Page 1

BOUW

Ramakers Interieurbouw BOUW

Staat voor

kwaliteit


Ramakers Interieurbouw

Tot in detail

4-5

Bouworganisatiemodellen

6-7

Vastgoedontwikkeling

Metselwerken 8-9

Klantgericht bouwen

Utiliteitsbouw

2

16-17

Woningbouw

10-15

Specialisme

18-19


KBK als solide bouwpartner

Een mooi project realiseren naar volle tevredenheid van de opdrachtgever en eindgebruiker. Dat doel houden we bij iedere opdracht scherp voor ogen. Hiertoe putten we uit de rijke ervaring van ons Volendammer bouwbedrijf. Een gezond, solide bedrijf dat familiekenmerken als betrokkenheid, nuchterheid en stabiliteit heeft verankerd in zijn werkwijze.

Met vijf zelfstandige divisies en circa 110 uitstekend opgeleide, eigen vakmensen weten we niet alleen wat vooraf gaat aan de bouw, maar ook wat er bij de uitvoering en daarna komt kijken. Voor welke fase onze opdrachtgever ons ook inschakelt, wij zijn altijd in staat volop te anticiperen, initiatieven te tonen en mee te denken. We weten plannen haalbaar te maken, budgetten reĂŤel in te schatten en planningen tot in de kleinste details te beheren. In elk project zoeken wij actief naar samenwerking. Met de opdrachtgever, maar ook met onze partners in het bouwproces. Vanaf het eerste gesprek communiceren we helder over de mogelijkheden van onze organisatie, de locatie en het budget.

Staat voor

kwaliteit 3


Ramakers Interieurbouw

Tot in detail Vastgoedontwikkeling

Metselwerken

De kracht van onze organisatie wordt gevormd door de mensen die er werken. Ze vormen een mix van gedegen opleiding, voortdurende scholing en veelzijdige ervaring. Dat leidt tot grote know-how en slagvaardigheid, vertegenwoordigd in de afdelingen: projectverwerving, voorcalculatie, werkvoorbereiding, projectleiding, uitvoering, kwaliteits-, arbo- en veiligheidsbureau, administratie, nacalculatie, cliëntenbegeleiding en materieeldienst.

Nieuwbouw- en renovatieprojecten in een groot deel van Nederland voeren we uit in opdracht van woningcorporaties, ontwikkelaars, gemeenten, bedrijven, instellingen en particulieren, variërend in schaal en omvang. Opdrachten nemen we aan door

4

middel van een open calculatie, maar veelal komen wij ook tot opdracht middels bouwteams, alsmede vanuit meervoudige aanbestedingen. KBK Bouw bouwt met oog voor het geheel. De invulling die we geven aan duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering uit zich in een beleid waarbij de belangen van mens, omgeving en bedrijf zoveel mogelijk met elkaar in harmonie worden gebracht, afgewogen naar betaalbaarheid en haalbaarheid. We hebben van oudsher ook veel oog voor de consument. Het klantgericht bouwen is binnen onze organisatie goed ingevoerd, met vergaande inbreng door de cliënt, die van meet af aan persoonlijk wordt begeleid. KBK Bouw is graag uw meedenkende, solide bouwpartner. Samen met u komen we tot een maximaal eindresultaat.


5


Ramakers Interieurbouw

Meer mogelijkheden door alternat bouworganisatiemodellen Vastgoedontwikkeling

Metselwerken

Naast de traditionele bouwvorm en de samen-werking in bouwteams past KBK veelvuldig alternatieven bouworganisatiemodellen toe. Deze modellen bieden de opdrachtgever de mogelijkheid te profiteren van onze oplossingsvrijheid en ons innovatieve vermogen om het project optimaal af te stemmen op de vraagspecificatie. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat voordeel kan worden behaald uit specifieke materiaal- en proceskeuzes en uit de hoogst mogelijke effectiviteit in afstemming tussen de werkzaamheden.

Binnen deze organisatiemodellen werken we met een contractvorm op basis van de UAV-GC. Welk organisatiemodel de voorkeur geniet en op welke schaal, hangt voornamelijk af van de complexiteit van het project en de mate van vrijheid en verantwoordelijkheid die de opdrachtgever uit handen wenst te geven.

