding om een dier op te hitsen tegen een mens. Ook dat wordt in de toekomst een misdrijf, vanwege de ernst ervan. Er komt een maximale straf van een jaar op te staan. Omdat het gaat om een misdrijf, krijgt de politie meer bevoegdheden, zoals het betreden van een woning om dieren in beslag te kunnen nemen. Houdverbod Als het aan Blok ligt, krijgt de rechter ook de mogelijkheid om een verbod om dieren te houden op te leggen van maximaal vijf jaar, of een locatieverbod voor dierenmishandelaars die bijvoorbeeld hebben toegeslagen op een kinderboerderij. Zo'n houdverbod bestaat nu ook al, maar alleen als een voorwaarde voor iemand die een voorwaardelijke straf heeft gekregen. Bij overtreding moet diegene zijn of haar straf ondergaan, maar vervalt het verbod en is er dus toch het rizico dat iemand weer dieren gaat houden. Blok wil dat oplossen door van het houdverbod een zelfstandige maatregel te maken die altijd geldt. Overtreding ervan moet strafbaar worden. Om te voorkomen dat iemand al voordat hij voor de rechter komt opnieuw in de fout gaat, mag de officier van justitie straks bovendien bepalen dat iemand tot de zitting in de rechtszaal geen dieren mag houden. Door: ANP

NOOT VAN DE REDACTIE De Kopij, Tentoonstellingsuitslagen, Geboorteberichten, Dekmeldingen etc. etc worden alleen geplaatst als deze digitaal aangeleverd zijn. Voorkeur lettertype ARIAL puntgrootte 10, en als bijlage aanleveren. 13


Losloopgebieden voor honden Honden los in Hellendoornse Berg /

Het bos tegenover avonturenpark Hellendoorn maakt deel uit van de Sallandse Heuvelrug en heet niet voor niets het Hondenbos. Honden kunnen hier heerlijk rennen, spelen en ravotten, met de grote kuil als hoogtepunt. Het gebied tussen de Luttenbergerweg, de Klinkenbeltweg en de Almeloseweg in Nijverdal is aangewezen als losloopgebied. Buiten de aangegeven gele losloopgebieden moeten honden aan de lijn. Houd er wel rekening mee dat de Sallandse Heuvelrug veel niveauverschillen heeft (dus goed voor de conditie). Parkeren kan o.a. bij restaurant De Uitkijk aan de Hellendoornsebergweg.

Honden los in Hondenspeelweide de Jacobshoeve te Heeten

Sinds 22 juli 2017 is Nederland weer een hele leuke hondenspeeltuin rijker! Hondenspeelweide de Jacobshoeve is 2500m2 groot, volledig omheind en gevuld met allerlei speeltoestellen en attributen om de honden heerlijk te laten spelen. Zo is er een loopbrug, een tunnel, trekker banden, poortjes, een evenwichtsbalk, een doolhof en een zwemvijver die bij warm weer goed gevuld is. Speciaal voor puppy's is er een apart puppyweitje zodat deze niet omver worden gelopen door de grote en lompere honden. Doordat deze hondenspeeltuin zich bevindt op/naast een paardenbedrijf maar wel volledig is omheind, is het als de paarden in de naastgelegen wei staan ook een ideale plek om (jonge) honden op een veilige manier aan paarden te laten wennen! Voor de honden staat er uiteraard altijd voldoende drinkwater en voor de baasjes is er koffie en thee verkrijgbaar. De openingstijden zijn: Doordeweeks tussen 10.00 – 12.00 en 14.00-16.00, zaterdags en zondag: Tussen 11.00-17.00. Mocht je graag op een ander tijdstip de speeltuin willen bezoeken dan kan je dit via https://www.facebook.com/hondenweidedejacobshoeve/ aanvragen. De kosten zijn een vrijwillige bijdrage in het onderhoud, dus je mag geven wat je het waard vindt of wat je kunt missen. Je kunt de speeltuin ook voor ₏10,- per uur afhuren als je er bijvoorbeeld een hondenverjaardag of ander besloten hondenevenement wilt organiseren. Parkeren kan gratis op het eigen terrein naast de speeltuin. Navigatie adres Zonnenbergerdijk 22, 8111 ND Heeten Tot aan de speeltuin is het terrein verhard waardoor deze ook voor rolstoelgebruikers goed te bereiken is. De speeltuin zelf is grasveld.

