Page 1

&

Strategie Accenten

... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen

Aandelen in dit nummer:

Adidas CFE Delhaize H&M Kinepolis Vivendi

Laatste update van de koersen en de adviezen: 03-09-2012

Centrale bankiers aan zet Zowel in Europa als in de VS gonsde het de voorbije weken van bedrijvigheid en van geruchten over concrete maatregelen om de eurocrisis en de verzwakkende Amerikaanse economie aan te pakken. Er lijkt nu eindelijk schot in de zaak te komen. Vorige vrijdag kwamen de Amerikaanse centraal bankiers samen voor hun traditionele zomerbijeenkomst in Jackson Hole. Hier gaf de voorzitter van de Federal Reserve, Ben Bernanke, in vrij duidelijke taal aan dat hij klaarstaat voor een derde rondje geldcreatie (de veelbesproken QE3). Hoewel heel wat economen twijfelen aan het nut van nog maar eens extra stimulus, is de Fed-voorzitter ervan overtuigd dat de grootschalige inkopen van schuldpapier een duidelijk positief effect hebben op het economisch herstel en een verbetering van de jobmarkt kunnen bewerkstelligen. In Europa is het deze week de beurt aan ECB-voorzitter Mario Draghi om uit zijn pijp te komen. Die verklaarde eerder ‘al het nodige te zullen doen’ om de euro te redden. Maar hij liet later wel uitschijnen dat er aan nieuwe Europese noodhulp wel voorwaarden zullen gekoppeld worden. Beleggers hopen dat Draghi de hervatting van de inkoop van obligaties van crisislanden zal aankondigen. De Spaanse premier liet weten dat de toestand voor zijn land onhoudbaar is nu de rente op Spaanse overheidsschulden weer boven de 6,8 procent piekt. Ook Portugal moest dit weekend opbiechten dat zijn begrotingstekort over het eerste semester van dit jaar meer dan de helft hoger was dan ingeschat. Zowel de Europese als de Amerikaanse beurzen wisten de verklaringen van Bernanke wel te smaken en sloten de week in schoonheid af.

Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekeringen Ze verschijnt tweemaal per maand Nr A17 – 6 september 2012

Recentste advieswijzigingen Adidas

van houden naar opbouwen

Delhaize

van opbouwen naar kopen

CFE

van kopen naar opbouwen

Logica

van houden naar einde advies

Kinepolis

van kopen naar opbouwen

Vivendi

van afbouwen naar opbouwen


Adidas verkeert in goede conditie

Advieswijziging: van houden naar opbouwen Koers: 61,32 EUR Koersdoel: 58,00 EUR Sector: Cyclische consumenten­ sectoren

Activiteiten

Sterktes

• •

Het Duitse adidas is de tweede producent ter wereld van sportartikelen. Het bedrijf produceert schoeisel, kleding en sportuitrusting. Adidas biedt zijn producten aan onder drie hoofdmerken: adidas, Reebok en TaylorMade-adidas Golf.

Resultaten

Over de eerste helft van 2012 steeg de omzet van adidas met 15,8% tegenover dezelfde periode van het boekjaar voordien tot 7,3 miljard EUR. In NoordAmerika en in Zuidoost-Azië steeg de omzet het sterkst. Het bedrijfsresultaat steeg met 25% tot 665  miljoen EUR. In de divisie Groothandel steeg de omzet met 10,1% tot 4,7 miljard EUR. In de divisie Retail steeg de omzet met 23% tot 1,6 miljard EUR. De vergelijkbare verkopen stegen met 9%. Het management verwacht over heel 2012 een omzetgroei van 10%, een bedrijfsmarge van 8% en een winst van 3,68 tot 3,75 EUR per aandeel.

65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Source: Thomson Reuters Datastream

15

2008 2009 2010 ADIDAS MSCI ACWI CONS DUR/APP - PRICE INDEX MSCI AC WORLD - PRICE INDEX

2011

2012

Sterke merknamen, actief in nagenoeg alle sportdisciplines. Belangrijke aanwezigheid in groeilanden, hoog marktaandeel in India en Rusland.

Zwaktes

• •

Marktpositie in de VS laag in vergelijking met Nike. Herpositionering Reebok is langzaam proces.