6

Design and Build Betrekt u KBK Bouw bij een Design & Build (DB) project dan legt u de verantwoording voor het ontwerp en de uitvoering in hoofdzaak bij ons, waarbij verschillende gradaties zijn aan te brengen. In de meest vergaande DB organisatievorm levert u een duidelijk omschreven programma van eisen aan en laat u de invulling en uitvoering daarvan helemaal aan KBK Bouw over. In dit geval noemen we een DB project ook wel een Turnkey project. Hierbij zijn de keuzes die we kunnen maken uit meerdere oplossingen en technologieĂŤn optimaal en is de rol van u als aanbesteder in het ontwerp- en bouwproces minimaal. Binnen het DB model is het voor u ook mogelijk meer controle te behouden en een rol te blijven spelen in de actieve beĂŻnvloeding van het ontwerp- en uitvoeringsproces. Die flexibiliteit van mogelijkheden ligt vast in de juridisch-administratieve voorwaarden die speciaal voor deze bouworganisatievorm zijn ontwikkeld: de UAV-GC.


tieve KBK als partner

Design, Build and Maintain Nog een stap verder gaat het Design, Build & Maintain (DBM) model. Naast de planfase, de voorbereiding en de uitvoering, nemen we in dat geval ook de onderhoudstaak van het object of de objecten voor onze rekening. In een DBM-project worden we uitgedaagd met slimme en efficiĂŤnte oplossingen te komen om zo onderhoudsvriendelijk en duurzaam mogelijk te bouwen.

Wanneer KBK Bouw in een vroegtijdig stadium bij een project wordt betrokken, nemen we onder leiding van de opdrachtgever, projectmanager en/of architect onze verantwoordelijkheid in het team. Vanaf de initiatieffase brengen we onze expertise en ervaring in , toetsen we het ontwerp aan onze bouwkundige en constructieve uitgangspunten, dragen we optimalisaties aan ten aanzien van het ontwerp, kunnen we knelpunten in de uitvoering voorkomen, bakenen we grenzen duidelijk af naar taken en verantwoordelijkheden tussen uitvoeringspartijen en kunnen we de nodige product- en materialenkennis met partijen delen. KBK staat midden in de markt en gebruik maken van onze deskundigheid loont. Uit ervaring kunnen we stellen dat de projecten waarbij we in nauwe samenwerking betrokken zijn geweest, hebben geleid tot verhoging van kwaliteit en lagere bouw- en/of exploitatiekosten!

Allianties Samen met KBK Bouw participeren in een bouwproject is ook mogelijk. De alliantie die we dan met u en eventuele andere partijen aangaan, krijgt gestalte in de vorm van een gezamenlijke vennootschap. Die realiseert het project, zorgt eventueel voor het onderhoud en/of de exploitatie van het project, draagt samen het risico van het project en ook het voordeel wordt verdeeld. Vooraf kaderen we taken en verantwoordelijkheden van de deelnemende partijen in de alliantie-overeenkomst af.

7


Ramakers Interieurbouw

Klantgericht bouwen Vastgoedontwikkeling

Metselwerken

Een woning is meer dan een hoop stenen. Het is de plek om in te leven, de plaats waar je je thuis voelt. Dat geldt voor klanten die een huis kopen en laten bouwen, maar dat geldt ook voor huurders die een appartement van een woningcorporatie betrekken.

