Ons 05 2014

Page 1

ons Magazine voor senioren

nummer 5

mei 2014

Wat is de essentie

van het katholicisme?

Accommo­datie gezocht (betaalbaar graag!)

Sssttt...!

Sssttt...!

Blauwborstjes spotten in De Groote Peel Vakantie op de trappers

Blauwborstjes spotten in De Groote Peel

Ex-ombudsman Alex Brenninkmeijer:

‘ Koester de civil society!’


Advertentie

20

jaar

Schitterende en betaalbare 50-plus autovakanties op toplocaties!

5-DAGEN ALLES-INCLUSIEF SAUERLAND INBEGREPEN: Hotel Marleen

ALLE CONSUMPTIES GRATIS dagelijks van 17.00 - 24.00 uur (koffie-thee-frisdrank-vruchtensap-bier-jenever-wijn-apfelkorn)

* ontvangst met koffie en gebak of warme lunch * 4x overnachting * 4x uitgebreid ontbijtbuffet * 4x warme lunch * 4x een uitstekend 3-gangendiner * leuke dagtocht per luxe touringcar * rondvaart over de Diemelsee * avondwandeling * Magic Wobo Show * gezellige avond met live muziek * bingo of casinoavond * GRATIS info- en uitstapjesboekje met keuze uit meer dan 50 GRATIS UITSTAPJES

* GRATIS gebruik e-bikes

sl ec ht s

€ 2 3 5 ,00 p.p.

Hotel Marleen bevindt zich in een natuurschoon park met prachtige vijver op slechts 200m van het centrum van Siedlinghausen (tussen Winterberg en Olsberg). Ons hotel beschikt over moderne kamers voorzien van balkon, bad / douche, toilet, flatscreen-tv met Nederlandse zenders, föhn, gratis WIFI.

Voor overige aankomstdata: zie onze website!!!

AANKOMSTDATA 2014 3 juli 23 juli 8 augustus 11 juli 27 juli 16 augustus 15 juli 31 juli 20 augustus 19 juli 24 augustus 28 augustus

www.sauerlandhotels.nl

0049 - 2953-96 26 580 (NL-s gesproken)

geen boekings- en reserveringskosten / geen 1-persoonstoeslag


welkom!

Colofon

Beeld: Rogier Veldman

JAARGANG 4 NR. 5 - 2014 Ons is een uitgave van KBOBrabant en wordt 11 keer per jaar toegestuurd aan de 132.000 leden. Een gesproken versie van Ons is te bestellen bij KBO-Brabant (zie redactieadres). ISSN 2211-5277 Redactie KBO-Brabant Nadzja van der Knaap, Truus Noij, Wilma Schrover Redactieadres Postbus 3240 5203 DE ’s-Hertogenbosch (073) 644 40 66 ons@kbo-brabant.nl Concept en realisatie mooi mag. www.mooimag.com Vormgeving Twin Media B.V., Kristel Guit Advertenties Multor Media B.V., Richard Onnes (026) 376 34 69 richardonnes@multormedia.nl KBO-Brabant draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor advertenties/bijsluiters in Ons. Lithografie Willem Grafische Bewerkingen Druk en afwerking Habo DaCosta Lidmaatschap Indien u een lidmaatschap bij de KBO in Brabant wilt aangaan of opzeggen, dan kunt u terecht bij het secretariaat van uw lokale KBO-Afdeling. U vindt de adres­ gegevens op www.kbo-brabant.nl. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder KBOBrabant daar vooraf van in kennis te stellen. Het toesturen van foto’s en teksten impliceert toestemming tot publicatie in Ons. Maar dit betekent niet dat toegestuurde foto’s en teksten automatisch geplaatst worden. www.kbo-brabant.nl www.facebook.com/kbobrabant @kbo_brabant

Uitstekend initiatief: een lokale

ombudsman voor ouderen In Vught is onlangs een lokale ombudsman voor ouderen aangesteld. Een gezamenlijk initiatief van KBO Vught en CDA Vught-Cromvoirt, dat alles te maken heeft met de grote veranderingen in de zorg vanaf 2015. De gemeente krijgt veel meer verantwoordelijkheden voor het ondersteunen van mensen met een beperking. Het gaat bijvoorbeeld om de begeleiding van mensen met een psychiatrische ziekte of de dagbesteding van iemand met de ziekte van Alzheimer. Het vertrekpunt is de eigen kracht van de burger en zijn familie en vrienden. Voor zaken die mensen niet zelf kunnen regelen en betalen, moet de gemeente zorg en ondersteuning regelen in de vorm van een ‘maatwerkvoorziening’. De gemeente krijgt hiervoor een budget van de rijksoverheid, maar daar wordt eerst een flinke bezuiniging op toegepast. Grote zorg is hoe het beleid en vooral de uitvoering daarvan er straks uit zullen gaan zien in elke gemeente. Hoe gaat de ambtenaar die straks aan de keukentafel komt bespreken wat u zelf nog kunt, al dan niet met inzet van kinderen, buurvrouw of vrijwilligers, om met zijn of haar vrije beslissingsruimte om tot maatwerk te komen. Verderop in dit magazine kunt u lezen dat ik als katholiek geneigd ben om vertrouwen te hebben in mensen, en dus ook in ambtenaren. Maar ik ben realistisch genoeg om te voorzien dat het niet altijd goed zal gaan in die keukentafelgesprekken. We gaan er dus alles aan doen om senioren te begeleiden in hun gang naar het Wmo-loket van de gemeente en tijdens het keukentafelgesprek. Maar dan nog kunnen er zaken niet helemaal goed verlopen. Dan is het goed om te weten dat er in Vught een onafhankelijke, maar betrokken ombudsman is die kan bemiddelen tussen de oudere die zorg vraagt en de gemeente die daarin moet voorzien. Met voormalig advocaat en filosoof Marjolein Kuperus heeft de Vughtse gemeenschap een deskundige van jewelste binnengehaald om deze vrijwilligersfunctie te vervullen. Als KBO-Brabant hebben we dit initiatief van harte omarmd en willen we graag een bijdrage leveren aan het realiseren van een ombudsman voor ouderen in alle Brabantse gemeenten. Frans Slangen, voorzitter KBO-Brabant

ons 3


Advertentie

OTOlIfT uw onopvallende traplift

1

1. Uw leuning blijft 2. Brede kant trap blijft vrij 3. Montage op uw treden 4. Supercompacte stoel

3

4

2

Direct vanaf de Nederlandse fabriek

Levertijd vanaf één week

Marktleider in Nederland

STUUR MIJ DE GRATIS BROCHURE INCLUSIEF DVD

Alle keuze in trapliften, van occasion tot nieuw

Eigen service netwerk met 24/7 landelijke dekking Ook huur mogelijk

Bel gratis 0800 444 777 1

Ik heb een rechte trap

voor een gratis thuisadvies of bekijk

Ik heb een trap met bochten Naam

uitgebreide films op www.otolift.nl

Adres Postcode/plaats

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: Otolift Antwoordnummer 17014, 2810 VK Bergambacht

ONS03/2014

Telefoon

Otolift. Betrouwbaar familiebedrijf sinds 1891


inhoud

Magazine voor senioren

10

50 44

LEZEN 20 Blauwtje in het groen De dames van KBO Neerkant spotten vogels in De Groote Peel 26 Zon, zweet en zadelpijn Fietsvakanties in Europa 30 ‘Hoppa! Benen in de lucht!’ Volksdansen met KBO Best en Oirschot 35 Radiomaken met Jan Mangnus ‘Met mijn programma kan ik mensen verbinden’ 44 Katholicisme anno nu Frans Slangen en Paul van Geest in gesprek over de kern van het katholieke geloof

ONS BELANG

20

10 ‘Geef actieve burgers de ruimte’ Alex Brenninkmeijer over burgerinitiatieven, de bemoeienis van de politiek en de rol van ouderenorganisaties 15 Baas in eigen huis Hoe vind en beheer je een eigen accommodatie? Vier Afdelingen vertellen 37 Recht Actueel probleem: identiteitsfraude 41 Gezondheid Vakantie in Europa? Vaccineren kan verstandig zijn! 49 Brabanders in Brussel Zij zijn verkiesbaar voor Europa

30

EN VERDER

26

6 Schrijf ons! 9 Fotoalbum 32 Ontspanning 34 Ons voordeel 39 Notaris 50 Smakelijk eten 52 Puzzel mee en win! 55 Op zoek naar…

Speciaal voordeel voor lede n! Kijk op pagina 34

ons 5


Reageren op artikelen in Ons? Stuur uw reactie naar KBO-Brabant, t.a.v. redactie Ons, Postbus 3240, 5203 DE ’s-Hertogenbosch. Mailen kan natuurlijk ook: ons@kbo-brabant.nl. Vergeet niet uw naam, adres en woonplaats te vermelden.

Schrijf

Let op!

Debat met Kamerleden en gemeentebestuurders Voor het welslagen van de participatiemaatschappij zijn seniorenverenigingen van groot belang. Zeker als die verenigingen sterk lokaal georganiseerd zijn. Dat vindt KBO-Brabant, maar ook Sjoerd Potters, Tweede Kamerlid voor de VVD. Op initiatief van beiden vindt op 16 juni een debat over dit thema plaats in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Ga hier telefonisch niet op in, het gesprek wordt meestal opgenomen en je zit vast aan het contract, soms wel 3 tot 5 jaar. Mocht u vragen hebben, bel dan (085) 486 33 60 of stuur een e-mail naar kbobrabant@energiebesteding.nl. Energiebesteding BV is partner van KBO-Brabant en kan u onaf­- hankelijk en vrijblijvend adviseren.

Alle energieleveranciers hebben de kans gehad om een goede aanbieding in te dienen voor Ons Energiecollectief. Nu er twee winnaars zijn, proberen de andere leve­ran­ciers alsnog mensen via de telefoon over te halen een contract af te sluiten.

Al 77 staaroperaties Na de start van het project Oog om Oog en de publicatie erover in Ons heeft stichting Oud in Afrika al 2.692,50 euro mogen ontvangen van KBO-leden.

Met dat geld kunnen ze maar liefst 77 oogoperaties realiseren bij ouderen in Ethiopië. Oog om Oog is een samenwerkingsproject van KBOBrabant en stichting Oud in Afrika. Binnenkort gaat de stichting samenwerken met een nieuwe lokale medische partner: een oogkliniek in het stadje Nekemte in WestEthiopië. Vanuit de kliniek trekt regelmatig een team van artsen en verpleegkundigen met een terreinwagen de arme regio in om ouderen met staar ter plekke te opereren. Dit is de enige aanwezige oogzorg in de regio tegen de westelijke grens met Sudan. De vraag naar oogzorg en staaroperaties is er nu dan ook nog vele malen groter dan het aanbod. Meedoen met Oog om Oog? Donaties zijn welkom op bankrekening (IBAN) NL05RABO0116716185, o.v.v. ‘Oog om Oog’, t.n.v. Oud in Afrika, Dordrecht.
Meer informatie vindt u op www.oudinafrika.org.

ons 6


ons! Jubileumweekend Op 17 en 18 mei viert KBO Oosterhout Stad zijn 60-jarig bestaan. Het hele weekend staat in het teken van de schilder Monet. De Floralia Showtuin vormt het decor voor allerlei activiteiten: muziek, een schildertentoonstelling en er zijn stands aanwezig met streekproducten. Reden genoeg om een kijkje te nemen! Kijk op www.kbostad.nl voor meer informatie.

‘Samenwerken maakt sterker’ Dit jaar bestaat KBO Kring Breda 65 jaar. Voor voorzitter Ben Martens (69) de perfecte aanleiding voor een symposium over wonen, welzijn en zorg. Zijn jullie de oudste Kring van KBO-Brabant?

‘Sowieso in West-Brabant. Onder Kring Breda vallen tien Afdelingen met in totaal zo’n 4.800 leden.’ Jullie bestaan 65 jaar… Waarom een symposium en geen feest?

Een dikke pluim voor…

‘Een feest past niet bij de tijd waarin we verkeren. Aan een inhoudelijke dag over actuele thema’s heb je nu veel meer. Tijdens het symposium is bijvoorbeeld gesproken over het wonen in coöperatieve vorm en over vrijwillige mantelzorg. Interessant voor zowel leden als beleidsmakers uit de regio.’

Jan Monden Na een jarenlange traditie organiseerde KBO-Brabant eind vorig jaar voor de laatste keer de bedevaart naar de Zoete Moeder van Den Bosch. Jan Monden was al die jaren een onmisbare factor in de organisatie. Als dirigent gaf hij de bedevaarten naar Oostakker, en later naar de Zoete Moeder van Den Bosch, kleur. Heel nauwgezet en betrokken gaf hij invulling aan het muzikale gedeelte van de bedevaarten. De samenzang tijdens de vieringen was een belangrijk punt voor Jan, hij had oog voor de persoonlijke beleving van de viering. We bedanken Jan graag voor zijn betrokkenheid en de inzet die hij al die jaren heeft geleverd! Foto: Jan Panhuijzen

Hoe zal het Kring Breda de komende 65 jaar vergaan?

‘Ik ben voorstander van één grote seniorenraad; gewoon iedereen bij elkaar. Op regionaal niveau zullen we ook meer moeten samenwerken. Een goed voorbeeld is een brief die diverse wethouders in West-Brabant onlangs samen naar de staatssecretaris hebben geschreven. Daarin stellen ze vragen over het thuis blijven wonen van mensen met zorgzwaartepakket 4. Met de KBO-Afdelingen in West-Brabant moeten we daarop inhaken en een gelijkstemmig advies geven aan de verschillende gemeenten. Samenwerken maakt ons sterker!’

ons 7


Advertentie

Introductie van de nieuwe 5-wiel Scootmobiel

flyte Met één druk op de knop rijdt uw scootmobiel zichzelf in of uit de auto. Gratis brochure? Bel gratis

De Quingo flyte heeft alle voordelen van de Quingo 5-wiel scootmobiel modellen en presteert daardoor uitmuntend op het gebied van veiligheid, comfort & wendbaarheid. Daarnaast zorgen de Quingo flyte & flyte station ervoor dat u kunt reizen met uw scootmobiel zonder dat u hoeft te tillen of een dure aanpassing aan uw auto hoeft te doen. De Quingo flyte doet al het zware werk zelf! Beter nog, het past niet alleen in grote auto’s, maar het past zelfs gemakkelijk in de meeste kleine auto’s zoals een Ford Fiesta en een Opel Corsa - en dat zonder aanpassingen of gereedschap!

Niet meer tillen.

0800-2020

Schuif rijplaat uit Druk ‘omlaag’ op de afstandsbediening

Klap scootmobiel uit Schuif rijplaat terug 5 Rijdt uw scootmobiel

op locatie

VUL DE BON IN OF BEL GRATIS

0800-2020

VOOR GRATIS BROCHURE OF PROEFRIT

Overige Quingo 5-wiel scootmobielen:

Gratis Quingo brochure Naam: ______________________________________________________________________ Adres: ______________________________________________________________________ Plaats: _____________________________________________________________________ Telefoon nummer: __________________________________________ ONS

Air

Compact

Plus

Classic

Vitess

Toura

5 wielen zijn veiliger dan 3 en comfortabeler dan 4 Meer info? Bezoek onze website www.Quingo.nl of bel 0800-2020

Quingo Scootmobielen

Antwoordnummer 1030 - 5688 ZW Oirschot


Heeft u een bijzondere (historische) foto die u met Ons wilt delen? Stuur een e-mail met toelichting naar ons@kbo-brabant.nl. Ons behoudt zich het recht voor uw reactie te bewerken en/of in te korten. De foto die u instuurt, ontvangt u uiteraard retour.