(Vervolg op pagina 15)

14


(Vervolg van pagina 14)

Honden los in Boswachterij Staphorst

Boswachterij Staphorst (940 ha), ook wel het Staphorsterbos genoemd, is een groot, gevarieerd bosgebied met heide en vennen. In 2011 heeft Staatsbosbeheer in het zuidwesten van het bos (nabij Staphorst) een speciaal losloopgebied aangewezen (zie afbeelding). Honden mogen hier het hele jaar los, mits ze bij je in de buurt blijven en niet jagen.In de Gurbepoel (net buiten het losloopgebied) kan je hond heerlijk zwemmen. Een tweede optie is om de Natte Neuzenroute te volgen. Deze losloop-route start vanaf de parkeerplaats net ten zuiden van de recreatieplas "De Zwarte Dennen".Vanaf de parkeerplaats loop je naar de overkant van de weg waarover je gekomen bent (Vijverweg). Daar vind je het startpunt van de route die een lengte van 2 km heeft. De route wordt aangegeven met gele paaltjes waarop een pootafdruk staat. Bij het startpunt van de route staan een aantal voorwaarden: er mogen maximaal 3 honden per begeleider lopen; de route mag slechts in ĂŠĂŠn richting gelopen worden. Honden mogen uitsluitend op deze route los lopen als ze voldoende onder appel staan. In de rest van het bos zijn honden welkom, mits aangelijnd. Is je hond een jager, kies dan liever een ander losloopgebied. Je loopt dan namelijk het risico op een bekeuring. Parkeren kan (gratis) op de parkeerplaats aan het begin van de Kampweg in Punthorst (zijstraat van de Mr. J.B. Kanlaan, adres navigatie: Mr. J.B. Kanlaan 1) of halverwege de Vijverweg op de parkeerplaats van Recreatieterrein Zwarte Dennen.De ondergrond van de paden in dit losloopgebied is zandgrond op voormalig veengebied. Bij nat weer zijn ze moerig en niet altijd even toegankelijk voor rolstoelen. Bij droog weer zijn de paden redelijk hard maar het is en blijft zandgrond die onder weersinvloeden wisselend van kwaliteit zijn.

Honden los in Twickelerbosch

Landgoed Twickel (4000 ha) bestaat uit kasteel Twickel en een landschap van zacht glooiende akkers, eeuwenoude eiken, heidevelden en vennen. Het landgoed Twickel heeft twee losloopgebieden waar honden het hele jaar door los mogen. Het eerste losloopgebied heet het "overpark" en ligt tegenover het kasteel en een bosgebied aan de Bornse kant van het landgoed. Helaas is dit gebied in 2016 flink ingeperkt.Het tweede losloopgebied op het landgoed heet Hof te Dieren, dit ligt tegen de bebouwde kom van Dieren.Op het landgoed staat met bordjes met bordjes aangegeven waar de honden los mogen. Ga naar http://www.twickel.nl/CM/ (Vervolg op pagina 16)

15


(Vervolg van pagina 15)

PAG000015476/Wandelen-en-fietsen.html#hondenlosloopgebied, om de digitale kaart met de losloopgebieden van Twickelerbosch te downloaden. In de rest van het gebied moeten honden aan de lijn en in de kasteeltuinen en in de moestuin geld een hondenverbod. Parkeren kan (voor 1 euro per dag) op de grote parkeerplaats aan de Twickelerlaan bij het kasteel. Hier zijn tevens de Landgoedwinkel en Theehuis de Oranjerie gevestigd. Het is ook mogelijk om (gratis) te parkeren op een van de openbare parkeerplaatsen rondom het landgoed. Het Twickeelerbos is niet erg rolstoelvriendelijk.

Honden los in Lutterzand

Het Lutterzand (750 ha) is een prachtig stuifzandgebied langs het meanderende riviertje de Dinkel. Dit "Aardkundige monument" ligt vlakbij Denekamp en Oldenzaal. Aan de oostzijde van de Dinkel heeft Staatsbosbeheer een klein gebied aangewezen als honden losloopgebied (zie ook de foto met de rode circel). Het losloopgebied is helaas niet groot genoeg voor een flinke wandeling, maar in combinatie met een aangelijnde wandeling is het toch fijn dat de honden even los kunnen. In de rest van het gebied zijn honden welkom, mits aangelijnd. Het losloopgebied is bereikbaar vanaf de parkeerplaats bij Cafe-Restaurant Paviljoen 't Lutterzand. Hier kan je ook na afloop iets eten en drinken. Parkeren kan (gratis) op de parkeerplaats aan de Lutterzandweg 12.

16


17


Boekbespreking: Honden zoals ze echt zijn Chris Dusauchoit is dol op honden. Precies daarom schudt hij vaak het hoofd als hij hoort en leest wat mensen, en zelfs zogezegde hondenkenners en -fluisteraars over honden zeggen. Vlaanderens dierenvriend nummer 1 besloot daarom een boek te schrijven waarin hij de vloer aanveegt met de foute clichés die de ronde doen over honden. Over wolven en evolutie. Over domesticeren, socialiseren en traag volwassen worden. Over types en rassen. Over roedels en pikorde. Over zintuigen en intelligentie. Over de affectieve band met mensen en afscheid nemen. Dusauchoit vertelt boeiend, wetenschappelijk onderlegd en altijd weer tegen de stroming in. Een hondenboek zoals het nooit eerder geschreven werd.

