Page 1

Energiebesparende maatregelen welke OptimaClima voor u kan realiseren.

Met OptimaClima maakt u sprongen in labelstappen

Isoleren • Vloerisolatie • Dakisolatie • Gevelisolatie • Voorzetraam • HR++-glas • Deurisolatie • Leidingisolatie • Kieren dichtmaken Ventileren Verwarmen • ClimaGyp-systeem • HR-combiketel • Warmtepomp Zonneboiler

Groener energielabel - tot Klasse A

Zonnepanelen

Lagere energierekening voor de huurder

Verlichten • Spaarlampen • LED-verlichting

Aangenaam binnenklimaat in winter én zomer

Andere maatregelen • Spaar water • Warmte terugwinnen via douchewater • Leidingen

Extra comfortvoordelen

OptimaClima

OptimaClima®

OptimaClima

OptimaClima® OptimaClima B.V. Morseweg 1 1131 PE Volendam Telefoon: 0299 367322 Fax: 0299 369633 Internet: www.optimaclima.nl E-mail: info@optimaclima.nl

Kwakman

plafond- en wand afbouwsystemen


1

ClimaGyp®

Met het ClimaGyp-systeem is de energievoorziening anders. Het verwarmen maar ook het koelen van de woning loopt via een warmtedistributiesysteem. Leidingen in de plafonds zorgen voor het transport van het verwarmde of gekoelde water. Een binnen- en een buitenunit (warmtepomp) vormen het hart van het systeem. Bij dit systeem onttrekt de warmtepomp warmte of koude uit de buitenlucht, bodem (WKO) of water. In de wintermaanden kunt u uw huis verwarmen en als het warm is kunt u de woning verkoelen. U bespaart energie en draagt bij aan een beter klimaat, doordat warmtepompen extreem veel minder broeikasgassen uitstoten dan traditionele verwarming- en koelingsystemen.

5

2

1

5 6

4

Gevel-, dak- & vloerisolatie

Met gevelisolatie slaat u twee vliegen in één klap. U bespaart flink veel energie en de leefomgeving wordt comfortabeler. De binnenkant van de gevel wordt minder koud en de isolerende laag zorgt ervoor dat er minder warmte verloren gaat door kieren en naden. Door kieren dicht te maken komt er minder geluid binnen, en de muren worden minder vochtig. U kunt uw gevels op drie manieren isoleren: • Isoleren aan de buitenkant; • Isoleren van de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur (spouw); • Isoleren aan de binnenkant. Door het dak van een woning verdwijnt veel warmte. Een isoleerlaag op of onder het dak functioneert als een deken. In de winter gaat er minder warmte naar buiten en in de zomer komt er juist minder warmte in de woning. Bijkomende voordelen zijn dat de isolatielaag geluiden dempt en zorgt voor minder vochtplekken. Een schuin dak kunt u aan de binnen- en buitenzijde isoleren. Vloerisolatie voorkomt warmteverlies via de meestal vochtige kruipruimte en zorgt ervoor dat de vloer veel warmer aanvoelt. Isolatiematerialen kunnen bestaan uit platen, schuim, thermoskussens en estrich vloerelementen.

3

4

De balansventilatie met WTW

De balansventilatie met warmteterugwinning voert de ongewenste lucht in huis af en zorgt via een warmtewisselaar voor verwarmde verse buitenlucht. Balansventilatie met warmteterugwinning is een energiezuinig en comfortabel systeem, omdat de afgevoerde lucht in de warmtewisselaar de toegevoerde lucht verwarmt. Hierdoor wordt er minder energie verloren en hoeft u minder te stoken.

3

5

Zonneboiler

Met een zonneboiler kunt u bijna de helft van uw energiekosten voor warm water besparen. Er zijn verschillende soorten zonneboilers. De zon hoeft zeker niet altijd te schijnen om over warm water te beschikken, zelfs in het regenachtige Nederland schijnt de zon vaak genoeg om het water te verwarmen. Als de watertemperatuur onder de zestig graden komt, zorgt de warmtepomp voor naverwarming.

