Page 1

&

Strategie Accenten ... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen

Aandelen in dit nummer:

Citigroup • Galapagos • QRF • Rio Tinto • Vestas • Vivendi Laatste update van de koersen en de aanbevelingen: 17-03-2014

Aandelenmarkten laten deel van eerder opgebouwde winst schieten De beleggers maken zich zorgen over de gezondheid van de Chinese economie. Bovendien nam de Europese Centrale Bank een beslissing waar de beleggers geen richting mee uit konden. We trekken ons op aan hoopgevend nieuws uit de Amerikaanse arbeidsmarkt. De ECB besliste om haar belangrijkste rentevoet ongewijzigd te laten. Mario Draghi, de voorzitter van onze centrale bank, lichtte toe dat de inflatiedoelstelling de komende drie jaar niet in gevaar komt. Het is evenwel niet uitgesloten dat de ECB in de komende maanden haar beleidsrente nog wat verder verlaagt om de economie extra zuurstof te geven. De voorbij weken maakten de beleggers zich bijkomende zorgen. De twijfels over de gezondheid van de Chinese economie nemen namelijk toe. De Chinese overheid staat voor de uitdaging om de binnenlandse consumptie aan te zwengelen. Op basis van de ontwikkeling van de Chinese aandelenindex, lijken de beleggers eraan twijfelen of de Chinese overheid daarin zal slagen. Chinese aandelen sloten namelijk af op de laagste koers sinds februari 2009. In de VS werden in de maand februari 175 000 nieuwe banen gecreëerd. Dat was beter dan verwacht. In de VS blijft alle aandacht uitgaan naar de groei van het aantal arbeidsplaatsen. De groei van de Amerikaanse economie is namelijk voor een groot deel te danken aan de consumptie. Als het besteedbaar gezinsinkomen groeit, moet dat op termijn ook zichtbaar worden in de groeicijfers van distributeurs, dienstbedrijven en industrie. Het is nog te vroeg om de flessen te ontkurken. Maar als we terugdenken aan het extreme winterweer in de VS, is het jongste nieuws uit de Amerikaanse arbeidsmarkt hoopgevend.

Overzicht van gewijzigde aanbevelingen Bekaert

Van houden

naar opbouwen

Rio Tinto

Van houden

naar kopen

Citigroup

Van houden

naar opbouwen

Galapagos

Van opbouwen

naar kopen

Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekering • Ze verschijnt tweemaal per maand • Nr. 06 • 20-03-2014


Herstructurering Citigroup zit op schema Koers

Koersdoel

47,33 USD

55,00 USD

Wijziging van de aanbeveling: van houden naar opbouwen

42,5 USD

55,2 USD

Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers van de voorbije twaalf maanden.

Jongste wijziging van de aanbeveling*: 07-03-14 houden naar opbouwen *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten

Opinie

• Citigroup is een van de grootste financiële dienst­ verleners ter wereld, actief in meer dan 100 landen. • Het is actief in retailbankieren, consumentenkredieten, kredietkaarten, investeringsbankieren, broker­ dien­ sten en bedrijfsbankieren. • Citigroup herschikt zijn activiteiten en verkoopt de niet-kernactiviteiten.

• De resultaten van Citigroup over het vierde kwar­ taal van 2013 stelden teleur. De inkomsten van de investerings­ divisie waren zwak in vergelijking met de andere investeringsbanken in de VS. Ook de inkomsten van de retaildivisie konden niet echt overtuigen. Ondanks alle aangekondigde herstructureringen zien we nog geen grote invloed op de kosten. • De herstructurering van Citigroup, waarbij de nietkernactiviteiten ondergebracht in Citi Holdings wor­ den afgebouwd, verloopt volgens plan. Naar­ mate Citigroup vordert in het proces denken we dat de beleggers het bedrijf beter naar waarde zullen schatten. Het aandeel heeft het niet zo goed gedaan in het begin van 2014. Dit werd voornamelijk ingegeven door de vrees voor een groeivertraging in de opkomende markten. We vinden het aandeel op dit moment te goedkoop. Bovendien denken we dat de sterke kapitaalpositie kan leiden tot hogere dividenden of een aandeleninkoopprogramma. We geven het aandeel een ‘opbouwen’ aanbeveling.

Sterktes • Unieke merknaam die wereldwijd bekend is. • Groei- en winstpotentieel op langere termijn in opkomende markten van Latijns-Amerika en Zuid­ oost-Azië. Ze maken nu al meer dan 40% van de inkomsten uit.

