Page 1

&

Strategie Accenten ... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen

Aandelen in dit nummer:

Arseus Barco Petrobras Randstad Royal Dutch Vodafone Laatste update van de koersen en de adviezen: 15-02-2013

De beleggers weten niet welke kant op De voorbije week wisten de aandelenmarkten niet welke kant kiezen. De wereldwijde aandelenmarkt slaagde er net niet in om winst te boeken. Langs geen enkele kant van de Atlantische oceaan was het nieuws van die aard om de stemming een duidelijke richting te geven. Europese aandelen bleven ter plaatse trappelen. Het bruto binnenlands product daalde in het laatste kwartaal van 2012 met 0,6%. Het lukte Duitsland niet om in het voorbije kwartaal zijn voortrekkersrol waar te maken, want de economische activiteit kromp er in lijn met die van de brede eurozone. De Brusselse beurs tapte uit een beter vaatje. De Belgische beursgraadmeter steeg met zowat 1,2%. Dat was deels te danken aan enkele Belgische aandelen die een groter dividend naar voor schoven dan de beleggers voor ogen hadden. Het toont aan dat de beleggers de uitbetaling van een dividend appreciëren, zeker op momenten dat het beleggingsklimaat wat moeilijker is. Andere Belgische bedrijven werden vernoemd in overnamedossiers of profiteerden van hun goede kwartaalresultaten. Op Wall Street hebben de aandelenindexen lood in de benen. De overname van ’s werelds meest bekende ketchupfabrikant, een overname met een aanzienlijke omvang, was geen aanleiding om de koersen hoger te tillen. Het jongste economische nieuws geeft namelijk aan dat de industriële activiteit nog altijd op zoek is naar een tweede adem. Voor ons is het glas evenwel half vol en niet half leeg. We trekken ons op aan de gestage toename van de tewerkstelling. De groei van de Amerikaanse economie is namelijk voor een groot deel te danken aan de consumenten. Als het besteedbaar gezinsinkomen groeit moet dat op termijn ook zichtbaar worden in de groeicijfers van distributeurs, dienstenbedrijven en industrie.

Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekeringen Ze verschijnt tweemaal per maand Nr A04 – 21 februari 2013

Recentste advieswijzigingen Royal Dutch Shell

Van opbouwen naar houden

Barco

Cofinimmo

Van geen advies naar opbouwen Vodafone

van kopen naar opbouwen

Petrobras

Van kopen naar houden

Van houden naar opbouwen

Arseus

van opbouwen naar kopen

Randstad

Van opbouwen naar houden


Arseus heeft zelfs een speculatief tintje

Advieswijziging: van opbouwen naar kopen Koers: 19,20 EUR Koersdoel: 20,00 EUR Sector: Gezondheidszorg

Activiteiten

Sterktes

• • • • •

Arseus is een multinationale groep die producten, diensten en concepten levert aan professionals en instellingen in de gezondheidszorg in Europa, de VS en Brazilië. De onderneming is actief in magistrale bereidingen voor de apotheek, tandheelkundige producten, medische en chirurgische producten en medische IT-oplossingen.

Resultaten

De omzet van Arseus steeg met 11,1%, waarvan 6% autonome groei. Fagron groeide met 19,4% tot 290 miljoen EUR. De vergelijkbare groei bedroeg 8,7%. Contracten met lage marges werden afgebouwd. Fagron trekt de kaart van de activiteiten met hogere marges in farmaceutische bereidingen voor derden. Zo wordt een centrum in Bornem geopend met aanvankelijk 30 maar misschien wel 100 jobs. Ook in Frankrijk en Duitsland worden labo’s geopend. Deze activiteit behaalt de hoogste marge en ze draagt momenteel 17% bij van de groepsomzet.

20 18 16 14 12 10 8 6

Breed gamma aan producten en diensten. Een van de weinige ondernemingen met een Europese basis. Hoge brutomarges. Het merendeel van de activiteiten zijn bestand tegen een economische crisis. Reputatie op het vlak van fusies en overnames, met de eerste stappen op het Amerikaanse continent.