Auteur: Chris Dusauchoit Verschijningsdatum oktober 2017 ISBN10 9089317627 ISBN13 9789089317629 prijs: 22,99

Recensie(s) Bijna ieder hondenboek claimt nieuwe aspecten te beschrijven of een bijzondere invalshoek te hebben. Bij "Honden zoals ze echt zijn' komt die bijzondere invalshoek heel dichtbij. De auteur is een Belgische televisiemaker en in Vlaanderen een populaire dierenkenner. Het Vlaamse taalgebruik is zeker niet hinderlijk, ook al moeten we wennen aan "hondenkweker' als een fokker wordt bedoeld. De auteur wandelt niet op platgetreden paden. Vanaf de vroegste voorvader van de hond, de wolf, tot aan de moderne rashond komen alle aspecten voorbij, die steevast voorbeelden bevatten. Trouwe honden, slimme honden, honden in de oudheid, communiceren met honden, teveel om op te noemen. Dusauchoit is geen liefhebber van rashonden die lijden onder hun rasstandaard, zoals de Shar Pei met zijn overvloedige huidplooien of de Duitse Herdershond met de overdreven aflopende ruglijn. De auteur meldt dat de eerste hondenshow (alleen voor Pointers) in 1847 in Tervuren, België werd gehouden; de Engelsen bestrijden dat met de eerste show in 1859 (alleen voor Pointers en Setters) in Newcastle-on-Tyne. Met literatuuropgave. Het boek heeft helaas geen register. Ria Hörter

18


19


Inschrijving nog open tot 7 april, schrijf nu in, vol is vol 20


21


Uitslagen gehoorzaamheid najaar 2017 basis cursus : E. Nijhof met Rox R. v d Haar met Binky A. Kompagne met Phebe L. de Wagt met Akira H. Veurink met Haja A. van Os met Lisa A. Kompagne met Britta E. Hagens met Bailey T. Twies met Senna K. Mostert met Indy J. van Coevorden met Jambo E. Karperien met Lennon L. Bruins met Rocco A. Vos met Famke H. Reinders met Jodi A. Kompagne met Peyton H. Bruins met Coda J. Geertman met Gem

250 punten 253 pnt 265 pnt 266 pnt 267pnt 269 pnt 273 pnt 279 pnt 280 pnt 284 pnt 291 pnt 294 pnt 298 pnt 306 pnt 3e plaats 310 pnt 2e plaats 312 pnt (insructeur) 312 pnt 1e plaats 313 pnt (instructeur)

Uitslagen gehoorzaamheid najaar 2017 beginners cursus : G. Spijkerman met Monky M. Ring met Kaylie W. Altena met Kyto A. Schrijver met Peggy J. Altena met Kaisa B. Haverkort met Zyra M. Hofstede met Rayco M. Palsring met Skye M. Sins met Nova H. Nibourg met Koda

227 punten 264 pnt 264 pnt 272 pnt 295 pnt 302 pnt 303 pnt 3e plaats 307 pnt (instructeur) 310 pnt 2e plaats 313 pnt 1e plaats

22


Behendigheid wintercursus 2018 Afgelopen seizoen hebben we natuurlijk ook weer behendigheid gegeven, we zaten op een nieuwe locatie, bij de paardenmanege De Gulden Spoor op sportpark de Boshoek in Hardenberg. Dat was voor iedereen even wennen, de kar met behendigheid spullen moest die kant op, de mensen moesten even wennen aan de nieuwe locatie, zelfs de honden waren een beetje onder de indruk. Maar des al niet te min hebben we weer een leuk seizoen gehad, we hadden een beginners groep en een wedstrijdgroep.. Zo hebben ze op deze manier nog mooi in de winter door kunnen trainen en mooie sprongen vooruit kunnen maken! We zijn daarom ook trots dat ze altijd wat willen leren en openstaan voor nieuwe dingen, daar worden wij ook weer erg enthousiast van! Nu beginnen we straks weer op de ijsbaan in Lutten, we hopen weer op een nieuwe groep en mensen die we "verslaafd" kunnen maken met de behendigheid! Graag tot snel! Behendigheidteam

Ook adverteren in ons clubblad, dat kan!! Bent u fokker, trimmer, heeft u een winkel of pension o.i.d. of hebt u gewoon iets met honden en wilt u ook eens een jaar adverteren in ons clubblad?? Neem dan contact op met Alja Visscher, penningmeester. Zij kan u verder informatie verstrekken. Bedenk dat elke oplage verstuurd wordt per circa 500 stuks!! Het clubblad komt 4 x per jaar uit en wordt verspreid van bijv. Zwolle tot in de wijde omgeving van Hardenberg. Tevens krijgt u een vermelding op de site Natuurlijk krijgt u als adverteerder het clubblad ook zelf in huis of op de zaak bezorgd! De tarieven voor 2018 zien er als volgt uit:

De kosten zijn per pagina van A5 formaat: Omslag hele pagina: Hele pagina : Halve pagina : Kwart pagina :

€ 150,00 € 102,00 € 68,00 € 34,00

De tarieven voor fokkers en andere adverteerders zijn hiermee gelijk getrokken. Voor informatie:

Johan Bakker E-mail: penningmeester@kchardenberg.nl

Adverteerders zijn altijd verantwoordelijk voor het tijdig insturen van de juiste

23


Uitslagen flyball najaar cursus 2017 : Beginners : 4e plaats Mirjam Schep met Bella 3e plaats Tara Altena met Tracy 2e plaats Harmke Waterink met Lupa 1e plaats Marielle Hofstede met Rayco

Gevorderden : 3e plaats Noor Diender met Fergie 2e plaats Amandine Takman met Goos 1e plaats Yvonne Kolderhof met Ruva

Op 3 april begint de flyball weer, dus als u een bal gekke hond heeft………? Schroom u niet en kom trainen en heb plezier met uw 2en. Rond 19.00 u zal er weer getraind worden.

24


De wintercursus G & G en recreatief Het zit er weer op de wintercursus. Voor het eerst in de manege de Guldenspoor in Hardenberg. Het was voor iedereen even wennen de eerste les. Het kwam chaotisch over maar dat kwam door verschillende factoren zoals voor het eerst gebruik kunnen maken van de pin, het grote aantal opgave voor de lessen (waar we heel blij mee waren) en een eerste les is toch altijd anders omdat er voor de pup en eigenaren het weer een nieuwe ervaring is. De cursisten toonden hun begrip en gelukkig kregen we later hulp van meer instructeurs en kreeg zo iedereen hopelijk de aandacht die ze horen te krijgen. We hebben met plezier genoten om de hoeveel verschillende pups en hun karakters en ook hoe de band tussen de eigenaren en hun hond. Erg mooi om te zien, daar als instructeur doen we het voor. Wij hopen iedereen mee te kunnen geven dat het belangrijkste is dat u en of uw familie thuis blij is met de hond. In het les uurtje hopen wij u genoeg tips en aanwijzingen te kunnen geven zodat u er thuis ermee aan de slag kunt gaan om zo samen met de trouwe 4voeter een team te kunnen worden. Het 2e lesuurtje op de avond hebben we een recreatieve les gedaan. Geheel nieuw voor Joke Wind en Alet van der Weide. Wij hebben er enorm van genoten en belangrijkste hopelijk de cursisten ook. We hebben van alles gedaan van Hoopers tot clickertraining verschillende oefeningen met bijvoorbeeld met krukjes en stokken. Ook was er ruimte voor vragen van de cursist over de hond en probeerden altijd tot een oplossing te komen. Ook in deze les met verschillende honden van alle leeftijden zien we honden veranderen wat erg interessant is. Bijvoorbeeld een hondje wat schuw binnen komt en het liefst zich onzichtbaar wil maken tot ware macho en de grote honden wel op afstand houd van zijn krukje met brokjes erop. Prachtig. Maar hoe je het ook wend of keert we hebben genoten van iedereen. Elke hond met zijn unieke karakter en baas die van het beestje houd. Wij, Joke, Jacqueline, Alex en Alet en natuurlijk onze invallers Alice, Wilfred en Eric hebben het met plezier weer mogen doen en hopen u en uw hond nog vaak weer te zien als fijn duo. PS. Hieronder de uitslagen van het examen, foto’s zullen later volgen op de site van de KC Hardenberg van de beruchte avond .

Dhr E. Klokkers Mevr Y. Koel Dhr A. Slot Mevr S. Pruijssen Mevr L. Veurink Mevr M. Martens Mevr A. Snoeier Mevr M. Reints Mevr H. Slotman Dhr H. Neutel Dhr G. Deuzeman Mevr H. Profijt Dhr H. Lenters

met Senna met Puk met Hank met Jace met Beer met Dex met Jinte met Shadow met Senna met Bram met Tess met Acer met Kyra

247 pnt 247 pnt 252 pnt 272 pnt 275 pnt 279 pnt 281 pnt 289 pnt 297 pnt 299 pnt 307 pnt 3e plaats 309 pnt 2e plaats 312 pnt 1e plaats

25


Clubmatch agenda 21 april

K.C. Hardenberg e.o. Locatie: de Gulden Spoor, Sportpark Hardenberg http://www.kchardenberg.nl Inschrijving sluit op 7 april