6

Zonnepanelen

Zonnepanelen op het dak bevatten pv-cellen die zijn gemaakt van silicium. Zonlicht wekt elektriciteit op in deze pv-cellen, zodat de warmtepomp van stroom wordt voorzien. Overgebleven elektriciteit gaat via de meter in het net. Uw energiebedrijf geeft u hiervoor een vergoeding. Andersom kunt u tegen betaling stroom uit het net gebruiken als de zonnepanelen niet genoeg elektriciteit leveren. Stroom van de zon is schoon, er komen geen vervuilende stoffen in de lucht.

7

1 ClimaGyp-systeem

Zonneboiler

50 mm glaswol dampremmende folie

Gevelisolatie

Dubbele kierafdichting en HR++-glas

Aansluitingen van kozijnen op muren en tussen bouwdelen zoals de gevel en dakaansluiting bevatten vaak kieren en naden die lucht doorlaten. Dichtmaken is een eenvoudige maatregel die energie bespaart, geluid weert en voorkomt dat er vochtige lucht in huis komt (bij de begane vloer grenzend aan de kruipruimte). Daarnaast kunnen kieren tussen bewegende delen, zoals ramen, deuren en de vaste kozijnen, worden voorzien van tochtstrips.

7

Koelmiddelleidingen (retour)

60 mm glaswol 12 mm gipsplaat

HR++-glas levert van alle soorten isolerende beglazing het beste resultaat op, terwijl het nauwelijks duurder is dan standaard dubbel glas. HR++-glas isoleert gemiddeld 2,5 keer beter dan gewoon dubbel glas en 1,5 keer beter dan HR+-glas. HR++-glas is tussen de twee ruiten voorzien van een extra isolerende laag en een isolerende glasvulling in de spouw. HR++-glas zorgt ervoor dat de warmte binnen blijft en het lawaai buiten.

1

Koelmiddelleidingen (aanvoer)

Het ClimaGyp-systeem

WTW balansventilatie (aanvoer)

2

Warmte terugwinnen via douchewater

Tijdens het douchen stroomt het warme water in het doucheputje. Met een warmtewisselaar kunt u deze warmte benutten om het koude douchewater voor te verwarmen. Dan hoeft het warmwatertoestel minder warm water te leveren waardoor dit energie bespaard.

8

Warmte- / koude opslag

Met een Warmte/Koude Opslag (WKO) installatie wordt de energie uit het grondwater, in de vorm van warmte, aan de bodem onttrokken om de woningen ‘s winters te verwarmen. Vervolgens kan de koude energie op een andere plaats in de bodem worden opgeslagen om de woningen in de zomer te kunnen koelen. Deze vorm van energievoorziening is zeer duurzaam te noemen. WTW balansventilatie (retour)

Dubbele kierafdichting


Voordelen OptimaClima voor Woningcorporaties

De woningen onder uw corporatiebeheer verbruiken dagelijks een

• Labelstappen maken • Lagere energie-uitstoot ontlast het milieu • Aanbieden van lage energiewoningen • Risico’s vanwege gasgebruik zijn verleden tijd • Woningen aanbieden met een significant lagere energierekening • Langere exploitatieperiode • Betere verhuurbaarheid • Snelle bouwtijd door integrale aanpak van OptimaClima BV • Betere akoestiek mogelijk in de woning • Verhoogd leefcomfort, altijd een aangenaam binnenklimaat: het systeem verwarmt in de winter, koelt in de zomer • Energie-index omlaag • Gasloze woning • Subsidie

chevereniging Aedes om tussen 2008-2018 20% te besparen op gasge-

Hoe gaat OptimaClima te werk

fen. Het nemen van energiebesparende maatregelen kunt u combineren met reeds geplande investeringsmomenten zoals:

Als corporatie realiseert u energiebesparing doorgaans het best via het strategisch voorraadbeheer. Daarbij stelt u vast welk labelniveau u voor uw woningen nastreeft, hoeveel energie er feitelijk wordt bespaard en op welke termijn dat gerealiseerd gaat worden. Uw corporatie kan met OptimaClima maatregelen vaststellen die leiden tot verschillende niveaus van energiebesparing. U wilt weten welke energiebesparende maatregelen in uw woningen mogelijk zijn en wat ze kosten. Dit maatwerkadvies is samengesteld op basis van de specifieke situatie en eventuele wensen. We geven u een helder overzicht van de investeringskosten en subsidies die u kunt ontvangen. Daarnaast besteden we aandacht aan andere voordelen, zoals comfort en gezondheid. Energiebesparende maatregelen neemt u op het juiste moment. Als de kozijnen verrot zijn, kan het praktisch zijn om isolerend glas in de nieuwe kozijnen aan te brengen. Na vijftien jaar zijn cv-ketels meestal aan vervanging toe, op dat moment heeft u de keuze om een energiezuinige installatie aan te schaf-