Zwaktes

• •

Hoge schuldgraad. Dental’s luxeproducten zijn onderhevig aan de econo­ mische omstandigheden en tandartsen stellen nieuwe investeringen uit.

Opinie Het aandeel Arseus is in het voorbije jaar al aardig gestegen. Dat was deels te danken aan de sterke operationele prestaties van de onderneming en deels omwille van speculatie dat het aandeel mogelijk van de beurs gehaald kan worden. Tegen de achtergrond van de jongste resultatenpublicatie stellen we onze verwachtingen voor 2013 en 2014 fors bij. We gaan nu uit van een vergelijkbare omzetgroei op groepsniveau van 4,9% voor 2013 en van stabiele opera­ tionele winstmarges. Arseus dankt dit alles aan de blijvend sterke groei bij Fagron. Die bedraagt 9% op jaarbasis en de divisie realiseert een courante operationele winstmarge (REBITDA) van 22%. We kleuren onze mening voor het aandeel bij. We verhogen ons koersdoel van 16 naar 20 euro en verhogen ons advies van ‘opbouwen’ naar ‘kopen’.

Source: Thomson Reuters Datastream

4 2008

2009

2010

2011

2012

ARSEUS (D) Health Care Equipment & Services World equity markets

Jan De Kerpel financieel analist KBC Securities

Jongste advieswijziging 07-02-2013

Strategie & Accenten

Van opbouwen naar kopen

2


We nemen winst op Barco

Advieswijziging: van opbouwen naar houden Koers: 62,95 EUR Koersdoel: 61,00 EUR Sector: Informatietechnologie

Activiteiten

Sterktes

• • •

Barco ontwerpt en ontwikkelt visualisatieproducten voor geselecteerde professionele markten. Het bedrijf ontwikkelt onder andere oplossingen voor digitale cinema, voor medische toepassingen, voor controle­ kamers, voor defensie en voor simulatie.

Resultaten

Over het boekjaar 2012 steeg de omzet van Barco met 11% tegenover het boekjaar voordien tot 1 156 miljoen EUR. In de tweede helft van 2012 versnelde de omzetgroei tot 13,4% tegenover dezelfde periode van het boekjaar voordien. De bedrijfskasstroom steeg van 130,2 tot 159,5 miljoen euro of van 12,5% van de omzet tot 13,8%. Het courante bedrijfsresultaat steeg van 78,4 tot 100,2 miljoen EUR. De bedrijfsmarge steeg van 7,5% tot 8,7%. De nettowinst steeg met 24,3% tot 94,2 miljoen EUR. De nettowinst steeg met 24% van 6,32 EUR per aandeel tot 7,84 EUR per aandeel.

70 60 50 40 30 20 10 Source: Thomson Reuters Datastream

0

2008 2009 2010 BARCO NEW Technology Hardware & Equipment World equity markets

2011

2012

Sterke groei en mooie marges in de medische divisie. Hoger dan verwacht dividend. Stevige groei van de netto kaspositie.

Zwaktes

• •

Wisselkoersrisico tegenover de USD. De onderneming realiseert zowat de helft van zijn verkopen in USD. Conversie naar digitale cinema loopt op laatste benen terwijl de vervangingsmarkt nog op gang moet komen.

