Page 1

SØG INVESTERING KLAR TIL VÆKST? TIL VÆKST Kapital og kompetencer til sociale vækstvirksomheder

FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder

KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere


VISIONEN OG INITIATIVERNE Den Sociale Kapitalfond investerer i og rådgiver virksomheder, der målrettet skaber muligheder for udsatte mennesker i Danmark.

Vores indsats er i øjeblikket koncentreret om:

Kapitalfonden - vi investerer kapital (typisk 2-4 mio. kr.) og kompetencer i etablerede virksomheder med vækstpotentiale, som målrettet skaber muligheder for udsatte grupper – i samarbejde med TrygFonden.

Vækstprogrammet - vi hjælper etablerede socialøkonomiske virksomheder med at skabe bedre resultater via målrettet rådgivning og udviklingsmidler (typisk 100.000 kr.) – for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet.

Social StartUp - vi giver ambitiøse sociale iværksættere en stærk start via vores intensive udviklingsprogram med sparring, netværk og 100.000 kr. i opstartskapital samt mulighed for yderligere udviklingsmidler – med projektstøtte fra VELUX FONDEN i samfinansiering med VILLUM FONDEN.

Fælles for vores initiativer er, at vi hjælper virksomhederne med at vokse og gøre mere for flere på et økonomisk bæredygtigt grundlag – og samtidig udvikler vi viden om, hvordan virksomheder kan blive sociale og konkurrencedygtige på samme tid. Den Sociale Kapitalfond er etableret af TrygFonden i 2011 og modtager omfattende pro bono assistance fra vores kompetencepartnere Accenture, Accura og KPMG.


SØG INVESTERING TIL VÆKST Vi investerer i etablerede virksomheder med vækstpotentiale, som målrettet skaber nye muligheder for udsatte mennesker. Foreløbigt har vi investeret i 5 virksomheder. Senest har Den Sociale Kapitalfond investeret i Gamle Mursten, hvor tidligere udsatte ledige, herunder psykisk sårbare mennesker, renser gamle mursten efter en patenteret semi-automatisk metode på fabrikker i Svendborg og Hedehusene. Gamle Mursten er af Børsen udnævnt til Gazelle-virksomhed. Læs mere om virksomheden på www.gamlemursten.dk. Vi investerer typisk op til 4 mio. kr. per virksomhed enten som egenkapital eller som det vi kalder tålmodig og lempelig lånekapital. Vores investeringsproces ligner andre investorer og kapitalfonde, men med særligt fokus på den sociale indsats. Se mere på www.socialkapitalfond.dk og kontakt os for yderligere oplysninger. Vores investeringer gennemføres i samarbejde med

Vi har foreløbig investeret kapital og kompetencer i Specialisterne, Telehandelshuset, Mormor.nu, Bornholms Mosteri og Gamle Mursten.

Takket være investeringen fra Den Sociale Kapitalfond er vores vækst i virksomheden blevet styrket og vores telemarketingafdeling er nu blevet en overskudsgivende forretning. Samtidig har vi over de seneste 2 år, fordoblet antallet af medarbejdere med synshandicap, så investeringen har virket for såvel den økonomiske som den sociale bundlinje.

Direktør Connie Hasemann Telehandelshuset


FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Det Sociale Vækstprogram er et unikt tilbud til socialøkonomiske virksomheder, der hjælper udsatte ledige i job. Over 5 måneder får du hjælp til at udvikle din forretning med udgangspunkt i din virksomheds særlige udfordringer. Målet er, at din virksomhed bliver endnu bedre til at skabe sociale resultater på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Vi udvælger 5 socialøkonomiske virksomheder til hver runde af programmet. Det kræver noget af dig at deltage – men til gengæld får du: Forretningsudvikler: Hver virksomhed får sin egen professionelle forretningsudvikler tilknyttet gennem hele forløbet. Camps og kurser: Cirka to dage i hver måned mødes alle fem deltagervirksomheder til camps og kurser, hvor vi deler erfaringer og værktøjer til udvikling af sociale virksomheder. Udviklingsmidler: Din virksomhed får mulighed for at søge en donation på 100.000 kr. til at søsætte nogle af de initiativer, som din virksomhed udvikler via programmet. Professionel rådgivning: Sparring med nogle af Danmarks førende revisorer og advokater inden for finansielle, erhvervsretslige samt beskæftigelsesretslige forhold. Netværk: Værdifuld kontakt til kommuner, fonde, långivere, virksomheder og andre socialøkonomiske virksomheder. Det er gratis at deltage. Du får desuden betalt transport, ophold og forplejning i forbindelse med camps og kurser. Alle deltagervirksomheder får desuden tilbud om tre måneders yderligere sparring som opfølgning på forløbet. Det Sociale Vækstprogram er etableret med støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Ved at deltage i Det Sociale Vækstprogram har vi fået reduceret vores omkostninger og fået et driftsoverskud.

Bjørn Salling Café Fair

Det Sociale Vækstprogram har været katalysator på udviklingen af vores virksomhed. Programmet har bl.a. supporteret åbningen af et kontor i Silkeborg.

Direktør Allan Petersen BOAS Specialisterne


KOM STÆRKT FRA START Social StartUp er Danmarks første accelerator for sociale iværksættere, der vil beskæftige udsatte ledige. Over 5 måneder får du hjælp til at komme stærkt fra start, herunder intensiv professionel sparring og opstartskapital, netværk og matchmaking samt hjælp til yderligere fundraising. Målet er at få etableret og udviklet en socialøkonomisk virksomhed, der skaber beskæftigelse for udsatte mennesker på et godt forretningsmæssigt grundlag. Forløbet er målrettet sociale iværksættere og spin-offs i opstartsfasen og fokuserer på, hvordan I på bedst mulig vis kommer fra etablering til bæredygtig drift. Vi lægger vægt på at skabe en solid forretningsmodel, organisation og ledelse samt etablering af det nødvendige kapitalgrundlag. Vi udvælger 5 sociale iværksætterteams til første runde af programmet. Hver virksomhed får sin egen forretningsudvikler tilknyttet gennem hele forløbet. De bedste deltagere bliver desuden tilbudt et 12-måneders opfølgningsforløb. Kurser og camps bliver holdt sammen med deltagervirksomheder fra Vækstprogrammet. Alle deltagende iværksætterteams tildeles 100.000 kr. i opstartskapital doneret af VELUX FONDEN. Derudover kan I søge om yderligere donationer fra en pulje på i alt 5 mio. kr.

Det er gratis at deltage. Deltagerne får desuden betalt transport, ophold og forplejning i forbindelse med camps og kurser.

Ansøgningsfrist for deltagelse i næste runde af Det Sociale Vækstprogram og Social StartUp er 2. juni 2014. Se mere på vores hjemmeside og på bagsiden


KONTAKT OS info@socialkapitalfond.dk +45 3695 9796

SÅDAN KOMMER DU MED Søg inden

2. juni kl. 23:59 Download ansøgningsskema fra 1. maj Interview 9. – 16. juni 2014 Start i programmet til august

Næste runde starter februar 2015 Ansøg senest 9. januar 2015

www.densocialekapitalfond.dk

KAMILLA BLOCH DESIGN

LÆS MERE OM UDVÆLGELSESPROCESSEN PÅ VORES HJEMMESIDE

Unikt og gratis tilbud til sociale virksomheder og iværksættere  

• Det Sociale Vækstprogram er et intensivt udviklingsforløb til sociale virksomheder, som arbejder med de mest udsatte ledige, og som ønsker...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you