__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Is-sena 2018 kienet impenjattiva b’ħafna sfidi. Kienet sena li fiha kien hemm grupp ta’ MEPs li attakkaw bla skruplu lil pajjiżna. Kienet sena li fiha flimkien ma’ sħabi fil-Parlament Ewropew ħdimt biex niddefendi isem pajjiżi. Lil pajjiżi nħobbu b’onesta’ u sinċerita’. Għalhekk ridt li fix-xogħol kollu li nagħmel nagħti aktar mill-mija fil-mija biex nirrappreżenta lil Malta u lil min eleġġieni bl-aħjar mod. Naf li kull fejn immur inġorr il-bandiera Maltija u nagħmel dan bi kburija. Inwegħdkom li fix-xhur li ġejjin inkompli l-ħidma tiegħi bl-istess ħeġġa u entużjażmu ta’ meta fdajtuni l-ewwel darba biex nirrappreżentakom fil-Parlament Ewropew ftit anqas minn ħames snin ilu. B’umilta’ nħares ’il quddiem li nerġa nikkontesta l-elezzjoni tal-Parlament li jmiss biex jekk ittuni l-fiduċja, inkompli nirrappreżenta l-interessi tagħkom.

MIRIAM DALLI

Miriam Dalli hija kordinatriċi u kelliema għas-Soċjalisti u Demokratiċi (S&D) fil-Kumitat tal-Ambjent, Saħħa Pubblika u Sigurtà tal-Ikel.

Environment – Miriam Dalli, described as a “Doer” and an “Eco-Warrior” by Politico, continues her work on reducing CO2 emissions from vehicles. Throughout the past year she has continued to work on major environmental issues, including the Effort Sharing Regulation, the legislation related to single-use plastics and the EU position on pesticides. In recognition of her hard work, she was selected as a participant for the Young Leaders Programme by the US government. Public Health – In the context of Public Health matters, MEP Dalli led the Socialists & Democrats' position on Antimocrobial Resistance, relentlessly promoting a greater focus on rare diseases. She has maintained her presence at the forefront of promoting mental health issues and the need for further investment and research on medical cannabis.

Social Justice – MEP Dalli's efforts on social issues are ongoing. She proposed the introduction of family leave as a contributor to her vision of enhancing proper work-life balances. She also works closely with persons with disability – ensuring that their life-opportunities are improved. Dr Dalli is constantly working to encourage female participation in politics, primarily through LEAD which is in its second consecutive year. Malta: Always a Priority - Malta and its exigencies is always at the core of her work across all European fora. She relentlessly liaises with all the relevant institutions on matters pertaining to Malta including taxation and the VAT issue for the yachting industry. Migration - Miriam Dalli negotiated the €500 million fund for the relocation, return and resettlement of asylum seekers and refugees from frontline countries such as Malta. She is currently working on a €10 billion Asylum and Migration Fund aimed at implementing solidarity measures for recipient countries like Malta.

Hija membru sħiħ fil-Kumitat tal-Ambjent, Saħħa Pubblika u Sigurtà tal-Ikel, fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet, u fid-delegazzjoni għar-relazzjonijiet tal-pajjiżi Maghreb. Hija membru sostitut fil-Kumitat tal-Industrija, Riċerka u Enerġija, Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Intern u fid-delegazzjoni tal-kumitati għas-sħubija bejn l-UE u l-Armenja, l-Ażerbajġan u l-Georgia.

MIRIAM DALLI TEMMET IL-ĦIDMA TAGĦHA FUQ 28 RAPPORT, INKLUŻ - Rapport li jistabbilixxi standards tal-emmissjonijiet CO2 għal karozzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ġodda - Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-direttiva li tiġġieled l-abbuż sesswali tat-tfal - Rapport dwar il-ġlieda kontra s-cybercrime - Tliet rapporti dwar l-użu tax-Schengen Information System, inkluż dak dwar ir-ritorn ta’ persuni li ma jkunux intitolati għall-ażil fl-Unjoni Ewropea - Rapport dwar Fond ta’ €500 miljun għall-Ażil, u Migrazzjoni - Rapport dwar ir-Regolament fuq Effort Sharing - Rapport dwar Interoperabilità bejn is-sistemi tal-informazzjoni fl-UE biex tissaħħah is-sigurtà. Għal aktar informazzjoni dwar ir-rapporti li ħadmet fuqhom: http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124970/MIRIAM_DALLI_activities.html T +356 2146 3241 E miriam@miriamdalli.com f

t

For an English version of this leaflet kindly log on: www.miriamdalli.com

i

www.facebook.com/drmiriamdalli www.twitter.com/miriamdalli www.instagram.com/miriamdalli

Ħ IDMA 2018

Profile for Kearon Bruno

Annual Report 2019  

Annual Report 2019  

Profile for kbru0001
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded