Page 1

UI N Í E N T I P

Om de dure

binetaten

voortijdige

sliJtage

nen vooral

de

1. Je draait is.

Je draait

richtíng

als

le

voelt

neer

het

voorblJ

het het

vóór

deksel

van het op het

Derkteken

vaatge-

(uur!{iJzeÍ-

Je Seen ïeer-

en biJ

een koucle nu +

staat

chokedeksel

ontapan_

:

totclat

staat)

tegen

-

naan rechts

nerkteken

Seopende chokeklep

bij

Het oerkteken

notor.

stilstaan

tijd

rlaarmee de chokedeksel

Ios

3 vijzên

schroefd

stand

tangere

die

kan op 2 róanieren Sebeuren

Het ontspennen

cboke

behoeden, kan men deze best

te

Cabriors

biJ

rran de auto[etI6che

chokeveer

15 o[l

chokêhuis.

6AS'tEER

O F 2.

gesoon de gasveer

Je koppelt (half

positie OpIettên

!

of

Nooit

vol

8as)

alvot ens te Als

je

starten

êrgens

Iosgekoppelde in

je

de oorsproakelÍike

vrii

ill

open

kan besegen

Easveer.

Cabrio ataat

aan zodaL le te

donteren

!

een reservecarburator

ook alê chokeveer

en zeL de SaskfeP

de chokeklep

een briefje

in

alles

vergeet

oet

starten

tsreng veiliSheidshelve nlet

zodat

los

hiervan

in

voorraad

hebt

op één van de 2 danieren

kan Je

lparen'

FRED I

{.5,1r,

Carburator wintertip  
Carburator wintertip  

no description

Advertisement