Page 1

&

Strategie Accenten ... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen

Aandelen in dit nummer:

Arseus • Euronav • Richemont • Merck • Cijfereditie Laatste update van de koersen en de aanbevelingen: 10-01-2014

Een nieuw begin Het feestgedruis is alweer achter de rug, op de markten gaat weer alles zijn gewone gangetje. Er viel afgelopen week weinig spectaculair nieuws te rapen. De markten lijken een eerder afwachtende houding aan te nemen, de beurzen bleven dan ook stabiel. In Europa houdt de Europese Centrale Bank (ECB) zoals algemeen verwacht de beleidsrente op 0,25%. De voorbije maanden kwam er duidelijk beterschap in het economische plaatje van de eurozone. Zolang het scenario van moeizaam herstel realistisch blijft, is er geen onmiddellijke aanleiding om het beleid verder te versoepelen. De recente economische indicatoren waren hoopgevend in Europa, zelfs in de periferie wordt beterschap gesignaleerd. Beleggers over de hele wereld kijken uit naar signalen dat de Amerikaanse groei duurzaam blijft. Voor de markten is het eerste arbeidsmarktrapport, na de aankondiging van de Amerikaanse centrale bank (Fed) dat ze haar soepel beleid geleidelijk aan zal terugschroeven (tapering), bepalend. Dat rapport bleek uiteindelijk teleurstellend met een banengroei zwakker dan de voorbije drie jaren. De markten zouden hieruit kunnen afleiden dat tapering toch niet zo’n goed idee is, maar gaan er eerder vanuit dat de koudegolf die de VS de laatste weken in zijn greep houdt, hier een grote rol heeft gespeeld. In komende weken wordt ook de evolutie op de markten van de groeilanden en vooral van China iets om naar uit te kijken. De voorbije jaren groeiden de opkomende economieën veel forser dan hun ontwikkelde tegenspelers. Nu die zich uit het moeras hijsen, volgen beleggers met argusogen hoe de groeilanden op de veranderende omgeving reageren. Tot slot is afgelopen week het nieuwe resultatenseizoen van start gegaan. Alcoa mocht alvast de aftrap geven. Hier waren de resultaten minder dan verwacht. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Overzicht van gewijzigde aanbevelingen Boeing van afbouwen naar opbouwen

Telecom Italia van opbouwen naar kopen

ING van opbouwen naar kopen

Dow Chemical van kopen naar houden

Telenet van houden naar kopen

Van de Velde van houden naar opbouwen

Total van afbouwen naar houden

Arseus van kopen naar houden

Euronav van opbouwen naar houden

Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekering • Ze verschijnt tweemaal per maand • Nr. A02 • 16-01-2014


Afkoelingsperiode voor Arseus Koers Koersdoel

25,80EUR 27,00EUR

Wijziging van de aanbeveling: Van kopen naar houden

15,92EUR

27,90EUR

Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste Koers(uiterst rechts op de grafiek) Koersdoel en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers xx xx xx xx van de voorbije twaalf maanden.

Grafiek (1) Jongste wijziging van de aanbeveling*: 07-01-2014 Van kopen naar houden *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten • Arseus is een multinational die producten, diensten xx xx en concepten levert aan professionals en instellingen in de gezondheidszorg in Europa, de VS en Koers Koersdoel Brazilië. De hoofdzetel is in België, dexxoperationele xx xx xx activiteiten worden aangestuurd van Nederland.

Sterktes • Breed gamma aan producten en diensten met focus op innovatie en totaaloplossingen. • Fagron is wereldspeler voor farmaceutische toeleveringen.xx xx • Hoge brutomarges. Koersdoel • Merendeel van de activiteitenKoers is crisisresistent. xx xx xx xx

Zwaktes

Jan De Kerpel financieel analist KBC Securities

• Relatief weinig operationele integratie. • Hoge schuldgraad. • Dentals luxeproducten zijn onderhevig aan economische omstandigheden en tandartsen stellen nieuwe investeringen uit. xx

xx

30 25

Opinie Grafiek Sinds we (2) de aanbeveling

voor Arseus op ‘kopen’ hebben gezet in 2013, heeft het bedrijf er een mooie rally opzitten (+70% vorig jaar). Door de recente desinvestering van dentale activiteiten verwachten we dat er een afkoelingsperiode aankomt, omdat de volledige impact van de desinvesteringen (inclusief mogelijke negatieve herwaarderingen) op de balans pas bij het jaarrapport in februari zal vrijgegeven worden. Tot vandaag worden fluctuaties bij Fagron soms verdoezeld door aanhoudende zwakheden in Grafiek (3) de distributieactiviteiten. Nu Arseus bijna volledig op Fagron teert, zullen beleggers elke verandering van de verkoopcijfers of de marges bij Fagron met een vergrootglas bekijken. De recente organische groei bij Fagron is voor een substantieel deel afkomstig van het Amerikaanse Freedom, dat in 2013 werd overgenomen en van de eerdere overnames in Brazilië. We verwachten dat de huidige marges bij Fagron stabiel kunnen zijn, maar dat een nieuwe marge-uitbreiding zoals bij Fagron Grafiek (4) in het voorbije jaar moeilijk wordt. Om die reden passen we het koersdoel aan naar 27 euro en verlagen we de aanbeveling van kopen naar houden.

20 15 10 5 0

Source: Thomson Reuters Datastream

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ARSEUS (D) Health Care Equipment & Services World equity markets

2

Strategie & Accenten AANDELEN CIJFEREDITIE


xx

Grafiek (2)

xx Koers

Koersdoel

xx xx

xx xx

Verwateringseffect bij Euronav niet onderschatten xx

xx

Grafiek (3)

Koers Koersdoel

8,83EUR 9,00EUR

Wijziging van de aanbeveling: Van opbouwen naar houden

3,05EUR 9,25EUR Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers van de voorbije twaalf maanden.

Grafiek (4) Jongste wijziging van de aanbeveling*: 07-01-2014 Van opbouwen naar houden *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten

Opinie

• Euronav is een tankerrederij met een moderne vloot van VLCC1 - en Suezmax2 tankers. De meeste VLCCs van Euronav worden op de spotmarkt3 uitgebaat via de Tankers’ International pool, de wereldmarktleider in het VLCC segment. De meeste Suezmaxtankers zijn verhuurd met contracten op middellange termijn via tijdsbevrachting4.

• Na een kapitaalverhoging haalt Euronav 350 miljoen dollar op in verschillende stappen. Om de financiering van de deal met Maersk Tankers af te ronden, gaat Euronav ook de schuldfinanciering (ten belope van 500 miljoen dollar) afronden. Daarbovenop gaat het bedrijf een banklening aan ter waarde van 235 miljoen dollar in de vorm van een achtergestelde lening. Het bedrag van de kapitaalverhoging ligt hoger dan we hadden verwacht. Euronav had in december namelijk al converteerbare obligaties uitgegeven ter waarde van 150 miljoen dollar. Dat wil zeggen dat er genoeg ruimte is om de overname van Maersk te financieren én om in de toekomst niet aan de zijlijn te moeten staan.

Sterktes • Moderne vloot. • Goede mix tussen spot en tijdsbevrachting.

Zwaktes • Onzekere marktvooruitzichten omwille van de sterke toename aan capaciteit. Very Large Crude Carriers (capaciteit 2 miljoen vaten). Schepen van de Suezmax klasse zijn ontworpen om de beschikbare diepte en breedte van het Suezkanaal in Egypte maximaal te benutten (capaciteit 1 miljoen vaten). 3 Onmiddellijke betaling en levering. 4 Het volledig uitgeruste en bemande schip wordt ter beschikking gesteld voor het verrichten van vervoer in een bepaald verkeersgebied en gedurende een overeengekomen periode. 1 2

22 20 18 16 14 12 10 8

• We blijven heel enthousiast over de deal met Maersk. Dat verhindert ons evenwel niet de aanbeveling voor het aandeel te verlagen van opbouwen naar houden. Het aandeel heeft het koersdoel van 9 euro bereikt. We zijn van mening dat de markt het verwateringseffect sterk onderschat. Euronav heeft meer dan genoeg financiële ruimte om nieuwe overnames te doen. Daarom zijn we van mening dat het aandeel tegen een significante premie mag noteren. Een verdere stijging in de activawaarde met gemiddeld 10% kan de intrinsieke waarde met 1,5 euro per aandeel doen toenemen. Maar daarvoor zijn natuurlijk wel eerst overnames nodig. Afwachten, met andere woorden…