Zwaktes

Johan Fastenakels financieel analist KBC Asset Management

• Onzekerheid over de wereldwijde conjunctuur­ ontwikkeling en vrees voor een groeivertraging in de opkomende markten. • Afbouw van niet-kernactiviteiten tast winstgevend­ heid aan. 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15

Source: Thomson Datastream

2009 2010 2011 CITIGROUP Diversified Financials World equity markets

2

2012

2013

Strategie & Accenten AANDELEN


Qrf is een gespecialiseerde vastgoedmakelaar Koersdoel

Koers

24,77 EUR

26,50 EUR

Aanbeveling: opbouwen

24,5 EUR

25,27 EUR

Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers van de voorbije twaalf maanden.

Jongste wijziging van de aanbeveling*: 17-02-2014 eerste aanbeveling: opbouwen *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten

Opinie

• Qrf is een Belgische bevak die investeert in binnen­ stedelijk winkelvastgoed gelegen in de belangrijkste winkelstraten. • Het bedrijf ging naar de beurs in december 2013. • Het management van de bevak is jong en gedreven en ambieert een sterke groei.

• We zien Qrf als een unieke marktspeler die voor­ namelijk investeert in binnenstedelijk winkel­ vast­ goed op toplocaties die profiteren van schaarste, groeiende huurinkomsten en liquiditeit. • Maar ook de trends in kleinhandel ondersteunen de aantrekkingskracht van dit vastgoed: winkelen wordt meer en meer een beleving; de verhoogde aandacht bij de overheid voor kleinhandel en urbanisatie. • In combinatie met een ambitieus management en een gezonde balans verwachten we dat Qrf in staat zal zijn om een gestage stijging van zijn cashmiddelen op te tekenen gebaseerd op een waardevolle groei van zijn vastgoedportefeuille.

Sterktes • Qrf is een gespecialiseerde speler met een unieke focus op binnenstedelijk winkelvastgoed dat waar­de­vast is. • Het bedrijf heeft een heel lage schuldkost. • De huidige portefeuille toont een aantrekkelijk rendement en een hoge bezettingsgraad.

Zwaktes • Het Century Center maakt een relatief groot deel uit van de portefeuille. • De beperkte portefeuille zorgt ervoor dat de optimale efficiëntie nog niet bereikt wordt. • De vergoeding van de statutaire zaakvoerder is hoog voor deze sector, wat de winst drukt.

Koen Overlaet-Michiels financieel analist KBC Securities

26.50 26.00 25.50 25.00 24.50 24.00

Source: Thomson Datastream

DEC JAN QRF Real Estate World equity markets

Strategie & Accenten AANDELEN

FEB

MAR

3


Rio Tinto mikt op hoger dividend Koers

Koersdoel

3 162 GBP

3 800 GBP

Wijziging van de aanbeveling: van houden naar kopen

2 582 GBP

3 627,50 GBP

Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers van de voorbije twaalf maanden.

Jongste wijziging van de aanbeveling*: 10-03-2014 wijziging van houden naar kopen *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten

Opinie

• Rio Tinto is de tweede grootste mijnbouwonder­ neming ter wereld en delft voornamelijk ijzererts maar ook steenkool, kopererts, uranium, aluminium, goud en diamanten. Het bedrijf heeft mijnen over heel de wereld.

• Rio Tinto rapporteerde beter dan verwachte resultaten voor de tweede helft van 2013. De ijzerertsproductie verraste positief en het kosten­besparingsprogramma werpt zijn vruchten af. De groei van de verkochte volumes zit op schema. • Eén van de problemen voor de ijzerertsprijs, de grootste bijdrager tot de winst van Rio Tinto, is het overaanbod in de markt. • We verwachten een zwakkere vraag naar ijzererts in de komende jaren. Het hoge aanbod en de zwakkere vraag zorgen voor een structureel dalende trend in de prijs. Door zijn sterke volumegroei en zijn lage kostenstructuur zal Rio Tinto evenwel minder nadeel ondervinden van de dalende ijzerertsprijs dan zijn concurrenten. • Rio Tinto is bovendien één van de mijnbouwgroepen die meer nadruk wil leggen op het creëren van aandeelhouderswaarde. Er zal vanaf 2015 meer geld beschikbaar zijn om het dividend te laten groeien en eigen aandelen in te kopen. • De positieve elementen voor Rio Tinto zullen dus voornamelijk vanaf 2015 zichtbaar worden maar omdat de aandelenmarkt altijd vooruit kijkt, verhogen we nu al onze aanbeveling naar ‘kopen’.

