Page 1

&

Strategie Accenten Aandelen in dit nummer:

AB Inbev • Alcatel • Barclays • Boeing • Deutsche Bank • Sanofi Laatste update van de koersen en de aanbevelingen: 26-05-2014

Bedrijfsresultaten overtuigen niet De aandelenmarkten konden de voorbije maand wat opveren dankzij vrij goede economische cijfers. Daardoor staan de koersen nu wat hoger dan bij de jaarwisseling. De schommelingsgraad op de beurzen blijft extreem laag wat illustreert dat er weinig animo is op de beursvloeren. De onlangs gepubliceerde bedrijfsresultaten waren dan ook weinig inspirerend. De voorbije maand kregen we opnieuw behoorlijk goede economische data te verwerken. Het wordt duidelijk dat de zwakkere Amerikaanse data tijdens de barre wintermaanden vooral met het gure weer hadden te maken. Het jongste banenrapport toonde een mooie groei van het aantal jobs in de VS. In de eurozone en het VK zagen we het vertrouwen verder toenemen. Alleen in Japan zorgde de btw-verhoging voor wat teleurstellende indicatoren. Verder kregen we heel wat bedrijfsresultaten te verwerken. Sterke resultaten zijn broodnodig want door de sterke koersstijging en de magere winstgroei in 2013 zijn de koers-winstverhoudingen van aandelen stevig opgelopen. De bedrijfswinsten vormen dan ook de cruciale factor voor eventuele koersstijgingen in 2014. De publicatie van de eerste kwartaalresultaten was evenwel weinig inspirerend. De winsten toppen af in Amerika. De barre wintermaanden spelen daarin een rol maar ook de financiële sector is niet meer de winstmotor van weleer. In Europa zagen we zelfs een kleine winstdaling. Het economische herstel is nog te pril om zich al in indrukwekkende winstgroeicijfers te vertalen. Bovendien wegen de sterke euro en de perikelen in de opkomende markten op de winsten die in het buitenland worden gerealiseerd. Voor de bankensector ten slotte, ligt de focus nog altijd op de versteviging van het kapitaal nu de Europese Centrale Bank volop bezig is met een onderzoek naar de kwaliteit van de kredietportefeuilles. We blijven aandelen een goede keuze vinden maar positioneren ons wat voorzichtiger in afwachting van een duidelijke herneming van de bedrijfswinsten.

Overzicht van gewijzigde aanbevelingen EVS

Van kopen

naar opbouwen

Option

Van afbouwen

naar verkopen

Deceuninck

Van opbouwen

naar houden

IBA

Van opbouwen

naar kopen

Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekering • Ze verschijnt tweemaal per maand • Nr. 11 • 09-06-2014


AB InBev heeft een uitstekend eerste kwartaal achter de rug Koers

Koersdoel

81,13

87,00

Aanbeveling: opbouwen

65,05 EUR

81,13 EUR

Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers van de voorbije twaalf maanden.

Jongste wijziging van de aanbeveling*: 31-07-2013 van houden naar opbouwen *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten

Opinie

• Na een reeks fusies en overnames is AB InBev de grootste brouwer, met een jaarvolume van meer dan 400 miljoen hectoliter. De groep heeft meer dan 200 merken met als belangrijkste Budweiser, Corona en Stella Artois. De belangrijkste landen waar AB InBev actief is, zijn de VS, Brazilië, Mexico en China.

• Na een organische daling van de volumes in 2013, heeft AB InBev 2014 uitstekend ingezet met een organische stijging van 4.4% in het eerste kwartaal van 2014. De gemiddelde verkoopprijzen stegen met 4.4% wat nogmaals bewijst dat AB InBev een sterke prijszettingsmacht heeft in een aantal belangrijke markten. • AB InBev is ’s werelds grootste brouwer, met een sterke marktpositie in heel rendabele en grote bier­ landen zoals de VS, Brazilië en Mexico. Die sterke posities, het solide parcours dat het bedrijf heeft afgelegd en de geplande kostenbesparingen bij Grupo Modelo zijn enkele van de voornaamste redenen voor ons ‘opbouwen’-advies.