6 4 2

Source: Thomson Reuters Datastream

2009

2010

2011

2012

2013

EURONAV Transport World equity markets

Strategie & Accenten AANDELEN CIJFEREDITIE

3

Wouter Vanderhaeghen financieel analist KBC Securities


Koers

Koersdoel

xx xx

xx xx

Richemont ideaal geplaatst voor verdere groei xx

xx

Koers

84,35CHF

Grafiek (1)

Koersdoel

100,00CHF

Aanbeveling: Opbouwen

Kris Verheyen financieel analist KBC Asset Management

Grafiek (2)

68,15CHF 95,55CHF Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) Koers en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers Koersdoel van de voorbije twaalf xx xxmaanden. xx xx

Jongste wijziging van de aanbeveling*: 27-03-2013 Eerste aanbeveling opbouwen

Activiteiten

Opinie

*De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

• Richemont is de tweede producent van luxe- • In de eerste helft van het lopende boekjaar (april tot Grafiek (3) goederen september 2013) boekte Richemont een organische xx en richt zich vooral op het hogere prijsxx segment. De groep omvat vier divisies. De divisie omzetgroei van 9%. Regionaal werd de sterkste KoersdoelDe divisie Juwelen (Cartier en Van CleefKoers & Arpels). groei opgetekend in Japan en Amerika (beide xx xx xx xx Gespecialiseerde Horloges (IWC, Jaeger-LeCoultre +17%). In Europa steeg de omzet met 10%, vooral en Piaget). De divisie Montblanc (schrijfgerei en acte danken aan de Aziatische consumenten die cessoires). De Overige activiteiten (lederwaren en tijdens hun reizen naar Europa meer luxegoederen internetverkoper Net-A-Porter). kochten. In Azië steeg de omzet 4%. • De jongste jaren is Richemont sterk gegroeid. Over 2010 - 2012 steeg de omzet met 18% op jaarbasis Sterktes en de bedrijfswinst met 28%. Het is onwaarschijnlijk • Leidende merken in juwelen en horloges in de Grafiek (4) dat het bedrijf die groei kan aanhouden. Maar anahoogste prijsklasse. xx xx listen verwachten dat de luxegoederensector in • Gezonde balansstructuur. 2013 en 2014 met zowat 8% zal groeien en we denken dat Richemont het minstens even goed zal Zwaktes doen. • Verdere verticale integratie in horlogeproductie • De bedrijfsmarge steeg van 16% in 2009 tot 24% vereist hoge investeringen. voor het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2013. • Productiekosten voornamelijk in CHF, wat de winst Voor de komende jaren verwachten we een verdere gevoelig maakt voor wisselkoersschommelingen. stijging van de marges. Op korte termijn kan de marge onder druk komen omdat Richemont meer 100 moet investeren in een verdere uitbouw van haar in90 terne productie van horlogeonderdelen. • De economische groei in China blijft een bepalende 80 factor voor de omzet van Richemont. Na een dip in 70 de tweede helft van 2012 zit de Chinese economie 60 weer op het goede spoor. In het verleden waren het 50 vooral de rijke Chinezen die luxegoederen kochten. 40 Maar de opkomende middenklasse wordt alsmaar 30 belangrijker. Dat is positief, want het beperkt de 20 schommelingen in de groei. Source: Thomson Reuters Datastream 10 • We geven de aanbeveling opbouwen voor het 2009 2010 2011 2012 2013 aandeel. RICHEMONT N Consumer Durables & Apparel World equity markets

4

Strategie & Accenten AANDELEN CIJFEREDITIE


Koers

Koersdoel

xx xx

xx xx

Lage waardering Merck stemt ons positief xx

xx

Koers

49,52USD

Grafiek (1)

Koersdoel

53,00USD

Aanbeveling: Kopen

40,85USD

Grafiek (2)

50,18USD

Koers aandelenkoers en het Koersdoel Situering van de huidige koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) xx xx xx xx en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers van de voorbije twaalf maanden.

Jongste wijziging van de aanbeveling*: 10-01-11 van koopwaardig naar kopen *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten

Opinie

(3)kwartaal van 2013 geeft een gemengd • Merck is een leidinggevend farmaceutisch bedrijf Grafiek • Het derde xx xx dat actief is in diverse therapeutische domeinen. beeld voor Merck. De verkopen kwamen beneden de Het behandelt onder meerKoers cardiovasculaire aanverwachtingen uit, maar doorgedreven kostenbespaKoersdoel doeningen, astma, artritis en osteoporose. Singulair ringen konden dan weer de kwartaalwinst kleuren. xx xx xx xx (astma), Remicade (reumatoïde artritis) en Januvia De onderneming behield haar omzetverwachtingen (diabetes) behoren tot de best verkopende voor 2013, die in het vorig kwartaal naar beneden producten. werden bijgesteld tot een 5-6% daling. De winstverwachtingen werden scherper bijgesteld tot 3,48-3,52 USD per aandeel. Sterktes • Merck • Sterke marktpositie in de VS met bekende merkGrafiek bouwt (4) verder aan zijn diabetesfranchise. Dat zou de omzetdaling door patentverval van topnamen. xx xx product Singulair verzachten. Maar die franchise • Bedrijf sloot meer dan 45 verkoopsovereenkomsten komt onder sterke druk te staan door vraagtekens met sectorgenoten. van gezondheidsinstanties en door toenemende • Interessante pijplijn. concurrentie en dito prijzendruk. • Ruime activiteitenspreiding. • In Europa werd een generieke versie van Remicade goedgekeurd. Die zal pas in 2015 op de markt kunZwaktes nen komen als het octrooi vervalt. De prijs voor Re• Afhankelijk van enkele producten. micade werd opgetrokken, waardoor de omzet voor • Remicade komt binnenkort onder druk door biodat product boven de verwachtingen uitkwam. generische variant en toenemende competitie. • Merck heeft een aantal interessante producten in de pijplijn en is goed gediversifieerd waardoor de onder55 neming op lange termijn beter bestand is om de omzeterosie door octrooiverval op te vangen. 50 • Merck zou onderhandelingen gestart zijn met 45 Novartis om haar divisie van voorschriftvrije medicijnen om te ruilen tegen de divisie vaccins en die40 rengeneeskunde van Novartis. Strategisch gezien 35 zou dit een heel goeie zet zijn. 30 • Het aantrekkelijke dividend, een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen van 15 miljard USD 25 en de lagere waardering ten opzichte van sectorSource: Thomson Reuters Datastream 20 genoten stemmen ons positief. Onze aanbeveling 2009 2010 2011 2012 2013 MERCK & CO. luidt dan ook om het aandeel te kopen. Pharmaceuticals & Biotechnology World equity markets

Strategie & Accenten AANDELEN CIJFEREDITIE

5

Pieter Mahieu financieel analist KBC Asset Management


Markten in beeld Obligatiemarkten

Aandelenmarkten Koers-winstverhouding dividendrendement (%) EMU 12,70 3,48 VS 15,29 2,25