Sterktes • De meeste van zijn mijnen zijn gelegen in politiek stabiele regio’s zoals Australië, Europa en NoordAmerika. • De kosten behoren tot de laagste in de sector.

Zwaktes • Daling van zijn koperreserves. • Structureel dalende ijzerertsprijs.

Steven Vanmander financieel analist KBC Asset Management 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Source: Thomson Datastream

2009 2010 2011 RIO TINTO Materials World equity markets

4

2012

2013

Strategie & Accenten AANDELEN


Vivendi profiteert van mogelijke consolidatie Koers

Koersdoel

19,87 EUR

23,00 EUR

Aanbeveling: opbouwen

14,13 EUR

21,25 EUR

Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers van de voorbije twaalf maanden.

Jongste wijziging van de aanbeveling*: 17-08-2012 van afbouwen naar opbouwen *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten

Opinie

• Vivendi Universal is een belangrijke telecomgroep die ook sterk aanwezig is in de mediasector. Het bedrijf telt zes divisies: Universal Music Group, Activision Blizzard, Canal+ Group, SFR, Maroc Telecom en Global Village Telecom.

• De resultaten van Vivendi over het vierde kwartaal van 2013 waren iets minder goed dan verwacht. • De Franse Telecomdivisie SFR, goed voor meer dan 40% van de omzet, staat onder hevige concurrentie­ druk door de komst van een vierde mobiele operator in Frankrijk. Als tegenwicht voor de dalende omzet bij SFR wordt er werk gemaakt van kosten­ besparingen. Het is de bedoeling van het manage­ ment om in de eerste helft van 2014 SFR af te splitsen. Meer en meer lijkt het er evenwel op dat SFR gefuseerd zal worden met een andere Franse telecomspeler. Dat zou goed zijn voor de Franse telecom­markt en uiteraard ook voor Vivendi. • Omdat Vivendi een holding is met weinig synergie­ voordelen tussen de verschillende divisies, maakt het bedrijf werk van een opsplitsing van de activiteiten­ portefeuille. Vivendi kondigde onlangs de verkoop van zijn meerderheidsbelang in Maroc Telecom aan. Daarvoor zal het 4,2 miljard EUR in cash ontvangen. Kort daarop verkocht Vivendi het grootste deel van zijn belang in Activision-Blizzard voor 8,2 miljard USD. Vivendi behoudt nog wel een belang van 12% in de videospellenfabrikant. • Vivendi is ook eigenaar van GVT, de sterk groeiende Braziliaanse telecomoperator. GVT staat al een tijdje in de etalage. De prijs die tot hiertoe geboden werd, kon Vivendi evenwel niet bekoren. • We bouwen het aandeel op.

Sterktes • Sterke positie in de Franse ontspanningssector. • Nog belangrijke kostenbesparingen te realiseren. • Sterke positie op de Braziliaanse markt van breed­ band­internet.

Zwaktes • Hevige concurrentie op Franse mobiele telefoniemarkt. • Overnames hebben in het verleden niet altijd waarde gecreëerd voor de aandeelhouders.

40 35 30 25 20 15 10

Source: Thomson Datastream

2009 2010 2011 VIVENDI Telecommunication Services World equity markets

Strategie & Accenten AANDELEN

2012

2013

5

Kurt Ruts financieel analist KBC Asset Management


Galapagos verkoopt zijn servicedivisies Koers

Koersdoel

16,92 EUR

22,00 EUR

Wijziging van de aanbeveling: van opbouwen naar kopen

13,41 EUR

20,45 EUR

Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers van de voorbije twaalf maanden.

Jongste wijziging van de aanbeveling*: 13-03-2014 van opbouwen naar kopen *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten

Opinie

• Galapagos is een biotechnologiebedrijf gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen. • Door risicodragende allianties met grote farmaceu­ tische spelers kan Galapagos succesbetalingen en royalty’s ontvangen.