Sterktes • Een goede geografische mix en sterke marktposities in heel winstgevende biermarkten. • De schuldpositie is al significant afgebouwd. • De sterkere balansstructuur laat een significante verhoging van het dividend toe. • Sterke prijszettingsmacht. • Significante kostenbesparingen door de volledige over­ name van Grupo Modelo (doelstelling van $1 miljard).

Zwaktes Wim Hoste financieel analist KBC Securities

• Structureel dalende bierconsumptie per inwoner in Europa. • Onzekerheid over de economische situatie. 90 80 70 60 50 40 30 20

Source: Thomson Datastream

2009 2010 2011 ANHEUSER-BUSCH INBEV Food, Beverage & Tobacco World equity markets

2

2012

2013

Strategie & Accenten AANDELEN


Alcatel-Lucent dringt verliezen fors terug Koers

Koersdoel

2,85 EUR

3,40 EUR

Aanbeveling: opbouwen 1,078 EUR

3,40 EUR

Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers van de voorbije twaalf maanden.

Jongste wijziging van de aanbeveling*: 20-06-2013 van afbouwen naar opbouwen *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten

Opinie

• Alcatel-Lucent levert diensten op het vlak van spraak, dataverkeer en beeldcommunicatie aan bedrijven in diverse sectoren en aan overheden. Het bedrijf bestaat uit vier divisies: Toepassingen, Netwerken, Diensten en Industriële componenten.

• Alcatel-Lucent bracht sterke resultaten uit over het eerste kwartaal van 2014. Het verlies daalde fors van 353 miljoen euro naar 73 miljoen euro. De omzet bleef stabiel terwijl de brutomarge toenam van 28% tot 32%. • Sinds 2013 blaast er duidelijk een nieuwe wind door het bedrijf. De nieuwe bedrijfsleider Michel Combes presenteerde, amper drie maanden na zijn aantreden, een ingrijpend strategisch plan om de pijnpunten van het veelgeplaagde bedrijf weg te werken. Het bedrijf zal zich voortaan focussen op twee grote domeinen: IP Networking en Ultra Broadband. IP Networking moet het groeiverhaal worden met stijgende omzet en marges, terwijl bij Ultra Broadband cashflowgeneratie centraal staat. Daarnaast zijn er ook ingrijpende kostenbesparingen gepland. Vanaf 2015 zou de vrije kasstroom opnieuw positief moeten zijn. • Het bedrijf probeert de zwakke balans te versterken door de verkoop van activa. In dat kader is ook de Enterprise-divisie verkocht. • Na de goede resultaten behouden we onze ‘opbouwen’-aanbeveling.

Sterktes • Presentatie van nieuw strategisch plan met focus op groei en cashflow generatie. • Het bedrijf bepaalt eindelijk de kernactiviteiten, 85% van de R&D gaat er naar toe. • Winstherstel vanaf 2015 dankzij kostenbesparingen en het nieuwe strategische plan.

Zwaktes • Reputatie van het bedrijf. • Sterke concurrentie van Amerikaanse en Aziatische spelers in al zijn segmenten.

4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50

Source: Thomson Datastream

2009 2010 2011 2012 ALCATEL-LUCENT Technology Hardware & Equipment World equity markets

Strategie & Accenten AANDELEN

2013

3

Yves Dalemans financieel analist KBC Asset Management


Barclays stelt hersturcureringsplan voor Koers

Koersdoel

243,50 GBP

310,00 GBP

Aanbeveling: kopen

230,95 GBP

300,31 GBP

Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers van de voorbije twaalf maanden.