Tienjaarsrente In EUR Tienjaarsrente in USD

5.00

5.00

4.50

4.50

4.00

4.00

3.50

3.50

3.00

3.00

2.50

2.50

2.00

2.00

1.50

1.50

1.00

1.00

220

220

200

200

180

180

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

0.50

60

Source: Thomson Reuters Datastream 60

0

2009

2010

2011

2012

EURO STOXX 50 - PRICE INDEX S&P 500 COMPOSITE - PRICE INDEX

2013

0.50 2009

2010

Source: Thomson Reuters Datastream 0

2011

2012

2013

EMU BENCHMARK 10 YR. DS GOVT. INDEX - RED. YIELD US BENCHMARK 10 YEAR DS GOVT. INDEX - RED. YIELD

Meer info op: www.kbc.be/beleggers

Briefwisseling aan: KBC BANK NV, KBC Asset Management, Havenlaan 2, 1080 Brussel Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM), gebaseerd op beleggingsaanbevelingen van KBC AM en/of samenvattingen van analyserapporten van KBC Securities NV (KBC Sec) en wordt verspreid door KBC Bank. Deze publicatie valt niet onder de noemer ‘onderzoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, doch is een publicitaire mededeling, zodat de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden niet van toepassing zijn. Deze aanbevelingen vormen op zich geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument. De verloning van de medewerkers of aangestelden die voor KBC AM en/of KBC Sec werkzaam zijn en die bij het opstellen van de aanbevelingen betrokken waren, is niet direct gekoppeld aan zakenbanktransacties. De resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices zijn resultaten behaald in het verleden en vormen als zodanig geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Indien de resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices uitgedrukt zijn in een andere valuta dan EUR, kan het rendement door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. KBC Sec, KBC AM noch enige andere vennootschap van de KBC-groep kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de in dit document vermelde gegevens. Voor een aantal essentiële elementen van de beleggingsaanbevelingen (waaronder de belangenconflictenregeling), die wegens plaatsgebrek niet in dit document zijn opgenomen, kunt u voor KBC Sec de “Disclosures” raadplegen op www.kbcsecurities.com/disclosures en voor KBC AM de “Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management” op www.kbcam.be/aandelen. Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. www.kbc.be Feiten versus andere informatie met betrekking tot beursgenoteerde bedrijven: Voor de beursgenoteerde bedrijven die in deze publicatie vermeld worden, publiceert KBC AM een aandelenfiche op zijn website. Deze aandelenfiche bestaat enerzijds uit puur feitelijke informatie en anderzijds uit de mening van de analist over dat bedrijf. Die laatste tekstgedeelten hebben een gekleurde achtergrond. Frequentie waarop de aanbevelingen wijzigen: De analisten van KBC Asset Management volgen de gebeurtenissen in de financiële wereld op de voet. De aanbeveling is een conclusie van een zorgvuldige afweging van drie dimensies: het aandeel zelf, de sector waartoe het bedrijf behoort en de regio waarin het gevestigd is. Elke wijziging in één van die drie componenten kan aanleiding geven tot een wijziging van de aanbeveling. Manier waarop aanbevelingen tot stand komen: Een uitvoerig omschrijving van onze werkwijze staat in de editie van Strategie & Accenten nummer 01 van 6 januari 2011. Deze editie is raadpleegbaar op www.kbcam.be/aandelen/adviesmethodiek. Een exemplaar van deze brochure is ook verkrijgbaar in elk KBC-kantoor. Voor een aantal essentiële elementen van deze beleggingsaanbeveling, die wegens plaatsgebrek niet in deze fiche zijn opgenomen, kunt u de “Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management” raadplegen op www.kbcam.be/aandelen. Gebruikte foto’s: www.shutterstock.com De Global Industry Classification Standard (“GICS”) is ontwikkeld door en is de exclusieve eigendom en een dienstmerk van MSCI Inc. (“MSCI”) en Standard & Poor’s, een onderneming van de McGraw-Hill Companies, Inc. (“S&P”) en is toegelaten voor gebruik door [Licentiehouder]. Noch MSCI, S&P, noch een derde partij die betrokken is bij het maken of samenstellen van de GICS of van GICS-classificaties verleent enige garantie of legt eender welke verklaring af, uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot die standaard of classificatie (of de resultaten die worden verkregen door het gebruik ervan) en alle partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een welbepaald doel af met betrekking tot die standaard of classificatie. Zonder het voorgaande te beperken zal MSCI, S&P een van hun dochters of een derde partij die betrokken is bij het maken of samenstellen van de GICS of van GICS-classificaties in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, gevolg- of andere schade (inclusief winstderving), zelfs als ze van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis werden gesteld.

Het volgende nummer verschijnt op 6 februari 2014


&

Strategie Accenten

Cijfereditie Geachte cliĂŤnt, In deze bijlage van Strategie&Accenten vindt u naast een overzicht van onze aanbevelingen en koersdoelen ook een reeks cijfers over deze aandelen. Cijfers kunnen namelijk veel vertellen over een bedrijf. Ze geven een beeld van de voorbije prestaties en laten toe verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken. Daardoor verkrijgt u als aandelenbelegger nuttige informatie waarop u uw aan- en verkoopbeslissingen kunt baseren. De aandelen in de bijgevoegde lijst staan gerangschikt per sector. Het is namelijk interessant om bedrijven met een min of meer gelijkaardige activiteit met elkaar te vergelijken. Achter de Belgische aandelen staat een (B). Op die manier kunt u ze gemakkelijk terugvinden binnen hun sector. Boven elke kolom staat vermeld welke informatie we tonen voor de verschillende bedrijven. Op de laatste bladzijde vindt u een korte omschrijving van de betekenis of kunt u terugvinden hoe dit cijfer wordt berekend. Het getoonde cijfermateriaal per bedrijf is bewust beperkt gehouden. Er staat alleen informatie in die echt relevant is voor de beoordeling van een aandeel. We hebben er bovendien voor gekozen om voor alle bedrijven dezelfde kerngetallen te tonen. Opnieuw om de vergelijking tussen de verschillende aandelen mogelijk te maken. Een aanbeveling voor een aandeel is natuurlijk veel meer dan de verzameling van een aantal getallen. Daarom kunt u op de KBC-site dagelijks terecht voor de meest recente informatie over de bedrijven waarvoor we een aanbeveling geven (www.kbc.be/aandelen). Van zowat 230 bedrijven kunt een aandelenfiche raadplegen waarop heel wat relevante informatie overzichtelijk is weergegeven. Bovendien kunt u er terecht voor een grondige motivering van de aanbeveling door de betrokken analist.

Strategie & Accenten AANDELEN + Cijfereditie

7


rijf

Bed

ENERGIE BP ENCANA CORP ENI EXXON MOBIL FUGRO PETROBRAS * ROYAL DUTCH SHELL SBM OFFSHORE SCHLUMBERGER TECHNIP TOTAL TRANSOCEAN BASISMATERIALEN AKZO NOBEL ALCOA ANGLO AMERICAN ARCELOR-MITTAL ARKEMA BASF BHP BILLITON DOW CHEMICAL DSM DU PONT LAFARGE MOSAIC NEWMONT MINING NYRSTAR (B) POTASH CORP RECTICEL (B) RESILUX (B) RIO TINTO SOLVAY (B) STORA ENSO SYNGENTA TESSENDERLO (B) UMICORE (B) INDUSTRIテ記E SECTOREN AALBERTS INDUSTRIES ABB LTD ABERTIS ALSTOM BAM GROEP BEKAERT (B) BOEING BOMBARDIER BOSKALIS BPOST CATERPILLAR CFE (B) CMB (B) DECEUNINCK (B) DEUTSCHE POST EURONAV (B) EXMAR (B) FEDEX GENERAL ELECTRIC KUEHNE & NAGEL PHILIPS POST NL RANDSTAD RYANAIR HOLDINGS

8

rs

Koe

l doe

rs

Koe

g

lin eve

b

Aan

e sati tali EUR i p a n rktk ljoe Ma in mi

494,00 GBp 18,67 CAD 17,66 EUR 99,66 USD 42,49 EUR 13,16 USD 26,03 EUR 14,99 EUR 88,02 USD 69,84 EUR 43,97 EUR 48,76 USD

400,00 GBp 22,00 CAD 18,00 EUR 80,00 USD 44,00 EUR 16,00 USD 23,50 EUR 19,00 EUR 100,00 USD 92,00 EUR 43,00 EUR 58,00 USD

Afbouwen Kopen Houden Afbouwen Houden Houden Afbouwen Kopen Kopen Opbouwen Houden Kopen

110 819,94 9 473,29 63 816,29 324 842,32 3 569,38 63 413,93 168 373,39 3 124,95 84 790,12 7 774,90 103 601,89 13 026,04

55,91 EUR 10,53 USD 1 276,50 GBp 12,74 EUR 83,51 EUR 78,59 EUR 1 828,50 GBp 43,59 USD 57,57 EUR 62,96 USD 54,37 EUR 46,58 USD 24,08 USD 2,63 EUR 34,91 CAD 6,04 EUR 94,23 EUR 3 215,00 GBp 108,70 EUR 7,33 EUR 363,00 CHF 18,50 EUR 32,74 EUR

57,00 EUR 7,00 USD 1 100,00 GBp 14,00 EUR 80,00 EUR 73,00 EUR 1 950,00 GBp 45,00 USD 63,00 EUR 40,00 USD 50,00 EUR 46,00 USD 25,00 USD 2,50 EUR 26,00 CAD 6,50 EUR 93,00 EUR 3 400,00 GBp 120,00 EUR 5,50 EUR 320,00 CHF 19,00 EUR 35,00 EUR

Opbouwen Afbouwen Verkopen Opbouwen Houden Houden Houden Houden Opbouwen Verkopen Houden Houden Houden Houden Verkopen Opbouwen Kopen Houden Opbouwen Afbouwen Afbouwen Houden Houden

13 190,56 8 294,30 21 421,36 21 250,40 5 140,41 71 714,82 124 784,69 38 468,70 10 571,63 42 469,10 15 707,13 14 526,34 8 800,18 438,66 20 633,79 176,87 185,13 73 556,61 9 147,72 5 899,68 27 245,06 586,50 3 890,40

