Page 1

&

Strategie Accenten ... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen

Zet vandaag de toekomst naar uw hand

2

Economisch herstel sputtert

4

Laat AziĂŤ niet links liggen

10

Kies voor hoogrentende obligaties

11

Eurozone klaar voor 12 inhaalbeweging Een alternatief voor lage obligatierendementen

Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering Nr. 07 - 5 juli 2012

14


Tak 23 - beleggingsverzekering(1)

Thema

Klemtonen • Zorg voor de financiering van uw toekomstplannen … • … en geniet ervan

Zet vandaag de toekomst naar uw hand

We leven alsmaar langer en we willen er volop van genieten! Ieder heeft zijn eigen dromen en plannen, daarom hebben we een (financieel) toekomstplan op maat nodig. Met KBC-Life Flexible Start2Enjoy - 2012 biedt KBC u een oplossing aan om, naar gelang uw wensen, nu of in de toekomst over uw kapitaal te beschikken.

Ieder zijn toekomstplan Hoe ziet u de toekomst? U hebt vandaag misschien nog geen concrete plannen, maar u wilt zeker de toekomst naar uw hand zetten en vooral genieten? En genieten is voor iedereen anders. U wilt misschien een wereldreis maken of met de (klein)kinderen op vakantie gaan. Of u zou uw oogappels graag helpen om hun eigen dromen te realiseren. Misschien houdt u ervan om regelmatig met vrienden gezellig te tafelen. Of u wenst na uw actieve loopbaan een bepaalde levensstijl behouden.

Financiële oplossingen Genieten heeft natuurlijk een prijs. Het maakt een zorgvuldig beheer van uw opgebouwd vermogen nodig. Een persoonlijke invulling van langer genieten vraagt uiteraard een toekomstplan op maat. Daarbij kan de nadruk liggen op kapitaalbehoud, een extra uitkering genereren of alleszins uw kapitaal ter beschikking hebben wanneer het gewenst is. Strategie & Accenten

2


100%

Uw netto

STARTinleg

2012

2013

2014

2015

5%

5%

5%

1

2

3

...

2030

2031

5%

5%

5%

4

19

20

2032

20 automatische FONDSENWISSELS NAAR HET CASH FONDS telkens in november, samen = 100%.

? enjoy

DOOR U TE GEBRUIKEN... WANNEER U HET NODIG HEBT...

OM TE GENIETEN

+

EINDRENDEMENT

KBC Verzekeringen geeft geen garantie m.b.t. rendement of realisatie van de fondsenwissels.

Nieuwe uiterst soepele formule: Start2Enjoy Met de nieuwe tak 23- beleggingsverzekering KBC-Life Flexible Start2Enjoy - 2012 wil KBC u de mogelijkheid bieden om op maat op uw behoeften in te spelen. Start2Enjoy bestaat uit twee beleggingsfondsen: KBC-Life Flexible Start2Enjoy – 2012 (een actief beheerd fonds) en KBC-Life Flexible Cash (een defensief cashfonds). De beleggingsdoelstelling bestaat erin om jaarlijks 5% van het nettobedrag dat u in KBC-Life Flexible Start2Enjoy – 2012 belegt, om te zetten naar het cashfonds (tot uitputting van de reserve). En dat gedurende twintig jaar. Over deze kaspositie kan u kosteloos beschikken wanneer u maar wilt. Zo zijn maandelijkse, trimestriële of jaarlijkse opvragingen mogelijk, maar u kunt deze kaspositie ook belegd laten in het cashfonds. Zo kunt u een deel van uw geld opvragen, terwijl de rest van uw investering belegd blijft: helemaal afgestemd op uw persoonlijke behoeften. Door het actief beheer probeert deze beleggingsformule een

rendement te realiseren om op einddatum een mogelijke meerwaarde te realiseren, afhankelijk van de marktevolutie. Uiteraard kunt u wanneer u maar wilt ook het volledige bedrag dat nog beschikbaar is in uw contract, kosteloos opvragen.

laten in het cashfonds of om op deze volgens uw eigen wensen (nu of in de toekomst) op te vragen en te gebruiken wanneer u het nodig hebt. Afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten kan er op de einddatum nog een eindrendement gere-

U hebt de keuze om bedragen belegd te laten in het cashfonds of om op ze te gebruiken wanneer u het nodig hebt. We lichten het even toe aan de hand van een voorbeeld: U start bvb. met een netto-inleg van 100 000 euro. Jaarlijks in de maand november zal er 5  000 euro (5% van 100  000) worden omgezet van het fonds KBC-Life Flexible Start2Enjoy - 2012 (tot uitputting van de reserve) naar het cashfonds. U hebt dan de keuze om deze bedragen belegd te

aliseerd worden. De fondsenwissels worden uitgevoerd zolang er reserve aanwezig is in het fonds KBC Life Flexible Start2Enjoy - 2012. (1) Zie voetnoot 1 op de laatste bladzijde.

KBC-Life Flexible is een tak 23-beleggingsverzekering aangeboden door KBC Verzekeringen, waarvan het rendement verbonden is met 2 beleggingsfondsen, KBC-Life Flexible Start2Enjoy – 2012 (Risicoklasse 2 op een schaal van 0 (laag risico) tot 6 (hoog risico) - defensief ) en KBC-Life Flexible Cash (Risicoklasse 0 op een schaal van 0 (laag risico) tot 6 (hoog risico) - zeer defensief ). Inschrijvingsperiode van 02/07/2012 tot en met 28/07/2012 (behoudens vervroegde afsluiting). Betaaldatum: 07/08/2012. Initiële inventariswaarde: 100 EUR. Minimaal instapbedrag (incl. kosten en taksen): 25 000 euro. Einddatum 15/11/2032. Toetredingskosten: 3% per storting in KBCLife Flexible Start2Enjoy – 2012 afgetrokken van het intekenbedrag. Verzekeringstaks op stortingen: 1,1%. Geen uitstapkosten. Het toepasselijke beheerloon, dat verrekend is in de inventariswaarde van de beleggingsfondsen, bedraagt maximum 1,2% op jaarbasis per fonds. De verzekeringsonderneming biedt geen garantie m.b.t. het rendement of de realisatie van de contractueel voorziene fondsenwissels (noch tussentijds, noch op einddatum). De waarde van de fondsen kan schommelen in de tijd en is afhankelijk van de economische conjunctuur. Het financieel risico dat daarmee verbonden is, wordt gedragen door de verzekeringnemer. Meer informatie vindt u in het beheersreglement en in de financiële Infofiche bij uw KBC-tussenpersoon.