Jongste wijziging van de aanbeveling*: 10-01-2011 van koopwaardig naar kopen *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten

Opinie

• Het Britse Barclays is de derde bank in het VK. Het bedrijf is actief in bankieren en vermogensbeheer voor bedrijven, overheden en institutionele cliënten. De bank heeft wereldwijd meer dan 1 700 bank­ kantoren. Barclays wil zijn internationale activiteiten verruimen door strategische overnames.

• Barclays nam tijdens de financiële crisis enkele belangrijke strategische beslissingen. Zo kocht het de activiteiten van Lehman Brothers om zijn positie in investeringsbankieren te versterken en door een beroep te doen op investeerders uit het MiddenOosten had het geen overheidssteun nodig. De inkomsten bij de investeringsbank schommelen sterk en zorgen regelmatig voor verrassingen. In onze visie kan Barclays op langere termijn profiteren van die sterke positie in het investeringsbankieren. • De resultaten over het eerste kwartaal stonden onder druk door de zwakker dan verwachte prestaties in de obligatiehandel. De meeste investerings­ banken presteren momenteel zwak in die activiteiten. • Op de investeerdersdag in mei stelde Barclays het langverwachte herstructureringsplan voor. Het mana­ ge­ment wil voor 115 miljard Britse ponden aan nietstrategische activiteiten onderbrengen in een aparte divisie en die vervolgens geleidelijk afbouwen of verkopen. Zo kan de groep zich meer concentreren op de (meer renderende) activiteiten van retailbankieren in het Verenigd Koningrijk, de strategische activiteiten in de investeringsbank en de sterk groeiende divisies in Afrika. • Samen met de kapitaalsverhoging van vorige zomer zorgt dat er voor dat Barclays over een sterkere kapitaalbuffer beschikt. We hebben er vertrouwen in dat ze de kapitaalplannen verder zullen uitvoeren en hun vernieuwde doelstellingen zullen halen tegen eind 2016. • In onze mening aanbeveling is de waardering doorslaggevend. We vinden het aandeel nog altijd te goedkoop geven het een ‘kopen’-aanbeveling.

Sterktes • Barclays heeft geen steun moeten vragen aan de Britse overheid. • Gediversifieerde financiële groep met investerings­ bank­ activiteiten, retailbankieren en activiteiten in Afrika.

Zwaktes • Afhankelijk van de ontwikkelingen op de Britse markt. • Onzekerheid rond nieuwe regelgeving. Dirk Sebrechts financieel analist KBC Asset Management 500 450 400 350 300 250 200 150 100

Source: Thomson Datastream

2009 2010 2011 BARCLAYS Banks World equity markets

4

2012

2013

Strategie & Accenten AANDELEN


Orderboek van Boeing zit zo goed als vol Koers

Koersdoel

131,84 USD

160,00 USD

Aanbeveling: kopen

97,85 USD

144,37 USD

Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers van de voorbije twaalf maanden.

Jongste wijziging van de aanbeveling*: 23-04-2014 van opbouwen naar kopen *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten

Opinie

• Boeing is de tweede grootste fabrikant van commerciële en militaire vliegtuigen. Het produceert ook wapens en communicatiesystemen. Het bedrijf bestaat uit drie divisies: Integrated Defense Systems, Commercial Airplanes en Boeing Capital.

• Boeing rapporteerde puike resultaten over het eerste kwartaal. Het verhoogde ook de verwach­ tingen voor heel 2014. Daarenboven komt de kasstroomgeneratie op kruissnelheid en het management wendt die aan om agressief eigen aandelen in te kopen. • Het management heeft vertrouwen in de kas­ stroom­ generatie in de volgende jaren omdat de komende jaren veel leveringen gepland zijn van de vliegtuigtypes 737 en 767 die heel positieve kasstromen genereren. Bovendien lopen de bestel­ lingen voor nieuwe vliegtuigen nog altijd vlot binnen, ook al zit het orderboek voor de volgende acht jaar zo goed als vol. • De negatieve argumenten rond het investerings­ verhaal werden de laatste maanden van de tafel geveegd. De problemen met het vliegtuigtype 787 hebben niet geleid tot gigantische boetes of een verlies in vertrouwen. De defensietak deed het helemaal niet zo slecht als gevreesd. En de vrij agressieve boekhouding verhulde niet dat de kasstromen wel degelijk sterk zullen zijn de komende jaren. We geven het aandeel een ‘kopen’ aanbeveling.

