Page 1

L’HANBOL

TERRENY DE JOC I PORTERIA: La pista  pot  variar  entre  30 i 50 m de llarg i 15 i 25 m d'ampla. Consta de dues areas de porteria i  una  àrea  de  joc.  Hi ha  dos  tipus d'àrea:  las més llarges són las de les bandes i las més curtes són  les  de  gol.  Hi  hauria  d'haver  un  pasadís  de  seguretat  al  voltant  de  les  línies  de  banda  de  1 metre  d'ample  i  de  2 darrere de les porteríes. La portería tindrà que estar situada en el centre de la  línia  de  gol  i  fixada  al  terra.  Les  porteríes  tenen  que  tenir 2 m d'alt i 3 m d'ample. El pal te que ser  de   8  cm  d'ample.  Davant  de  cada  portería   i  te  que  haver  una  àrea.  3  m  de  llarg  desde  el centre  de  la  portería,  te  que estar separada de la línia de banda 3 m. La línia de  cop franc estarà separada  de  la  portería 9  m. La  línia  de  7  m  es  la  de  penalti  i  medeix 1 m de llarg. També hi ha una línia de cambi, que es un segment de la línia de banda. NOMBRE DE JUGADORS I OBJECTIU: En  el  handbol  hi  ha dos equips compost per  un màxim de 12 jugadors dels quals en juguen 6 i 1 porter.  Es  poden produir  tots  els canvis  que  es  vulguin.  La  vestimenta  te  que  ser  uniforme.  No es  poden portar  ni  anells ni  penjois  perquè  es  podrien  fer  mal  si  els  estiressin. El  capità  té que


portar un  braçalet  que  l'identifiqui  com  a   tal.   I  té  que  haver  un  porter  a  cada  porteria  en  tot moment.  Els  oficials  també  tenen  que  estar  inscrits  en  el  acte.  Si  un  jugador  no  està autoritzat per  jugar  el  partit  i  entrà en  el  terreny  de  joc l'àrbitre assenyalarà un cop franc en contra del seu equip  i  la  descalificació  del  mateix.  Es  poden  fer els canvis que es vulguin durant el partit sense avisar  al  anotador­cronometrador. Si  durant  el  canvi  el  jugador  mostra  una  actitud antideportiva o  agressiva  el  jugador  serà  descalificat.  Si  un  jugador  entra  en el terreny de joc indevidament el seu  equip  tindrà  que  fer  que  un  jugador  surti  del  terreny  de  joc i  l'equip  quedi  amb  un  jugador menys  durant  dos  minuts.  Seria  la mateixa sanció si un jugador sancionat entra en el terreny de joc  sense  que  hagi  acabat  la  seva  exclusió.  La  seva  vestimenta  es  te  que  poder  distingir clarament  de   la  de  l'equip  contrari.  Si  un  jugador  no  compleix  alguna  de  les  normes  no   està autoritzat  per  jugar.  El  porter  dins  de  l'àrea  pot  tocar  la  pilota amb tot el cos si es per fer alguna intervenció  però no si la pilota està parada. Els jugadors de camp no poden entrar dins de l'àrea. El porter tampoc pot posar amb perill a cap jugador de l'equip contrari. TEMPS DE JOC. Un  partit   dura   60  minuts  dividit  en  dos  parts  de  30  minuts.  La  pròrroga  dura  dos  temps  de  5 minuts. Els equips tenen dret a un temps mort d'un minut pet temps de joc. FALTES IMPORTANTS

Una de les principals violacions son els passos que  es quan es corre sense botar. El joc passiu, es quan es van fent pases i pases sense intentar llançar a porteria. Hi ha una sèrie de punts pels quals es tindria que pitar una falta sancionada: ● Els canvis antirreglamentaris. ● Les faltes al porter. ● Quan un jugador de camp entra a l'àrea. ● El comportament antirreglamentari amb el contrari. ● Saque de porteria, de banda o de centre incorrecte. ● Interrupció voluntaria del joc. ● Actitud antideportiva. ● Agressió. La  pilota  està  fet de  cuir  o  material  sintètic.  Ha  de  ser  esfèric.  La  superfície  no pot ser brillant o relliscosa. Al  començament  del partit, la pilota usat en un partit masculí (majors de 16 anys) ha de mesurar de 58 a 60 cm. de circumferència i tenir un pes de 425 a 475 gr. Per  a  dones majors de  14  anys i  homes  entre  12  i  16  anys  la  circumferència  de  la pilota ha de ser de 54 a 56cm. i el pes de 325 a 400 gr. Per  partits  masculins  de 8 a 12 anys i femenins de 8 a 14 anys, la circumferència de la pilota ha de ser de 50 a 52 cm. i pesar almenys 315 gr. Per menors de 8 anys, la circumferència de la pilota ha de ser 48 cm. i el pes d'almenys 290 gr.

Treball de Handball  

Treball de handball per parelles

Treball de Handball  

Treball de handball per parelles

Advertisement