23,43 EUR 23,46 CHF 16,40 EUR 25,79 EUR 3,81 EUR 25,63 EUR 138,41 USD 4,59 CAD 38,16 EUR 14,25 EUR 88,64 USD 63,44 EUR 21,87 EUR 1,80 EUR 26,01 EUR 9,20 EUR 11,50 EUR 138,72 USD 27,26 USD 116,80 CHF 27,33 EUR 4,27 EUR 48,68 EUR 6,71 EUR

22,00 EUR 27,50 CHF 15,00 EUR 22,50 EUR 3,20 EUR 26,00 EUR 155,00 USD 3,50 CAD 35,00 EUR 17,00 EUR 78,00 USD 75,00 EUR 21,00 EUR 1,75 EUR 29,00 EUR 9,00 EUR 12,00 EUR 126,00 USD 31,50 USD 95,00 CHF 30,00 EUR 4,30 EUR 45,00 EUR 6,00 EUR

Houden Kopen Houden Afbouwen Afbouwen Houden Opbouwen Afbouwen Opbouwen Opbouwen Afbouwen Kopen Houden Kopen Opbouwen Houden Kopen Houden Kopen Verkopen Kopen Houden Houden Houden

2 583,15 43 861,95 14 060,61 7 972,69 1 041,05 1 499,19 77 682,99 5 476,88 4 570,07 2 862,01 41 635,62 825,47 754,25 196,11 31 386,05 470,66 680,09 32 307,07 203 136,40 11 330,57 25 654,77 1 865,05 8 732,40 9 549,04

Strategie & Accenten AANDELEN + Cijfereditie


oat

e fl

Fre

te k

gs

Hoo

12

soer

m

2m

o te k

gs

Laa

-1 ers

rsve Koe winst

ent

ing

ud rho

em end

to dr Bru ividen D

per de r a a kw eel Boe aand

99,98% 99,89% 69,69% 99,74% niet bekend 66,44% 99,96% 99,99% 99,74% 87,12% 86,45% 93,95%

494,65 GBp 20,98 CAD 19,59 EUR 101,74 USD 49,72 EUR 20,26 USD 27,06 EUR 16,18 EUR 94,91 USD 92,49 EUR 45,67 EUR 59,50 USD

426,55 GBp 17,40 CAD 15,16 EUR 84,79 USD 34,71 EUR 12,03 USD 23,40 EUR 10,04 EUR 69,08 USD 60,20 EUR 35,18 EUR 44,19 USD

6,43 14,38 16,65 13,56 15,07 8,45 10,43 niet relevant 19,15 13,37 10,71 11,34

5,23% 1,58% 6,21% 2,49% 3,55% niet bekend 5,18% niet bekend 1,43% 2,46% 5,41% 4,56%

6,91 GBp 7,31 CAD 14,75 EUR 38,74 USD 24,08 EUR 26,17 USD 28,16 EUR 8,60 EUR 28,77 USD 36,02 EUR 31,96 EUR 45,14 USD

99,91% 99,73% 87,72% 58,76% 94,05% 88,62% 96,93% 99,62% 96,22% 99,84% 64,98% 93,29% 99,73% niet bekend 99,36% niet bekend niet bekend 86,95% niet bekend niet bekend 99,85% niet bekend niet bekend

57,00 EUR 10,77 USD 2 088,50 GBp 13,76 EUR 87,77 EUR 79,18 EUR 2 251,50 GBp 44,99 USD 60,19 EUR 65,00 USD 56,48 EUR 64,65 USD 46,13 USD 4,58 EUR 45,14 CAD 6,82 EUR 96,23 EUR 3 838,00 GBp 121,05 EUR 7,54 EUR 416,00 CHF 26,07 EUR 41,30 EUR

42,10 EUR 7,63 USD 1 195,50 GBp 8,35 EUR 63,55 EUR 64,09 EUR 1 644,00 GBp 29,81 USD 43,31 EUR 45,47 USD 43,81 EUR 39,75 USD 22,34 USD 2,01 EUR 28,75 CAD 4,63 EUR 58,20 EUR 2 579,50 GBp 97,20 EUR 4,76 EUR 335,30 CHF 16,55 EUR 31,25 EUR

25,30 33,81 niet relevant niet relevant 26,66 15,31 14,69 21,86 28,15 20,29 36,40 12,20 10,68 niet relevant 14,22 niet relevant 17,74 niet relevant 23,40 17,08 20,54 niet relevant 18,61

2,66% 1,14% 4,86% 1,21% 2,21% 3,33% 4,60% 2,97% 2,61% 2,89% 1,83% 2,16% 3,34% niet bekend 4,30% 4,75% 1,76% 3,96% 3,09% 4,01% 2,63% 7,21% 3,09%

23,94 EUR 11,97 USD 24,33 GBp 29,38 EUR 36,67 EUR 28,37 EUR 13,34 GBp 16,49 USD 34,89 EUR 14,69 USD 50,95 EUR 31,77 USD 23,39 USD 6,87 EUR 11,51 CAD 7,51 EUR 38,32 EUR 24,53 GBp 72,77 EUR 6,82 EUR 96,98 CHF 8,43 EUR 15,60 EUR

78,64% 92,02% 45,27% 67,73% 84,31% niet bekend 99,56% 99,73% 71,28% niet bekend 99,75% niet bekend niet bekend niet bekend 78,98% niet bekend niet bekend 93,43% 99,94% 46,19% 94,41% 90,03% 65,31% 91,88%

23,49 EUR 23,64 CHF 16,60 EUR 35,78 EUR 4,74 EUR 31,11 EUR 142,00 USD 5,43 CAD 38,64 EUR 16,77 EUR 99,70 USD 66,64 EUR 22,94 EUR 1,87 EUR 26,75 EUR 10,85 EUR 11,74 EUR 144,39 USD 28,09 USD 123,20 CHF 27,46 EUR 4,55 EUR 49,27 EUR 7,51 EUR

15,56 EUR 18,50 CHF 11,47 EUR 24,11 EUR 2,98 EUR 20,01 EUR 72,68 USD 3,80 CAD 26,92 EUR 13,56 EUR 79,49 USD 41,00 EUR 13,85 EUR 1,16 EUR 16,41 EUR 3,02 EUR 6,87 EUR 90,61 USD 20,68 USD 98,50 CHF 20,00 EUR 1,46 EUR 27,98 EUR 5,09 EUR

19,71 20,60 25,55 10,25 niet relevant niet relevant 25,19 12,09 15,57 niet relevant 15,02 23,27 13,36 56,93 16,86 niet relevant 7,89 21,77 17,30 24,69 61,84 niet relevant 123,04 17,05

1,50% 2,90% 3,92% 3,25% 2,59% 3,41% 2,08% 2,22% 3,26% 6,50% 2,70% 1,82% 0,37% niet bekend 2,70% niet bekend 8,75% 0,43% 3,22% 3,00% 2,74% niet bekend 2,54% niet bekend

8,86 EUR 7,66 CHF 4,41 EUR 16,08 EUR 3,82 EUR 23,13 EUR 11,90 USD 1,23 CAD 18,88 EUR niet bekend 28,46 USD 40,67 EUR niet bekend 1,90 EUR 7,69 EUR 16,65 EUR 7,20 EUR 55,14 USD 12,13 USD 20,10 CHF 11,93 EUR -1,52 EUR 16,31 EUR 2,56 EUR

Strategie & Accenten AANDELEN + Cijfereditie

9


rijf

Bed

SAINT-GOBAIN SCHNEIDER ELECTRIC SIEMENS TYCO INTL. TNT Express VESTAS WIND SYSTEMS VINCI VOPAK WIENERBERGER AG CYCLISCHE CONSUMENTENSECTOREN ADIDAS BMW CARNIVAL DAIMLER D’IETEREN (B) H&M HOME DEPOT INDITEX KERING KINEPOLIS (B) KINGFISHER LAGARDERE LVMH MCDONALD’s NIKE PEUGEOT PUBLICIS REED ELSEVIER RICHEMONT ROULARTA (B) SIOEN INDUSTRIES (B) SONY SWATCH TIME WARNER TOYOTA TUI VAN DE VELDE (B) VOLKSWAGEN WOLTERS KLUWER WPP GROUP YUM! BRANDS NIET-CYCLISCHE CONSUMENTENSECTOREN AB INBEV (B) AHOLD ALTRIA GROUP BRITISH AMERICAN TOBACCO CARREFOUR COCA COLA CO. COLRUYT (B) D.E. MASTER BLENDERS 1753 DANONE DELHAIZE (B) HEINEKEN IMPERIAL TOBACCO L’OREAL METRO MONDELEZ NESTLE NUTRECO PEPSICO PROCTER & GAMBLE SIPEF (B)