• Galapagos verkoopt zijn Servicedivisies Argenta en BioFocus aan het Amerikaanse Charles River labs en krijgt daarvoor 134 miljoen euro. Door die beslissing heeft het zijn verwachtingen voor de omzet in 2014 verlaagd naar 125 miljoen en geeft het een cashvooruitzicht mee van 170 miljoen euro. • De desinvestering stond in de sterren geschreven. Een paar jaar geleden maakte de topman van Galapagos er geen geheim van dat het hybride model niet meer nodig was, eens de ontwikkelingspijplijn volwassen genoeg was. Het bedrijf was namelijk opgedeeld in twee onderdelen: Onderzoek en Services. In ons waarderingsmodel hadden we de Servicedivisie gewaardeerd aan 2,7 euro per aandeel en die wordt nu verkocht aan 4,3 euro per aandeel. Vandaar dat er vandaag ook een positieve beursreactie is. • Het nieuws is duidelijk erg positief voor het aandeel, zeker na het tegenvallend nieuws dat GlaxoSmithKline de lupus-studie stopte en de UC-studie on hold heeft gezet. We verhogen onze aanbeveling van ‘opbouwen’ naar ‘kopen’ met een koersdoel van 22 euro. Het hogere koersdoel wordt volledig verklaard door de hogere prijs die Galapagos krijgt door de verkoop. Tegen de huidige koers heeft het aandeel een opwaarts potentieel van meer dan 25%.

Sterktes • De Servicedivisie zorgt voor belangrijke kasstromen. • De inkomsten bepalen de snelheid van investeringen in eigen ontwikkelingsprojecten. • Reumapil GLPG0634, gepartnered met AbbVie, kan een kaskraker worden.

Zwaktes • De mijlpalen van het farmaceutisch onderzoek bepalen de inkomsten. • De firma is nog niet structureel winstgevend. • Producten kunnen falen in klinische ontwikkeling. Jan De Kerpel financieel analist KBC Securities 22 20 18 16 14 12 10 8 6 Source: Thomson Datastream

4

2009 2010 2011 2012 GALAPAGOS Pharmaceuticals & Biotechnology World equity markets

6

2013

Strategie & Accenten AANDELEN


Vestas Wind Systems start nieuwe koers Koersdoel Koers

180,00 DKK 197,00 DKK

Aanbeveling: houden 41,95 DKK

205,00 DKK

Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers van de voorbije twaalf maanden.

Jongste wijziging van de aanbeveling*: 04-02-2014 van verkopen naar houden *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten

Opinie

• Vestas Wind Systems is de grootste fabrikant van windturbines ter wereld. Het is actief in de bouw, ontwikkeling, verkoop en onderhoud van wind­ molenparken. • Om zijn marktleiderschap veilig te stellen legt de onder­ neming een klemtoon op onderzoek & ontwikke­ling. Een belangrijk deel van zijn investe­ ringen zijn gepland in de VS, Spanje en China.

• De Deense windturbinebouwer Vestas Wind Systems bevestigde met zijn resultaten over het vierde kwar­ taal de ommekeer van de laatste twee jaar. Door de subsidies in de VS raakte het orderboek goed gevuld. Tegelijk snoeide Vestas zwaar in de kosten. Vestas start 2014 met een nettocashpositie en zal eindelijk terug winstgevend worden. • Toch voert het nieuwe management een kapitaal­ verhoging door van 10%. De concurrentie woedt nog altijd hevig en de kapitaalvereisten blijven hoog. We blijven waarschuwen voor al te positieve verwachtingen. De prijzen van de turbines dalen nog altijd en subsidies voor windenergie dreigen op te drogen. • We verhogen de aanbeveling naar ‘houden’. Het nieuwe management slaagde er immers in om snel structurele maatregelen door te voeren. Die brengen de rentabiliteit van de groep terug op het peil van de concurrentie. • De huidige koers weerspiegelt operationele marges die stijgen naar het niveau van de desbetreffende afdelingen van Siemens en General Electric. Dat moet haalbaar zijn gegeven de evolutie van de laatste twee jaar. De concurrentie blijft evenwel hard en de groei van de investeringen in hernieuwbare energie hangt nog altijd af van reguleringen en subsidies van overheden.

Sterktes • Marktleider. • Technologische voorsprong.

Zwaktes • Sterke concurrentie en prijsdruk. • Afhankelijkheid van overheidsstimuli. • Agressieve boekhouding in het verleden.

700 600 500 400 300 200 100 0

Source: Thomson Datastream

2009 2010 2011 VESTAS WINDSYSTEMS CAPITAL GOODS – PRICE INDEX WORLD EQUITY MARKETS

Strategie & Accenten AANDELEN

2012

2013

7

Chris Vrijsen financieel analist KBC Asset Management


Markten in beeld Aandelenmarkten

Valutamarkten

Koers-winstverhouding dividendrendement (%) EMU 12,94 2,60 VS 15,42 2,32

USD per EUR (linkse schaal JPY per EUR (rechtse schaal)

