Page 1

onsje

Om te

bewaren

Wat doet KBO-Brabant voor u? EXTRA UITGAVE BIJ ONS

01_Insert Ons03_2019_Cover.indd 1

27-02-19 15:04


inhoud Als KBO-lid in Brabant bent u goed georganiseerd: u bent lid van uw lokale seniorenvereniging ĂŠn van de vereniging KBO-Brabant. Uw lokale vereniging kent u waarschijnlijk heel goed door de vele activiteiten die er in uw wijk of dorp worden georganiseerd, de vele vrijwilligers die advies, hulp en ondersteuning bieden, de nieuwsbrief die u maandelijks ontvangt en vooral door de mensen die u er ontmoet. Maar wat doet KBO-Brabant eigenlijk voor u en voor de lokale vereniging? Wij zetten het graag eens voor u op een rijtje in dit handige Onsje. Goed bewaren dus!

2 02-03_Insert Ons03_2019_Inhoud.indd 2

03/ Samen sterk 04/ Ontmoeting & zingeving 06/ CliĂŤntondersteuners 07/ Ouderenadviseurs 08/ Juridische helpdesk: deskundig advies 10/ Thuisadministrateurs en belastinghulpen 11/ Projecten & activiteiten 12/ Speciaal ledenvoordeel 14/ Alles over uw lidmaatschap 15/ Hoe houden we contact met elkaar? 16/ Bestuur & bureau

onsje 27-02-19 15:06


samen sterk Samen staan we sterker, dat is de grondgedachte van elke belangenvereniging en dat geldt voor KBO-Brabant niet anders.

R

uim 70 jaar geleden bundelden senioren hun krachten en richtten de eerste KBO op. In Brabant, hoe kan het ook anders? Waar het toen begon met gezellige activiteiten, zijn we inmiddels uitgegroeid tot een krachtige club van 130.000 leden en 289 lokale verenigingen. De activiteiten zijn er nog steeds: gezellig, cultureel, educatief, sportief, creatief, enzovoort. Maar gaandeweg groeide de behoefte om ook gezamenlijk op te komen voor onze belangen op het gebied van welzijn, zorg, wonen, mobiliteit, pensioen en inkomen. Toen de overheid zich steeds verder terugtrok uit het sociaal domein en van senioren verwacht werd dat ze zelfredzamer werden, veranderde deze behoefte in een noodzaak.

bewaargids

02-03_Insert Ons03_2019_Inhoud.indd 3

In geen enkele provincie hebben senioren zich zo met elkaar verenigd als in Brabant. We durven rustig te stellen dat we – samen met onze landelijke vereniging Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KVNG) en onze Brabantse collega-vereniging PVGE – dé gangmaker zijn op het gebied van pensioenen. Maar ook op het gebied van welzijn en zorg staan we lokaal en landelijk bekend als een vereniging die beslagen ten ijs komt met ervaringen die letterlijk uit het leven gegrepen zijn. Onze Wmo-cliëntondersteuning is uniek in Nederland en vormt de basis van waaruit we de belangen van senioren met recht van spreken kunnen behartigen. Wij wéten hoe wetten in de praktijk uitpakken en dat is waar beleidsmakers behoefte aan hebben. Hoog op onze prioriteitenlijst staan wonen en zorg voor senioren en we doen er alles aan om overheden, woningcorporaties en zorgaanbieders ervan te doordringen dat ze – samen met de verenigde senioren zelf – een systeeminfarct móeten voorkomen in Brabant. ■

In Brabant vertalen we zelfredzaam liever in samenredzaam!

3 27-02-19 15:07


ontmoeting & zingeving Zingeven doe je samen

Zingeving gaat niet over geld of spullen, maar over dingen die niet vast te pakken zijn. Bijvoorbeeld over relaties, eenzaamheid en verbondenheid; over geloof en omgaan met verlies; over gelukkig zijn, ook als het tegenzit.