17 juni

KC Nijmegen locatie: eigen terrein (Elshofweg 10, Nijmegen) secretariaat, 06-43249984 Email : secretaris@kcnijmegen.nl Inschrijving sluit op 10 juni

24 juni

K.C. Flevoland (Flevo Match) locatie: Terrein K.C. Flevoland, Hondsdraf 33, Lelystad Inschrijven tot: 10 juni 2018 Secretariaat/organisatie: K.C. Flevoland Website: http://www.kcflevoland.nl/ Email: flevomatch@kcflevoland.nl

1 juli

K.C. Almelo locatie: Veenelanden 40, Almelo Secretariaat/organisatie: Ch. Dammer, 0636038176 Website: http://www.kcalmelo.nl/ Email: charlie@kcalmelo.com

1 juli

K.C. Hoogeveen locatie: Terrein K.C. Hoogeveen, Hoogeveen Website: http://www.kchoogeveen.nl/ Email: secretaris@kchoogeveen.nl

Tentoonstelling agenda 20-21 mei

Tentoonstelling Pinkstershow, CAC-CACIB show locatie: Evenementenhal, Venray Info: 20 mei rasgroep 2-3-4-7-8, 21 mei rasgroep 1-5-6-9-10 Secretariaat/organisatie: Mw. I. Vuursteen-Buiting, Pinkstershow Postbus 30089, 6803 AB Arhem Website: http://www.pinkstershow.com/ Email: secretariaat@pinkstershow.com Telefoonnummer: 0653924079 Voor meer data kijk op: https://www.houdenvanhonden.nl/activiteitenagenda/ 26


Cavalier King Charles Spaniel Wij fokken af en toe een nestje uit weloverwogen combinaties. Onze honden zijn lid van de Cavaliervereniging en worden volgens deze regels gefokt. Er zijn 4 kleurslagen aanwezig. Tevens hebben wij ook een dag, weekend en vakantie opvang voor uw hond, ongeacht het ras. Kennel: From The Spring Farm Jan & Wil van Lenthe Stouweweg 2 Shiera Shennah Shelly 7731 RW Ommen 0529-471753 Homepage: http://www.springfarm.nl/ E-mail: wilvanlenthe@hotmail.com

27


Rasbespreking: Thai Ridgeback De Thai Ridgeback behoort tot de Rasgroep "Spitsen en oertypes" Geschiedenis van de Thai Ridgeback Korte geschiedenis van het ras De Thai Ridgeback Dog is in zijn vaderland een oud ras, en wordt daar voornamelijk in het oosten aangetroffen. Het ras komt al in teksten en op afbeeldingen van meer dan 350 jaar oud voor. Deze hond werd voornamelijk gebruikt om de veewagens op de weg te volgen en te bewaken. Bovendien moest hij huis en haard verdedigen. Het ras heeft zijn originele type vooral weten te behouden omdat het geisoleerd leefde en niet met andere rassen in aanraking kwam. Buiten zijn vaderland is het nog steeds een uiterst zeldzaam ras en kan het als kynologische rariteit worden beschouwd. Karakter van de Thai Ridgeback De Thai is een lieve aanhankelijke hond. Lief en zelfs erg voorzichtig met kinderen. De trouw van een Thai is onvoorwaardelijk, mits je zijn trouw "verdient" hebt. Je zult je tegenover de Thai moeten bewijzen. Als je goed voor de hond bent, zal de hond goed voor jou zijn en voor je door het vuur gaan. Het zijn natuurlijk niet voor niks geweldige waakhonden! Tegenover vreemden kan de Thai wat gereserveerd zijn. In onze ogen een prima eigenschap. De hond kijkt het allemaal eerst eens even aan voordat ie zich bloot geeft. Al met al een speelse, zachtaardige hond. Veel beweging is een must voor deze honden! Ze zijn enthousiast en spontaan. Maar "met een kop". Oftewel, ze kunnen heel erg eigenwijs zijn. Voed je de hond echter op met vaste regels en geef je duidelijk aan wie de roedelleider is, is er niets aan de hand en zal de hond zijn plaats binnen het gezin zonder meer accepteren.