Vanaf de start van ons bouwbedrijf hebben we daarom oog gehad voor de veranderende wensen en behoeften van de consument. Klantgericht bouwen is onze tweede natuur geworden. In de praktijk betekent dit dat kopers en huurders persoonlijk worden begeleid op weg naar de invulling van hun individuele woonwensen. Voor kopers kan bijvoorbeeld worden gekozen uit verschillende basis woningtypen die vervolgens naar individuele wensen uitgebreid en aangepast kunnen worden. Ook is het mogelijk om woningen vanaf de planfase geheel naar de woonwensen van de klant te ontwerpen en te bouwen. Mogelijkheden worden alleen begrensd door het bestemmingsplan, de waarborgeisen die gelden voor een woning en het budget van de klant. Voor huurders bepalen we in overleg met woningcorporaties hoever de keuzemogelijkheden mogen reiken, waarbij we dezelfde begeleiding bieden die geldt voor kopers. Zover tegemoet komen aan klantwensen bij de bouw van een woning brengt een nauwkeurige afstemming met onderaannemers en leveranciers met zich mee. Door de jarenlange relatie met onze partners zijn ook zij volledig vertrouwd met ons flexibele systeem van klantgericht bouwen. Onze opdrachtgever kan zo op een vloeiend bouwproces rekenen door ingeslepen routines en vertrouwde afspraken. 8


Aanvullende know-how vanuit zelfstandige divisies Met onze zelfstandige divisies KBK Ramakers en KBK Gespecialiseerde Aanneming beschikken we over een grote groep eigen vaklieden die flexibel ingezet kunnen worden naar gelang de aard en omvang van de bouwopdracht. Daarnaast noemen we de meerwaarde van onze machinale timmerfabriek, waarmee we de mogelijkheid bieden om alle voorkomende timmerwerkzaamheden in eigen beheer te realiseren. Specialistische, ambachtelijke timmerwerkzaamheden en de meest uiteenlopende interieurwensen kunnen zo probleemloos worden meegenomen in iedere bouwopdracht.

9


Ramakers Interieurbouw Van functionele flats in meerdere lagen tot aansprekende woongebouwen als blikvanger.

Woningbouw Vastgoedontwikkeling

Metselwerken Nieuwbouw 107 appartementen, 14 grondgebonden woningen, een opvangcentrum en kamers voor begeleid wonen voor het Leger des Heils en bedrijfsruimten aan de Karspeldreef te Amsterdam

Nieuwbouw 23 seniorenwoningen te Broek in Waterland

10

Nieuwbouw 88 Appartementen ‘Blok 128’ te Yburg Amsterdam


Nieuwbouw 7 koopappartementen met winkelruimte Appartementencompex: Detewereld te Amsterdam en parkeerkelder aan de Zeestraat Volendam

Appartementen ‘ Noordzee Staete’ te Volendam

41 Woningen in plan Weidevenne te Purmerend

KBK Bouw bouwt moderne wooncomplexen in opdracht van woningbouwcorporaties, gemeenten, projectontwikkelaars en andere organisaties. In nauw overleg met onze opdrachtgever en de architect kunnen we vanaf de planfase meedenken over effectieve bouwmethoden, duurzame materialen en efficiënt beheer. Met een duidelijke regie zorgen we voor de juiste coördinatie van alle activiteiten zoals die vooraf zijn vastgelegd. Het resultaat is een optimaal functionerend woongebouw dat voldoet aan alle geldende normen en eisen.

Nieuwbouw 68 multifunctionele appartementen, 20 eengezinskoopwoningen, tevens multifunctionele bedrijfsruimten en een ondergrondse parkeergarage, Multifunk te Yburg

11


Ramakers Interieurbouw

Woningbouw Vastgoedontwikkeling

Metselwerken

KBK Bouw heeft duizenden woningen gebouwd. Een woningbouwproject kent voor ons geen verrassingen meer. Met ons eigen team van vaste mensen zijn de procedures ten aanzien van projectmatig en in teamverband werken goed ingeslepen. Dat leidt tot een succesvol bouwproces, van inkoop en planning tot kwaliteitsbewaking, uitvoering en nazorg. De uiteindelijke bewoner verliezen we niet uit het oog. Het klantgericht bouwen is binnen onze organisatie goed ingevoerd, waarbij we vergaande inbreng mogelijk maken met een persoonlijke begeleiding. 12