10

rs

Koe

l doe

rs

Koe

g

lin eve

b

Aan

Opbouwen Opbouwen Opbouwen Houden Houden Verkopen Kopen Houden Verkopen

e sati tali EUR i p a n rktk ljoe Ma in mi

39,14 EUR 61,90 EUR 99,91 EUR 40,83 USD 6,81 EUR 197,40 DKK 48,20 EUR 41,18 EUR 12,00 EUR

42,50 EUR 70,00 EUR 105,00 EUR 37,00 USD 7,50 EUR 130,00 DKK 51,00 EUR 44,00 EUR 8,50 EUR

21 646,88 34 648,25 87 095,66 14 025,50 3 729,14 5 111,55 28 941,67 5 184,37 1 410,32

91,24 EUR 83,60 EUR 39,23 USD 62,36 EUR 36,03 EUR 294,00 SEK 81,10 USD 119,45 EUR 151,00 EUR 115,18 EUR 386,20 GBp 27,01 EUR 127,65 EUR 95,85 USD 77,43 USD 10,00 EUR 65,56 EUR 15,59 EUR 86,95 CHF 10,91 EUR 8,38 EUR 1 800,00 JPY 571,50 CHF 68,16 USD 6 270,00 JPY 12,58 EUR 36,40 EUR 193,90 EUR 20,74 EUR 1 367,00 GBp 75,50 USD

98,00 EUR 85,00 EUR 44,00 USD 62,50 EUR 36,50 EUR 200,00 SEK 74,00 USD 129,00 EUR 207,00 EUR 125,00 EUR 480,00 GBp 29,00 EUR 136,00 EUR 105,00 USD 74,00 USD 16,00 EUR 75,00 EUR 16,00 EUR 100,00 CHF 11,00 EUR 9,00 EUR 1 600,00 JPY 645,00 CHF 68,00 USD 7 300,00 JPY 11,30 EUR 40,00 EUR 225,00 EUR 16,50 EUR 1 600,00 GBp 85,00 USD

Kopen Houden Opbouwen Houden Houden Afbouwen Houden Opbouwen Kopen Opbouwen Kopen Opbouwen Houden Houden Houden Kopen Kopen Opbouwen Opbouwen Houden Houden Afbouwen Kopen Houden Opbouwen Houden Opbouwen Kopen Houden Kopen Opbouwen

18 990,55 53 982,63 23 698,08 66 604,47 2 006,16 54 028,26 84 439,75 74 300,98 18 882,66 638,66 11 118,46 3 536,55 64 001,61 70 556,95 50 714,85 3 573,33 13 829,74 12 127,73 40 106,87 144,98 176,90 13 311,00 24 090,32 44 929,93 152 541,21 3 185,01 482,27 90 892,38 6 241,72 22 013,20 25 084,25

76,60 EUR 13,19 EUR 37,28 USD 3 185,50 GBp 28,43 EUR 40,27 USD 40,81 EUR 12,45 EUR 51,82 EUR 43,42 EUR 47,55 EUR 2 314,00 GBp 126,10 EUR 34,36 EUR 34,53 USD 66,45 CHF 36,39 EUR 82,28 USD 80,64 USD 57,50 EUR

78,00 EUR 14,00 EUR 35,00 USD 3 900,00 GBp 27,00 EUR 45,00 USD 42,00 EUR 12,50 EUR 52,00 EUR 55,00 EUR 58,00 EUR 2 700,00 GBp 104,00 EUR 34,00 EUR 37,00 USD 77,00 CHF 37,00 EUR 92,00 USD 91,00 USD 59,00 EUR

Opbouwen Houden Houden Kopen Houden Houden Houden Ingaan op bod Houden Opbouwen Opbouwen Kopen Verkopen Houden Opbouwen Opbouwen Houden Opbouwen Opbouwen Opbouwen

122 598,15 13 362,00 54 976,75 71 873,09 20 430,83 131 223,60 6 839,39 niet bekend 32 403,29 4 413,02 27 221,88 26 210,54 75 006,46 11 332,69 44 915,65 172 057,75 2 564,72 94 191,35 162 829,86 515,17

Strategie & Accenten AANDELEN + Cijfereditie


oat

e fl

Fre

te k

gs

Hoo

12

soer

m

2m

o te k

gs

Laa

-1 ers

87,15% 89,94% 87,87% 99,47% 80,66% niet bekend 87,83% 51,57% niet bekend

40,33 EUR 66,99 EUR 100,90 EUR 41,65 USD 8,56 EUR 202,60 DKK 48,37 EUR 55,23 EUR 13,30 EUR

27,11 EUR 52,49 EUR 73,08 EUR 29,59 USD 4,05 EUR 33,04 DKK 33,25 EUR 39,75 EUR 7,05 EUR

100,00% 53,30% 80,84% 88,96% niet bekend niet bekend 99,84% 35,58% 54,14% niet bekend 99,84% 75,3% 50,53% 99,92% 98,56% 70,82% 80,57% 99,90% 99,95% niet bekend niet bekend 98,64% 97,98% 93,96% 77,83% 53,13% niet bekend 8,41% 99,98% 98,48% 99,71%

94,10 EUR 86,10 EUR 40,47 USD 63,65 EUR 38,07 EUR 300,70 SEK 82,57 USD 121,49 EUR 185,15 EUR 117,27 EUR 421,60 GBp 27,73 EUR 150,05 EUR 103,70 USD 80,26 USD 13,08 EUR 67,72 EUR 15,89 EUR 96,15 CHF 14,50 EUR 8,85 EUR 2 413,00 JPY 606,50 CHF 70,77 USD 6 800,00 JPY 12,78 EUR 38,44 EUR 197,95 EUR 21,01 EUR 1 391,00 GBp 78,68 USD

niet bekend 73,61% 99,67% 99,91% 72,16% 90,11% niet bekend 4,71% 84,75% niet bekend 37,42% 99,93% 37,72% 45,12% 99,77% 99,82% 96,42% 99,79% 99,87% niet bekend

79,60 EUR 14,18 EUR 38,58 USD 3 807,50 GBp 29,16 EUR 43,43 USD 44,73 EUR 12,60 EUR 60,45 EUR 53,37 EUR 60,20 EUR 2 488,00 GBp 137,85 EUR 38,10 EUR 35,43 USD 70,00 CHF 39,56 EUR 87,06 USD 85,82 USD 65,30 EUR

Strategie & Accenten AANDELEN + Cijfereditie

rsve Koe winst

ent

ing

ud rho

em end

to dr Bru ividen D

per de r a a kw eel Boe aand

34,70 18,94 19,69 22,02 niet relevant niet relevant 13,76 16,49 niet relevant

3,18% 3,03% 3,03% 1,56% 0,64% niet bekend 3,68% 2,17% 1,00%

32,26 EUR 29,22 EUR 33,35 EUR 11,00 USD 4,35 EUR 6,01 DKK 24,59 EUR 13,21 EUR 15,39 EUR

65,84 EUR 63,27 EUR 31,44 USD 38,14 EUR 29,79 EUR 210,00 SEK 62,73 USD 89,90 EUR 141,11 EUR 79,85 EUR 266,90 GBp 17,25 EUR 117,80 EUR 89,98 USD 52,17 USD 5,17 EUR 46,40 EUR 11,06 EUR 67,60 CHF 10,33 EUR 6,60 EUR 918,00 JPY 482,60 CHF 48,84 USD 4 030,00 JPY 7,32 EUR 32,01 EUR 131,30 EUR 14,41 EUR 905,00 GBp 59,68 USD

36,31 10,59 26,00 8,95 12,96 28,58 22,11 31,20 13,50 18,06 12,23 2,25 18,98 17,39 26,36 niet relevant 17,63 18,41 18,28 4,76 16,24 27,36 18,73 17,13 14,11 niet relevant 21,17 11,16 16,67 20,45 27,32

1,49% 2,97% 2,53% 3,53% 2,21% 3,27% 1,91% 1,59% 2,01% 2,06% 2,72% 4,82% 2,38% 3,36% 1,24% niet bekend 1,39% 3,00% 1,16% niet bekend 3,75% 1,37% 1,18% 1,70% 1,98% 1,19% 5,94% 1,81% 3,34% 2,24% 1,93%

