Page 1

Datum laatste aanpassing:

20 september 2012

SIM W-VL: Nieuwsbrief 4 RKHD W-VL/ Nieuwsbrief 10/2012

16p.

Nieuwsbrief SIM W-VL oktober 2012 L nov. 2011 Kalender SIM W-VL Datum 05/10/2012

tijdstip Annulatie

Waar Nieuwpoort

23/10/2012 24/10/2012 08/11/2012

19:30u – 22:00u ??? 19:30u – 22:00u

Afd. Torhout Diksmuide Afd. Veurne

Wie SIT MED Veurne +SIT LOG Brugge Prov. comd. SIM medewerkers SIM MED Veurne + SIT LOG SIM medewerkers

wat Ramp oef. Nieuwpoort Bijscholing 3 sessie 1 Prov. Ramp Oef. Bijscholing 3 sessie 2

Agenda vergadering 23/10 - 08/11/2012 19:30u – 21:30u 23/10 Torhout Torhout Papebrugstraat 8a 8820 Torhout

08/11 Veurne Brandweer Kazerne Oude Vestingsstraat 30 8630 Veurne

-

Bespreking Kalender en Sim werking 2012

-

Feedback opleidingen voorjaar + uw evaluatie en opmerkingen

-

Bijscholing twee workshops

-

o

Inhoud rode en blauwe tassen FOD VGZ: Alex zal naast de inhoud ook toelichting geven ivm de aanwezige medicatie en persfusies. De werking, indicatie,… van deze medicatie.

o

Interactieve opleiding uitbouw VMP in bestaand gebouw ipv tent met gebruik operationele checklist Coörd. SIT.

Slotbespreking met …. . Alsook voorstelling foto’s bijscholing voorjaar. Alle fotos terug te vinden op https://picasaweb.google.com/simwvl

1


Datum laatste aanpassing:

20 september 2012

Cartoon van het moment De gedreven medewerker op vakantie.

Lezersvraag Nieuwe lezersvraag: Als medewerker SIT wordt je toegewezen aan de Rode zone binnen de VMP. Yep dit is uw moment, “je mag eindelijk eens al uw medische kennis in de praktijk brengen”. Wat had je verwacht binnen de 5’ is roept een arts dat hij dringend hulp nodig heeft om een patiënt te intuberen. Als gedreven Rode Kruiser snel je hem te hulp. Hij heeft geen toeters en bellen nodig enkel het strikt noodzakelijke. Je duikt in één van de interventie tassen of liever nog in de blauwe zakjes van FOD VGZ komt terug te voorschijn met alle nodige materiaal voor een spoed intubatie. Dit materiaal is: 1. ……………………………………………………………………….. 2. ……………………………………………………………………….. 3. ……………………………………………………………………….. 4. ………………………………………………………………………… 5. ……………………………………………………………………….. Antwoord vorige lezersvraag: Bij een SIT interventie wordt jij als Coörd. SIT aangesteld. Het betreft een incident op een afgesloten bedrijfsterrein. Na wat discussie met een reeds aangestelde Coörd. AMB is die er dan uiteindelijk van overtuigd dat jullie geen ziekenwagen zijn en laat u dan door. 1. Je rijdt het terrein op en gaat je aanmelden bij? …DIR MED normaal aanwezig thv CP-OPS herkenbaar aan groene zwaailicht. 2. Het overige personeel ziet een 5 tal slachtoffers liggen in een gewonden nest een gaat? ……Laat het verlenen van de eerste zorgen even over aan de andere aanwezige hulpverlenders en wachten tot de Coördinator SIT orders heeft voor locatie en uitbouw VMP 3. Als Coördinator SIT neem ik om de …15’.. tijd contact op met het prov. commando. Ik

2


Datum laatste aanpassing:

20 september 2012

doe dit uiteraard via mijn astrid zender die op MAP ……32. Kanaal …Coörd. Alles …… staat. Een SIM medewerker vertelt. “Ken jij de betekenis van “The Star of Life?”

De Star of Life zien we overal. Is er iemand van jullie die eigenlijk de betekenis kent? De Star of Life werd ontworpen in 1973 door Dhr. Leo Schwarts verantwoordelijke voor een ambulancedienst in de VS. Dit als herkenning symbool voor te gebruiken door alle medische préhospitaal hulpverleners. De was noodzakelijk na een officiële klacht van het Amerikaanse Rode Kruis omwille van het oneigenlijk gebruik van het Rode Kruis als beschermd symbool. Tot voor 1973 werden in de VS alles ziekenwagens,…. voorzien van een rood kruis . De klacht werd ontvankelijk verklaard door het hoog gerechtshof, waardoor een alternatief moest gezocht worden. Het gebruik van het Rode Kruis als beschermend symbool ziet men echter wel nog steeds op militaire ziekenwagens, tenten,… ter bescherming van gewonde burgers en militairen zoals beschreven in de conventie van Geneve. De blauwe ster met zes armen werd overgenomen vanuit het medische identificatiesymbool en werd geregistreerd op 1 februari 1997 bij de commissie van patenten. Elk been van “The Star of Life” vertegenwoordigt een van de zes kerntaken van een préhospitaal hulpverlener. Deze zijn:

* Detection / Detectie * Reporting / Rapportage * Response / Reactie * On Scene Care / Hulpverlening ter plaatse * Care in Transit / Hulpverlening tijdens transport. * Transfer to Definitive Care / Overdracht naar definitieve hulpverlening De slang en de staf zijn een afbeelding van de staf van Aesculapus (zoon van Apollo) de god van de geneeskunde en gezondheid. De “Star of Life” wordt over de hele wereld aanzien als het symbool voor ambulances en ziekenwagen hulpverleners. Het dragen ervan op kledij geeft de aanduiding dat de drager de nodige scholing gevolgd heeft om volgens de lokale normen als hulpverlener ambulancier aanzien te worden.

3


Datum laatste aanpassing:

20 september 2012

Op de markt en in de kijker Synthetische menselijke lichamen Frima Syndaver labs bracht voorjaar 2012 een levens echt maar synthetisch lichaam op de markt. Dit maakt het mogelijk om hulpverleners binnen alle opleidingen een kans te krijgen zich visueel een beeld te vormen van de volledige anatomie van het menselijk lichaam. http://syndaver.com

Improved Traction Device Wie kent nog de oude karton, houten of metalen spalken. Misschien werkte je vroeger nog met de opblaasbare spalken. De gouden standaard is momenteel de gekende vacuumspalk, maar ….. Misschien werken we binnenkort allemaal met tractiespalken.

MamaNatalie De firma Laerdal bracht recent een lage kosten bevallingspop op de markt. Deze maakt het mogelijk tegen zeer betaalbare prijs een bevalling te simuleren. Een hiaat binnen de ambulanciers opleidingen die tot op heden enkel via theorie, foto’s en video de nodige info konden krijgen. Dit nieuw product werd door de firma gelinkt aan een project voor het goede doel. Voor iedere verkochte mamaNatalie schenkt de firma één aan een opleidingscenter in de derde wereld. Dit zal ongetwijfeld heel veel jonge leventjes en moeders redden.

4


Datum laatste aanpassing:

20 september 2012

Mededelingen

o

Zoals aangekondigd, de nieuwe kazuifels Coördinator SIT zijn geleverd en verdeeld. Gelieve bij elke uitruk steeds de groene kazuifel te dragen, de grijze kazuifel Coörd. VMP wordt niet meer gedragen.

o

Denkoefening “Zoek de verschillen.” Om er zeker van te zijn dat iedereen bij een effectieve uitruk met het juiste voertuig op pad gaat vragen we jullie duidelijk te zoeken naar de verschillen. Ik weet dat het niet zo eenvoudig is, maar als echt niet lukt kan je steeds terecht bij C.M. medewerker SIT-MED Kortrijk die weet er alles van. (Verduidelijking volgt op vergadering SIM W-VL)

o

Graag nog eens een herinnering aan alle aanspreekpunten SIM om tegen eind 2012 toch via foto’s een duidelijk beeld te maken van de inhoud en vooral de correcte plaatsing van uw SIT materiaal.

5


Datum laatste aanpassing:

20 september 2012

Heet van de pers:�Dringende interventies op de sporen!� Begin september verspreide infrabel een prima folder voor hulpverleners ifv handelen bij ongevallen op en rond het spoor. Deze prachtige folder geeft zeer goede info en nuttige tips. Meer dan het publiceren waard in onze nieuwsbrief. Voor gebruik binnen MUG Kortrijk, werd de folder overgetypt en verwerkt tot een instructiefiche. Een kopie zal beschikbaar gesteld worden in alle SIM voertuigen samen met enkele folders te verkrijgen via uw aanspreekpunt.

6


Datum laatste aanpassing:

20 september 2012

7


Datum laatste aanpassing:

20 september 2012

8


Datum laatste aanpassing:

20 september 2012

9


Datum laatste aanpassing:

20 september 2012

10


Datum laatste aanpassing:

20 september 2012

11


Datum laatste aanpassing:

20 september 2012

12


Datum laatste aanpassing:

20 september 2012

13


Datum laatste aanpassing:

20 september 2012

14


Datum laatste aanpassing:

20 september 2012

15


Datum laatste aanpassing:

20 september 2012

mvg en tot een volgende keer Prov. Team Rode Kruis W-vl

16

Nieuwsbrief SIM  
Nieuwsbrief SIM  

Nieuwsbrief SIM W-vl

Advertisement