Opinie Barco boekte een record bedrijfsresultaat, genereerde een grote vrije kasstroom en behaalde een rendement op het geïnvesteerde vermogen van maar liefst 24%. Het orderboek kromp door een snellere verwerking van bestellingen en leveringen. Deze daling verdoezelt een gezonde onderliggende groei van de nieuwe bestellingen tijdens de tweede helft van 2012. Het is een uitdaging voor Barco om in te spelen op het einde van de analoge cinema (35mm filmprojecties). Een minderheid van bioscopen moet de stap naar digitale cinema nog zetten. In de VS is de omschakeling achter de rug en in West-Europa is dat vrijwel zeker het geval voor het einde van 2014. De rest van de wereld volgt dan vanzelf. Het einde van deze transitieperiode heeft evenwel een belangrijke invloed op de omzetverwachtingen van de Entertainment afdeling van Barco. De vervanging van bestaande digitale projectoren die verouderd zijn, zal met vertraging op gang komen in 2016 of 2017. Als we alles op een rij zetten verlagen we het advies voor het aandeel van ‘opbouwen’ naar ‘houden’. We behouden ons koersdoel op 61 EUR. Alternatieven (1): Apple (KBC AM), Agfa-Gevaert (KBC SEC), Samsung Electronics (KBC AM), EMC (KBC AM)

(1) De alternatieven zijn een selectie van aandelen binnen dezelfde sector waarvoor KBC Asset Management of KBC Securities een advies ‘kopen’ of ‘opbouwen’ geven’. De entiteit die het advies geeft, staat tussen haakjes vermeld. De aandelenfiches van de vermelde bedrijven vindt u op www.kbcam.be

Nico Melsens financieel analist KBC Securities

Jongste advieswijziging 07-02-2013

Strategie & Accenten

Van opbouwen naar houden

3


Productie Petrobras stokt

Advieswijziging: van kopen naar houden Koers: 16,15 USD Koersdoel: 18,00 USD Sector: Energie

Activiteiten

Sterktes

• •

Petrobras is een Braziliaanse oliemaatschappij, actief in zowel de productie (upstream) als in de raffinage (downstream) van aardolie. De Braziliaanse overheid is de voornaamste aandeelhouder. Tegen 2020 wil Petrobras tot de top vijf behoren.

Resultaten

Over 2012 steeg de omzet van Petrobras met 15,2% tegenover het boekjaar voordien tot 281,4 miljard Braziliaanse real. Het bedrijfsresultaat liep evenwel met 28,6% terug tot 32,4 miljard real door een toename van de kosten. De omzet in de divisie Raffinage, Transport en Marketing steeg met 14,7% tot 227,6 miljard real. Het bedrijfsverlies steeg er tot 25,7 miljard real. In de divisie Exploratie & Productie stegen de brutoinkomsten met 11,9% tot 69,2 miljard real. Het bedrijfsverlies liep er op tot 34,2 miljard real.

• •

80 70 60 50 40 30 20 Source: Thomson Reuters Datastream

10 2008 2009 PTRO.BRAO.ADR 1:2 Energy World equity markets

2010

2011

2012

Toegang tot hoogwaardige Braziliaanse oliereserves. Kapitaalsverhoging volstaat voor investeringsprogramma.

Zwaktes

• • •

Bedrijf niet altijd bestuurd in het belang van de minderheidsaandeelhouders. Gevaar op inmenging overheid groeit. Negatieve cashflow door investeringen.

Opinie Petrobras maakte teleurstellende resultaten bekend over het vierde kwartaal van 2012. De grootste ontgoocheling is dat het management de herneming van het productievolume uitstelt tot na 2013. Tegen deze achtergrond is een toename van het investeringsbudget met 16% te hoog. Petrobras zal zijn prijzen allicht niet optrekken. De Brazi­ liaanse overheid wil de inflatie namelijk binnen de perken houden in het vooruitzicht van de verkiezingen in 2014. Petrobras rekent sinds begin 2011 een benzineprijs aan die lager ligt dan de wereldmarktprijs. Het loopt nog meer winst mis, omdat het zijn tekort aan geraffineerde producten invoert om die met verlies te verkopen op de binnenlandse markt. De onderneming betaalt aan zijn gewone aandeelhouders voortaan een lager dividend uit dan aan zijn preferente aandeelhouders. Dat is een ontgoocheling. Op lange termijn blijft Petrobras over sterke troeven beschikken. Vanaf 2014 moet de productie weer stijgen door de opstart van nieuwe olievelden en er kan nog bespaard worden op de kosten. Zolang we geen kentering komt in de gerapporteerde groei, kijken we de kat uit de boom en verlagen we het advies voor het aandeel van ‘kopen’ naar ‘houden’. Alternatieven (1): Eni (KBC AM), Schlumberger (KBC AM), Total (KBC AM)