280

280

1.55

260

260

1.50

240

240

220

220

200

200

180

180

160

160

140

140

120

120

100

100

1.20

80

1.15

80

Source: Thomson Reuters Datastream

2009 2010 2011 2012 EURO STOXX 50 - PRICE INDEX S&P 500 COMPOSITE - PRICE INDEX

2013

150 140

1.45 130

1.40 1.35

120

1.30

110

1.25 100 Source: Thomson Reuters Datastream

2009 2010 2011 2012 2013 US $ TO EURO (ECB) - EXCHANGE RATE JAPANESE YEN TO EURO (ECB) - EXCHANGE RATE(R.H.SCALE)

90

Meer info op: www.kbc.be/beleggers

Briefwisseling aan: KBC BANK NV, KBC Asset Management, Havenlaan 2, 1080 Brussel Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM), gebaseerd op beleggingsaanbevelingen van KBC AM en/of samenvattingen van analyserapporten van KBC Securities NV (KBC Sec) en wordt verspreid door KBC Bank. Deze publicatie valt niet onder de noemer ‘onderzoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, doch is een publicitaire mededeling, zodat de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden niet van toepassing zijn. Deze aanbevelingen vormen op zich geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument. De verloning van de medewerkers of aangestelden die voor KBC AM en/of KBC Sec werkzaam zijn en die bij het opstellen van de aanbevelingen betrokken waren, is niet direct gekoppeld aan zakenbanktransacties. De resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices zijn resultaten behaald in het verleden en vormen als zodanig geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Indien de resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices uitgedrukt zijn in een andere valuta dan EUR, kan het rendement door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. KBC Sec, KBC AM noch enige andere vennootschap van de KBC-groep kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de in dit document vermelde gegevens. Voor een aantal essentiële elementen van de beleggingsaanbevelingen (waaronder de belangenconflictenregeling), die wegens plaatsgebrek niet in dit document zijn opgenomen, kunt u voor KBC Sec de “Disclosures” raadplegen op www.kbcsecurities.com/disclosures en voor KBC AM de “Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management” op www.kbcam.be/aandelen. Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. www.kbc.be Feiten versus andere informatie met betrekking tot beursgenoteerde bedrijven: Voor de beursgenoteerde bedrijven die in deze publicatie vermeld worden, publiceert KBC AM een aandelenfiche op zijn website. Deze aandelenfiche bestaat enerzijds uit puur feitelijke informatie en anderzijds uit de mening van de analist over dat bedrijf. Die laatste tekstgedeelten hebben een gekleurde achtergrond. Frequentie waarop de aanbevelingen wijzigen: De analisten van KBC Asset Management volgen de gebeurtenissen in de financiële wereld op de voet. De aanbeveling is een conclusie van een zorgvuldige afweging van drie dimensies: het aandeel zelf, de sector waartoe het bedrijf behoort en de regio waarin het gevestigd is. Elke wijziging in één van die drie componenten kan aanleiding geven tot een wijziging van de aanbeveling. Manier waarop aanbevelingen tot stand komen: Een uitvoerig omschrijving van onze werkwijze staat in de editie van Strategie & Accenten nummer 01 van 6 januari 2011. Deze editie is raadpleegbaar op www.kbcam.be/aandelen/adviesmethodiek. Een exemplaar van deze brochure is ook verkrijgbaar in elk KBC-kantoor. Voor een aantal essentiële elementen van deze beleggingsaanbeveling, die wegens plaatsgebrek niet in deze fiche zijn opgenomen, kunt u de “Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management” raadplegen op www.kbcam.be/aandelen. Gebruikte foto’s: www.shutterstock.com De Global Industry Classification Standard (“GICS”) is ontwikkeld door en is de exclusieve eigendom en een dienstmerk van MSCI Inc. (“MSCI”) en Standard & Poor’s, een onderneming van de McGraw-Hill Companies, Inc. (“S&P”) en is toegelaten voor gebruik door [Licentiehouder]. Noch MSCI, S&P, noch een derde partij die betrokken is bij het maken of samenstellen van de GICS of van GICS-classificaties verleent enige garantie of legt eender welke verklaring af, uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot die standaard of classificatie (of de resultaten die worden verkregen door het gebruik ervan) en alle partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een welbepaald doel af met betrekking tot die standaard of classificatie. Zonder het voorgaande te beperken zal MSCI, S&P een van hun dochters of een derde partij die betrokken is bij het maken of samenstellen van de GICS of van GICS-classificaties in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, gevolg- of andere schade (inclusief winstderving), zelfs als ze van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis werden gesteld.

Het volgende nummer verschijnt op 3 april 2014

Aandelen 2014 06 nl  

Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekeringen. Ze verschijnt tweemaal per maand.