Opinie Het jongste decennium bedroeg de omzetgroei van adidas gemiddeld 7,5%. Het belang van de opkomende markten verdubbelde tot 40% van de groepsomzet. We achten een verdere groei van 7 à 8% in 2012 en 2013 haalbaar. In zijn ‘Route 2015’ strategie stelt adidas zich tot doel tegen 2015 een omzet van 17 miljard euro te behalen en een operationele marge van 11%. Hiervoor concentreert adidas zich op de VS, China en Rusland. Analisten staan hier sceptisch tegenover, maar wij vinden hun visie te negatief, om een aantal redenen. Zo wil adidas het aantal producten verminderen met 25%, wat opera­ tionele kostenbesparingen zal opleveren. Daarnaast gaat adidas in het eigen netwerk meer focussen op het opdrijven van de verkoop per winkel, met als gevolg hogere marges door kostenefficiëntie. Tenslotte zal de boven­gemiddelde groei in de groeilanden de groepsmarges ten goede komen. Adidas kent een goede groei, bouwt zijn aanwezigheid in de opkomende markten verder uit en timmert in de VS aan de weg om de dominantie van Nike in te dijken. Daarbij komt ook nog de geleidelijke groei van de operationele marge, dankzij de ommekeer bij Reebok en dankzij de zoektocht naar meer efficiëntie. Dit kan leiden tot een inkomstengroei met 15% per jaar in de komende vier jaar. We geven het aandeel een ‘opbouwen’ advies mee. Kris Verheyen financieel analist KBC Asset Management

Overzicht van de advieswijzigingen over de voorbije 12 maanden: 28-08-2012 Strategie & Accenten

Van houden naar opbouwen

2


Goed gevuld orderboek biedt perspectieven voor CFE

Advieswijziging: van kopen naar opbouwen Koers: 38,00 EUR Koersdoel: 58,00 EUR Sector: Industriële sectoren

Activiteiten

Sterktes

• • •

CFE is een Belgische bouwonderneming en controleert samen met A&VH, Jan De Nul en de Nederlanders Boskalis en Van Oord, de Belgische baggeraar DEME.

Resultaten

Over de eerste jaarhelft lag CFE’s omzet in lijn met de verwachtingen (906 miljoen EUR). De bedrijfskasstroom daalde evenwel met 10,4% j-o-j tot 73,1 miljoen EUR. Voor de tweede jaarhelft en voor 2013 en 2014 zijn de vooruitzichten gunstig, dankzij een sterk toegenomen orderboek. Vooral CFE’s eigen activiteiten ontgoochelden. De bedrijfskasstroom van CFE (excl. DEME) daalde van 12,5 miljoen EUR tot 1,4 miljoen EUR door zwakke bouwactiviteiten in België en Polen. Ook Multi-technieken en spoor- en wegenbouwactiviteiten hadden het lastig. De nettowinst kwam uit op 13,9 miljoen EUR tegenover 23,9 miljoen EUR dezelfde periode vorig jaar.

80 70 60 50 40 30

DEME beschikt over een goed gevuld orderboek alsook over een moderne vloot. Sterke marktpositie in het segment offshore wind. Minder blootstelling aan het segment van mega trailers vs. sommige van haar concurrenten (vooral Jan de Nul) waar op vandaag het meeste risico zit op overcapa­ citeit.

Zwaktes

• •

Indirecte investering in DEME via CFE schelp en aldus structurele discount vs. Boskalis, hoewel er fundamenteel geen rationele reden voor is. Behoorlijk zwakke track record bij de activiteiten bij CFE (exclusief dredging) met wisselende resultaten.

Opinie CFE’s resultaten voor de eerste jaarhelft waren ronduit ontgoochelend, vooral bij CFE (exclusief DEME). Gegeven het orderboekje en het opstarten van enkele grote projecten, verwacht CFE de winstdaling uit de eerste jaarhelft gedeeltelijk goed te maken in de tweede jaarhelft. De vooruitzichten voor 2013 en 2014 zijn gunstig, omwille van het sterke orderboek bij DEME. Op de analistenbijeenkomst maakte het management deze winstverwachting nog iets concreter door een nettowinst in de buurt van 50 miljoen EUR naar voor te schuiven. Dit is behoorlijk ambitieus en reflecteert het vertrouwen in een sterke tweede jaarhelft bij DEME. We hebben onze winstverwachtingen negatief bijgesteld, verlagen ons koopadvies naar ‘opbouwen’ en trimmen ons koersdoel van 58 naar 46 EUR.