Sterktes • Goed gevuld orderboek. • Sterke positie: samen met Airbus marktleider in het segment grote commerciële vliegtuigen. • Heel sterke kasstroomgeneratie leidde eind 2013 tot verhoging van het dividend en tot de lancering van een terugkoopplan van eigen aandelen van 10 miljard dollar.

Zwaktes • Concurrentie van Airbus en kleinere spelers zorgt ervoor dat Boeing sneller dan verwacht bepaalde modellen moet opwaarderen wat hogere investeringen vereist. • Problemen met het nieuwe vliegtuigtype 787. • Boekhouding aggressiever dan bij Airbus. 160 140 120 100 80 60 40 Source: Thomson Datastream

20 2010 2011 2009 BOEING Capital Goods World equity markets

Strategie & Accenten AANDELEN

2012

2013

5

Alex Martens financieel analist KBC Asset Management


Deutsche Bank versterkt haar kapitaalpositie Koers

Koersdoel

30,35

40,00 EUR

Aanbeveling: kopen 30,14 EUR

39,9 EUR

Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers van de voorbije twaalf maanden.

Jongste wijziging van de aanbeveling*: 10-01-2011 van koopwaardig naar kopen *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten

Opinie

• Deutsche Bank is een Duitse financiële dienstengroep met cliënten in meer dan 75 landen. Ze is sterk aanwezig in Duitsland, maar biedt ook haar diensten voor bedrijfsbankieren en vermogensbeheer aan in heel Europa en in sommige landen in Zuidoost-Azië en in de beide Amerika’s.

• De operationele resultaten over het eerste kwar­ taal waren iets beter dan verwacht. Het was een moeilijke omgeving voor investeringsbanken maar Deutsche Bank deed het iets beter dan de meeste concurrenten. Bovendien beginnen de kosten­ besparingen door te sijpelen naar de resultaten­ rekening. Die kostenbesparingen lopen voor op het aangekondigde schema en zullen in onze visie pas echt een opsteker zijn in 2015. • De kleinhandelbank in Duitsland blijft een troef voor Deutsche Bank. De integratie met Postbank werpt zijn vruchten af. Deutsche Bank slaagt in zijn opzet om zich meer en meer te profileren als een sterke bank op de Duitse kleinhandelbank. • Beleggen in Deutsche Bank blijft risicovol. De inkom­ sten uit de investeringsbank kunnen namelijk sterk schommelen. En dan is er nog altijd het risico van boetes en rechtszaken, vooral voor de LIBOR-affaire (manipulatie van rentevoeten). De kapitaalpositie is versterkt met een kapitaalsverhoging van 8 miljard euro. Daardoor stijgt de kapitaalratio van 9,5% tot 11,8% en is er een redelijke buffer voor de vermelde risico’s. • We geven het aandeel een ‘kopen’-aanbeveling omdat we, gezien de huidige waardering, nog altijd voldoende potentieel zien. Zelfs als we rekening houden met de verwatering door de kapitaalsverhoging vinden we het aandeel te goedkoop.

Sterktes • Belangrijke speler op de Europese markt, waar de groep meer dan de helft van haar inkomsten realiseert. • Goede activiteitenspreiding.

Zwaktes • Volatiliteit van inkomsten uit investeringsbankieren. • Betrokken in schandaal rond manipulatie van rente­ voeten.

