Page 1

&

Strategie Accenten ... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen

Aandelen in dit nummer:

eBay • Inditex • Petrobras • Stora Enso • Texas Instruments • Veolia Environnement Laatste update van de koersen en de aanbevelingen: 16-12-2013

2013 werd een goed jaar voor aandelen Hoewel niemand het had verwacht, presteerden de beurzen in 2013 nog beter dan in 2012, wat op zich al een schitterend jaar was. Het herstel van de wereldeconomie kreeg almaar meer vorm. In 2014 zet de KBC-Beleggingsstrategie vooral in op winstgroei. In 2013 zetten aandelen een stevige prestatie neer. Vooral de traditionele regio’s Amerika, eurozone en Japan deden het uitstekend. De eerste helft van 2013 werd er vooral gevierd op Wall Street en tijdens de zomer werd de fakkel aan de eurozone doorgegeven. Opvallend was wel dat de opkomende markten niet mee mochten feesten. De S&P 500 steeg tot dusver in 2013 zo’n 17%. De EURO STOXX 50 ® noteert met een winst van ongeveer 7,8%. Met uitzondering van Japan deden de Aziatische beurzen het minder goed in 2013. Zorgen over de Chinese groei en de ontwikkeling van de grondstoffenprijzen waren hiervan de oorzaak. De voorbije maanden kreeg het synchrone herstel van de wereldeconomie almaar meer vorm. Vertrouwensindicatoren, huizenmarkt, arbeidsmarkt, enz. zetten hun positieve trend verder en bevestigen dat het economische herstel een bredere basis krijgt. In de VS wordt de sanering verrassend vlot verteerd, Europa heeft de recessie eindelijk achter zich gelaten, de Japanners kijken met hernieuwd vertrouwen naar de toekomst en het Chinese groeiverhaal is ook aan de beterhand. De economie zit zowat overal ter wereld op het goede spoor en het doemscenario van een uiteenspattende eurozone is duidelijk naar de achtergrond verdwenen … een mooi uitgangspunt voor de aandelenmarkten in 2014. De KBC-Beleggingsstrategie zet voor het nieuwe jaar vooral in op winstgroei. De mooie beurs­ prestaties van 2013 hebben we aan een verbeterend economisch klimaat te danken … dat moet zich nu vertalen in hogere bedrijfswinsten.

Overzicht van gewijzigde aanbevelingen eBay

van opbouwen naar kopen

Veolia

van afbouwen naar houden

Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekering • Ze verschijnt tweemaal per maand • Nr. 24 • 19-12-2013


PayPal is de echte groeipool bij eBay Koers

Koersdoel

51,37 USD

61,00 USD

Wijziging van de aanbeveling: van opbouwen naar kopen

48,76 USD

57,78 USD

Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers van de voorbije twaalf maanden.

Jongste wijziging van de aanbeveling*: 05-12-2013 van opbouwen naar kopen *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten

Opinie

• eBay beschikt over een van de belangrijkste internet platforms. De omzet van eBay is afkomstig van twee grote divisies: Marketplace, het internetplatform waar goederen verkocht worden door middel van PayPeen veilingsysteem of door de verkoop aan vaste prijzen. Daarnaast beschikt het bedrijf ook over een eigen betaalplatform (PayPal).

• De resultaten van eBay voor het derde kwartaal waren in lijn met de verwachtingen. De omzet steeg jaar op jaar met 14% onder andere dankzij de sterke groei van het aantal actieve gebruikers en de sterke groei bij de divisie PayPal. De vooruitzichten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2013 zijn aan de onderkant van de verwachtingen. • eBay profiteert mee van de sterke groei in eCommerce. Het bedrijf heeft een van de meest bekende internetplatforms, wat het aantrekken van nieuwe gebruikers en klanten vergemakkelijkt. Het zijn vooral kleinere retailers die niet wensen of niet de middelen hebben om een eigen internet verkoop­kanaal uit te bouwen. De groei in de veiling­verkopen lijkt wat te verminderen maar dat wordt gecompenseerd door de hoge groeicijfers van de verkoop tegen vaste prijzen. • De echte groeipool bij eBay is PayPal, het online betalingsplatform. Door het stijgende gebruik ervan, stijgt de winstgevendheid van eBay en kunnen de operationele marges verder toenemen. Door de betalingstransactie zelf te verzorgen, passeert eBay 2 maal langs de kassa. • We behouden onze opbouwen aanbeveling. eBay blijft een groeiverhaal met een aantrekkelijke waardering.