20 Source: Thomson Reuters Datastream

10 2008

2009

2010 CFE MSCI WORLD CAP GDS - PRICE INDEX BEL 20 - PRICE INDEX

2011

2012

Wouter Vanderhaeghen financieel analist KBC Securities

Overzicht van de advieswijzigingen over de voorbije 12 maanden: 27-08-2012: Strategie & Accenten

Van kopen naar opbouwen

3


Delhaize is zeer aantrekkelijk gewaardeerd

Advieswijziging: van opbouwen naar kopen Koers: 31,75 EUR Koersdoel: 45,00 EUR Sector: Niet-cyclische consumenten­ sectoren

Activiteiten

Sterktes

Delhaize is een internationale voedingsdistributeur met activiteiten in elf landen op drie continenten. Ongeveer 60% van de omzet wordt gerealiseerd in de VS en 20% in België. Delhaize is naar omzet de derde grootste supermarktuitbater aan de Oostkust van de VS. In België heeft de groep een marktaandeel van ongeveer 26%.

De groep heeft sterke marktposities in België, de Oostkust van de VS en Griekenland. Dankzij de overname van Delta Maxi is Delhaize leidend distributeur in Zuidoost-Europa. De balans is sterk. De netto schulden bedroegen 2,8  miljard EUR eind juni 2012 of 52% van het eigen vemogen.

Resultaten

Zwaktes

• • •

In het tweede kwartaal van 2012 steeg de omzet met 4% tot 5 695 miljoen EUR tegenover dezelfde periode van het jaar voordien. De onderliggende bedrijfswinst (184 miljoen EUR of -12%) daalde minder dan verwacht. De nettowinst zakte met 26% tot 87 miljoen EUR onder andere door een toename van de financiële kosten als gevolg van de Delta Maxi overname. Delhaize België zorgde voor een positieve verrassing met een vergelijkbare omzetstijging van 1,1%. In de VS daalde de vergelijkbare omzet met 0,6% dankzij de hogere omzet.

80 70 60

50 40 30 Source: Thomson Reuters Datastream

20

2008 2009 2010 DELHAIZE GROUP MSCI ACWI FD/STAPLES RTL - PRICE INDEX BEL 20 - PRICE INDEX

2011

2012

De resultaten zijn gevoelig voor schommelingen in USD/EUR. Marktaandeel staat onder druk in België. Delhaize heeft te kampen met sterke concurrenten in België en in de VS.

Opinie Bij Food Lion blijven de 166 winkels, die in begin mei 2011 opnieuw gepositioneerd werden, het goed doen met een vergelijkbare omzetgroei van 3,2% in het tweede kwartaal van 2012. De 268 winkels die in eind maart 2012 heropend werden, kenden een gelijkaardige groei. Deze resultaten zijn veelbelovend aangezien ongeveer 80% van de winkels tegen het eind van het eerste kwartaal van volgend jaar opnieuw gepositioneerd zullen zijn. Het management verwacht dat de volumes van Delhaize America binnen zes maanden opnieuw zullen stijgen na een lange periode van negatieve trends. Alfa Beta, de Griekse dochtermaatschappij blijft aan markt­ aandeel winnen ondanks het moeilijk economisch klimaat. Delhaize zal dit jaar meer besparen dan aanvankelijk gebudgetteerd. De doelstelling om dit jaar 500 miljoen EUR vrije kasstroom te genereren werd bevestigd. We verhoogden ons advies van opbouwen naar kopen omdat we verwachten dat de omzetgroei in de VS zal versnellen dankzij de herpositionering van Food Lion. Het aandeel noteert aan zeer aantrekkelijke waardering- Pascale Weber financieel analist ratio’s. KBC Securities

Overzicht van de advieswijzigingen over de voorbije 12 maanden: 10-11-11

Van kopen naar opbouwen

22-08-12

Van opbouwen naar kopen

Strategie & Accenten

4


Advies: afbouwen

Groeicapaciteit H&M structureel onder druk

Koers: 239,80 SEK Koersdoel: 215,00 SEK Sector: Cyclische consumenten­ sectoren

Activiteiten

Sterktes

• •

Resultaten

Zwaktes

• •

Hennes & Mauritz (H&M) is de tweede grootste Euro­ pese kledingverkoper. De distributeur baat wereldwijd meer dan 1 600 winkels uit in meer dan 30 landen.