Uit het fotoalbum van… Toos Franken-Goos

Tekst: Annemiek Kraaijvanger

‘18

mei 2011 was een heuglijke dag. Niet alleen werd ik toen 75, het was ook de dag waarop ik trouwde met mijn tweede grote liefde, Rinus. Toen we trouwden woonden we al twee jaar samen. Trouwen was een belofte om samen te blijven tot aan de dood. We hebben elkaar leren kennen tijdens een meerdaags verblijf in De Boshoeve in Rijsbergen, dat was georganiseerd voor mensen die na een lange mantelzorgperiode hun partners waren verloren. Rinus en ik hebben dat allebei meegemaakt, onze partners zijn in hetzelfde jaar – 2006 – overleden, op 1 en 7 oktober. Ook zijn we beiden kinderloos gebleven. We herkenden elkaar daarin. Na de bijeenkomst is er iets blijven hangen tussen ons, we merkten dat we meer voor elkaar voelden. We genieten van elke dag die we samen doorbrengen. Het is een geschenk uit de hemel, twee mensen die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt en die tot elkaar zijn gekomen. We wonen nu in mijn huis, een bungalow met een mooie tuin waar Rinus graag in bezig is. Zijn grote passie is voetbal. Ik zing in twee koren en speel bridge. We hebben voorlopig voor 25 jaar getekend en als het ons gegeven is, worden we beiden 100 jaar.’

ons 9


Tekst: Berber Bijma  |  Beeld: Mrs. Haas

Voormalig Nationaal ombudsman Alex Brenninkmeijer:

‘De overheid moet

actieve burgers ruimte geven’ ons 10


interview

A

ls Nationaal ombudsman hield Alex Brenninkmeijer zich bezig met klachten van individuele burgers over het optreden van de overheid. Per 1 januari verruilde hij die baan voor de functie van collegelid bij de Europese Rekenkamer, gevestigd in Luxemburg. Die verandering betekent echter niet dat Brenninkmeijer in Nederland niet meer van zich laat horen. Hij blijft erop hameren dat de relatie tussen overheid en burger moet verbeteren. Regelmatig wijst hij erop dat meer dan 98 procent van de burgers ‘deugt’, dat wil zeggen: nooit met politie of justitie in aanraking is geweest – een enkele verkeersboete daargelaten. Met zo veel goedwillende burgers is het ongelooflijk dat bestuurders altijd weer in de beleidsreflex schieten als burgers een keer zelf een initiatief nemen, vindt Brenninkmeijer. Overheidsvertegenwoordigers, van welk niveau ook, zouden actieve burgers juist aan alle kanten moeten faciliteren. Want zij zijn precies degenen die nodig zijn om de participatiesamenleving, waar de overheid de mond vol van heeft, gestalte te geven. Brenninkmeijer pleit regelmatig voor een grotere rol voor de civil society, het maatschappelijke middenveld van (groepen) actieve burgers.

Alex Brenninkmeijer verruilde Nederland voor Europa als werkgebied, maar tegelijk pleit hij voor meer aandacht en waardering van wat er op kleine schaal gebeurt. De overheid dwarsboomt te vaak goede plannen van burgers, vindt de voormalige Nationale ombudsman. ‘De overheid moet genereus reageren als burgers zelf initiatieven nemen.’

Wat moeten we ons concreet voorstellen bij die civil society en de rol van ouderen daarin? ‘Een aansprekend voorbeeld van persoonlijk initiatief van een burger vind ik het verhaal dat ik hoorde van een mevrouw die AOW kreeg en intensief zorgde voor haar buurvrouw met borstkanker. Het is ongelooflijk belangrijk en mooi dat zoiets gebeurt. Maar wat was het gevolg? De mevrouw werd gekort op haar AOW omdat er door de intensieve zorg sprake zou zijn van samenwonen. Dat is nu precies een voorbeeld van de botsing tussen prijzenswaardig menselijk gedrag en de manier waarop de overheid daar naar kijkt. Een voorbeeld van een gezamenlijk initiatief van burgers is dat van een groep inwoners van de gemeente Lochem die een brug gingen verven. De gemeente had laten weten dat dat de komende jaren nog niet op de planning stond, en daarom deden deze mensen het zelf. Je kunt je de ambtenarenreflex voorstellen: help! Verkeerde

ons 11


Advertentie

OOK IN AANMERKING VOOR EEN GRATIS HOORTOESTEL? Ja, dat is vaak mogelijk. Specsavers betaalt namelijk uw volledige eigen bijdrage van 25% voor uw eerste hoortoestel. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% op een hoortoestel. Afhankelijk van hoeveel u reeds heeft betaald van uw wettelijk verplichte eigen risico, kan het eerste hoortoestel daarom helemaal gratis zijn voor u.

EN MEER: n Geldt voor alle typen hoortoestellen n Geldt voor alle zorgverzekeraars n Alle audiciens zijn StAr geregistreerd n Gratis 5 jaar garantie, service en oorstukjes n Altijd gratis en vrijblijvende hoortest Gratis betekent dat Specsavers uw eigen bijdrage van 25% betaalt voor maximaal 1 hoortoestel binnen de categorie waarin u ingedeeld bent door het Zorgverzekeraars Nederland Protocol. De overige 75% wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien u wellicht nog een bedrag aan eigen risico dient te betalen, wordt dat bedrag door uw zorgverzekeraar op de 75% vergoeding in mindering gebracht. Voor sommige producten kunt u doorverwezen worden naar een partner audicien van Specsavers. De actie is geldig t/m 31 december 2014. Š 2014 Specsavers Optical Group. All rights reserved. www.specsavers.nl

ONZE AUDICIENS ZOEKEN HET VOOR U UIT!


interview

Prof. dr. Alex Brenninkmeijer (62) was van 2005 tot en met 2013 Nationale ombudsman. In die functie behandelde hij klachten van burgers over onbehoorlijk overheidsoptreden. Sinds dit jaar is hij lid van de Europese Rekenkamer. Die instantie beoordeelt of Europese instellingen en lidstaten op een goede en betrouwbare manier het Europese geld besteden.

kleur, verkeerde verf, verkeerde moment. Maar de burgemeester zei: “Breng ze koffie, broodjes, verf, krabbers en alles wat ze nodig hebben. Deze burgers verdienen applaus.” Hij deed precies wat de overheid zou moeten doen: genereus reageren als burgers zelf een initiatief nemen. Je ziet dat mensen in hun eigen omgeving dingen doen die ze belangrijk vinden en die hen verbinden. Dat noem ik de civil society en die moeten we koesteren.’ Dat gebeurt te weinig? ‘Inderdaad. Politici kijken naar burgerinitiatieven met beleidsogen, gaan zich er dan mee bemoeien en dan is het voor burgers niet leuk meer. Het woord participatiesamenleving is meer als een bevel gebracht dan als een uitnodiging. Het uitgangspunt zou moeten zijn: wat hebben mensen nodig om te participeren? Dat zijn vaak eenvoudige dingen, soms bijvoorbeeld wat geld om een verenigingsgebouw voor ouderen in stand te houden. Tegenover dat kleine beetje geld staat grote meerwaarde op het gebied van participatie. Maar het gaat niet eens altijd om geld. Het gaat vooral om maatwerk in plaats van categorische bezuinigingen zonder oog voor de gevolgen.’

Veel ouderen hebben het gevoel dat de verzorgingsstaat in rap tempo wordt afgebroken door de huidige bezuinigingen. Hoe denkt u daarover? ‘Ik heb niet een volledig overzicht over die bezuinigingen om daar een oordeel over te vellen. Het is wel zo dat grote stelselveranderingen altijd onrust geven. Daarbij is het heel belangrijk dat situaties waarin het mis gaat, worden opgespoord en geanalyseerd. Ik kreeg bijvoorbeeld een e-mail van een mevrouw van wie de moeder uit het ziekenhuis werd ontslagen en in een rolstoel thuiskwam, terwijl haar huis daar helemaal niet op was aangepast. Ga eens kijken wat de achterliggende oorzaak is van zulke problemen.’ Tegen wie zegt u: ‘Ga eens kijken’? ‘Dat zou typisch een rol van ouderenorganisaties kunnen zijn. Niet alleen omdat de overheid in deze tijd van bezuinigingen en veranderingen erg druk is met zichzelf, maar ook omdat het een rol is die bij actieve ouderenbonden past, juist in een participatiesamenleving. Breng twee of drie concrete gevallen in beeld en meld die bij de betreffende gemeente. Herkenbare verhalen spreken voor zich. Op die manier kun je invloed hebben. Goede mediarelaties zijn ook erg waardevol. Op mijn column in de Telegraaf heb ik altijd veel reacties gehad. Maar je hoeft niet alleen naar de traditionele media te kijken. Een ouderenorganisatie kan ook met filmpjes op YouTube laten zien wat er misgaat in de ouderenzorg. En natuurlijk moet je ook filmpjes maken over wat wél goed gaat. Want dat is ook veel, en die verhalen zijn minstens zo inspirerend.’

ons 13


Advertentie

Tijdelijk: een traplift met slechts 2 weken levertijd! STYL E UW U NU NI TRAP EKE LIFT

PAST ELKE OP TRAP

GRAT

MON

BEL NU VOOR GRATIS ADVIES:

0800-5003

IS

TAGE

OF GA NAAR WWW.TKENCASA.NL

The Feedback Company

Klanten waarderen ons met een 9.6!

ThyssenKrupp Encasa Leven in beweging.

ONSKBO20140512

JA, ik wil gratis meer informatie over trapliften! Naam.............................................................................................................................................dhr / mevr Adres...................................................................................................................................................................... Postcode / Plaats........................................................................................................................................ Telefoon.........................................................E-mail............................................................................................... Stuur de ingevulde coupon naar: ThyssenKrupp Encasa, Antwoordnummer 170, 2920 VB Krimpen ad IJssel


welzijn

dossier huisvesting

Baas in eigen huis Vraag een willekeurige seniorenvereniging naar haar belangrijkste bestaansvoorwaarden, en grote kans dat ze onder meer ‘een prettige accommodatie’ zal opnoemen. Een eigen accommodatie heeft veel voordelen, maar het vinden, beheren en exploiteren van een gebouw vereist ook doorzettingsvermogen en betrokkenheid.

zelfgekozen inrichting.’ Jan van Limpt, tot voor kort voorzitter van KBO Reusel en Stichting Ontmoetingscentrum Ouderen Reusel (SOOR), is het daarmee eens: ‘Je bent baas in eigen huis. Héérlijk!’

Integratie Volgens Wil Ligtenberg, wethouder Sociale zaken, onderwijs en zorg bij de gemeente Loon op Zand is een eigen accommodatie niet per se nodig om goed te functioneren als seniorenvereniging. ‘Een multifunctioneel centrum kan net zo goed voorzien in de behoefte aan ruimte. De lokale KBO-Afdeling hier huurt een eigen ruimte in het plaatselijke zorgcentrum. Iedereen een eigen plek geven kan gewoon niet. In Loon op Zand hebben we onlangs ons accommodatiebeleid herijkt en het uitgangspunt is dat we niet zomaar iets nieuws bouwen maar waar mogelijk gebruikmaken van bestaande gebouwen. Soms moet een

Tekst: Fabiënne Lansink

W

il je als seniorenvereniging meer zijn dan een netwerk van individuen, dan is een eigen ruimte geen overbodige luxe. Misschien is het zelfs een voorwaarde om een bijdrage te kunnen leveren aan de participatiesamenleving. Zorgen voor elkaar lijkt een stuk makkelijker als er een fysieke ruimte beschikbaar is waar je activiteiten kunt organiseren, spullen kunt opslaan, kantoor kunt houden. Een aantal Afdelingen van KBO-Brabant is op zoek naar een eigen accommodatie. Andere Afdelingen zijn al in het gelukkige bezit ervan. Bijvoorbeeld KBO Loon op Zand, KBO Oirschot, KBO Reusel en HEVO Rosmalen (zie kaders). Jan Jansen, voorzitter van HEVO Rosmalen: ‘Een eigen gebouw heeft veel voordelen. Je kunt de ruimte permanent gebruiken – bijvoorbeeld ook op zondag – en je kunt een persoonlijke sfeer creëren met eigen gastvrouwen/-heren en een


De senioren in Reusel kregen in 1997 D’n Aachterûm. Het nieuwbouwgebouw (565 m2) staat in de voormalige tuin van het kloosterhuis van de Zusters Franciscanessen, waarmee een gunstige grondtransactie is gesloten. Voor het beheer van het ontmoetingscentrum is een speciale stichting opgericht: SOOR. In het stichtingbestuur zitten de bestuursleden van KBO Reusel en de locatiemanager (als adviseur) van het aanpalende Mariahof. De bewoners van dit zorgcentrum maken vaak gebruik van D’n Aachterûm. Het ontmoetingscentrum is op doordeweekse dagen overdag altijd geopend. Er komen zo’n 40.000 bezoekers per jaar.

zoekende partij zijn eisen wat bijstellen of bijvoorbeeld in een grotere straal rondom het dorp kijken.’ ‘Ruimte delen heeft ook plussen’, vervolgt Ligtenberg. ‘Je kunt kosten delen en ontmoet sneller andere “doelgroepen”. Ik wil senioren niet zien als aparte groep. We moeten juist zorgen voor integratie.’ En juist die integratie is wat ook KBO Oirschot voor ogen heeft met zijn gebouw. De oude landbouwschool daar vormt een ontmoetingsplaats voor de hele gemeenschap.

ons 16

Jan van de Schoot, voorzitter van de Afdeling: ‘Mensen die eenzaam zijn, moeten hun huis uit en hier anderen ontmoeten. Even een praatje maken, een kopje koffie drinken, rondsnuffelen in de KBO-kringloopwinkel. Er lopen hier vooral senioren binnen, maar de winkel trekt ook studenten en allochtonen.’

Wensenlijstje Waaraan een geschikte ruimte moet voldoen, is voor elke KBO-Afdeling verschillend. Een bar of pantry lijkt sowieso onmisbaar, maar er staat meer op het wensenlijstje. ‘Als je nieuw bouwt moet je aan de tekentafel al heel goed nadenken. Zaken als isolatie, ergonomische werkruimte bij de bar, flexibele klimaatbeheersing en functionele ICT-voorzieningen beïnvloeden het dagelijkse gebruiksplezier’, vertelt HEVO-voorzitter Jansen. ‘Verplaatsbare scheidingswanden zijn ook ideaal; je kunt dan niet alleen grote bijeenkomsten organiseren, maar ook activiteiten met kleine groepjes.’ Naast een praktische inrichting moet ook de uitstraling van een ruimte niet worden vergeten. Jansen: ‘De aantrekkingskracht van een fris, modern gebouw valt niet te onderschatten. Het trekt nieuwe, jonge leden én zorgt voor een sterke binding met de bestaande leden. De inrichting van een ruimte hoeft overigens niet veel eigen geld te kosten: fondsen, plaatselijke ondernemers en onze eigen leden hebben ons gesponsord met meubels, apparatuur en een inventaris ter waarde van zeker 100.000 euro.’

‘Door de tomeloze inzet van vrijwilligers bij ons

in Reusel besparen we veel geld’


welzijn

Toezien op de begroting is een belangrijke taak voor de KBO-Afdelingen met een eigen accommodatie. Sponsoring, gemeentesubsidie en baropbrengsten zijn gebruikelijke inkomstenbronnen. Maar bij sommige Afdelingen komt er ook op een andere manier geld in het laatje. Bij de HEVO in Rosmalen verhuren ze hun accommodatie bijvoorbeeld ook aan derden. En in Oirschot wordt geld verdiend met een eigen kringloopwinkel en de verhuur van een werkplaats met machines, vertelt voorzitter Van de Schoot: ‘Nog tot eind 2014 krijgen we subsidie, daarna moeten we onszelf bedruipen. Onze verbouwde landbouwschool is nu een half jaar open en straks moeten we kijken KBO Loon op Zand huurt drie ruimtes op de begane grond van Zorgcentrum Venloene. Voor de Afdeling was het plaatselijke Sociaal Cultureel Centrum te klein en in overleg met de gemeente en de woningbouwstichting werd besloten om ruimtes te huren in het nieuw te bouwen zorgcentrum. Er werd een contract gesloten voor tien jaar en bij de bouw heeft de woningbouwstichting rekening gehouden met de wensen van de KBO’ers. De ingang wordt gedeeld met het zorgcentrum en vanwege de rust van de bewoners is er na 20.00 uur ’s avonds geen toegang voor KBO’ers.

HEVO Rosmalen verkocht de grond en het gebouw van zijn oude sociëteit aan een woningbouwstichting, in ruil voor een nieuw gebouw met 40 jaar gratis gebruik. Voor onroerende zaken als de vloer- en wandafwerking, bar- en ICT-voorzieningen en voor het onderhoud wordt jaarlijks 26.000 euro betaalt aan de woningbouwstichting. Boven op het HEVO-gebouw – De Ontmoeting – zijn appartementen voor senioren gerealiseerd.

Sluitende exploitatie Samenwerking lijkt op het gebied van financiën het sleutelwoord. Met de vrijwillige inzet van leden kun je arbeidskosten besparen en een goede band met de lokale overheid zorgt vaak ook voor een gunstig financieel plaatje. Thieu Eijkemans is voorzitter van KBO Loon op Zand: ‘Wij krijgen huursubsidie van de gemeente. Heel fijn, want zonder die bijdrage zou de huur voor ons veel te hoog zijn. Je moet de kosten van de ruimte namelijk doorberekenen in je activiteiten of contributie en die prijzen mogen niet te hoog oplopen.’

ons 17


Advertentie

O

V

N

VE

IL

IG

EI LI G

Van badkamer naar veilige douche

Nieuw: Veilige douche voor senioren Veel senioren merken dat het baden de nodige inspanning kost. En dat is niet verwonderlijk: u staat in een natte, gladde ruimte met weinig houvast. Elk jaar belanden ruim vierduizend mensen in het ziekenhuis na een val in de badkamer. U hebt er misschien wel eens over gedacht uw badkamer aan te laten passen, maar u ziet tegen de verbouwing op. Molenaar heeft nu de oplossing! ✓ Uw bad is vaak binnen 1 dag vervangen ✓ Uw oude bad wordt door ons afgevoerd ✓ Zeer veilig en comfortabel ✓ Verschillende opties leverbaar ✓ Naar uw wens en op uw maat gemaakt

Bel gratis 0800-27 40 400 voor een gratis uitgebreide brochure! Vrijblijvend thuisadvies?

Ja, stuur mij de gratis brochure over badkamers

Wij komen graag bij u thuis langs voor een gratis vrijblijvende demonstratie. Bel gratis 0800-27 40 400 en maak een afspraak!

Naam

Mevr

Dhr

Adres Postcode

www.molenaar.nl Tel 0800-27 40 400 info@molenaar.nl

Plaats

Telefoon E-mail

wk20_M1_ons

Zonder postzegel naar: Molenaar, Antw. nr. 506, 8070 VB Nunspeet


welzijn

hoe het kostenplaatje eruit ziet. Naast huur hebben we vaste lasten als gas, water, elektra, onderhoud, het alarmsysteem.’ Jan van Limpt vertelt over de financiën binnen zijn Afdeling: ‘Door de tomeloze inzet van vrijwilligers bij ons in Reusel besparen we veel geld. Met vrijwillige vaklui hebben we het ontmoetingscentrum kunnen realiseren en ook de bar wordt gerund door vrijwilligers. Met een prijs van 50 cent voor een kopje koffie en maximaal 1 euro voor elk ander drankje lukt het om niet alleen een sluitende exploitatie te realiseren, maar ook te voorzien in het onderhoud van het gebouw.’

KBO Oirschot heeft een lege school midden in het centrum van Oirschot verbouwd tot multifunctioneel pand. De voormalige landbouwschool wordt gehuurd van de gemeente. Met eigen geld en subsidie van de gemeente hebben zo’n 60 gepensioneerde bouwvakkers van de Afdeling de verbouwing gerealiseerd. Het gebouw huisvest verschillende zaaltjes, een kantine, een kringloopwinkel en een werkplaats.

De kracht van een grote groep leden die onbetaald de handen uit de mouwen willen steken, is zonder meer een voorwaarde voor het succesvol runnen van een eigen accommodatie. Wie gebruik wil maken van vrijwilligers moet wel goede randvoorwaarden creëren: een degelijke vrijwilligersverzekering en de verplichte verklaring Sociale Hygiëne voor barpersoneel om maar twee voorbeelden te noemen. Voor het aansturen van alle vrijwilligers wordt vaak een beheerder aangewezen. Voorzitter Eijkemans: ‘We hebben in Loon op Zand alleen nog iemand die de planningen voor de activiteiten maakt. In de beginperiode hadden we ook een huismeester maar die was snel overbodig. Iedereen weet nu hoe alles werkt. Wel hebben we goed moeten nadenken over de

‘De aantrekkingskracht van een fris gebouw moet je niet onderschatten. Het trekt

nieuwe, jonge leden én zorgt voor een sterke binding met de bestaande leden’

Jac van Poppel

Een echt bedrijfje

toegang tot de accommodatie. Wij werken met een pasjessysteem; leden melden zich bij de receptioniste van het zorgcentrum en zij controleert op een sleutellijst of ze erin mogen.’ Van de Schoot: ‘Bij KBO Oirschot hebben we een aantal sleutelfiguren: de coördinator bouwzaken die verantwoordelijk is voor het groot onderhoud, de coördinator van de winkel en een gastheer of -vrouw in de aangrenzende ontmoetingsruimte. Daarnaast hebben we nog iemand die verantwoordelijk is voor de buitenboel en iemand die alles rondom de werkplaats regelt. Het is echt een bedrijfje geworden. Als het aanbod van activiteiten uitbreidt, moet je zorgen voor een goede structuur. Alle neuzen moeten dezelfde kant opstaan, anders wordt het een warboel.’


Blauwborstjes spotten

in De Groote Peel Tekst: Marike Ooms  |  Beeld: Roland van den Eijnden

De dames van KBO Neerkant lopen vandaag samen met een gids door natuurreservaat De Groote Peel. Wandelen kunnen ze wel – dat doen ze steevast elke maandagavond samen –, maar zijn ze ook een beetje van het vogelen?

H

et is zondagochtend negen uur als we verzamelen bij Buitencentrum De Pelen in Ospel-Nederweert. Eigenlijk hebben we vandaag maar één missie: de blauwborst spotten, een karakteristiek vogeltje dat in Nationaal Park De Groote Peel broedt. Naast de zes dames van KBO Neerkant zijn er ook een paar vogelaars met grote telelenzen om hun nek en andere wandelaars die mee op pad gaan. Boswachter Piet Zegers brengt ons de grondbeginselen van het vogelen bij: ‘Vogels kijken is eigenlijk niet zozeer kíjken, maar meer lúisteren. Omdat ze veelal in de toppen van

ons 20

bomen zitten, zijn ze slecht zichtbaar. Maar horen we een specifieke zang, dan weten we waar en wie we moeten zoeken. Soms is het heel moeilijk de ene zang van de andere te onderscheiden, maar van bepaalde vogels is het geluid heel herkenbaar. Bij de tjiftjaf bijvoorbeeld; die tjilpt een heel herkenbaar tjif-tjaf. Als jullie na deze excursie naar huis gaan, moeten jullie die vogel in elk geval kunnen herkennen!’

‘Zo horen we ze nooit!’ Zodra we het Buitencentrum verlaten, stappen we het prachtige natuurgebied van De Groote Peel in;


op pad

herkenbaar aan zijn water, moerassen, heide en kleine stukjes bos. De zon heeft zich verscholen achter de wolken, maar de temperatuur is prettig voor een stevige wandeling: dit is letterlijk een ‘frisse neus halen’. De wandelaars met de grote telelenzen lopen voorop, de dames van de KBO achteraan. ‘Ik ben absoluut geen vogelaar’, vertelt Hanny Loeve (63), ‘maar ik vind het wel heel leuk om naar vogels te kijken als ze bij mij in de tuin zitten. Daarom heb ik ook allemaal huisjes en vetbolletjes geplaatst.’ Om de zoveel meter staan we even stil om het gebied rond te speuren naar vogels. ‘Jongens, we kletsen veel te veel’, giechelt Hanny. ‘Zo horen we ze natuurlijk nooit!’ Boswachter Piet komt even bij ons staan en wijst naar een boom iets verderop. ‘Daar bovenin die boom zie je een klein vogeltje met een opwippend staartje. Dat is het winterkoninkje.’

Moerasgebied Het natte, weidse landschap zorgt voor een grote variatie aan vogels in het gebied, dat zo’n 1.400 hectare groot is en zowel in Limburg als Noord-Brabant ligt. ‘Er zijn maar liefst 270 verschillende vogelsoorten geteld’, legt Piet uit. ‘Eén daarvan is de blauwborst, een vogeltje dat graag in moerasachtige gebieden leeft. Hij is te herkennen aan zijn blauwe borstje met een witte bies. De aanwezigheid van vogels zegt veel over hoe goed of slecht het met een gebied gaat. Zouden er minder blauwborsten in de Peel geteld worden en steeds meer haviken bijvoorbeeld – dat zijn vogels die van bossen houden – dan doen we iets niet goed. Want dat betekent dat het moerasgebied steeds meer bebost wordt en wij dragen er juist zorg voor het gebied moerassig te behouden.’ We wandelen nu langs een gebied dat afgesloten is, omdat het broedseizoen begonnen is. We hoeven niet lang te lopen voordat er geroezemoes is binnen de groep. ‘Is dat hem?’ ‘Ja!’ Op een takje in de verte zit een vogeltje, heel rustig: het is de blauwborst, de hoofdrolspeler van vandaag.

ons 21


Advertentie

poloshirts met 50% korting

Wit

Royal blauw

Turkoois

Paars Rood

5 0 % KORTING Merkkwaliteit van

€ Gladde binnenkant

Geborduurd Kappa Logo

op-prijs

14.

Personalsh

99

i.p.v.* 29,99

Fijn piqué tricot 2 200 g/m

Met hun extra fijne weefsamenstelling en gewicht van 200 g/m2 zijn deze polo’s zeer aangenaam te dragen. De gladde en zachte binnenkant verwent uw huid en voelt veel prettiger aan dan een gewone piqué. Het luchtige, lichte materiaal uit pure natuurlijke vezels laat uw huid ademen en zorgt zo voor een uitgebalanceerd lichaamsklimaat.

Productinfo • 100% zuiver fijn gekamd katoen • 200 g/m2 Uw maat

Zij Hij

= Bestelmaat

Marineblauw

S

! Personalshop bestelformulier met 30 dagen omruil- en retourrecht Antal

Art.nr.

Bestelmaat

63.158.232 63.158.243 63.158.254 63.158.287 63.158.302 63.158.324

Artikelbezeichnung

Kappa poloshirt, rood Kappa poloshirt, paars Kappa poloshirt, tukoois Kappa poloshirt, wit Kappa poloshirt, marineblauw Kappa poloshirt, royal blauw

Afzender (AUB in blokletters invullen): Mevrouw Heer

: 29,99

: 14,99

: 29,99

: 14,99

: 29,99

: 14,99

: 29,99

: 14,99

: 29,99

: 14,99

: 29,99

: 14,99

Verzend- en verwerkingskosten à : 5,90

M

L

XL

XXL

Onze webshop kent geen sluitingstijden!

www.personalshop.com

Einzelpreis

Hier vindt u nog meer geweldige aanbiedingen! Om toegang te krijgen tot de webshop kunt u gebruik maken van de veiligheidscode hiernaast. (2 maanden geldig)

3043

0800/020 33 77 FAX 0314/390 007 GRATIS

5-sterren Personalshop garantie

Achternaam, Voornaam

H 2 jaar garantie zonder “maar” H Hoogste kwaliteitsgarantie H 30 dagen niet goed, geld terug garantie

Straat en huisnr. Postcode en plaatsnaam

Aanbieding alleen geldig voor de lezers van dit magazine

Actie nr.

VERSTUREN AAN:

3043

Levering gebeurt op rekening in de volgorde van de ontvangen bestellingen. Alstublieft geen betaalmiddelen meezenden. Aanbiedingen gelden alleen in Nederland en zolang de voorraad strekt.

Geboortedatum

36/38 40/42 44 46 48/50 42/44 46 48/50 52/54 56/58

H Snelle levering H Laagste prijs garantie

Personalshop Postbus 16 7030 AA Wehl

* i.p.v.-prijzen hebben betrekking op de fabrikantenprijslijst of de verkoopadviesprijzen van de fabrikant


op pad

De aanwezigheid van vogels zegt veel over hoe goed

of slecht het met een gebied gaat

Gelukkig is Piet zo vrij om even zijn verrekijker uit te lenen, want met het blote oog is hij niet goed te zien. ‘Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet eens wist dat de blauwborst bestaat’, vertrouwt Marian Lemmen (66) ons toe. ‘Ik ben niet zo bekend met de verschillende vogelsoorten. Eigenlijk ken ik voornamelijk fazanten en patrijzen, omdat mijn broer die fokt’, lacht ze. ‘Ik had het blauwborstje al wel eens bij me in de tuin gezien’, vertelt Ria Bankers (60). ‘Die zal toen wel verdwaald geweest zijn! Mijn man kijkt altijd graag naar vogeltjes. Zodra hij een soort ziet die hij niet kent, pakt hij het vogelboek erbij en zoekt hem op.’

Nieuwe kijk op de natuur We wandelen verder naar een prachtige plas, die omringd is met riet. Vanuit een vogelkijkhut met smalle raampjes kun je over het water kijken. Aan de overkant zien we wilde eenden. Wanneer we onze wandeling vervolgen, horen we – nou ja, de kenners

Activiteiten in De Groote Peel Buitencentrum De Pelen organiseert het hele jaar door diverse wandel- en fietsactiviteiten met en zonder gids waaraan u kunt meedoen. Er zijn excursies waarvoor iedereen zich apart kan aanmelden, maar het is ook mogelijk om als groep een activiteit aan te vragen. En wie liever zelfstandig op pad gaat, kan zelf een route uitzoeken op de website of in de winkel en daarmee het gebied verkennen. Buitencentrum De Pelen, Moostdijk 15, 6035 RB Ospel, telefoon: (0495) 64 14 97, www.staatsbosbeheer.nl

onder ons – de rietgors, de winterkoning, de tjiftjaf en de roodborsttapuit. Het is jammer dat we de verrekijkers thuis hebben laten liggen, want zonder dit hulpmiddel zie je de meeste vogeltjes niet. Gelukkig vliegt er nog wel een grote roofvogel over; het blijkt de blauwe kiekendief. ‘Het is wel heel leuk om een keertje met een gids te wandelen’, vindt Annet Saris (66). ‘Zo ga je op een heel andere manier naar de omgeving kijken.’ Ze vertelt over haar buurman, die turfsteker was en vroeger veel in het gebied te vinden was: ‘Altijd als ik hem vertel dat we in De Groote Peel gaan wandelen, komen bij hem de verhalen los. Hij ging hier vroeger met zijn broers naartoe om turf te steken. Ze haalden dan blokken turf uit de grond, lieten die drogen en verkochten ze. Voor veel mensen uit deze regio was dat een manier om bij te verdienen.’ Turfsteken gebeurt sinds de jaren zestig niet meer in dit gebied, dat nu een officieel natuurreservaat is, en een schitterend wandel- en fietsgebied vormt voor jong en oud. De laatste meters van de excursie leiden ons terug naar het Buitencentrum, waar we nog even een kop koffie drinken en de handen en neuzen opwarmen. Wat een heerlijk begin van deze zondag.

ons 23


Advertentie

Speciale singlereizen 10 daagse Singlereis Toscane vanaf

569,p.p.

Italië

Speciaal voor alle alleenstaanden heeft Effeweg.nl deze busreis samengesteld naar de fantastische Italiaanse bestemming Toscane. Toscane in Italië heeft naast een prachtig heuvellandschap een heerlijk mediterraan klimaat en een enorme culturele rijkdom. Toscane is beroemd om zijn kunst, geschiedenis en aansprekende groene landschap. Tijdens deze reis brengt u een bezoek aan de eeuwenoude steden als Siena, Pisa en Florence. Tevens kunt u een bezoek brengen aan het prachtige eiland Elba en een boottocht maken naar het Nationale Park Cinque Terre. In de dorpjes van het Chiantigebied lijkt de tijd stil te hebben gestaan. Hier maakt u kennis met het echte Italiaanse leven, la dolce vita! Hotel Le Fonti 3* Hotel Le Fonti ligt in Montecatini Terme, het hart van Toscane. Montecatini Terme is één van de belangrijkste thermaalbadplaatsen van Europa. Het hotel beschikt over een restaurant, een bar en een lift. De kamers zijn voorzien van badkamer met douche en toilet, airconditioning, telefoon, tv en radio. Website: www.lefontihotel.com

Vertrek: 14, 28 juli, 18, 25 aug, 8 sept, 13 okt

GEEN 1-PERSOONSKAMERTOESLAG!

Inclusief: • Vervoer per Effeweg Comfort Class touringcar • 9 hotelovernachtingen • 9 x ontbijtbuffet • 9 x diner • Stadswandeling Florence onder leiding van een gids • Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider

HIGHLIGHTS:

• San Gimignano • Scheve toren van Pis a • Marmergroeven Ca rrara • Dagtocht Elba • Kunststad Florence • Siena en wijnchâte au Aiola • Dagtocht Cinque Ter re

Gaat u óók effe weg met 5 daagse Singlereis Berlijn vanaf

359,p.p.

Ontdek de trotse hoofdstad van Duitsland, Berlijn! De stad is natuurlijk wereldwijd bekend geworden door de val van de Muur. De stedelijke gebouwen worden afgewisseld met stadsparken, dierentuinen en winkelcentra. Berlijn is dan ook de stad van architectuur, cultuur en natuur. Momenteel is Berlijn één van de meest bezochte Europese steden en dat is natuurlijk niet voor niets! Leonardo Airport Hotel Berlin Brandenburg 3* Het hotel bevindt zich aan de rand van Berlijn in de wijk Brandenburg. Op 100 meter van het hotel bevindt zich een S-bahn station. Verder is het hotel voorzien van een gezellige bar en een restaurant. Iedere kamer beschikt over een eigen toilet, bad of douche, telefoon, tv en airconditioning. Tevens beschikt het hotel over een lift. Website: www.leonardo-hotels.nl

Vertrek: 28 juli, 11 aug, 15 sept, 13 okt

GEEN 1-PERSOONSKAMERTOESLAG!

Duitsland

Inclusief: • Vervoer per Effeweg Tourist Class touringcar • 4 hotelovernachtingen • 4 x ontbijtbuffet • 4 x diner • Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider

Boek nu: www.effeweg.nl/kbo-brabant of bel 0529 46 96 67 Alle fouten voorbehouden. Prijzen zijn vanaf en per persoon. Exclusief excursie- en entreegelden, afscheidsdiner, calamiteitenfonds á € 2,50 en € 18,- reserveringskosten per boeking.

HIGHLIGHTS:

• Brandenburger Tor • Unter den Linden • Reichstag • Potsdam • Joods Museum • Berlijnse Muur


Advertentie

NIEUWE REIZEN! f

vana

Gerlos im Zillertal

399,

8 daagse busreis - Vertrek: 20 juni, 4, 18 juli, 1 aug Inclusief: 7 hotelovernachtingen • 7x ontbijtbuffet • 7x diner • Welkomstdrankje • 1 avond live muziek • Gratis gebruik van het zwembad en sauna in het hotel • Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider • Vervoer per Comfort Class touringcar

NIEUW! f

Minicruise Maas en Maastricht

vana

185,

4 daagse bootreis - Vertrek: 11 juli Inclusief: 3 overnachtingen in een 4-persoonshut • 1-, 2- en 3-persoonshut mogelijk tegen een toeslag • 2x ontbijtbuffet • 1x brunch • 2x lunch • 2x diner • 1x feestelijk Captains Dinner • Welkomstdrankje • Koffie & thee voor vroege vogels • ‘s Morgens koffie en ‘s middags thee • Afscheidscocktail • Afwisselend avondprogramma • Afscheidsavond met live muziek • Kofferservice bij in- en ontscheping • Vaar- en havenkosten

NIEUW!

PRACHTIGE EXCURSIEREIZEN! f

vana

449,

f

vana

Dalmatische Kust, Sibenik en Opatija 10 daagse busreis Vertrek: 2, 16 juni, 22 sept, 13 okt Inclusief: 9 hotelovernachtingen • 9x ontbijtbuffet • 9x dinerbuffet • Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider • Vervoer per Comfort Class touringcar

Rome, Florence en Venetië

399,

8 daagse busreis Vertrek: 30 mei, 13, 27 juni, 11, juli, 8, 22 aug, 1, 19 sept, 3, 31 okt, 7 nov Inclusief: 7 hotelovernachtingen • 7x ontbijt • 7x diner • Stadsrondrit en/of -wandeling Rome en Florence o.l.v. een gids • Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider • Vervoer per Comfort Class touringcar

Vertrekgarantie: 30 mei en 13 juni!

Vertrekgarantie: 2, 16 juni!

Kijk op onze website! voor meer fietsreizen

GEZELLIGE FIETSREIZEN! f

vana

339,

Fietsreis Belgische kust 5 daagse fietsreis Vertrek: 16 juni, 7 juli, 18 aug, 8 sept

f

vana

469,

Fietsreis Dresden, Spreewald en Tsjechië 8 daagse fietsreis Vertrek: 27 juni, 11 juli, 15, 29 aug

Boek nu: www.effeweg.nl of bel 0529 46 96 67 Alle fouten voorbehouden. Prijzen zijn vanaf en per persoon o.b.v. boeking van 2 personen m.u.v. de minicruise Maas en Maastricht deze prijs is o.b.v. een boeking voor 4 personen. Exclusief excursie- en entreegelden en €18,- reserveringskosten per boeking. Onze fietsreizen zijn inclusief: hotelovernachtingen, ontbijt, diner, Nederlands sprekende fietsbegeleiding, Fietsroutes, Gebruik fietshelm, Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider, Vervoer per luxe touringcar.

649,

Fietsreis Slovenië 10 daagse fietsreis Vertrek: 16 juni, 25 aug, 8 sept

Gratis brochure 2014

30120

Onbezorgd op vakantie? Reis met de bus!

f

vana

Ja, ik ontvang graag de nieuwe brochure o Fietsreizen Naam Adres Postcode Tel

o Stedenreizen

o Najaarsreizen dhr/mevr

Plaats E-mail

Zonder postzegel opsturen naar: effeweg.nl, antwoordnummer 778, 7700 VG Nieuwleusen


Cor Voogd (74) gaat al jaren op georganiseerde fietsreis met zijn vrouw Loes (68) en hun vrienden Lee en Suus. ‘We gaan de laatste jaren altijd met een georganiseerde reis mee. Het is zo fijn en makkelijk als bij aankomst in het hotel alles voor je klaarstaat. Je hoeft zelf niets te regelen. ’s Ochtends krijg je een kaart van de omgeving mee en tips voor bezienswaardigheden onderweg. Je bent vrij in de invulling van de dag, als je maar op tijd weer in het hotel of bij de bus bent. Ideaal!’

Henk Nijland (70), zelf een hartstochtelijk fietser, begeleidt fietsreizen voor Effeweg naar de Bodensee en Zuid-Duitsland. ‘Gemiddeld zijn we acht dagen onderweg met een groep. De deelnemers zijn veelal 50-plussers. Ik heb zelfs wel eens een dame van 80-plus mee gehad. Ieder fietst de route in zijn eigen tempo en bepaalt zelf hoe vaak en waar hij of zij onderweg wil stoppen. In de loop van de week zie je leuke contacten ontstaan, zelfs goede vriendschappen.’

ons 26


op reis

Zon, zweet en zadelpijn Lekker de hele dag buiten zijn, sportief bewegen, gezelligheid en nog veel zien ook… hoe kan dat beter dan samen op de fiets? Niet voor niets zijn georganiseerde groepsfietsreizen populair, vooral onder 55-plussers. Zeker nu de e-bike standaard deel uitmaakt van het huurfietsassortiment.

B

ent u een geoefende fietser en draait u uw hand niet om voor een pittige heuvel? Of fietst u het liefst op plat terrein met de wind in de rug? Georganiseerde fietsreizen zijn er voor fietsers op alle niveaus en van alle leeftijden. Bij de meeste organisaties fietst u tussen de 40 en 60 kilometer per dag. Daar heeft u de hele dag de tijd voor, zodat u onderweg kunt genieten van de omgeving, een terrasje kunt pakken of een bezienswaardigheid langs de route kunt bekijken. Het enige wat u verder hoeft te doen, is zorgen dat u op tijd weer bij het afgesproken ophaalpunt of bij de volgende accommodatie bent.

Tekst: Annemiek Kraaijvanger

Eigen fiets of huren? Bij veel organisaties kunt u uw eigen fiets meenemen, maar een fiets huren is vaak praktischer. Zo weet u zeker dat u op een goed onderhouden fiets rijdt, die geschikt is voor het traject dat u gaat afleggen. En: vrijwel alle organisaties bieden tegenwoordig ook elektrische fietsen (e-bikes) te huur aan. Fietsreisbegeleider Johan Spreekenbrink van Effeweg, het reisbureau dat georganiseerde fietsreizen aanbiedt naar verschillende bestemmingen binnen Europa: ‘Deelnemers aan onze fietsreizen krijgen eerst instructie op de huurfiets, zeker op de e-bike. Pas als ze de fiets of e-bike goed beheersen, gaan ze op pad. Veiligheid staat voorop.’

Fietsconditie Als u kiest voor een fietsreis, is enige (fiets)conditie natuurlijk mooi meegenomen. Maar u hoeft geen atleet te zijn om de routes te kunnen afleggen. Tenzij u kiest voor een fietsreis naar het hooggebergte. De routes in bijvoorbeeld België, delen van Duitsland en Luxemburg zijn prima te doen als u regelmatig fietst, wandelt of een andere sport beoefent. En wilt u meer sportieve uitdaging? Ook voor de meer geoefende fietser is er heel veel keuze in bestemmingen.

Comfort en gezelligheid Natuurlijk is een fietsvakantie ook best zelf te regelen. Maar met een georganiseerde reis bent u verzekerd van comfortabele hotels, goede maaltijden, een beproefde route en een vast team van een reisbegeleider en chauffeur. Zij kennen de omgeving goed, zijn een bron van tips voor bezienswaardigheden en u heeft altijd iemand om op terug te vallen bij calamiteiten. Kiest u voor een reis waarbij u van hotel naar hotel fietst, dan wordt uw bagage vervoerd Effeweg.n en staat die bij terugkomst in het fietsreize l biedt n hotel klaar. Met een verzorgde reis naar ondeaan kiest u voor comfort en gemak. En meer Duit r s daarnaast is het natuurlijk ook nog Zwitserla land, gezellig!  Slovenië nd,

ons 27

, Ita en Spanje lië


Advertentie

De overtreffende trap in kwaliteit Stannah kijkt graag naar wat u nog wél kan. Thuis blijven wonen bijvoorbeeld. Doe geen concessies aan betrouwbaarheid en kies voor de beste trapflift in de markt die u bovendien naar wens ontwerpt.

• Hoogste kwaliteit maatwerk • Oplossing voor bijna iedere trap (ook voor smalle trappen) • Levertijd vanaf 1 week • Persoonlijke service Voor vrijblijvende informatie vul de coupon in en stuur deze in een envelop naar:

Bel voor meer informatie

GRATIS 0800-5066

Stannah Trapliften BV Antwoordnummer 17006, 2170 VB Sassenheim

Vraag naar toestel 2904

✁ Dhr/Mevr: Adres: PC:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

www.stannah.nl 2904


Advertentie

Steunfonds Humanisme

Als nalaten u een zorg is Ik wil meer informatie over een executeur van het Steunfonds Humanisme. Vul onderstaande bon in of bel 020 521 90 36 of vraag de informatie aan via het formulier op www.steunfondshumanisme.nl naam

✂ m

v | ons 2014

U kunt de Stichting Steunfonds Humanisme benoemen tot executeur. Het Steunfonds heeft deskundige mensen in dienst die uw laatste wens kunnen uitvoeren. Meer dan 50 jaar ervaring met deze vorm van dienstverlening staat borg voor zorgvuldigheid en integriteit.

JA,

adres pc/woonplaats telefoon Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar: Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam

De medewerkers van het Steunfonds Het Steunfonds Humanisme is een werkstichting van het Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Verbond zet zich in voor een humane samenleving. Meer informatie over het Humanistisch Verbond vindt u op www.humanistischverbond.nl

OtOlift uw onopvallende traplift

1

1. Uw leuning blijft 2. Brede kant trap blijft vrij 3. Montage op uw treden 4. Supercompacte stoel

Alle keuze in trapliften, van occasion tot nieuw Direct vanaf de Nederlandse fabriek

Levertijd vanaf één week

Marktleider in Nederland

Eigen service netwerk met 24/7 landelijke dekking Ook huur mogelijk

3

4

STUUR MIJ DE GRAtiS BROCHURE INCLUSIEF DVD

Bel gratis 0800 444 777 1

Ik heb een rechte trap 2

Ik heb een trap met bochten

voor een gratis thuisadvies of bekijk uitgebreide films op www.otolift.nl

Naam Adres Postcode/plaats

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: Otolift Antwoordnummer 17014, 2810 VK Bergambacht

ONS03/2014

Telefoon

Otolift. Betrouwbaar familiebedrijf sinds 1891

aanvraag info executeur

Na een overlijden moet er in korte tijd veel geregeld worden. Dat gaat gemakkelijker als u zelf al een en ander heeft bepaald. Veel mensen vinden het moeilijk om daar over na te denken. Toch is het belangrijk dat op tijd te doen, want het geeft veel rust als deze zaken van tevoren goed geregeld zijn.


De 28 dansers van lijndansgroep KBO Best/Oirschot oefenen elke woensdagochtend na de reguliere les voor een optreden met een internationale dans. Dit keer komt die dans uit Bulgarije.

‘ Het ritme van Bulgaars dansen

Tekst: Marike Ooms | Beeld: Remco Bohle

is anders dan we gewend zijn’

Het lastige van Bulgaarse dansen is dat hun ritme anders is dan we gewend zijn. Ze hebben een 7/8e maat bijvoorbeeld, waardoor je niet quick-quick-slow, maar slow-quick-quick danst.

Deze jurk met schort kocht docente Elly van der Burgt een aantal jaren geleden in Bulgarije. De andere kostuums zijn naar dit voorbeeld gemaakt.

ons 30


ons kloppend hart Platte tekst van der Burgt (70): ‘Vroeger was lesgeven mijn werk, nu doe PlatteElly tekst bold ik het alleen nog voor mijn plezier. Het gaat mij niet om hoe goed iemand is, maar om hoe fijn iemand het vindt om te bewegen.’

Platte tekst Platte tekst bold

Als docent Elly ‘hoppa!’ roept, betekent dat dat de dansers moeten draaien. De pose met het ene been voor het andere noemt ze ‘stap-op’.

Chrisje Beunis (67): ‘Ik dans hier nu ongeveer vijf jaar en vind het ontzettend leuk om te doen. Er is eigenlijk geen les Platte die ik tekst niet leuk vind; alle dansstijlen spreken Platte tekst boldmij aan!’

Richard Schmidt (71): ‘Dansen is goed voor botten, spieren én het geheugen. Mijn favoriete volksdans is de Russische Ivushka. Ik heb weinig talent, maar veel doorzettingsvermogen. En ik heb plezier in het dansen.’

ons 31


Hartje lente en de agenda staat bol van de activiteiten. Het water trekt, de fietspaden lonken, het bos roept. Geniet van natuur, lekker eten en spektakel in de open lucht.

Ontspa Fietsen in West-Brabant Zin in een cultuurhistorische tocht op de fiets? Volg een van de routes die ontwikkeld zijn door Heemkundekring Roosendaal. Rond het thema turfwinning zijn er negen routes. Een beschrijving is te downloaden op www.wegvandeturf.nl.

Jorine’s Theetuin Altijd leuk: rondstruinen in de tuin van een ander. Bij Jorine staan in mei de rododendrons in bloei en ‘s zomers is er in en rond de grote vijver veel te bewonderen. De vissen in het water en het getjilp van de vogeltjes in het bamboebos zorgen voor een idyllisch plekje.

Woensdag zwemdag Zwemmen is een heerlijke in- en ontspannende sport voor alle leeftijden. De senioren in Halderberge nemen elke woensdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur een duik in het water van het Laco zwembad in Oudenbosch. Daarna ontspannen zij nog even in het Turks stoombad, de sauna of de infraroodcabine. Bent u lid van de KBO of PCOB in de gemeente Halderberge en lijkt dit u ook wel wat? Dan kunt u vrijblijvend een keertje meezwemmen.

Geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en ‘s zondags van 12.00 tot 17.00 uur. Adres: Sepulchrestraat 166 in Budel-Dorplein. Meer informatie op www.jorinestheetuin.nl.

Maak de puzzel op pagina 52 en win een ‘thee met taartarrangement’ bij Jorine’s Theetuin!

Meer informatie bij Jan Rasenberg, (0165) 50 28 42. De kosten bedragen € 23,50 per kwartaal.

Uitje naar de (west)kant

Tekst: Fabiënne Lansink

Van zaterdag 10 mei tot en met zaterdag 1 november is de tentoonstelling Zeeland zet kant in beeld te zien in vier Zeeuwse musea. Een reisje langs Goes, Kapelle, Veere en Sint-Annaland geeft inzicht in de techniek, het economische belang en de toepasbaarheid van kant. Zelf kantklossen? Kijk voor de data van de workshops op www.zeelandzetkantinbeeld.nl.

ons 32


nning

Eindhoven culinair

Biesbosch per boot

Oesters, vlees van de barbecue, flensjes, cocktails. Smulpapen kunnen van 6 tot en met 9 juni hun hongerige hart ophalen in Eindhoven. Het Stadswandelpark wordt omgetoverd tot ‘proeftuyn’. De beste chef-koks en lokale producenten vertonen hun culinaire kunsten en verrassen u met lekkere hapjes en drankjes. Strijk neer op een van de vele terrasjes!

In Geertruidenberg, aan de rand van de Biesbosch, huurt u bij Bootje Gezond een elektrische sloep. Voor het varen met de boot is geen vaarbewijs nodig en een ochtend een boot huren kan al voor 95 euro. Er passen elf personen in een sloep. Leuk om met de Afdeling of familie te doen! Meer informatie vindt u op www.bootjegezond.com.

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 juni geopend van 17.00 uur tot middernacht. Op zondag 8 en maandag 9 juni vanaf 13.00 uur. Toegang: € 5,-. Meer informatie op www.eindhovenculinair.com.

Gregoriaans Festival Mannending Wandelen met een global positioning system (GPS): mannen vinden het vaak het einde. Thuis zet u de coördinaten of het spoor van een wandeling in het apparaatje en u zult nooit verdwalen! Een GPS wijst niet alleen de weg, maar houdt ook bij hoeveel kilometer en hoe snel u loopt en hoeveel hoogtemeters u maakt. Op www.gpswalking. nl worden ruim 560 wandelingen voor GPSbezitters aangeboden. Ze zijn uitgezet door drie Eindhovenaren en verreweg de meeste wandelingen voeren dan ook door Brabant. Geen GPS? Diverse buitensportwinkels, VVV’s en outdoor centra verhuren de apparaten.

ons 33

In Ravenstein klinkt in het weekend van 14 en 15 juni overal gregoriaans gezang. Amateurs en professionals treden op in de Luciakerk, de Nederlands-Hervormde kerk en Het Raadhuis. Kaarten (vanaf € 10,-) kunt u bestellen op www.gregoriaansfestival.nl. Op deze website vindt u ook het programma van het festival.

Informatiemarkt Op zaterdag 17 mei organiseert de HEVO in Rosmalen een informatiemarkt voor senioren. Tussen 10.00 en 16.00 uur staan er maar liefst 21 organisaties klaar om bezoekers te vertellen wat zij te bieden hebben. Een greep uit het aanbod: Vivent-thuiszorgwinkel, Woningstichting de Meijerij, Pedicurepraktijk Podocare, Stichting Senioren Computer Leercentrum, Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg en Familliae (professionele mantelzorg). Adres: Seniorencentrum De Ontmoeting, Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen.


ons voordeel Kasteeltuinen Arcen

Speciaal voor leden van KBO-Brabant biedt Ons korting en leuke extra’s.

25% o k rting

Geniet van de verrassende kleuren en heerlijke geuren van Kasteeltuinen Arcen. Op het eeuwenoude, 32 hectare grote landgoed met Kasteel Arcen als middelpunt kunt u urenlang door de talrijke tuinen wandelen. Verken het Rosarium, de Oosterse watertuin, de Rotsvallei, de Casa Verde en de beekjes en vijvers van Lommerrijk. Ook toegankelijk voor rolstoelen! Op vertoon van de ledenpas krijgen Brabantse KBO’ers 25% korting op de entree. U betaalt geen € 15,- p.p. maar € 11,25 p.p. Tot en met 2 november zijn de tuinen elke dag geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Adres: Lingsforterweg 26, Arcen.

Schrijven Magazine € 22,50 per jaar

Werkt u aan een boek? Of wilt u dat gaan doen? Lees dan Schrijven Magazine. Iedere editie van dit tijdschrift heeft een thema, bijvoorbeeld het schrijven van een familiegeschiedenis. Daarnaast biedt het veel schrijftips en -oefeningen en inter­ views met schrijvers en schrijf­docenten, over hoe ze te werk gaan en wat hen inspireert. Profiteer van de aanbieding speciaal voor leden van KBO-Brabant: 1 jaar Schrijven Magazine voor slechts € 22,50 én 1 jaar gratis toegang tot het Van Dale Online Taalhandboek Nederlands (t.w.v. € 20,-). Bel: (030) 692 06 77 of ga naar www.schrijvenonline.org/kbo-brabant.

Tweedaagse busreis naar het Belgische Ieper Speciaal voor u als lid van KBO-Brabant heeft Effeweg een reisarrangement samengesteld naar Ieper, het centrum van de veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog. Vertrek: donderdag 28 augustus 2014. Reissom: € 125,- per persoon. Inclusief: • vervoer per Effeweg Tourist Class touringcar. Opstapplaatsen: Nijmegen, Oss, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en Roosendaal

• koffie met gebak op de vertrekdag • 1x overnachting, 1x ontbijtbuffet, 2x diner • Ieperboogtour onder leiding van een deskundige gids • begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider

€ 125,p.p.

Boek nu op www.effeweg.nl/kbo-brabant of bel (0529) 46 96 67. Prijzen zijn vanaf en per persoon o.b.v. boeking van 2 personen, exclusief excursie- en entreegelden, toeslag 1-persoonskamer € 29,- p.p., € 2,50 calamiteitenfonds en € 18,- reserverings­kosten per boeking. Alle fouten voorbehouden.

Driedaags Duinen en Kust arrangement Hotel Meyer staat in de bekende kustplaats Bergen aan Zee, midden in het Noord-Hollands duinreservaat. Vanuit het hotel stapt u zo het strand op. Maak een wandeling door de duinen, neem een bad in de Noordzee, of sla een balletje op de eigen tennis- en minigolfbanen. In Grand Café Restaurant MAZ worden culinaire hoogstandjes uit de Fransmediterrane keuken geserveerd. Kom voordelig genieten aan de kust! Arrangement: • koffie/thee met gebak bij aankomst • 2x overnachting met ontbijt • 1x driegangendiner (eerste dag) in Grand Café Restaurant MAZ • gratis gebruik minigolf- en tennisbanen • gratis duinkaart • 10% korting op à-la-cartediner Aankomst in mei op zo t/m wo € 89,- en do t/m za € 99,- p.p. In juni alle dagen € 99,-. In juli en augustus zo t/m wo € 99,- en do t/m za € 109,-. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.voordeeluitjes.nl/ons5-meyer en reserveer online of neem contact op met het servicecenter via 0900 66 777 88 (25 c/m). Geldig t/m augustus 2014. Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

ons 34

Van:

€127,50 p.p. Voor:

€ 89,- p.p.


Jan Mangnus is KBO-voorzitter van Afdeling St. Willebrord in Rucphen. Sinds 2001 presenteert hij wekelijks het programma Senioren Express op Radio Rucphen.

onsje geluk

‘Met het radioprogramma trekken Tekst: Annemiek Kraaijvanger  |  Beeld: Remco Bohle

we mensen uit hun isolement’

‘Z

onder enige ervaring ben ik in 2001 in het radiomaken gerold. Er kwam een plek vrij op de zender doordat er een jongerenprogramma wegviel. Met hulp van vrijwilligers en technische onder­ steuning van Radio Rucphen fm hebben we in korte tijd een radioprogramma op poten gezet. We begonnen met één uur, dat werd al snel uitgebreid tot twee uur, en dat houden we nog steeds vol. Met het radioprogramma bereiken we een groot publiek. We kunnen mensen uit hun isolement trekken, bijvoorbeeld met de evenementenagenda en de informatie over seniorenwerk,

ons 35

onder meer van de regionale KBO-Afdelingen. We praten wat af op de zender, halen gasten naar de studio en schuwen het zwaardere gesprek niet. Maar er is ook veel ruimte voor muziek en vermaak, hoor! Het mooiste aan het maken van dit programma vind ik dat we mensen kunnen bereiken en verbinden. We doen het ook echt samen, met een enthousiast team van vijf. Het is een programma voor en door senioren.’

Senioren Express is elke donderdag van 9.00 tot 11.00 uur te beluis­ teren op Radio Rucphen (105.4 fm) en via www.radiorucphen.nl.


Advertentie

apetito bestaat 25 jaar en dat vieren we! Word nu klant en ontvang op 7 Hollandse maaltijden

25% jubileumkorting

Van e 43,33 voor

E 32,50 art.nr. 93996

• Rundergehaktbal met spinazie à la crème en aardappelen

• Slavink met rode bieten en aardappelpartjes • Gepaneerde varkensschnitzel met wortelen en aardappelpuree • Runderlapje met bloemkool en aardappelpuree

Meer weten? Bel gratis:

0800 - 848 22 57 of ga naar: www.apetito-shop.nl/25jaar Uw actiecode 17 - 14056

• Kippenpoot met groenten, spek, ui en gebakken aardappelen • Lekkerbekje met sperziebonen en aardappelpartjes • Varkenslapje in jus met stamppot andijvie *Geldig t/m 30 juni 2014. Eenmalige deelname per adres. Alleen voor nieuwe klanten.


Deze rubriek is verzorgd door Anneke den Boer. Zij is jurist bij het Juridisch Loket.

Recht Een miskoop via internet? Huwelijk voorbij? Een probleem op uw werk? Met een gratis advies van het Juridisch Loket staat u sterk! Speciaal voor Ons neemt Anneke den Boer van het Juridisch Loket elke editie prangende cases onder de loep.

Deze keer: leeftijdsdiscriminatie en identiteitsfraude. Hoe ouder hoe duurder?

Dat was ik niet!

De heer Remmits is onlangs 70 jaar geworden en moet ineens 100 euro extra betalen voor zijn allriskautoverzekering. Hij vraagt zich af of deze ver­ hoging terecht is. En zo ja, waarom dan niet pas over vijf jaar nu de rijbewijskeuring naar 75 jaar is gegaan.

Gisteren ontving mevrouw Witjes een brief van een incassobureau. Zij herkende het bedrijf en het hoge bedrag niet. Toen ze informeerde, hoorde zij dat ze bij een postorderbedrijf kleding had gekocht. Iemand had haar naam, adres en banknummer gebruikt zonder toestemming. Hoe kan dat gebeuren?

‘Vervelend dat veel verzekeraars een leeftijdstoeslag hanteren. En ook dat ze andere leeftijden hanteren dan de rijbewijskeuring. De leeftijd van de keuring staat in de wet, maar de leeftijd voor een premieverhoging staat in de verzekeringsvoorwaarden. Als u een verzekering afsluit, krijgt u te maken met voorwaarden. In deze kleine lettertjes staat of er bij een stijgende leeftijd bijzondere regels gelden. Zo kunt u als u ouder wordt meer moeten gaan betalen voor dezelfde autoverzekering. Ga dus altijd goed na wat de voorwaarden zijn. Als uw verzekeringsmaatschappij de voorwaarden tussentijds verandert, mag u meestal van verzekering veranderen. Als u boven een bepaalde leeftijd komt en u wisselt van verzekering, informeer dan eerst of u wordt toegelaten bij uw nieuwe verzekeraar. En lees ook dán de voorwaarden goed door en ga na of er iets verandert als u ouder wordt.’

‘Krijgt u brieven van een incassobureau over kosten die u niet heeft gemaakt, dan misbruikt iemand waarschijnlijk uw gegevens. Neem in dat geval de volgende stappen: 1. Meld het incassobureau dat u niet betaalt en leg uit waarom. Vertel ook dat u aangifte doet. Onderneem dus actie en laat brieven of aanmaningen niet liggen. 2. Vraag bij de fraudeafdeling van het postorderbedrijf de gegevens van de bestelling op. 3. Doe aangifte bij de politie van valsheid in geschrifte. Leg uit dat u slachtoffer bent van identiteitsfraude. 4. Meld de fraude bij het Centraal Meld- en informatie­ punt Identiteitsfraude (CMI), een initiatief van de Nederlandse overheid. Heeft u een account bij online winkels, vervang dan regelmatig uw wachtwoord en stel controlevragen in voor online en telefonische bestellingen.’

Deze rubriek is tot stand gekomen in samenwerking met het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket geeft u gratis advies en informatie op alle rechtsterreinen. Bel 0900 - 8020 (€ 0,10 p/m), vind uw antwoord op www.juridischloket.nl of loop binnen bij een van de vestigingen in Breda, Tilburg, Eindhoven of ’s-Hertogenbosch.

ons 37

De auto verzekerin­g van IAK kent ge leeftijdsto en eslag


Advertentie

DIRECT, EN MET 100% ZEKERHEID, UW HUIS VERKOPEN? Meer informatie: www.fvzvastgoed.nl of bel 076 - 561 59 55

m o s p o o K netto ld uitbetaa

Betrouwbaar Directe aanbetaling mogelijk Geen makelaars- en notariskosten Koopsom is 90% van de werkelijke waarde Uw eigen woning terug huren is mogelijk Wij ontzorgen – direct zekerheid

adres: Annevillelaan 230 - 4858 RB Ulvenhout tel.: 076 - 561 59 55 - mob.: 06 - 270 826 65 e-mail: info@fvzvastgoed.nl


Deze rubriek is verzorgd door notaris Anne-Marie van Eeten. Zij is eigenaar van notariskantoor Van Eeten in ‘s-Hertogenbosch.

Notaris Erfrecht, wanbetaling, nalatenschap of pensioensopbouw. Notaris mr. Anne-Marie van Eeten buigt zich over lastige financieel-juridische kwesties.

Deze maand: een kind onterven, kan dat?

G

oede vrienden van Jan van den Bosch hebben geen contact meer met hun zoon Bart vanwege zijn verslaving. Zij hebben daar veel verdriet van, maar zijn ook realistisch. Ze vragen zich af wat ze kunnen doen om zo veel mogelijk problemen bij hun overlijden te voorkomen. Ze hebben namelijk nog twee kinderen, die helaas ook geen contact meer hebben met hun broer.

Wettelijk erfrecht Als een van de ouders komt te overlijden, heeft zoon Bart wel recht op een erfdeel, maar hij kan dit nog niet opeisen op grond van de wettelijke verdeling: alles gaat naar de langstlevende echtgenoot. Als de langstlevende vervolgens komt te overlijden, dan zijn alle drie de kinderen erfgenamen en kunnen de andere twee kinderen in beginsel niets doen zonder medewerking van hun broer. Om deze situatie te voorkomen kunnen de ouders Bart onterven.

Legitieme portie Wanneer een kind uit een testament wordt onterfd, zal het geen vermogen erven en zich ook niet

mogen bemoeien met de uitvaart en afwikkeling van de nalatenschap. Bart ontvangt zijn erfdeel dus niet en hij heeft ook geen recht op spullen. Hij kan echter wel een beroep doen op zijn legitieme portie: deze geeft recht op een vordering in geld. Bart wordt hierdoor dus niet alsnog erfgenaam maar krijgt recht op een geldbedrag, ter grootte van de helft van wat hij normaal gesproken zou erven als hij niet was onterfd. Bart moet dan wel zelf actie ondernemen; doet hij niet binnen vijf jaar na overlijden een beroep op zijn legitieme portie, dan komt ook deze te vervallen.

Ongedaan maken Door de onterving kunnen de andere kinderen de nalatenschap afwikkelen zonder de medewerking van Bart nodig te hebben. Meestal hopen ouders natuurlijk dat het weer goed komt met het onterfde kind, het is dan altijd weer mogelijk je testament te wijzigen.

Heeft u een financieel-juridische kwestie die u aan mevrouw Van Eeten zou willen voorleggen? E-mail uw vraag o.v.v. Notaris naar ons@kbo-brabant.nl.

ons 39


Advertentie

ELEKTRISCHE FIETS-TESTDAG 1 JUNI ‘S-HERTOGENBOCH

TEST ALLE ELEKTRISCHE FIETSEN OP ÉÉN LOCATIE. MET 1000 METER TESTPARCOURS, HELLINGPROEF EN DIVERSE WORKSHOPS. PETTELAARSE SCHANS TE ’S-HERTOGENBOSCH. MEER INFO: WWW.ELEKTRISCHEFIETS-TESTDAG.NL

De Elektrische Fiets Testdag wordt mede mogelijk gemaakt door:

adv.Fietstestdag.indd 1

28-04-14 14:18


Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Annemarie van Gouw, coördinerend verpleegkundige Reizigers van de GGD Hart voor Brabant.

Gezondheid Gaat u deze zomer op reis binnen Europa? U denkt er misschien niet direct aan, maar het kan nodig zijn u vooraf te laten inenten.

1

Zijn reisvaccinaties verplicht?

1950 geboren bent, heeft u één DTP-vaccinatie nodig. Daarmee bent u weer voor tien jaar beschermd.

Voor reizen binnen Europa niet. Wereldwijd is er slechts één vaccinatie verplicht: die tegen gele koorts. Die verplichting geldt als u naar tropisch Afrika of Zuid-Amerika gaat. Verder beslist u zelf of u wel of niet vaccineert. De GGD stelt altijd drie vragen: wie bent u, waar gaat u heen, en wat gaat u daar doen? Daarop baseert de GGD het advies.

2 Tekst: Annemiek Kraaijvanger

In landen als Roemenië, waar veel loslopende honden zijn, kunt u door een besmette hond worden gebeten. Maar hoe groot is die kans? En kunt u, als u wordt gebeten, snel naar een ziekenhuis? Die afwegingen zijn belangrijk in de beslissing om te vaccineren. U bepaalt zelf of u het risico wilt nemen.

Welke inentingen raadt de GGD aan voor Europa?

Een inenting tegen Hepatitis A. Hepatitis A of geelzucht is een van de meest voorkomende ziektes in vakantielanden. Ook binnen Europa komt geelzucht voor, bijvoorbeeld in Roemenië, Kroatië en Bulgarije. Het Hepatitis A-virus wordt overgebracht door slechte hygiëne, bijvoorbeeld via vuile toiletten. Als u al Hepatitis A heeft gehad, is inenten niet nodig. U bent dan resistent.

3

4

Hoe zit het met rabiës (hondsdolheid)?

5

Wie moet zich zeker laten inenten?

Als u vóór 1950 geboren bent en nooit een reisvaccinatie heeft gehad, krijgt u het advies u drie keer te laten inenten tegen DTP (Difterie Tetanus Polio). Ook als u binnen Europa op vakantie gaat. U krijgt twee vacci­ naties voor en een na uw vakantie. Als u na

ons 41

En wat moet ik doen als ik op natuurreis ga?

In Oost-Europa komen de Russische en de Oost-Europese teek voor, die tekenencefalitis kunnen veroorzaken: een virusinfectie die hersenontsteking veroorzaakt. Als u regelmatig naar landen als Tsjechië, Bulgarije of zelfs Oostenrijk gaat, daar midden in de natuur gaat kamperen of wandelen, kunt u overwegen u te laten inenten. Maar preventie is misschien nog wel belangrijker. Door bijvoorbeeld altijd op een kleedje te picknicken en uw broekspijpen in uw sokken te stoppen. Laat u vooraf goed informeren over de risico’s en de mogelijkheden om die te vermijden.

Meer informatie vindt u op www.ggdreisvaccinaties.nl.


Advertentie


Advertentie

1/2 Waaijenberg

1/2 Otto Ooms


Frans Slangen in gesprek met hoogleraar Paul van Geest

‘Vertrouwen is de

kern van het katholieke geloof ’

ons 44


welzijn

Wat is het eigene van het katholicisme? Die vraag is belangrijk voor KBO-Brabant, want daarin vindt de organisatie deels haar bestaansrecht, zegt voorzitter Frans Slangen. Hij gaat erover in gesprek met Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Tilburg University.

Tekst: Berber Bijma  |  Beeld: Roland van den Eijnden

V

oor Frans Slangen is de discussie bepaald niet nieuw. Als KRO-voorzitter voerde hij heel regelmatig gesprekken over de vraag wat katholieken onderscheidt van bijvoorbeeld protestanten. In die eigenheid moest de verbinding met de achterban worden gevonden en school het bestaansrecht naast protestantse omroepen als EO en NCRV. Als voorzitter van KBO-Brabant komen dezelfde vragen op zijn pad: willen we de ‘K’ handhaven, wat onderscheidt ons van andere ouderenbonden, hoe geven we onze identiteit vorm, hoe communiceren we erover met onze achterban? Die vragen klinken Paul van Geest bekend in de oren. Als deskundige op het gebied van katholieke theologie en geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk is zijn mening over dit onderwerp vaker gevraagd. Maar Van Geest waarschuwt aan het begin van het gesprek: hij geeft, geheel in de stijl van zijn leermeester Augustinus, liefst antwoorden in de vorm van nog meer vragen.

Vertrouwen

‘Wij geloven dat we naar Gods beeld zijn geschapen en dat we dus iets goddelijks in ons hebben. Daarom mag je ervan uitgaan dat we in eerste instantie geneigd zijn tot het goede en moet je elkaar vertrouwen geven. Dat gaat niet altijd goed, maar daarvoor hebben we de vergeving uitgevonden. Die maakt hernieuwd vertrouwen mogelijk. Vertrouwen in mensen is voor mij een kernelement van het katholieke geloof.’

Keukendeur Van Geest laat zich niet verleiden tot een kort en snel antwoord op de vraag wat katholiek is. ‘Misschien is die vraag nog het best te beantwoorden door te vertellen hoe je katholiek wordt. Toen ik Nederlands studeerde in Leiden, had ik één katholieke docent, dr. Harry Scholten. Op de vraag waarom hij katholiek was, antwoordde hij: ‘Door de keukendeur bij ons thuis’. Zijn moeder deed die deur open als de KRO op de radio uitzond en weer dicht als het de VARA was. Met andere woorden: van kindsaf werd hij vetrouwd gemaakt met de sensus catholicus: door de radio-uitzending met

Slangen vertelt dat hij in de vergelijking tussen protestanten en katholieken twee belangrijke verschillen signaleert. Ten eerste: katholieken hebben meer met beelden en met gevoel, protestanten meer met woorden en verstand. ‘En juist omdat katholieken liever beelden hebben dan woorden, vinden we het altijd zo moeilijk om te verwoorden wat we geloven en hoe we onze identiteit beleven.’ De tweede eigenschap die Slangen aan katholieken toeschrijft, heeft te maken met onderling vertrouwen.

‘Elkaar de ruimte geven in de manier waarop je de idealen van het evangelie gestalte geeft, is

een fundamentele katholieke eigenschap’ ons 45


Slangen: ‘Omdat katholieken liever beelden hebben dan woorden, vinden we het altijd zo moeilijk om te

verwoorden wat we geloven en hoe we onze identiteit beleven’

het Urbi et orbi, door misdienaar te zijn en door het onderwijs van broeders en later paters. Zo werd hij ondergedompeld in de katholieke cultuur, kreeg hij een antenne voor het sacrale. Scholten heeft daar mooie gedichten over geschreven. Zó word je dus katholiek, niet door een visioen, en ook niet door het credo te onderschrijven.’ Katholiek-zijn mag lastig te omschrijven zijn, het is wel goed te ‘lezen’ aan de manier waarop mensen met elkaar omgaan, zeggen zowel Van Geest als Slangen. Slangen: ‘Dat zit in datzelfde vertrouwen.

ons 46

In katholieke organisaties worden problemen bijvoorbeeld op een heel eigen manier opgelost. Niet met diepgaande analyses, zoals protestantse organisaties wellicht zouden doen, maar door samen een pilsje te drinken aan de bar. Het basale vertrouwen in de ander en diens kunnen is er.’

Universeel Een ander belangrijk kenmerk van katholieken, waar zowel Van Geest als Slangen uit eigen ervaring enthousiast over kunnen vertellen: ze voelen zich deel van een universele


welzijn

‘In katholieke organisaties worden problemen op een heel eigen manier opgelost. Door samen

een pilsje te drinken aan de bar’

gemeenschap. Van Geest: ‘Als je als kleuter het Urbi et orbi op tv ziet en hoort, weet je al: daar hoor ik bij, dat gaat ook over mij. Je kunt de ene week in Nederland naar de kerk gaan en een week later aan de andere kant van de wereld in de basis is de liturgie gelijk. Je weet wat er gaat gebeuren. Dat zorgt voor een besef dat de kerk universeel is.’ Slangen: ‘Als je met een menigte op het Sint Pietersplein in Rome staat, voel je je onderdeel van een wereldgemeenschap. De paus doet er dan eigenlijk niet eens zoveel toe. Hij is vooral symbool van die gemeenschap.’ Van Geest voegt er nog een kenmerk aan toe dat volgens hem veel katholieken tekent: de weigering om elkaar de maat te willen nemen. ‘Als iemand zegt: “God bestaat niet, maar ik ben wel katholiek”, wie ben ik dan om zo iemand te beoordelen als al dan niet waarachtig katholiek? Elkaar de ruimte geven voor eigenheid in de manier waarop je de idealen van het evangelie gestalte geeft, is een fundamentele katholieke eigenschap.’

Creatief Niet iedere gelovige zal die ruimte voor een eigen geloofsinvulling zo beleven, onder andere door uitlatingen van bisschoppen en pastoors over bijvoorbeeld euthanasie of kerstliederen. Maar in boodschappen van ‘officiële’ zijde schuilt niet de kern van het katholiek-zijn, ook al houden ze er wel verband mee, stelt Van Geest. ‘Met veel bisdommen gaat het financieel gezien slecht. Allerlei geïnstitutionaliseerde vormen van katholicisme zullen veranderen of verdwijnen. Wie weet houdt KBO ook wel een keer op te bestaan. Dat is treurig, maar het betekent niet het einde van de katholieke kerk of het christelijk geloof. De kerkgeschiedenis heeft bewezen dat er altijd nieuwe vormen van geloofsgemeenschap komen als er mensen van goede wil zijn. Er zullen in de toekomst weer andere verbanden in de kerk worden geïnstitutionaliseerd, van waaruit wordt ingespeeld op de tekenen van de tijd.’

Modern ‘Katholiek zijn is in feite heel modern’, stelt Slangen. ‘In de hele maatschappij komen we steeds meer tot de ontdekking dat niet alles planbaar en maakbaar is. We hebben behoefte aan nieuwe vergezichten, bevlogen leiders die voor de troepen uit willen lopen en anderen de weg willen wijzen. Dergelijke boegbeelden hebben we minder dan voorheen, maar je ziet er al wel weer tekenen van. Dat uitgangspunt – het vergezicht in plaats van de planbaarheid – is een prima voedingsbodem voor het katholicisme. In feite zijn we dus heel erg bij de tijd.’ Van Geest kan dat als veelgevraagd spreker onderschrijven. ‘We zien in de samenleving een groeiende kloof tussen arm en rijk. Christenen vragen zich af hoe dit verband houdt met hun eigen drijfveren en met hoe zij zelf in het leven staan. We willen het verband zien tussen ons dagelijkse doen en laten en de grote ontwikkelingen in de maatschappij. Dat is nu precies een onderwerp waar theologen iets over te zeggen hebben. Hun uitgangspunt daarbij, vanuit het christelijk geloof, is het besef van de eigen onvolkomenheid en het besef een deel van een sociaal geheel te zijn. Dat schept ruimte om anderen meer te gunnen.’ Slangen: ‘En daarbij heb je dan het maatschappelijk middenveld, met organisaties als KBO, nodig. Een term als participatiesamenleving bijvoorbeeld is oude wijn in nieuwe zakken. We hádden al lang een participatiesamenleving, mede dankzij organisaties als KBO. Dat is de traditie waar wij uit voortgekomen zijn. De geschiedenis geeft ons voldoende handvatten om opnieuw iets met de katholieke traditie te doen.’

ons 47


bolderman.nl

Advertentie

WINNAAR ZOOVER AWARD 2014

U reist ComfortClass

goedkoopste met vertrekgaranties!

v.a. slechts

269,-

v.a. slechts

269,-

v.a. slechts

469,-

v.a. slechts

499,-

5 dagen Moezel, Trier en Koblenz

5 dagen Gérardmer Vogezen

8 dagen Oostenrijk Kleinwalsertal

8 dagen Devon en Cornwall / Zuid-engeland Bournemouth

Vertrekdata: 5, 26 mei / 16 juni / 7, 28 juli / 18 aug / 8 sept / 29 sept

Vertrekdata: 12 mei / 2, 23 juni / 14 juli / 4, 25 aug / 15 sept / 6 okt

Vertrekdata: 19 mei / 23 juni / 21 juli / 1, 22 sept

Vertrekdata: 12, 26 mei / 23 juni / 9, 21 juli / 4, 18 aug / 1, 15, 22, 29 sept

v.a. slechts

399,-

v.a. slechts

399,-

v.a. slechts

499,-

v.a. slechts

399,-

10 dagen Istrië Opatija

10 dagen Rovinj Istrië / Porec Istrië

10 dagen Saas Grund Zwitserland

10 dagen van der Valk Barcarola, Barcelona, Gaudi en Dalí

Vertrekdata: 5, 12, 19, 26 mei / 2, 9, 16, 23, 30 juni / 7, 14, 21, 28 juli / 4, 11, 18, 25 aug / etc.

Vertrekdata: 5, 12, 19, 26 mei / 2, 9, 16, 23, 30 juni / 7, 14, 21 juli / 25 aug / etc.

Vertrekdata: 19 mei / 2, 16, 30 juni / 14, 28 juli / 4, 11, 25 aug / 8, 22 sept / 6 okt

Vertrekdata: 2, 30 juni / 7 juli / 25 aug / 8, 22 sept / 6 okt

v.a. slechts

499,-

v.a. slechts

499,-

v.a. slechts

599,-

v.a. slechts

499,-

10 dagen Toscane / Umbrië

12 dagen Makarska rivièra / Dubrovnik

12 dagen rondreis Klassiek Italië

12 dagen Dalmatische kust / Rondreis Kroatië

Vertrekdata: 12, 26 mei / 9, 23 juni / 7, 21 juli / 4, 18 aug / 1, 15 sept / 6 okt

Vertrekdata: 5, 12, 19 mei / 2, 23, 30 juni / 7, 14, 21, 28 juli / 4, 11, 18, 25 aug / etc.

Vertrekdata: 12, 26 mei / 9, 23 juni / 7, 21 juli / 18 aug / 1, 15, 29 sept / 13 okt

Vertrekdata: 5, 12, 19, 26 mei / 2, 9, 16, 23, 30 juni / 14, 21 juli / 11, 18, 25 aug / etc.

bolderman.nl

Brochure en boekingen:

(0318) 58 09 58 www.bolderman.nl

A KW

Bij Bolderman aanbetalen niet verplicht!

LITEIT MET:

Reizen zijn inclusief hotelovernachtingen o.b.v. halfpension, comfortclass touringcar en afscheidsbuffet.


Verdedig uw pensioen

Stem bij de Europese Verkiezingen Op 22 mei mogen we weer naar het stemlokaal. Deze keer gaat het om de verkiezingen voor het Europees Parlement. Wie ziet u de komende vijf jaar het liefst als vertegenwoordiger van Nederland in Brussel?

N

egentien politieke partijen uit ons land hebben kandidaten voor de felbegeerde Nederlandse zetels. Nederland heeft recht op 26 van de 766 zetels. Economie en zorg zijn traditioneel, voor de kiezer, de belangrijkste thema’s op Europees niveau. Dit jaar zijn de verkiezingen ook uitermate belangrijk voor het pensioendossier. Martin van Rooijen, voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden: ‘Nederland heeft, ondanks vaak geopperde problemen, een uniek pensioenstelsel. In tegenstelling tot veel andere Europese landen hebben wij een goede zogenaamde tweede pijler; een bedrag van zo’n duizend miljard dat werknemers en werkgevers bij elkaar hebben gespaard voor de toekomst. Onze Europarlementariërs moeten ervoor zorgen dat Brussel geen regels maakt die ons tweede pijlerpensioen kunnen schaden. De herziening van de Europese Richtlijn voor pensioenen zullen zij zorgvuldig op haar waarde voor het Nederlandse pensioensysteem moeten beoordelen.’

Weet u nog niet op welke partij u wilt stemmen? Test uw politieke voorkeur op www.europa.stemwijzer.nl!

Brabantse kandidaten

• Kaya Koçak uit Eindhoven (CDA, nummer 6) • Lambert van Nistelrooij uit Diessen (CDA, nummer 7) • Tom Berendsen uit Breda (CDA, nummer 9) • Charlotte Bol uit Heusden (CDA, nummer 16) • Hanja Maij-Weggen uit Eindhoven (CDA, lijstduwer - niet verkiesbaar) • Dirk Poot uit Hoeven (Piratenpartij, nummer 10 - lijstduwer) • Antoinette Knoet-Michels uit Vlierden (PvdA, nummer 14) • Marjolein de Wit-Greuter uit Willemstad (PvdA, nummer 22) • Henk Leenders uit Breda (PvdA, nummer 37) • Dick Schaap uit Beugen (SP, nummer 11) • Jamal El Kaddouri uit Breda (SP, nummer 21) • Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga uit Oisterwijk (VVD, nummer 2) • Wyno Zwanenburg uit Odiliapeel (VVD, nummer 12) • Huub Hieltjes uit Breda (VVD, nummer 13) • Chris Spooren uit Son en Breugel (50Plus, nummer 4) • Adriana Hernandéz Martínez uit ’s-Hertogenbosch (50Plus, nummer 5) • Joop van Orsouw uit Oss (50Plus, nummer 7) • Henk Krol uit Eindhoven (50Plus, lijstduwer) • Toine Manders uit Asten (50Plus, lijsttrekker) • Marco van der Wel uit Rijsbergen (Partij voor de Dieren, nummer 8) • Guido Weijers uit Breda (Partij voor de Dieren, nummer 19) • Matthijs van Miltenburg uit ’s-Hertogenbosch (D66, nummer 4) • Ton van der Vegt uit Waalre (D66, nummer 21) • Caecilia van Peski uit Tilburg (D66, nummer 26) • Toine van de Ven uit Vught (GroenLinks, nummer 10) • Jozef van Kessel uit Eindhoven (De Groenen, nummer 9) • Gerero van der Heijden uit Eindhoven (De Groenen, nummer 11) • Paul Gerbrands uit Valkenswaard (Ikkiesvooreerlijk.eu, nummer 8) • Wilma van Dartel uit ’s-Hertogenbosch (Liberaal Democratische Partij, nummer 3) • Boy van Meetelen uit Bergen op Zoom (Artikel50, nummer 9) • Jasper de Groot uit Mierlo (Artikel50, nummer 19)

ons 49


‘Wat hadden mijn kleindochters

Tekst: Suzanne Geurts  |  Beeld: Remco Bohle

een lol in de kinderkeuken!’

ons 50


smakelijk eten Smullen bij het Fantastisch Kinderfilm Festival Begin maart streek het rondtrekkende Fantastisch Kinderfilm Festival neer in Breda. KBO’er Piet Houtepen (77) en zijn tweelingkleindochters Eva en Fien (9) bezochten niet alleen de film Ratatouille, maar ook ‘De Keuken van Pruttel & Proef ’: een kinderkeuken waarin ze zélf achter de pannen kropen.

Lentelimonade

Zo maakt u met uw kleinkinderen een lekkere limonade bij de ‘Madame Craque’: mix het sap van één limoen, 250 gram schoongemaakte aardbeien, één eetlepel honing en een scheutje water in de keukenmachine. Druk het mengsel door een zeef. Meng één liter water met vier eetlepels suiker. Roer er tot slot het aardbeienmengsel doorheen. Klaar en drinken maar!

Piet: ‘We hebben een ‘Madame Craque’ gemaakt, een kwartelei in een broodnestje. Drie stuks voor ons, en eentje speciaal voor oma. Als opa heb ik wel een beetje meegeholpen, hoor. Wat kruiden toevoegen, de muffinvorm vasthouden. Maar ik genoot vooral van de meisjes. Het is een tweeling hè, dus er heerste een gezonde rivaliteit. Maar wat hadden ze een lol! En terug naar huis, op de achterbank, kletsten ze maar door. Zó trots waren ze. Gelukkig zie ik de meisjes elke week. We wandelen, fietsen en ravotten, maar zo’n bijzonder uitje? Nee, dat doen we te weinig. Nu pas realiseer ik me: we moeten er vaker op uit met de kleinkinderen. We hadden de dag van ons leven.’

Boodschappenlijstje ‘Madame Craque’ voor 1 persoon 1 sneetje casinobrood (zonder korstjes) 1 eetlepel zonnebloemolie 2 zongedroogde tomaatjes 2 bolletjes minimozzarella

1 à 2 blaadjes verse basilicum 1 kwarteleitje peper en zout

Bereiding Verwarm de oven voor op 200 graden. Rol ondertussen het sneetje brood met een deegroller plat. Besmeer deze platte boterham aan beide zijden met zonnebloemolie. Hiervoor kunt u een bakkwastje gebruiken. Vouw de puntjes naar elkaar toe en plaats het in een muffinvorm. Duw de hoekjes weer naar buiten, zodat u een ‘holletje’ krijgt. Snijd de zongedroogde tomaatjes, minimozzarella en basilicum in kleine stukjes. Leg alles in het broodje. Breek het kwarteleitje en doe de inhoud erbij. Voeg naar smaak peper en zout toe. Besmeer de hoekjes van het broodje extra met zonnebloemolie. Bak de ‘Madame Craque’ ongeveer twaalf tot vijftien minuten in de oven.

Kwarteleitjes: met stip op één

Kwarteleitjes zijn klein en lichtgrijs met gd donkergrijze stippeltjes. Ze worden gele l. voge we schu e, klein door de kwartel, een ak en sma ere ond bijz Kwarteleieren hebben een vers een , nog ker staan bekend als delicatesse. Ster rdat voo n kwartelei moet eerst drie dagen rijpe een zij haar specifieke smaak krijg t. Heeft u van kippenallergie? Dan mag u toch genieten hele het zijn s eitje De itje. zo’n lekker kwartele jaar verkrijgbaar bij de betere supermarkt of delicatessenwinkel.

Ook naar het Fantastisch Kinderfilm Festival?

Volgend jaar is er weer een spetterende editie van het Fantastisch Kinderfilm Festival, dat onder andere Breda en Den Bosch aandoet. Houd www.fantastischkinderfilmfestival.nl in de gaten of word fan op Facebook: Facebook.com/Fantastischkinderfilmfestival.

ons 51


De puzzel in Ons 3 leverde weer veel goede oplossingen op. De prijswinnaars van het boek Willem Passtoors zijn: •  T.G. Swinkels uit Nuenen •  A. Schouw – van Oorschot uit Oudenbosch •  J. Ubachs uit Veldhoven •  C.P.M. v.d. Graaff – Verschuren uit •  A. Witlox uit Boekel Lage Zwaluwe

Puzzel mee en win! In elke editie van Ons maakt u kans op een leuke prijs. Vul de woordzoeker in, stuur uw oplossing naar de redactie en misschien wint u wel een lekker arrangement bij Jorine’s Theetuin! O N O R U E L L I A R E D D N O Z E G

P O N P O J N E O R T U U E O L R L TI A N R U E P D P D N O O O Z N E K G

E N IJ U V O E M M P T D P E N IJ M F S O U V O NE E E M ZM PR P L T TD JD ME F PS E E E Z N P A T R L T UA DP E KP OH N I P TA RM AN P AK T H I T J L S N M N A W E E U J L S PN W I E HE PE N T I NH OI EN T LN O I N L F E I N F E I KB B V V RR

P O E D P NO UE ED BN U I E KB EI SK EE S CE HC LH DL D T T EE

L R R E L G R RA ER G D A E R G D EA G G A A G B A BE ET TL L R R NN

E D A R A N U H R E O O E D A Z I T T R A N G UP H ER CI ET O LO ED IE T S T LS P E C H S S F T L E O ET S T L ET SE S RF RV TN T AE UA E R R L E A U N A U E N K T E A U K N I K HT AK IU H DA NE UD D EN OB D E O A O P S O P S N HH E E I ID

Z G I D E SE HT OL TI T V S A O L M O E KT C K O E N D B AI T N I D E

E E T L I T S O M O T C O N D I T I E

Puzzel: www.puzzelpro.nl

© www.puzzelpro.nl © www.puzzelpro.nl

Stuur de oplossing van de puzzel, uw e-mailadres en telefoonnummer vóór 1 juni naar: Redactie Ons, Postbus 3240, 5203 DE ’s-Hertogenbosch. Of e-mail naar ons@kbo-brabant.nl o.v.v. ‘puzzel’.

ons 52

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. AFSTAND BAGAGEDRAGER BELLEN BIDON CONDITIE DERAILLEUR DUINEN E-BIKE ETAPPE GEZOND GIDS HANDREM HEIDE

HELM HOTEL KAART KNOOPPUNT­ ROUTE LEKKE BAND NATUUR OVERNACHTING PAKTAS PAUZE PECH POMPJE REFLECTOR

REMMEN RUST SLOT SPORTIEF STILTE TASSEN TEMPO TOUR VENTIELNIPPEL VOORRANG WIND ZADELPIJN

Oase van rust Maak kennis met de theetuin van Jorine! In Budel-Dorplein geniet u op een knus plekje aan de vijver van koffie of thee met vers gebak. Voor de kunstlief­hebber is er een gevarieerd aanbod van beeldende kunst. Onder de inzenders van de goede puzzeloplossing verloten we vijf keer ‘koffie of thee met taart voor twee personen’. Niet gewonnen en wel benieuwd naar deze prachtige groene oase? Kijk op www.jorinestheetuin.nl voor meer informatie.


Advertentie

Open huis Residentiële appartementen voor senioren

Zondag 18 mei

Actief genieten in de Brabantse Kempen! Stijlvolle hotelkamers voorzien van alle comfort, lift, voortreffelijke keuken, zwembad, terrassen, park en natuurrijke omgeving.

van 14.00 tot 16.00 uur Vitalis Residentie Petruspark Mgr. Swinkelsstraat 2, Eindhoven

a: es Programm luxe locati rg atie over 6 rm fo In ouderenzo • g lin ke ik atie ontw nt se re P t • e Faus tie Jacquelin • Exposi

Aanmelden & info: 0800-2 456 456 www.vitalisgroep.nl

Er even lekker tussenuit in 2014? Informeer naar onze vernieuwde arrangementen inclusief diverse excursies, avonden en andere verrassingen!

Wij bieden speciale arrangementen met dagexcursies, avondprogramma’s met artiesten e.d. Gezelschappen kunnen worden gehaald en gebracht. Kijk op onze website en vraag naar onze brochure. Boscheind 73 • 5575 AA Luyksgestel T (0497) 541 426 • info@postelhoef.nl www.postelhoef.nl


Advertentie

Lambert van Nistelrooij,

SENIORENWINKEL

voor de Brabantse Ouderen in Europa

De specialist in verantwoord zitten en slapen Groot aanbod in relaxfauteuils: • Geheel op maat gemaakt • Ergonomisch en comfortabel zitten • Elektrisch verstelbaar • Eventueel met sta-op hulp • 10 jaar garantie

Was: CDA gedeputeerde in Brabant voor het Ouderenbeleid “Vitaal Grijs” en “Ouderenproof” Nu: Wil zich blijven inzetten voor voorzieningen voor ouderen, met ondersteuning uit de EU-programma’s

E 500

beursinruilactie

Stem 22 mei Brabants,

Bij aankoop van een FITFORM RELAXFAUTEUIL actie loopt van 15 mei t/m 15 juni 2014

stem Lambert... omdat ervaring telt!

Groot aanbod in bedden: • Slapen op maat • Drukverlagende matrassen al vanaf E 395 • Hoog laag bedden

lijst 1

no.

• vraag naar onze algemene voorwaarden

Hoofdstraat 127 • 5481 AG Schijndel T: 073 - 547 52 78 SCHIJNDEL

www.seniorenwinkel.nl www.hulpmiddelen-zoeken.nl

7

NIEUW ASSORTIMENT VISION HET NIEUWE GEZICHT VAN DE BROMMOBIEL bek

ijk o nze vide o inte op r ne t

Hoofdstraat 6 • Schijndel Telefoon 073 - 547 52 78 www.seniorenwinkel.org

In een oase van rust ligt schitterend en bosrijk gelegen hotel de Stoppelberg. Net even buiten het dorp Beekbergen op de Veluwe in één van de mooiste fietsgebieden van Nederland.

Vraag vrijblijvend naar onze nieuwsbrief met arrarrangementen

www.aixam.nl Stuur mij info over de brommobielen van Aixam. N°1 ZONDER AUTORIJBEWIJS

001

De heer / mevrouw: Adres: Postcode: Woonplaats: Stuur deze coupon in een enveloppe zonder postzegel naar: AIXAM MEGA Nederland BV, Antwoordnummer 10072, 5400 VB Uden

- Midweek half pension vanaf € 179,- pp - Paas / Pinksterararrangement half pension vanaf € 150,- pp - Weekarrangement vol pension inclusief 3 bustochten vanaf € 384,- pp HOTEL DE STOPPELBERG Beekbergen op de Veluwe Stoppelbergweg 41, 7361TE, Beekbergen, info@de-stoppelberg.nl, de-stoppelberg.nl

Bel vrijblijvend voor info en onze nieuwsbrief tel. 055-5061934


Op zoek naar een wandelmaatje of reisgenoot? Of wilt u oud-klasgenoten terugvinden voor een reünie? Plaats uw oproep op Groet & Ontmoet op www.kbo-brabant.nl!