Strategie & Accenten

3


Klemtonen

Strategie

• Hoe maakt Europa de hervormingen aanvaardbaar? • Obligaties bieden geen bescherming tegen inflatie • Groei in Azië en technologie

Economisch herstel sputtert

Vertrouwensindicatoren sputteren zowat overal in de wereld. De Amerikaanse president Obama schrijft de tegenvallende werkgelegenheidsgroei in de VS toe aan de eurocrisis, een niet mis te verstane aanmoediging tot meer daadkracht. Terwijl de Amerikaanse economie uit de gevarenzone van een recessie blijft, stevent Europa wel af op een aantal kwartalen van negatieve groei. De nood aan en drang naar besparingen spelen daarin een belangrijke rol, maar meer door de perceptie ervan en de invloed op het vertrouwen dan door de last van de bezuinigingen. Meer dan de besparingen van de overheden is de recessie in Europa een gevolg van het zuinige kredietbeleid van de banken. De gevolgen van de Europese recessie voor de wereldeconomie worden ook zwaar overdreven. We delen het pessimisme dus niet. Gunstige inflatiecijfers zullen in ieder geval tegengewicht bieden aan de sputterende groeimotor. De inflatie is in mei al afgekoeld tot 2,4% en zal in de komende maanden, afhankelijk van hoe de olieprijs zich verder ontwikkelt, verder dalen richting 0,5 à 1%. Die inflatieafkoeling kan in de komende maanden voor bijkomende brandstof zorgen. Het effect op de koopkracht van de gezinnen is niet te onderschatten. Strategie & Accenten

Een lont uit het kruitvat verwijderd De Ieren hebben op 31 mei voor het Europese Fiscaal Pact voor Europa gekozen. In Frankrijk kan de nieuwe president Hollande rekenen op een comfortabele linkse meerderheid. De Grieken hebben uiteindelijk niet voor chaos gekozen. Na de parlementsverkiezingen komt er een regering van de gevestigde politieke partijen. Europa zal de doorstart welwillend begeleiden. Er is weer tijd gekocht om het zware hervormingssprogramma door te voeren. Van een Griekse uitstap uit de eurozone is op korte termijn geen sprake meer, maar natuurlijk zijn de problemen van gisteren er vandaag nog altijd. De opluchting zal snel plaats maken voor nuchterheid, want de uitdagingen zijn groot. De begrotingscijfers in de eerste vijf maanden van 2012 vallen tegen. De beloofde besparingsmaatregelen moeten nu snel en daadwerkelijk doorgevoerd worden. Het vertrouwen van de Griekse spaarder moet hersteld worden. Griekenland wil de inhoud en de voorwaarden van de Europese noodsteun heronderhandelen. Misschien kunnen de scherpe kantjes er afgevijld worden om de besparingen wat draaglijker te maken, maar fundamenteel zal het steunpakket niet wijzigen. Allicht moet

er ooit weer onderhandeld worden over een nieuwe schuldherschikking en/of –kwijtschelding.

Centrale banken zetten in op groei Er is haast geen duidelijker kader voor het beleid van de centrale banken mogelijk. De inflatie is op zijn terugweg, de groei blijft kwetsbaar, de banken zijn nog altijd afhankelijk van de zuurstofkuur van een lage rente. De centrale banken verhogen hun beleidsrente dus zeker niet. Ze zullen de goede werking van de financiële markten blijven bewaken en ondersteunen als het nodig is. We verwachten dat de Europese Centrale Bank (ECB) haar beleidsrente nog met een stapje zal verlagen. Dat zal de banken en de economieën in de rand van de eurozone meer ademruimte geven. Zelfs Duitsland lijkt zich niet meer te verzetten tegen een rentebeleid dat inflatierisico’s inhoudt.

4


80

Grote risicoafkeer

60 40 20 0 -20 -40 -60 -80

Grote risicobereidheid 1992 1994 1996 1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

KBC-Risicobarometer

Europa zal de doorstart van Griekenland welwillend begeleiden

Inflatie is een risico op langere termijn De verwachte inflatieafkoeling op de korte termijn (tot eind 2013) lijkt in tegenspraak met het gratis-geldbeleid van de centrale banken. Voorlopig hebben de massale liquiditeitsinjecties van de centrale banken (met letterwoorden als QE2, TWIST, LTRO) nog niet echt hun weg gevonden naar de reĂŤle economie. Dat gebeurt traditioneel via de kredietverlening van de banken, maar die hebben het geld gebruikt om hun kapitaalpositie te verstevigen. Strategie & Accenten

Als de conjunctuur zijn natuurlijke groeipad heeft teruggevonden, zullen de liquiditeitsinjecties zich onvermijdelijk vertalen in een inflatieversnelling. Aanvankelijk zullen de centrale banken dat oogluikend toelaten, want inflatie is een gemakkelijke manier om een schuldprobleem te verlichten. Het risico op een ontsporing van de inflatie is evenwel niet denkbeeldig. De jaren 1970 hebben geleerd dat inflatie veroorzaken makkelijker is dan ze bestrijden.