Sterktes • Heel bekend internetplatform. • Betalingsplatform zorgt voor hoge marges. • Het aantal actieve gebruikers stijgt sterk.

Zwaktes • Afhankelijk van anderen bij verkoop, kan niet leveren uit eigen voorraden. • Hardware divisie (vroegere Motorola) blijft onder de verwachtingen. Yves Dalemans financieel analist KBC Asset Management

60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

Source: Thomson Reuters Datastream

2009 2010 EBAY Software & Services World equity markets

2

2011

2012

2013

Strategie & Accenten AANDELEN


Inditex heeft een enorm groeipotentieel Koers

Koersdoel

110,90 EUR

129,00 EUR

Aanbeveling: opbouwen

91,75 EUR

121,00 EUR

Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers van de voorbije twaalf maanden.

Jongste wijziging van de aanbeveling*: 10-09-2013 van houden naar opbouwen *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten

Opinie

• Het Spaanse Inditex ontwerpt, produceert en verkoopt kleding en accessoires zoals schoenen. Zijn merknamen omvatten naast Zara ook nog Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home en Uterque. • Om zijn sterke afhankelijkheid van zijn thuismarkt wat te milderen, breidde de onderneming haar aanwezigheid in Europa en in de rest van de wereld verder uit.

• Inditex boekte een nagenoeg onveranderde nettowinst van 725 miljoen euro over het derde kwartaal, bij een omzet die 4% hoger lag. Zonder negatieve wisselkoerseffecten zou de omzetgroei op 9% zijn uitgekomen. Op vergelijkbare basis stegen de verkopen met 3%. • Inditex is zonder meer een kwaliteitsaandeel. Dat heeft het te danken aan haar unieke bedrijfs­model. Door lokaal te produceren is het bedrijf in staat om snel op elke mogelijke vraag- en modetrend in te spelen. Daardoor kan Inditex vermijden dat het moet werken met kortingen om onverkochte voorraden te liquideren. • Daarnaast is het groeipotentieel voor Inditex enorm. Hoewel Inditex actief is in 86 landen, is het marktaandeel in elk van de landen nog erg laag. Inditex mikt de komende jaren op een groei in winkeloppervlakte van 8 à 10%, wat zeker een haalbare kaart is. Geografisch verschuift die groei naar de opkomende markten, waar de verkoopsgroei en marges hoger liggen. • We denken dat de premie waarmee het bedrijf noteert houdbaar is en verwachten dan ook een aandelenreturn die in lijn ligt met de winstgroei. Die schatten we de komende jaren op 12 à 15%. We geven het aandeel een ‘opbouwen’-aanbeveling mee.

Sterktes • Uniek bedrijfsmodel door lokale productie die vraagtrends goed kan opvangen. • Goede regionale spreiding.

Zwaktes • Spaanse thuismarkt die nog steeds 20% van de omzet vertegenwoordigt.

130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20

Source: Thomson Reuters Datastream

2009 2010 2011 INDITEX Consumer discretionary World equity markets

Strategie & Accenten AANDELEN

2012

2013

3

Kris Verheyen financieel analist KBC Asset Management


Vraagtekens bij prijsbeleid van Petrobras Koers

Koersdoel

13,44 USD

16,00 USD

Aanbeveling: houden 12,13 USD

20,58 USD

Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers van de voorbije twaalf maanden.

Jongste wijziging van de aanbeveling*: 19-08-2011 van opbouwen naar houden *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten

Opinie

• Petrobras is een Braziliaanse oliemaatschappij. Ze is actief in diverse domeinen, zowel in productie (upstream) als in raffinage (downstream). Petrobras is ook een producent van aardgas en ethanol. Voorts is het actief in de handel en transport van energie, in petrochemie, biobrandstoffen en in de distributie van hernieuwbare energie. De Braziliaanse overheid is de voornaamste aandeelhouder van het bedrijf.