(1) De alternatieven zijn een selectie van aandelen binnen dezelfde sector waarvoor KBC Asset Management of KBC Securities een advies ‘kopen’ of ‘opbouwen’ geven’. De entiteit die het advies geeft, staat tussen haakjes vermeld. De aandelenfiches van de vermelde bedrijven vindt u op www.kbcam.be

Alex Martens financieel analist KBC Asset Management

Jongste advieswijziging xx-xx-xxxx 06-02-2013

Strategie & Accenten

SA nieuw van kopenadvieswijziging naar houden

4


Randstad verrast in moeilijke omgeving

Advieswijziging: van houden naar opbouwen Koers: 29,625 EUR Koersdoel: 35,00 EUR Sector: Industriële sectoren

Activiteiten

Sterktes

• • • •

Randstad is het tweede uitzendbedrijf ter wereld. Het bedrijf is actief in 21 landen maar de overgrote meerderheid van de omzet wordt gegenereerd in Noord-Amerika en Europa.

Resultaten

Markleider of nummer twee in het merendeel van de landen waar het actief is. Goede activiteitenspreiding over sectoren en regio’s. Reputatie om van overnames een succes te maken. Heel sterke positie in Noord-Amerika.

Zwaktes

Over het vierde kwartaal van 2012 liep de omzet van Randstad met 3% terug tegenover dezelfde periode van het boekjaar voordien. Op vergelijkbare basis liep de omzet per werkdag met 5% terug. De brutowinst bedroeg 772,2 miljoen EUR of een brutomarge van 18,2%. Door een daling van de bedrijfsuitgaven met 22 miljoen EUR liep het courante bedrijfsresultaat op tot 156,2 miljoen EUR, veel hoger dan de verwachtingen. De courante bedrijfsmarge bleef stabiel op 3,7%. De schuldpositie van de onderneming liep terug van 1,17 miljard EUR tot 1,096 miljard EUR.

45 40 35 30 25

• • •

Zwakke winstgevendheid in het VK. Nieuwe wetgeving zet winstgevendheid in Duitsland onder druk. Verlagen van de dividenduitkering.

Opinie Over het vierde kwartaal van 2012 waren de omzet en de brutomarge van Randstad in lijn met de verwachtingen maar de kostendaling was veel sterker dan verwacht. In de tweede helft van 2012 heeft het bedrijf 120 miljoen euro bespaard op jaarbasis, beter dan de doelstelling van 70-100 miljoen euro. Daardoor zullen we onze verwachtingen voor 2013 en 2014 met meer dan 10 procent naar boven herzien. De omzetdalingen in de Europese markten bereikten een dieptepunt in december 2012. De NoordAmerikaanse activiteiten, goed voor bijna een vierde van de omzet, doen het voortreffelijk in die zin dat de winstgevendheid zijn hoogste punt ooit heeft bereikt en nog verder zal doorstijgen in de komende maanden. Tegen deze achtergrond verhogen we ons advies voor het aandeel van ‘houden’ naar ‘opbouwen’.

20 15 10 Source: Thomson Reuters Datastream

5 2008

2009

2010

2011

2012

RANDSTAD HOLDING Commercial Services & Supplies World equity markets

Margo Joris financieel analist KBC Securities

Jongste advieswijziging xx-xx-xxxx 14-02-2013

Strategie & Accenten

SA advieswijziging Vannieuw houden naar opbouwen

5


Royal Dutch stelt teleur Advieswijziging: van opbouwen naar houden Koers: 24,785 EUR Koersdoel: 25,00 EUR Sector: Gezondheidszorg

Activiteiten

Sterktes

Royal Dutch Shell is de tweede olieproducent en de grootste speler in Europa.