(Vervolg op pagina 29)

28


(Vervolg van pagina 28)

Rasstandaard van de Thai Ridgeback Land van herkomst: Thailand Rasbeschrijving De Thai Ridgeback Dog is een middelgrote, kortharige hond met een ridge op zijn rug. De hond is licht rechthoekig, gespierd en beweeglijk. Hij is levendig en actief. Hoofd: platte schedel, matige stop, rechte en lange neusrug, krachtige kaken, droge lippen en een zwarte neusspiegel. Zwarte vlekken op de tong. Ogen: middelmatig groot, amandelvormig, donkerbuin. Bij blauwe en zilverkleurige honden zijn amberkleurige ogen toegestaan. Oren: vrij breed op de schedel aangezet, groot en driehoekig, rechtopstaand en iets naar voren gericht. Gebit: schaargebit. Hals: sterk en gespierd. Het hoofd moet hoog worden gedragen. Lichaam: (11:10) sterke rug en lendenen, licht gewelfde croupe, diepe en ruime borstkas met matig gewelfde ribben, opgetrokken buiklijn. Ledematen: rechte en evenwijdige voorbenen, goed gehoekte en goed bespierde achterhand. Staart: reikt tot aan de punt van de sprong en wordt hoog gedragen. Voeten: normaal gesloten met zwarte of bruine nagels. Gangwerk: vrije, evenwijdige en ritmische bewegingen. Huid: zacht en strak aanliggend. Vacht: kort en zacht. De ridge op de rug is ontstaan doordat het haar op de plek in tegengestelde richting groeit ten opzichte van de rest van de vacht. De ridge dient van de schouders tot aan de heupbeenknobbel te lopen, symmetrisch te zijn. verscheidene vormen zijn toegestaan. Kleur: rood, zwart, fawn/isabella en blauw. Schofthoogte: reu 56-61 cm, teef 51-56 cm.

(Vervolg op pagina 30)

29


Gezondheid van de Thai Ridgeback De Thai Ridgeback kan HD(heupdysplasie) problemen en DS (Dermoid Sinus) hebben. De kans dat deze aandoeningen bij een hond uit geteste ouders voorkomt is veel kleiner dan uit niet geteste ouders. Vraag dus aan de fokker naar de testresultaten van de ouders, een goede fokker laat deze graag zien en heeft kopieĂŤn van de resultaten van de vader of kan deze via een site laten zien. HD- en DS-testen worden door een specialist uitgevoerd. Voor HD worden rontgenfoto's gemaakt en beoordeeld door de Raad van Beheer. De beste uitslag voor HD is HD-A. Met HD-B (een overgangsvorm) mag ook gefokt worden. DS wordt al bij de pups in het nest uitgevoerd (handmatig), maar de ouderdieren moeten deze ook hebben ondergaan. Verzorging van de Thai Ridgeback Vacht : kort en glad Verzorging vacht: weinig onderhoud Ogen en oren: controleren. Nagels: knippen indien nodig. VOOR - EN NADELEN VAN DE VACHT: vergt weinig onderhoud, maar laat wel veel losse haren achter in huis. Opvoeding van de Thai Ridgeback moet duidelijk (consequent) zijn is erg moeilijk in opvoeding, benodigd zachte aanpak jacht drift zeer sterk aanwezig kan moeilijk los lopen pas op met vreemden en kinderen

30


Gezocht: Leuk verhaal over uw trouwe viervoeter Heeft u een bijzonder ras of leuke kruising waar u graag over wil vertellen of heeft u een bijzonder verhaal over uw hond , deel het dan met ons als hondenliefhebbers . U mag het sturen naar : redactie@kchardenberg.nl

31


Tentoonstellings–, Clubmatchuitslagen, dek– en Geboorteberichten Uitslagen welke behaald zijn op een tentoonstelling of clubmatch, kunnen worden gepubliceerd in de Hondepraat (mist er voldoende ruimte is) als aan de volgende criteria wordt voldaan:  Opsturen vóór kopijdatum naar redactieadres  Minstens moet worden ingeleverd: datum tentoonstelling en organiserende vereniging met de plaatsnaam, ras van de hond, naam van de hond, naam eigenaar en behaalde resultaat.  Opgave mag niet ouder zijn dan 3 maand Ook Dek– en Geboorteberichten kunnen worden gepubliceerd in de Hondepraat (mits er voldoende ruimte is) als aan de volgende criteria wordt voldaan:  Opsturen vóór kopijdatum naar redactieadres  Opgave mag niet ouder zijn dan 3 maand