• Petrobras kondigde nieuwe prijsverhogingen aan van benzine en diesel voor december. De markt reageerde echter ontgoocheld omdat details over het nieuwe prijsmechanisme ontbreken en er geen melding is van een systeem van periodieke en auto­ ma­tische prijswijzigingen. • Belangrijke Braziliaanse kranten berichtten de jongste maanden over een nieuw prijsmechanisme dat voorziet in periodieke en automatische prijswijzigingen om de kloof tussen Braziliaanse en internatio­ nale prijzen te dichten. • Het enige commentaar over internationaal gekoppelde prijzen was dubbel: de parameters van het nieuwe prijsbeleid blijven strikt intern en met dat beleid wil Petrobras de impact van de prijsvolatiliteit van de internationale olieprijzen op de binnenlandse, Braziliaanse consumentenprijzen beperken. Petrobras wil nu tot een prijspariteit komen binnen de twee jaar. Maar woorden zijn natuurlijk goedkoop. • De prijzen die Petrobras hanteert voor benzine en diesel zijn al sinds het begin van 2011 lager dan de internationale tarieven. Bovendien voert het bedrijf grote hoeveelheden diesel in tegen de internationaal geldende prijzen om die vervolgens met verlies te verkopen op de binnenlandse markt. • Op lange termijn blijft Petrobras over sterke troeven beschikken. De Braziliaanse oliereus beschikt door de ontdekkingen in 2007 en 2008 over reusachtige olievelden die worden geschat op acht miljard vaten. Daarenboven zijn die olievelden zowat de goedkoopste om te ontginnen. • Vanaf 2014 moet de productie weer gaan stijgen door de ontginning van nieuwe olievelden. We geven Petrobras een houden-aanbeveling. Alternatieven (1): EnCana, Schlumberger, Transocean

Sterktes • Toegang tot hoogwaardige Braziliaanse oliereserves. • Goede reputatie in het opleveren van diepzeeprojecten en controleren van kosten. • Kapitaalverhoging volstaat voor investeringsprogramma.

Zwaktes

Alex Martens financieel analist KBC Asset Management

• Bedrijf niet altijd bestuurd in het belang van de minderheidsaandeelhouders. • Bedrijf investeert in toenemende mate in raffinage. • Gevaar op inmenging overheid groeit. • Negatieve cashflowgeneratie door investeringen. 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

Source: Thomson Reuters Datastream

2009 2010 PETROBRAS Energy World equity markets

4

2011

2012

2013

(1) De alternatieven zijn een selectie van aandelen binnen dezelfde sector waarvoor KBC Asset Management een aanbeveling ‘kopen’ of ‘opbouwen’ geeft. De aandelenfiches van de vermelde bedrijven vindt u op www.kbc.be/aandelen

Strategie & Accenten AANDELEN


Zwakke winstvooruitzichten voor Stora Enso Koersdoel

Koers

5,15 EUR

6,81 EUR

Aanbeveling: afbouwen

4,78 EUR

7,47 EUR

Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers van de voorbije twaalf maanden.

Jongste wijziging van de aanbeveling*: 05-07-2012 van houden naar afbouwen *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten

Opinie

• Stora Enso, de grootste papierproducent van Europa, is een geïntegreerd hout- en papierbedrijf met activiteiten op het vlak van tijdschriften, krantenpapier, kopieerpapier, karton en hout. De groeistrategie legt de klemtoon op overnames en betekenisvolle allianties. Stora Enso levert ook grote inspanningen om op kostenvlak de toon te zetten in de sector.

• Stora Enso rapporteerde in het derde kwartaal resultaten die in lijn met de verwachtingen lagen. • Stora Enso is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de Europese markt voor schrijf- en printpapier. Maar de vraag naar die papiersoort krimpt. Daardoor is overcapaciteit ontstaan en zijn de winstvooruitzichten zwak. • Stora Enso wil zich daarom meer toeleggen op verpakkingspapier, een segment dat wel nog groeit. Het bedrijf heeft ervoor gekozen om via organische groei zijn positie in dit segment te versterken. Er was de voorbije trimesters nochtans heel wat over­ nameactiviteit in dit segment. Maar Stora Enso bleef daarbij aan de zijlijn omdat het enkele jaren geleden beslist heeft om een nieuwe productie-eenheid voor verpakkingspapier te bouwen in Azië. • Het rendement van die fabriek is evenwel structureel te laag. In 2010 en de eerste helft van 2011 was er wel enige verbetering merkbaar maar nadien ging het weer bergaf met de rendabiliteit. We hadden dan ook liever gezien dat Stora Enso had deelgenomen aan de consolidatiebeweging in de sector. • We vrezen dat de winstvooruitzichten voor 2014 zwak blijven. Daarom raden we aan het aandeel af te bouwen.

