Page 1

informeert Ymere | september 2013

Willem Beukelscomplex

Start van de renovatie De renovatie van de woningen in het Willem Beukelscomplex is gestart: de aannemer is begonnen bij de modelwoning aan de Simon Stevinstraat 29-1. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de laatste stand van zaken van de renovatie, beginnend bij blok II: Simon Stevinstraat 25-27, Willem Beukelsstraat 15-21 en Wakkerstraat 36-28.

Rommelmarkt 29 september Om stil te staan met de bewoners van het complex bij de start van de uitvoering heeft de bewonerscommissie het initiatief genomen om een rommelmarkt te organiseren. Tijdens het pakken van verhuisdozen komt u mogelijk spullen tegen, die u niet gebruikt, maar die andere bewoners heel goed kunnen gebruiken. Als u ge誰nteresseerd bent om uw spullen te verkopen, dan kunt u contact opnemen met Marten Hoekstra via e-mail martenhoekstra.nl@gmail.com. Marten regelt een aantal kramen.

Huidige bewoners De bewoners van blok II verhuizen de komende tijd naar hun vervangende woning. Huurders die ervoor gekozen hebben om na de renovatie terug te keren, verhuizen tijdelijk naar de wisselwoningen. De meeste wisselwoningen bevinden zich in het Willem Beukelscomplex zelf. Sommige huurders hebben ervoor gekozen definitief te vertrekken. Hetzij naar een andere huurwoning, hetzij naar een koopwoning.

De rommelmarkt vindt plaats op zondag 29 september vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur, ter hoogte van Willem Beukelsstraat 51-151. Wij hopen u dan ook te zien.


Planning De aannemer is inmiddels gestart met de werkzaamheden in de modelwoning aan de Simon Stevinstraat 29-1. Daarna wordt gestart met de rest van blok II, Simon Stevinstraat 25. In het blokkenoverzicht staat het verloop van de renovatie (zie overzicht hiernaast).

Blok V (James Wattstr. 1-3) Januari 2014: geplande start uitvoering werkzaamheden Mei 2014: de bewoners keren terug

Blok IV (Simon Stevinstr. 29-33; Willem Beukelsstr. 14-24; James Wattstr. 2-6) Februari 2014: geplande start uitvoering werkzaamheden September 2014: de laatste bewoners keren terug De werkzaamheden starten bij Simon Stevinstraat 33 en eindigen bij James Wattstraat 6.

Blok III (Ringdijk 29; Willem Beukelsstr. 2-12; Simon Stevinstr. 42-46) Mei 2014: geplande start uitvoering werkzaamheden December 2014: de laatste bewoners keren terug De werkzaamheden starten bij Ringdijk 29B en eindigen bij Simon Stevinstraat 46.

Modelwoning Blok I (Willem Beukelsstr. 3-13; Simon Stevinstr.38-40) September 2014: geplande start uitvoering werkzaamheden Maart 2015: de laatste bewoners keren terug De werkzaamheden starten bij Willem Beukelsstraat 9 en eindigen bij Simon Stevinstraat 40. De bewoners van blok II en V zijn door Shin Chiu van Herhuisvesting geinformeerd over de uiterste inleverdatum van de sleutels. Ongeveer 2 maanden voor de start van de werkzaamheden ontvangen de huurders in blok IV een aanbieding voor een wisselwoning.

Uitvoering Binnenkort plaatst aannemer KBK Bouw een bouwkeet in de buurt. We zijn nog in overleg met het stadsdeel over de exacte locatie hiervan. De projectbegleider van KBK Bouw is Mike Bos. U kunt bij hem terecht met vragen over zaken op de bouwplaats, bijvoorbeeld als u overlast heeft. Mike is te bereiken via e-mail adres m.bos@kbkbouwgroep.nl of via telefoonnummer 0299-367322. De werktijden van het personeel op de bouw zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 16.00 uur.

Overlast Tijdens de uitvoering is enige overlast onvermijdelijk. U kunt verwachten dat u geluidsoverlast krijgt. Ook worden regelmatig verhuiswagens en toeleveranciers van de aannemer in de buurt verwacht. Wij vragen uw begrip hiervoor. Mocht u echter vragen hebben, dan kunt u terecht bij de projectbegeleider van KBK Bouw of bij de projectmanager van Ymere, Sirik van den Berg telefoonnummer 020 555 1276 of e-mail s.van.den.berg@ymere.nl.

De modelwoning zou aanvankelijk gerealiseerd worden in de Wakkerstraat. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de modelwoning in Simon Stevinstraat 29-1 te maken, omdat deze woning beter geschikt is. Voor terugkerende huurders wordt in oktober 2013 een bijeenkomst gehouden in de modelwoning. Tijdens de bijeenkomst kunnen deze huurders het afwerkingsniveau van de gerenoveerde woningen zien. Wij versturen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Wekelijks inloopuurtje Zodra de modelwoning gereed is, organiseert Ymere samen met de aannemer een wekelijks inloopuurtje. Tijdens het inloopspreekuur kunt u vragen stellen aan de aannemer en de medewerkers van Ymere over de renovatie. Voor vragen over het project kunt u terecht bij: Michelle Oudhuis projectsecretaris t. 020 561 9830 e. m.oudhuis@ymere.nl Voor vragen over Woningnet en wisselwoningen kunt u terecht bij: Shin Chiu t. 020 555 9503 e. s.chiu@ymere.nl

Voor technische vragen kunt u terecht bij Ymere via: Sirik van den Berg t. 088 000 8900 e. s.van.den.berg@ymere.nl Of bij de aannemer KBK Bouw via: Mike Bos t. 0299-367322 e. m.bos@kbkbouwgroep.nl Voor vragen over Verkoop kunt u terecht op onze website: www.debeukels.nl.

www.ymere.nl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Nieuwsbrief willem beukels aeptember 2013  

http://www.kbkbouwgroep.nl/resources/uploads/folders/Nieuwsbrief_Willem_beukels_aeptember_2013.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you