5


Aandelen zonder kapitaalbescherming Aandelen met kapitaalbescherming Obligaties

Strategie

Vastgoed Alternatieve beleggingen Liquiditeiten

Samenstelling van de portefeuille In de zeer defensieve doelportefeuille beleggen we 12,5% in aandelen. We vullen de aandelenpositie volledig in met beleggingsvormen met kapitaalbescherming (25%). Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 43% van de portefeuille uit, inclusief het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 12,5% van de portefeuille uit (dat is 50% van 25%, zie hoger). We beleggen 28% rechtstreeks in obligaties. Liquiditeiten maken 47% van de portefeuille uit. De vermelde accenten die slaan op beleggingen in andere munten dan euro passen maar in heel beperkte mate in een zeer defensieve portefeuille.

25% 47%

28%

In de defensieve doelportefeuille beleggen we 32,5% in aandelen. Beleggingsformules zonder kapitaalbescherming maken 15% van de portefeuille uit. Beleggingsvormen met kapitaalbescherming krijgen een gewicht van 35%. Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 62,5% van de portefeuille uit tegenover onze langetermijnnorm van 75%. In het obligatierisico moet ook rekening gehouden worden met het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 17,5% van de portefeuille uit (dat is 50% van 35%, zie hoger). We beleggen 45% van de portefeuille rechtstreeks in obligaties. De liquiditeiten (3% van de portefeuille) worden belegd in euro. De vermelde accenten die slaan op beleggingen in andere munten dan euro passen maar in beperkte mate in een defensieve portefeuille.

In de dynamische doelportefeuille beleggen we 55% in aandelen. Beleggingsformules zonder kapitaalbescherming maken 35% van de portefeuille uit. Beleggingsvormen met kapitaalbescherming krijgen een gewicht van 40%. Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 43% van de portefeuille uit (langetermijnnorm: 50%). In het obligatierisico moet ook rekening gehouden worden met het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 20% van de portefeuille uit (dat is 50% van 40%, zie hoger). We beleggen 23% van de portefeuille rechtstreeks in obligaties met een relatief korte restlooptijd (max. 3 jaar). We houden in een beleggingsportefeuille geen liquiditeiten aan. Alle vermelde accenten komen in aanmerking voor een dynamische portefeuille.

In de zeer dynamische doelportefeuille beleggen we 77% in aandelen. Beleggingsformules zonder kapitaalbescherming maken 62% van de portefeuille uit. Beleggingsvormen met kapitaalbescherming krijgen een gewicht van 30%. Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 21% van de portefeuille uit (langetermijnnorm: 25%). In het obligatierisico moet ook rekening gehouden worden met het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 15% van de portefeuille uit (dat is 50% van 30%, zie hoger). We beleggen 6% van de portefeuille rechtstreeks in obligaties met een relatief korte restlooptijd (max. 3 jaar). We houden in een beleggingsportefeuille geen liquiditeiten aan. Alle vermelde accenten komen in aanmerking voor een zeer dynamische portefeuille. Strategie & Accenten

2% 3%

45%

15%

35%

2%

23%

35%

40%

6% 2% 30%

62%

6


Overheidsobligaties

Aandelen blijven bekoren We zien minstens zes goede redenen om in aandelen te beleggen. 1. Aandelen zijn goedkoop. De traditionele koerswinstverhouding van 12,4 voor Amerikaanse aandelen en 9,5 voor Europese aandelen wijst op een korting van 20% (VS) en zelfs 30% (Europa) tegenover het gemiddelde van de voorbije 25 jaar. 2. Het dividendrendement op Europese aandelen bedraagt 4,1%. In het verleden lag het dividendrendement gemiddeld meer dan een procentpunt lager dan de rente op een Duitse 10-jaars overheidsobligatie. Vandaag ligt het meer dan 2,5 procentpunt hoger. 3. Bedrijven zien hun winst sneller groeien dan het nominale wereld-bbp. Nominaal betekent reële groei plus inflatie. Die groei bedraagt zo’n 6%. Als de koers-winstverhoudingen constant blijven, moeten de aandelenkoersen zo’n 6% op jaarbasis stijgen. Tel daar nog het dividend bij… 4. Heel wat bedrijven kopen hun eigen aandelen in. De winst die ze maken wordt in de toekomst over een kleiner aantal aandelen verdeeld. De winst per aandeel stijgt dus sneller. 5. Een belegging in cash biedt geen rendement. Als de obligatierente ook maar een beetje stijgt, vreet het koersverlies aan het al lage rendement. Aandelenkoersen moeten nauwelijks stijgen om beter te doen dan de alternatieven. 6. Als Duits overheidspapier een rendement van nauwelijks 1,5% biedt, zijn aandelen misschien een betere bescherming tegen het rente- en inflatierisico op langere termijn. In de voorbije maanden hebben we het aandelengewicht in verschillende stappen verhoogd. Het afdekken van het neerwaarts risico blijft een belangrijk aandachtspunt.

Bedrijfsobligaties Converteerbare obligaties Geïndexeerde obligaties Obligaties opkomende markten Euro- en Dollarsatellieten, PLN

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

EUR

USD

Andere

OBLIGATIEPORTEFEUILLE Zeer defensief profiel Defensief profiel (zeer) dynamisch profiel

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Obligatieportefeuille

10% 0%

We behouden een sterke voorkeur voor bedrijfsobligaties. Ze bieden een uitzonderlijk riante vergoeding voor het kredietrisico. Ook hoogrentende obligaties verdienen een plaats in de portefeuille. Een gespreide portefeuille van vastrentend papier uit de opkomende markten levert al gauw een rendement van 4%.

EUR

USD

Andere

OBLIGATIEPORTEFEUILLE Defensief profiel (zeer) dynamisch profiel

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

EUR

USD OBLIGATIEPORTEFEUILLE (zeer) dynamisch profiel

Strategie & Accenten

Defensief profiel

Andere

7


Strategie Accenten in de portefeuille

Risico nemen is de essentie van beleggen In vergelijking met duurgeprijsde overheidsobligaties is de risicopremie (lees: de extra opbrengst) die men vandaag met aandelenbeleggingen kan opstrijken ongekend hoog. De vrees voor een nieuwe wereldwijde recessie en voor een instorting van het financieel systeem door de problemen in de eurozone zorgt ervoor dat beleggers afkerig zijn voor het nemen van risico’s. Onzekerheid is van alle tijden, maar is ze vandaag echt zo veel groter dan normaal? Over het verleden bestaat geen onzekerheid, alleen meningsverschillen. Risico’s hebben zich voorgedaan of niet. Het is eigen aan de toekomst dat er onzekerheid over bestaat. Objectieve maatstaven om risico te meten zijn er eigenlijk niet. Indicatoren die de koersschommelingen meten, zoals de VIX, noteren niet uitzonderlijk hoog. Onze eigen risicobarometer blijft koorts aangeven, maar noteert toch een stuk gunstiger dan midden 2011. Risico’s zullen er altijd zijn, maar we gaan ervan uit dat naarmate de problemen in de eurozone onder controle komen en de schuldafbouw van de Amerikaanse gezinnen doorgaat, de fundamenten weer in de schijnwerpers komen. Het zwaartepunt van de wereldeconomie is al lang verschoven naar de opkomende markten. Het proces van schuldafbouw in de klassieke Strategie & Accenten

landen staat niet gelijk aan een eeuwigdurende recessie, maar wel aan een wat tragere groei. Belegd zijn (“in de markt zitten”) is de boodschap. Mogelijke periodes van lagere beurskoersen zijn goede instapmomenten om de aandelenpositie op te bouwen.

Accent - Aandelen uit de eurozone De aandelenmarkten uit de eurozone hebben in de voorbije twee en een half jaar veel slechter gepresteerd dan de beurzen in andere regio’s. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de eurocrisis. Europa noteert altijd wel goedkoper, maar de korting is vandaag sterk opgelopen. We verwachten een inhaalbeweging. Bovenop een stevig koerspotentieel is er ook een aantrekkelijk dividendrendement (momenteel 4,1%).

Accent - Aziatische opkomende markten De opkomende economieën, in het bijzonder de Aziatische, blijven de groeipolen van de wereldeconomie. De waardering is aantrekkelijk. De MSCI Emerging Asia-index noteert tegen een koers-winstverhouding van 9,7, een korting van ongeveer 10% tegenover de wereldindex. In het verleden wettigden de grotere risico’s in de regio een korting, maar vandaag

liggen de risico’s veeleer geconcentreerd in het oude westen. Ze verdienen dus veeleer een premie dan een korting.

Accent - Technologie Het groeipotentieel van de technologiesector wordt onderschat. De sector kan profiteren van een voortdurende productvernieuwing, investeringen in capaciteit, een snelle vervangingsvraag, … Technologie is niet meer de agressieve groeisector ten tijde van de dotcom-zeepbel, maar het is ook geen mature sector. Op basis van de gemiddelde waardering en de winstgroeiverwachtingen van de analisten zou men dat anders wel kunnen vermoeden. Voor het eerste kwartaal van 2012 publiceerden technologiebedrijven weer sterke en beter dan verwachte winstcijfers. De winst lag gemiddeld zo’n 17% hoger dan een jaar eerder. De verwachte winstgroei ligt in lijn met de markt. Nochtans tekent de technologiesector de hoogste winstgroei van alle sectoren op, tot zelfs twee keer hoger dan het marktgemiddelde. Er is dus heel wat ruimte voor positieve verrassingen.

8


Sectorspreiding aandelenportefeuille Energie Basismaterialen IndustriĂŤle sectoren Cycl. consumentensectoren Niet-cycl. consumentensectoren Gezondheidszorg FinanciĂŤle sectoren Informatietechnologie Telecomoperatoren Nutsbedrijven 0%

5% Huidige spreiding

10% Neutrale spreiding

15%

20%

25%

Economische vooruitzichten 29-06-2012 Economische groei (%) 2011 2012 2013 Inflatie (%) 2011 2012 2013 Beleidsrente (%) (*) 29-06-2012 September 2012 December 2012 Tienjaarsrente (%) (*) 29-06-2012 September 2012 December 2012 Wisselkoers (**) 29-06-2012 September 2012 December 2012

EMU

VK

VS

Japan

1,6 -0,5 0,6

0,7 0,4 1,0

1,7 2,1 2,1

-0,5 2,2 1,4

2,7 2,3 1,8

4,5 2,9 2,0

3,1 1,7 1,8

-0,3 0,1 0,1

1,00

0,50

0,25

0,10

1.60

1.658

1.658

0.839

1 EUR = GBP 0.81

1 EUR = USD 1.27

1 EUR = JPY 101.26

1 -

(*) : stijging van ongeveer 25 basispunten vanaf huidig niveau; : stijging van ongeveer 50 basispunten vanaf huidig niveuau; enz; : appreciatie van ongeveer 5% t.o.v. de euro vanaf huidig niveau; enz. ( * * ) : appreciatie van ongeveer 2,5% t.o.v. de euro vanaf huidig niveau

Strategie & Accenten

9


Instellingen voor collectieve belegging (ICB)(1)

In de kijker

Klemtonen • Zuidoost-Azië houdt groei wereldeconomie overeind • Gezonde economische fundamenten • Gunstige waardering

Laat Azië niet links liggen

Voor 2012 verwachten de economen van de KBC-groep dat de wereldeconomie met ongeveer 2,8% kan groeien. Voor opkomend Azië ligt de verwachte groei met 7,1% beduidend hoger. Daarmee blijven de opkomende economieën, in het bijzonder die in Zuidoost-Azië, de groeipolen van de wereldeconomie. De gunstige vooruitzichten steunen op een gezonde economie. Een sterke en duurzame groei zorgt ervoor dat er alsmaar meer gezinnen behoren tot de middenklasse. Die kan in de komende jaren voor een

gezonde groei van de binnenlandse vraag blijven zorgen. Daardoor wordt de groei in Zuidoost-Azië ook minder afhankelijk van de uitvoer naar het Westen. Opkomende markten hadden in een ver verleden zwakke overheidsfinanciën. Vandaag horen de opkomende markten van Zuidoost-Azië tot de beste leerlingen van de klas. De gemiddelde schuldgraad van de overheid is er maar de helft van die in het Westen. De aandelen in opkomend Azië zijn bovendien goedkoop. Brengen we bovendien de sterke economische groei in rekening, dan zou de regio met een premie mogen noteren. Momenteel is dat niet het geval. Daarom verwachten we een inhaalbeweging van de Aziatische aandelenbeurzen.

ment van de Belgische bevek (1) KBC Equity Fund. Het compartiment wordt actief beheerd en heeft als doel om minstens 75% van de activa te beleggen in aandelen van bedrijven uit landen in Azië waar de voorwaarden verenigd zijn om op korte of middellange termijn een versnelde economische groei mogelijk te maken. De beheerder kan in functie van de vooruitzichten bepaalde landen en/of sectoren overof onderwegen. De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille. Het compartiment heeft een wettelijke risicoklasse 5 op een schaal van 0 (laag risico) tot 6 (hoog risico). Deze belegging is geschikt voor beleggers met een zeer dynamisch risicoprofiel. (1) Zie voetnoot 1 op de laatste bladzijde.

KBC Equity Fund New Asia KBC stelt u, als promotor, New Asia voor, een compartiNew Asia is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht KBC Equity Fund. Er kan dagelijks in- en uitgetreden worden. Toetredingskosten: 3%. Uittredingskosten: geen. Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen één maand na intrede: max. 5%. Beursbelasting: kapitalisatiedeelbewijzen: 0,65% bij uittreding (max. 975 euro). Financiële dienst: KBC Bank, CBC Banque en Centea. Vereenvoudigd prospectus, prospectus en het laatste periodiek verslag in alle kantoren van KBC Bank, CBC Banque en Centea. Roerende voorheffing op dividenden (distributieaandelen): 21%. Afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger kan de roerende voorheffing met een bijkomende heffing van 4% vermeerderd worden. Meerwaarden (kapitalisatieaandelen) zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing.

Strategie & Accenten

10


Instellingen voor collectieve belegging (ICB)(1)

In de kijker

Klemtonen • euro en lage rendementen mijden • … door goed gespreid te beleggen in hoogrentende munten

Kies voor hoogrentende obligaties

De schuldencrisis is een probleem van de oude geïndustrialiseerde wereld. Japan is al jaren de overheid met de grootste schuld. De financiële crisis die we nu doormaken jaagt de overheidsschuld omhoog in de VS, het VK en de EMU. De beleggers zijn afkering van een belegging in overheidsobligaties van de zwakste lidstaten. Overheidsobligaties van de landen met de beste kredietwaardigheid leveren een mager rendement op. In een ver verleden waren de opkomende markten dikwijls een haard van uit de hand lopende schulden. Vandaag horen ze bij de beste leerlingen van de klas: gemiddeld bedraagt de schuldgraad van de overheid er maar de helft van die in het westen. Evenwichtige externe rekeningen en een sterke groei in vergelijking met het westen, maken het kwaliteitsverschil nog groter. De kredietwaardigheid van opkomende landen werden de voorbije jaren opwaartse herzien terwijl de ratingbureaus hun scores voor de oude wereld alleen maar verlagen. Toch liggen de renteniveaus in de opkomende markten aanzienlijk hoger dan in de oude industrielanden. Een gespreide portefeuille van vastrentend

papier uit de opkomende markten kan u al vlug een rendement van 4% opleveren.

KBC Bonds High Interest Het compartiment belegt in een internationaal gespreide obligatieportefeuille van eersteklas debiteuren. De beheerder selecteert bij voorkeur munten die een hoger rendement bieden dan sterke munten. De muntspreiding en de looptijdstructuur van de portefeuille wordt aangepast in functie van de specifieke marktomstandigheden en de rente- en wisselkoersvooruitzichten voor de diverse munten. Indien nodig kan de beheerder afgeleide instrumenten gebruiken om het rente- en wisselkoersrisico af te dekken. Toch dient het beoordeeld over een lange horizon, omdat er periodes voorkomen met risicoafkeer en sterke koersschommelingen. Het compartiment heeft een wettelijke risicoklasse 2 op een schaal van 0 (laag risico) tot 6 (hoog risico). Deze

belegging is geschikt voor beleggers vanaf een dynamisch risicoprofiel. (1) Zie voetnoot 1 op de laatste bladzijde.

High Interest is een compartiment van de sivak naar Luxemburgs recht KBC Bonds. Er kan dagelijks in- en uitgetreden worden. Toetredingskosten: 2,5 %. Uittredingskosten: géén. Beursbelasting kap (max. 975 euro): 0,65% bij verkoop. Financiële dienst: KBC Bank, CBC Banque en Centea. Vereenvoudigd prospectus, prospectus en het laatste periodiek verslag in alle kantoren van KBC Bank, Centea en CBC Banque. Roerende voorheffing op dividenden (distributieaandelen): 21%. Kapitalisatie- en distributieaandelen: 21% roerende voorheffing op de inkomsten (tussen toetreding en uittreding, niet eerder dan 01/07/2005) die onder de vorm van intresten, meerwaarden en minderwaarden voortkomen van de opbrengsten uit beleggingen in schuldvorderingen. Afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger kan de roerende voorheffing met een bijkomende heffing van 4% vermeerderd worden.

Strategie & Accenten

11


Klemtonen

In focus aandelenmarkt

• Conjunctuurpessimisme vertekent conjunctuurbeeld • Waardering loopt fors achter

Eurozone klaar voor inhaalbeweging

De eurocrisis kwam de voorbije kwartalen met de regelmaat van de klok in het nieuws. Daardoor bereikte de risicoafkeer van de beleggers voor Europese aandelen een ongekend peil. We zijn er alsmaar meer van overtuigd dat de conjunctuurvertraging meer het gevolg is van de perceptie dan van de bezuinigingsmaatregelen. Sedert het moment dat Griekenland opbiechtte dat haar begrotingscijfers geflatteerd waren, verloren aandelen uit de eurozone 11% van hun waarde

terwijl die in de VS met 43% stegen. Die kloof moet ooit verkleinen.

Het is niet omdat de eurozone traag groeit dat Europese bedrijven geen winst maken

Euroland spat niet uit elkaar Bij de jongste verkiezingen opteerden de Grieken voor orde boven chaos. Opluchting zal snel plaats maken voor nuchterheid want de uitdagingen blijven groot. Nadien trok de Europese steun aan de Spaanse banken de aandacht. Het is een geruststelling dat Europa alle herstel welwillend zal begeleiden. De stichters hoopten dat een gemeenschappelijke munt de katalysator zou zijn voor een gemeenschappelijk beleid op o.a. sociaal en fiscaal vlak. Niet dus. Tot nu toe was de nationalistische reflex sterker dan het gezond verstand.

Strategie & Accenten

Ook Duitsland heeft er geen belang bij de EMU te verlaten. De baten van de

muntunie zijn voor elke lidstaat groter dan de kosten, zelfs als de crisis verder uitdiept. Op zoek naar een uitweg zijn in de voorbije maanden heel wat taboes bespreekbaar geworden. Maar voor de beleggers kan het besluitvormingsproces niet snel genoeg gaan.

Er zit iets fout met de conjunctuurperceptie Europa stevent af op een aantal kwartalen van negatieve groei. Daardoor werden Europese aandelen (te) zwaar afgestraft. Het heeft veel te maken met de bezuinigingen die de meeste lidstaten doorvoeren om hun staatsfinanciën weer gezond te maken. De perceptie van de crisis heeft vrijwel zeker een grotere invloed op het vertrouwen dan de last van de bezuinigingen zelf. In 2012 blijven de besparingen op Euro-

12


pees vlak op nagenoeg hetzelfde peil als in 2011. De besparingen zijn wel ongelijk verdeeld: ze zijn veel zwaarder bij de lidstaten die al het sterkst getormenteerd zijn. Gelukkig biedt de export wat soelaas om de Europese groei te onderstutten. Met dank aan de VS en vooral Zuidoost-Azië. Maar ook de Duitse economie houdt zich kranig. Na een paar kwartalen van behoorlijke groei, viel de Duitse groei in de loop van 2011 stil. De Duitse locomotief heeft tijdelijk wat vaart verloren. Tijdelijk, want de conjunctuurenquête (Ifo-barometer) die peilt naar de ontwikkeling van de orderboekjes stijgt opnieuw. De krappe arbeidsmarkt vertaalt zich in sterkere loonsstijgingen. Op zich is dat geen goed nieuws voor de Duitse economie, maar binnen de Europese context wel. Als de lonen in Duitsland sneller stijgen dan in de overige lidstaten, verkleint namelijk de productiviteitshandicap van de overige lidstaten. De Zuidelijke lidstaten kampen al langer met een negatieve groei. Dat blijft voorlopig zo, gezien

de omvang van de inspanningen om de staatsbegroting weer in evenwicht te krijgen. Er zijn nog andere meevallers die (alweer) onderbelicht blijven in de media, maar objectief gezien veel zuurstof geven aan de conjunctuur. Dalende olieprijzen zijn de voornaamste. Ze stimuleren de koopkracht.

Klaar voor inhaalbeweging Op 23 oktober 2009 biechtte Griekenland op dat zijn begroting geflatteerd was. Sedertdien liepen de aandelen uit de eurozone (MSCI EMU) met 11% terug terwijl de MSCI USA 43% won. Dat grote verschil kan natuurlijk niet blijven aanhouden. De eurocrisis wordt, aan het tempo van de Europese politici, opgelost. De magere macro-economische vooruitzichten voor de Europese economie geven de belegger een verkeerd beeld van de Europese bedrijven. Die zijn over het algemeen financieel gezond en zetten

puike prestaties neer. We mogen bovendien niet uit het oog verliezen dat de eurozone één van de meest open economieën van de wereld is. Grote beursgenoteerde Europese bedrijven als SAP, Siemens en Vinci zijn internationaal actief en realiseren een groot deel van hun omzet buiten hun eigen regio. Daardoor wordt de zwakke groei binnen Europa gecompenseerd door een sterkere groei elders in de wereld. Het is dus niet omdat de eurozone traag groeit dat Europese bedrijven geen winst maken. Deze groei zal zich ooit vertalen in hogere koersen.

Bent u geïnteresseerd in aandelenbesprekingen? Vraag aan uw KBC-bankkantoor om u ook de publicatie Strategie & Accenten AANDELEN te bezorgen.

110 100 90 80 70 60 50 40

Source: Thomson Reuters Datastream

2007 2008 2009 2010 Aandelen eurozone (MSCI EMU) Amerikaanse aandelen (MSCI North America)

2011

2012

EUROPESE BEURZEN BLIJVEN 50% ACHTER OP AMERIKAANSE

Bedrijfsinformatie SAP

SAP is de grootste aanbieder van zakelijke software ter wereld. Advies: Kopen Advieswijzigingen over de voorbije 12 maanden: geen Koers: 44,965 EUR Koersdoel: 60,00 EUR

Strategie & Accenten

Siemens

Siemens is de grootste Europese onderneming op het gebied van elektrische toepassingen. Het bedrijf legt een klemtoon op energie, industriële toepassingen en gezondheidszorg. Advies: Opbouwen Advieswijzigingen over de voorbije 12 maanden: geen Koers: 63,08 EUR Koersdoel: 80,00 EUR

Vinci

Vinci, de wereldleider in concessie, bouw en aanverwante diensten, bouwt wegen, baat tolwegen uit en levert diensten voor elektrische en mechanische systemen voor burgerlijke toepassingen. Advies: Kopen Advieswijzigingen over de voorbije 12 maanden: geen Koers: 35,09 EUR Koersdoel: 48,00 EUR

13


Klemtonen • Beperk u tot kwalitatieve debiteuren • Spreiden is de boodschap

In focus obligaties

(1)

Een alternatief voor lage obligatierendementen

De uitdagingen waar de Europese bewindvoerders mee worstelen resulteren in heel wat onzekerheid bij de beleggers. Daardoor vluchtten heel wat beleggers naar (Duitse) overheidsobligaties. We hebben daar bedenkingen bij. Al enkele maanden benadrukken we dat, wat vandaag als heel veilig bestempeld wordt in sommige gevallen heel duur kan zijn. Obligaties uit de opkomende markten bieden een hoge rente. In vergelijking met vele westerse landen zijn hun staatsfinanci-

ën benijdenswaardig en groeien ze sterk. Dat maakt hun aantrekkingskracht nog groter.

Euro en lage rendementen mijden door goed gespreid te beleggen in hoogrentende munten

Oude en nieuwe wereld lopen uiteen De schuldencrisis is een probleem van de oude wereld: Japan troont al jarenlang als schuldenkampioen. Na de financiële crisis hebben ook de VS, het VK en vele Europese lidstaten zich in het koppeloton van de grootste budgettaire zondaars genesteld. Dat is een groot contrast met enkele jaren geleden. Toen waren de opkomende markten dikwijls een haard van uit de hand lopende overheids(en privé) schulden. Maar

Strategie & Accenten

aan die periode is een einde gekomen. Vandaag horen vele opkomende economieën bij de meest voorbeeldige

leerlingen van de klas. Hun betalingsbalans met het buitenland vertoont er evenwichtige externe rekeningen. Er is nog een ander verschil met de oude wereld. Opkomende markten hebben een relatief sterkere economische groei. Dat maakt het kwaliteitsverschil alleen maar groter.

Opkomende markten hebben risicovol imago nog niet afgeschud In vergelijking met overheidsobligaties van westerse landen liggen de renteniveaus van overheidsobligaties van opkomende markten aanzienlijk hoger dan in de oude industrielanden. Dat is de voorbije jaren evenwel alsmaar moeilijker te verantwoorden. Daarom schuiven we het thema hoogrentende (1): zie voetnoot 2 op de laatste bladzijde

14


Spreiden

obligaties naar voor als accent voor de invulling van het obligatiegedeelte van onze portefeuille. Een gespreide portefeuille van vastrentend papier uit de opkomende markten levert al vlug een rendement op van 4%. Dat is veel in vergelijking met de extreem lage marktrente op obligaties van de meest solvabele overheden zoals Duitsland of de VS. Door de hoge risicoafkeer zijn de beleggers namelijk bereid om een hoge prijs te betalen voor deze kwalitatieve obligaties. De keerzijde van de medaille is dat het rendement uitzonderlijk laag is. De KBC-belegginsstrategie adviseert al enkele maanden dat deze veilige haven mogelijk meer risico’s inhoudt dan we hopen. Zodra de marktrente weer normaliseert komen de koersen van deze obligaties onder druk en lijdt de belegger kapitaalverlies.

De financiële pers houdt de ontwikkeling van de westerse obligatiemarkten nauw in het oog. Nieuwe berichten over gebeurtenissen die een invloed hebben op de kleinere obligatiemarkten van de opkomende markten bereiken ons veel moeilijker. Tegen deze achtergrond blijven we met beide voeten op de grond staan en adviseren om voldoende aandacht te besteden aan een ruime spreiding over verschillende debiteuren. Voor beleggers die een beperkt bedrag willen beleggen in hoogrentende obligaties is een belegging in een obligatiefonds een mogelijke piste.

Stijgende wisselkoers kan een kers op de rendementstaart zijn Heel wat munten uit opkomende markten zijn nog flink ondergewaardeerd tegenover de euro: een versteviging van deze munten kan een kers op de rendementstaart vormen. We stellen strikte regels voorop bij de samenstelling van een hoogrentende obligatieportefeuille: Een voldoende hoog rendement, minstens 0,5% meer dan Duits staatspapier. Kwaliteitsvolle debiteuren (minstens een kredietbeoordeling BBB of wat in het vakjargon “Investment Grade” heet) Spreiding: nooit meer dan 10% van de portefeuille in dezelfde munt.

• • •

CZK SEK NOK MYR KRW USD EUR PLN MXN IDR ZAR BRL RUB TRY 0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

HET TE VERWACHTEN RENDEMENT LOOPT FLINK UITEEN Theoretisch rendement tot eindvervaldag (Yield to maturity)

Onze obligatieselectie(1) Munt Lening

Uitgifteprijs Coupon Rating of indicatieve koers

Rendement Tegen(in %) waarde in EUR (*)

Nieuwe emissies AUD

TOYOTA MOTORS CREDIT CORP 4.375% 2012-2017

101.292

05/07

AA-

4.804

1638.57

NOK

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING 5.000% 2012-2018

101.875

25/07

AA-

4.635

1352.38

100.000

27/04

BBB

4.247

2007.92

98.750

22/03

A+

4.248

995.17

Secundaire markt EUR

RCI BANQUE SA 2012-2017 4.250% 2012-2017

EUR

REPUBLIC OF SLOVENIA 2007-2018 4.000% 2007-2018

SEK

LANDWIRTSCH. RENTENBANK 2.500% 2012-2017

101.800

17/02

AAA

2.806

1168.52

TRY

RABOBANK NEDERLAND 9.500% 2009-2014

103.000

22/01

AA

7.330

464.33

(1) (*)

zie voetnoot op laatste bladzijde Tegenwaarde in EUR van de minimum coupure inclusief verlopen rente. Indicatieve wisselkoers: 29-06-2012

Strategie & Accenten

15


Beeldspraak De Chinese overheid verlaagde onlangs enkele rentevoeten, een beslissing die het consumentenvertrouwen ondersteunt en positief is voor de westerse producenten van luxegoederen. Zowat 30% van hun omzet vindt namelijk een Chinese koper. Het belang van de Aziatische consument komt ook nog op een andere manier tot uiting. Aziatische toeristen in Europa zijn goed zijn voor naar schatting 50% tot 60% van de luxeverkopen. De eurocrisis vormt voor de luxeproducenten een meevaller. Ze verzwakte de euro en daardoor wordt de omzet in deviezen omgeruild voor een groter bedrag in euro. Omdat de meeste fabrikanten het merendeel van hun kosten in euro betalen kunnen hun winsten stijgen.

WWW Meer info op: www.kbc.be/beleggers

Briefwisseling aan: KBC BANK NV, KBC Asset Management, Havenlaan 6, 1080 Brussel Strategie & Accenten is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). Voor de gegevens die dienen als uitgangspunt voor de projecties, scenario’s, prognoses en richtkoersen wordt een beroep gedaan op betrouwbare bronnen en eigen onderzoek. Deze aanbeveling valt niet onder de noemer ‘onderzoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 dat de voorschriften bevat ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en valt bijgevolg onder de wettelijke omschrijving van publicitaire mededeling. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vóór de verspreiding van deze aanbeveling handelen in de besproken aandelen. De artikelen in de publicatie vormen op zich geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. De belegger dient zelf nog, best in samenspraak met zijn adviseur Sparen en Beleggen of relatiebeheerder, na te gaan of de besproken activa passen bij zijn persoonlijk risicoprofiel en zijn concrete beleggingsportefeuille. KBC AM noch enige andere vennootschap van de KBC-groep kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens. Verantwoordelijke uitgever / hoofdredacteur: Alex Wolfers, Product & knowledge management KBC AM / Christiaan De Moor Feiten versus andere informatie met betrekking tot beursgenoteerde bedrijven: Voor de beursgenoteerde bedrijven die in deze publicatie vermeld worden, publiceert KBC AM een aandelenfiche op zijn website. Deze aandelenfiche bestaat enerzijds uit puur feitelijke informatie en anderzijds uit de mening van de analist over dat bedrijf. Die laatste tekstgedeelten hebben een gekleurde achtergrond. Frequentie van de advieswijzigingen De analisten van KBC Asset Management volgen de gebeurtenissen in de financiële wereld op de voet. Het aandelenadvies is een conclusie van een zorgvuldige afweging van drie dimensies: het aandeel zelf, de sector waartoe het bedrijf behoort en de regio waarin het gevestigd is. Elke wijziging in één van die drie componenten kan aanleiding geven tot een advieswijziging. De adviesmethodiek Een uitvoerig omschrijving van onze adviesmethodiek staat in de editie van Strategie & Accenten nummer A01 van 6 januari 2011. Deze editie is raadpleegbaar op www.kbcam.be/aandelen/adviesmethodiek. Een exemplaar van deze brochure is ook verkrijgbaar in elk KBC-kantoor. Voor een aantal essentiële elementen van deze beleggingsaanbeveling, die wegens plaatsgebrek niet in deze fiche zijn opgenomen, kunt u de “Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management” raadplegen op www.kbcam.be/aandelen. Gebruikte foto’s: www.shutterstock.com

(1) Een bevek is een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB). Een ICB wordt doorgaans opgericht door een financiële instelling, maar vormt een onafhankelijke juridische entiteit. Een deelbewijs gekocht in een ICB geeft recht op een deel van het resultaat in functie van het belegde bedrag. Het belegde kapitaal kan evenwel in waarde verminderen. De belegging in een ICB laat toe om het beleggingsrisico te spreiden en de toegang tot de beurzen en buitenlandse markten te vergemakkelijken. Beleggingen in ICB’s worden gedekt door het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten. Dit betekent dat een tegemoetkoming kan bekomen worden bij het beschermingsfonds ten belope van maximaal 20.000 EUR als een kredietinstelling of een beursvennootschap rechten van deelneming van ICB’s aanhoudt voor rekening van haar cliënten en deze niet kan leveren of teruggeven aan de rechtmatige eigenaars. Er wordt opgemerkt dat het eventuele verlies aan waarde van een ICB ten opzichte van zijn aanschaffingsprijs niet wordt gedekt door het Beschermingsfonds. (2) Een obligatie is een schuldtitel uitgegeven door een onderneming, een overheidsinstelling of een staat, terugbetaalbaar op een datum en voor een bedrag dat op voorhand werd vastgelegd en dat een interest opbrengt.

volgend nummer verschijnt op 3 augustus 2012

Strategie & Accenten Strategie  

Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekeringen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you