Sterktes • Modern productieapparaat. • Sterke marktpositie en sterke cliëntgerichtheid. • Brede geografische spreiding.

Zwaktes • Beperkte uitbreidings- en groeimogelijkheden. • Afhankelijkheid van de Europese economie. • Sterk afhankelijk van de wisselkoers van de USD.

11 10 9 8 7

Alternatieven (1): Dow Chemical

6 5 4 3 2

Source: Thomson Reuters Datastream

2009 2010 STORA ENSO 'R' Materials World equity markets

2011

2012

2013

(1) De alternatieven zijn een selectie van aandelen binnen dezelfde sector waarvoor KBC Asset Management een aanbeveling ‘kopen’ of ‘opbouwen’ geeft. De aandelenfiches van de vermelde bedrijven vindt u op www.kbc.be/aandelen

Strategie & Accenten AANDELEN

5

Steven Vermander financieel analist KBC Asset Management


Industriële toepassingen almaar belangrijker voor Texas Instruments Koersdoel

Koers

42,42 USD

46,00 USD

Aanbeveling: opbouwen

30,47 USD

43,58 USD

Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers van de voorbije twaalf maanden.

Jongste wijziging van de aanbeveling*: 10-01-2011 van koopwaardig naar opbouwen *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten

Opinie

• Texas Instruments is een toonaangevende fabrikant van halfgeleiders voor het verwerken van digitale en analoge signalen. Het produceert geïntegreerde schakelingen, sensoren en radiofrequentie-identificatie (RFID)-systemen. Het verkoopt ook zakelijke en wetenschappelijke rekenmachines en een breed gamma aan geavanceerd opleidingsmateriaal.

• Texas Instrument boekte beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal. Dat kwam voornamelijk door de sterke vraag naar halfgeleiders vanuit de industriële bedrijven (autosector, luchtvaart, machines,...) in de VS en China. De vraag van bedrijven uit de pc-sector daarentegen viel terug. Positief waren ook de vooruitzichten voor het derde kwartaal van 2013 waar zowel de winst als de verkopen meer zouden moeten groeien dan verwacht. • Texas Instruments stapt uit de halfgeleidermarkt voor smartphones en tablets. Die processoren worden almaar meer gemaakt door de fabrikanten van die apparatuur (Apple en Samsung) waardoor de markt te klein wordt voor de noodzakelijke zware investeringen. Texas Instruments zal zich nu nog meer toeleggen op halfgeleidertoepassingen voor de industrie (industriële systemen, auto’s) en zal zo nog meer een cyclisch karakter krijgen. De nadruk zal vooral liggen op analoge halfgeleiders en geïntegreerde schakelingen. • Dankzij de goede vooruitzichten, de kwaliteit en de expertise van het management blijft de aanbeveling op ‘opbouwen’.

Sterktes • Belangrijke speler in de halfgeleidermarkt met een sterke positie in analoge technologieën. • Meest geavanceerde productietechnologie voor analoge halfgeleiders. • Hoge operationele marges.

Zwaktes

Yves Dalemans financieel analist KBC Asset Management

• Daling van investeringen in onderzoek en ontwikkeling in percentage van de omzet sinds 2002. • Cyclisch karakter verhoogt door terugtrekking uit tablet markt. 45 40 35 30 25 20 15 10

Source: Thomson Reuters Datastream

2009 2010 2011 2012 TEXAS INSTS. Semiconductors & Semiconductor Equipment World equity markets

6

2013

Strategie & Accenten AANDELEN


Herstructureringen bij Veolia Environnement zitten op schema Koers

11,30 EUR

Koersdoel

11,40 EUR

Wijziging van de aanbeveling: van afbouwen naar houden

8,55 EUR

13,91 EUR

Situering van de huidige aandelenkoers en het koersdoel tegenover de hoogste (uiterst rechts op de grafiek) en de laagste (uiterst links op de grafiek) koers van de voorbije twaalf maanden.