flinke energiestroom. Met doelstellingen tussen het Rijk en de branbruik, en bij ingrijpende woningverbeteringen te streven naar label B of een verbetering van minimaal 2 labelstappen. Als corporatie wordt u voor de uitdaging gesteld het milieu zo min mogelijk te belasten. Veel corporaties hebben daarom een ‘energievisie’, ‘milieubeleidsplan’ of ‘duurzaamheidsparagraaf’ geformuleerd. Daaruit spreekt dat men naast de milieu- en woonlastenproblematiek op termijn ook vastgoed- en reputatierisico’s ziet voor corporaties die niets doen. Bij sterk stijgende energieprijzen worden woningen met lage energielabels immers steeds minder populair bij huurders. OptimaClima is uw partner om de verbetering van deze labelstappen te realiseren. Drie gerenommeerde bedrijven, hebben de handen ineengeslagen om de woningbouwcorporaties, Vereniging van Eigenaren, particulieren en bedrijven te helpen met het energiezuinig maken van hun onroerend goed. Tot de energetische maatregelen die OptimaClima treft, horen o.a. duurzame ruimteverwarming, HR++ isolatieglas, voorzetwanden, spouwmuurisolatie en isolatie van dak en vloer. Maar ook energiezuinige ventilatie, zonnecellen, zonneboilers,

• • • •

Vervanging van de cv-ketel; Periodiek schilderwerk; Geplande renovatie; Uitvoering bij mutatie.

Totaalaanpak Bouwkundig inzicht, installatietechniek en montagekracht zijn met Optimaclima volledig op elkaar afgestemd. De integrale aanpak van de drie samenwerkende partijen zorgt ervoor dat alle werkzaamheden in eigen hand worden gehouden. Dat leidt niet alleen tot een betere kwaliteit van het klimaatsysteem, maar ook tot een betere kwaliteit van het bouw- en installatieproces met een snelle bouwtijd. Bij elk project staat een vast eigen team van calculators, werkvoorbereiders, installateurs en monteurs ter beschikking van uw woningcorporatie. U ontvangt op voorhand ook één duidelijke offerte met een totaalprijs vanuit Optimaclima BV.

douchewarmte terugwinning en LED verlichting. Daarnaast is er ook een mogelijkheid voor een warmte/koude opslag. Als alles uit de kast wordt gehaald is dit een extra mogelijkheid voor corporaties. OptimaClima ontzorgt voor u het gehele proces. Alles begint met een goed en helder advies. Een maatwerkadvies geeft een gedetailleerde beschrijving van de installatietechnische en bouwkundige aspecten, het binnenklimaat en het comfort van een specifieke woning. Zo krijgt u: • Inzicht in de mogelijkheden voor energiebesparing en comfortverhoging; • Een helder overzicht van maatregelen om de woning te verbeteren; • Informatie over financiering en terugverdientijd van de maatregelen.

Anders denken over binnenklimaatbeheersing Kiezen voor een duurzaam alternatief vraagt om een omslag in denken over het gebruik van energie en het beheren ervan. Traditioneel wordt de warmte in uw woningen geleverd door verbranding van aardgas in een CV-ketel. De vrijgekomen energie verwarmt het water in de radiatoren en het water uit de kraan. OptimaClima heeft een nieuwe versie van ‘duurzame ruimteverwarming’ met het ClimaGyp-systeem. Met het ClimaGypsysteem is de energievoorziening anders. Het verwarmen maar ook het koelen van de woning loopt via een warmtedistributiesysteem. Leidingen in de plafonds zorgen voor het transport van het verwarmde of gekoelde water. Een binnen- en een buitenunit (warmtepomp) vormen het hart van het systeem. In opdracht van één of meerdere ruimtethermostaten wordt de watertemperatuur gereguleerd en het warme of koude water gedistribueerd naar alle afzonderlijke ruimten. Een warmtepomp onttrekt energie uit de bodem, lucht of het water en geeft deze via een distributiesysteem af op een plaats waar verwarming en/of koeling gewenst is.