Resultaten

Over het vierde kwartaal van 2012 stegen de inkomsten van Royal Dutch Shell met 2,9% tegenover dezelfde periode van het boekjaar voordien tot 122,6 miljard USD. De nettowinst steeg met 3,6% tot 6,7 miljard USD. De omzet uit de ontginning van olie en gas steeg met 3,3% tot het equivalent van 3,4 miljoen vaten per dag. De productie van vloeibaar aardgas steeg met 13,4% tot 5,5 miljoen ton. De nettowinst liep er met 5,9% terug tot 6,2 miljard USD. De omzet van de divisie Distributie en verkoop steeg met 3,4% tot het equivalent van 6,4 miljoen vaten per dag. De verkoop van Chemische productie steeg met 4,1% tot 4,6 miljoen ton. Het nettoresultaat sloeg er om van een verlies van 244 miljoen USD naar een winst van 1,1 miljard USD.

• •

30 28 26 24 22 20 18 16 14 Source: Thomson Reuters Datastream

12 2008

2009

ROYAL DUTCH SHELL A Energy World equity markets

2010

2011

2012

Sterke financiële positie met een lage schuldgraad.

Zwaktes

Gevoelig voor de wispelturigheid van de marktprijzen en de raffinagemarges.

Opinie De jongste resultaten van Royal Dutch Shell stellen teleur. Zoals verwacht presteerde de Amerikaanse upstream­ divisie zwak. De marktprijzen liggen onder druk in Canada door het stijgend aanbod van gas uit leisteen. De stijgende kosten verontrusten ons evenwel het meest. We vrezen dat die sterker zullen stijgen dan die van de concurrenten omdat het bedrijf zijn olie alsmaar meer uit kleinere, minder rendabele projecten haalt. Om zijn groeidoelstellingen te realiseren en zijn output met 21% te verhogen tegen 2017, zal het bedrijf zijn investeringsbudget fors moeten opvoeren. Dat weegt op de vrije cashflow en het zet een rem op de winstmogelijkheden. De huidige waarde van het aandeel is namelijk afhankelijk van de verwachte toekomstige dividenden. Het gaat Royal Dutch Shell niet voor de wind in de pool­ gebieden. Het bedrijf rekent op belangrijke vondsten en het investeerde er al 4,5 miljard dollar, maar dat leverde tot nu toe weinig resultaten op. Ten slotte slaagt het bedrijf er ook niet in om zijn bewezen reserves op peil te houden. Voor iedere geproduceerde ton olie die de onderneming naar boven pompt, ontdekt het elders minder dan de helft nieuwe olievoorraden. Dat is onvoldoende voor een bedrijf zoals Royal Dutch Shell. Daardoor zal het bedrijf gedwongen worden om op het overnamepad te gaan. Als we alles op een rij zetten verlagen we ons advies voor het aandeel van opbouwen naar houden. Alternatieven (1): Eni (KBC AM), Schlumberger (KBC AM), Total (KBC AM)

(1) De alternatieven zijn een selectie van aandelen binnen dezelfde sector waarvoor KBC Asset Management of KBC Securities een advies ‘kopen’ of ‘opbouwen’ geven’. De entiteit die het advies geeft, staat tussen haakjes vermeld. De aandelenfiches van de vermelde bedrijven vindt u op www.kbcam.be

Alex Martens financieel analist KBC Asset Management

Jongste advieswijziging 05-02-2013

Strategie & Accenten

van opbouwen naar houden

6


De concurrentie is hard voor Vodafone

Advieswijziging: van kopen naar opbouwen Koers: 171,65 GBp Koersdoel: 190,00 GBp Sector: Telecomoperatoren

Activiteiten

Sterktes

• •

Vodafone is een van de grootste telecombedrijven ter wereld. Het heeft zijn thuisbasis in het VK en het heeft meer dan 280 miljoen klanten. Het netwerk van de onderneming overspant ongeveer 25 landen.