Over het tweede kwartaal (einde op 31-05-2012) steeg de omzet van H&M met 14,6% tegenover dezelfde periode van het boekjaar voordien tot 31,7 miljard SEK. Het bedrijfsresultaat groeide met 23,1% tot 6,9 miljard SEK door een daling van de kosten. In de eurozone (excl. Finland) steeg de omzet met 5,9% tot 15,4 miljard SEK. Het bedrijfsresultaat steeg er met 57,7% tot 1,3 miljard SEK. In de rest van de wereld steeg de omzet met 33,6% tot 11,1 miljard SEK. Het bedrijfsresultaat steeg er met 75,1% tot 1,4 miljard SEK. Het management wil in het boekjaar 2012-13 voet aan wal zetten in Maleisië, Mexico, Bulgarije, Thailand en Letland.

260 240 220 200 180 160 140

H&M is de tweede grootste verkoper van kleding in Europa. Het bedrijf heeft een hoge operationele marge.

H&M is sterk afhankelijk van de verkoop in Duitsland. Het bedrijf is gevoelig voor wisselkoersschomme­ lingen.

Opinie De jongste maanden maakte het aandeel H&M een mooie klim. Door de hoge waardering zijn de verwachtingen van de beleggers evenwel hoog gespannen. Over het voorbije decennium kon het bedrijf de kosten drukken door de productie uit te besteden naar de lagelonenlanden van Zuidoost-Azië. Dat zorgde voor een verbreding van de bruto winstmarge, maar die marge bereikt stilaan zijn plafond. De toename van de lonen bij de toeleveranciers zal ertoe leiden dat de aankoopkosten de marge onder druk zetten. Daarnaast krijgt de onderneming alsmaar meer te maken met concurrenten die het zakenmodel van H&M imiteren en genoegen nemen met een kleinere winstmarge. Dat zet de groeicapaciteit van de onderneming structureel onder druk. De huidige aandelenkoers houdt daar nog geen rekening mee. Als we rekening houden met de uitdagingen die op de onderneming afstevenen, geven we het aandeel het advies ‘afbouwen’. Alternatieven: Kingfisher, Pinault Printemps

120 100 80 60

Source: Thomson Reuters Datastream

2008 2009 2010 HENNES & MAURITZ 'B' MSCI ACWI CONS DUR/APP - PRICE INDEX MSCI AC WORLD - PRICE INDEX

2011

2012

Kris Verheyen financieel analist KBC Asset Management

Overzicht van de advieswijzigingen over de voorbije 12 maanden: 18-08-2012: Strategie & Accenten

Van houden naar afbouwen

5


Kinepolis noteert goedkoper dan zijn sectorgenoten

Advieswijziging: van kopen naar opbouwen Koers: 67,06 EUR Koersdoel: 80,00 EUR Sector: Cyclische consumentensectoren

Activiteiten

Sterktes

Kinepolis ontwikkelt en exploiteert multifunctionele bioscopen. De groep baat 23 bioscoopcomplexen uit, goed voor ongeveer 300 zalen, in België; Frankrijk, Spanje en Zwitserland.

Resultaten

De omzet van Kinepolis steeg in het eerste semester met 5,3% tot 117,3 miljoen EUR dankzij de consolidatie van het overgenomen cinemareclamebureau BrightFish. De totale winst over het eerste semester 2012 bedroeg 14,9 miljoen EUR, een toename van 7%. Het inkoopprogramma is volledig voltooid. Na vernietiging zullen er 5 856 508 aandelen in omloop zijn en zal de stichter Kinohold Bis en Joost Bert 44% van de aandelen in handen hebben. Kinepolis onthaalde 9,4 miljoen bezoekers in het eerste semester, een daling met 2,1% tegenover vorig jaar.

Bioscopen zijn geen groeisector. Bezoekerscijfers zijn zo goed als stabiel maar nieuwe initiatieven worden genomen om bezoekersaantallen en omzet te ondersteunen. Het bedrijf is eigenaar van 90% van de bioscoopcomplexen. Dit is een competitief voordeel en een hedge tegen inflatie. Het aandeel noteert veel goedkoper dan zijn sectorgenoten terwijl het een premie verdient door zijn uitgebreide vastgoedportefeuille. Het team wil de organisatie- en kostenstructuur verder verbeteren om zo de winstgevendheid nog te verhogen. De balans zal nog verder geoptimaliseerd worden. M&A en greenfield investeringen behoren tot de mogelijkheden.

• • • •

Zwaktes

Bezoekerscijfers in Spanje vertonen een sterke daling en met een verhoging van de belastingen op bioscooptickets ziet de nabije toekomst er niet rooskleurig uit. De herontwikkeling van ongebruikt vastgoed zou sneller mogen verlopen.

• 80

Opinie

70

Het management heeft ongelooflijk mooie resultaten geboekt de laatste 3 jaren. Kinepolis verraste de markt steevast met een sterke omzetstijging in een mature industrie en een verbeterde winstgevenheid en het wordt steeds moeilijker om dit te herhalen. Nadat de koers meer dan verdubbelde, hebben we ons advies aangepast van Kopen naar ‘opbouwen’.

60 50 40 30 20 10

Source: Thomson Reuters Datastream

2008 2009 2010 KINEPOLIS GROUP MSCI ACWI CONS SVS - PRICE INDEX BEL 20 - PRICE INDEX

2011

2012

Joris Margo financieel analist KBC Securities

Overzicht van de advieswijzigingen over de voorbije 12 maanden: 23-08-2012:

Strategie & Accenten

Van kopen naar opbouwen

6


Vivendi neemt strategie onder de loep

Advieswijziging: van afbouwen naar opbouwen Koers: 15,60 EUR Koersdoel: 18,50 EUR Sector: Telecomoperatoren

Activiteiten

Sterktes

• • •

Resultaten

Zwaktes

• •

• • •

Opinie

Vivendi Universal is een belangrijke telecomgroep die ook sterk aanwezig is in de mediasector. Het bedrijf telt zes divisies: Universal Music Group, Activision-Blizzard, Canal+ Group, SFR, Maroc Telecom en Global Village Telecom.

Over het eerste kwartaal van 2012 daalde de omzet van Vivendi met 0,9% tegenover dezelfde periode van het boekjaar voordien tot 7,1 miljard EUR. De operationele winst daalde met 4,9% tot 1,6 miljard EUR. Bij SFR daalde de omzet met 4,2% tot 2,9 miljard EUR. De operationele winst daalde met 0,9% tot 561 miljoen EUR. Bij Canal+ Group steeg de omzet met 3,4% tot 1,2  miljard EUR. De operationele winst van de divisie daalde met 10,9% tot 236 miljoen EUR. Het management schuift over heel 2012 een daling van het bedrijfsresultaat naar voor met 12 tot 15%.

35

30

25

20

15

10

Source: Thomson Reuters Datastream

2008 2009 2010 VIVENDI MSCI ACWI MEDIA - PRICE INDEX MSCI AC WORLD - PRICE INDEX

2011

2012

Sterke positie in de Franse ontspanningssector met Canal+. Belangrijke kostenbesparingen te realiseren. Sterke positie op de Braziliaanse markt van breedbandinternet.

Hevige concurrentie op Franse mobiele telefoniemarkt. Overnames creëerden in het verleden niet altijd waarde voor de aandeelhouders.

Vivendi verwacht geen winstgroei vóór 2014. De Franse Telecomdivisie SFR, goed voor meer dan 40% van de omzet, staat onder hevige concurrentiedruk door de komst van een vierde mobiele operator in Frankrijk. Wij verwachten binnenkort een herstructureringsprogramma voor SFR dat gepaard zal gaan met belangrijke kostenbesparingen. Universal Music Group neemt de opnamestudio’s over van EMI voor een bedrag van 1,4 miljard EUR. De mededingingsautoriteiten moeten nog wel hun akkoord geven. Universal zal tezelfdertijd een aantal niet-kernactiviteiten afstoten. Vivendi heeft twee sterkhouders: GVT, de Braziliaanse telecomoperator, en Activision-Blizzard, de fabrikant van videospellen. Deze activiteiten bieden tegengewicht aan de minder goed presterende Muziek-, Televisie- en Telecomdivisies. Het management van Vivendi herbekijkt zijn strategie. In dit kader wordt ook de activiteitenportefeuille onder de loep genomen. Het lijkt steeds waarschijnlijker dat op korte termijn minstens één van de activiteiten zal verkocht worden. Wij denken dat dit door investeerders positief zal onthaald worden, temeer omdat de verkregen cash zou kunnen aangewend worden voor de inkoop van eigen aandeKurt Ruts len en/of een éénmalige dividenduitkefinancieel analist ring. Wij bouwen het aandeel op. KBC Asset Management

Overzicht van de advieswijzigingen over de voorbije 12 maanden: 16-08-2012:

Strategie & Accenten

Van afbouwen naar opbouwen

7


Markten in beeld Aandelenmarkten

Obligatiemarkten

Koers-winstverhouding dividendrendement (%) EMU 9,85 3,47 VS 12,77 2,25

Tienjaarsrente in EUR Tienjaarsrente in USD

120

120

115

115

110

110

105

105

100

100

95

95

90 85

90 Source: Thomson Reuters Datastream

S O N D J F M A EURO STOXX 50 - PRICE INDEX S&P 500 COMPOSITE - PRICE INDEX

M

J

J

A

85

5.00

5.00

4.50

4.50

4.00

4.00

3.50

3.50

3.00

3.00

2.50

2.50

2.00

2.00

1.50

1.50

1.00

1.00

0.50 0

0.50 Source: Thomson Reuters Datastream

0

S O N D J F M A M J J A EMU BENCHMARK 10 YR. DS GOVT. INDEX - RED. YIELD US BENCHMARK 10 YEAR DS GOVT. INDEX - RED. YIELD

Ontwikkeling van de BEL20-index. 4750

4750

4500

4500

4000

4000

3500

3500

3000

3000

2500

2500

2000

2000

1500

Source: Thomson Reuters Datastream

2007 2008 BEL 20 - PRICE INDEX

2009

2010

J F M A M J J

A S O N D J

1500

F M A M J J A

WWW Meer info op: www.kbc.be/beleggers

Briefwisseling aan: KBC BANK NV, KBC Asset Management, Havenlaan 6, 1080 Brussel Strategie & Accenten is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). Voor de gegevens die dienen als uitgangspunt voor de projecties, scenario’s, prognoses en richtkoersen wordt een beroep gedaan op betrouwbare bronnen en eigen onderzoek. Deze aanbeveling valt niet onder de noemer ‘onderzoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 dat de voorschriften bevat ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en valt bijgevolg onder de wettelijke omschrijving van publicitaire mededeling. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vóór de verspreiding van deze aanbeveling handelen in de besproken aandelen. De artikelen in de publicatie vormen op zich geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. De belegger dient zelf nog, best in samenspraak met zijn adviseur Sparen en Beleggen of relatiebeheerder, na te gaan of de besproken activa passen bij zijn persoonlijk risicoprofiel en zijn concrete beleggingsportefeuille. KBC AM noch enige andere vennootschap van de KBC-groep kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens. Verantwoordelijke uitgever / hoofdredacteur: Alex Wolfers, Product & knowledge management KBC AM / Christiaan De Moor Feiten versus andere informatie met betrekking tot beursgenoteerde bedrijven: Voor de beursgenoteerde bedrijven die in deze publicatie vermeld worden, publiceert KBC AM een aandelenfiche op zijn website. Deze aandelenfiche bestaat enerzijds uit puur feitelijke informatie en anderzijds uit de mening van de analist over dat bedrijf. Die laatste tekstgedeelten hebben een gekleurde achtergrond. Frequentie van de advieswijzigingen De analisten van KBC Asset Management volgen de gebeurtenissen in de financiële wereld op de voet. Het aandelenadvies is een conclusie van een zorgvuldige afweging van drie dimensies: het aandeel zelf, de sector waartoe het bedrijf behoort en de regio waarin het gevestigd is. Elke wijziging in één van die drie componenten kan aanleiding geven tot een advieswijziging. De adviesmethodiek Een uitvoerig omschrijving van onze adviesmethodiek staat in de editie van Strategie & Accenten nummer A01 van 6 januari 2011. Deze editie is raadpleegbaar op www.kbcam.be/aandelen/adviesmethodiek. Een exemplaar van deze brochure is ook verkrijgbaar in elk KBC-kantoor. Voor een aantal essentiële elementen van deze beleggingsaanbeveling, die wegens plaatsgebrek niet in deze fiche zijn opgenomen, kunt u de “Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management” raadplegen op www.kbcam.be/aandelen. Gebruikte foto’s: www.shutterstock.com

Volgend nummer verschijnt op 20 september 2012

Strategie & Accenten Aandelen  

Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekeringen. Ze verschijnt tweemaal per maand.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you