A Warmte/koude bron Met een Warmte/Koude Opslag (WKO) installatie wordt de energie uit het grondwater, in de vorm van warmte, aan de bodem onttrokken om de woningen ‘s winters te verwarmen. Vervolgens kan de koude energie op een andere plaats in de bodem worden opgeslagen om de woningen in de zomer te kunnen koelen. Deze vorm van energievoorziening is zeer duurzaam te noemen. OptimaClima kan ook dit systeem naadloos toepassen in hun totaalaanpak van klimaatbeheersing. Wanneer er gekozen wordt voor een complete wijk- en/of meerlagen bouw renovatie, is dit een perfecte mogelijkheid om de energietoevoer van de woningen mede te voorzien van de WKO oplossing.

A

Technische installatie

B

Warmtebron

C

Koudebron

C B


Grote voordelen voor Woningcorporaties Voor uw huurders betekent energiebesparing lagere woonlasten en een beter wooncomfort. Voor uw corporatie levert het een hogere (huur)waarde, een langere exploitatieperiode en een betere verhuurbaarheid van het vastgoed op. Bovendien draagt u op deze manier als maatschappelijk verantwoord ondernemer bij aan een beter milieu. Revolutionair is dat het systeem gasgestookte CV-ketels en radiatoren geheel overbodig maakt. Het grote voordeel is dat uw corporatie dan woningen kan aanbieden met een veel lagere energienota. Bovendien zijn de woningen gasloos. Dit betekent dat uw corporatie voldoet aan de doelstellingen gesteld in het convenant ‘besparing gasverbruik 2008-2018’. U kunt bovendien aanspraak maken op subsidies voor het installeren van duurzame verwarming zoals een warmtepomp installatie, zonneboilers en PV panelen.

Tevreden huurders De energierekening voor de huurders zal significant verlagen dankzij OptimaClima. Door stralingswarmte kan bij het ClimaGyp-systeem de ruimtethermostaat 2-3 graden lager worden gezet bij een gelijkblijvende gevoelstemperatuur in vergelijking met een gasgestookt verwarmingssysteem met radiatoren. Dat kostenvoordeel betaalt zich direct uit aan de huurder. Het ClimaGyp-systeem levert stralingswarmte, vergelijkbaar met de werking van de zon. Dit levert een hoog leefcomfort op. Naast lagere energiekosten en een verhoogd leefcomfort levert het ClimaGyp-systeem uw huurders ook

OptimaClima

ClimaGyp®

meer ruimte op in de woning door de afwezigheid van radiatoren. De luchtkwaliteit is beter omdat er geen huisstof blijft zweven vanwege de luchtcirculatie van radiatoren. Tenslotte maakt het ClimaGypsysteem een aanvullende airco-installatie in de zomer overbodig, want ook bij hoge buitentemperaturen wordt het kamerklimaat op peil gehouden. Deze voordelen zullen uw huurders tot grote tevredenheid stellen.

ClimaGyp verder uitgelicht Temperatuurregulatie speelt een belangrijke rol in elk woongebouw. De vele voordelen van het ClimaGyp-syteem tegenover de conventionele gasgestookte CV-installatie maken een overstap zeer interessant voor Woningcorporaties. Het ClimaGyp-systeem kan in elke situatie worden ingezet als duurzaam klimaatbeheersingssysteem. Onder andere: • Woningen in bewoonde toestand; • Mutatiewoningen; • Wijkvernieuwing. Het ClimaGyp-systeem bestaat uit drie vaste componenten en uit meerdere opties. Vaste componenten: • Het plafond systeem; • Warmtepomp (binnen- en buitenunit); • Balansventilatie. Opties: • Zonneboiler; • Zonnepanelen.