26,86 EUR 51,44 EUR 31,64 USD 38,43 EUR 30,70 EUR 23,69 SEK 10,10 USD 13,77 EUR 86,53 EUR 16,49 EUR 2,71 GBp 23,87 EUR 50,86 EUR 15,24 USD 12,77 USD 25,84 EUR 23,01 EUR 1,96 EUR 21,06 CHF 26,42 EUR 7,11 EUR 2180,63 JPY 158,09 CHF 32,93 USD 4 219,04 JPY 8,12 EUR 12,12 EUR 184,01 EUR 5,07 EUR 5,80 GBp 4,93 USD

63,44 EUR 10,34 EUR 31,85 USD 3 087,50 GBp 18,76 EUR 36,52 USD 34,57 EUR 8,67 EUR 49,21 EUR 31,45 EUR 46,24 EUR 2 106,00 GBp 103,65 EUR 20,61 EUR 26,45 USD 59,20 CHF 30,09 EUR 69,25 USD 68,40 USD 49,52 EUR

12,69 18,67 15,30 15,32 46,26 19,64 17,20 niet relevant 17,28 niet relevant 9,68 23,40 25,09 niet relevant 22,86 20,25 16,94 18,91 20,15 11,16

1,57% 3,37% 5,15% 4,85% 2,06% 2,77% 2,46% niet bekend 2,82% 3,25% 1,95% 5,75% 1,86% niet bekend 1,61% 3,11% 2,81% 2,72% 2,96% 2,95%

29,62 EUR 6,53 EUR 1,99 USD 3,65 GBp 10,83 EUR 7,28 USD 11,59 EUR 0,62 EUR 20,73 EUR 49,76 EUR 20,50 EUR 5,77 GBp 36,51 EUR 15,85 EUR 16,20 USD 19,21 CHF 13,23 EUR 14,47 USD 24,63 USD 53,15 EUR

11


rijf

Bed

TESCO Unilever WAL MART GEZONDHEIDSZORG ABLYNX (B) AMGEN ARSEUS (B) ASTRAZENECA BAYER ELI LILLY FRESENIUS MED. CARE GALAPAGOS (B) GLAXOSMITHKLINE IBA (B) JOHNSON & JOHNSON MEDTRONIC MERCK NOVARTIS PFIZER ROCHE SANOFI TEVA PHARMA THROMBOGENICS (B) UCB (B) FINANCIテ記E SECTOREN ACKERMANS-VAN HAAREN (B) AEDIFICA (B) AEGON AGEAS (B) ALLIANZ AXA BANCO SANTANDER BANK OF AMERICA BARCLAYS BEFIMMO (B) BNP PARIBAS BREDERODE (B) CITIGROUP COFINIMMO (B) COMMERZBANK CREDIT SUISSE DELTA LLOYD GROEP DEUTSCHE BANK GBL (B) GIMV (B) GOLDMAN SACHS ING INTESA SANPAOLO JP MORGAN CHASE KBC (B) KBC ANCORA (B) KLEPIERRE MUNICH RE NORDEA ROYAL BANK OF SCOTLAND SOCIETE GENERALE SOFINA (B) SOLVAC (B) SWISS RE TUBIZE (B) UBS UNIBAIL-RODAMCO

12

rs

Koe

l doe

rs

Koe

g

lin eve

b

Aan

Afbouwen Opbouwen Afbouwen

e sati tali EUR i p a n rktk ljoe Ma in mi

331,75 GBp 29,07 EUR 78,21 USD

311,00 GBp 32,00 EUR 68,00 USD

31 873,44 87 542,25 186 761,58

7,31 EUR 113,48 USD 26,39 EUR 3 562,50 GBp 101,35 EUR 51,53 USD 51,16 EUR 15,60 EUR 1 616,50 GBp 7,54 EUR 92,33 USD 59,22 USD 49,74 USD 72,15 CHF 30,55 USD 254,00 CHF 76,27 EUR 40,49 USD 20,00 EUR 54,84 EUR

12,50 EUR 112,00 USD 27,00 EUR 3 260,00 GBp 92,00 EUR 47,00 USD 48,50 EUR 20,00 EUR 1 700,00 GBp 8,50 EUR 90,00 USD 60,50 USD 53,00 USD 71,00 CHF 33,00 USD 275,00 CHF 86,50 EUR 40,00 USD 33,00 EUR 47,00 EUR

Kopen Houden Houden Afbouwen Houden Verkopen Houden Opbouwen Houden Opbouwen Houden Houden Kopen Houden Houden Kopen Kopen Houden Opbouwen Houden

357,16 64 598,96 801,21 53 946,93 83 174,41 42 431,72 15 879,44 469,26 93 983,90 212,24 195 727,95 43 953,27 107 723,55 158 826,48 146 577,48 176 974,44 100 822,08 25 619,81 699,15 10 053,64

83,86 EUR 51,00 EUR 6,85 EUR 31,60 EUR 130,25 EUR 20,25 EUR 6,73 EUR 16,66 USD 280,95 GBp 50,00 EUR 57,37 EUR 27,67 EUR 53,81 USD 87,60 EUR 12,40 EUR 28,72 CHF 18,46 EUR 35,49 EUR 66,90 EUR 37,78 EUR 179,37 USD 10,34 EUR 1,89 EUR 59,00 USD 42,00 EUR 27,27 EUR 32,82 EUR 156,95 EUR 86,75 SEK 350,40 GBp 43,39 EUR 83,40 EUR 118,10 EUR 78,20 CHF 48,75 EUR 17,69 CHF 174,00 EUR

86,00 EUR 48,00 EUR 6,00 EUR 42,00 EUR 140,00 EUR 20,85 EUR 6,60 EUR 18,00 USD 340,00 GBp 54,00 EUR 57,20 EUR 26,00 EUR 55,00 USD 92,00 EUR 9,20 EUR 35,00 CHF 16,20 EUR 45,00 EUR 68,00 EUR 35,50 EUR 165,00 USD 12,00 EUR 1,56 EUR 65,00 USD Geen aanbeveling Geen aanbeveling 32,00 EUR 145,00 EUR 80,00 SEK 340,00 GBp 46,40 EUR 84,00 EUR 135,00 EUR 78,00 CHF 45,50 EUR 20,00 CHF 185,00 EUR

Opbouwen Houden Houden Kopen Kopen Kopen Houden Kopen Kopen Houden Houden Houden Houden Houden Houden Kopen Houden Kopen Houden Houden Houden Kopen Houden Kopen Geen aanbeveling Geen aanbeveling Houden Houden Houden Houden Kopen Opbouwen Opbouwen Houden Kopen Kopen Houden

2 795,65 502,21 14 736,91 7437,70 58 865,68 49 054,77 75 956,58 129 481,47 54 871,62 1096,74 72 465,07 835,41 120 900,52 1 552,03 14 459,04 37 028,79 3 546,34 36 839,62 10 794,87 936,33 61 681,66 40 579,04 31 302,18 161 297,76 18 196,46 2 180,69 6 591,50 27 618,55 39 988,40 48 651,62 35 449,93 2 901,63 1 815,20 niet bekend 2 157,73 55 709,82 niet bekend

Strategie & Accenten AANDELEN + Cijfereditie


oat

e fl

Fre

te k

gs

Hoo

12

soer

m

2m

o te k

gs

Laa

-1 ers

93,80% niet bekend 49,34%

388,05 GBp 33,09 EUR 81,37 USD

316,60 GBp 27,24 EUR 67,72 USD

niet bekend 99,88% niet bekend 87,69% 96,96% 87,77% 69,39% niet bekend 94,40% niet bekend 99,96% 99,69% 99,96% 89,65% 99,93% 99,93% 89,57% niet bekend niet bekend niet bekend

8,47 EUR 119,70 USD 27,90 EUR 3 669,50 GBp 103,25 EUR 58,41 USD 56,54 EUR 20,70 EUR 1 816,00 GBp 7,87 EUR 95,99 USD 60,13 USD 50,42 USD 74,25 CHF 32,50 USD 258,60 CHF 87,03 EUR 41,74 USD 47,82 EUR 55,41 EUR

niet bekend niet bekend 86,24% niet bekend 98,45% 85,72% 98,79% 99,95% 94,69% niet bekend 88,38% niet bekend 96,08% niet bekend 82,99% 89,90% 96,89% 99,90% niet bekend niet bekend 91,92% niet bekend 88,81% 99,41% niet bekend niet bekend 47,05% 99,43% niet bekend 36,07% 88,99% niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend 90,37% niet bekend