Jongste wijziging van de aanbeveling*: 05-12-2013 van afbouwen naar houden *De analist volgt dit aandeel dagelijks op. De aanbeveling weerspiegelt het verschil tussen de beurskoers en het koersdoel van het aandeel.

Activiteiten

Zwaktes

• Veolia Environnement is een Frans nutsbedrijf dat actief is op het vlak van waterverdeling, afvalbeheer, netwerkbeheer en transport. Het bedrijf is onderverdeeld in 4 divisies: Veolia Water, Veolia Environmental Services, Veolia Energy en Veolia Transport. Veolia bevindt zich in een belangrijke herstructureringsfase waarbij verschillende activiteiten worden afgestoten. Ondermeer de gereguleerde waterbusiness in het Verenigd Koninkrijk en de afvalactiviteiten in de Verenigde Staten werden verkocht. De transport­ afdeling staat te koop.

• Resultaten sterk afhankelijk van afvalverwerking in Europa (ongeveer 50% van omzet). • Hoge schuldgraad is een aandachtspunt. • Risico dat desinvesteringen vertraging oplopen (bv. verkoop van transportdivisie).

Sterktes • Watervoorziening en afvalverwerking zijn groeisectoren. • Interessant herstructureringsverhaal. • Hoge operationele hefboom in de afvalverwerkingsactiviteiten is een troef bij een heropleving van de industriële productie in Europa.

35 30 25 20 15 10 5

Source: Thomson Reuters Datastream

2009 2010 2011 VEOLIA ENVIRONNEMENT Utilities World equity markets

2012

Opinie • De operationele resultaten blijven het moeilijk hebben. In de waterdivisie staan de marges onder druk. Maar vooral in de afvaldivisie blijven de markt­ omstandigheden zeer moeilijk waarbij de zwakke Europese economie blijft wegen op de afvalvolumes. Ook de prijzen voor gerecycleerd materiaal blijven zwak. • De afvalvolumes tonen wel de eerste voorzichtige tekenen van stabilisering. De omzetdaling in de afvaldivisie ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder toont een kentering: -4,6% in het eerste kwartaal, -1,4% in het tweede kwartaal maar +1% in het derde kwartaal van 2013. • Veolia Environnement is een herstructureringsverhaal waarbij kostenbesparingen een belangrijk onderdeel zijn om de winstgevendheid op te krikken. Het ambitieuze kostenbesparingsprogramma van 750 miljoen EUR tegen eind 2015 ligt op schema. Maar de hamvraag is hoeveel van de kostenbesparingen effectief zullen bijdragen tot de winst en hoeveel er moet gedeeld worden met de klanten. • De waardering ligt in lijn met het historische gemiddelde. De koers is momenteel zowat veertien keer de verwachte winst over 2015. We geven het aandeel een houden-aanbeveling.

2013

Alternatieven: Suez Environnement

(1) De alternatieven zijn een selectie van aandelen binnen dezelfde sector waarvoor KBC Asset Management een aanbeveling ‘kopen’ of ‘opbouwen’ geeft. De aandelenfiches van de vermelde bedrijven vindt u op www.kbc.be/aandelen

Strategie & Accenten AANDELEN

7

David Duchi financieel analist KBC Asset Management


Markten in beeld Aandelenmarkten

Valutamarkten

Koers-winstverhouding dividendrendement (%) EMU 12,35 3,49 VS 14,86 2,26

USD per EUR (linkse schaal JPY per EUR (rechtse schaal)

220

220

1.55

200

200

1.50

180

180

160

160

140

140

145 140 135

1.45

130 125

1.40

120

120

100

100

80

80

120 1.35

115 110

1.30

105

60

Source: Thomson Reuters Datastream

2009 2010 2011 EURO STOXX 50 - PRICE INDEX S&P 500 COMPOSITE - PRICE INDEX

2012

2013

60

1.25 1.20

100 Source: Thomson Reuters Datastream

2009 2010 2011 2012 2013 US $ TO EURO (ECB) - EXCHANGE RATE JAPANESE YEN TO EURO (ECB) - EXCHANGE RATE(R.H.SCALE)