Het plafond systeem Het ClimaGyp-systeem toont als een strak afgewerkt plafond. Eerst wordt bevestigingsmateriaal aangebracht aan het ruwbouw plafond of het bestaande plafond. Optioneel kan er een extra isolatielaag worden aangebracht. Dit is alleen noodzakelijk bij oudere woningen met houten vloeren. Het plafondoppervlak wordt vervolgens afgedekt met een warmtereflecterende folie. Dan worden de stalen profielen aan het bevestigingsmateriaal gekoppeld. Hierdoor lopen de leidingen voor de watercirculatie. Het geprofileerde leidingnetwerk wordt afgedekt met plaatmateriaal, waarbij het risico op doorboring nihil is. Hoewel diverse plaatmaterialen kunnen worden gebruikt, zijn gipsen platen het meest gangbaar. Het ClimaGyp-systeem biedt volop ruimte om spots in te bouwen en verlichtingselementen aan te brengen.

De warmtepomp Bij dit systeem onttrekt de warmtepomp warmte of koude uit de buitenlucht. In de wintermaanden kunt u uw huis verwarmen en als het warm is kunt u de woning verkoelen. U bespaart energie en u draagt bij aan een beter klimaat, doordat warmtepompen extreem veel minder broeikasgassen uitstoten dan traditionele verwarmingen koelingsystemen.

De balansventilatie De balansventilatie met warmteterugwinning voert de ongewenste lucht in huis af en zorgt via een warmtewisselaar voor verwarmde verse buitenlucht. Balansventilatie met warmteterugwinning is een energiezuinig en comfortabel systeem, omdat de afgevoerde lucht in de warmtewisselaar de toegevoerde lucht verwarmt. Hierdoor wordt er minder energie verloren en hoeft u minder te stoken.

Eigenschappen ClimaGyp-systeem • Gesloten systeem met geïntegreerde ventilatie • Systeem maakt gebruik van stralingswarmte • Gasloos systeem maakt CV-installatie overbodig • Temperatuur is per compartiment te reguleren • Hoge compatibiliteit maakt koppeling mogelijk met vrijwel elk hedendaags duurzaam energiesysteem • Co2 vriendelijk • Verschillende plaatmaterialen als afwerking toepasbaar • De aanbreng van het systeem wordt in één bouwstroom gerealiseerd • Lagere woonlasten • Verhoogd leefcomfort, altijd een aangenaam binnenklimaat: het systeem verwarmt in de winter, koelt in de zomer • Veel lagere energienota

Energiebesparende maatregelen welke OptimaClima nog meer voor u kan realiseren.

Zonneboiler Met een zonneboiler kunt u bijna de helft van uw energiekosten voor warm water besparen. Er zijn verschillende soorten zonneboilers. De zon hoeft zeker niet altijd te schijnen om over warm water te beschikken, zelfs in het regenachtige Nederland schijnt de zon vaak genoeg om het water te verwarmen. Als de watertemperatuur onder de zestig graden komt, zorgt de warmtepomp voor naverwarming.

Zonnepanelen

Doorsnede van het ClimaGyp-systeem

Zonnepanelen op het dak bevatten pv-cellen die zijn gemaakt van silicium. Zonlicht wekt elektriciteit op in deze pvcellen, zodat de warmtepomp van stroom wordt voorzien. Overgebleven elektriciteit gaat via de meter in het net. Uw energiebedrijf geeft u hiervoor en vergoeding. Andersom kunt u tegen betaling stroom uit het net gebruiken als de zonnepanelen niet genoeg elektriciteit leveren. Stroom van de zon is schoon: er komen geen vervuilende stoffen in de lucht.

Voorzetraam

Spaar water

Op het kozijn monteren wij een extra raam voor het enkel glas. Dit raam kunt u wegnemen. Het comfort in uw huis verbetert, omdat de warmte beter wordt vastgehouden en het glas nauwelijks beslaat. Ook komt er minder geluid binnen, omdat twee lagen glas beter isoleren dan één.

De douche is de grootste watergebruiker in huis. Waterbesparende douchekoppen, thermostatische mengkranen en doorstroombegrenzers op wastafelmengkranen sparen koud en warm water en dus ook energie. U kunt ze herkennen aan het KIWA Laag Verbruik Keurmerk.

Deurisolatie

Warmte terugwinnen via douchewater

U kunt ervoor kiezen om alleen uw deur te vervangen door een geïsoleerde deur of ook het kozijn als dat aan vervanging toe is. Deurisolatie houdt ook het geluid buiten de deur en vermindert tocht.

Leidingisolatie Aanbrengen van isolatie om cv-leidingen in onverwarmde ruimtes, zoals garages, de zolder en kruipruimten levert u direct energiebesparing op.

HR-combiketel Het rendement van een HR (Hoog Rendement)-combiketel is hoger dan dat van een conventioneel toestel of een VR-ketel. Een HR-toestel, waarmee u uw huis verwarmt en voorziet van warm water, zet bijna elke kubieke meter aardgas om in nuttige warmte en heeft daardoor een gemiddeld rendement van 90% of meer. Met een HR-combiketel kiest u voor energiezuinige verwarming en warm water. De nieuwste HR-ketels hebben Gaskeur HR 107 en HRww. Het Gaskeur staat op een plaatje op uw ketel.

Spaarlampen en LED-verlichting Spaarlampen en LED-verlichting zijn energiebesparende alternatieven voor de ouderwetse gloeilamp. Voor spaarlampen bestaan energielabels, die ingedeeld zijn in de klassen A tot en met G. A is het energiezuinigst, G (de gloeilamp) het meest verspillend. Er zijn nog geen energielabels voor LED-lampen. Dit type verlichting is nog volop in ontwikkeling, waardoor het assortiment sterk zal uitbreiden. LED is milieuvriendelijk: het bevat geen kwik.

at

Energieprestatiecertifica Afgegeven conform de

Regeling energieprestatie

gebouwen.

den

Veel besparingsmogelijkhe

D

(zie toelichting in bijlage)

den

Weinig besparingsmogelijkhe

Uw woning

het volgende type g met woning(en) van Labelklasse maakt vergelijkin

mogelijk.

Rijwoning - Tussen Gebruiksoppervlak 3 131,0 m Opnamedatum

Straat Chr. Huygenstraat Nummer/toevoeging

Adviesbedrijf OptimaClima b.v.

1a

Inschrijfnummer

01-01-2010 tot Energielabel geldig

Postcode 1131 VB Woonplaats

Handtekening

Volendam

01-01-2020 Afmeldnummer

atief gebouw van een ander represent Energielabel op basis of gebouwdeel: Adres representatief gebouw

of gebouwdeel? -

ruik voor uw woning

Standaard energiegeb Energiegebruik maakt

vergelijking met andere

woning(en) mogelijk.

is voor de primaire energie die nodig bruik is de hoeveelheid . Het standaard energiege water, ventilatie en verlichting de productie van warm en. verwarming van uw woning, wordt hiervan afgetrokk t van een zonnepaneel ppen • De eventuele opbrengs van de bouwkundige eigenscha wordt berekend op basis • Het energiegebruik uw woning. een klimaat, en de installaties van dse gemiddelde Nederlan wordt uitgegaan van het • Bij de berekening gedrag. en gemiddeld bewoners es’, gemiddeld aantal bewoners in de eenheid ‘megajoul bruik wordt uitgedrukt • Het standaard energiege (m3) en warmte (GJ). elektriciteit (kWh), gas dit wordt uitgesplitst naar

76705 MJ (megajoules)

1037 kWh (elektriciteit) 3 1909 m (gas) 0 GJ (warmte)

Tijdens het douchen stroomt het warme water in de doucheafvoer. het doucheputje. Met een warmtewisselaar kunt u deze warmte benutten om het koude douchewater voor te verwarmen. Dan hoeft het warmwatertoestel minder warm water te leveren waardoor dit energie bespaart.

Leidingen Optimale leidingen zijn kort en dun, zodat ze minder water bevatten. Hierdoor hebt u sneller warm water uit de kraan en bespaart u dus ook op uw energieverbruik.

Interesse? Heeft u interesse of wilt u meer informatie over het unieke Climagyp-systeem? U kunt ons altijd bellen of e-mailen voor meer informatie. We staan klaar om samen met u het eerstvolgende project aan te gaan. OptimaClima B.V. Morseweg 1 1131 PE Volendam Telefoon: 0299 367322 Fax: 0299 369633 Internet: www.optimaclima.nl E-mail: info@optimaclima.nl

kbk%20optima%20clima  

http://www.kbkbouwgroep.nl/resources/uploads/folders/kbk%20optima%20clima.pdf