85,59 EUR 53,00 EUR 6,97 EUR 31,96 EUR 131,40 EUR 20,50 EUR 6,82 EUR 16,79 USD 312,41 GBp 54,38 EUR 59,21 EUR 28,30 EUR 54,72 USD 93,52 EUR 13,08 EUR 30,54 CHF 18,74 EUR 38,73 EUR 67,00 EUR 42,80 EUR 181,13 USD 10,66 EUR 1,96 EUR 59,47 USD 43,95 EUR 28,40 EUR 35,07 EUR 162,70 EUR 88,15 SEK 387,50 GBp 44,69 EUR 83,8 EUR 128,00 EUR niet bekend 48,78 EUR 19,60 CHF niet bekend

Strategie & Accenten AANDELEN + Cijfereditie

rsve Koe winst

ent

ing

ud rho

em end

to dr Bru ividen D

per de r a a kw eel Boe aand

21,38 17,22 15,09

5,03% 3,65% 2,40%

1,94 GBp 4,54 EUR 22,64 USD

5,21 EUR 81,56 USD 15,70 EUR 2 895,00 GBp 68,64 EUR 47,53 USD 46,52 EUR 13,40EUR 1 357,00 GBp 5,36 EUR 71,25 USD 42,90 USD 40,83 USD 59,15 CHF 25,98 USD 189,20 CHF 65,91 EUR 36,26 USD 16,20 EUR 38,01 EUR

niet relevant 17,79 16,48 15,86 26,75 11,28 20,90 759,55 20,21 niet relevant 17,59 16,10 14,57 21,22 14,26 19,21 29,37 niet relevant 27,67 51,17

niet bekend 2,10% 2,35% 5,64% 1,89% 3,83% 1,46% niet bekend 5,34% niet bekend 2,80% 1,87% 3,51% 3,17% 3,38% 2,89% 3,65% 3,17% niet bekend 1,86%

1,09 EUR 28,81 USD 7,28 EUR 18,55 GBp 24,24 EUR 14,99 USD 29,58 EUR 5,66 EUR 1,24 GBp 2,30 EUR 24,75 USD 18,77 USD 16,20 USD 29,59 CHF 12,02 USD 16,47 CHF 42,29 EUR niet bekend 7,94 EUR 25,19 EUR

62,10 EUR 43,60 EUR 4,41 EUR 22,01 EUR 100,25 EUR 12,72 EUR 4,79 EUR 10,98 USD 246,65 GBp 46,45 EUR 37,47 EUR 22,50 EUR 40,28 USD 81,37 EUR 5,56 EUR 23,22 CHF 12,65 EUR 29,28 EUR 56,81 EUR 35,53 EUR 132,70 USD 5,52 EUR 1,09 EUR 44,96 USD 25,61 EUR 12,70 EUR 28,60 EUR 130,85 EUR 64,10 SEK 265,00 GBp 23,44 EUR 67,25 EUR 103,00 EUR niet bekend 31,45 EUR 13,97 CHF niet bekend

14,24 14,63 16,17 niet relevant 5,28 12,84 18,53 11,56 54,60 28,57 14,27 9,10 10,92 20,97 niet relevant 17,53 niet relevant niet relevant niet relevant 19,19 10,51 13,42 60,12 9,02 11,12 41,47 46,38 10,52 12,41 niet relevant 25,46 17,69 10,43 niet relevant 54,97 199,44 niet relevant

2,00% 2,07% 3,18% 3,14% 3,49% 3,55% 9,00% 0,24% 2,40% 6,94% 2,58% 2,16% 0,07% 7,39% niet bekend 0,34% 5,57% 2,08% 3,96% 6,47% 1,23% niet bekend 2,60% 2,61% niet bekend niet bekend 4,54% 4,55% 3,23% niet bekend 1,01% 2,48% 3,97% niet bekend 0,99% 0,84% 1,80%

61,64 EUR 38,59 EUR 9,54 EUR 38,30 EUR 107,61 EUR 19,15 EUR 6,47 EUR 20,50 USD 3,87 GBp 55,35 EUR 63,50 EUR 35,22 EUR 64,49 USD 91,30 EUR 22,69 EUR 26,48 CHF 11,46 EUR 55,40 EUR 76,03 EUR 39,29 EUR 153,58 USD 13,50 EUR 3,19 EUR 52,01 USD 28,53 EUR 25,70 EUR 10,13 EUR 142,93 EUR 7,12 SEK 6,03 GBp 57,90 EUR 119,02 EUR 137,86 EUR niet bekend 34,94 EUR 12,58 CHF 138,78 EUR

13


rijf

Bed

ZURICH INSURANCE GROUP INFORMATIETECHNOLOGIE AGFA-GEVAERT (B) ALCATEL-LUCENT AMD APPLE ASM INTERNATIONAL ASML BARCO (B) CAPGEMINI CHECK POINT SOFTWARE CISCO SYSTEMS DELL EBAY EMC ERICSSON EVS BROADCASTING EQUIPMENT (B) GOOGLE INC HEWLETT-PACKARD IBM IMTECH INTEL JDS UNIPHASE MELEXIS (B) MICROSOFT MOTOROLA SOLUTIONS NOKIA OPTION (B) ORACLE QUALCOMM SAMSUNG ELECTRONICS * SAP ST MICROELECTRONICS SYMANTEC TEXAS INSTRUMENTS TSMC * XILINX YAHOO! TELECOMOPERATOREN AT&T (ex SBC) BELGACOM (B) BT GROUP DEUTSCHE TELEKOM MOBISTAR (B) ORANGE TELECOM ITALIA TELEFONICA TELENET (B) VIVENDI VODAFONE NUTSBEDRIJVEN E.ON ELIA (B) GDF SUEZ IBERDROLA NATIONAL GRID RWE AG SUEZ ENVIRONNEMENT VEOLIA ENVIRONNEMENT

14

rs

Koe

l doe

rs

Koe

g

lin eve

b

Aan

Houden

e sati tali EUR i p a n rktk ljoe Ma in mi

259,70 CHF

251,00 CHF

31 218,36

1,77 EUR 3,36 EUR 4,13 USD 543,93 USD 23,54 EUR 65,52 EUR 57,24 EUR 49,79 EUR 63,92 USD 22,01 USD 13,86 USD 51,78 USD 24,86 USD 76,85 SEK 46,73 EUR 1 117,32 USD 28,29 USD 186,00 USD 2,29 EUR 25,46 USD 12,89 USD 23,29 EUR 36,13 USD 65,92 USD 5,92 EUR 0,29 EUR 37,47 USD 72,70 USD 1 304 000,00 KRW 61,67 EUR 5,68 EUR 23,14 USD 42,93 USD 16,90 USD 45,42 USD 39,93 USD

2,00 EUR 3,60 EUR 3,00 USD 610,00 USD 32,00 EUR 78,00 EUR 60,00 EUR 59,00 EUR 74,00 USD 27,00 USD 13,90 USD 61,00 USD 32,00 USD 80,00 SEK 54,00 EUR 1 300,00 USD 28,00 USD 190,00 USD 2,00 EUR 31,00 USD 13,00 USD 23,00 EUR 41,00 USD 78,00 USD 7,00 EUR 0,15 EUR 41,00 USD 82,00 USD 430,00 KRW 72,00 EUR 6,00 EUR 26,00 USD 48,00 USD 21,00 USD 45,00 USD 41,00 USD

Opbouwen Opbouwen Afbouwen Opbouwen Kopen Opbouwen Houden Kopen Kopen Kopen Houden Kopen Kopen Houden Kopen Kopen Houden Houden Houden Kopen Houden Opbouwen Opbouwen Kopen Kopen Verkopen Opbouwen Opbouwen Kopen Kopen Houden Opbouwen Opbouwen Kopen Houden Houden

302,46 9 414,68 2 225,58 357 484,00 1 528,38 29 333,89 729,43 7 978,76 9 362,80 87 759,74 niet bekend 50 357,11 38 683,04 28 956,37 637,79 279 927,88 39 571,35 151 557,85 1 063,16 93 565,10 2 259,67 940,92 223 623,84 12 598,73 22 058,02 23,92 125 240,53 91 034,63 15 155,50 76 621,81 5 127,26 11 977,76 34 386,29 65 882,50 8 985,90 30 540,74

34,96 USD 21,26 EUR 384,00 GBp 12,24 EUR 14,30 EUR 9,12 EUR 0,79 EUR 11,90 EUR 44,23 EUR 18,64 EUR 237,90 GBp

35,00 USD 20,00 EUR 280,00 GBp 10,30 EUR 13,00 EUR 10,30 EUR 0,95 EUR 14,50 EUR 45,00 EUR 21,00 EUR 260,00 GBp

Houden Opbouwen Verkopen Afbouwen Houden Opbouwen Kopen Kopen Kopen Opbouwen Opbouwen