REDACTIEADRES: redactie@kchardenberg.nl

Kruiwiel 6, 7773 NL Hardenberg Tel: (0523) 271030 Fax: (0523) 271040

32


Hondenrassen met de letter: D Dalmatische Hond Dandie Dinmont TerriĂŤr Dashond korthaar Dashond langhaar Dashond ruwhaar Dashond, dwerg, korthaar Dashond, dwerg, langhaar Dashond, dwerg, ruwhaar Dashond, Kaninchen, korthaar Dashond, Kaninchen, langhaar Dashond, Kaninchen, ruwhaar Deense Dog Deense Mastiff Deerhound, Scottish Deutscher Kleinspitz Deutscher Mittelspitz Dobermann Dog, Argentijnse Dog, Bordeaux Dog, Deense Dog, Duitse Dogo Argentino Dogo Canario Dogo Presa Canario Drentsche Patrijshond Drever Duitse Brak Duitse Herder Duitse Dog Duitse Herder, Oud Duitse Herder, Witte Duitse Jacht TerriĂŤr Duitse Kwartelhond Duitse Pinscher Duitse Staande Hond draadhaar Duitse Staande Hond korthaar Duitse Staande Hond langhaar Duitse Staande Hond stekelhaar Dunker Dwerg Keeshond Dwergdashond korthaar Dwergdashond langhaar Dwergdashond ruwhaar Dwergpinscher Dwergpoedel Dwergschnauzer Dwergteckel korthaar Dwergteckel langhaar Dwergteckel ruwhaar Volgende keer de letter E

33


Nieuwe leden: I.E. Blankenburgh H.W.J. Dahles G. Deuzeman S. Jansen J. Janssen E. Klokkers Y. Koel M. Martens H. Profijt C.J.A. Pruijssen G.J. Reinders J.A. Sc hans G. Slot A. Slot C Slotman R. Snoeijer

Bovenmaat 13 Brinkste 18 Kerkstraat 20 Dedemsvaartseweg N 128 Geert Migchelsweg 43 Dedemsvaartseweg 265 De Spa 1 Schonekampstraat 9 Posthoornweg 52 Weidenhof 5 Pothofweg 7 Molenplein 6 De Kamphof 5 Polberg 50 Binnenhof 27 Rand 4 A

7772 JE Hardenberg 7771 BE Hardenberg 7694 AP Kloosterhaar 7775 AK Lutten 7776 RX Slagharen 7775 AC Lutten 7776 CX Slagharen 7773 CV Hardenberg 7781 PK De Krim 7772 GW Hardenberg 7785 JB Anevelde 7771 BC Hardenberg 7772 EG Hardenberg 7772 EW Hardenberg 7772 JJ Hardenberg 7777 SL Schuinesloot

Welkom nieuwe leden.

Van de ledenadministratie

Opzeggen kan alléén schriftelijk en vóór 1 december Ledenadministratie per mail ledenadminstratie@kchardenberg.nl U krijgt GEEN bevestiging van uw opzegging via mail of post. Adreswijzigingen kunt u doormailen op bovenstaand e-mail adres.

34


Honden in het nieuws Politiehond Iron mag na 9 jaar trouwe dienst met pensioen Politiehond Iron uit Haarlem is na 9 jaar trouwe dienst met pensioen. Hij had gisteren zijn laatste dienst. "Nu mag Iron lekker thuis uitrusten en terugdenken aan die mooie tijd bij de politie." Politiebegeleider Ludo Stoffer is Irons baasje is emotioneel over pensionering van zijn hond. "Ik zie er misschien buiten op straat uit als een stoere man, maar ik ben ook een mens", zegt Ludo tegen "Dat beestje is alles voor me, dit doet wel wat met me." 'Je weet dat het ook verkeerd kan aflopen' Wat gebeurt er met politiehonden als ze met pensioen gaan? "Dat vragen veel mensen zich altijd af", schrijft politie Haarlem op Facebook. "Iron blijft lekker bij hondenbegeleider Ludo thuis. Hij mag gaan uitrusten en terug denken aan de mooie tijd als politiehond." "We zijn heel trots op je. Vaak heb jij ons kunnen helpen met het speuren naar of het aanhouden van criminelen," schrijft de politie op Facebook. Zijn baasje en geleider Ludo is Iron dan ook heel dankbaar. "We hebben situaties meegemaakt waarin ik hem heb moeten inzetten omdat het anders fout zou gaan, terwijl je ook weet dat het voor hem verkeerd af kan lopen." Opvolger Jerry "Dat zijn zulke moeilijke beslissingen, maar hoeveel ik ook van dat beestje houd en hoeveel hij voor me betekent, ik zou hem opofferen voor een collega. Dat wordt ook van mij verwacht," zegt Ludo. Ludo heeft ook al een opvolger voor Iron: Jerry, een Mechelse herder. "Samen zullen zij de misdaad gaan bestrijden," schrijft de politie.