Johan Fastenakels financieel analist KBC Asset Management 80 70 60 50 40 30 20

Source: Thomson Datastream

2009 2010 2011 DEUTSCHE BANK Diversified Financials World equity markets

6

2012

2013

Strategie & Accenten AANDELEN


Omzet van Sanofi lijdt onder dure euro Koers

Koersdoel

77,41 EUR

87,00 EUR

Aanbeveling: kopen 69,40 EUR

86,67 EUR

Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers van de voorbije twaalf maanden.

Jongste wijziging van de aanbeveling*: 25-04-2013 van houden naar kopen *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten

Opinie

• Sanofi is het grootste farmaceutische bedrijf van Frankrijk. De activiteiten zijn geconcentreerd op cardio­ vasculaire aandoeningen, thromboses, de stofwisseling, kankers, het centrale zenuwstelsel, zeldzame aan­ doeningen, inwendige geneeskunde en vaccins.

• De resultaten over het eerste kwartaal van 2014 waren zeker geen hoogvlieger. De omzet kwam beneden de verwachtingen uit, vooral door de dure euro en de uitgestelde verkopen van vaccins in de opkomende markten. Toch was het opmerkelijk dat alle divisies onder de verwachtingen presteerden. De onderneming houdt vast aan haar vooruitzichten voor 2014, namelijk een groei van de winst tussen de 4 en 7% uitgedrukt in constante wisselkoersen. • 2013 was een rampjaar voor de onderneming en veel beleggers verloren het vertrouwen in het management. Dat tempert de prijs van het aandeel en de lage waardering. • De onderneming heeft geen officieel inkoop­ programma van eigen aandelen, maar koopt toch gestaag aandelen terug. Ze drijft haar positie in het Amerikaanse Regeneron op. • Er zitten een aantal producten in de pijplijn waar­ onder een beter insulineproduct (U300), een vaccin tegen knokkelkoorts en een cholesterol­verlager. • De waardering is laag en voor volgend jaar ver­ wachten we een sterkere groei dan wat het management vooropstelt. Daarom handhaven we onze ‘kopen’-aanbeveling.

Sterktes • Wereldspeler. • Sterke samenwerkingsverstanden op buitenlandse markten. • Sterk gediversifieerd productaanbod. • Focus ligt op vijf aantrekkelijke groeipolen.

Zwaktes • De jongste jaren werden er weinig beloftevolle producten gelanceerd. • Veel risicovolle producten in de pijplijn. • Hoge uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. • Beperkte samenwerking met andere partners. • Slechte communicatie. 100 90 80 70 60 50 40

Source: Thomson Datastream

2009 2010 2011 2012 SANOFI Pharmaceuticals & Biotechnology World equity markets

Strategie & Accenten AANDELEN

2013

7

Pieter Mahieu financieel analist KBC Asset Management


Markten in beeld Aandelenmarkten

Obligatiemarkten

Koers-winstverhouding dividendrendement (%) EMU 13,29 2,60 VS 15,24 2,33

220

220

200

200

180

180

160

160

140

140

120

120

100 80

100 Source: Thomson Reuters Datastream

2009 2010 2011 2012 EURO STOXX 50 - PRICE INDEX S&P 500 COMPOSITE - PRICE INDEX

2013

80

Tienjaarsrente in EUR Tienjaarsrente in USD 5.00

5.00

4.50

4.50

4.00

4.00

3.50

3.50

3.00

3.00

2.50

2.50

2.00

2.00

1.50

1.50

1.00

1.00

0.50 0

0.50 Source: Thomson Reuters Datastream

2009 2010 2011 2012 2013 EMU BENCHMARK 10 YR. DS GOVT. INDEX - RED. YIELD US BENCHMARK 10 YEAR DS GOVT. INDEX - RED. YIELD