Op zoek naar... Weduwe (74) wil graag in contact komen met een lieve vriend om samen nog te genieten van de vele mooie dingen. Fietsen, wandelen, gezellig op een terrasje zitten of een kaartje leggen. Ik puzzel ook graag. Liefst reacties uit omgeving St. Oedenrode. BR.O.NR. 5.001/14 Sportieve vrouw van 76 jaar wil graag kennismaken met een gezellige, lieve man om samen nog gezellig van het leven te genieten. Ik houd van wandelen, fietsen en leuke vakanties. Liefst reacties uit omgeving ’s-Hertogenbosch, Rosmalen, Tilburg, Breda. BR.O.NR. 5.002/14

pakken of bij mij een kopje koffie drinken en wat praten. Spreekt dit u aan? Reageer dan a.u.b. Ik wil u wel zeggen dat ik rook. Graag reacties uit omgeving Roosendaal. BR.O.NR. 5.007/14

buiten zijn vind ik ook heerlijk. Ik ben afkomstig uit het onderwijs en heb een bredere belangstelling dan ‘het huishoudboekje’. BR.O.NR. 5.004/14 Weduwe (69 ) wil graag in contact komen met een man (tot 72 jaar) die er nog goed uitziet, om samen nog heel veel te genieten, goede gesprekken te voeren, een arm om me heen te hebben en nog veel meer. Ben jij die man? Vertrouwen en respect staan bij mij hoog in het vaandel. BR.O.NR. 5.005/14

Ik ben een weduwe van 73 jaar en op zoek naar iemand om leuke uitstapjes met de trein mee te maken. Samen mooie musea bezoeken, naar zee gaan of naar de dierentuin te gaan. BR.O.NR. 5.008/14

Ik ben op zoek naar een man/maatje van rond de 65 jaar, woonachtig in de regio Midden-Brabant. Zelf ben ik 65 jaar en ik woon in regio 013. Ik houd van fietsen, vakanties, uitstapjes, wandelen en dansen. BR.O.NR. 5.003/14

71-jarige, zeer energieke vrouw zoekt reisgenote voor zowel reisjes in Europa als intercontinentaal zoals China, Zuid-Amerika. Ook fietstochten door Nederland zijn interessant. Interesses: kunst, cultuur, mensen, sport. Ik woon in de omgeving van ‘s-Hertogenbosch. Bent u geïnteresseerd? Dan zie ik uw reactie graag tegemoet. BR.O.NR. 5.006/14

Vrouw van 61, halve dagen werkzaam bij IBN te Uden, wil graag kennismaken met een leuke vriend in de omgeving van Boekel om samen nog leuke dingen te ondernemen. Bijvoorbeeld het bezoeken van rommelmarkten, een terrasje pakken of een dagje uitgaan. Graag hoor ik van je, want alleen op stap is maar alleen. BR.O.NR. 5.009/14

Weduwe (77) zoekt een vriend om wat gezelligheid samen te hebben. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam, maar woon al 45 jaar in Tilburg. Ik heb graag een huis vol mensen, maar

Vrouw (68) zoekt leuke dame om leuke dingen mee te doen. Ik ben redelijk ter been, maar kan niet zonder rollator. We zouden kunnen wandelen, winkelen, een terrasje

Man – 83 jaar, sportief, gelovig, van Indische afkomst – zoekt een vriendin (liefst Breda en omgeving) om gezellig mee samen te zijn. BR.O.NR. 5.010/14

Oproep plaatsen? Stuur deze o.v.v. Contactoproep Ons en uw adres, telefoonnummer en e-mailadres naar KBO-Brabant (zie adres hieronder). Reageren? Stuur uw reactie in een gesloten enveloppe naar KBO-Brabant (zie adres hieronder) en zet linksboven op de enveloppe: reactie contactoproep Ons en het nummer van de oproep waarop u reageert. Wij sturen uw enveloppe dan ongeopend door. Denk er wel aan in uw reactie aan te geven op welke wijze de betreffende persoon contact met u kan opnemen. Een oproep plaatsen kost eenmalig € 15,-. Als er meer oproepen ingestuurd worden dan er ruimte is, wordt een wachtlijst aangelegd. Adres: KBO-Brabant, Postbus 3240, 5203 DE ’s-Hertogenbosch of contactadvertentie@kbo-brabant.nl

• •

ons 55


Advertentie

U heeft nog nooit zo comfortabel gezeten!

30 dagen zichttermijn

• Achteraf betalen mogelijk bij telefonische- en online bestelling •

Gratis verzending vanaf € 50,-

Het Dualuxe kussen is een innovatief zitkussen met twee lagen comfortabel schuim en een binnenlaag van therapeutische gel. Hierdoor past het zitkussen zich aan uw vormen aan, verdeelt het uw gewicht optimaal en wordt pijnlijke druk op de spieren en gewrichten vermindert. Het zitkussen is perfect om elke stoelzitting urenlang comfortabel en zacht te maken. ON420 - 110445 | Dualuxe Zitkussen. Bestel nu 2 kussens voor slechts 35,-.

19,

Posture bh (2e gratis)

Wonder graszaad

ON420 - 67055 - 67085 | Set van 2 Posture bh’s.

ON420 - 110963 | Voor 40m2 oud gazon of 20m2 nieuw gazon.

Bestel nu een 2e verpakking van 2 bh’s mee voor slechts 30,00!

Bestel tijdelijk 3 kg Wonder Graszaad voor slechts 39,90

nu voor

49,90

Wonder Graszaad is super kiemkrachtig graszaad. Gewoon zaaien, besproeien en binnen enkele dagen steken de eerste sprietjes boven de grond. In een mum van tijd hebt u een vol en frisgroen gazon. Zeer geschikt voor de aanleg van een heel nieuw gazon, maar ook om beschadigde kale plekken snel op te vullen.

nu voor

Verstelbaar Voetenbankje

Geniet van het comfort van dit drievoudig verstelbare voetenbankje! U stelt het naar eigen behoefte hoog, laag of schuin in en vermoeide benen, bovenbenen en voeten zullen optimaal ontspannen. Ideaal terwijl u op de bank of in uw stoel zit bij het lezen van de krant, televisie kijken of breien.

ON420 - 100121-100123 | In de maten S (37/40), M (41/43) en L (44/47) verkrijgbaar.

ON420 - 76600 | Verstelbaar in 3 standen.

Voordeel: Bestel nu 2 paar voor slechts 44,50!

slechts

24,95

Compleetcomfort.nl ook voor:

• bandages & braces • tuin & buitenleven • bloeddrukmeters • detox & ontgiften • zonnebrillen • lichttherapie • kleding & accessoires • ontharen • incontinentie • weegschalen • lichaamsverzorging • badkamer • handen & voeten • auto • dierenverjagers • spier- & gewrichtsbalsems

Bestel tijdelijk een 2e verstelbaar voetenbankje mee voor slechts 19,95!

Bestel tijdelijk een 2e Tuin Dierenverjager mee voor slechts 29,95!

nu voor

39,95

Vergroot Leesvenster (2 stuks)

Met dit handige Vergroot Leesvenster vergroot u in één keer hele pagina’s van een boek, tijdschrift of grote delen van de krant. Het Vergroot Leesvenster is lichtgewicht, buigzaam en meet 30 cm x 20 cm. Vergroot 300% en is voorzien van royaal handvat. Ideaal tijdens lezen, kruiswoordpuzzels, studeren en invulwerk!

ON420 - 110893 | Vergroot Leesvenster. Bestel tijdelijk een 2e set met 2 Vergroot Leesvensters mee voor slechts 14,50!

17,95

Paar extra comfortschoenen

Voortaan loopt u op wolken! Vergeet dat u moeilijke of gezwollen voeten hebt, die zonder knellende pijn in geen enkele schoen passen! Want in deze extra comfortschoenen schieten uw voeten spontaan in de lach. Zó comfortabel heeft u lang niet gelopen!

Honden, katten, maar ook hazen, muizen, mollen en ratten gaan er snel vandoor dankzij deze Tuin Dierenverjager. U heeft geen last meer van allerlei uitwerpselen die dit ongewenste bezoek achterlaat in uw tuin, terras of zandbak. Bereik ca. 40m2, 100% weerbestendig, werkt op zonneenergie die opgeslagen wordt in 3 meegeleverde batterijen. ON420 - 150116 | Tuin Dierenverjager.

nu voor

95

Er bestaat tegenwoordig een eenvoudige manier om uw lichaamshouding bij het staan, lopen en zitten aanmerkelijk te verbeteren. Het is de Posture-bh, die met kruisvormig ingeweven rugbanden uw rug hol en rechter maakt. De Posture bh verbetert niet alleen uw houding, u ademt ook lichter en oogt beslist jonger en vitaler. Tijdens uw werkzaamheden zorgt deze bh er bovendien voor, dat u zich minder snel vermoeid zult voelen.

Tuin Dierenverjager

slechts

24,50

Wasbare Incontinentie Slip Dames

Waterdichte slip, onzichtbaar te dragen! De Wasbare Incontinentie Slip is onzichtbaar onder uw kleding te dragen. Dankzij het enorme absorberend vermogen garandeert deze slip maximale bescherming! Niet te onderscheiden van ‘normaal ondergoed’ en biedt optimaal draagcomfort. ON420 - 110880-110884 | Verkrijgbaar in maat S t/m XXL.

nu voor

29,95

Korting: Drie wasbare incontinentie slips voor 64,95

Ga voor deze speciale aanbiedingen naar:

www.compleetcomfort.nl/on420 of bestel telefonisch 088-7461000 (dagelijks van 08.00 – 22.00 uur) *Prijzen exclusief bezorgservice Selektvracht (€ 4,95, bij orderbedrag vanaf € 50,00 gratis)

slechts

24,95


Advertentie

UW ZORG IS ONZE ZORG

SCOOTMOBIELEN

Uw EIGEN SCOOTMOBIEL voor minder geld dan uw eigen bijdrage

VANAF

€ 695,Nu de politiek eruit is ZORGeloos een

SCOOTMOBIEL kopen!

Mobiliteit op Maat KLOOSTERHEULWEG 10 - WAALWIJK T 0416 560160 E info@mobiliteitopmaat.nl WWW.MOBILITEITOPMAAT.NL

Twee persoons hoog-laag bed

20140434 advertentie Maandblad Ons 90 br x 112 h.indd 2

Hierbij wordt de functionaliteit van een professionele hoog-laag toepassing gecombineerd met een hoogwaardig partner-ledikant. Wij verwelkomen u graag in onze winkel om u uitgebreid te kunnen informeren over de vele in mogelijkheden van dit bed.

Relaxfauteuil op maat: het allerbeste voor uw rust, ontspanning en gezondheid Ergonomisch verantwoord zitcomfort 100% voor u op maat gemaakt  Met unieke kantelverstelling voor optimale ontspanning  

22-04-14 16:33


Advertentie

Wilt u voor de volgende winter van uw koude vloer af zijn?

Wacht niet langer, onderneem NU actie. Profiteer nu van het lage BTW-tarief. Waarom zou u wachten op deze voordelen? Spaargeld dat u nu onder de vloer stopt, levert u direct meer wooncomfort, minder vochtproblemen en meer rendement op dan bij de bank. TONZON Isolatie: het bewezen resultaat sinds 1980. Een perfecte besteding van uw vakantiegeld. Doorsnede van een kruipruimte met TONZON Vloerisolatie.

De bodem is kamerbreed bedekt met een speciale folie die vocht en radongas uit de bodem remt. Onder aan de vloer hangen de met luchtgevulde Thermoskussens die het warmteverlies naar onderen blokkeren.

Meer weten? Kijk op www.tonzon.nl. Bellen kan ook via 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) of info@tonzon.nl

TONZON Vloerisolatie nu tijdelijk nog betaalbaarder door lagere btw: Bijvoorbeeld richtprijs all-in: 50 m² van € 1.850,-

naar € 1.750,-

30 m² van € 1.325,-

naar € 1.265,Alleen bij aanvragen via TONZON.

TONZON BV • Postbus 1375 • 7500 BJ Enschede • T: 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl


Advertentie

Erop uit

and in Nederland en Duitsl vanaf

79,

00

per persoon per arrangement

Overnachten aan de Overijsselse Vecht **** De Zon Hotel en Restaurant

Ommen | Overijssel

3-daags arrangement: ‘Vechtdal’

Voordeeluitjes.nl/ons5-dezon | 0900 66 777 88 25 c/m

79,00 p.p.p.a.

Centraal op de Utrechtse Heuvelrug **** Hotel ‘t Paviljoen

*** Hotel De Hoestinkhof

Markelo | Overijssel

3-daags arrangement: ‘Natuurlijk Markelo’

• 2x overnachten • 2x ontbijt • 1x 3-gangendiner (1e dag) • 1x dagbezoek aan Sauna 139,00 Beauty Ommen (600m.) en nog meer... aankomst op: zo, ma, di, wo € 79 | do, vr, za € 99 vanaf juni op: zo, ma, di, wo € 89 | do, vr, za € 109,50

Ontdek karakteristiek Twente

• 2x overnachten • 2x ontbijt • 2x 2-gangendiner • wandel- en fietsroutes aankomst op: zo, ma, di, wo, do € 85 | vr, za € 95

Voordeeluitjes.nl/ons5-markelo | 0900 66 777 88 25 c/m

129,00

85,00 p.p.p.a.

Genieten in het mooie Sauerland

Rhenen | Utrecht

3-daags arrangement: ‘Halfpension’ • 2x overnachten • 2x ontbijt • 2x 3- gangendiner • 25% korting entree Ouwehands 129,00 Dierenpark en nog meer... aankomst op: zo € 90 ma, di, wo € 94 | do, vr, za € 100

Voordeeluitjes.nl/ons5-paviljoen | 0900 66 777 88 25 c/m

90,00 p.p.p.a.

Ontspannen in het Sauerland **** Familiehotel Hesborner Kuckuck

Hallenberg | Sauerland

4-daags arrangement: ‘Halfpension’ • 3x overnachten • 3x luxe ontbijt • 3x 3-gangendiner • gratis gebruik van wellness en nog meer... aankomst op: zo, ma € 139 di, wo € 149 | do, vr, za € 159

Voordeeluitjes.nl/ons5-kuckuck | 0900 66 777 88 25 c/m

219,00

139,00 p.p.p.a.

**** Designhotel AM Fang

Bad Laasphe - Sauerland | Duitsland

Zoekt u een combinatie van comfort, design en natuur? Kom dan naar dit designhotel in het karakteristieke kuuroord Bad Laasphe, met o.a. een lounge, modern binnenzwembad, gemütliches Steakhaus en een restaurant met adembenemend uitzicht over het vakwerkstadje. 4-daags arrangement: ‘Genieten in Sauerland’

OP=OP • 3x overnachten • 3x uitgebreid ontbijtbuffet • 3x 3-gangen dinerbuffet • gratis gebruik van zwembad, fitness, sauna en Kneipp-ruimte • gratis ‘uitstap’ boekje t.w.v. € 2,50 • gratis parkeren • gratis WiFi 189,00 aankomst op: zo, ma € 129 | di, wo, do € 139 | vr, za € 149

Voordeeluitjes.nl/ons5-amfang | 0900 66 777 88 25 c/m

129,00 p.p.p.a.

Meer informatie en reserveren: Deze aanbieding kunt u reserveren via 0900

66 777 88 25 c/m, of online op www.voordeeluitjes.nl/ons5 Laagste prijsgarantie!

Aanbiedingen zijn geldig t/m augustus 2014. De vermelde prijzen zijn per persoon per arrangement (p.p.p.a.) en exclusief administratiekosten (bij 1 of 2 pers. € 9,50 | vanaf 3 pers. € 12,50 vanaf 5 pers. € 15,00 vanaf 7 pers. € 25,00 tenzij specifiek anders vermeld bij de locatie) en door de hotels te heffen stads- en toeristenbelasting. Aanbiedingen zijn o.b.v. beschikbaarheid en o.b.v. 2 personen per kamer. Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.


Advertentie

9,0