13


Ramakers Interieurbouw

Woningbouw Vastgoedontwikkeling

Metselwerken

Traditionele landhuizen

Klassieke woningbouw

KBK Bouw maakt droomwoningen haalbaar en betaalbaar. Landelijk, traditioneel, klassiek of modern: we zijn thuis in elke bouwstijl. Op weg naar het gewenste droomhuis zorgen we voor een stap voor stap begeleiding. Dat begint bij het maken van keuzes. Welke materialen sluiten het beste aan bij de constructie en de verlangde stijl, hoe kunnen ruimten zo functioneel mogelijk worden ingedeeld, welke detaillering is gewenst en welke installaties bieden het meeste comfort? Vanaf het eerste contact denken we mee met onze opdrachtgever, bieden praktische inzichten en geven waardevolle adviezen. We stellen een betrouwbare begroting en een realistische planning op. De bouwfase kan van dag tot dag worden gevolgd en we verlenen service tot in lengte van jaren. 14


Traditionele landhuizen

Nieuwbouwwoningen

Landelijke stolpen

Moderne villa’s

15


Ramakers Interieurbouw

Utiliteitsbouw Opslaggebouwen

Vastgoedontwikkeling

Metselwerken

Kantoren

KBK Bouw realiseert utiliteitsprojecten waarbij functionaliteit, efficiency, duurzaamheid en imago met elkaar in harmonie worden gebracht. Zelfstandig of in bouwteamverband dragen we zorg voor het naleven van afspraken en staan we garant voor een fraai eindresultaat. Desgewenst kijken we met onze opdrachtgever en eindgebruiker nog een stukje verder. In de wetenschap dat exploitatiekosten gedurende de levensduur gemiddeld 50% van de totale uitgaven beslaan, kunnen we een adviserende rol spelen in het aandragen van alternatieven die de beheer- en onderhoudskosten en het energieverbruik in de toekomst reduceren. 16


Bedrijfspanden

Productieruimten

17


Ramakers Interieurbouw

Specialisme Vastgoedontwikkeling

Recreatiewoningen

Metselwerken

Consument gerichte woningen

Sommige bouwprojecten vragen om innovatieve oplossingen, om een extra inspanning of om een extra stukje zorg. Bij specialistische opdrachten als de bouw van zwembaden, scholen, sport/spelaccommodaties en zorginstellingen is nauw overleg met verantwoordelijke functionarissen of andere betrokken partijen meer dan gemiddeld nodig. Onze inbreng levert ideeĂŤn, adviezen en een bouwmethodiek waar iedere opdrachtgever zijn voordeel mee kan doen. KBK biedt kopers van woningen vergaande vrijheid om hun eigen woningindeling en gevel te ontwerpen, met als resultaat een uniek en gevarieerd straatbeeld. 18


Zwembaden

Authentieke gebouwen

Autogarages

Geluidsschermen Dit geluidsscherm langs de A7 was het eerste in Nederland dat volledig werd opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen, inclusief de betonnen onderbouw. Het door KBK ontwikkelde Design & Construct project was een innovatie op dit gebied. 19


BOUW

Bouwgroep Ramakers Interieurbouw

KBK Bouwgroep bestaat uitVastgoedontwikkeling de BOUW volgende divisies: BOUW Ramakers BOUW Interieurbouw

Metselwerken Vastgoedontwikkeling Renovatie Vastgoedonderhoud Ramakers BOUW &Interieurbouw

Metselwerken Vastgoedontwikkeling Ramakers Ramakers Interieurbouw BOUW Interieurbouw

Metselwerken Vastgoedontwikkeling Gespecialiseerde Aanneming Ramakers BOUW Interieurbouw

Metselwerken Vastgoedontwikkeling Vastgoedontwikkeling Ramakers Interieurbouw

BOUW

Metselwerken Vastgoedontwikkeling

Metselwerken

BOUW Ramakers Interieurbouw Morseweg 1 1131 PE Volendam Postbus 15 1130 AA Volendam

T F E I

0299 367322 0299 369633 info@kbkbouwgroep.nl www.kbkbouwgroep.nl

kbk%20bouw  

http://www.kbkbouwgroep.nl/resources/uploads/folders/kbk%20bouw.pdf?viewMode=magazine

kbk%20bouw  

http://www.kbkbouwgroep.nl/resources/uploads/folders/kbk%20bouw.pdf?viewMode=magazine

Advertisement