Page 7

Cijfereditie Strategie

&

Accenten

Geachte cliĂŤnt, In deze bijlage van Strategie&Accenten vindt u naast een overzicht van onze aandelenadviezen en koersdoelen ook een reeks cijfers over deze aandelen. Cijfers kunnen namelijk veel vertellen over een bedrijf. Ze geven een beeld van de voorbije prestaties en laten toe verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken. Daardoor verkrijgt u als aandelenbelegger nuttige informatie waarop u uw aan- en verkoopbeslissingen kunt baseren. De aandelen in de bijgevoegde lijst staan gerangschikt per sector. Het is namelijk interessant om bedrijven met een min of meer gelijkaardige activiteit met elkaar te vergelijken. Achter de Belgische aandelen staat een (B). Op die manier kunt u ze gemakkelijk terugvinden binnen hun sector. Boven elke kolom staat vermeld welke informatie we tonen voor de verschillende bedrijven. Op de laatste bladzijde vindt u een korte omschrijving van de betekenis of kunt u terugvinden hoe dit cijfer wordt berekend. Het getoonde cijfermateriaal per bedrijf is bewust beperkt gehouden. Er staat alleen informatie in die echt relevant is voor de beoordeling van een aandeel. We hebben er bovendien voor gekozen om voor alle bedrijven dezelfde kerngetallen te tonen. Opnieuw om de vergelijking tussen de verschillende aandelen mogelijk te maken. Aandelenadvies is natuurlijk veel meer dan de verzameling van een aantal getallen. Daarom kunt u op de KBC-site dagelijks terecht voor de meest recente informatie over de bedrijven waarvoor we een advies geven. (www.kbc.be/aandelen) Van zowat 230 bedrijven kunt een aandelenfiche raadplegen waarop heel wat relevante informatie overzichtelijk is weergegeven. Bovendien kunt u er terecht voor een grondige motivering van het advies door de betrokken analist.

Strategie & Accenten

7

Strategie & Accenten Aandelen  

Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekeringen. Ze verschijnt tweemaal per maand.

Strategie & Accenten Aandelen  

Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekeringen. Ze verschijnt tweemaal per maand.

Advertisement