0

Meer info op: www.kbc.be/beleggers

Briefwisseling aan: KBC BANK NV, KBC Asset Management, Havenlaan 2, 1080 Brussel Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM), gebaseerd op beleggingsaanbevelingen van KBC AM en/of samenvattingen van analyserapporten van KBC Securities NV (KBC Sec) en wordt verspreid door KBC Bank. Deze publicatie valt niet onder de noemer ‘onderzoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, doch is een publicitaire mededeling, zodat de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden niet van toepassing zijn. Deze aanbevelingen vormen op zich geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument. De verloning van de medewerkers of aangestelden die voor KBC AM en/of KBC Sec werkzaam zijn en die bij het opstellen van de aanbevelingen betrokken waren, is niet direct gekoppeld aan zakenbanktransacties. De resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices zijn resultaten behaald in het verleden en vormen als zodanig geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Indien de resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices uitgedrukt zijn in een andere valuta dan EUR, kan het rendement door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. KBC Sec, KBC AM noch enige andere vennootschap van de KBC-groep kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de in dit document vermelde gegevens. Voor een aantal essentiële elementen van de beleggingsaanbevelingen (waaronder de belangenconflictenregeling), die wegens plaatsgebrek niet in dit document zijn opgenomen, kunt u voor KBC Sec de “Disclosures” raadplegen op www.kbcsecurities.com/disclosures en voor KBC AM de “Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management” op www.kbcam.be/aandelen. Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. www.kbc.be Feiten versus andere informatie met betrekking tot beursgenoteerde bedrijven: Voor de beursgenoteerde bedrijven die in deze publicatie vermeld worden, publiceert KBC AM een aandelenfiche op zijn website. Deze aandelenfiche bestaat enerzijds uit puur feitelijke informatie en anderzijds uit de mening van de analist over dat bedrijf. Die laatste tekstgedeelten hebben een gekleurde achtergrond. Frequentie waarop de aanbevelingen wijzigen: De analisten van KBC Asset Management volgen de gebeurtenissen in de financiële wereld op de voet. De aanbeveling is een conclusie van een zorgvuldige afweging van drie dimensies: het aandeel zelf, de sector waartoe het bedrijf behoort en de regio waarin het gevestigd is. Elke wijziging in één van die drie componenten kan aanleiding geven tot een wijziging van de aanbeveling. Manier waarop aanbevelingen tot stand komen: Een uitvoerig omschrijving van onze werkwijze staat in de editie van Strategie & Accenten nummer 01 van 6 januari 2011. Deze editie is raadpleegbaar op www.kbcam.be/aandelen/adviesmethodiek. Een exemplaar van deze brochure is ook verkrijgbaar in elk KBC-kantoor. Voor een aantal essentiële elementen van deze beleggingsaanbeveling, die wegens plaatsgebrek niet in deze fiche zijn opgenomen, kunt u de “Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management” raadplegen op www.kbcam.be/aandelen. Gebruikte foto’s: www.shutterstock.com De Global Industry Classification Standard (“GICS”) is ontwikkeld door en is de exclusieve eigendom en een dienstmerk van MSCI Inc. (“MSCI”) en Standard & Poor’s, een onderneming van de McGraw-Hill Companies, Inc. (“S&P”) en is toegelaten voor gebruik door [Licentiehouder]. Noch MSCI, S&P, noch een derde partij die betrokken is bij het maken of samenstellen van de GICS of van GICS-classificaties verleent enige garantie of legt eender welke verklaring af, uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot die standaard of classificatie (of de resultaten die worden verkregen door het gebruik ervan) en alle partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een welbepaald doel af met betrekking tot die standaard of classificatie. Zonder het voorgaande te beperken zal MSCI, S&P een van hun dochters of een derde partij die betrokken is bij het maken of samenstellen van de GICS of van GICS-classificaties in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, gevolg- of andere schade (inclusief winstderving), zelfs als ze van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis werden gesteld.

Het volgende nummer verschijnt op 23 juni 2014

Aandelen 2014 11 nl  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you