Tweede mobiele operator gemeten naar omzet. Aanwezigheid in de opkomende markten en in de VS.

Zwaktes

Resultaten

Opinie

Aanwezig in enkele zwakke Zuid-Europese landen.

Over de derde kwartaal van het gebroken boekjaar 2012-13, eindigend op 31-12-2012, daalde de omzet van Vodafone met 2% tegenover dezelfde periode van het boekjaar voordien tot 11,4 miljard GBP. Dat was te wijten aan een omzetdaling in Zuid-Europa met 16%. De omzet uit Diensten liep met 2,2% terug tot 10,6 miljard GBP. Op vergelijkbare basis bedroeg de daling 2,6%. In Noord- en Centraal-Europa stegen de inkomsten met 5,2% tot 5,2 miljard GBP. De vergelijkbare verkopen liepen er met 0,8% terug. In de regio Afrika, MiddenOosten, Zuidoost-Azië brokkelde de omzet met 0,1% af tot tot 3,5 miljard GBP. De vergelijkbare omzet steeg er met 3,3%.

200 180 160 140 120 100 Source: Thomson Reuters Datastream

80 2008

2009

2010

VODAFONE GROUP MSCI ACWI T/CM SVS - PRICE INDEX MSCI AC WORLD - PRICE INDEX

2011

2012

Vodafone publiceerde cijfers over het kwartaal eindigend op 31 december 2012 en die lagen in de buurt van de verwachtingen. Het aandeel heeft het met een klim van 12,5% (in GBP) over de jongste 12 maanden goed gedaan. De onderneming werd in de jongste jaren geconfronteerd met enkele ingrijpende ontwikkelingen. Zo trof de economische crisis de landen uit Zuid-Europa het ergst. De opgelegde daling van de terminatietarieven was een tweede tegenvaller. Ten slotte maken de beleggers zich zorgen over de hoge bedragen die betaald worden voor nieuwe licenties. In 2013 zal Vodafone bieden op licenties in het VK, Tsjechië en India. Onze grootste zorg is evenwel de langetermijnstrategie van Vodafone. In de meeste Europese landen bieden de belangrijkste spelers een bundel aan van mobiele en vaste telefonie, internet en digitale televisie. Mobiele telefonie wordt in dat pakket aangeboden tegen een marginale kostprijs. Vodafone heeft in heel wat lidstaten geen vastelijnnetwerk. Door het huren van de infrastructuur van andere operatoren kan het daar nauwelijks winst op boeken. Overnames van vastelijnoperatoren zijn evenwel een duur scenario. De divisie Verizon Wireless is een parel. Het is een van de snelst groeiende telecombedrijven en 45% van het dividend stroomt naar Vodafone. Verizon bezit de overige 55% van Verizon Wireless, maar fiscale gevolgen maken het onaantrekkelijk om de volledige controle over de mobiele operator te verwerven. Als we alles op een rij zetten verlagen we het advies voor het aandeel van ‘kopen’ naar ’opbouwen’. Kurt Ruts financieel analist KBC Asset Management

Jongste advieswijziging 08-02-2013

Strategie & Accenten

van kopen naar opbouwen

7


Markten in beeld Aandelenmarkten EMU VS

Koers-winstverhouding 10,60 13,33

Valutamarkten

dividendrendement (%) 2,98 2,58

120

USD per EUR (linkse schaal) JPY per EUR (rechtse schaal)

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50 Source: Thomson Reuters Datastream