4 04-05_Insert Ons03_2019_Ontmoeting.indd 4

Ontmoeting ligt bij ons aan de basis van alles. Onze lokale verenigingen organiseren dagelijks activiteiten waar u anderen ontmoet. En ook bij KBO-Brabant draait het om aandacht hebben voor elkaar. Dat merkt u direct als u ons belt. Wij werken niet met een keuzemenu maar staan u graag persoonlijk te woord. En bij ons staat de koffie altijd klaar!

Senioren staan op een bewuste manier in het leven, maar zijn ook zoekende. Hoe geef ik op een prettige en zinvolle manier inhoud aan mijn leven? Hoe ga ik verder na verlies? De wereld verandert, wat doet dit met mij en hoe kan ik mee blijven doen?’ Kortom: zingevingsvraagstukken. Daarbij zijn onze katholieke wortels al lang niet meer onze enige leidraad. Onze werkgroep identiteit & zingeving bestaat uit vrijwilligers die samen een eigentijdse invulling geven aan het begrip zingeving. De werkgroep organiseert allerlei activiteiten voor u: abdijdagen, lezingen, kerstconcerten, symposia over thema’s als omgaan met dementie of verlies. Hierbij zijn ontmoeting en uitwisseling van ervaringen belangrijk, want zingeving deel je met anderen. Informatie en contact: Eva Geelen, egeelen@kbo-brabant.nl, (073) 644 40 66

onsje 27-02-19 15:08


Op zoek naar een maatje?

Ons jaarthema

Bent u op zoek naar een reis-, hulp-, stap- of levensmaatje? Bij ons vindt u hem of haar.

Jaarlijks kiezen we een thema dat een centrale plek krijgt in ons werk. U ziet het jaarthema terug in ons ledenmagazine, in onderzoek, in projecten en natuurlijk in ons jaarcongres waar u van harte welkom bent. Informatie en contact: Marieke Hageman, mhageman@kbo-brabant.nl, (073) 644 40 66

• In ons ledenmagazine Ons kunt u een contactadvertentie plaatsen (kosten 15 euro). Stuur uw oproep onder vermelding van ‘Contactoproep Ons’ per post naar KBO-Brabant, Postbus 3240, 5203 DE in Den Bosch. Of mail naar: contactadvertentie@kbo-brabant.nl Informatie en contact: Chantal Bijnen, cbijnen@kbo-brabant.nl, (073) 644 40 66

Het jaarthema voor 2019 is: vrijwilligers onbetaalbaar!

DE LAATSTE ZES JAARTHEMA’S: • 55-plussers maken er werk van (2013) • KBO-Brabant doet! (2014) • KBO-Brabant zorgt! (2015) • Een eigen verenigingshuis loont! (2016) • Seniorenhuisvesting in Brabant (2017) • Blauwe zones en gezond oud worden (2018)

• Groet & Ontmoet is de moderne ontmoetingsplek op onze website, uitsluitend voor leden van KBO-Brabant, dus wel zo veilig. Het plaatsen van of reageren op een oproep is gratis. Informatie en contact: Karen Roelofs, kroelofs@kbo-brabant.nl, (073) 644 40 66

bewaargids

04-05_Insert Ons03_2019_Ontmoeting.indd 5

5 27-02-19 15:09


cliëntondersteuners

KBO-lid Marina heeft cliëntondersteuner Henk gevraagd haar bij te staan in een Wmo-aanvraag voor de verzorging van haar man, die een zeer progressieve vorm van parkinson heeft. Marina: ‘Henk dacht mee en schoof aan bij gesprekken met gemeente en zorgverleners. Dankzij hem is onze entree rolstoelvriendelijk gemaakt. Ook hebben we een speciale doucheen postoel gekregen. Henk bleef rustig, luisterde aandachtig en stelde precies de juiste vragen; ik vond zijn aanwezigheid heel prettig.’