95

Meer info op: www.kbc.be/beleggers

Briefwisseling aan: KBC BANK NV, KBC Asset Management, Havenlaan 2, 1080 Brussel Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM), gebaseerd op beleggingsaanbevelingen van KBC AM en/of samenvattingen van analyserapporten van KBC Securities NV (KBC Sec) en wordt verspreid door KBC Bank. Deze publicatie valt niet onder de noemer ‘onderzoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, doch is een publicitaire mededeling, zodat de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden niet van toepassing zijn. Deze aanbevelingen vormen op zich geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument. De verloning van de medewerkers of aangestelden die voor KBC AM en/of KBC Sec werkzaam zijn en die bij het opstellen van de aanbevelingen betrokken waren, is niet direct gekoppeld aan zakenbanktransacties. De resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices zijn resultaten behaald in het verleden en vormen als zodanig geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Indien de resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices uitgedrukt zijn in een andere valuta dan EUR, kan het rendement door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. KBC Sec, KBC AM noch enige andere vennootschap van de KBC-groep kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de in dit document vermelde gegevens. Voor een aantal essentiële elementen van de beleggingsaanbevelingen (waaronder de belangenconflictenregeling), die wegens plaatsgebrek niet in dit document zijn opgenomen, kunt u voor KBC Sec de “Disclosures” raadplegen op www.kbcsecurities.com/disclosures en voor KBC AM de “Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management” op www.kbcam.be/aandelen. Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. www.kbc.be Feiten versus andere informatie met betrekking tot beursgenoteerde bedrijven: Voor de beursgenoteerde bedrijven die in deze publicatie vermeld worden, publiceert KBC AM een aandelenfiche op zijn website. Deze aandelenfiche bestaat enerzijds uit puur feitelijke informatie en anderzijds uit de mening van de analist over dat bedrijf. Die laatste tekstgedeelten hebben een gekleurde achtergrond. Frequentie waarop de aanbevelingen wijzigen: De analisten van KBC Asset Management volgen de gebeurtenissen in de financiële wereld op de voet. De aanbeveling is een conclusie van een zorgvuldige afweging van drie dimensies: het aandeel zelf, de sector waartoe het bedrijf behoort en de regio waarin het gevestigd is. Elke wijziging in één van die drie componenten kan aanleiding geven tot een wijziging van de aanbeveling. Manier waarop aanbevelingen tot stand komen: Een uitvoerig omschrijving van onze werkwijze staat in de editie van Strategie & Accenten nummer 01 van 6 januari 2011. Deze editie is raadpleegbaar op www.kbcam.be/aandelen/adviesmethodiek. Een exemplaar van deze brochure is ook verkrijgbaar in elk KBC-kantoor. Voor een aantal essentiële elementen van deze beleggingsaanbeveling, die wegens plaatsgebrek niet in deze fiche zijn opgenomen, kunt u de “Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management” raadplegen op www.kbcam.be/aandelen. Gebruikte foto’s: www.shutterstock.com De Global Industry Classification Standard (“GICS”) is ontwikkeld door en is de exclusieve eigendom en een dienstmerk van MSCI Inc. (“MSCI”) en Standard & Poor’s, een onderneming van de McGraw-Hill Companies, Inc. (“S&P”) en is toegelaten voor gebruik door [Licentiehouder]. Noch MSCI, S&P, noch een derde partij die betrokken is bij het maken of samenstellen van de GICS of van GICS-classificaties verleent enige garantie of legt eender welke verklaring af, uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot die standaard of classificatie (of de resultaten die worden verkregen door het gebruik ervan) en alle partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een welbepaald doel af met betrekking tot die standaard of classificatie. Zonder het voorgaande te beperken zal MSCI, S&P een van hun dochters of een derde partij die betrokken is bij het maken of samenstellen van de GICS of van GICS-classificaties in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, gevolg- of andere schade (inclusief winstderving), zelfs als ze van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis werden gesteld.

Het volgende nummer verschijnt op 2 januari 2014

Aandelen 2013 24 nl  

Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekeringen. Ze verschijnt tweemaal per maand.

Aandelen 2013 24 nl  

Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekeringen. Ze verschijnt tweemaal per maand.

Advertisement