De opvolger van Iron is Jerry

Kopij inleveren voor 1 juni 35


Boekbespreking: Door de ogen van de hond Samenvatting Liam Creed lijkt een hopeloos geval. Hij is al zo vaak van school gestuurd dat hij de tel kwijt is. Zijn uitbarstingen brengen hem in grote problemen. Zijn ouders zijn de wanhoop nabij. En dat allemaal omdat hij geboren is met een onvermogen om stil te zitten en zich te concentreren: hij heeft ADHD. Zijn leven lijkt gedoemd te mislukken, tot hij in het kader van een speciaal programma voor kinderen met ADHD een hulphond mag opleiden. De hond heet Aero en doet Liam aan zichzelf denken. Hij moet de hond trainen, maar eigenlijk traint de hond hem ook. Auteur: Liam Creed

De jonge enthousiaste labrador is een voorbeeld EPUB met digitaal watermerk 0.62 MB voor Liam. Liam bewondert zijn energie, zijn on- Bestandsgrootte: Verschijning: maart 2014 stuimigheid, zijn nieuwsgierigheid en zijn vermogen om nieuwe dingen te leren. Ze maken Liam trots. Trots op de jonge hond en uiteindelijk ook op zichzelf. Recensie(s) De auteur is negentien jaar als hij zijn leven beschrijft met ADHD. De kenmerken van deze ziekte, zoals het zich niet kunnen concentreren, niet kunnen stilzitten, ongeduldig zijn en niet kunnen wachten, brengt hem in het begin in grote problemen doordat hij zich asociaal gedraagt en geen enkele straf werkt - negatieve aandacht is ook aandacht. Zijn moeder blijft in hem geloven. Als op achtjarige leeftijd deze ziekte bij hem ontdekt wordt helpen in eerste instantie de medicijnen wel, maar later niet meer. Wat wel uitstekend helpt is de hulphond. Hij wordt uitgekozen om mee te doen aan een televisieprogramma over het opleiden van hulphonden. Hij krijgt zo'n band met de voor hem uitgekozen hond, dat er een totale metamorfose plaatsvindt. Hij ontwikkelt zelfvertrouwen en komt goed in zijn vel te zitten, hij is dan zestien jaar oud. Hij beschrijft op een eerlijke boeiende manier hoe dat in zijn werk gaat en geeft daarbij zijn diepste zielenroerselen bloot. Met veel humor geschreven waardoor dit dikke boek interessant blijft. Het is een leerzaam verhaal. Winy van Gils

Kopij inleveren voor 1 juni 36


Verhalen uit de dierenartsenpraktijk Peristerende melktanden Normaal gesproken wisselen honden voor 6 maanden leeftijd hun gebit. Wanneer dit niet volledig gebeurt, blijven er melktanden achter in het gebit terwijl alle blijvende tanden en kiezen ook al aanwezig zijn. Bij onze kleine hondenrassen (bijvoorbeeld Chihuahua) komt dit regelmatig voor. Een wisselcontrole op 6 maanden leeftijd is daarom heel belangrijk. Zeker voor de hoektanden is het belangrijk dat ze niet dubbel blijven staan. Hierdoor kan de blijvende hoektand namelijk een verkeerde stand aannemen en tevens hoopt zich vaak vuil op, wat een ontsteking kan veroorzaken. Bij een normaal verloop van het wisselen wordt de wortel van de melktand weggedrukt door de nieuwe, blijvende tand. Deze week hebben wij Lucie, een Chihuahua van een half jaar behandeld. Zij had nog twee melkhoektanden, een melkkies en een melksnijtand. Onder een roesje hebben wij alle elementen verwijderd. De hoektanden worden chirurgisch verwijderd. Dat wil zeggen dat er een 'flapje' tandvlees wordt losgesneden waardoor de hoektand komt bloot te liggen. Vervolgens wordt de tand van opzij benaderd en verwijderd. Hierna wordt het tandvlees gehecht met oplosbaar materiaal. Met deze methode wordt voorkomen dat de hoektand wordt beschadigd of gaat afbreken tijdens het verwijderen. Daarna hebben wij het aanwezige tandsteen verwijderd, wat normaal gesproken nog niet aanwezig is op zo'n jonge leeftijd. Lucie mocht diezelfde middag nog naar huis met een pijnstiller. Met de nacontrole de volgende ging het heel goed met Lucie, alsof er niets was gebeurd.

(Vervolg op pagina 38)

37


(Vervolg van pagina 37)

Globaal wisselschema Tand

Doorbraak melkgebit

Snijtanden Hoektanden Knipkies 1 Knipkies 2 Knipkies 3 en 4 Knobbelkies 1 Knobbelkies 2 Knobbelkies 3

4-5 weken 3-4 weken – 4-5 weken 3-4 weken – – –

Wissteltijdstip blijvend gebit 4-5 maanden 5-7 maanden 4-5 maanden 4-6 maanden 5-6 maanden 4 maanden 4-5 maanden 6-7 maanden

Voor vragen kunt u contact op nemen met Dierenkliniek Vechtdal 0523 266 066. Team Dierenkliniek Vechtdal

38


39


40

Clubblad Hondenpraat KC Hardenberg 2018-01  

Hondenpraat 2018-01, clubblad van KC Hardenberg e.o.

Clubblad Hondenpraat KC Hardenberg 2018-01  

Hondenpraat 2018-01, clubblad van KC Hardenberg e.o.