6 06-07_Insert Ons03_2019_Wmo.indd 6

I Hoe zorgt u ervoor dat u langer thuis kunt blijven wonen? Met de wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2015 is er veel veranderd. Om u wegwijs te maken staan de onafhankelijke, vrijwillige Wmocliëntondersteuners van onze lokale seniorenverenigingen klaar om u te helpen.

edereen die zorg, dagbesteding of hulpmiddelen nodig heeft, kan daarvoor sinds 2015 aankloppen bij de gemeente. Maar in Brabant hoeft u dat traject niet alleen in te gaan, omdat we zo’n 150 vrijwillige cliëntondersteuners hebben die ouderen graag helpen met hun Wmo-aanvraag. KBO-Brabant zorgt voor hun opleiding, bijscholing en certificering. Zo blijven onze cliëntondersteuners goed op de hoogte van wetsaanpassingen en andere ontwikkelingen en zijn zij in staat het Wmoproces met u te bespreken, uit te zoeken waar u recht op heeft, gesprekken te voeren met bijvoorbeeld de gemeente en u zo nodig, samen met onze juridische helpdesk, verder te helpen. ■ Informatie en contact: Marieke Pette, mpette@kbo-brabant.nl, (073) 644 40 66

onsje 27-02-19 15:09


ouderenadviseurs Heeft u een vraag over sociale regelgeving of over regionale en lokale (zorg)voorzieningen en diensten, dan stelt u die het best aan een vrijwillige ouderenadviseur van uw lokale seniorenvereniging.

V

OA’s, zoals de vrijwillige ouderenadviseurs in de wandelgangen genoemd worden, kunnen u adviseren, informeren, doorverwijzen of denken met u mee. Ze kennen de sociale kaart van uw gemeente als geen ander. En het belangrijkste is misschien nog wel dat ze de tijd voor u nemen en ook zonder concrete vraag graag een luisterend oor bieden. ■Informatie en contact: Edith Mostert, emostert@kbo-brabant, (073) 644 40 66

7 06-07_Insert Ons03_2019_Wmo.indd 7

27-02-19 15:10


juridische helpdesk

DESKUNDIG ADVIES We zijn er maar wat trots op: zeven gepensioneerde juristen en adviseurs die onze leden op vrijwillige basis bijstaan met het beantwoorden van vragen en het oplossen van juridische, notariĂŤle of verzekeringskwesties. In sommige gevallen zelfs tot en met de rechtbank.

U

kunt bij onze juridische helpdesk terecht met vragen over erfkwesties en testament, problemen met buren, problemen met leveranciers en telefonische verkoop, AOW en pensioen, Wmo, verzekeringskwesties.

 Cees Swagemakers, advocaat: ‘Al mijn hele carrière richt ik me vooral op de sociale praktijk. Met deze helpdesk zijn we – net als vroeger – actief voor mensen die het minder makkelijk hebben.’

 Bert van ’t Laar, rechter: ‘Voor senioren is het krijgen van betaalde advocatuur vaak lastig. Bovendien zijn er maar weinig advocaten gespecialiseerd in ouderenrecht. Met mijn ervaring hoop ik leeftijdgenoten te kunnen helpen.’

 Herman Poeth, rechter: ‘Ik ben niet van plan om stil te zitten. Samen met mijn kompanen wil ik KBO-Brabant en zijn leden graag op vrijwillige basis ondersteunen.’

 Peter van Dongen, notaris: ‘Ik krijg veel vragen over onder meer testamenten, erfenissen en schenkbelasting. Die beantwoord ik, meestal per mail. Ik wil graag betrokken blijven in de maatschappij door het geven van uitleg en adviezen.’

8 08-09_Insert Ons03_2019_Helpdesk.indd 8

27-02-19 15:13


 Jan Hermes, advocaat: ‘Bij mijn vader van 96 zie ik hoe het reilt en zeilt in tehuizen. Daar word je niet altijd vrolijk van. Daarom besloot ik ook na mijn pensioen betrokken te blijven bij senioren.’

 Aad Overvliet, verzekeringsadviseur: ‘Ik help leden die een geschil hebben met hun verzekeringsmaatschappij, bijvoorbeeld over de zorgverzekering, de autoverzekering of de reisverzekering.’

 Marius de Jong, advocaat: ‘Door veranderende regelgeving zijn er momenteel veel mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij proberen mensen op een laagdrempelige en kosteloze manier te helpen van een zo zorgeloos mogelijke oude dag te genieten.’ ■ Informatie en contact: Marieke Pette, mpette@kbo-brabant.nl, (073) 644 40 66

9 08-09_Insert Ons03_2019_Helpdesk.indd 9

27-02-19 15:13


administratie THUISADMINISTRATEURS BELASTINGHULPEN Heeft u moeite met het bijhouden van uw administratie? Schakel dan een thuisadministrateur van uw lokale seniorenvereniging in. Discreet, zorgvuldig en op vrijwillige basis helpt hij of zij u met het op orde brengen én houden van uw administratie.

KBO-Brabant biedt een belastingservice: vrijwillige belastinghulpen helpen u met uw aangifte inkomstenbelasting, zodat u krijgt waar u recht op hebt. Ook kunt u bij hen terecht voor hulp bij het aanvragen van uw zorg- of huurtoeslag.

Gerrie is zo’n vrijwillige thuisadministrateur. Om de zes weken gaat hij bij ‘zijn’ senioren langs om ze te helpen met hun administratie. ‘Soms tref ik dozen vol ongeopende enveloppen aan. Ik maak alles open, berg het op, kijk wat urgent is en geef advies. De administratie blijkt vooral een opgave voor ouderen van wie de partner wegvalt die altijd verantwoordelijk was voor de papierwinkel.’

In Brabant helpen circa 550 vrijwillige belastinghulpen jaarlijks zo’n 20.000 senioren bij hun aangifte inkomstenbelasting en/ of het aanvragen van zorg- en huurtoeslag. De coördinatie van de belastingcampagnes ligt bij KBO-Brabant, evenals de opleiding en certificering van de belastinghulpen. Via jaarlijkse bijscholingscursussen houden we hen op de hoogte van wijzigingen in wet- en regelgeving.

De thuisadministrateurs worden centraal opgeleid door KBO-Brabant en werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de lokale seniorenvereniging. Uw veiligheid staat bij ons voorop! ■

Onze belastinghulpen worden zorgvuldig gescreend, hebben een geheimhoudingsplicht en werken onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van onze lokale seniorenverenigingen. ■

Informatie en contact: Fonsa Gosma, fgosma@kbo-brabant.nl, (073) 644 40 66

10 10-11_Insert Ons03_2019_Projecten.indd 10

U KUNT GEBRUIKMAKEN VAN DE BELASTINGHULP ALS: • u minimaal de AOW-leeftijd heeft bereikt; • u een eenvoudige aangifte heeft; • uw AOW-uitkering en pensioen opgeteld niet meer dan 50.000 euro bedragen voor een echtpaar of 35.000 euro voor een alleenstaande.

onsje 27-02-19 15:14


projecten & activiteiten Dit is een Onsje en de naam zegt het al: we moeten ons beperken in wat we hier met u kunnen delen. Daarom noemen we kort een aantal van onze projecten en activiteiten.

• Onze deelname aan het Nationaal Preventieakkoord Alcohol: met tal van partijen werken we aan het terugdringen van problematisch alcoholgebruik onder senioren.

• Onze vitaliteitsweken in samenwerking met Avans Hogeschool: tijdens onze speciale vitaliteitsweken kunt u in eigen wijk of dorp uw vitaliteit laten checken door jonge zorgprofessionals in opleiding en vrijwilligers die als zorgprofessional werkzaam waren.

• Onze deelname aan de landelijke Toiletalliantie: samen met patiënten- en seniorenverenigingen willen we het tekort aan openbare toiletten drastisch terugdringen. Dan kan iedereen – chronisch ziek, lichamelijk beperkt of gezond – met een gerust hart op pad gaan.

• Toneelproject KBO-Brabant Remembers in samenwerking met Avans Hogeschool: in heel Brabant gaan oud en jong in 2019 samen op de planken en herinneren zo de herdenking van onze 75-jarige bevrijding.

• Ons goede doel Stichting Oud in Afrika: staar is een typische ouderdomsziekte waar we in Nederland wel raad mee weten. Hoe anders is dat in Afrika, waar onbehandelde staar leidt tot blindheid. Met een staaroperatie van 35 euro brengen we licht in de duisternis van een oudere ver weg.

• Onze samenwerking met ANWB AutoMaatje: lokale vrijwilligers vervoeren met eigen auto en tegen een bescheiden kilometervergoeding minder mobiele plaatsgenoten. • Ons voorlichtingsproject veilig wonen: op aanvraag bieden we lokale seniorenverenigingen een voorlichtingspakket over veilig wonen: inbraakpreventie, brandpreventie, woningaanpassing, valpreventie, domotica.

• KBO-Brabant Bridgetoernooi in samenwerking met de Nederlandse BridgeBond: een jaarlijks toernooi voor bridgende KBO’ers. Mét wisseltrofee! • KBO Golfkampioenschap in samenwerking met Golfclub Midden Brabant: elke zomer in Esbeek voor leden van KBO-Brabant uit de hele provincie. • Zomerse fiets- en wandeltochten in samenwerking met ANWB en de stichting Brabantse Natuurpoorten.

Informatie en contact: info@kbo-brabant.nl, www.kbo-brabant.nl, (073) 644 40 66 bewaargids

10-11_Insert Ons03_2019_Projecten.indd 11

11 27-02-19 15:14


ledenvoordeel

VOLOP VOORDEEL SPECIAAL VOOR LEDEN Met 130.000 leden zijn we een interessante doelgroep voor aanbieders. Als lid van KBO-Brabant profiteert u dan ook van interessante aanbiedingen die het leven makkelijker, veiliger, gezonder, goedkoper of leuker maken!

12 12-13_Insert Ons03_2019_Ledenvoordeel.indd 12

Ons ledenvoordeel

Ons energievoordeel

Via onze webshop Ons ledenvoordeel profiteert u van de meest uiteenlopende aanbiedingen: van een mobiliteitstrainer tot batterijen voor uw hoorapparaat, en van voordelig bellen tot leuke uitjes. Niet op het internet? In ons ledenmagazine Ons staan maandelijks mooie aanbiedingen en telefonisch bestellen bij onze klantenservice kan ook! Informatie en contact: www.onsledenvoordeel.nl, (085) 486 33 63

Onze partner Energiebesteding voorziet onze leden van groene energie direct uit Nederlandse bron tegen voordelige variabele en vaste stroom- en gastarieven. Voor een eerlijk en persoonlijk advies of hulp bij het overstappen, neemt u contact op met de klantenservice van Energiebesteding. Hier nemen ze de tijd voor u en regelen alles. Informatie en contact: www.onsledenvoordeel.nl/energie, (085) 486 33 63

onsje 28-02-19 14:26


Zorgverzekering

Rijbewijskeuring

Als lid van KBO-Brabant krijgt u korting op een zorgverzekering van IAK, Aon, CZ, VGZ of Zilveren Kruis Achmea. U heeft daarvoor uw lidmaatschapsnummer nodig (dat staat op uw ledenpas) en het collectiviteitsnummer van de betreffende zorgverzekeraar zoals vermeld op onze website. Informatie en contact: Fonsa Gosma, fgosma@kbo-brabant.nl, (073) 644 40 66, www.kbo-brabant.nl/zorgverzekering/

Bent u de 75 gepasseerd en moet u uw rijbewijs verlengen, dan is een medische keuring vereist. Als lid van KBO-Brabant krijgt u op verschillende locaties korting op uw rijbewijskeuring. Informatie en contact: www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/, (073) 644 40 66 ■

Schadeverzekeringen

Oad, Van Boxtel Hoorwinkels en Medipoint doen regelmatig mooie aanbiedingen in ons ledenmagazine Ons. Houd de pagina’s Ons ledenvoordeel (achter in het magazine) goed in de gaten voor scherpe aanbiedingen!

Via onze collectiviteit bij Aon profiteert u van korting op uw premie en ruime vergoedingen binnen het IAK Privé Pakket. De voor u geldende kortingen kunnen oplopen tot 12,5 procent en worden automatisch meegenomen in de premieberekening. Vermeld uw KBO-Brabant lidmaatschapsnummer (dat staat op uw ledenpas). Informatie en contact: Aon Klantenservice, (040) 261 18 88

bewaargids

12-13_Insert Ons03_2019_Ledenvoordeel.indd 13

13 27-02-19 15:15


lidmaatschap Aanmelden en opzeggen

Deze pas is strikt persoonlijk. Op vertoon van deze pas heeft u recht op diensten die door uw Afdeling worden aangeboden en op de ledenservice van KBO-Brabant (zie hiervoor www.kbo-brabant.nl). Ook vindt u regelmatig aanbiedingen in het ledenmagazine ‘Ons’.

KBO-Brabant Naam: Afdeling: Lidnummer:

Informatie en contact: info@kbo-brabant.nl, (073) 644 40 66 Op onze website vindt u de contactgegevens van alle bij ons aangesloten lokale verenigingen: www.kbo-brabant.nl

Als nieuw lid meldt u zich aan bij onze lokale seniorenvereniging in uw eigen dorp of wijk. U wordt dan automatisch ook lid van KBO-Brabant. U ontvangt één ledenpas en u kunt direct gebruik maken van de collectiviteitskortingen. We maken het gelukkig niet vaak mee, maar uw lidmaatschap opzeggen doet u ook bij uw eigen lokale seniorenvereniging. Daarmee wordt ook het lidmaatschap van KBO-Brabant beëindigd, beide verenigingen zijn immers aan elkaar verbonden. De reeds betaalde jaarcontributies worden niet gerestitueerd, u kunt gedurende de rest van het verenigings-jaar dus nog gebruikmaken van uw lidmaatschap. Aan het eind van het jaar levert u uw lidmaatschapspas in bij uw lokale vereniging. Eventuele collectiviteitskortingen vervallen met ingang van het nieuwe verenigingsjaar.

Contributie De contributie voor het dubbellidmaatschap van de lokale en de provinciale vereniging bedraagt in totaal circa 25 euro per jaar.

14 14-15_Insert Ons03_2019_Lidmaatschap_contact.indd 14

De contributie voor het lidmaatschap van KBO-Brabant is voor iedereen gelijk (in 2019: 11,93 euro), die voor de lokale vereniging wordt door de eigen ledenvergadering bepaald en kan dus iets naar boven of beneden afwijken. De contributies worden in één keer geïnd, door uw lokale vereniging. Die draagt het voor KBO-Brabant bestemde deel aan ons af, zodat u zo min mogelijk wordt ‘lastig gevallen’ met het minst leuke verenigingsaspect.

Gastlidmaatschap Als u wilt deelnemen aan activiteiten van een andere Afdeling, dan kunt u daar informeren naar een ‘gastlidmaatschap’. Veel van de bij KBO-Brabant aangesloten seniorenverenigingen bieden die mogelijkheid. U betaalt dan niet nog eens de contributie voor KBO-Brabant (dat doet u immers al via uw eigen Afdeling), maar wel die voor de gast-Afdeling. Is een gastlidmaatschap niet mogelijk of gewenst, dan kunt u bij die Afdeling informeren of de activiteit van uw interesse, al dan niet tegen betaling, wel voor u toegankelijk is. ■

onsje 27-02-19 15:16


contact Bij KBO-Brabant houden we op allerlei manieren contact met elkaar: persoonlijk, via ons ledenmagazine, onze nieuwsbrief en ons Internetpanel. Persoonlijk Onze regiocontactbestuurders zijn regelmatig te vinden op bijeenkomsten van uw lokale seniorenvereniging. Op de laatste pagina ziet u wie er vanuit uw regio in het bestuur van KBOBrabant zit. Onze medewerkers zijn allemaal direct bereikbaar per e-mail. Achter in dit boekje vindt u onze namen, e-mailadressen en gezichten. Als u ons belt krijgt u een van onze secretariaatsmedewerkers aan de lijn: Chantal Bijnen, Fonsa Gosma of Sandra Hulsenboom. Ons kantoor is geopend op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Ledenmagazine Ons Elf keer per jaar (behalve in juli) ontvangt u het magazine Ons, met daarin mooie interviews en reportages, interessante achtergrondartikelen, ontspanningstips en voordeelacties. Heeft u behoefte aan bewaargids

14-15_Insert Ons03_2019_Lidmaatschap_contact.indd 15

informatie over een bepaald onderwerp, een klacht of een suggestie, we horen graag van u. Informatie en contact: Jacquelien Cuppers, redactieons@kbo-brabant.nl, (073) 644 40 66

Digitale nieuwsbrief Ons Actueel Voor kaderleden en andere geïnteresseerden verschijnt elke twee weken onze digitale nieuwsbrief met verenigingsnieuws en ontwikkelingen op het gebied van welzijn, zorg, wonen, mobiliteit, inkomen en pensioen. We nemen u graag en kosteloos op in onze mailinglist. Aanmelden kan via onze website. Informatie en contact: Marieke Hageman, mhageman@kbo-brabant.nl, www.kbo-brabant.nl, (073) 644 40 66

Ons Internetpanel Omdat we soms snel de mening van onze achterban willen peilen over een actueel onderwerp of omdat de pers soms wil weten hoe onze achterban over iets denkt, hebben we een Internetpanel. Ook u kunt zich daarvoor aanmelden, heel graag zelfs! Informatie en contact: Marieke Hageman, mhageman@kbo-brabant.nl, (073) 644 40 66

WEBSITE

www.kbo-brabant.nl

SOCIAL MEDIA

 facebook.com/kbobrabant/  @kbo_brabant  Ons KBO-Brabant

15 27-02-19 15:17


bestuur & bureau

WIE IS WIE?

KBO-BRABANT Postadres: Postbus 3240, 5203 DE ’s-Hertogenbosch Bezoekadres: Albert Luthulilaan 10, 5231 HV ’s-Hertogenbosch (073) 644 40 66 info@kbo-brabant.nl

16_Insert Ons03_2019_Wie is wie foto.indd 16

Een overzicht van de bestuursleden en medewerkers van KBO-Brabant Ons bestuur Leo Bisschops, voorzitter Gérard Mustert, secretaris en regiocontactbestuurder Midden Brabant Wim van Erp, penningmeester en regiocontactbestuurder Noordoost Brabant Wim Hendrikx, bestuurslid en regiocontactbestuurder West Brabant Wim Fijten, bestuurslid en regiocontactbestuurder Zuidoost Brabant Jan Hoevenaars, bestuurslid en regiocontactbestuurder Zuidoost Brabant Frans Maas, bestuurslid en regiocontactbestuurder Midden Brabant Stephan Vermeulen, bestuurslid en regiocontactbestuurder West Brabant Noud van Vught, bestuurslid en regiocontactbestuurder Noordoost Brabant Kijk op www.kbo-brabant.nl wie u waarvoor kunt benaderen!

Ons bureau Directeur: Wilma Schrover, wschrover@kbo-brabant.nl Beleidsmedewerkers: •E  dith Mostert, emostert@kbo-brabant.nl •M  arieke Pette, mpette@kbo-brabant.nl •E  llen Willemsen, ewillemsen@kbo-brabant.nl Communicatiemedewerkers: • J acquelien Cuppers, jcuppers@kbo-brabant.nl •M  arieke Hageman, mhageman@kbo-brabant.nl •E  va Geelen, egeelen@kbo-brabant.nl Financieel medewerker: •O  laf Nouwens, onouwens@kbo-brabant.nl ICT-medewerker: •K  aren Roelofs, kroelofs@kbo-brabant.nl Secretariaatsmedewerkers: •C  hantal Bijnen, cbijnen@kbo-brabant.nl • S andra Hulsenboom, shulsenboom@kbo-brabant.nl •F  onsa Gosma, fgosma@kbo-brabant.nl Gastvrouw: Loes Aalten

27-02-19 15:19

Profile for KBO-Brabant

Bewaar Onsje 2019  

KBO-Brabant

Bewaar Onsje 2019  

KBO-Brabant

Advertisement