40 2008

2009

2010

2011

40

5.00

5.00

4.50

4.50

4.00

4.00

3.50

3.50

3.00

3.00

2.50

2.50

2.00

2.00

1.50

1.50

1.00

1.00

0.50 0 2008

2012

EURO STOXX 50 - PRICE INDEX S&P 500 COMPOSITE - PRICE INDEX

0.50 Source: Thomson Reuters Datastream

2009

2010

2011

0

2012

EMU BENCHMARK 10 YR. DS GOVT. INDEX - RED. YIELD US BENCHMARK 10 YEAR DS GOVT. INDEX - RED. YIELD

Ontwikkeling van de S&P 500 Composite-index 1600

1600

1500

1500

1400

1400

1300

1300

1200

1200

1100

1100

1000

1000

900

900

800

800

700

700 Source: Thomson Reuters Datastream

600 2008

2009

2010

2011

J F 2012

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

600

J 2013

S&P 500 COMPOSITE - PRICE INDEX

WWW Meer info op: www.kbc.be/beleggers

Briefwisseling aan: KBC BANK NV, KBC Asset Management, Havenlaan 6, 1080 Brussel Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM), gebaseerd op beleggingsaanbevelingen van KBC AM en/of samenvattingen van analyserapporten van KBC Securities NV (KBC Sec) en wordt verspreid door KBC Bank. De bevoegde controleautoriteit is de Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze publicatie valt niet onder de noemer ‘onderzoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, doch is een publicitaire mededeling, zodat de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden niet van toepassing zijn. Deze aanbevelingen vormen op zich geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument. De verloning van de medewerkers of aangestelden die voor KBC AM en/of KBC Sec werkzaam zijn en die bij het opstellen van de aanbevelingen betrokken waren, is niet direct gekoppeld aan zakenbanktransacties. De resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices zijn resultaten behaald in het verleden en vormen als zodanig geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Indien de resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices uitgedrukt zijn in een andere valuta dan EUR, kan het rendement door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. KBC Sec, KBC AM noch enige andere vennootschap van de KBC-groep kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de in dit document vermelde gegevens. Voor een aantal essentiële elementen van de beleggingsaanbevelingen (waaronder de belangenconflictenregeling), die wegens plaatsgebrek niet in dit document zijn opgenomen, kunt u voor KBC Sec de “Disclosures” raadplegen op www.kbcsecurities. com/disclosures en voor KBC AM de “Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management” op www.kbcam.be/aandelen. Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. www.kbc.be Feiten versus andere informatie met betrekking tot beursgenoteerde bedrijven: Voor de beursgenoteerde bedrijven die in deze publicatie vermeld worden, publiceert KBC AM een aandelenfiche op zijn website. Deze aandelenfiche bestaat enerzijds uit puur feitelijke informatie en anderzijds uit de mening van de analist over dat bedrijf. Die laatste tekstgedeelten hebben een gekleurde achtergrond. Frequentie van de advieswijzigingen: De analisten van KBC Asset Management volgen de gebeurtenissen in de financiële wereld op de voet. Het aandelenadvies is een conclusie van een zorgvuldige afweging van drie dimensies: het aandeel zelf, de sector waartoe het bedrijf behoort en de regio waarin het gevestigd is. Elke wijziging in één van die drie componenten kan aanleiding geven tot een advieswijziging. De adviesmethodiek: Een uitvoerig omschrijving van onze adviesmethodiek staat in de editie van Strategie & Accenten nummer A10 van 5 maart 2008. Deze editie is raadpleegbaar op www.kbcam.be/aandelen/adviesmethodiek. Een exemplaar van deze brochure is ook verkrijgbaar in elk KBC-kantoor. Voor een aantal essentiële elementen van deze beleggingsaanbeveling, die wegens plaatsgebrek niet in deze fiche zijn opgenomen, kunt u de “Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management” raadplegen op www.kbcam.be/aandelen. Gebruikte foto’s: www.shutterstock.com

volgend nummer verschijnt op 7 maart 2013

Strategie & Accenten Aandelen  

Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekeringen. Ze verschijnt tweemaal per maand.

Advertisement