135 768,10 7 166,13 36 431,03 54 170,12 860,61 24 073,07 14 374,55 54 179,95 5 087,59 24 805,36 138 366,24

13,18 EUR 33,90 EUR 16,75 EUR 4,71 EUR 783,00 GBp 25,67 EUR 13,32 EUR 11,84 EUR

11,00 EUR 34,00 EUR 19,00 EUR 4,30 EUR 810,00 GBp 19,00 EUR 14,00 EUR 11,40 EUR

Afbouwen Houden Houden Houden Houden Verkopen Opbouwen Houden

26 153,07 2 055,57 40 149,39 29 284,20 34 800,24 15 356,92 6 778,46 6 515,15

Strategie & Accenten AANDELEN + Cijfereditie


oat

e fl

Fre

te k

gs

Hoo

12

soer

m

2m

o te k

gs

Laa

-1 ers

99,88%

270,90 CHF

225,60 CHF

niet bekend 93,00% 84,86% 99,95% 72,82% 79,17% niet bekend 89,06% 76,80% 99,82% 99,96% 91,28% 99,39% niet bekend niet bekend 99,75% 98,33% 99,87% 98,11% 99,92% 99,66% niet bekend 91,59% 88,27% niet bekend niet bekend 75,19% 98,74% niet bekend 74,37% 69,94% 99,34% 99,57% 86,47% 99,83% 92,00%

1,79 EUR 3,42 EUR 4,65 USD 575,14 USD 26,91 EUR 75,05 EUR 69,95 EUR 50,28 EUR 64,95 USD 26,49 USD 14,50 USD 58,04 USD 27,34 USD 90,95 SEK 57,19 EUR 1 139,69 USD 28,70 USD 215,90 USD 8,15 EUR 26,04 USD 16,61 USD 24,69 EUR 38,98 USD 67,67 USD 6,03 EUR 0,34 EUR 38,34 USD 74,32 USD 1 575 000,00 KRW 65,00 EUR 7,69 EUR 27,10 USD 44,09 USD 20,30 USD 48,12 USD 41,20 USD

99,94% niet bekend 99,85% 68,10% niet bekend 72,47% 72,27% 99,15% niet bekend 86,73% 99,94% 92,37% niet bekend 56,19% 85,54% 99,85% 83,44% 53,48% 78,06%

rsve Koe winst

ent

ing

ud rho

em end

to dr Bru ividen D

per de r a a kw eel Boe aand

11,97

6,53%

1,27 EUR 0,94 EUR 2,26 USD 385,10 USD 19,82 EUR 45,68 EUR 52,58 EUR 32,70 EUR 44,41 USD 19,98 USD 10,61 USD 48,06 USD 21,45 USD 64,50 SEK 39,88 EUR 695,52 USD 14,84 USD 172,57 USD 1,71 EUR 20,10 USD 11,70 USD 13,40 EUR 26,28 USD 53,28 USD 2,30 EUR 0,19 EUR 29,86 USD 59,02 USD 1 209 000,00 KRW 51,87 EUR 5,26 EUR 19,25 USD 31,39 USD 15,70 USD 34,98 USD 18,89 USD

339,38 niet relevant niet relevant 13,63 1,12 35,30 niet relevant 19,66 20,43 13,30 niet relevant 25,68 19,81 niet relevant 22,83 32,07 9,45 12,14 niet relevant 14,19 34,95 16,88 12,90 19,98 niet relevant niet relevant 16,12 18,39 niet relevant 23,81 niet relevant 17,47 24,18 16,23 23,22 35,46

niet bekend niet bekend niet bekend 2,26% 2,07% 0,81% 2,45% 1,99% niet bekend 3,05% 2,31% niet bekend 1,57% 3,51% 5,64% niet bekend 2,06% 2,00% niet bekend 3,52% niet bekend 3,01% 3,08% 1,87% niet bekend niet bekend 1,27% 1,91% 0,10% 1,36% 5,22% 2,57% 2,81% 2,88% 2,20% niet bekend

0,64 EUR 0,56 EUR 0,60 USD 137,40 USD 29,08 EUR 14,78 EUR 28,62 EUR 27,91 EUR 17,53 USD 11,01 USD 6,13 USD 17,59 USD 10,84 USD 41,01 SEK 4,94 EUR 248,35 USD 14,29 USD 18,30 USD 1,19 EUR 11,15 USD 5,24 USD 4,20 EUR 9,78 USD 10,34 USD 1,80 EUR -0,02 EUR 9,67 USD 21,42 USD niet bekend 12,49 EUR 6,43 EUR 8,13 USD 10,10 USD 27,90 USD 10,71 USD 12,33 USD

39,00 USD 23,48 EUR 388,00 GBp 12,60 EUR 21,73 EUR 10,70 EUR 0,80 EUR 13,14 EUR 44,87 EUR 19,35 EUR 239,35 GBp

32,76 USD 15,93 EUR 238,10 GBp 7,98 EUR 10,07 EUR 7,03 EUR 0,47 EUR 9,47 EUR 27,94 EUR 14,00 EUR 159,05 GBp

14,50 10,34 14,72 21,35 5,74 151,47 niet relevant 14,97 32,33 niet relevant 6,39

5,26% 10,28% 2,89% 5,75% 12,55% 5,50% 2,53% 2,94% niet bekend 5,40% 4,91%

16,23 USD 8,40 EUR -0,12 GBp 5,57 EUR 5,12 EUR 9,25 EUR 0,89 EUR 4,60 EUR -12,65 EUR 13,68 EUR 1,72 GBp

14,92 EUR 34,89 EUR 19,52 EUR 4,79 EUR 849,50 GBp 31,30 EUR 13,33 EUR 13,95 EUR

11,82 EUR 30,97 EUR 14,05 EUR 3,47 EUR 678,00 GBp 20,48 EUR 8,70 EUR 8,49 EUR

11,99 12,86 42,38 10,81 11,50 100,68 16,05 77,93

8,42% 4,33% 9,01% 3,30% 5,88% 3,97% 4,89% 5,90%

17,76 EUR 34,89 EUR 24,72 EUR 5,48 EUR 3,01 GBp 17,68 EUR 9,07 EUR 15,64 EUR

Strategie & Accenten AANDELEN + Cijfereditie

209,60 CHF

15


Verklarende woordenlijst Marktkapitalisatie in miljoen euro

Het aantal aandelen van het bedrijf, vermenigvuldigd met de beurskoers van het aandeel. Het geeft de totale beurswaarde van een bedrijf weer op een bepaald moment. Om de vergelijking tussen bedrijven makkelijker te maken, werden alle bedragen omgerekend naar euro.

Free float

Het deel van het kapitaal dat vrij verhandelbaar is op de beurs. De free float is het aantal aandelen dat niet in niet in handen is van de overheid, de oprichters of de grote aandeelhouders die een verbond hebben gesloten.

Hoogste koers -12m

Hoogste notering van het aandeel over de voorbije 12 maanden.

Laagste koers -12m

Laagste notering van het aandeel over de voorbije 12 maanden.

Koers-winstverhouding

Een cijfer waarmee de verhouding tussen de koers van een aandeel en de nettowinst per aandeel wordt uitgedrukt. Als de koers van een aandeel 100Â EUR bedraagt en de winst per aandeel bedraagt 5 EUR, dan is de koers-winstverhouding van dat aandeel 20.

Bruto Dividendrendement

Jaarlijks dividend per aandeel gedeeld door de koers per aandeel. Het dividend is het gedeelte van de winst dat de onderneming (jaarlijks of trimestrieel) aan haar aandeelhouders uitbetaalt. Het dividendrendement houdt geen rekening met belastingen zoals roerende voorheffing.

Boekwaarde per aandeel

Het eigen vermogen van het bedrijf gedeeld door het aantal aandelen van de onderneming dat in omloop is.

* Voor Samsung, Petrobras en TSMC slaan de koersen en de koersdoelen op het certificaat, de overige cijfers slaan op de hoofdnotering van het aandeel in respectievelijk Zuid-Korea en BraziliĂŤ. Bron cijfergegevens: Bloomberg, op basis van gerapporteerde cijfers. Bron koersdoel en aanbeveling KBC Securities en KBC Asset Management Laatste update van koersen en adviezen: 07-01-2014

Aandelen 2014 02 nl  
Aandelen 2014 02 nl  

Strategie & Accenten Aandelen Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekeringen. Ze verschijnt tweemaal per maand.

Advertisement